Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 124Open/Close results
13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Kalle Palling: Austatud istungi juhataja! See Riina Sikkuti ettepanek oleks kõlanud märksa siiramalt, kui Riina Sikkut oleks istunud siin saalis, jälginud arutelu käiku ja seda, kuidas hääletatakse, ja seejärel teinud ettepaneku lugemine katkestada. Sest see, mida ta tahtis saavutada, ei läinud läbi. Aga mida me k... Read more

Kalle Palling: Härra istungi juhataja! Ma tuletan meelde, et vahepeal käis Riigikogu kõnetoolis ka Riigikogu esimees ja ta selgitas meie kodu- ja töökorra seaduse olemust, tuues ka näite, et kui ei tehta nii, nagu algataja on tahtnud, siis on tal õigus eelnõu tagasi võtta. Seega vähemasti Eiki Nestoril oli teada, ... Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Keskkonnapoliitika

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Minu küsimus teile puudutab keskkonnapoliitikat ja kitsamalt jäätmemajandust. Nimelt oleme viimastel nädalatel saanud lugeda, et jäätmeseaduse menetlemine on jäänud toppama. Etteruttavalt võin öelda, et õnneks on ta nüüd kännu tagant minema saanud. Aga taha... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Kõigepealt on fakt see, et me oleme saanud väga karmi hoiatuse. Tõesti, kui oleks jätkunud see 16 kuud kestnud vaikus, sest kaks koalitsioonipartnerit ei saanud omavahel kokkuleppele, siis ma arvan, et see trahv oleks saanud järjest reaalsemaks. On spekuleeritud, et see oleks mitu korda suur... Read more

Kalle Palling: ... teie valitsuses istuvad kaks erakonda, kes omavahel koostööd ei tee, ja asjad lihtsalt seisavad. Kuidas on see võimalik? Read more

17.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haruapteekide olukorra kohta (nr 454)

Kalle Palling: Aitäh! Austatud minister! Kindlasti saab teiega nõustuda, et kogu see apteegituru regulatsioon ongi üks äärmiselt komplitseeritud küsimus. Minu küsimus ei olegi selle kohta, vaid tuleneb huvist, mis imeloomad on käsimüügiravimid, et neid peab müüma just apteekides. Teie eelmise küsimuse vastuse peal... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh, hea juhataja! Väga austatud härra Meri! Ma arvan, et teie eelnõu mõte on väga üllas ja väga mõistlik. Eriti kontekstis, kus kõik muud haridusastmed on Eestis tasuta, kaasa arvatud kõrgharidus, on kentsakas, et alushariduse eest peab lapsevanem maksma. Aga kas te oskate tuua selle kohta näitei... Read more

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! See on päris hea eelnõu, eriti kontekstis, et kõik muud haridusastmed on riik võtnud enda kanda, alusharidus on lapsevanemate ja omavalitsuste õlul. Teil eelnõu juhtivmenetlejana on selles protsessis kindlasti ääretult suur roll ja lisaks olete oma erakonna... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin eelkõige Pärnumaa inimeste nimel. Mul on mure sõber Toomase pärast, kes on juba mitu päeva käinud Balti jaamas ja oodanud Pärnu rongi, aga see ei välju. Tegelikult on see väga tõsine asi, see pole üldse naljakas. Kaheksa aasta peale ärajagatuna ole... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Austatud ettekandja, kuna te kannate seal puldis ette komisjonis toimunud arutelu, siis ma tegelikult oma eelmises küsimuses ei palunud teie isiklikku hinnangut sellele, mida eelmised valitsused tegid eelmistel kordadel ühtemoodi või teistmoodi. Teile appi rutates võin öelda, et need summad, ... Read more

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) 

