Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 239Open/Close results
15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh! Härra minister! Minu küsimus on ajendatud teie vastusest Vilja Toomastile ja see puudutab eelkõige erinevate teenuste pakkumist sotsiaalvaldkonnas, on see siis hoolekandeteenus või mis iganes, ja kuidas te tõite välja, et kui vaja, siis riik võtab teenuste pakkumise üle või kui erasektor ei s... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Kalle Laanet: Hea juhataja! Head kolleegid! Kasutades klassik Rein Langi ütlemist, kui ta tuli siia pulti eelnõu üle andma, siis tegemist on ääretult hea eelnõuga. Eelnõu annavad üle Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Jürgen Ligi, Andrus Seeme, Kristen Michal, Erkki Keldo, Annely Akkermann, Kristina Šmigun-Vähi, Urm... Read more

17:30 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma juhin korraks tähelepanu sellele, et te vist kandsite ette natuke valet eelnõu, see ei ole 69 OE. Read more

Kalle Laanet: Hea juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Riigikaitsekomisjon arutas selle eelnõu esimesele lugemisele saatmist 16. septembri istungil, kus osalesid kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja teised Kaitseministeeriumi esindajad. Minister andis komisjonis sama p... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Kalle Laanet: Aitäh, hea juhataja! Austatud õiguskantsler, kõigepealt suur tänu järjekordse sisuka ettekande eest! Minu küsimus puudutab klienditeenindust versus probleemi menetlemine. Eelmisel kümnendil olin ma Tallinna politseiprefekt ja me juurutasime politseisüsteemis just nimelt nn klienditeeninduse põhimõte... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Kalle Laanet: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Hea peaminister! Jah, selle arupärimise esitasid hulk aega tagasi ehk 13. mail k.a 21 Riigikogu liiget. Eelkõige oli see ajendatud sellest suurest lubadusest, et 1. juunist 2019 hakkab Kuressaare–Tallinna ja Tallinna–Kuressaare vahet lendama suurem lennuk,... Read more

Kalle Laanet: Aitäh! Suur tänu, peaminister, vastuste eest! Ma natukene täpsustan. Vähemalt minu teada ei ole Muhumaa ja Hiiumaa vahel küll veel parvlaevaliini avatud. See oli punkt üks. Punkt kaks. Te nimetasite, et ettevalmistavasse komisjoni on kaasatud ettevõtjad ja kohaliku volikogu liikmed. Jah, Saaremaa po... Read more

Kalle Laanet: Hea esimees! Hea peaminister! Kolleegid! Minu arvates on hästi positiivne, et meie peaminister on kogu aeg positiivne, orienteeritud positiivsusele, tulemustele. Kindlasti viib see edasi. Aga paraku on ju sedapidi, et inimesed, kes elavad väljaspool Tallinna, tahavad peale selle, et ainult sellest p... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:38 Eelarve

Kalle Laanet: Aitäh, istungi juhataja! Hea peaminister! Mul on mure ikka meie Eesti siseturvalisuse ja avaliku korra pärast ning loomulikult julgeoleku võtmes. Kui me vaatame viimaste päevade meediapilti, siis näeme üha rohkem ja rohkem uudiseid, kus kajastatakse kas vägivallakuritegusid või reaalset ohtu riigi j... Read more

Kalle Laanet: Aitäh! Ma täpsustan, et minu andmed pärinevad Statistikaameti ja Rahandusministeeriumi andmetest, sealt ma need võtsin. Võib-olla võivad andmed tõesti natukene kõikuda, aga nagu te ütlesite, suurusjärk on sama. Kuid vaatame kõike seda, mis mingil kujul on siin viimastel kuudel toimunud, kui poliiti... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Kalle Laanet: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsust juhite teie, Jüri Ratas. Novembrikuus tähistab Eesti politsei oma 101. sünnipäeva. Kas peale seda jätkab oma ametis ka Elmar Vaher või mitte? Read more

Kalle Laanet: Aitäh! Ma lähen sisejulgeoleku valdkonna juurde. Ma ütlen täpsustuseks kohe, et kindlasti on Eesti üks olulisemaid sisejulgeolekuametkondi ju Kaitsepolitseiamet. Selleks, et meie sisejulgeolek oleks tagatud ja riskid maandatud, peavad need inimesed olema motiveeritud, töötama heades tingimustes. Loo... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Initsiatiiv

