Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 37Open/Close results
17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud õiguskantsler! Ma tahan ühineda hea kolleegi Helmen Küti tänuavaldusega teile, et te olete oma töös tähelepanu pööranud kogu Eestile ja muu hulgas Narvale näiteks sotsiaalküsimuste lahendamisel ja ka kohaliku omavalitsuse töökorralduse küsimustele. Minu küsimus puudutabki k... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Katri Raik: Lugupeetud eesistuja! Hea minister! Head kolleegid! Ma kuulasin seda arutelu väga tähelepanelikult ja vaieldamatult on tegemist nendele inimestele, kes viipekeelset tõlget vajavad, äärmiselt olulise probleemiga. Ma otsustasin sõna võtta sellepärast, et töötasin sellel hetkel, kui viipekeele eriala T... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:27 Ida-Virumaa majandusolukord

Katri Raik: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea majandusminister! Küsin murest Ida-Virumaa pärast. Me oleme rõõmustanud, et energeetikasektoris koondati vaid 300 inimest. Aga hiljuti juhtis ajaleht Põhjarannik koostöös Eesti Energiaga tähelepanu sellele, et selle aasta algusest aasta lõpuni jääb Eesti Energias väh... Read more

Katri Raik: Aitäh! Eelmise aasta 13. oktoobril võeti vastu Keskerakonna valimisprogramm. Seal on fiskaalpoliitika peatükk, milles on sõna-sõnalt kirjas: "Loome regionaalseid maksusoodustusi." Millal ja kui suured maksusoodustused kehtestatakse ettevõtetele, mis tegutsevad Ida-Virumaal, kus nende soodustuste jär... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea kolleeg Jürgen Ligi! Kas täielikult eestikeelsele õppele ülemineku ideed on võrreldud rahvusvahelise kogemusega? Ma ei pea silmas Lätit, ma pean silmas Hispaaniat – Baskimaa ja Kataloonia haridust –, Ühendkuningriigis iirikeelset haridust. Ma saan aru, et tahaks vastata, et ajalooline taust on t... Read more

Katri Raik: Lugupeetud professor Must, ma õnnitlen teid kui noort vanaisa! Aga küsimus jätkubki tegelikult sellesama Tartu teemal, kus te olete pikka aega olnud volikogu esimees. Ma küsin kooli kohta, mille kohta enne küsis ka kolleeg Indrek Saar. Tartus on meil üks venekeelne põhikool ja tubli keelekümbluskoo... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Nagu professor Aadu Must tahan ka mina tunnustada Reformierakonda selle eest, et meie kahe erineva koolisüsteemi ühtsemaks ja ühtseks muutmise teema on täna toodud siia suurde saali. Ma tuletan meelde seda, mis täna võib-olla pole siit veel väga selgelt läbi käinud. ... Read more

Katri Raik: Aitäh! Me oleme sellise kooli poolt, kus me saame kinnitada, et iga lapse emakeel on tema hinge keel, millele tugineb identiteet, ja et Eestis oleks võimalik õppida edaspidi emakeelena vene keelt ja teisi keeli. Me näeme ka seda, et kui Eestis on kümne aasta pärast kas või viis või kümme kooli, kus ... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Katri Raik: Hea peaminister! Täna püüdis juba kolleeg Michal su käest üks kord küsida venekeelse kooli saatuse kohta Eestis. Selle nädala alguses oli Narvas debatt, kus osalesid nelja parlamendierakonna esindajad, aga küsimus jäi ikkagi õhku. Sina ütlesid, et valitsuses on kolm osapoolt, ega vastanud sellele kü... Read more

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Istungi rakendamine

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel on mul hea meel anda üle keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mis puudutab Ida-Virumaad. Muudatus seisneks selles, et riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest läheks vähemalt 25% tagasi Ida-Virumaa... Read more

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:03 Ida-Virumaa

Katri Raik: Austatud esimees! Hea Jüri! Pöördun teist nädalat järjest tagasi Ida-Virumaa teema juurde. Kui vaadata Eesti meediat, siis on näha, et see küsimus pole enam kaugeltki mitte Ida-Virumaa energeetikute küsimus – ma pean silmas koondamisi ja sundpuhkusi –, see on kogu Eesti küsimus ja kindlasti mitte ai... Read more

