Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 118Open/Close results
18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:36 Päästjatest

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Me teame, et päästevaldkonnas on kõige tähtsam inimene, nii meie päästjate jaoks sündmuskohal inimeste elude päästmine, hoidmine, õnnetuste ennetamine, kuid ka pääste valdkond enda sees ehk siis päästjad – inimesed, kes teevad tööd ja tõttavad meile appi. ... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Esiti, tuletõrje 100. aastapäeval te oma kõnes ütlesite, et te olete selle numbri peaministrile ütelnud ja nüüd on peaministri ülesanne see number sealt valitsusest läbi n-ö suruda. Mis siis see number oli, millega te peaministri juurde selleks päästjate palgatõusuks ... Mis numbri te talle ü... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:25 Erimärgistatud põllumajandusliku diislikütuse tulevik

Kalvi Kõva: Aitäh! Hää maaeluminister! Me tavaliselt eeldame, et minister toob oma tegevusega sektorisse kindlust, mitte ei külva ebakindlust. Olgu ebakindluse näiteks kas või poole taotlemisvooru pealt ootamatult muudetud pindalatoetuste tingimused, mille kehtestamisega muudeti suhteliselt kerge käega seni põl... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Selle hekseldamise kohta mul küll küsimust otseselt ei olnud, see on n-ö sektoriga kokku lepitud tingimus. Aga kindlasti on sektoris kahel arvamusel osapooled: osale see ei meeldi ja osale meeldib. Aga kui on ühise kokkuleppena leitud seisukoht, siis seda n-ö poole perioodi pealt muuta ei ol... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Aitäh! Kui te olite ette lugenud, mida me hääletama hakkame, siis olles saanud selguse, mida me hääletame, tahtsime me oma fraktsioonis enne hääletust asja arutada. Ma registreerisin siin puldil sõnavõtusoovi, võtmaks fraktsiooni nimel kümme minutit vaheaega. Kui ma nägin, et te lähete edasi, ma loo... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Nii nagu ma olen juba öelnud, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon soovis võtta kümme minutit vaheaega enne hääletust. Saali tava on, et selleks, et vaheaeg võtta, registreeritakse puldil sõnavõtt ja enne hääletust Riigikogu esimees vaatab puldile ja kui on sõnavõtusoove, siis annab sõna... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Kalvi Kõva: Aitäh! Vaieldamatult, Kadri, oled sa väga hea kandidaat, aga olen tsipakene su pärast mures. Valitsus, kes sind kandidaadiks esitas, on meil ju täpselt selline, nagu ta on. Ja kui sa sinna Euroopasse lähed, siis kodus on su erakonnal üks selline partner, kes on arvanud, et Euroopa Liidu peaks laiali... Read more

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Esmalt märgin, et Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi kuulamine siin Riigikogu suures saalis on ülimalt tänuväärne tegevus. Eelmine kord meil seda võimalust ei olnud, kandidaati kuulati ELAK-is. Riigikogul aga peab olema võimalus saada otseallikast teada, mi... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! On küll üks küsimus. Hea Kalle, kas te komisjoni istungil arutasite ka seda, kui kompetentsed need inimesed seal RMK nõukogus on? Kindlasti võiks arvata, et Andres Metsoja on juba tulenevalt oma nimest metsaasjadega kursis. Ka Jaanus Marrandi, kes on metsaomanik, oli metsaasjadega väga kursis... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat Jüri! Ma olen kogu aeg siin Riigikogu saalis imetlenud su head eesti keele oskust ja head sõnakasutust nii Riigikogu aseesimehena istungit juhatades kui ministrina siin meile vastates. Nüüd ma olen kimbatuses, sest viimasel ajal on Eestis poliits... Read more

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Ma loobun kohe, kogemata panin. Aitäh! Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea Mihhail, minu küsimus on sellesama muudatusettepaneku nr 23 kohta. Nagu sa nimetasid, on selle suure ja mahuka muudatusettepaneku kohta ka täna veel täpsustusi tulnud. Loomulikult tahame kõik, et see muudatusettepanek oleks selline, et seal oleks otseselt väljendatud seadusandja tahet. Mu... Read more

Kalvi Kõva: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigieelarve seaduse kolmanda lugemise eel räägitakse kõige rohkem ikka nendest teemadest, mis on Riigikogu rahanduskomisjonis olnud viimaste hetkede otsused. Midagi ei ole teha, poleemika puudutab kõige rohkem muudatusettepanekut nr 23, katuserahade e... Read more