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Siia saali sisse tulles on tegelikult juba õhust tunda, et te seal puldis piinlete ja tahaksite öelda, et tegelikult see 143 miljonit pannakse riigieelarvesse selleks, et järgmise viie aasta riigi eelarvestrateegia tasakaalu saaks. Äkki te ütletegi meile – ma ... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma ei ole tervet arutelu siin täna jälginud, aga ma tulin saali täpselt sellel hetkel, kui kolleeg Kristen Michal küsis. Ta oli teinud kiire arvutuse, et kui prognoosi ja tegeliku aktsiisilaekumise vahe, need sajad miljonid, jagada kiirabiautode peale, siis ... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Tegelikult on ju üsna sümptomaatiline, et kui siin Riigikogu saalis räägitakse sellest suurest maksuaugust, mille istuv valitsus on tekitanud, siis on koalitsioon saalist suures osas lahkunud. Me ei näe näiteks Sven Sesterit, kes muidu kiidab, et saime künka tagant minema, lõpuks ometi rääkim... Read more

16:31 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) kolmas lugemine

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma tulin siia kõnetooli sellepärast, et ma olin selle eelnõu juhtivmenetleja. Ma tahtsin tänada kõikide erakondade esindajaid keskkonnakomisjonis, kes olid konsensuslikult nõus toetama neid ettepanekuid, mida täna kolmandal lugemisel olevas eelnõu versioonis arve... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE)

Kalle Palling: Aitäh! Härra minister, mulle tundub, et te olete konjunkturist. Nimelt, 15. märtsil k.a, te ise mainisite seda ka oma eelnevas tekstis, arutas valitsus läbirääkimispositsioone selle raamistiku kontekstis. Teie justiitsministrina ei olnud nende positsioonidega täielikult nõus ja ütlesite, et soovite... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:33 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) teine lugemine

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Tegemist on väga hea eelnõuga. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 11. juunil k.a. Esimene lugemine lõpetati 26. septembril k.a ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 10. oktoober k.a kell 16. Eelnõu kohta esitasid ühe muudatusettepaneku Riigikogu liik... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Keskkonnaministeeriumis töötavad hästi targad ja nutikad inimesed. See, et nad kinnitasid, et neil on sellised mõtted olnud ja selle nimel töö käib, oli meile ühtepidi piisav, võttes arvesse ka seda, et 3. märtsil on Riigikogu valimised ja see, kas see fond saab teoks, on ikkagi uue valitsusk... Read more

21.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:28 Keskkonnapoliitika

Kalle Palling: Austatud juhataja! Hea minister! Te saatsite 7. novembril mureliku kirja jäätmeseaduse teemal Riigikogu keskkonnakomisjonile. Alustuseks tuletan teile meelde, et Rainer Vakra keskkonnakomisjoni juhina kuulub minu teada endiselt veel valitsuskoalitsiooni, ja selline kirja teel suhtlemine koalitsiooni... Read more

Kalle Palling: Aitäh, härra juhataja! No see ajamääratlus, et neliteist kuud tagasi tuli see seaduseelnõu Riigikokku ja kaheksa kuud tagasi toimus viimane arutelu, iseenesest kattub umbes selle ajaga, kui sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski teatas pidulikult, et riik on pausile pandud ja sisuliselt val... Read more

23.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk Põxitit" arutelu

Kalle Palling: Aitäh, austatud spiiker! Hea ettekandja, ma väga tänan selle ülimalt kompleksse ettekande eest! Te jätate seal puldis sellise mulje, et asjad ongi väga lihtsad ja konkreetsed ja nii see peabki olema. Ma arvan, et teie ise isiksusena olete üks säravamaid ja inspireerivamaid inimesi Eesti Töötukassa s... Read more

Kalle Palling: Aitäh, härra spiiker! Austatud härra president! Mulle väga meeldis teie ettekande lõpp, kus te kirjeldasite selle põks-põksi kontekstis, et keerulisi asju ei ole võimalik lihtsalt seletada. Ma ise kasutan tihti väljendit, et kas kriipsujukule on võimalik selgeks teha, mis on 3D. Aga küsimus on vedel... Read more

Kalle Palling: ... kus n-ö pealtnäha hea eesmärk ... Read more

Kalle Palling: ... võib tekitada hoopis suurema kahju. Read more

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ka mina tänan nii enda kui ka kogu Reformierakonna fraktsiooni nimel sellel arutelul osalejaid. Tõesti on olnud väga sisukas ja küllaltki emotsioonivaba arutelu, mida ei saa alati öelda nende arutelude kohta, mida peetakse meedia vahendusel, rääkides Põxitist. Mul ... Read more

