Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 33Open/Close results
22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:32 Ida-Virumaa tulevik

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea minister! Me jagame teiega muret Ida-Virumaa tuleviku pärast ja ma tahaksin oma küsimuse alguses tsiteerida kahte kohta määruse ettepanekust õiglase ülemineku fondi asutamiseks. Punkt 10 räägib meetmest ja investeeringute liikidest, milleks saab seda meedet kasutada. Tsitaat: "...... Read more

Katri Raik: Aitäh vastuse eest! Ma veel kord juhin tähelepanu artikli 6 punktile 1. Ma saan aru, et sul ei ole seda käepärast, aga mul on. See ütleb väga selgelt, et meil on vaja õiglase ülemineku territoriaalset kava. Minu paremate arusaamiste järgi on meil vaja siiski ühte uut selgepiirilist dokumenti. Ja min... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Katri Raik: Austatud peaminister! Ma kõigepealt tahtsin teid väga tunnustada selle eest, et kui valitsus võttis vastu otsuse, et Eesti on kliimaneutraalne aastaks 2050, siis te isiklikult rõhutasite, et teie enda n-ö meelekindlus tugineb Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna filiaali uuringule. See on teadlas... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Teadusega seoses on meil Eestis eelkõige kombeks rääkida rahast, ega minagi ei saa sellest mööda. Teaduslepingust ja 1%-st SKP-st oleme kõik lõpmatuseni kuulnud ja võimelised pikalt rääkima. Aga see ei ole ainult Eesti teadlaste unistus, see on ka OECD ja Euroopa Komis... Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:32 Koolidirektorite valimine ametikohale

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Sellel kooliaastal on vähemalt kolm koolidirektorit (Viimsis, Tõstamaal, Kiviõlis) keset kooliaastat oma töö kaotanud, sest niimoodi on koolipidaja otsustanud. Möödunud parlamendihooaja sügisel oli korra kultuurikomisjonis ja ka siin suures saalis arutelul see, ka... Read more

Katri Raik: Aitäh! Ma küsin ühe konkreetse koolijuhi ja kooli kohta. Ma arvan, et minister on nõus, et Kiviõli 1. Keskkooli ümber toimuv on üks viimase paarikümne aasta suuremaid haridusavalikkust, aga ka kogu ühiskonda haaranud arutelusid koolijuhi positsiooni üle, ka selle üle, kuivõrd ja kuidas saab kogukond... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Katri Raik: Hea esimees! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel soovin tagasi võtta eelnõu 107, mis on tänase istungi päevakorras ja mis puudutab Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamist tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest. Meie tag... Read more

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

Katri Raik: Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Head kolleegid! Arupärimisele allakirjutanute nimel tutvustan küsimusi, mis me arupärimises esitasime. Selle arupärimiseni viis asjaolu, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps on Riigikogu XIV koosseisu ajal toonud kultuurikomisjoni ette ainult ühe... Read more

Katri Raik: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Viimastel nädalatel on olnud keerulisi uudiseid koolidirektorite töölt eemaldamisest keset õppeaastat nii Viimsis, Tõstamaal kui ka Lüganuse vallas Kiviõlis. Tõesti, ega selle kohta hinnangut anda ei saa, kui pole täpselt kõiki detaile teada – sellega peab ... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Hea minister, aitäh vastuste eest! Meie haridus- ja teadusminister Mailis Reps on kogenud minister ja vastused olid igati sobivad ja sujuvad. Ma ei tahaks siin jõulueelsel ajal hakata kuidagi ministrit kritiseerima, vaid käiksin välja sotsiaaldemokraatide mõtted, mis o... Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Katri Raik: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Ka mina olin üllatunud, kui sain aru, et Ida-Virumaal on kaheksa eesti kooli ja ainult kahes on siis venekeelseid lapsi vähem kui 25%. Tegelikult pole eestikeelse kooli toetamine Ida-Virumaal oluline mitte ainult venekeelsetele lastele mõeldes, vaid ka eesti ... Read more

Katri Raik: Kas sellest 7–8 miljonist saaks äkki näpistada 200 000 eurot? Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:17 Ida-Virumaa arengusuunad

Katri Raik: Aitäh, hea esimees! Härra minister! Ma vahelduseks lähen tuuleenergia juurest põlevkivi juurde. Minu küsimus puudutab konkreetsemalt õlirafineerimistehase rajamist. Paljud suurettevõtted on seda ideed toetanud, teie esindate Eesti Energia üldkoosolekut. Kas otsus õlirafineerimistehas rajada on vast... Read more