Kalle Laanet: Aitäh! Austatud peaminister! Mina alustan ka siseminister Mart Helme tsitaadiga esmaspäevaselt umbusalduse avaldamiselt. Tsitaat algab: "Ei noh, tegelikult on ju tore, sest opositsioon teeb oma tööd. Aga nagu ma ütlesin lugupeetud härra Lotmanile, selle poliitilise stiili aeg, kus kõik olid nunnud j... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Kalle Laanet: Aitäh sõnaandmise eest! Austatud Riigikohtu esimees, suur tänu ettekande eest! Minu küsimus puudutab kohtute haldamise nõukoda, mille liige te olete pikka aega olnud, mida te nüüd juhite ja mille liige oli ka minul au olla. See on moodustatud kohtusüsteemi juhtimiseks, see on nõuandev kogu, kus aru... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Kalle Laanet: Aitäh, hea eesistuja! Hea Mart Helme! Sa oled täna siseminister, aga eelnevalt, kui koalitsiooni moodustati, oli sul erakonna esimehena võimalik ministriportfelli valida. Miks sa valisid siseministri portfelli või milliseid malekäike sa seda tehes ette nägid? Read more

Kalle Laanet: Aitäh sõna eest! Hea siseminister! EKRE on avalikkuses väitnud, et te ei toeta peaprokurör Lavly Perlingu jätkamist peaprokurörina. Kas see on tingitud sellest, et prokuratuur julges algatada kriminaalmenetluse, et kontrollida võimalikku lähisuhtevägivalda Marti Kuusiku ja tema naise vahel?... Read more

13.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Kalle Laanet: Tere päevast, head kolleegid! 21 Reformierakonna fraktsiooni kuuluvat Riigikogu liiget esitavad arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Arupärimise sisu on väga lihtne. Juba aastaid on lubatud, et Saaremaa vahel hakkab lendama suurem lennuk ja tuleb parem lennugraafik. Peaminister lubas mõni aeg taga... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Kalle Laanet: Aitäh! Austatud peaministrikandidaat Jüri! Oma vastuses Toomas Kivimäele sa rõhutasid, kui olulised on kiired ja turvalised ühendused. Kindlasti on kiired ja turvalised ühendused ka suursaarte vahel ääretult olulised. Mul on selline hästi praktiline küsimus. Maanteeamet on välja kuulutanud hanke Kur... Read more

21.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Pean teile kurbusega teatama, et me oleme jõudnud XIII koosseisu viimase istungipäeva juurde. Protseduuri järgi on võimalus veel üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kuna eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole, siis läheme kohaloleku kontrolli juurde. Kohaloleku kontrollHead ... Read more

10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase istungi esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu kolmas lugemine. Avan ... Read more

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra teise punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek:... Read more