Katri Raik: Kahjuks ei saanud ma väga selget vastust, aga ma siiski läheksin siit edasi hoopistükkis ETV+ teema juurde, kui tohib. Ida-Virumaa inimeste, eriti Narva inimeste hulgas on Eesti meedia kõige populaarsem saade ilmselt "Narodu važno" ("Rahvale läheb korda"). Seda saadet teavad Narvas kõik, seda arut... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:48 Riigi juhtimine

Katri Raik: Hea eesistuja! Austatud peaminister! Hea Jüri, tohib, ma pöördun sinu poole sina-vormis? Ma tahtsin sind kiita selle eest, et sa oled hea meeskonnamängija. Mina algaja ministrina sain sinu käest palju tuge ja ma jään seda alati hea sõnaga meenutama. Ma olin väga üllatunud, et sind ei olnud siin ülee... Read more

Katri Raik: Aitäh! Ma küsin su käest, kas üks konkreetne samm, mille ma välja pakun, pälviks sinu toetuse. Kui ressursi-, saaste- ja keskkonnatasudest üks konkreetne osa suurusjärgus 20 miljonit läheks – kui teha selline seadusmuudatus – tagasi Ida-Virumaale, nii et see võimaldaks toetada ettevõtlust sellisel v... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Katri Raik: Hea siseminister! Te kahjuks eksisite: Nelli Teatajas ei olnud juttu mitte piiri kaguosast, vaid juttu oli Narva jõest. Te väitsite, et Narva jõe ääres on piiri ületamine äraütlemata kerge. Siseministrina olete te ühe oma tähtsaima ülesandena rõhutanud ülesannet luua sõjaväeline piirivalve. Täna ma... Read more

Katri Raik: Minister, ma lihtsalt pean ütlema, et see, mida te kirjeldasite sisekaitsereservi all, on kiirreageerimisüksused, mis kutsuti ellu mõni aasta tagasi. Ma ikkagi kutsun teid üles ütlema, et see, millest me räägime, on piirivalve tugevdamine. Jah, meie piiril on kahetsusväärselt palju hõredaid kohti, m... Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:25 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Austatud rahandusminister! Te viitasite, et rahapesu andmebüroo keskkriminaalpolitseis ootab väga seda seadusmuudatust. Teatavasti ootab rahapesu andmebüroo samamoodi pööratud tõendamist puudutavat seadusmuudatust. Kas teil on selge seisukoht, mida teha ümberpööratud tõendamisega? Ja kas seda on pla... Read more

15:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks" eelnõu (3 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea ettekandja! Kindlasti on teile hästi teada selline uuring nagu "Arvamusi ja hinnanguid riigikeeleõppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides". Selle viis läbi Tartu Ülikooli teadurite rühm, mida juhtis professor Birute Klaas-Lang. See uurimus valmis paar aastat tagasi ja selles on tehtud k... Read more

Katri Raik: Me mõlemad, härra Stalnuhhin, oleme teiega Narva Linnavolikogu liikmed ja meil on juba sellel neljapäeval võimalik kohtuda ka Narva volikogu istungil. Kas te toetate Narvas teiste keelekümbluslasteaedade avamist? Sellel on olnud ka tugev kohaliku poliitika mõju, et ei ole tekkinud rohkem keelekümblu... Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:56 Riigi eelarvestrateegia aastateks 2020–2023

Katri Raik: Hea eesistuja! Minister Helme! Teatavasti on valitsuse laual riigi eelarvestrateegia lähemateks aastateks ja üks tõsisemaid küsimusi sealhulgas on teaduse rahastamine. 2018. aasta detsembris kirjutasid paljude parteide esindajad alla kokkuleppele, milles lubati teadus- ja arendustegevuse ning innov... Read more

Katri Raik: Aitäh vastuse eest! Kas võib kindel olla, et meile mõlemale armsate politseinike ja päästeametnike varbad ei jää teki alt välja? Teisisõnu, kas politseinike palga tõus kuni 1,2-kordse Eesti keskmise palgani ja päästeametnike ning päästekorraldajate palga tõus kuni Eesti keskmise palgani on teie meel... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Katri Raik: Hea peaministrikandidaat, hea Jüri! Täna on sinu käest mitu korda küsitud ametnike kohta: kas ausad riigiametnikud võivad tunda ennast täna kindlalt? Ma tsiteerin sind: sa ütlesid, et prognoose ongi raske teha. Millest ma teen järelduse, et ametnikud võivad edaspidi julgelt teha prognoose oma südam... Read more