Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 36Open/Close results
23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE esimene lugemine)

Kalle Grünthal: Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Minu küsimus puudutab nõudeid lõhkemiskohale. Kuna ma olen ise leidnud 33 lõhkekeha, millest neljandik on põhimõtteliselt on lõhatud kohapeal, siis ma vaatan sellest eelnõus, et on olemas, nagu ütleme, väga põhjalikult määratletud alalise lõhkam... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma arvan, et asjas puudub vaidlus selles osas, et välja on kuulutatud pandeemia, mille tähendust te kindlasti teate. Samuti ma arvan, et asjas puudub ka vaidlus selles osas, et Itaalia on karantiinis, kus on keelatud isegi matused ja pulmad. ... Read more

Kalle Grünthal: Suured otsused, mis riigijuhid langetavad keerulistes olukordades, teevad nad ... Julged otsused teevad suureks. Aitäh! Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal: Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Olen tükk aega kuulanud neid emotsionaalseid sõnavõtte, mis tegelikult tuleks suunata ikkagi komisjoni esimehele, mitte esitada neid protseduuriliste küsimuste lahendamise raames. Tegelikult on asi selles, et meie tööd reguleerib Riigikogu kodu- ja töökorra seadus... Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kuna hea Vilja puudutas siin minu nime ja väljendas ka minu väidetavaid seisukohti, siis ma arvan, et võin esitada vastulause. Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kuna hea Vilja siin pani mulle suhu selliseid sõnu, mida ma tegelikult rääkinud ei ole, siis ma tahaksin teilt selgelt teada saada, kas ma mäletan õigesti. Minule teadaolevalt ei avaldanud ma protesti, vaid küsisin presidendi esindaja Mati Pätsi kä... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Küsimus puudutab Riigikogu töökorraldust. Teatavasti on üle maailma levinud praegu koroonaviirus ja koroonaviirus on jõudnud ka Eestisse. Mind teeb murelikuks praegu see, et vähemalt sotsiaalmeedia andmetel käis meie hea kolleeg Marko Mihkelson teatavasti Tenerife... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh teile selgituse eest, hea istungi juhataja! Ma nõustun sellega, et Tenerife võib-olla ei ole selline nakkusohtlik koht, aga selleks on ikkagi lennujaamad. (Hääl saalist: "Te olete haiged inimesed.") Ma tänan teid, Marko Mihkelson, selle nimetamise eest, et ma olen haige. Aitäh! (Hääl saalist: ... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma pean tunnistama, et mul ei olnud täna mingit plaani teile küsimust esitada, aga see soov tekkis mul umbes tund aega tagasi, kui mulle helistas väga vihane ühe ettevõtte töötaja, kes teatas, et Saku Õlletehas saatis neile nõude, et edaspidi pa... Read more

18:26 Vaba mikrofon

Kalle Grünthal: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Julgen ette kanda, et istungivaba nädal oli äärmiselt töine, käisin valijatega kohtumas eri paikades ja sain kutse kokkusaamiseks selliselt huvitavalt mehelt nagu Herbert Ving Kokaviidikalt. Kui suuremad poliitilised küsimused olid arutatud, siis ma hakkasi... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te vastasite mõni hetk tagasi küsimusele, kelle omand on vara, mis on teises pensionisambas, ja te ütlesite, et siis, kui te pensionile lähete, muutub see vara teie omandiks. Hiljem täpsustasite, et enne seda on see vara piirangutega teie omand. Lo... Read more

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma vaatan, et see on teil väga hea eelnõu, mille te olete praegu Riigikogu saali toonud. Aga mul on üks küsimus ja ma eeldan, et saan ka vastuse, võib-olla ma saan teid toetada. Nimelt, seletuskirjast nähtub, et haiglaapteegiteenuse osutamise tegev... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Alguses ma avaldasin kiitust, et on säärane väga hea eelnõu. Aga kuulnud vastust oma küsimusele, mis puudutas transporti, see eelnõu mulle enam nii sümpaatne ei tundu. Te ei suutnud vastata korrektselt küsimusele, mis puudutas transpordiprobleeme. ... Read more