Katri Raik: Aitäh! Ma küsisin tegelikult veel ka seda – mul oligi keeruline küsimus –, milline on see n-ö ajaraam. Oletame, et otsus langetatakse. Kunas siis võiks see tehas kerkima hakata? Ja siia juurde küsiksin seda. Te rõhutasite ka, et siin on ette näha – uuringud näitavad seda –, et tehase rajamine võiks ... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea peaminister! Ma jätkan Ida-Virumaa küsimusega. Te rääkisite üleminekust teistele energiaallikatele, sellest, et meie energiajulgeolek tuleb pigem roheenergiast jne. Te kiitsite Ida-Virumaa inimesi. Suur aitäh teile selle eest, südame teeb soojaks! Aga kahjuks ei ole Ida-Virumaal k... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Katri Raik: Austatud ettekandja, aitäh väga huvitava sissejuhatava sõnavõtu eest! Olukord on selline, et tänastest doktorantidest Tartu Ülikoolis 40% ei räägi eesti keelt, mida oli näha ka 1. detsembri aktusel. Mis sellises olukorras teha? Selge, et nad kirjutavad oma teadustööd inglise keeles. Me loodame, et n... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea esineja, aitäh, et te tõstatasite regionaalse kõrghariduse teema! See ei puuduta kindlasti ainult Viljandit, vaid samamoodi ka Pärnut ja Ida-Virumaad, Haapsalu ja Saaremaad. Kõikide nende piirkondade esindajad istuvad ka siin saalis. Kahjuks ei ole kolledžite eraldi toetamine regi... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea esineja, ma kasutan võimalust teid kui Tartu Ülikooli üliõpilast õnnitleda Eesti ülikooli teise aastasaja esimesel aastal. Õnnitlen ka kõiki siin saalis viibivaid Tartu Ülikooli vilistlasi. Teie ettepanekud olid igati asjakohased. Kas te kavatsete nende ettepanekutega peale Riigik... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud professor Ehala! Kuulasin huviga teie ettekannet ja ka mina ei poolda seda kastide süsteemi, ka Eesti üldhariduses ei ole see mõistlik. Aga ma mõtlesin, et kui Kultuuriministeerium võtaks teie suurepärased ettepanekud professor Aadu Musta juhtimisel arutada, siis me võime e... Read more

Katri Raik: Hea aseesimees! Head kolleegid! "Ma olen iga päev nii mitme-mitme-meelne, ka vabameelne, vana-, kodanlane, kas töömees, jah, ka aadel mõnikord. Ja kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond: mu eesti keel. Nii järelikult: minu erakond on eesti keel." Nii kirjutas Juhan Liiv, kes elas ... Read more

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Istungi rakendamine

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Mul on rõõm või au anda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmete nimel üle arupärimine haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Me kuulsime ka eile Riigikogu infotunnis, et meie haridusminister püüab ühe ja sama kosmoselaevaga sõita üheaegselt Kuule ja sea... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:43 Venekeelse hariduse tulevik

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea minister! Mõned päevad tagasi diskuteerisime teie erakonnakaaslase Mihhail Kõlvartiga Eesti venekeelse hariduse tuleviku üle. Arusaadavalt oleme me kõik ühte meelt, et eesti keelt peab oskama. Mihhail Kõlvart leidis, et kõige paremaks lahenduseks oleks see, kui venekeelsetele kool... Read more

Katri Raik: Aitäh vastuse eest! Järelikult on seal siis plaanis aineõpet rohkem, vähemalt 60% eesti keeles rakendada. Minu teine küsimus puudutab Kohtla-Järve riigigümnaasiumit, millest on väga palju juttu olnud, eelkõige noast, kahvlist ja lahkuvatest õpilastest. Nagu me teame, kahjuks gümnaasiumiastmes lahkut... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Katri Raik: Hea minister Järvik! Kuku! (Naer saalis.) Hea minister Järvik! Olen korruptsioonivastase erikomisjoni esimees ja olen pidanud teiega kirjavahetust. Ma ei ole teie käest kahjuks isiklikult vastust saanud, olen teie nõuniku vahendusel teiega suhelnud. Te pakkusite täna hommiku asemel erikomisjoni kokk... Read more