Kalvi Kõva: Seni on päästjate palga tõus olnud tagaplaanil, nüüd ootab neidki korralik palgatõus.Eelarvel on ka selge regionaalpoliitiline mõõde. See aitab edendada elu väiksemates linnades ja maapiirkondades. Kohalike omavalitsuste tulubaas suureneb umbes 5%, ulatudes pea 2,2 miljardi euroni. Loomulikult on mu... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea aseesimees! Head kolleegid! Nii see tava on, et eelarve esimesel lugemisel me siin Riigikogu liikmetena kuuleme opositsiooni kriitikat valitsuse esitatud eelarve kohta ja püüame omalt poolt seda kriitikatuld maha tõmmata. Aga peab ütlema, et tänane kõne tuleb küll väga lühikene, sest opositsioon... Read more

Kalvi Kõva: Nii et need on suured asjad. Tervishoiureform: täiendavat raha on pandud meie ravijärjekordade lühendamisse ja arstiabi parandamisse. Need on suured asjad ja väga kahju, kui neid ei märgata. Aga ma loodan, et neidsamu asju märkab Eesti inimene ja saab aru, et see ei ole pelgalt üheaastane projekt, v... Read more

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ei sea mitte mingil juhul kahtluse alla e-valimiste usaldusväärsust. Me hoopis soovime ja proovime muuta võimalusi, mis e-valimiste abil meie elu lihtsamaks muudavad, veel laiemaks. Selle eelnõu kohaselt luuakse elek... Read more

22.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu juhatuse valimised

Kalvi Kõva: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Eiki. Eiki Nestor. Ma arvan, et me kõik teame, kui tulihingeline parlamentarismi eestseisja on Eiki. Veelgi enam: mitte ainult eestseisja, vaid ka parlamentarismi eest võitleja ja mõtleja, kuidas parlamentarismi paremaks teha. Me teame Eikit kui väga head suhtlejat, ... Read more

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:01 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nii nagu Monika, seisin ka mina täpselt nädal aega tagasi teie ees puldis ja rääkisin sellestsamast eelnõust. Täna jõuab see seaduseelnõu lõpphääletusele ja ma olen endiselt kindel, et tegu on väga mõistliku eelnõuga. Head sõbrad, minuga on sama meelt paljud pr... Read more

07.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head ametikaaslased – eriti head kolleegid Vabaerakonnast, kes te nimetate seda eelnõu noorte järel nuhkimise eelnõuks! Me teame ju väga täpselt, et meie riigis on kogu aeg iga inimene tähtis. Iga inimene on väga-väga tähtis ja iga inimese panus meie riigi arengusse on väga... Read more

16.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Oi, sõbrad-sõbrad, kui me siin saalis räägiksime leivast ja Eesti toidust niisama palju kui alkoholist, siis oleks mul ikka väga hea meel. Paraku me räägime siin alkoholist, alkoholist ja alkoholist. Kui hea kolleeg Jürgen Ligi siia pulti tuli ja ütles, et R... Read more

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:07 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Väga austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Läinud nädalal kulmineerusid Soome Vabariigi 100. sünnipäeva üritused, mis pakkusid ka meile, eestlastele, ridamisi meeliülendavaid hetki. Soome juubeliaasta teema ja ka tunnussõna oli "Üheskoos". See kujund on mitmekihiline, aga vajalik: kõik 5,5 ... Read more

06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:33 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Seda seaduseelnõu arutas rahanduskomisjon oma 14. novembri, 20. novembri ja 4. detsembri istungil. Olgu öeldud, et eelnõu eesmärk on suurendada turgude läbipaistvust, edendada konkurentsi ja täpsustada investori kaitse reegleid. Muudatusettepanekute tähtajaks Ri... Read more

18:35 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada! Read more

Kalvi Kõva: Just! Read more

06.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nagu me teame, on siin saalis iga päev ajalooline, aga tänane päev on eriti ajalooline, sest meie hea kolleeg Ivari Padar istub selles koosseisus viimast korda siin meie hulgas. Homsest on ta juba europarlamendi liige. Sellest tingituna algatab Sotsiaaldemokraa... Read more

18.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:40 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Kui kolm nädalat tagasi siin eelarve üle anti, siis mõned kolleegid, näiteks Andres Ammas, aga teisedki ütlesid, et me pole seda eelarvet eriti näinudki ja mis me selle kohta ikka väga öelda oskame. Aga nüüd me oleme seda eelarvet kolm nädalat saanud uurida, rahan... Read more

