Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 71Open/Close results
17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras"

Katri Raik: Lugupeetud hea eesistuja! Hea õiguskantsler! Me oleme täna kohtumisel teiega käsitlenud kriisiaega riigi vaates, ka valitsuse ja Riigikogu vaates, aga te kindlasti puutusite oma töös tihedalt kokku kohalike omavalitsuste probleemide ja väljakutsetega, mis tekkisid kriisiajal. Et kas on võimalik teha... Read more

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:18:59 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea ettekandja! Kui komisjonis arutati seda küsimust, keskkonnatasude küsimust, siis on üsna loogiline, et oleks üles tõusnud ka õiglase ülemineku teema. Kas Ida-Virumaal on ka teisi lahendusi, kui põlevkivitööstuse elus hoidmine selles olukorras, kui Euroopa Liit – ja meie erinevates... Read more

Katri Raik: Hea ettekandja! Ma teen veel kord katse küsida sedasama, mida Jevgeni Ossinovski küsis kaks korda. Mis olid komisjonis argumendid sotsiaaldemokraatide ettepaneku vastu? Kui oli häälte seis 8 : 2, siis järelikult pidi toimuma teatud arutelu, kus ilmselt toodi välja ka siis argumente. Mis olid need ar... Read more

21:28 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea ettekandja! Ma sooviksin täpsustada. Kui ma sain õigesti aru, siis tuleb igasse korterisse paigaldada kaugloetav gaasiarvesti. Mina küll hästi ei kujuta ette, kuidas ma suudaksin oma naabrimemmele Narvas ära seletada, miks tema korterisse on vaja ilmtingimata seda peent kaugloetavat arvestit. Ka... Read more

21:56 Arupärimine tööturu olukorra kohta (nr 34)

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea peaminister! Arupärimine tööturu olukorra kohta on tehtud 12. mail, seega on möödas kuu aega ja nii mõnedki küsimused on vahest tänaseks aktuaalsuse kaotanud, aga teema iseenesest muidugi mitte. Toon selle tõestuseks vaid kaks fakti. Registreeritud töötus on ühe kuuga kasvanud 4%,... Read more

Katri Raik: Austatud peaminister! Kui lugeda erinevaid analüüse ja soovitusi, et mis meie tööturuga teha, siis ikka jääb kõlama innovatsioon ja digitaliseerimine, digitaliseerimine ja innovatsioon märksõnadena. See nõuab raha teadusesse, see nõuab ülikoolide ja ettevõtluse koostöö arendamist. Ja ma küsin teie k... Read more

Katri Raik: Austatud esimees! Hea peaminister! Aitäh vastamast küsimustele! Siiski jääb süda suve eel veidi valutama. Sellepärast, et kui ei oleks ka kriisiaega, siis me elame ajal, kui tööturg on selles mõttes muutumas, et kaheksa tundi tööl käimine enam ei tarvitse kõigile kaugeltki mitte meeldida ja sobida. ... Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:53 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Loen: keskkonnatasud, ja ootan pulti head ministrit Rene Kokka, aga avastan, et ettekandjaks on rahandusminister Martin Helme. Kuidas te seletate, et keskkonnatasude teemal ei räägi keskkonnaminister? Read more

19:23 Arupärimine mikro- ja väikeettevõtetele suunatud eelarve- ja maksupoliitiliste meetmete kohta (nr 33)

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea minister! Minu küsimus on natuke üldisem. Arupärimine on tehtud 22. aprillil, täna on 8. juuni. Möödas on seitse nädalat. Kas teile ei tundu, et sellised vastamised võiksid toimuda – see ei ole kriitika mitte teie pihta, aga põhimõtteliselt – hoopis kiiremas tempos? Peale selle, e... Read more

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea ettekandja! Pikaaegne Riigikogu esimees Eiki Nestor on juhtinud tähelepanu, et see seadusparandus ei ole kooskõlas põhiseaduse §-ga 75, mille mõte on see, et parlament saab parlamendiliikmete töötasu muuta, aga järgmise koosseisu, mitte iseenda jaoks. Kas sa oled nii kena ja komm... Read more