10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päeva ja selle koosseisu viimase seaduseelnõu juurde, milleks on Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 786 lõpphääletus. Panen hää... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust! Tänast päeva on vahest paslik alustada sõnadega: head sõbrad, kaunist sõbrapäeva teile! (Saalist vastatakse: "Suur tänu!")Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Paistab, et soovid nende üleandmiseks puuduvad... Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame neljapäevase päevakorra käsitlust. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu. Tutvustan teile protseduuri. Kõigepealt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni e... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Andres Herkel! Teile on vähemalt üks küsimus. Enn Eesmaa, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Herkel! Teile rohkem küsimusi ei ole. Järgmisena palun kõnelema strateegilise kommunikatsiooni eksperdi, Tartu Ülikooli vabade kunstide professori Ilmar Raagi. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud professor Ilmar Raag ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Eiki Nestor, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Palo, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Barbi Pilvre, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tiit Terik, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud kolleegid Volmer, Aru ja Sarapuu! Kahjuks on küsimuste esitamise aeg lõppenud. Palju tänu, professor Ilmar Raag! Läheme edasi järgmise ettekande juurde. Õigusteaduse doktor, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna IT-õiguse teadur Helen Eenmaa-Dimitrieva, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh ettekande eest, õigusteaduse doktor Helen Eenmaa-Dimitrieva! Teile on ka küsimusi. Kersti Sarapuu, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jüri Saar, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Ain Lutsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Enn Meri, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud õigusteaduse doktor Helen Eenmaa-Dimitrieva! Teile rohkem küsimusi ei ole. Täname teid ettekande eest ja küsimustele vastamast! Palun kõnelema Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri ajaloodoktor Ivo Juurvee! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ajaloodoktor Ivo Juurvee! Teile on vähemalt üks küsimus. Jüri Saar, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Barbi Pilvre, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Jürgenstein, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Ain Lutsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hea kolleeg Enn Meri, kahjuks on küsimuste ja vastuste aeg ümber. Tänan ajaloodoktor Ivo Juurveed ettekande eest ja küsimustele vastamast! Avan läbirääkimised. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni palvel on ettepanek, et kõigepealt esineks sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Erki Savisaar, kas fraktsi... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Erki Savisaar! Järgmisena Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, keskkonnakomisjoni liige proua Urve Palo! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua Palo! Teile rohkem küsimusi ei ole. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Avan läbirääkimised. Marko Pomerants, palun! Kohalt? Palun, kohalt kaks minutit! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Peeter Ernits, palun! Uu! Kas te soovite kõnet pidada, härra Ernits? Palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka kolm muudatusettepanekut, kõik on siis juhtivkomisjonilt. Vaatame need läbi! Esimene muudatusettepanek, arvestada täielikult, teine muudatusettepanek, arvestada täielikult, kolmas muudatusettepanek – juhtivkomisjoni seisuk... Read more

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme meie 12. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu 721 teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli väliskomisjoni liikme Mart Nuti! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Nutt! Teile on vähemalt üks küsimus. Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Nutt! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka kaks muudatusettepanekut juhtivkomisjonilt, vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek on arvestada täielikult juhtivkomisjoni seisukohta, teine muudatusettepanek on samuti juhtivkomisjo... Read more

19:59 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra 13. punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Arto Aasa! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Aas! Teile küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Selle eelnõu kohta on siis kümme muudatusettepanekut juhtivkomisjonilt, hakkame neid läbi vaatama. Esimene muudatusettepanek, mis on juhtivkomisjonilt: arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, majan... Read more

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra 14. punkti juurde, milleks on õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Palun ettekandeks kõnelema majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Savisaar! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjonilt on üks muudatusettepanek, vaatame selle üle. See on siis muudatusettepanek nr 1 ja majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Oleme muudatusettepaneku... Read more

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 15. päevakorrapunkti juurde. Põhiseaduskomisjoni algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 778 teine lugemine. Palun, põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni esimees! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jüri Saar, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega. Palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 778 kohta on 18 muudatusettepanekut, kõik nad on esitanud juhtivkomisjon. Vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek, arvestada täielikult; teine muudatusettepanek, arvestada täielikult; kolmas muudatusettepanek, arvestada täielikul... Read more

20:31 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 16. päevakorrapunkti juurde. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu 762 teine lugemine. Palun, põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Herkel! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on tehtud kaheksa muudatusettepanekut ja alustame nende läbivaatamist. Esimese muudatusettepaneku on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta ... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame hääletamise ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepanek... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame hääletamise ettevalmistamist. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 3, mille on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepaneku poolt oli 5 j... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jah. Härra Milling. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Alustame muudatusettepaneku hääletamise ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!Hääletus... Read more

20:52 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 17 juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 794 teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Märt Sultsi. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud majanduskomisjoni liige Märt Sults, teile küsimusi ei ole. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aga palun! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on kaks muudatusettepanekut. Vaatame need läbi. Esimese muudatusettepaneku on esitanud majanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on Eesti Reformierakonna fraktsioonilt, juhtivko... Read more

20:56 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 18. päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 795 teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud majanduskomisjoni esimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud majanduskomisjoni esimees, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on kaks muudatusettepanekut, mõlemad on juhtivkomisjonilt. Vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek, teine muudatusettepanek. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Teine ... Read more

