Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 156Open/Close results
16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:23 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma! Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada! Äkki läheb paremini. Read more

Kalvi Kõva: Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:18:59 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea Aivar! Alustuseks väike kommentaar. Et kui sa oled siin ütelnud, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanek toetaks nagu kogu Ida-Virumaa töökohti. Loomulikult me muretseme nende pärast, aga antud muudatusettepanek on eeskätt ikkagi mõeldud p... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Lühike küsimus. Te siis komisjonis pabereid üldse ei loe või? Aitäh! Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatust hääletada ja kuna see on ainult üks lause, siis ma loodan, et kõik on selle suutnud läbi lugeda, nii et ma vaheaega ei võta. Aitäh! Read more

20:37 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjon arutas antud eelnõu 191 oma 9. juuni koosolekul. Komisjoni istung oli töine ja komisjoni istungil ma ei täheldanud mingisuguseidki n-ö maailmavaatelisi ja poliitilisi erinevusi, et küsimused olid asjalikud. Peab ütlema, et teie küsimused siin saalis ... Read more

Kalvi Kõva: Aga Kristina Šmigun-Vähi kahjuks kolmandat küsimust ei saa, nii et tule pärast koridori, ma vastan! Read more

Kalvi Kõva: Jaa, mul on kodus see mopeedauto päris olemas, tunnen seda asja päris täpselt. Aga, hea Kaido, antud eelnõu seda teemat ei käsitle. Antud eelnõu käsitleb ainult kergliikureid. Aga kindlasti, kui on sul soovi, see mopeedautode valdkond on tegelikult suhteliselt selline, et võib-olla ka vajaks midagi ... Read more

Kalvi Kõva: Hea Andrus! Aus vastus on, et ei arutanud. Ju meil on komisjonis rohkem need inimesed, kes sõidavad selle ratta peal, mis kohapeal püsib, lihtsalt pedaale ei vändata, ma mõtlen meie komisjoni esimeest. Read more

10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:25 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE II)

Kalvi Kõva: Aitäh! Kuna heal kolleegil Kersti Sarapuul oli selline luureinformatsioon, et selle eelnõuga läheb üks muudatusettepanek hääletusele, siis ei petaks teda ja ei laseks ta ootust raisku. Nii et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada. Read more

15:55 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Aivar ise justkui nõudis, et küsimusi tuleks, hakkas veel rääkima. Minu küsimus on selles, et see seaduseelnõu on siin vahepeal pealkirja, ... muudatused alkoholiseadus. See pani mind ka seda asja rohkem lugema ja tundub, et siin on kohe esimene muudatusettepanek. Ja... Read more

Kalvi Kõva: Aitüma! Ka mina mäletan seda debatti Riigikogus aastakene-poolteist tagasi, ei, rohkem natuke. Siis oli ka ikkagi väga palju nagu analüüse või siis arvutusi, et kui palju see nähtavuse piiramine seda alkoholitarbimist vähendab. Viimastel päevadel ma olen kuulnud, et see tarbimine on suuremaks läinud... Read more

Kalvi Kõva: Noh, hääletame siis seda muudatusettepanekut! Selline on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek, vaatame, kes neid väikepoode tahab siis piinata. Read more

09.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti eelarvepoliitika" arutelu

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kuna sotsiaalkomisjon ja õiguskomisjon tahaks täna oma eelnõudega ühele poole saada, siis teen lühidalt. Sotsiaaldemokraadid on vara, inimvara, alati kõige tähtsamaks pidanud. Head sõbrad, inimvara on üks kõige tähtsamaid asju meil ja kui inimvara on tarvi... Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Mihhail! Julgen väita, et nendest lasteraamatutest, mis sa kirjutanud oled, on vist peaaegu kõik mul kodus olemas. Ma saan aru, et sa oled ka inimene, kes arvab, et lapsepõlv on üks tähtis asi ja lapsepõlv võiks olla piisavalt pikk, nii nagu sa ka ütlesid kolleeg Jev... Read more