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Kas komisjonis oli juttu ka hämara rahastamise ja poliitilise korruptsiooni võimalikest seosest? Ja kui komisjoni koosolekul selliseid sõnapaare ei kasutatud, siis mis on teie enda isiklik seisukoht, kas hämar raha ja poliitiline korruptsioon on omavahel seotud?... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea esineja! Minu eelmine küsimus ei olnud juhuslik. Täna hääletasid koalitsioonierakondade esindajad korruptsioonivastases erikomisjonis maha küsimuse arutelu, mis puudutanuks võimalikku seost hämara raha ja poliitilise korruptsiooni vahel. Iseenesest on see uskumatu, et nii juhtus. ... Read more

21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea kõneleja! Seoses Keeleameti loomisega on meie venekeelsetel inimestel olnud küsimus, kas keeleoskuste kontroll muutub rangemaks, kui see praegu on. Teatavasti on Keeleinspektsioon seni olnud selline venekeelset inimest ärritav ja murelikuks tegev asutus. See nimi on peaaegu et sõi... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Ma teen Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel eelnõu 163 menetluse katkestamise ettepaneku ja põhjendan seda lühidalt. Kõigepealt, kultuurikomisjoni liikmena ma tean, et ühendasutuse ettevalmistamiseks on tööd tehtud, ametnikud on vaeva näinud. On räägitud a... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Katri Raik: Hea eesistuja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel annan üle teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse. See on mõnevõrra pretsedenditu, sest sisult samasuguse dokumendi me andsime üle juba oktoobrikuus, aga sellega juhtus nii, nagu ikka tikub juht... Read more

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea peaminister! See on hea näide kokkuleppest ühiskonnas, et me kõik oleme seda meelt, et 2% SKP-st peab minema kaitsekulutustele. Ent ma muretsen teise osa pärast, mis meile sama oluline on. Oletame, et meil on paar uut tublit tanki, mis peavad hästi vastu. Aga kui nende tankide juh... Read more

16:45 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Aitäh, hea eesistuja! Hea esineja! Me teame, et Eestis on ilma kodakondsuseta ligi 70 000 inimest. See on rohkem inimesi kui Eesti suuruselt kolmandas linnas Narvas – märkimisväärselt rohkem, 15 000 inimest rohkem. Me räägime täna ainult 1300 inimesest. Samas mõned nädalad tagasi lugesime kõik oma s... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea ettekandja! Ma tean, et seda küsimust arusaadavalt komisjoni istungil ei arutatud, ent siiski on teie seisukoht oluline. See kolme lapse ema Narvas saab nüüd lõpuks aru, et need passid, mis ta saab oma kolmele lapsele, jäävad ootele vastavalt 15, 16, 17 aastaks – kui kauaks iganes... Read more

20.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:55 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

Katri Raik: Lugupeetud peaminister! Kuna ma ei oska küsida midagi jalgpalli kohta, pean küsima erakondade rahastamise järelevalve kohta. Hea peaminister, sinuga seostatakse korruptsioonivaba Keskerakonna sündi. Ole hea, ütle, kas ma sain täna õigesti aru, et te pooldate seda lähenemist, et praegu üleval olevad,... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea kultuurikomisjoni esimees! Ka mina olen kultuurikomisjoni liige ja seetõttu võin kinnitada, et mitte ainult ajakirjanduses, vaid ka kultuurikomisjoni koosolekul on olnud juttu, et eksperdid peaksid esindama kolme valdkonda. Üks on majandus – ma saan aru, et see jääb Trasbergile. Keegi peaks uues... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorra kohta