Katri Raik: Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Palun kirjeldage, kuidas te iga päev, iga nädal või ka iga kuu suhtlete oma allasutuste juhtidega. Mind huvitab eelkõige suhtlemine Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoriga. Te olete öelnud, et teid on hoitud infosulus, samas olete te olnud maaelukomisjonis k... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Mul on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel üle anda ettepanek Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise kohta ja selle ettepaneku pealkiri on "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilises... Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Katri Raik: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Kõigepealt, ma toetan Siim Pohlaku seisukohta siseturvalisuse valdkonna inimeste palga tõusu kohta, mis on vaieldamatult vajalik. Aga ma väga lühidalt räägin teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse lisarahastamisest. Õigupoolest võiks öelda ühe lause ja minn... Read more

13.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:05 Võrdsed õigused

Katri Raik: Lugupeetud eesistuja! Hea härra Helme! Eile küsis teie erakonnakaaslane Paul Puustusmaa, kas rahvusvaheliste organisatsioonide juures tegutsevates delegatsioonides peab olema ka üks naine. Ja siit tekkis minul küsimus, kas teie erakonnas suhtutakse nais- ja meesministritesse võrdselt. Selgitan. Kui... Read more

Katri Raik: Minu teine küsimus on statistikavaldkonnast. Kas ma eksin, kui ütlen, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ministrite lahkumise mõõt sai täis peale teist ministrit? Read more

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:33 Valetamine 

Katri Raik: Austatud eesistuja! Hea peaminister! Täna on mitu korda olnud jutuks teie valitsuse liikmete valetamine ja vassimine. Ma pean sellesse ritta juurde tooma veel ühe uue ministri nime. Minister Riina Solman ütles eilses Postimehes: "Tihti aetakse sassi perevägivald ja peretüli, aga iga selline kokkupõr... Read more

Katri Raik: Hea peaminister! Ma usun, et teie ei valeta. Ja seepärast lähen ma teie lahkel loal veidi teise teema juurde, see puudutab minu valimisringkonda Ida-Virumaad. Euroopa Komisjon on loonud söeplatvormi, kust saavad toetust need piirkonnad, kus kasutatakse n-ö tossavat kütust. Nagu me teame, on see Ida-... Read more

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

Katri Raik: Lugupeetud minister! Täna ei tugine ma oma küsimuses mitte ainult ajalehele Põhjarannik – eelmine kord ei pidanud te seda piisavalt usaldusväärseks allikaks –, vaid seekord on Põhjarannikut tsiteerinud ka ajaleht Pealinn. Ilmsesti on see usaldusväärsem. 2018. aasta märtsis ütles teie eelkäija Kadri ... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea esineja! Teie algatatud eelnõu ei leia sooja vastuvõttu mitte ainult üksikute koolijuhtide seas, vaid see leiab väga sooja vastuvõttu ka õpetajate seas. Igal erakonnal on ilmselt olemas oma haridustoimkond ja meie haridustoimkonnas on viimastel päevadel olnud selle teema üle elav ... Read more

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:00 Regionaalne areng

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea minister! Eile lükkasid koalitsioonierakondade fraktsioonid tagasi sotsiaaldemokraatide ettepaneku tagada Ida-Virumaa regionaalsele programmile stabiilne rahastus. Viidati, et aeg ei ole õige, ja et õige aeg olevat üldse ümber. Me oleme siin Tallinnas muutunud üsna mugavaks ja vah... Read more

Katri Raik: Hea minister, aitäh positiivse vastuse või positiivsusele viitava vastuse eest! Kui rääkida Ida-Viru inimestega, siis kõik ütlevad nagu ühest suust, et kõige olulisem on ettevõtluse edendamine ja teiseks oluline on elukeskkonna edendamine. Te ise viitasite just nimelt vajadusele ettevõtlust mitmekes... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Head kolleegid! Mul on hea meel esitada teile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seadus, mille sisust on kõik teadlikud. See tugineb detsembris 2018 erakondade vahel sõlmitud lepingule, mille järgi loetud aastate pärast peaks Ee... Read more

Katri Raik: Maailma lõpu kohta ei oska ma, härra Ernits, teile küll midagi vastata, aga eks on prioriteetide sättimise küsimus, mis on oluline, kas on olulised kaitsekulud, on oluline teadus, kõrgharidus, kliimaneutraalsus. Kõik on olulised teemad, mis on meie prioriteedid. Sinna tulebki raha leida ja sinna ka ... Read more

