Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 34Open/Close results
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Antud eelnõu kohta on mul öelda järgmist. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele esitamist oma k.a 21. oktoobri istungil. Sellel istungil kiitis riigikatisekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti ja se... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Johannes Kert: Tänan, härra eesistuja! Härra minister! Teie tänastest vastustest kõlas mitmel korral läbi teatud nõukogude aja nostalgia. Kas see ei tule mitte sellest, et ajakirjandus tol ajal ja ajakirjandus tänapäeval erinevad üksteisest põhimõtteliselt? Tookordne ajakirjandus kirjutas ainult seda, mida lubati,... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Johannes Kert: Palju tänu, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaministrikandidaat! Te olete ühinenud leppega, mis sätestab teaduse rahastamise tõstmise 1%-ni SKP-st. Seda kinnitab ka teie koalitsioonilepe. Kuid mind ajendab küsima asjaolu, et teie koalitsioonipartnerid on teatanud, et koalitsioonileping ei ole ting... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Politsei efektiivne toimimine on kindlasti vaja alal hoida. Minu küsimus on aga selline: kas õiguskomisjon analüüsis selle eelnõu menetlemise käigus ka põhjuseid, miks meil on raske värvata politseiteenistusse noori uusi ametnikke? Miks uusi ei tule peale, miks me peame pension... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees, sõna andmise eest! Mul on lihtsalt lühike kommentaar. Kaitseväe missioonid, mis on seni aset leidnud, on eelnevalt kooskõlastatud konkreetse missiooni riigiga. Ka küsimused, kuidas seal luuret teostatakse, on kokku lepitud. Meil ei ole selles mõttes ohtlikke olukordi nen... Read more

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:00 Arupärimine e-riigi arengusuundade kohta (nr 456)

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees! Härra minister! Te olete täna oma ettekandes puudutanud mitmel juhul tehisintellekti arendamise küsimusi. On päris selge, et kui me tahame tööstuses tootlikkust tõsta, siis on see oluline teema. Kas meil ei oleks aeg teatud intellektuaalseks jõupingutuseks ja artikulatsioo... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) teine lugemine 

Johannes Kert: Lugupeetud koosoleku juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Käesoleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 5. novembril. Esimene lugemine toimus 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 3. detsember kell 17.15, ei esitatud ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon ei teinu... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

22:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Eelnõu 739 kohta on mul ette kanda järgmist. Eelnõu alusel pikendatakse järgmise aasta lõpuni kuni kuue kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil UNTSO. Kaitseminister Jüri Luik andis UNTSO-st küllalt detailse ... Read more

16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Kindlasti võib selle koolituse üle pikalt vaielda. Koolituse võib ära teha enne Eestisse saabumist interaktiivselt, ka eksamit võib teha interaktiivselt, küsimus on võib-olla selles, mis keeles. Minu arvates on aga eetikaküsimus ka see, kui jahituris... Read more

02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud istungi juhtaja! Daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas eelnõu k.a 5. märtsil ja selle esimene lugemine lõpetati 21. märtsil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 4. aprilliks kella 17.15-ks esitas eelnõu algataja muudatusettepanekute projektid. Riigikaits... Read more

Johannes Kert: Jah, komisjonis oli jutuks ka ettevõtmise rahaline maht. See on umbes kuus miljonit eurot, aga see oleks planeeritav kasutada järgmistel aastatel. Asi on selles, et nad peavad ehitama uue maja ja sinna rajama uued süsteemid. Pole mõtet hakata vana maja veel praegu ümber ehitama. Investeeringud võeta... Read more

Johannes Kert: Aitäh küsimuse eest! Kui meil ERR-i asjade arutelu läks päris pikaks ja põhjalikuks, siis perearstikeskuste osas tuli Sotsiaalministeerium vastu. Ja Sotsiaalministeerium väidab, et rohkem kui rahaline küsimus on see organisatoorne küsimus. Nad ei näe suuri takistusi, pigem on küsimus organisatoorne.... Read more

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan! Ma arvan, et nimekiri ajateenistuse käigus omandatavatest oskustest ja muudest lisaväärtustest, mille noor mees või ka naine endaga eluteele kaasa saab, on küllalt pikk. Te mainisite seda, et reisidokumendi äravõtmine oleks põhiseaduslik riive. Ma tuletan siinkohal meelde, et kaitseväeteenist... Read more

18:37 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra aseesimees! Tänan ettekandjat põhjaliku ettekande eest! Küsin lihtsalt korraks eelmise küsimuse jätkuks. Peab ütlema, et tänapäeval muutub lahinguväli samamoodi nagu kõik meie ümber. Me näeme, et ka lahinguvälja erastatakse ja et lahinguväljale on asunud erafirmad, aga see selleks. Se... Read more