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea peaminister! Te rõhutasite oma kõnes sümpaatsel viisil, et meie venekeelne elanikkond käitus sarnaselt meie, eestlastega. See ongi nii. Aitäh, et te selle eraldi välja tõite. Ent ometi teeb murelikuks see, kui vaadata töötuse statistikat. Ida-Virumaal jääb töötuks palju noori, noo... Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea minister! Samal ajal, kui meie räägime riigireformist, toimubki tegelikult riigireform või toimuvad suured muutused. Ma pean silmas uute ametite moodustamist, nii nagu on Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti kokkupanemine. Neljapäeval arutame me siinsamas hiiglasliku Haridusam... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Aitäh, eesistuja! Härra minister! Tahan teid väga tunnustada selle eest, et te tulite seda eelnõu tutvustama isegi väiksesse opositsioonierakonda – tõsi, koos minister Aabiga! See on väga sümpaatne. See on aasta jooksul ainus kord, kui minister ise on oma eelnõuga omal vabal tahtel meie fraktsiooni... Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Teie ja valitsus olete ennaktempos tegelenud pühade ja tähtpäevadega. Mõni õhtu tagasi me aga istusime siin suhteliselt väikeses koosseisus, aga selle-eest õhtul kella kümneni, arutasime ravimite piirhindasid ja hooldekodutasusid. Me läksime lahku teadmisega, et n... Read more

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:07 ERR-i nõukogu

Katri Raik: Austatud esimees! Hea peaminister! ERR on teinud kriisi ajal suurepärast tööd. Ma rõõmustan eriti ETV+ usaldusväärsuse kasvu üle. Ent koalitsioonisaadikud näitasid praegu asjatundjate valimisel või nimetamisel ERR-i nõukokku sulaselgelt, et tegemist on poliitilise kokkuleppega. Kuidas te sellesse pe... Read more

Katri Raik: Püüan siis täpsustada. Kultuurikomisjonis oli hääletamisel 21 kandidaati, kellest kolm kandidaati said hääled 6, 6 ja 6 ehk kõik kolm kandidaati said kõigi koalitsioonierakondade esindajate hääled. Hämmastav üksmeel! Kolm kandidaati, aga siiski paistavad välja kolme erakonna kõrvad. Nüüd peatselt il... Read more

12.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Katri Raik: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mul on hea meel Riigikogu liikmete Helmen Küti, Indrek Saare, Ivari Padari, Jaak Juske, Riina Sikkuti, Heljo Pikhofi, Raimond Kaljulaidi ja Katri Raigi nimel anda peaministrile ja ühtlasi eriolukorra juhile üle arupärimine tööturu olukorra kohta. Kuri viirus... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:03 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea minister! Eriolukorra alguses külastasid perearstide liidu esindajad Ida-Virumaa perearste ja kohtusid nendega. Kohtumistel tuli välja, et Ida-Viru perearstidel suuremates linnades võivad olla kohalike omavalitsustega mitte kõige paremad suhted, selgus mitmeid probleeme. Kas teie ... Read more

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30)

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Mina ei küsi raha kohta seoses hooldekoduga. Ma olen üks nendest inimestest, kellel on olnud ühe hooldekoduga kaks aastat isiklik suhe. See hooldekodu on kinni, sinna ei saanud emadepäeval viia lilli, sinna ei saa viia pakke. Kuidas teie vaatate hooldekodude avane... Read more

20:57 Arupärimine põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32)

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Tagasi tulles Ravimiameti järelevalve teema juurde: te rõhutasite, et Ravimiamet pöörab ravimite piirhindadele tähelepanu. Eelmisel aastal kontrollis Ravimiamet küsimuse esitajate andmetel ainult 140 apteeki. Ikkagi 25%-s, seega igas neljandas leiti, et patsiendil... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Katri Raik: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud ettekandja, te alustasite oma ettekannet, tuues välja erinevuse eestikeelsete ja venekeelsete inimeste n-ö vaesuse skaalal. Erinevus on eelkõige siis naiste osas. Eile oli ETV+-s otsesaade, kus parlamendierakonnad arutlesid valitsuse töö üle viimasel aastal. Seal tõstatu... Read more

Katri Raik: Hea ettekandja! Aitäh, et sa tõid tänasesse hommikupoolikusse Euroopa kokkuhoidmise idee, tuues näiteks lapsed! See ei saa ju jätta kedagi puudutamata. Aga mina pöördun sinu kui välispoliitika eksperdi poole. Sa viitasid lühidalt Venemaale. Nagu me teame, Vene piiri suletus mõjutab ühte osa Eestist... Read more