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 19 juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 793 teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Tarmo Kruusimäe! Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu kolmanda töönädala neljapäevast istungit. Nüüd on aeg üle anda eelnõusid ja arupärimisi, kui kellelgi on soovi. Paistab, et ei ole. Läheme kohaloleku kontrolli juurde.Kohaloleku kontrollKohal on 58 Riigikogu liiget, puudu... Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu (787 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme neljapäevase päevakorra esimese päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu 787. Tutvustan teile selle menetlemist. Kõigepealt on juhtivkomisjoni ettekanne kuni 20 minutit, seejä... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa! Teile küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 787 lõpphääletus. Valmistame hääletuse ette. Head kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele Vabariigi Presidend... Read more

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra teise punkti juurde. Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu 796 esimene lugemine. Palun kõnelema põhiseaduskomisjoni liikme Helmut Hallemaa. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei näi olevat. Head kolleegid, saalis on liiga suur sumin. Palun kuulake nüüd, mida on Riigikohtu esimehe kandidaadil teile öelda! Villu Kõve, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Austatud Riigikohtu esimehe kandidaat, teile on vähemalt üks küsimus. Mart Nutt, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Erki Savisaar, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Teie küsimuse esitamise aeg on täis. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Helmut Hallemaa, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud Riigikohtu esimehe kandidaat Villu Kõve! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Jüri Adams, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Adams! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 796 lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist. Head kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele, mis on salajane, Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi esitatud Riigi... Read more

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra kolmanda punkti juurde. Riigikogu liikmete Raivo Aegi, Ants Laaneotsa, Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Maire Aunaste, Uno Kaskpeiti, Arno Silla, Raivo Põldaru, Henn Põlluaasa, Martin Helme, Andres Metsoja, Ain Lutsepa, Krista Aru, Artur Talviku, Enn Mere, Ja... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud õiguskomisjoni aseesimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Monika Haukanõmm, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Kaskpeit! Teile rohkem küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud, mis on kõik juhtivkomisjoni esitatud ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Esimene muudatusettepanek, teine muudatusettep... Read more

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra neljanda punkti juurde. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 663 teine lugemine. Palun ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt! Teile on ka küsimus. Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jüri Jaanson, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Jüri Jaanson! Palun, Monika Haukanõmm! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua Haukanõmm! Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Andres Herkel! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka üks muudatusettepanek, mis on juhtivkomisjonilt, vaatame selle läbi. Juhtivkomisjoni seisukoht on seda arvestada täielikult. Oleme muudatusettepaneku läbi vaadanud ja läbitud on ka eelnõu 663 teine lugemine.... Read more

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra viienda ehk viimase punkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu 791 esimene lugemine. Palun kõnetooli ettekandjaks keskkonnaminister Siim Kiisleri. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi ei paista olevat. Palun kõnelema keskkonnakomisjoni liikme Meelis Mälbergi. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hea ettekandja Meelis Mälberg! Teile on ka üks küsimus. Vilja Toomast. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud keskkonnakomisjoni liige Meelis Mälberg, tänan põhjaliku ettekande eest! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 791 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 791 muudatusettepanekute esitami... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Must! Toomas Jürgenstein, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Üks minut lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Jürgenstein! Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kiidan kolleeg Purgat esinemise eest. Aitäh! Palun, Krista Aru! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Krista Aru! Palun, Tarmo Kruusimäe! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Kruusimäe! Härra minister, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kultuuriminister Indrek Saar! Sulgen läbirääkimised. Oleme ära kuulanud "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" aasta 2018 täitmise aruande. Read more

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra kuuenda punkti juurde, milleks on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 799 teine lugemine. Palun kõnelema kultuurikomisjoni liikme Heljo Pikhofi! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud proua Pikhof! Teile on ka küsimusi. Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hanno Pevkur, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Aru! Kuna rohkem kõnesoovijaid ei ole, siis sulgen läbirääkimised. Eelnõu muutmiseks on juhtivkomisjon esitanud kümme ettepanekut ja kõigi nende puhul on ettepanek arvestada neid täielikult. Aga vaatame nad läbi. Muudatusettepanek nr 1, muudatusettepanek nr 2, muudatusettepanek nr 3, ... Read more

16:01 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra seitsmenda punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud pandikirjaseaduse eelnõu 760 teine lugemine. Palun, härra Priit Sibul! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu muutmiseks on 12 ettepanekut, kõik on juhtivkomisjoni esitatud ja kõikide puhul on võetud seisukoht arvestada neid täielikult. Aga vaatame need läbi: esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheks... Read more