02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:17 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Mul on selle seaduse kohta hea mitu küsimust. Ja esimene oleks siis § 1 lõike 6 kohta, kus siis kohalik omavalitsus võib ridamisi hoonetel kasutusloa väljastamisel ise selle kontrolli teha ega pea Päästeametilt kooskõlastust nendele küsima. Võib-olla mingi garaaž ja kuur ja mingi asi, kus tõe... Read more

Kalvi Kõva: Aitüma! Hea minister! Teine küsimus on mul kontrollitud maastikupõletamise kohta. Jumal tänatud, me oleme selle kevadise kulupõlengu Eestimaa peal saanud kontrolli alla, mingit kontrollitud põletamist väga ei tohi üldse teha, aga nüüd me lubame siis Kaitseväel neid korraldada. Minu küsimus on sellin... Read more

21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Riigikogu aseesimees! Hea komisjonipoolne ettekandja! Küsimus tuleb noorsootöö valdkonnast. Siiamaani on noorsootöö katusorganisatsioonide esindajad öelnud, et kõik on hästi olnud, hea koostöö on olnud noorsootöö keskuse ja katusorganisatsioonide vahel, ja nüüd mõnevõrra kardetakse, et ... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Hea Aadu! Mul on sinust tibakene kahju, eks sa pead praegu oma palga välja teenima. Koalitsioon on sind ametisse pannud ja praegu on see hetk, kui sa seda palka seal välja teenid. Aga minu küsimus on hoopis muus. Kui härra Hõbemägi komisjonile oma taotluse esitas, siis olek... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma, hea istungi juhataja! Hea Tanel, kiusan ka sind tsipakene. Jutt järgmine. Nii sotsiaaldemokraadid kui ka Reformierakond esitasid oma eelnõu enne kriisi algust, valitsus toimetas sellega lauskriisi südames, 6. või 7. aprillil. Sa ütlesid enne, et kuna see oli kõik ette valmistatud, sellepäras... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Aitäh! Mu küsimus lähtub vastusest, mille te andsite Jaak Juskele, et seda tänast protseduuriliste küsimuste mitteküsimist või nende esialgset ignoreerimist ei teinud te teadlikult, vaid rumalusest. Kui Reformierakond võttis kümme minutit vaheaega, siis Helir-Valdor tõenäoliselt pani teile mõistuse ... Read more

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Seda ettepanekut tahaks küll hääletada. Read more

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) 

Kalvi Kõva: Aitüma, hea istungi juhataja! Hea Tanel! Minu küsimus on järgmine. Praegusel ja eelmisel Euroopa Liidu rahastusperioodil on olnud üksjagu fookuses lasteaiad ja lasteaedade ehitamine nendesse kohtadesse, kus lasteaiakohti nappis. Hooldekodude ehitamise toetamist KOV-idele ei ole tegelikult väga pikka... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Kalvi Kõva: Aitäh! Alustuseks aitäh väga sisuka ettekande eest! Sellel kriisil, millel on väga palju negatiivseid tagajärgi, on ka mõned positiivsed küljed. Ma oma külas ei ole kukelaulu viimased kümme aastat kuulnud, nüüd ma seda kuulen. Inimesed on tulnud maale, nende elurütm ja töörütm on muutunud. Ma arvan,... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Riigikogu aseesimees! Hea kolleeg! Ma tean, et seda majanduskomisjonis ei arutatud, aga kuna sa ise sellele teele läksid, siis ma küsin niimoodi. Sellesama reklaami eest, mis oli teie erakonna Facebooki lehel ja Kesknädala esiküljel, kus ministrid kiitlesid nende asjadega, mis nad teinud... Read more

15:48 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea Andres! Ma tunnen Riigikogu kodu- ja töökorda üksjagu ning tean, et see ei ole võib-olla praegu teise lugemise küsimus, aga ma küsin siiski. Sa oled riigikaitsekomisjoni esimees. Mina siin selles majas tööl olles olen teada saanud, et nendest Kaitseväe korraldust... Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea Tanel! Sa oled siin majas pikalt töötanud – sinuga on seal sinu teise korruse kabinetis küllalt koos kohvi joodud –, sa tunned selle maja reegleid ja tavasid. Mul on nüüd küsimus, mida küsis ka Peeter Ernits. Tõesti on kaks asja nagu puder ja kapsad, nagu Peeter... Read more

