Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 25Open/Close results
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Need inimesed, kes 14 päeva peavad kodus olema, neile on väga oluline see, et kuidas neil palgatingimustega on. Paljude jaoks poolest palgast loobumine, poolest kuupalgast loobumine võib väga rängalt mõjuda. Ma vaatasin kui ma õigesti mäletan, sii... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Lauri Läänemets: On küll. Aitäh, lugupeetud eesistuja! Ma jätkan sellesama teemaga. Ka minu arvates ei ole võimalik selle asjaga edasi minna. Hoolimata sellest, et me arutasime seda teemat kahel põhiseaduskomisjoni istungil – esmaspäeval ja eile –, ei kajastu näiteks esmaspäevase istungi protokollis mitte ühtegi min... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Ma viitan sellele, et praegused protokollid on koostatud nii, et kõik see, mis komisjonis probleeme tekitas – see, kuidas meile püüti sõnu suhu panna, kuidas sahkerdati, kuidas varjati seda, kes maksab advokaadi eest –, kõik need vastused on protokollist sisulisel... Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Läheme selle teemaga siit edasi. Seesama Paul Kerese valmis kirjutatud kavand – me arutasime seda komisjonis ja tegelikult enne, kui Paul Keres ütles, et teda on palganud Rahandusministeerium, ja tuli välja, et Keres on selle kavandi kirjutanud, rä... Read more

Lauri Läänemets: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ma natukene ikkagi peatun sellel, kuidas Riigikogu enne hääletama asumist põhiseaduskomisjonis ettevalmistusi tegi. Ja nii nagu seadus ütleb, põhiseaduskomisjonil on juhul, kui president on saatnud seaduse tagasi Riigikogule otsustamiseks, mida teha, väga... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu 10. veebruaril ja arutelu sisu keerles ühe teema ümber, see oli § 402, mis puudutab usaldusväärsuse hindamist. Selle sisu on see, et Politsei- ja Piirivalveamet võib anda hinnangu tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja v... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! See on väga hea küsimus. Mul endal oleks samuti selle vastu huvi, aga kahjuks komisjonis sellest juttu ei olnud. Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Ma kõigepealt alustuseks ütlen, et ega maapiirkonnas ei ole mingit valikuvõimalust. Selles mõttes te ei anna inimestele midagi juurde. Aga praegune apteegireform tegelikult on väikeettevõtjate ehk proviisorite poolel, annab neile võimaluse. Ja see annab k... Read more

Lauri Läänemets: ... siis minu arvates see ei lähe sellega kokku. Mu küsimus teile on: mis on EKRE-t kallutanud suurettevõtjaid toetama?  Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Lauri Läänemets: Lugupeetud härra aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Eesti Energia omandas hiljuti Tootsi tuulepargi kinnisasja ja Eesti Energia arvates on neil õigus Tootsi tuulepargi jaoks küsida enne aastat 2017 kehtinud taastuvenergia toetust. Vana toetusskeemi järgi tuleks Eesti Energiale maksta järgmise 12 aast... Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Lauri Läänemets: Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Neid sõnavõtte ja ettekandeid kuulates – eelkõige ettekandeid kuulates – tekkis mul küsimus, millele ka juba siin puldis on viidatud. Miks räägitakse Eesti metsade puhul nii palju metsamajandamisest ja sellest, kui oluline see on? Miks räägitakse sellest metsatöös... Read more

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:37 Maal elamise toetamine

Lauri Läänemets: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Meil on teiega sama eesmärk: et maal oleks elu, et inimesed saaksid sinna kolida, kui nad tahavad maal elada. Ja mitte ainult kolida – tegelikult on ju probleem selles, et praegu on raske pankadelt laenu saada, et näiteks oma kortermaja või oma eramaja reno... Read more

Lauri Läänemets: Väga hea ja õige suund, ütlen ma selle kohta. Aga äkki te saaksite ikkagi täpsustada? Riigi eelarvestrateegia puhul on ju lõpuks teada, kust kohast see raha tuleb: kas see on Eesti maksumaksja raha või Euroopa Liidu mõne fondi raha. Kas see on selge? Ja äkki te saate ka seda öelda, millal te plaanit... Read more

