Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 207Open/Close results
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ka minul on hea meel, et Vabariigi President võttis tervise infosüsteemi inimese terviseandmete kaitset piisavalt tõsiselt, aga need argumendid ja vastuolu põhiseadusega tegelikult said ju kenasti välja toodud parlamendi menetluses siis, kui seda seadust vastu võeti. Sa nüüd oled meile kenast... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma küsin teie käest ka. Et te nüüd toetate selle seaduse muutmist, aga siis kui see esialgse seaduse menetlus oli nii õiguskomisjonis kui suures saalis ja kõikidele nendele probleemidele põhiseadusega sai ka akuutselt ja selgelt tähelepanu juhitud, et siis neid ignoreeriti, sealhulgas ka teie... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! On hea meel, et president jättis selle seaduse välja kuulutamata ja on kindlasti hea meel, et vähemasti kahe komisjoni otsuse pinnalt võib eeldada, et parlament täna otsustab selle uuesti arutamisele võtta ja põhiseadusega selle kooskõlla viia.... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma arvan, et see on väga oluline info, mida tahaksid teada ka need kolleegid, kes hääletama tulevad ja keda hetkel saalis ei ole. Võib-olla te ütlete seda pärast seda, kui te olete kutsungi teinud! Aitäh! Read more

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Kas komisjonis oli juttu ka sellest, et kui heaks praktikaks üldiselt saab seda pidada, et olukorras, kus parlament ei ole veel pooltki oma menetlusest teinud selle ettepaneku suhtes, mille valitsus on teinud, täitevvõim juba korraldab ka konkurssi inimeste leidmiseks jne? Kas see natuke ei t... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan kolleegi küsimust. Ma tean, et Keeleinspektsiooni peadirektor härra Tomusk on rääkinud sellest, et ressurssi on puudu, et tegelikult oleks väga palju vaja rohkem selleks, et keeleseaduse nõudeid täita, oleks vaja väga palju rohkem inspektsioone läbi viia, oleks vaja väga palju rohke... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud kolleegid! Kaks lühikest remarki. Esimene on tõepoolest see, mida ma oma küsimuses küsisin. See on teatud mõttes parlamendi väärikuse küsimus parlamentaarses riigis, et me ei luba täitevvõimul tegelikult ennast käsitleda kummitemplina. Ehk siis see, et ametkondlikul tasemel soovitaks... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:25 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Kuna minul on kerge segadus selles osas, et millega te tegelete, et kas te võiksite natukene valgustada mind, et see perepoliitika on siiani olnud vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele, kuulub justkui Sotsiaalministeeriumi haldusalasse. Peaministri korraldus ütleb, et t... Read more

Jevgeni Ossinovski: Esiteks, mina ei ole teid rahvastikuregistriks nimetanud, ma refereerisin ühte anekdootlikku lugu, mille autoriks oli keegi teine. Teiseks, Urve Palo oli rahvastikuminister hoopis teistsuguses redaktsioonis Vabariigi Valitsuse seaduse alusel siis, kui oli nn portfellita ministrid. Tänane seadus, mis... Read more

16:45 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tutvustan teile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis koosneb täpselt kahest lausest, on väga lihtne, ja kuna on seotud alles hiljuti Riigikogu poolt menetletud seaduse eelnõuga numbriga 58 SE, siis loodetavasti on ka... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma ei tea, mis ma nende mikrofonidega tegema pean. Read more