Kalle Palling: Nii nagu täna siin juba arutelude käigus kõlas, reaalselt jõuab see aeg kätte juba selle aasta lõpuks, sest nii on lihtsalt kasumlikum ja seda on mõistlik teha. Ehk on ülimalt realistlik rääkida, et aastaks 2040 või isegi aastaks 2030 me oleme sisuliselt väljunud põlevkivielektri tootmisest või põle... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Mul on küsimus, mis jätkab Aivar Sõerdi küsimust riigile kuuluvate ettevõtete dividendide kohta. Nimelt te ütlesite, et kui Eesti Energia ei saaks seda täiendavat aktsiakapitali, mis on eelarves ette nähtud, siis ei oleks sealt võimalik võtta dividende. Ma arv... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Austatud minister! Mulle väga meeldis teie vastus Marko Mihkelsoni küsimusele. Ja ma täielikult nõustun teiega, et see tegevus, mida teie koalitsioonikaaslane Jaanus Karilaid on harrastanud nii siin saalis kui õiguskomisjonis viimased nädalad ja kuud, on väga suure negatiivse mõjuga Eesti rii... Read more

08.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine Tallinna Sadama erakorralise dividendi kohta (nr 440)

Kalle Palling: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Arupärimise esitasime mõned kuud tagasi. Vahepeal on valitsus andnud üle järgmise aasta riigieelarve dokumendi. Selle tähelepanelikul lugemisel leiab nii mõndagi huvitavat just nimelt dividendide vallast. Mul on küsimus järgmiste aastate, eelkõige järgmise aas... Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:34 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 660 arutelu enne esimest lugemist toimus keskkonnakomisjonis esmaspäeval, 17. septembril. Nii nagu minister siin oma ettekandes ilusasti ütles, on tegemist järjekorras juba teise ... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Nii varasematel kohtumistel Ida-Virumaal kui ka käesoleva eelnõu menetluse ajal on mitmed omavalitsusjuhid, mitmed inimesed tundnud huvi, kas luuakse selline mehhanism, kus kohalikul omavalitsusel oleks motivatsioon. Ma arvan, et on mõistlik see luua. Kas selle eelnõu käigus? Seda me saame va... Read more

Kalle Palling: Aitäh! See oli üks küsimus, mida me arutasime. Mina konkreetselt ka küsisin komisjonis, mis sellest edasi saab. Minister vastas ja selle peale tekkis komisjonis ka arutelu. Tõepoolest on juba eelmisel valitsusel ja ka praegusel valitsusel olnud laual ideepaber, kontseptsioon sellest, et luua nende t... Read more

10.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Hea Kilvar! Mul on küsimus kindlustuse valdkonnast. Tänaseks umbes aasta aega tagasi võttis Riigikogu vastu seadusmuudatuse, mis võimaldab eri transpordiplatvormidel pakkuda teenust, me lahendasime selle sellise moodsa taksoregulatsiooni kujul ära. Nüüdseks on aga endiselt ... Read more

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:17 Umbusalduse avaldamine justiitsminister Urmas Reinsalule

Kalle Palling: Aitäh! Hea minister! Viimase nädala jooksul oleme näinud, kuidas väärtustest on tehtud poliitika ja sellest kõigest omakorda kaup. Mina küsin teilt küsimuse, mis on ajendatud teie vastusest Olga Ivanovale. Teatavasti te kohtusite siin Riigikogus ja arutasite kodakondsuspoliitika edasist arengut. Ise... Read more

23.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh! Lugupeetud minister! Ma küsin natuke täpsemalt nende aktsiate noteerimise kohta. Kui palju nendest aktsiatest on plaanis noteerida Tallinna börsil? Teatavasti mitme riigiettevõtte võlakirjad on juba avalikud, aga kahjuks mitte Tallinna börsil. Lihtsalt kapitali kogus ei ole piisav näiteks Ee... Read more

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:07 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) teine lugemine