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest te olete tänasest eelnõust rääkides suhteliselt kahepalgeline. Täna te räägite sellest, et te rahva tervise pärast muretsete ja midagi ei juhtu, aga eile, kui oli arutlusel apteegireformi seadus, teil seda muret ei olnud. Samuti te mai... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Jälgides tänast arutelu tundub, et see teema on täiesti sassi läinud. Seetõttu ma lähtuks oma hea kolleegi advokaat Andres Saue seisukohast, kui kohtumenetluses asjad läksid väga sassi. Põhimõte on see, et tuleb minna juurte juurde. Minu hinnangul ... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te olete täna korduvalt kasutanud sellist väljendit nagu "kliimamuutuste ajastu, kus me praegu elame". Ma julgeks teile oponeerida ja väidan, et meil ei ole käes mitte kliimamuutuste ajastu, vaid me oleme kogu aeg olnud kliimamuutuste keskel. ... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma vaatan seda seadusemuudatust ja samuti seda Vabariigi Valitsuse määrust, mis seondub sidevõrgu riist- ja tarkvara kooskõlastamise kohustuse korra ning riigi julgeoleku avaliku korra tagamise kavandiga. Siin on märgitud niimoodi, et kui sideettev... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui te vastasite minu esimesele küsimusele, siis te ütlesite, et seadus tagasiulatuvat jõudu ei oma. Aga milline võib olla julgeolekurisk nende sideettevõtjate suhtes, kes juba kasutavad sidevõrgus riist- või tarkvara? Read more

17.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:24 Vaba mikrofon

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! 16. veebruaril jõudis uudistesse teave, et Reformierakonna saadik Marko Mihkelson on sotsiaalmeedias teinud postituse, millega nõuab, et Riigikogu esimees Henn Põlluaas tuleks ametist tagasi kutsuda, kuna ta eirab Venemaale territoriaalseid nõudmis... Read more

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma olen siiski arvamusel, et riigikaitsekomisjon kui selline tegeleb ikkagi riigi kaitseks mõeldud ja arutletavate oluliste küsimustega. Kuna siin on seatud kahtluse alla selle julgeolekukontrolli vajalikkust jne, siis äkki te võiksite lühidalt sel... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu jaoks seondub riigikaitskomisjoni töö ikkagi saladustega. Aga kuulates praegu seda diskussiooni, mis siin on puhkenud, kus leitakse, et saladustele juurdepääs riivab põhiõigusi – no ma ei tea. Samas ma tean väga hästi, et välisriigid üritavad ... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus, mis puudutab maksimaalselt head õigusloome tava. Kuna täna on tõusetunud probleem, siin praegu just nende võistkondadega, millega tehakse nagu vähikäiku, mida on eelnevalt puudutatud, ja te ise olete ka väljendanud, et teil ... Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teatavasti külastas meie riigipea Kersti Kaljulaid Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Mul on selline küsimus. Selle visiidiga seoses tekkis õhku palju küsimärke. Kas teile on teada, millistel eesmärkidel see külaskäik toimus ja millised on s... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Kalle Grünthal: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Täna on siin saalis tehtud käesoleva eelnõu kohta äärmiselt kriitilisi märkusi, rõhutan, et isegi ülikriitilisi. Pensionireform olevat kuritegu, vandalism, see on kriisi algus jne. Ei tahaks hakata siin semiootiliselt lahkama nende sõnade tegelikku tähendus... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Te olete selles eelnõus toonud välja ka ebasoovitavate mõjude riski, mis seondub osa võõrandamise vorminõuetest loobumisega, kuid ma ei näe selles riskide nimekirjas võimalikku uut majanduskuritegude riski. Ehk see, et teatud isikud, kes on osaü... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh! Ma pean esitama täpsustava küsimuse. Seoses sellega, et olen 24 aastat oma eelneva ameti tõttu kokku puutunud ka kuritegeliku mõttemaailmaga, ei tahaks ma nüüd küll olla väga optimistlik selles suhtes, et aeg on edasi läinud. Iga ajaga kaasnevad uued pahategude tekitajad. See eelnõu võib viia... Read more

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin selliselt: kas teie komisjonis arutati ka majanduskuritegude võimalust seoses nimetatud eelnõuga? Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kuna te arutasite ka võimalike majanduskuritegude riske, kas te siis suudate või oskate välja tuua, kui palju võib selle arutelu põhjal sellise kuritegevuse protsent tõusta? Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab maksuvabasid käsunduslepinguid, ja seda seoses sellega, mida on täna siin ette kantud riikliku tähtsusega küsimusena Urmase tasu kohta. Ma tulen natukene sellele saalile ligemale. Sotsiaaldemokraadid pommitasid teid päri... Read more