Jevgeni Ossinovski: Et pikad inimesed on halvasti kuulda. Selge, püüame siis tükk maad kõvemini rääkida. Aga näete, kolleeg Kivile see ei meeldi jälle. Aga teema juurde tagasi tulles, tõepoolest, erinevad kodakondsuse uuringud paljudes riikides on leidnud, et kodanikuidentiteet on sõltuvuses sellest, kas laps kasvab r... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan, kolleeg Grünthal! Te olete väga hästi silma paistnud sellega, et võtate julgelt sõna teemadel, kus te kompetents on väga piiratud ja see on üks nendest valdkondadest. Nimelt Vene Föderatsiooni kodakondsuse seadus võimaldab tõepoolest lapsel lahkuda Vene Föderatsiooni kodakondsusest juhul, ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jah, kodakondsuspoliitiline edulugu on ..., seda ei ole, minu hinnangul küll ei saa öelda ei praeguse ega ka varasemate valitsuste kohta, lähtudes minu arusaamast sellest, mismoodi kodakondsuspoliitika peaks olema Eestis üles ehitatud. Aga nagu öeldud, siin on ideoloogilised ja legitiimsed erinevad ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Sina hääletasid ka sellele eelnõule vastu komisjonis, noh, eks võib aru saada, miks see niimoodi on. Aga et kui sa saaksid ise otsustada, kui oleks sinu teha, et kas sa pigem eelistaks, et kõik need üheksa last saaksid kohe Eesti kodakondsuse, või eelistaksid ka ideaalses sellises poliitilise... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Mina küsin võrdsest kohtlemisest põhiseaduslikkuse mõttes. Kodakondsuse seaduse § 3 üldnormina siis lubab alaealistel omada mitut kodakondsust. Nüüd nendele lastele, kes justkui said lihtsustatud kodakondsuse veebruaris jõustunud muudatustega, neile seda üldist õigust omada alaealistena mitut... Read more

Jevgeni Ossinovski: Lihtsalt protseduuri mõttes juhin kolleeg Korobeiniku tähelepanu, et eelnõu 58 SE kaardil on vastav kirjalik küsimus koos õiguskantsleri vastusega minu palvel lisatud. Nii et on esitatud. Aitäh! Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister! Kuna tegemist on direktiivi ülevõtmisega, nagu te mitu korda olete rõhutanud, kas te võiksite natuke anda seda vaadet, et mis on siis direktiivi nõudmised ja mis on nendest siis siia seadusesse jõudnud? Kas ma teie, ütleme, sellisest hoiakust järeldan seda, et me teeme abs... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma küsiks selle kohta, et mis Eestil tegemata on jäänud. Kui võtta niimoodi 10–15 aastat tagasi, siis me olime mitme riigiga Euroopas võrreldes olime tükk maad paremas olukorras. Esimesed otsused, mis puudutasid pandipakendit, veel mitut asja, olid tegelikult nagu väga head. Aga nüüd viimasel... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Vastavalt avalikult kättesaadavale informatsioonile omab Priit Hõbemägi Eesti Ekspressi aktsiaid 1000 tk, eileõhtuse seisuga ta seda omas. Kuivõrd eetiliseks ja seaduse mõttega kooskõlaliseks peate te seda, et teie juhtimisel tehakse Riigikogule praegu ettepanek nimetada ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Sõltumatu avalik-õiguslik rahvusringhääling ei ole lihtsalt üks asutus teiste seas, see on üks Eesti demokraatia olulisemaid nurgakivisid. Sellele me üldiselt ei mõtle. Ei mõtle sellepärast, et siiani on ERR suutnud oma tööd teha hästi. Kui ta ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ja nüüd paar konkreetsemat asjaolu. Kuna komisjoni esimees rääkis väga pikalt jumal teab, millest, aga ei rääkinud seda, mis on oluline ehk mida siis need kandidaadid komisjonile ehk siis Riigikogule öelnud, millisel viisil nad iseenda rolli näevad, ja kuna need dokumendid kahetsusväärselt ei ole av... Read more

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorrast

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus puudutab demokraatiat ja järeldusi, mida sina oled selles kontekstis teinud, et kui peaks teist korda veel tegema, siis mida peaks sellest õppima. Nimelt, parlament on võtnud selle aja jooksul neli-viis ikka üht- või teistpidi se... Read more

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! See täpsustus ei olnud õige, sest tema rääkis seaduse algatamisest, see on otsuse eelnõu. Aga sama paragrahv küll ütleb, et ka otsuse eelnõu võib algatada tõepoolest Vabariigi Valitsus. Ja see arutelu on tõesti väga ebakonstruktiivne aga istungi juhatajana te võiksite siiski viidata kolleegid... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