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

Lauri Läänemets: Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Esitasime sotsiaaldemokraatidega rahvastikuminister Riina Solmanile arupärimise valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta. Meid ajendas seda tegema Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ümber toimuv. Teatavasti on tegemist Eesti vabaühenduste aren... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Te räägite kogu aeg sellest, et nüüd on minister ja nüüd on valitsus ja nüüd mina otsustan ja meil on nägemus ja nii ja naa. Aga tegelikult on KÜSK ju koostöövorm, ta on Eesti kodanikuühiskonna, ta on vabaühenduste ja valitsuse koostöövorm. See tähend... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Tegelikult ei peaks me seda küsimust ju siin saalis üldse arutama, see ei peaks üldse probleem olema. Kui minister, valitsus ja kodanikuühiskond koos asju otsustaks ja koos mõtleks ja koos räägiks, siis poleks meil vaja täna siin selle peale aega kulutada. Aga mure selles ongi, et räägitakse,... Read more

Lauri Läänemets: Aga ma tahaksin tsiteerida ka põhimõtteid, mis tegelikult vabaühendused ja valitsus kunagi kokku on leppinud ja millele Riigikogu on aastal 2002 andnud oma allkirja. Need põhimõtted on järgmised ja minu arvates nende vastu praegu eksitakse: kodanikuühendused ja avalik võim teevad koostööd, lähtudes ... Read more

Lauri Läänemets: Jah, aitäh! Mul on protseduuriline küsimus. Kui ma olen kodu- ja töökorra seadusest õigesti aru saanud, siis ma käisin ennist rääkimas fraktsiooni esindajana, aga nüüd on igal Riigikogu liikmel õigus sõnavõtuks. Kas ma olen millestki valesti aru saanud? Read more

16:14 Vaba mikrofon

Lauri Läänemets: Lugupeetavad! Ma jätkan kodanikuühiskonna ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali teemal ning jätkan selle koha pealt, kus arupärimisele vastanud minister äsja lõpetas. Tema lõpusõnad olid Riigikogu liikmeid korrale kutsuvad ja noomivad ning kõlas ka arvamus, et sellega, et parlamendiliikmed soovivad vaba... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud rahandusminister! Mil viisil on valitsus hinnanud, kuidas aitavad teise pensionisamba vabatahtlikuks tegemine ja muud kavandatavad muudatused lahendada valitsuserakondade poolt varem viidatud teise samba tagasihoidliku tootluse probleemi? Ehk siis: kuidas te t... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Need, kes võtavad teisest sambast raha välja ja jäävad ainult esimesele sambale lootma, võivad saada tulevikus väiksema pensioni. Nagu te just äsja ütlesite, me keegi sada protsenti ei tea, kuidas läheb, aga see võimalus on olemas. Kuidas valitsus kavatseb ... Read more

Lauri Läänemets: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! See eelnõu siin ei puuduta ainult pensione ja pensionäre. See eelnõu ja see otsus, mis meie ette on pandud, on palju laiem: see on küsimus immigratsioonist, maksudest, vaesusest, õiglusest, ühiskondlikust solidaarsusest, Eesti perede heaolust. Kuigi o... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Kas ma sain praegu teie seletusest õigesti aru, et kaitseolukorda ei kuulutata välja, valitsus lihtsalt tõdeb, et nüüd tal on õigus kodanike õigusi piirata? Ja küsimuse teine pool on selline: kui valitsus sellise tõdemuseni on jõudnud, ilma kedagi võib-olla... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Lugupeetud minister! Mind huvitab ikkagi see valitsuse otsuse tegemine, et kaitseolukord on tekkinud. Miks valitsus ei fikseeri oma otsusega, et nüüd on kaitseolukord? Mind üldse huvitab, kuidas valitsus aru saab, et tekkinud on kaitseolukord, kui ta seda otsust ei tee. Mis hetkel tekib valit... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Lauri Läänemets: Lugupeetud eesistuja! Kallid kolleegid! Annan sotsiaaldemokraatide nimel üle arupärimise rahvastikuminister Riina Solmanile. Arupärimine puudutab ministri tegevust seoses Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja selle üleviimisega Tallinnast Viljandisse. Kui tavaliselt on olnud kokkulepe, et poliitiliselt ... Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Eesti doktorantidest umbes 25% on väljastpoolt Eestit pärit. Ja nagu te ise ka oma kõnes ütlesite, doktorantide arv kahjuks ei suurene, pigem tuleb neid iga aastaga vähem juurde. Ja pole ka imestada: doktorant, kes tegelikult taotleb kõige kõrgema... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Mul on teile selline küsimus, et kas te eelistaksite elada riigis, kus müüjannast saab peaminister, või pigem riigis, kus Kremli mõjuagendist saab siseminister. Ja et te mind valesti ei mõistaks, siis see küsimus ei olnud kuidagi mõeldud solvanguna, vaid ikka tunn... Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kas te saate siit puldist kinnitada, et fraktsioonide töörühm, kes seda eelnõu ette valmistas, ei saanud ühte väga sarnast eelnõu ravimiettevõtjate esindajatelt? Kui ei, siis kelle saadetuna või üleantuna sattus see eelnõu teie kätte ja nüüd meie ette?... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teise lugemise jätkamine