Kalle Palling: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Seda seaduseelnõu arutas keskkonnakomisjon esmaspäeval, 4. detsembril. Kutsutud olid Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson, Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits, Maa-ameti õigusosakonna jurist Egle Toomjõe, Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogia... Read more

05.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Kalle Palling: Austatud peaminister! Hea juhataja! Lugupeetud tosin parlamendiliiget! Austatud suursaadikud! Head sõbrad! Lubage ka minul ühineda eelkõnelejatega ja kiita meie suurepärast eesistujate kogukonda. Just teie olite sel pingelisel, ent kindlasti ka väljakutsetest tihedal ajal Eesti ja Euroopa nägu. Ma u... Read more

Kalle Palling: Usun, et järgmiste aastate üheks suurimaks väljakutseks on kujunemas töö tulevik, see, milline saab olema tehnoloogia ja inimese suhe ning milliseks kujunevad meie töösuhted. Tunnistagem, et sellega tegelemiseks on ka tagumine aeg, sest meie tänane normaalsus tööandja ja töötaja omavahelises suhtes ... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Kuna kolleeg mainis minu nime, siis ma kasutan võimalust ja ütlen ära selle, mis mul jäi oma kõne lõpus ütlemata, kuna aeg sai otsa. Nimelt, kõik, mida me räägime siin oma kodust, oma koduriigist ja Euroopa Liidust laiemalt, see, mida me räägime Euroopa Liidust nii positiivses kui ka negatiiv... Read more

15.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) teine lugemine

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 15. mail k.a. Esimene lugemine lõpetati 31. mail ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 2. juuni kell 12. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõule muudatusettepan... Read more

14.06.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:27 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) kolmas lugemine

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Eelmise aasta 25. veebruaril andsid 26 Riigikogu liiget üle ühe ajaloolise seaduseelnõu. Eelmise aasta 19. aprillil toimus siin saalis selle eelnõu esimene lugemine ja mõnevõrra sümboolselt seisab see tähtis eelnõu täna päevakorras 19. järjekorrakohal. Väga palju o... Read more

07.06.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:39 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) teine lugemine

Kalle Palling: Aitäh, hea Rainer! Sa oled mitmel pool meedias ja sotsiaalmeedias suunanud oma pahameele reformierakondlaste pihta ja öelnud, et vaadake, mida te Eesti metsadega olete teinud. Lihtsalt meeldetuletuseks, et kuusikute raievanust langetab ja RMK-st erakorralisi dividende võtab teie vasakvalitsus. Sinna... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Ma aitan sind, Rainer! Sa siin arvasid, et kui see kõik oleks viis aastat tagasi toimunud, siis see poleks üldse tähelepanu saanud. Ma arvan, et viis aastat tagasi ei oleks kuusikute raievanuse langetamise ettepanekut Riigikokku toodud – lihtsalt ei oleks! Kui ikkagi raha on vähe, siis võiks ... Read more

Kalle Palling: Väga austatud juhataja! Head kolleegid! (Ohkab.) Kuulasin siin pikalt Raineri kõnet ja tunnen muidugi talle kaasa, et ta nii kaua pidi siin puldis seisma. Oleks justkui rääkinud looduskaitsja, inimene, kes soovib, et metsa liigirikkus säiliks, aga kõikidest tema vastustest peegeldus, et tegelikult k... Read more

Kalle Palling: Jaa, loomulikult. Read more

Kalle Palling: Me toetame Jaanus Karilaidi ja Anneli Oti muudatusettepanekut paragrahv, kus kuusikute raievanust 20 aasta võrra vähendatakse, sellest eelnõust välja jätta. Aga RMK-le, Keskkonnaministeeriumile ja uuele keskkonnaministrile, kes oli küll veidi aega tagasi siin saalis, aga selle olulise arutelu juures... Read more

06.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu (410 OE) teine lugemine

Kalle Palling: Austatud juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 20. märtsil k.a. Esimene lugemine lõpetati 19. aprillil ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 4. mai kell 16. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid muudatusettepanekuid ei esitanud. Keskkonnako... Read more