20:57 Arupärimine põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Esitlen minu ja kolleegide poolt esitatud arupärimist, mis puudutab tõesti põhjendamatult kõrgeid ravimihindasid. Kui eelmises punktis ootuspäraselt sai Vabariigi Valitsuse liige juhatada inimesed kohaliku omavalitsuse poole abi küsima, siis sellel puhul seda teha e... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister, kolmandas küsimuses head ametikaaslased kirjutasid sulle vastuse, mis on paraku küsimusest mööda. Aga kuna sa oled tark inimene, siis sa tegelikult saad aru, millest seal jutt käib, nii et proovi oma sõnadega ikka küsimusele vastata. Nimelt, küsimus on selles, et pannakse r... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Palun kolm minutit lisaaega ka! Read more

Jevgeni Ossinovski: Tund on tõesti hiline, aga siiski sellele vaatamata paar olulist märkust sellel olulisel teemal. Põhjus, miks me sellest räägime, ei ole mitte sellepärast, et me arvaksime, et tänane ravimite hüvitamise süsteem, mis Eestis on loodud, oleks kuidagi väga halb ja tuleks tervikuna ümber teha. Vastupidi,... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja, tänan selle hea ettekande eest! Minu küsimus puudutab ka ettevõtete toetust, aga natuke teise nurga alt. Seda tüüpi kriisides, nagu ikka, et suured ettevõtted valdavalt siis tulevad riikide käest abi paluma. Eks riigid on siin käitunud erinevat viisi. Näiteks Saksamaa on ... Read more

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Te ärge segamini ajage sõnu "meedia" ja "ajakirjandus", eriti vaba ajakirjandus, need on siiski kaks erinevat asja. Meedia toetamine on küsimus sellest, kas on olemas kanalid mille kaudu edastatakse mingisugust sisu, vaba ajakirjandus on siiski demokraatliku ühiskonna üks alustalasid. Te ütl... Read more

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister! Seda eelnõu ikka hakati välja töötama kaua enne seda, kui teie veel Tallinna linnapeaks saite. Sellest tulenevalt küsijate küsimused on väga adekvaatsed ja täpsed, mida kahjuks ei saa öelda teie vastuste kohta. See teema on nimelt olnud väga pikalt arutelu all. Minu küsimus... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Te ei vastanud minu esimesele küsimusele, et kas see heitmekaubanduse süsteemi eesmärk on see – kui CO2 hinnatõusu tõttu muutub fossiilkütusest elektri tootmine konkurentsivõimetuks, siis kas süsteemi eesmärk on olnud see, et siis riigid hakkavad riigiabi andma, et seda ikkagi samamoodi edasi... Read more

Jevgeni Ossinovski: Kas, midagi läks mul kahe kõrva vahelt läbi, et meil on ju läbirääkimiste voorus, fraktsioonide läbirääkimiste voorus, et mille puhul keset läbirääkimisi ei saa minu teada võtta vaheaega? Kas ma eksin? Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Sotsid panustavad ka täna. Aga, austatud ettekandja, ilmaaegu te Jürgen Ligi ettesöödetud palli ei mänginud, sest see on minu meelest ainuke viisakas viis seda ettepanekut kaitsta. Ehkki ma saan aru, et selle pealt ei saa teha selliseid löövaid lauseid, et anname sulle sularaha. Aga kuna te s... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan selle stand-up'i eest, aga ma siiski tahaks vastust oma küsimusele. See on ilmavaateline küsimus ja sul on ilmavaade olemas, vasta siis oma ilmavaatest tulenevalt. Kumb on õiglasem, kas anda miinimumpalka teenivale inimesele umbes 10% tema sissetulekust maksumuudatusega juurde, ehk ta võida... Read more

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) kolmas lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Eelkõneleja jutt oli selline, nagu Philip Morrise lobist viimased 30 aastat on rääkinud. Eks selle debati eripära ongi olnud selles, et see tööstus, mis on üks maailma suurimaid tapjaid, on zombihübriidne, nagu ütles üks WHO direktoreid. Argumendid, mis ühes riigis ära tapetakse, kerkivad ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Mitmed teised riigid on ka võtnud selle endale strateegiliseks eesmärgiks ja koostanud vastavad plaanid. Soome ja mitmed teised riigid on seadnud eesmärgiks, et nad on mitmekümne aasta pärast – mis iganes see aastaarv on, Soomes minu mälu järgi 2035 – tubakavaba ühiskond. See tähendab seda, et igapä... Read more