18:23 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea esimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu 25. septembril k.a. Minister andis seaduseelnõu sisust ka komisjonis täpselt sama põhjaliku ülevaate nagu täna siin. Komisjonis küsiti ja saadi ka ridamisi vastused. Komisjon tegi ka otsused, mis olid konsensuslikud: võtta eelnõu Riigi... Read more

12.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid" arutelu

Kalvi Kõva: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kõigepealt tahan tänada keskfraktsiooni selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamise eest. Ida-Virumaa ja tema tulevikuperspektiivid on oluline teema, avamaks seda, mida on tehtud ja mida on kavas teha Ida-Virumaa heaks. Loomulikult, su... Read more

27.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri poliitiline avaldus

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! Natuke tuli muie suule selle eelmise ettekande peale. Head sõbrad! See on suurte otsuste eelarve, mis parandab meie inimeste elujärge. Hea Jürgen, kes sa ära lähed! Inimene, kelle elujärge me parandame, ongi ju meie riigi järjepidevuse t... Read more

Kalvi Kõva: ... 215 miljonit eurot ja 2018. aastal saab tervishoid juurde 34 miljonit eurot. Pole põhjust salata, et see rahastamisotsus sündis tänu tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski veenmisjõule. Vajadusest laiendada haigekassa tulubaasi on Eesti poliitikas räägitud häälekalt üle kümne aasta, kuid teg... Read more

17:50 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed olid päris mures, kui härra Põlluaas siin puldis oli, et kas ta siis sotse ei nimetagi. Aga kui kõne algusest oli möödas täpselt 3 minutit ja 12 sekundit, siis tuli see sotside süüdistamine ära. Peab ütlema, et Sotsiaaldemokraatliku ... Read more

20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimese lugemise jätkamine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid, eriti head EKRE liikmed seal taganurgas! Te olete siiamaani jätnud sellise mulje, et te teate üht koma teist Eesti põhiseadusest, aga ma olen pidanud taas teis pettuma. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimis... Read more

12.06.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Aitäh! Kuna kolleeg Hanno Pevkur tegi ettepaneku päevakorda ... Read more

Kalvi Kõva: Jah. Read more

Kalvi Kõva: Jõuame hiljem. Aitäh! (Naer saalis.) Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ei ole päevakorrapunktide ümbertõstmise poolt. Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on ka selle Arto Aasa ettepaneku vastu, et võtta kolm põhiseaduskomisjoni esitatud eelnõu päevakorrast välja. Read more

05.06.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine kakskeelsuse kohta ministeeriumi ametlikus teavituskampaanias (nr 361)

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea minister! Kolleeg Mihhail Stalnuhhin peaaegu küsis selle küsimuse juba ära. Ka mina nägin EKRE esimeest siin enne istungit saali ukse taga venekeelset intervjuud andmas. Ja kui vaadata EKRE artikleid, siis neid on väga palju vene keeles kättesaadavaid. Minu küsimus on väga lihtne. Teie te... Read more

01.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:20 Rahandusminister Sven Sesterile umbusalduse avaldamise arutamine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ei toeta täna kindlasti mitte rahandusminister Sven Sesteri umbusaldamist ja seda ühel väga lihtsal põhjusel: rahandusminister Sven Sester täidab tõesti koalitsiooni antud suunist, koalitsiooni antud ülesannet muuta ... Read more

30.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu oma 8. mai istungil ja algatajate esindajana tutvustas meile seda kolleeg Aivar Sõerd, nagu täna siin. Istungil osalesid ka Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialistid Helena Kullamaa ja Kairi Ani. Kohe a... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Ma ütlesin oma arust küll, mis otsuse komisjon tegi. Otsus oli lükata eelnõu esimesel lugemisel tagasi – poolt 6, vastu 5, erapooletuid 0. Nii palju kui ma mäletan, siis sina olid selle vastu, et eelnõu tagasi lükata. Aga tõesti, vett jookseb merre, nagu sa ütlesid, ja eks teatud... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh! Peab tunnistama, et horisontaalne koostöö Riigikogu komisjonide vahel võiks tõesti tihedam olla. Seda eelnõu tõepoolest sotsiaalkomisjoniga ei arutatud. Kui täna saal otsustab, et eelnõu jääb menetlusse, siis võib-olla arutatakse seda koos. See on vastus küsimusele. Aga kõikvõimalikke koalits... Read more