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine

Kalle Palling: Aitäh! Aktsiisidega üldiselt maksustatakse kahjulikku tarbimist. Kas teie selle menetluse käigus olete kõikide nende erinevate huvirühmadega ja Sotsiaalministeeriumiga suheldes aru saanud, kumb toode, kas traditsiooniline sigaret või elektrooniline sigaret on tervisele kahjulikum? Ja kas meil on üld... Read more

Kalle Palling: Aitäh! Hea Priit! Sa ise oled küllaltki konservatiivne inimene – seda võib järeldada, vaadates sinu hoiakuid muude teemade puhul. Minul küll ei oleks julgust üldse selle aktsiisimääraga siin Riigikogus tegeleda, teadmata, kas toode, mille müüki me reguleerime, omab tervisele kasulikku või kahjulikku... Read more

16:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh, härra juhataja! Hea rahandusminister! Küsin küsimuse, mille ma vist esitasin teile ka ühel arupärimisel, kui oli juttu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest. Kui palju te olete seda seaduseelnõu välja töötades kaasanud fintech-sektorit? Finantsinspektsiooni aastakonverentsil, mida ... Read more

Kalle Palling: Austatud ettekandja! Ma küsin teilt kui komisjoni esimehelt samasuguse küsimuse, nagu küsisin rahandusministrilt. See puudutab finantstehnoloogiat ehk siis fintech'i. Milline kaasamine on teil esimese ja teise lugemise vahel plaanitud? Ma vaatasin siit kooskõlastustabelist, et FinanceEstonia, kes se... Read more

16:25 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh! Austatud minister! Te olete koostöös Riigikogu juhatusega kokku pannud päris huvitava päevakorra. Ühtepidi on meil must kolmapäev: kuus uut maksu on teie ministeeriumi kaasalöömisel siia meie ette toodud. Teisalt aga pakute sellist küllaltki innovatiivset lahendust, mille eest tahaks teid kii... Read more

16:59 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh! Härra minister! Oma eelmistes vastustes auväärt kolleegide küsimustele te olete nimetanud seda seadust lausa väärtuspõhiste aktsiiside seaduseks. No hoia mütsi kinni! Nii tahaks öelda. Mis väärtustest me siin siis kõneleme? Aga see selleks. Tegelikult on küsimus selles, kas mitte juba kehtiva... Read more

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma loodan, et mulle antakse ka võimalus väike lugu rääkida, kui minister saab vastuses seda teha. Meil on ka siin majas olnud erinevaid arutelusid. Üks arutelu on olnud selline, et võiks olla selline põhimõte, et üks erakond võib teha nii suure arvu ettep... Read more

19:19 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE) esimene lugemine

Kalle Palling: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister, lõpuks ometi! Hea oli kuulda, et ütlesite ausalt: IRL oli see, kes pani esimesena lauale astmelise tulumaksu. See on ju see 500 eurot ja tõlge selle taga, mis ta päriselt on. Nimetagem seda kas või tulumaksu astmeteks, mis ta ju päriselt on. Aga küsimus on ho... Read more

Kalle Palling: Tegelikult on ju karuteene tehtud. Nagu härra minister enne siin oma eelmises või üle-eelmises vastuses ütles, ettepanekut see maks kehtestada esitatakse praegu Riigikogule sellepärast, et koguda raha, ehitada valmis linnahall ja teha teoks mingisugused muud valimislubadused, mis koalitsioonileppes... Read more

17.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:48 Muud küsimused

Kalle Palling: Aitäh, austatud juhataja! Head ministrid! Minu küsimus läheb rahandusminister Sven Sesterile. Päris humoorikas oli siin enne kuulata, kuidas te Vabaerakonna saadikutele andsite mõista, et nad võiksid oma maailmavaate leida, kui teie enda erakond on oma toetusega küllaltki paksust valimiskünnise põra... Read more

Kalle Palling: Palun tõesti vabandust, aga need ministrid istuvad ju ühes majas ja juriidiliselt töötab ka riigihalduse minister Rahandusministeeriumis. Ma pidasin teid kui rahandusministrit lihtsalt olulisemaks ministriks selles majas ja seetõttu ma arvasin, et see on väikene kompliment teile ka, et te end mõnusa... Read more