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 8 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 759 teine lugemine. Palun kõnelema õiguskomisjoni aseesimehe Uno Kaskpeiti! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud õiguskomisjoni aseesimees! Teile on küsimusi ka. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 759 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõppenud. Read more

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra üheksanda punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 680 teine lugemine. Palun kõnelema õiguskomisjoni liikme proua Vilja Toomasti! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja, õiguskomisjoni liige Vilja Toomast! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. On esitatud kolm muudatusettepanekut, mis kõik on juhtivkomisjonilt ja arvestatud täielikult. Aga vaatame need läbi: muudatusettepanek nr 1, muudatusettepanek nr 2 ja m... Read more

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu 790 esimene lugemine. Palun kõnelema sotsiaalkaitseminister Kaia Iva! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva! Teile on vähemalt üks küsimus. Valeri Korb, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Palun kõnelema sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud komisjoni aseesimees Monika Haukanõmm! Teile on vähemalt üks küsimus. Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 790 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran eelnõu 790 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 7. veebruari kell 17.15. Läheme 11. päevakorrapunkti juurde, mi... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua minister, täpsustuste eest! Read more

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 11. päevakorrapunkti juurde, milleks on rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu esimene lugemine. Kutsun ettekandeks kõnetooli rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu pro... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud komisjoni esimees! Teile on ka küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, teine küsimus. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt anname üle kuumad tervitused ja õnnesoovid meie tänasele sünnipäevalapsele Toomas Väinastele. Palju õnne! Nüüd aga läheme edasi eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Kalvi ... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Eelnõusid ega arupärimisi ei soovita üle anda. Kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontrollKohal on 65 Riigikogu liiget, puudub 36.  Read more

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme neljapäevase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu 781 esimene lugemine. Palun kõnelema ettekandja siseminister Katri Raigi. Palu... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja, palun korraks vabandust! Saalis on väga suur lärm, isegi minul siin üleval on raske kuulata. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua siseminister Katri Raik! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Raivo Põldaru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Olga Ivanova, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Arto Aas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kersti Sarapuu, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Ain Lutsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Proua siseminister Katri Raik, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Palun kõnelema põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud komisjoni esimees! Paistab, et teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 781 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 781 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 6. veebruari kell 17.15. ... Read more

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Tänane päevakorrapunkt nr 2 on Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Madis Millingu ja Hardi Volmeri algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 757 esimene lugemine. Palun kõnelema Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäe. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Raivo Põldaru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aadu Must, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Tarmo Kruusimäe! Teile rohkem küsimusi ei ole. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun kõnelema kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud kultuurikomisjoni liige Heidy Purga! Teile on vähemalt üks küsimus. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Hardi Volmer, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega, jah? Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Te ei saagi praegu küsimustele vastata, sest protseduurika seda ei luba, te pidasite kõnet fraktsiooni nimel. Kuna rohkem kõnesoovijaid ei ole, siis sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 757 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud, määran eelnõu 757 muuda... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:01 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud rahanduskomisjoni liige Priit Sibul, teile on vähemalt üks küsimus kõige tublimalt Riigikogu liikmelt. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 770 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Read more

17:06 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu 769 teine lugemine. Palun kõnelema rahanduskomisjoni liikme Dmitri Dmitrijevi! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud rahanduskomisjoni liige Dmitri Dmitrijev! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 769 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Read more

17:08 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra üheksanda punkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 719 teine lugemine. Palun ettekandeks kõnepulti õiguskomisjoni liikme proua Urve Tiiduse! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud Urve Tiidus! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on esitanud eelnõu kohta neli muudatusettepanekut. Läheme nende läbivaatamise juurde: esimene, teine, kolmas ja neljas. Kõik need on arvestatud täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on eeln... Read more

17:12 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra kümnenda punkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu 737 teine lugemine. Palun kõnelema õiguskomisjoni liikme proua Urve Tiiduse. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja proua Urve Tiidus! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on esitanud eelnõu kohta ühe muudatusettepaneku, mida on täielikult arvestatud. Oleme muudatusettepaneku läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 737 teine luge... Read more

17:18 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: 11. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 793 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli justiitsminister Urmas Reinsalu. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud justiitsminister! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, teine küsimus. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Härra minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Tarmo Kruusimäe. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Tarmo Kruusimäe, teile küsimusi ei ole. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 793 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 793 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 28. jaanuari kell 10. Read more