Katri Raik: Arusaadavalt ei ole ülikoolid saanud praegu ju palka tõsta, eks ju, sest neil ei ole selleks olnud vahendeid. Nii et ma ei usu, et on tehtud kuskil selliseid kulutusi, mis nüüd tuleks kuidagimoodi hiljem kinni maksta. Küsimus on selles – millele ma püüdsin tähelepanu juhtida –, et nii teadurite kui ... Read more

Katri Raik: Aitäh küsimuse eest! Ma loodan, et te saadate mulle viite sellele uuringule, mis näitab, et maailma lõpp tuleb aastal 2030 või aastal 2050. Read more

Katri Raik: Aitäh küsimuse eest! Eks seda peaksid eelkõige Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajad ise kommenteerima, kuidas on muutunud nende seisukoht teaduse rahastamise suhtes või kas see on muutunud, aga veel üks kord, selge on see, et kuhu me raha investeerime, on prioriteetide sättimise küsimus. Eel... Read more

Katri Raik: Aitäh küsimuse eest! Ma saan aru, et te viitate teatud viisil sellele, mis saab ülikoolide loodud kolledžitest, ja ka sellele, kas ei peaks õppekohti kokku tõmbama, siis kas mingid erialad kinni panema, mingeid õppekohti vähendama. Enam ju riik juba viimased seitse aastat ei ütle, mitu õppekohta üli... Read more

Katri Raik: Aitäh küsimuse eest! See on tõsine probleem. Kui üks teadusrühm lõpetab tegevuse, siis midagi uuesti teha, midagi uuesti alustada on väga keeruline. Väga ressursimahukas rahaliselt ja kust leida ka inimesi. Nagu ma püüdsin ka oma ettekandes välja tuua, et meil ei ole n-ö halba ja head teadust, me pe... Read more

Katri Raik: Aitäh küsimuse eest! Ma jään kahjuks siinkohal vastuse võlgu, aga me räägime 1% sisemajanduse koguproduktist, eks ju, teaduse finantseerimisele. Tõsi, see raha ei pea tulema Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. Eri ministeeriumid panevad erineval hulgal raha teadusuuringutesse. Õnneks on teised mi... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud professor Must! Ma tsiteerin täna hommikul meie kõigi meiliaadressile tulnud kirja. Selle kirja autor on proua Eda Rüütel, kes on ühtlasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige: "Laske ükskord teha õpetajatel rahulikult oma tööd – õpetada – ja õpilastel usinalt õppida, om... Read more

Katri Raik: Head kolleegid! Alustaksin sellest, et üks põhikoolieksamite kaotamise poolt kõneleja tõi ilusa näite. Tüdrukul on ilus kleit – kõik naised teavad, et kõige tähtsam kleit elus on põhikooli lõpukleit pulmakleidi kõrval –, aga see kleit jääb kappi rippuma, sest põhikooli lõpueksam jääb sooritamata. Mi... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:25 Eksperimendid hariduses

Katri Raik: Lugupeetud eesistuja! Hea haridusminister! Minu küsimus seisneb selles, kuidas lahendada õpetajate järelkasvu väljakutse. Kohe seletan. Kui me võtaksime siin Riigikogu saalis esimese rea, siis loodusainete õpetajatest kolm esimest oleksid üle 60 aasta vanad, üks oleks alla 30-aastane ja kuus ülejään... Read more

Katri Raik: Aitäh eelmise vastuse eest! Ma küsin konkreetse küsimuse. Üks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna tunnustatud liige rõhutas väga jõuliselt eilses haridusvestluses, et õpetajakoolituse lõpetajad tuleks tööle suunata, tähendab, tuleks taastada suunamine, et peab näiteks kolm aastat ilmtingimata õpetaja... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab regionaalseid kolledžeid. Te ise just rõhutasite, et oluline on töökohti Tallinnast välja viia, aga nüüd on tekkinud oht, kus hoole ja armastuse ja vaevaga loodud töökohad Viljandis, Pärnus, Kohtla-Järvel ja Narvas võivad kaduda. Ülikoolid ni... Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Me oleme siin täna korraldanud umbes 10 000-le 9. klassi õpilasele kodanikuõpetuse tunni. Tuttavad õpetajad kirjutavad ja helistavad, et küsida, kui kaua veel kestab – ühiskonnaõpetuse tundi ei saa nii pikalt teha, et teie arutelu lõpuni kuulata, läheb juba... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma kõigepealt – kuna te nimetasite mu nime – tuleks tagasi Narva küsimuse juurde. Ma olen selle kohta küsinud Narva haridusametist ja mul ei ole põhjust kahelda, et nad räägivad tõtt, öeldes, et sellest sügisest toimub keelekümblusõpe 11 koolieelses lasteasutuses... Read more