11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Lugupeetud minister! Mul on pigem lühike kommentaar. Tähendab, nii idas ei ole Prantsuse sõjaväelased oma kontingendiga olnud aastast 1812. Aga eelpositsioneeritud on Prantsuse maaväeüksused olnud Lääne-Berliinis. Seal on nad küll olnud julgestuseks Nõukogude kallaletungi vastu... Read more

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid, daamid ja härrad! Minister juba tutvustas teile päris põhjalikult eelnõu eesmärke, sisu ja sellega kaasnevaid mõjusid samuti. Eelnõuga võetakse üle Euroopa võrgu- ja infoturbe direktiiv. Riigi sees kehtestatakse turvameetmete rakendamis... Read more

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra aseesimees! Minu küsimus tuleneb sellest, et kui me lähetame missioonidele reservväelasi, aga neid tegevteenistusse ei võta, siis kuidas jääb nende sotsiaalsete garantiidega. Kui reservväelane on reservis, siis tal ei ole reservis olemise ajal mingisuguseid eraldi sotsiaalseid gara... Read more

20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:05 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse (riigikaitselise töökohustuse arvestus) eelnõu (571 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Daamid ja härrad! Eelnõu 571 kohta on mul ette kanda järgmist. Vabariigi Valitsus algatas eelnõu k.a 8. jaanuaril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 24. jaanuaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 7. veebruaril kella 17.15-ks, ei laekunud ühtegi muu... Read more

08.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Tänan! Minu lühike kommentaar on see. Lisaks kõigile muudele põhjustele, miks ei peaks lubama relvaeksamit võõrkeeles teha, on üks põhjus veel ohutustehniline. Kui need inimesed ei oska Eestis valdavalt räägitavat keelt, siis nad panevad ennast ja teisi ohtu nii jahipidamisel kui ka lasketiirus. Se... Read more

Johannes Kert: Aitäh! Väike kommentaar. Kindlasti on ohutustehnika eeskirjad Eestimaal eesti keeles. Aga ma tahtsin küsida, kas komisjonis oli juttu ka sellest, kuidas relvade hoidmise tingimusi ja relvade hoidmist kontrollitakse. Millise perioodilisusega seda tehakse ja millised on sanktsioonid, kui relvi hoitaks... Read more

07.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad! Eelnõu 564 kohta on mul ette kanda järgmist. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 18. detsembril. Esimene lugemine toimus 17. jaanuaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 31. jaanuar kell 17.15, ei esitat... Read more

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:07 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Lugupeetud kaitseminister! Daamid ja härrad! Eelnõu 571 kohta on mul ette kanda järgmist. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist koos kaitseminister Jüri Luige ja Kaitseministeeriumi ametnikega oma k.a 16. jaanuari istungil. ... Read more

Johannes Kert: Kui me seda eelnõu komisjonis arutasime, siis teie esitatud küsimus arutlusele ei tulnud. Ma oma isiklikku arvamust ei hakkaks praegu esitama, kuigi see on olemas. Read more

Johannes Kert: See on selline informatsioon, mis Riigikogu liikmete jaoks ilmselt ei ole salajane, aga täna ei ole väga täpseid arve võimalik prognoosida. Neid on ilmselt tuhande ümber. Read more

14:33 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Hea minister! Oleme teinud uuringuid selle kohta, milline tehnika on Eestis olemas. Autoregistrikeskuse andmetel on meil üsna palju erinevaid sõiduautosid. Kui suuremast tehnikast rääkida, siis meil on arvel üsna palju kaugsõiduautosid, kaubaveoautosid, aga meil kindlasti ei jä... Read more

17.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud kaitseminister! Daamid ja härrad! Eelnõu 564 kohta on mul ette kanda järgmist. Käesoleva aasta 9. jaanuari riigikaitsekomisjoni istungil andsid kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel ning... Read more

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (540 OE) teine lugemine

Johannes Kert: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Kõnealune Riigikogu otsuse eelnõu on Riigikogus esmakordselt. Ühendkuningriigi ühendekspeditsioonivägi, ingliskeelsest nimetusest tuleneva lühendiga JEF (Joint Expeditionary Force) on Ühendkuningriigi algatatud, omanduses ja juhi... Read more

Johannes Kert: Aitäh küsimuse eest! Me ei otsusta praegu mitte konkreetset operatsiooni, vaid me otsustame Eesti kuni 20 kaitseväelase osalemise võimalikkuse üle Ühendkuningriigi juhitavas operatsioonis. Täna me ei oska veel öelda, millist operatsiooni võidakse selle väegrupiga ette võtta. Read more