Katri Raik:  ... on ülimalt laetud teema Eestis. Me teame, et 9. maisse suhtutakse Eestis väga erinevat moodi eestikeelse ja venekeelse elanikkonna seas. Olen omal nahal tundnud, kui poliitiliselt laetud teema see on. Öelge, mida me saaksime teha, et 9. mai oleks Eestis rahulikum, ilusam kevadpäev, mis tooks ee... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea härra Korb! Facebooki reklaami eest maksis muidugi Sotsiaaldemokraatlik Erakond ise. Te olete ju tark mees, kuidas te saate võrrelda seda, et üks erakond teeb reklaami sõnadega "Me hoolime", ja teise erakonna ministrid ütlevad, et mina isiklikult, ma ei tea, mina, minister X isiklikult andsin Ee... Read more

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:24 Piirivalve loomine

Katri Raik: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaminister! Koalitsioonileppes, mis aasta tagasi sõlmitud, on kirjas, et Eestis moodustatakse eraldi piirivalve Politsei- ja Piirivalveameti sees. Minister Mart Helme sõnul tagab see muudatus valmisoleku kriisideks ja valdkonna tervikliku juhtimise. Te olete seda otsust, m... Read more

Katri Raik: Hea peaminister, tänan vastuse eest! Ma küsin edasi sellise asja kohta. Selleks, et piirivalvur saaks oma tööd hästi teha, on vaja korralikke piirirajatisi. Me käisime poolteist aastat tagasi koos kagupiiril kolmikpunktis. Mitu järjestikust siseministrit on vaevelnud küsimuse kallal, kuidas idapiiri... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Katri Raik: Lugupeetud eesistuja! Hea minister! Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed esitasid oma arupärimise 2. aprillil, nagu enne öeldud. Sellest on möödas juba terve kuu. Esialgne plaan oli selline, et minister tuleb arupärimisele vastama 18. mail, ent minister on juba täna siin. See on hea eeskuju teis... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma tsiteerin küsimuse alguses kasvatusteadlast Tiiu Kuurmet, kes paar päeva tagasi, 2. mail kirjutas Postimehes, et haridusstrateegias 2035 on toimunud näivkaasamine: "Kaasamine on, tolku ei ole. [---] Ühiskonna liikmelt soovitakse paindlikkust ja kohanemisvõimet,... Read more

Katri Raik: Austatud eesistuja! Hea minister! Lugupeetud kolleegid! Kuna teine samateemaline järelepärimine järgneb kohe ja me saame edasi küsida, siis räägin väga lühidalt. Meie õpetajad, õpilased ja lapsevanemad on olnud väga tublid ning sellel keerulisel ajal kastanid tulest välja toonud. Ma olen täiesti nõu... Read more

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

Katri Raik: Hea minister! Ma tulen korraks õppevahendite teema juurde tagasi. Te ennist nimetasite, et e-koolikott on see koht, kus on meie kooliõpikud ja muud õppematerjalid olemas ka elektrooniliselt. 2007. aastast on ministri määrus – juhtumisi olite ise siis minister –, millega ainenõukogud sellisel viisil ... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea Tõnis! Kõigepealt, kolleeg Heljo Pikhof pidas muidugi silmas Keskerakonna valimisprogrammi. Hea tahte korral oli sellest võimalik muidugi aru saada. Minu küsimus on mõnevõrra üldisem. Sotsiaalvaldkond on kogu aeg mures vähese rahastuse pärast. COVID-19 kriis on olukorda kõvasti ra... Read more

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

Katri Raik: Hea esimees! Austatud peaminister! Nagu öeldud, esitasid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kümme liiget arupärimise, mis oli pealkirjastatud "Arupärimine Ida-Virumaa tulevikust". Kuupäev oli toona 27. veebruar ja on selge, et tänaseks on selle arupärimise mõte paljuski muutunud, aga peamini... Read more