15:25 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks" eelnõu (150 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan, hea Sven, et sa minu seisukohti selgitasid. Ebaadekvaatselt küll – ma ei ole kunagi öelnud, et homsest peaks 100% taastuvenergia olema. Aga tõepoolest, keegi ei tohiks mind süüdistada selles, et ma siiralt usun, et Eesti peaks kiiresti fossiilkütustest loobuma ja minema üle taastuvenergial... Read more

Jevgeni Ossinovski: ... sest küsimus on ju hetkel ...   Read more

Jevgeni Ossinovski: Palun see stenogrammi kanda! Tõepoolest, meil on täna ju laual võimalus ehitada see tuulepark madalate, vähempakkumise subsiidiumidega või siis ülemäära suurte toetustega riigifirmale. Ja selle vastu on meie eelnõu praegu suunatud. Nüüd, sa rääkisid teatud juriidilistest aspektidest. Kui oleks võima... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Sa ütlesid, et minu tõttu elektrituruseaduse vastuvõtmine viibis. Ma pean küll tõe huvides selle ära klaarima. Kõigile objektiivselt olukorda hindajatele on selge, et see viibis siiski auväärt ettekandja väga jäikade seisukohtade tõttu. Aga õnneks lõpuks tõepoolest kokkuleppele jõuti ja se... Read more

Jevgeni Ossinovski: Kas see üldse on nende vaba voli või tegelikult on riigil siiski teatud kohustus suunata riigiettevõtete tegevust?  Read more

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Koos üheksa kolleegiga annan üle arupärimise sotsiaalminister Tanel Kiigele ja see puudutab põhjendamatult kõrgeid ravimihindasid. Ravimitest on viimase poole aasta jooksul nii siin kui ka avalikkuses palju juttu olnud, põhiliselt selles kontekstis, k... Read more

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:06 Põhjendamatult kõrged ravimihinnad

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Austatud sotsiaalminister! Õhtuleht viis läbi ühe põhjaliku analüüsi, mis puudutas soodusravimite kättesaadavust apteekides ja piirhindasid. 16. aprillil, eelmisel reedel see analüüs ka ilmus. Seal käsitletakse kahte olulisemat teemat, mis on piirhindade mõttes riigi poolt korraldatud. Nen... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Teie esimese vastuse täpsustuseks lihtsalt ütlen, et me ei räägi ju loomulikult selles analüüsis nendest juhtudest, kui on müügil nii odav kui ka originaalravim ja patsient eelistab originaalravimit. Seda on väga palju ja siin on tõepoolest küsimus teadlikkuse tõstmises jne. Aga need juhtu... Read more

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan, austatud ettekandja! Minu küsimus on ajendatud vastusest kolleeg Espenbergi küsimusele, kui te ütlesite, et väga sümpaatne ettepanek, aga kust tuleb raha. Ma enam selle valdkonnaga väga süvitsi mõnda aega ei ole tegelenud, aga minu mälu järgi on võimalik see paljudele peredele väga oluline... Read more

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) kolmas lugemine

Jevgeni Ossinovski: Tänan! Seoses juhataja märkusega tekkis mul protseduuriline küsimus. Nimelt, minu nime mainiti ja sarnaselt kolleeg Lotmaniga sooviksin ka mina repliigiks õigust. Read more

Jevgeni Ossinovski: Kolleeg Kivimägi tõepoolest mainis mu nime ja tegi seda seoses minu sõnavõtuga teisel lugemisel. Härra Lotman ütles, et sellel eelnõul on palju puudusi, tegemist on eelnõuga, mille hinne on rahuldav, ja selles on palju halbu asju. Minu hinnangul on oluline ära märkida, kuidas me siia jõudnud oleme. ... Read more

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud peaminister! Ma konkretiseerin ühe kolleegi küsimust. Tegemist on umbes 300 miljoni eurose investeeringuga maksumaksja raha arvel olukorras, kus pangad seda tüüpi projekte rahastada ei taha. Rahandusminister Martin Helme ütles komisjonis, et pangad on ideoloogilised – nad ideoloogili... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Ma palun kolm minutit lisaaega endale. Read more