Lauri Läänemets: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Nagu me mäletame, siis selle eelnõuga oli sedaviisi, et me komisjonis arutasime ja tegime komisjoni nimel ettepaneku teine lugemine lõpetada ja asjaga edasi minna. Siis toodi see teema komisjonis uuesti laua peale ja tehti ettepanek teine lugemine katkestada. Se... Read more

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teine lugemine

Lauri Läänemets: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Kuulan mina seda arutelu ja ei suuda ära imestada, kuidas võib Eesti Vabariigi Riigikogus niimoodi alahinnata Eesti noori. Mina ei mäleta, et kui me seda eelnõu esimest korda komisjonis arutasime, siis oleks mingisuguseid selliseid probleeme tõstatunud. Ma saan ... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te tõite välja, et muudatusettepanekuid ei saanud toetada sellepärast, et seal ei olnud katteallikaid. Minu küsimus on teie nende valikute kohta, mis te olete langetanud eelarvest maha kärpimise kohta – mõtlen seda, mis on olnud kirjas riigi eelarvestrate... Read more

Lauri Läänemets: Lugupeetud kolleegid! Riigieelarves on kõik alati poliitiliste valikute küsimus ja loomulikult ei jätku kõige jaoks raha. Kuid kust võtta ja kuhu jätta, neis valikutes on valikute tegijad alati vabad. Valitsus räägib muudkui, et raha antakse juurde ja riigieelarvega on muidu head lood ja palgad tõus... Read more

13.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:29 Valitsuses toimuv

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Mul on teile küsimus, õigemini isegi väike palve, mille te saate siin Riigikogu ees ka kohe ära lahendada. Teen seda oma kolleegi Katri Raigi nimel, kes juhatab Riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni. Nimelt on korruptsioonivastane erikomisjon homme... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Te võib-olla vaatasite vahepeal telefoni, kui ma selle kellaaja ütlesin. Koosolek toimub homme hommikul kell 9. Ja ma meenutan ka, et tegelikult on Eesti Vabariigis seadused, mis kohustavad ministrit komisjoni ette tulema ja oma tegemistest aru andma. Ent praegusel juh... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Tõukudes teie vastusest, pean ma ütlema, et mitte sotsiaaldemokraadid, vaid valitsus on esitanud Riigikogule eelarve, mis maaelu välja suretab. Kärbite oluliselt väikelinnades elamist mõjutavaid maaelu toetamise meetmeid, kokku 65 miljoni euro eest. Et te i... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma tahaks ikkagi veel natukene õpetajate palkadest rääkida. Te tõstate õpetajate palka 5,2%, aga selleks eraldatud raha, 9,5 miljonit, on ainult 2,5% sellest, puudu on 8–9 miljonit eurot, et palka 5,2% tõsta. Kust teie arvates see raha siis miinimumpalga ma... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:53 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Lugupeetud kolleegid! Põhiseaduskomisjonis arutati seda eelnõu. Arutelu oli väga lühike, sest eelnõu ise on ka väga lühike ja kõigile arusaadav. Peamine sisuline küsimus, mis komisjonis tõstatus, oligi seesama, mille kohta Kalle Grünthal just äsja küsis. Eelnõu esitaja vastas, et kui seal tõesti pea... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Olen juba pikemat aega elanud Türi vallas – see peaks ka teile tuttav kant olema – ja selles vallas on väga palju suuri ja ka väiksemaid põllumajandusettevõtteid. Olles juhtinud enne haldusreformi ühte omavalitsust, mis ühinenud Türi valla koosseisu läks, o... Read more

Lauri Läänemets: Jah-jah, esitan selle küsimuse kohe ära. Te vastasite Jevgeni Ossinovskile ... Read more

Lauri Läänemets: Teie kui maaeluministri nägemus on, et tuleb maaelu pealt kokku hoida. Kas ma sain teist õigesti aru? Read more