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister Taavi! Minul on selline küsimus: kuidas antud eelnõu on seoses meil siin saalis vastu võetud energiamajanduse arengukavaga? Kas see eelnõu on seda toetav või sellega vastuolus? Read more

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Minu küsimus on selline. Te teate, kui väärtuslik on puit, nii metsana ja loodusliku kooslusena kui ka tööstusele. Te väitsite mulle enne, et energiamajanduse arengukavaga läheb see eelnõu kokku, kui sinna Narva jaamadesse – te ütlesite küll, et jah, kusk... Read more

Kalvi Kõva: Oi jah, mul oli pikem kõne ka ette valmistatud, aga tundub, et see kõne tuleb üpris lühike. Head sõbrad, tegemist on väga halva eelnõuga ja ega ka eelnõu esitlus teab mis heade killast ei olnud. Sellest tulenevalt võiks teha kunagi, võib-olla aasta või paari pärast teise proovi. Täna teeb Sotsiaalde... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma! Hea Aivar! Võru juurtega mehed, nagu me oleme, on mul sulle üks väga lihtne küsimus. Anna palun hästi lihtne vastus ka. Kas see eelnõu suurendab või vähendab sissetulekute ebavõrdsust? Read more

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head ametikaaslased! Ma tänan siiralt Reformierakonna fraktsiooni, et te selle teema siia saali tõite. Peab ütlema, et viimase aasta jooksul on väga paljude Eesti inimeste maksukoormus oluliselt tõusnud. Põhjus on nimelt järgmine: inimeste sissetulekud on suurenenud. Nagu J... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:25 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks" eelnõu (150 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea Sven, ma tean sind põhjalike vastuste andjana. Ma küsin täna niipidi. Tänane otsuse eelnõu ja kolmapäeval siin saalis arutusel olev elektrituruseadus on nagu sümbioosis. Kui Tootsi tuulepark saab valmis ja Eesti Energia hakkab sealt võtma väga suurt taastuvenergia tasu ning Auvere jaamas ... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea komisjoni esimees! Eelmise vastusega sa natuke mu küsimusele juba vastasid. Mu küsimus olekski olnud, kunas siis valitsus kavatseb välja tulla oma plaanidega. Nagu me teame, meie pakutud ja praegu meie laudadel oleva variandi puhul on valitsus võtnud aega rohkem kui aast... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma palun Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada.  Read more

07.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Tere päevast! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Austades teie kõigi tervist, eriti siin eespingis, kannan ka maski. Head sõbrad! Arutame seaduseelnõu 162, mille Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon saatis 12. märtsil siia Riigikokku. Eelnõuga muudetakse ravikindlustuse seadust eesmärgiga ta... Read more

Kalvi Kõva: Üks asi, mis oleks kindlasti olnud teisiti, on tõesti see, et seadus ei ole mõeldud sellisena, et see hakkaks kehtima kogu aeg. See on mõeldud praegusel juhul ikkagi viiruse tõkestamiseks. Ehk siis loomulikult oleksime me samamoodi, nagu valitsuse eelnõus on tehtud, parandanud nakkushaiguste seadust... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Tõnis! Kui selle eelnõu rakendumisel inimesed pööravad oma haigussümptomitele varases staadiumis tähelepanu, st ei lähe tööle, siis ei pea nad muretsema töötasu pärast, selle tõttu ka haigusviirus ei levi nii palju ja inimesi jääb rohkem ellu, seega see hind, mis meil tänu sellele seaduse... Read more