17:40 Vaba mikrofon

Kalle Grünthal: Head kolleegid! Aitäh, et sain sõna vabas mikrofonis! Kuid miks ma siia kõnepulti tulin? Põhjus on selles, et mõned päevad tagasi kajastasid Eesti telekanalid ja suuremad päevalehed uudist, mis jäi teil kindlasti kahe silma vahele. Olles veendunud, et see kindlasti just nii oli, lubage see mul praeg... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh! Minu küsimus puudutab tegelikult sama teemat, mille kohta küsis kaks korda meie hea kolleeg Raimond Kaljulaid, kellele ei mahtunud kuidagi pähe asjaolu, et kaitseolukorra ning kaitseolukorra lahendamiseks välja kuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra juht on peaminister ja kui pe... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin sinu käest väga lihtsa küsimuse: mis on sinu isiklik arvamus? Selles riigikaitseseaduse eelnõus on reguleeritud erinevate institutsioonide töö, kuid mis sa arvad, kas siin ei peaks olema sätestatud ka Eesti kodaniku põhiseadusest tulenev k... Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma saan aru, et see praegune, teie esitatud eelnõu puudutab 18-aastaseid noori. Kuid kahjuks minu hinnangul ei korreleeru teie eelnõu tsiviilseadustiku üldosa seadusega, sest teatavasti kuuluvad piiratud teovõimega isikute hulka ka need, kes o... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma saan aru teie murest, kuid mulle isiklikult tundub, et selle seaduseelnõu vastuvõtmine ei ole vist väga vajalik. Seda sellepärast, et teatud mõttes on võlaõigusseaduses, millele ka te siin praegu viitate, blanketne norm olemas. Võlaõigussea... Read more

Kalle Grünthal: Ei ole. Read more

16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlesite hetk tagasi, et tegemist on Euroopa Liidu lepinguga ja me peame selle ratifitseerima või sellele alla kirjutama. Mis siis saab, kui me ei nõustu sellega? Kas see tähendab, et meil puudubki edaspidi ise otsustamise õigus, kui Euroop... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen aru saanud, et mida pikemalt küsitakse, seda kergemalt on teil võimalus vastusest kõrvale hiilida. Kuna ma küsisin, kas lepingu allkirjastamine on meie kohustus, ja kogemata laiendasin seda küsimust veel, siis te vastasite veel kord, ... Read more

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab Reformierakonna rahastamisskandaali. Nimelt, 2012. aasta mais puhkes Eestis poliitiline skandaal, mis puudutas Eesti Reformierakonna liikmete annetusi, millega liikmed väidetavalt annetasid variisikutena erakonnale anonüü... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te kiitsite seda eelnõu, et see on suurepärane eelnõu. Aga alati tuleb n-ö tunda kõiki asjaolusid. Kui mitu inimest selle eelnõu algatajatest on alalised baaris käijad või, ütleme, on alkoholitarbimises, niimoodi, tuntavas olukorras, et teada ... Read more

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Viimasel ajal on väga palju sagenenud verbaalsed rünnakud nii sotsiaalmeedia kui ka ajakirjanduse kaudu. Inimesi ähvardatakse. Milline on teie hinnang, kas võiks ähvardamise delikti ka väärteomenetluse raamidesse hõlmata? Ka... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mingi aeg tagasi levis Eestis väga tugevalt ja jõuliselt sigade Aafrika katk, mille tõrjumisel tegid Eesti jahimehed väga tugevat koostööd Veterinaar- ja Toiduameti ning Keskkonnaametiga ning selle tulemusel on suudetud Kesk-Eestis Aafrika sea... Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mul on rõõm tõdeda, et meie suurepärane ajakirjandus on paljastanud teie 50 aasta taguse n-ö korruptsioonikahtluse või, ütleme, huvide konflikti teema, kui te käisite ühe isikuga ühes klassis. Ma usun, et ajakirjandus jätkab seda tööd, sest olul... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja, ma tulen tagasi Herman Simmi juhtumi juurde. Ütleme, et kohus vabastab Herman Simmi ennetähtaegselt. Ma ei oska öelda, mis siis saab, kui ma pean minema rahva ette selgitama, miks kohus niimoodi käitus, samas kui riigireetmise eest on maksimaa... Read more

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Olles n-ö alles värske Riigikogu liikme staatuses, on mul natukene kummaline kuulata selliseid, ütleme, sildistamise ja sobivuse küsimusi. Teatavasti on Riigikogu liige rahvaesindaja, kes on valitud vastavalt põhiseadusele rahvast esindama. Mo... Read more

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma teen ettepaneku, et kui järgmine kord mõni Riigikogu liige n-ö viitab protseduurilistele küsimustele, siis ta viitaks konkreetselt, milliseid, ütleme, protsessireegleid on rikutud. Meie tööprotsessi normid on sätestatud ju Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses. ... Read more