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Järgmise aasta riigieelarves tehakse väga suured kärped regionaalsetes investeeringutes. Suures osas on tegu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalaga, ühtekokku 56 miljonit eurot. Tugeva hoobi saab maapiirkondade elamumajandus, te võtate s... Read more

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Haldusalas toimuv

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Kahtlemata on riigieelarve üks neist konkreetsetest näidetest, mis väljendab lisaks koalitsiooni vaadetele ka ministri enda prioriteete tema tegevusvaldkonnas. Vaadates riigieelarvet, siis järgmise, 2020. aasta eelarves on vähendatud üürielamute meet... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Muidugi väga ilus on neid ettevõtteid toetada ja seda peabki tegema, aga kui ei ole inimesi ja töötajaid, siis ei ole neil ettevõtetel seal midagi teha. Aga teie vastusest tulenevalt ma küsiks seda, et miks järgmise aasta eelarvest ei leia enam vahendeid regionaalsete ettevõtete võrguühend... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

Lauri Läänemets: Jah, aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Erakondade järelevalve komisjon on osutanud probleemile, et erakonnaseadus sätestab keelu avalike vahendite kasutamiseks valimiskampaanias. Samas ei ole erakonnaseaduses sätestatud kampaania mõistet ega perioodi, mistõttu on kohtupraktika lähtunud vali... Read more

Lauri Läänemets: Jah, aitäh! Lugupeetud minister! Valimisagitatsiooniaegse välikampaania keelu mõte – põhjus, miks see seadusesse pandi – oli see, et vähendada raha mõju valimiskampaaniatele. Kas ma sain teie eelnevast vastusest õigesti aru, et valitsuskoalitsioon seda põhimõtet ei toeta? Read more

Lauri Läänemets: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! 2015. aastal kehtestas Riigikogu X koosseis aktiivse agitatsiooni perioodiks välireklaami keelu. Keelu eesmärk oli vähendada valimiskampaaniate kulusid ning raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel. Toona loodeti, et eelnõu vastuvõtmisel kaovad varasematest v... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Maade hindamine

Lauri Läänemets: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister, ma tänan selle selgituse eest, mis puudutas maa korralist hindamist, mis tulemas on. See on minu arvates tõesti vajalik, sest kohalikes omavalitsustes on olukord, kus see n-ö piir on kätte jõudnud. Ka nendes kohtades, kus võib-olla seda protsenti või... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Kohalik omavalitsus tähendabki kohalikku iseotsustamist. Selles mõttes ongi see põhimõtteline küsimus, et kui kohalikke inimesi usaldada, siis tuleks neile usaldada ka otsuste tegemine. Aga ma küsin täpsustavalt, kuidas teie hinnangul mõjutab maade hindamine Eesti põllumeest olukorras, kus võ... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Alampalk ja alampalga tõstmine igal aastal on selles mõttes väga oluline, et see aitab ära hoida ebavõrdsuse kasvu ühiskonnas. Kui ma vaatasin statistikat, siis Eestis peaks olema umbes 130 000 inimest, kes alampalka saavad, aga sinna hulka lähevad ju ka ne... Read more

Lauri Läänemets: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Ühiskonna jaoks on kõik töötajad vajalikud, olgu see koristaja, ametnik, õpetaja, arst või remondimees. Iga inimene peab saama oma töö eest väärilist palka. Iga inimene peab tundma, et on väärtustatud, seda nii riigi- kui ka erasektoris. Palgad avalikus teenistus... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Lauri Läänemets: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud õiguskantsler! Minu küsimus puudutab Eesti suurlinnade ja maapiirkondade ebavõrdseid võimalusi. Eestis on palju näiteid, et kodu soetamine, arvestades kohalikke turutingimusi, on maapiirkonnas väga paljudel inimestel takistatud, isegi hoolimata nende inimeste mõistl... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:48 Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud plaanid

Lauri Läänemets: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Maaelu Edendamise Sihtasutus on aastaid olnud suur abimees põllumehele ja täitnud oma ülesandeid hästi nii headel kui ka rasketel aegadel. Lugesin Maaeluministeeriumi pressiteadet möödunud reedest, kus räägitakse uutest algatustest, mida soovitakse MES-i... Read more

Lauri Läänemets: Aitäh! Kas ma saan õigesti aru, et MES hakkab seda maad nendele inimestele laiali jagama? Kui nii, siis mind huvitab, milline see ajaline perspektiiv on. Kunas see kõik juhtuma hakkab? Read more

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Riigikogu liikmete ametivanne

Lauri Läänemets: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more