17:25 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (771 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra 12. punkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 esimene lugemine. Palun... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud rahandusminister Toomas Tõniste! Teile ei paista küsimusi olevat. Palun kõnelema õiguskomisjoni liikme Jüri Saare! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja Jüri Saar! Teile on küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, teine küsimus. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Jüri Saar, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 771 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 771 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 6. veebruari kell 16.... Read more

17:46 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 13. päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 794 esimene lugemine. Palun kõnelema rahandusminister Toomas Tõniste. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Hea minister, teile on küsimusi. Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Raivo Põldaru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud rahandusminister, teile rohkem küsimusi ei ole. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Märt Sultsi. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Austatud ettekandja Märts Sults, teile on vähemalt üks küsimus. Jüri Saar, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Härra Sults, tänan teid küsimusele vastamise ja ettekande eest! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 794 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 794 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 2... Read more

18:10 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Oleme jõudnud tänase päevakorra viimase punkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 795 esimene lugemine. Kõnelema palun rahandusminister Toomas Tõniste. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra minister! Teile on küsimusi. Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Sven Sester, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Härra minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Palun kõnelema majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Väga austatud majanduskomisjoni esimees Sven Sester, suur tänu ettekande eest! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kuna kõnesoovijaid ei ole, siis sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 795 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 795 muuda... Read more

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Lauri Luik, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Mihhail Stalnuhhin, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Terje Trei, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Terje Trei, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja Barbi Pilvre! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhatusele on laekunud üks taotlus. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon palub pikendada Riigikogu istungit kuni päevakorra ammendamiseni, aga mitte kauem kui kella 14-ni. Valmistume hääletamiseks. Head kolleegid, panen hääl... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, teile on vähemalt üks küsimus. Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hea komisjoni esimees, teile rohkem küsimusi ei ole. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Kas Peeter Ernitsal on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volitus? Nagu ma aru saan, on. Palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Mihhail Stalnuhhin, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 755 esimesel lugemisel tagasi lükata. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku Riigikogu liikmete Hannes Hanso, Toomas Jürgensteini, Heljo Pikhofi, Marianne Mikko, Barbi P... Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Nüüd on aeg anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Rohkem eelnõusid ja arupärimisi keegi üle anda ei soovi. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu. Juhatus otsustab selle edasise menetluse vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll.Kohaloleku kontrollKohal on 70 Riigikogu liiget, puudub 31. Read more

10:03 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Läheme neljapäeva, 17. jaanuari päevakorrapunktide käsitlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Tanel Talve, Erki Savisaare, Urve Palo, Toomas Pauri, Märt Sultsi, Dmitri Dmitrijevi, Toomas Väinaste, Barbi Pilvre, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Jaanu... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja Erki Savisaar! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Esimese muudatusettepaneku on esitanud majanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on maja... Read more

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra teise punkti juurde, milleks on õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 752 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli õiguskomisjoni liikme Hardi Volmeri. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hea ettekandja, suur tänu väga põhjaliku ettekande eest! Siiski on teile ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Märt Sults, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Dmitri Dmitrijev, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hannes Hanso, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peep Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Ma juhin tähelepanu, et praegu on saalist ettekandjale küsimuste esitamise voor, mitte vastupidi, punkt 1. Küsimuste ja vastuste voor on. See oli tegelikult repliik. Peep Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja, õiguskomisjoni liige Hardi Volmer, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh teile! Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Austatud ettekandja Erki Savisaar, teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Peeter Ernits Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volitusega, nagu ma aru saan. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega. Palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Kõnesoovijaid rohkem ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 752 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 752 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 24. jaanuari kell 17. Read more