Jevgeni Ossinovski: Lugupeetud kolleegid! Mul ettevalmistatud kõnet ei ole, aga olen selle teemaga pikalt tegelenud ja mul on mõned remargid. Need said küll juba esitatud siin mainitud komisjonide istungil, aga ma arvan, et need väärivad kajastamist ka Riigikogu suures saalis, kuna õlitehase investeeringu puhul on tege... Read more

17:40 Vaba mikrofon

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Esimest korda elus olen ma vabas mikrofonis, kuna tõesti oluline teema jäi käsitlemata – õiglase ülemineku plaan. See on üks oluline asi. Minu meelest on see esimene reaalne lootus, et õnnestub – kuna raha on juba laual, sest kui raha on laual, siis hakatakse lõpuks liigutama, otsitakse ko... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Selle eelnõu erinevatest nüanssidest on palju räägitud ja ma ei hakka kõike üle kordama. Aga üldiselt on seda tüüpi eelnõude puhul opositsioon andnud valitsusele kahtlemata üsna suure usalduskrediidi. Kuna tegemist on eriolukorraga, võiks püüda seda t... Read more

Jevgeni Ossinovski: Seda enam on minu hinnangul hästi oluline, et nüüd, kui jõuame muudatusettepanekute hääletamise juurde, mõtleksid need head kolleegid, kes täna on koalitsiooniblokina kokku leppinud opositsiooni esitatud muudatusettepanekud maha hääletada, väga tõsiselt järele, kuidas nad hääletavad, sest varasemad ... Read more

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Protseduuriline küsimus on selline. Esmaspäeval sai kinnitatud päevakord, mille kohaselt oli tänane teine päevakorrapunkt eelnõu 170 kolmas lugemine. Ma saan sisuliselt aru, miks seda siin ei ole, aga minule teadaolevalt istungi juhataja ei istungi alguses ega hiljem ei täpsustanud, miks m... Read more

17:56 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kolmas lugemine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma rääkisin sellest põhilisest murest juba teisel lugemisel, aga korraks võtan selle uuesti jutuks ka kolmandal lugemisel. Tõepoolest, ligipääsuks tervise infosüsteemile, mis nüüd Häirekeskuse kriisitelefoni teenindajatele selle seadusega antakse, puu... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Me oleme tükk aega – ma mõtlen siis sotsiaalsüsteemi – tegelenud sellega, et veenda psühhiaatreid, et nad kannaksid oma lugusid digilukku. Ja kogu aeg on olnud küsimus usalduses. Ja riik on rääkinud aastakümneid, et seda süsteemi võib usaldada, et me ei kuritarvita seda, me ei anna ligipääsu ... Read more

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Austatud ettekandja! Ma jätkan kolleeg Koka küsimust. Kindlasti üks küsimus on see, kui palju riik peab selleks inimesi tööle palkama. Aga nagu ma telekomide arvamustest loen, nad kinnitavad, et neil on juba tehtud suhteliselt laiaulatuslik pakett investeeringuid oma riistvarasse. See vald... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Mind hämmastas kolleeg Sesteri arvamus, et kuna tegelikud otsused langetatakse määruse alusel, mis on täitevvõimu töö, siis seadusandja ei peaks ennast sellise vähetähtsa ülesandega vaevama. Ja see on kõlanud ka teie suust. See on umbes sarnane loogika, kui keegi siin saalis teeks ettepaneku ... Read more

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Sa ikka proovi sisuliselt vastata, küsimus puudutab inimese isikuandmeid. Lihtsalt vastata, et me mõtlesime nii ja otsustasime naa, aga te võite siin saalis teistmoodi otsustada – see pole tegelikult sisuline diskussioon väga olulisel teemal, nagu on ligipääs inimese terv... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Sisuline vastus oleks ka see, kui sa argumenteeritult suudaksid midagi ümber lükata. Sa räägid, et te olete kaalunud plusse ja miinuseid, aga plusse ei ole sa suutnud ühtegi nimetada ja miinuseid nimetavad need, kes küsivad. Ja vastata sa sellele midagi ei oska. Ma küsin siis veel kord enda k... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud juhataja, küsin teemaga haakuvalt: kas ei ole juhatuses olnud arutelul mõte kehtestada lugemistevahelistele komisjoni menetlustele teatud kvaliteedistandardid? Kui komisjonipoolne ettekandja kajastab seda ettevalmistustööd ja tegelikult ei suuda sisuliselt vastata ühelegi küsimusele,... Read more