Kalvi Kõva: Jaa. Selge. Jaa, vabandust, Tõnis, et ma päris täpselt su küsimusele ei vastanud. Aga ma arvan seda siiralt, Aivar, et igal liigutusel, mis me siin saalis teeme, on kulu. Ja selle kulu üks komponent on ka see, kui palju inimesi jääb haiguslehele. Nagu sa ütlesid, esimese kolme nädala või isegi vähem... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Tervist teile kõigile! Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea Jüri! Küsimus on selline. Nagu sa ütlesid, hakkavad siin lähiajal toimuma tõenäoliselt suuremahulised hanked ja ehitustöö läheb õige pea Rail Balticul käima. Samas on valitsus võtnud oma plaanidesse – olen meediast lugenud – ehitada Eestis välja 2 + 2 teid, suurendada n-ö mustkatte alla v... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Meie nõuame selle muudatusettepaneku hääletamist.  Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:34 Rally Estonia

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Riigikogu esimees! Hea kultuuriminister Tõnis! Mind ajendas küsima siiras mure, mis on  järgmine: vähem kui 150 päeva on jäänud sellise toreda ürituse nagu Shell Helix Rally Estonia toimumiseni. Viimastel päevadel on aga meedia vahendusel tulnud välja lahkheli või suur tüli Eesti Autospo... Read more

Kalvi Kõva: Aitüma! Ma ütlen veel kord, et me kõik vist loodame ikkagi, et see üritus toimuks. Kui ministeeriumil on võimalus veel ka kolmas-neljas kord need koosolekud kokku kutsuda, et osapoolte vahel lepitust otsida, siis ma kutsuksin üles teid seda tegema. Minu arvates ainult minister või ministeerium saab ... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea riigikaitsekomisjoni liige! Ma olen kuulnud, et seda seaduseelnõu ei valmistanud ette, ei koostanud mitte riigikaitsekomisjon, vaid seda tegi valitsus. Minu küsimus on, kas see vastab tõele. Miks valitsus ise seda eelnõu meile sisse ei andnud ja kas te riigikaits... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea Kristina! Minul on selline küsimus. Jätkan seda teemat, mille kohta kolleeg Toomas küsis. Enne seda, kui selle eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli, siis ringles Riigikogu koridorides jutt, et komisjon võiks algatada sellise eelnõu, et sportlas... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Jaa, aitäh! Aktsepteerin seda juhatuse otsust, aga tuleviku mõttes, et asi oleks selge: kui ma lähen nüüd oma tuppa ja panen sellesama tekstiga T-särgi selga ja tahan siia tulla, mis ma siis tegema pean? Read more

Kalvi Kõva: Aitüma! Alustuseks ütlen, et mina seda eelnõu ei toeta. Aga nagu ma olen lugenud, koalitsioonil on hääled koos, täna te selle ära koputate. Eks elu näitab, kas see ka seadusena rakendub. Aga vaatame siis tulevikku. Hea Martin! Kuidas te tagate inimeste informeerimise ja harimise kõikvõimaliku inves... Read more

Kalvi Kõva: Aitüma! Mul selline küsimus. Mina nimetan seda teise samba lõhkumiseks, sina nimetad seda pensionisüsteemi reformiks. Ja siit minu küsimus: kui see on reform, siis miks ei ole selles eelnõus käsitletud võimalusi, kuidas tuua pensionisüsteemi rohkem lisaraha? Read more

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Üks asi on selle seaduseelnõuga väga hea ja väga positiivne. Ma arvan, et ei ole Eestimaal inimest, kes poleks nüüd järele vaadanud, kas tal on teine pensionisammas või ei ole ja mis tal selle pensionisambaga siiamaani juhtunud on. Mul ei olnud tegeli... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Kalvi Kõva: Aitüma! Hea Jüri! Minu küsimus on selline. Nagu me teame, on EKRE fraktsioon välja ütelnud, et nemad ei suuda seda olukorda taluda, et nii palju apteeke pannakse kinni, ja nemad tulevad fraktsiooni nimel välja oma eelnõuga. Minu küsimus on selles – Tanel ei võtnud täna telefoni vastu, ma oleks talle... Read more