Kalvi Kõva: Kas ta just ekslikult saatis – see protokoll ongi avalik dokument. Nii et, Aivar, sinul kui komisjoni liikmel on õigus seda näha ja seal ei ole mitte miskit sellist, mida peaks varjama. Rahanduskomisjoni istungil oli see tõesti teemaks, sest kolleeg Urmas küsis, kas see 11,9 või 12 miljonit on õige ... Read more

Kalvi Kõva: Proua Terje! Olen tõesti pereisa, aga pean ütlema, et ma siiamaani ühisdeklaratsiooni kunagi oma peres esitanud ei ole. Ma küll ei tea, miks, ju meil siis on niimoodi mõistlikum olnud. Aga siin olen ma praegu komisjonipoolne ettekandja ja kui sa küsid, kuidas mina komisjonis hääletasin, siis see ei ... Read more

Kalvi Kõva: Sellel komisjoni istungil, mis toimus 8. mail, me seda ei käsitlenud. Aga me oleme seda teemat arutanud varem ehk siis möödunud aasta lõpul, kui menetluses oli eelnõu, millega ühisdeklaratsioonid kaotati. Siis me läksime selle teemaga mõnevõrra rohkem süvitsi kui 8. mai istungil.  Read more

Kalvi Kõva: Hea Aivar! Komisjoni otsuses kajastub komisjoni liikmete hääletus ja ma ütlesin, kuidas hääletus läks. Ühe asja ütleksin aga juurde, tõenäoliselt seda arutati komisjonis nii seekord kui ka varem. Seni oli nii, et kui inimesed tegid ühisdeklaratsiooni, siis mõlema puhul kehtis tulumaksuvaba miinimum... Read more

Kalvi Kõva: Ma ütlesin, kuidas ma hääletasin. Aga loomulikult on selle teema puhul kitsaskohti. On ühiskonnagruppe, kelle pärast ma tõsiselt muretsen, näiteks omastehooldajad. Nemad peaks tegema ühisdeklaratsiooni, sest nemad saavad vähem raha. On peresid, kus vaid üks pereliige töötab ja teine lihtsalt ei saa ... Read more

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Seda küll komisjonis ei arutatud, aga, hea Raivo, see ei ole asi, kus suur tükk oleks ajanud suu lõhki.  Read more

Kalvi Kõva: Sa, Igor, kuulsid seda lauset niimoodi õigesti, nagu sa tahtsid kuulda. Põhimõte on see, et need inimesed, kes saavad suurt palka – ma pean silmas palka kümnetes tuhandetes –, tõesti ei saa ühisdeklaratsiooni korral kasutada ka seda 500 eurot. Aga need, kes seda 500 muidu saaksid kasutada, kaotavad.... Read more

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Komisjoni ettekandja jaoks ei ole see praegune formaat koht, kus rääkida poliitilistest valikutest ja sõnumitest. Selle jaoks on eelnõu menetluse käigus ette nähtud teised formaadid.  Read more

Kalvi Kõva: Ei ole.  Read more

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:59 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea aseesimees! Teen ruttu, et saaksime asuda läbirääkimiste juurde. Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 11. mail ja algatajate esindajana tutvustas seda komisjonile Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla. Peab ütlema, et Marek Uusküla rääkis... Read more

Kalvi Kõva: Ma julgen kinnitada, et protokollid, mida rahanduskomisjonis tehakse, on väga põhjalikud ja seal on ilusti kirjas, kes mida vastas, kes mida küsis. Ja ka see vastab tõele, et sellel komisjoni istungil, kui seda arutati, ma ei osalenud. Read more

Kalvi Kõva: Muidugi võib küsida. See küsimus aga istungil ei tõstatunud, vähemalt protokolli järgi. Küll oli enne selle eelnõu määramist rahanduskomisjoni väike debatt rahanduskomisjoni esimehe ja keskkonnakomisjoni esimehe ning ka komisjonide ametnike vahel. Aga juhatus tegi oma otsuse ja nii palju kui mina o... Read more

Kalvi Kõva: 31. mai on väga õige. Nii et üks viga ikka protokollis oli. Read more

21:46 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Head sõbrad opositsioonist! Ega see, kui eelnõusse on pandud sisse ühe seaduse sellised sätted, mis teile meeldivad, ja sellised sätted, mis teile ei meeldi, ei tee sellest eelnõust veel kobareelnõu. Kui teie ütlete täna, et see on kobareelnõu, siis mina ei ... Read more