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra kolmanda punkti juurde. Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Helir-Valdor Seederi, Priit Sibula, Madis Millingu ja Hardi Volmeri algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 756 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäe. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kohe on esimene küsija registreerunud. Märt Sults, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Märt Sults, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Monika Haukanõmm, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Mart Nutt, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Monika Haukanõmm, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hardi Volmer, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Tarmo Kruusimäe, teile rohkem küsimusi ei ole. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun kõnelema kultuurikomisjoni liikme Toomas Jürgensteini. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Toomas Jürgenstein, teile küsimusi ei ole. Suur tänu! Avan läbirääkimised. Reformierakonna fraktsiooni nimel Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Krista Aru Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Tarmo Kruusimäe Isamaa fraktsiooni nimel. (T. Kruusimäe küsimus saalist.) Sa saad fraktsiooni nimel sõna võtta. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 756 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 756 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 31. jaanuari kell 17.15. Meie tänane istung on lõppenud. Aga, head kolleegid, täna me oleme palju rääkinud tu... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:45 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud siseminister Katri Raik, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Palun ettekandeks kõnetooli õiguskomisjoni liikme Hardi Volmeri! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Väga austatud õiguskomisjoni liige Hardi Volmer, teile küsimusi ei näi olevat. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 768 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran eelnõu 768 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 23. jaanuari kell 16. Read more

17:04 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra kuuenda punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli justiitsminister Urmas Reinsalu! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud justiitsminister! Teile küsimusi ei ole. Aitäh! Palun ettekandjana kõnelema majanduskomisjoni liikme Arto Aasa! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hea ettekandja, sinule on ka küsimusi. Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud Arto Aas, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 765 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran eelnõu 765 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 23. jaanuari kell 17. Read more

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra viimase punkti juurde, milleks on julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe Raivo Aegi! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Raivo Põldaru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Enn Meri, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Johannes Kert, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jah, aga ma tuletan meelde, et praegu on küsimuste voor. Saan siiski aru, et võib-olla sisaldus siin ka teatud küsimus ettekandjale. Nii, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, hea komisjoni esimees! Palun kõnelema täna oma sünnipäeva tähistava riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud Ants Laaneots! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Reformierakonna fraktsiooni nimel Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Hanno Pevkur! Rohkem kõnesoove ei paista olevat. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 783 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran eelnõu 783 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 30. jaanuari kell 17.15. Oleme tänase päevakorra läbinud. Tän... Read more

20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust, head kolleegid ja külalised! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 12. töönädala neljapäevast istungit, mis on ühtlasi ka käesoleva aasta viimane istung. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Ants Laaneots, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu. Riigikogu juhatus otsustab selle menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohal on 78 Riigikogu liiget, puudub 23. Read more

10:03 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu 710 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Kuna eelnõu nõuab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis enne seda on kohaloleku kontroll.Kohaloleku kontrollKohal on 78 Riigikogu liiget, puudub 23. Head kolleegid, palun tähelepanu! Ma saan aru, et järgmine päevakorrapunkt ... Read more

10:08 Jõuluvana

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra teise punkti juurde. Istungi esimene, ametlik osa on lõppenud. Nagu hea kolleeg Enn Eesmaa eile lubas, täna pidavat meile külla tulema jõuluvana. Ma ei tea, kas ta tuleb. Enn, kas tuleb või? (Hääled saalist.) Laitmatu mainega ei tule, jah? Ma saan aru, et jõu... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Oi-oi-oi-oi! Ikkagi jõudis! Read more

Kalle Laanet: Sprinter. Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Teile on ka küsimusi. Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tiina Kangro, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aadu Must, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja Marko Pomerants! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jüri Adams Vabaerakonna nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Eiki Nestor Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 762 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 762 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 2019. aasta 15. jaanuari kell 17. Read more

12:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme viienda päevakorrapunkti juurde. Põhiseaduskomisjoni algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 778 esimene lugemine. Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni esimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Aadu Must, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 778 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 778 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 2019. aasta 7. jaanuari kell 17.15. Olem... Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 11. töönädala neljapäevast istungit. Nüüd on aeg anda üle eelnõud ja arupärimised. Marko Pomerants, palun! (Helistab kella.) Head kolleegid, kui saaks natuke vaiksemalt saalis! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu. Juhatus otsustab selle edasise menetluse vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Ja et operatiivselt tegutseda, hakkabki juhatus kohe otsustama. Võtan juhataja vaheaja kümme minutit. V a h e a e g  Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Lõpetan juhataja vaheaja neli minutit varem, kuna rohkem aega ei ole vaja. Läheme teadete juurde. Head kolleegid, palun saalis rahu! Tänan! Riigikogu juhatus võttis menetlusse põhiseaduskomisjoni 13. detsembril algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu ja määra... Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme neljapäevase päevakorra juurde, milleks on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine. Palun ettekandjaks kõnetooli Riigikogu liikme Hanno Pevkuri! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Austatud ettekandja Hanno Pevkur, teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Märts Sults, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid saali paremal tiival! Aitäh! Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Uno Kaskpeit, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aadu Must, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Märt Sults, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hannes Hanso, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Stenogrammi huvides lisan, et põhiseaduskomisjon menetleb seda eelnõu, mitte õiguskomisjon. Helmut Hallemaa, palun!  Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hannes Hanso, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Peep Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Väinaste, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Hanno Pevkur, teile rohkem küsimusi ei ole. Palun kõnelema põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Peep Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Aadu Must Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Aadu Must! Jürgen Ligi, kas teil on protseduuriline küsimus? Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Stenogrammi huvides: Aadu Must nimetas Herbert Ligi nime. Aga läheme edasi! Henn Põlluaas, palun, Konservatiivse Rahvaerakonna nimel! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Jüri Adams Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Adams! Palun, Valdo Randpere Reformierakonna fraktsiooni nimel! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Rahu, rahu, rahu! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Täpsustan, et praegune siseminister on Katri Raik. Jevgeni Ossinovski, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Jevgeni Ossinovski! Valdo Randperelt kohapealt vastusõnavõtt. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 709 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustan hääletuse ettevalmistamist. Head kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 709 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisuko... Read more

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorrapunkti nr 2 juurde, milleks on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Enn Mere! Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Külliki Kübarsepp, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kalle Palling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Kalle Palling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Anne Sulling, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Andres Herkel, palun, Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Jürgen Ligi, palun, Reformierakonna nimel! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Priit Sibul Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Priit Sibul! Martin Helme Konservatiivse Rahvaerakonna nimel. Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Martin Helme! Kalvi Kõva, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Kalvi Kõva! Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Mihhail Stalnuhhin! Rohkem kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka 23 muudatusettepanekut, alustame nende läbivaatamist. Esimene muudatusettepanek on Eesti Reformierakonna fraktsioonilt, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Ettepanek ei kuulu vastavalt Riigiko... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Selge, alustame hääletuse ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 9, mille on esitanud rahanduskomisjon. Juhtivkomisjoni otsus on arvestada seda täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepaneku poolt oli 51 Riigikogu liiget, vastu 4... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame muudatusettepaneku hääletuse ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 23, mille on esitanud rahanduskomisjon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedHead kolleegid! Muudatusettepaneku poolt ... Read more

18:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid, läheme tänase 15. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud komisjoni esimees! Paistab, et teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 744 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse... Read more

18:17 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (748 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 16 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu 748 teine lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli tulla riigikaitsekomi... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Otsuse eelnõu kohta on ka muudatusettepanek, mille on esitanud riigikaitsekomisjon. Juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on teha eelnõu 748 lõpphääletus. Alustame lõ... Read more

18:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) teine lugemine 

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 17 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) teine lugemine... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Johannes Kert! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud... Read more

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (738 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 18 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (738 OE) teine lugemine. Palun kõnelema riigikaitsekomisjo... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Ants Laaneots! Teile küsimusi ei ole. Palju tänu! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 738 OE lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitse... Read more

18:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 19. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetoo... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja Ants Laaneots, teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 747 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele Vabar... Read more

18:37 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (743 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: 20. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (743 OE) teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli riigikaitsekomisjoni liikme Mari... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud proua Mikko! Teile küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 743 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähta... Read more

18:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (746 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 21 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (746 OE) teine lugemine. Palun etteka... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Aivar Kokk, teine küsimus, palun! Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Hea ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh teile! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Selle otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 746 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele Vabari... Read more

18:49 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (740 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 22 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (740 OE) teine lugemine. Palun kõnetooli riigikaitsekomisjoni liikme Madis ... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud Madis Milling, teile küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Selle otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 740 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi V... Read more

18:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (741 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 23. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (741 OE) teine lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli riig... Read more

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud Madis Milling, teile küsimusi ei ole.  Aitäh teile! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Selle otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 741 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele Vabar... Read more

18:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (742 OE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 24 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (742 OE) teine lugemine. Palun kõnelema riigikaitsekomisjoni liikme Mad... Read more