Johannes Kert: Just nii. Nii see on. Me oleme just praegu olukorras, kus Eestis on Ühendkuningriigi pataljoni lahingugrupp, olles raamriigiks võib-olla ka teistele osalejatele, nagu Prantsusmaa või Taani. Read more

Johannes Kert: Jah, meil on küllalt liitlasi. Samas, need on needsamad liitlased, kes on ühinenud Ühendkuningriigi juhitava ühendekspeditsiooni väegrupiga. Me ei otsigi tegelikult praegu uusi liitlasi, vaid läheme lihtsalt ühte ülikiires reageerimisvalmiduses olevasse üksusesse ja saavutame sellega ilmselt senises... Read more

Johannes Kert: Aitäh küsimuse eest! Kui ma enne lugesin lühidalt ühendekspeditsiooniväe kontseptsiooni ette, siis siin on ka kirjas, et iga partnerriik otsustab oma osaluse või mitteosaluse suveräänselt. Seega, nii ei juhtu, et kui Ühendkuningriik otsustab, siis me oleme automaatselt kusagil. Read more

Johannes Kert: Me elame julgeolekupoliitiliselt suhteliselt keerulises kandis. Meil võib ühelt poolt endal vaja minna seda, et meie sõbrad, põhiliselt põhjaeurooplased, oleks kiiresti meie juures või Baltikumis. Sama kehtib selles suhtes, et kui meie sõpradel on meid vaja, siis me peame olema olemas. Küllaltki lih... Read more

30.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra aseesimees! Meie kolleegidel Keskerakonnast on võib-olla selline mulje, et Eesti on ainuke riik maailmas, kus e-valimised toimuvad. Digitaalselt enam arenenud Kagu-Aasias on näiteks Malaisia selline riik, kus on täpselt sama lahendusega elektrooniline isikutuvastamine nagu Eestis j... Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Ma soovin avada selles diskussioonis veel ühe aspekti, mis ei ole täna kõlanud, ja see on nimelt loodusliku tasakaalu küsimus. See, et rebaseid, minke jt loomi peetake puurides, on tekitanud olukorra, kus rebaseid, kährikuid, minke jt väikeulukeid jahimeh... Read more

02.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu selle sõna eest! Aga julgeolekupoliitika põhialuseid ja julgeolekustrateegiaid on 1990. aastate keskpaigast peale juba üksjagu kordi siin saalis käsitletud. Kord me nimetame sama asja totaalkaitseks, kord laiapindseks riigikaitseks. Mind ei huvita mitte niivõrd võimalus selles dokumendis ... Read more

14.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:28 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teise lugemise jätkamine

Johannes Kert: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Härra minister! Mulle meenub keskkonnatasusid puudutanud kaasus, mida käsitleti Riigikohtus. Valitsuse etteulatuvalt ja tähtajaliselt kindlaks määratud keskkonnatasude tõstmise otsus tunnistati põhiseadusvastaseks. Härra minister, kuidas te saate seda pretsedent... Read more

07.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Johannes Kert: Lugupeetud härra esimees! Lugupeetud kolleegid! Daamid ja härrad! Eelnõu 335 kohta on mul ette kanda järgmist. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 14. novembril. Esimene lugemine toimus k.a 23. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 5. detsembriks kella 10-ks ei esitatud ühtegi ettepa... Read more

Johannes Kert: Jah, me teame seda, et valmiduses on 50 tegevväelast. See arv ei pruugi olla tingimata 50, neid võib olla vähem, kuid mitte rohkem. Read more

23.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:25 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Johannes Kert: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele saatmist oma 16. novembri istungil, kus Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja teised Kaitseministeeriumi ametnikud tutvustasid Kaitseväe osalusega missioonide eelnõusid ... Read more

17:47 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (338 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid, austatud daamid ja härrad! Eelnõu alusel otsustatakse kuni kümne Eesti kaitseväelase osalemise jätkamine USA juhitaval Daeshi-vastasel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve. USA juhitav operatsioon Inherent Resolve käivitus 2014. aasta 15. ... Read more

Johannes Kert: Palju tänu teile küsimuse eest! Lähen nüüd natuke ajas tagasi. Me oleme otsustanud, et me keskendame oma missiooniüksused ühte piirkonda, ja teistesse piirkondadesse jätsime näpuotsaga. Nii nagu Kosovos on ainult mõned staabiohvitserid, ei ole me väga suurte jõududega minemas ka Iraaki. Ratsionaalsu... Read more

21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Johannes Kert: Tänan, härra Riigikogu esimees! Lugupeetud peaministrikandidaat! Oli tore kuulda teie suust mitmeid idealistlikke tulevikku silmas pidavaid seisukohti. Mul on teile nii minevikku kui tulevikku puudutav küsimus, millele te olete ka enam-vähem vastanud. Minu küsimus puudutab taas Keskerakonna koostööd... Read more