Katri Raik: Hea eesistuja! Hea peaminister! Me oleme täna rääkinud põhiliselt õlitehasest, aga me ei ole rääkinud põlevkivi kaevandamisest ja põlevkivisektorist üldiselt. Ida-Virumaa inimeste identiteet on seotud põlevkiviga, põlevkivi on selline püha asi – oma pruun kuld. Aga me kõik saame aru, et põlevkiviene... Read more

Katri Raik: Head ametikaaslased! Hea peaminister! Emotsionaalsetel ja üksmeele otsimise aruteludel ütles president Lennart Meri, et meie erakond on Eesti. Täna võime öelda, et meid, kes me oleme siin saalis, ühendab Ida-Virumaa. See teema, millest me täna oleme rääkinud, on sügavam ja laiem. Heade kolleegide Dm... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Katri Raik: Head kolleegid! Täna on abipolitseinikest rääkimine justkui norm ja kohustus. Tegelikult on tõesti üsna ekslik keskenduda sellelesamale sajatunnisele koolitusele, mis jääb abipolitseinike puhul esimese ja teise astme vahele. Tähtsad on pädevused ja tähtis on nende pädevuste hindamine. Tähtis on ka s... Read more

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:26 Eriolukorrast väljumine

Katri Raik: Austatud eesistuja! Hea peaminister! Te olete täna korduvalt rääkinud väljumisstrateegiast. Arusaadavalt on olulisel kohal terviseküsimused, meditsiiniküsimused ja majandusküsimused. Mulle tundub, et Eesti inimesed vajavad ühte suurt positiivset tulevikuvaadet. Kas te olete sedasama meelt, et selles... Read more

Katri Raik: Hea peaminister! Peaminister teatavasti kannab vastutust kogu oma kabineti eest. Te olete märkimisväärselt hea meeskonnamängija, suur tunnustus teile selle eest! Te kiitsite enne oma haridus- ja teadusministrit. Ma ei saa aga siinkohal teiega täiel määral nõus olla. Kahjuks tekitas haridus- ja tea... Read more

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:33 Abipolitseinike kaasamine

Katri Raik: Austatud esimees! Hea minister! Ma kasutan oma põhikooliõpetaja häält. Ühinen teie eilsete heade ja südamlike toetussõnadega kõikidele siseturvalisuse ametitele ja soovin kõigile eesliinil töötavatele Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ning Häirekeskuse ametnikele jõudu ja tervist. Muidugi so... Read more

Katri Raik: Aitäh vastuse eest! Minu eelmine küsimus oli tingitud sellest, et politseinike põhiharidus ja abipolitseinike haridus peavad käima ühte jalga. Kui me oleme Sisekaitseakadeemias põhilise hariduse andmisel väga konservatiivsed ja pigem tahame liikuda kõrghariduse suunas, siis peame ka abipolitseinike ... Read more

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Katri Raik: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab samuti abipolitseinikke. Tsiteerin õiguskantsleri 24. augusti 2018 seisukohta: "Abipolitseinike rolli suurendamine sisejulgeoleku tagamisel saab olla vaid toetav ja abistav meede, mis ei asenda riigivõimu vahetut tegevust." Nüüd, kõnealuse se... Read more

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:32 Eriolukorra mõju Eesti haridusele

Katri Raik: Hea minister! Minu esimene küsimus on distantsõppe kohta. Meie koolid on olnud väga tublid, meie õpetajad on olnud väga tublid, me oleme teinud õigesti, et oleme paigutanud vahendeid e-õppe arendamisse Eestis. Ka ministeeriumile jääb üle praegu kiidusõnu öelda. Ja ometi on distantsõppe rakendamisel ... Read more

Katri Raik: Hea minister! Te olete meedias selgitanud riigieksamite edasilükkumist, aga see küsimus püsib ikka. Me keegi ei tea, kui kaua eriolukord kestab, aga siiski: kas riigieksamid tulevad ja kui tulevad, siis kas kõik riigieksamid? Mis saab ülikooli sisseastumisest? Mis saab sellisel juhul, kui ma sellel ... Read more