Katri Raik: ... siis uurides Venemaa Föderatsiooni seadusi ja rääkides ka teie alluvuses töötavate ametnikega, ei tea keegi tuua ühtegi näidet, kuidas oleks lapsel võimalik kodakondsusest loobuda enne 18-aastaseks saamist. See laps jääks Vene kodanikuks kuni 18-aastaseks saamiseni. Muidugi õpib ta koolis eesti ... Read more

Katri Raik: Hea ettekandja, aitäh! Te väga selgelt tõite siinkohal välja, et kõigi eelduste kohaselt jääb lapsele teise riigi kodakondsus ja tegelikult tekib tal "tingimuslik kodakondsus". See on termin, mida ma täna esimest korda elus kuulsin. Te ise olete läbi teinud naturalisatsiooniprotsessi. Kui teie oleks... Read more

Katri Raik: Kui te oleksite lapsevanem. Kas teile ei tundu, et see on pettus? Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud õiguskantsler! Ma tahan ühineda hea kolleegi Helmen Küti tänuavaldusega teile, et te olete oma töös tähelepanu pööranud kogu Eestile ja muu hulgas Narvale näiteks sotsiaalküsimuste lahendamisel ja ka kohaliku omavalitsuse töökorralduse küsimustele. Minu küsimus puudutabki k... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Katri Raik: Lugupeetud eesistuja! Hea minister! Head kolleegid! Ma kuulasin seda arutelu väga tähelepanelikult ja vaieldamatult on tegemist nendele inimestele, kes viipekeelset tõlget vajavad, äärmiselt olulise probleemiga. Ma otsustasin sõna võtta sellepärast, et töötasin sellel hetkel, kui viipekeele eriala T... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:27 Ida-Virumaa majandusolukord

Katri Raik: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea majandusminister! Küsin murest Ida-Virumaa pärast. Me oleme rõõmustanud, et energeetikasektoris koondati vaid 300 inimest. Aga hiljuti juhtis ajaleht Põhjarannik koostöös Eesti Energiaga tähelepanu sellele, et selle aasta algusest aasta lõpuni jääb Eesti Energias väh... Read more

Katri Raik: Aitäh! Eelmise aasta 13. oktoobril võeti vastu Keskerakonna valimisprogramm. Seal on fiskaalpoliitika peatükk, milles on sõna-sõnalt kirjas: "Loome regionaalseid maksusoodustusi." Millal ja kui suured maksusoodustused kehtestatakse ettevõtetele, mis tegutsevad Ida-Virumaal, kus nende soodustuste jär... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea kolleeg Jürgen Ligi! Kas täielikult eestikeelsele õppele ülemineku ideed on võrreldud rahvusvahelise kogemusega? Ma ei pea silmas Lätit, ma pean silmas Hispaaniat – Baskimaa ja Kataloonia haridust –, Ühendkuningriigis iirikeelset haridust. Ma saan aru, et tahaks vastata, et ajalooline taust on t... Read more

Katri Raik: Lugupeetud professor Must, ma õnnitlen teid kui noort vanaisa! Aga küsimus jätkubki tegelikult sellesama Tartu teemal, kus te olete pikka aega olnud volikogu esimees. Ma küsin kooli kohta, mille kohta enne küsis ka kolleeg Indrek Saar. Tartus on meil üks venekeelne põhikool ja tubli keelekümbluskoo... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Nagu professor Aadu Must tahan ka mina tunnustada Reformierakonda selle eest, et meie kahe erineva koolisüsteemi ühtsemaks ja ühtseks muutmise teema on täna toodud siia suurde saali. Ma tuletan meelde seda, mis täna võib-olla pole siit veel väga selgelt läbi käinud. ... Read more

Katri Raik: Aitäh! Me oleme sellise kooli poolt, kus me saame kinnitada, et iga lapse emakeel on tema hinge keel, millele tugineb identiteet, ja et Eestis oleks võimalik õppida edaspidi emakeelena vene keelt ja teisi keeli. Me näeme ka seda, et kui Eestis on kümne aasta pärast kas või viis või kümme kooli, kus ... Read more