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Auväärt kolleegid! Mul ettevalmistatud kõnet ei ole, aga on mõned olulised repliigid – minu hinnangul olulised mõistagi –, mis puudutavad inimeste terviseandmeid. Ma ei küsinud ilmaaegu komisjoni esimehelt, kelle huvides delikaatsete isikuandmete töötlemine sellises olukor... Read more

Jevgeni Ossinovski: Proovin siis rääkida kõvemini. Euroopas kehtib individuaalsete õiguste printsiip, mis tähendab seda, et üldiselt on vaja inimese enda nõusolekut selleks, et tema isikuandmeid töödelda. On teatud erandeid: kui on tegu lastega, kui inimesel on teatud psühholoogilised, psühhiaatrilised või muud erivaja... Read more

Jevgeni Ossinovski: Töövõimetoetuse seadus, suur reform, eks ole. Töövõime hindamisel on terviseandmed väga olulise tähtsusega. Mitte ainult töövõimetoetuse seaduse § 6 ei ütle seda, et inimene peab andma nõusoleku selleks, et tervise infosüsteemi andmete alusel saaksid ekspertiisiarstid ekspertiise teha. Omal ajal, k... Read more

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Minu küsimus puudutab koalitsiooni kompromissi, mis tehti välistööjõu kohta põllumajandussektoris. On inimesi, kes on seda lugenud ja mõelnud, millisel viisil oma elu korraldada. Nad on selle kohta küsinud ja ma küsin nüüd omakorda teie käest. EMTAK-i kood A01 on see, mille järgi hinnatakse, ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Mu teine küsimus puudutab välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatust, millega seletuskirja kohaselt öeldakse, et kui hädaolukorras või eriolukorras ei ole võimalik rahvusvahelise kaitse taotlust kolme päeva jooksul registreerida, tehakse seda kümne päeva jooksul. Sellega, ... Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! On tõstatunud küsimus, mis pole selle eelnõuga otseselt seotud, aga kaude küll, ja see puudutab riigipoolset ettevõtete osaluste omandamist, mida on kriisimeetmena pakkunud rahandusminister ja mida olete ka teie kommenteerinud. Nimelt pean silmas ühte konkreetset ettevõte... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Mu küsimus puudutab elektriaktsiisi alandamist, te rääkisite sellest Jürgen Ligile vastates. Kas ma mäletan õigesti, et selle alandamise korral väheneb elektri hind heal juhul 3% ja keskmine majapidamine võidab sellest kümme eurot aastas? Alternatiivina pakun muudatusettepanekut nr 4, mill... Read more

18:37 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Eelmises punktis te vastasite küsimusele lisaeelarve kohta ja ütlesite, et teise samba maksete peatamine on lisaeelarve ainus kärpemeede. Kas see on teil selline üldine ideoloogiline suund valitsuskoalitsioonis, et kui on vaja kärpida, siis prioriteet on kärpida sotsiaalk... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma siiski täpsustan, sest ma ei saanud vastusest päris hästi aru. Kas see oli siis niimoodi, et Isamaa tegi kaks ettepanekut: kärpida sotsiaalkindlustussüsteemi ja kärpida avaliku sektori kulutusi, aga koalitsiooni ühisosana leiti, et selle sotsiaalkindlustussüsteemi kärpe teeme kohe priorite... Read more

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:08 Aktuaalsed arengud

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ma nägin, et siseministri väljaütlemised tekitasid siin väga palju ärevust. Ja ma ka esimese hooga mõtlesin, et peaks teile tegema ettepaneku – seadusest tuleneb, et tegu peab olema teie sooviga –, et te rohkem siseministrit siia kaasa ei võtaks. Praegu on kriisiaeg ja sellist naeruväärset... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! No sa tõid selle ühe näite, mida praktikas on ka kasutatud, et politsei suudaks karantiinireegleid tagada. See on kindlasti avalik huvi ja seda kindlasti on vaja teha, aga nii nagu justiitsminister siin esmaspäeval ei suutnud seda ära seletada, ei ole mulle keegi teine ka väljaspool poliitika... Read more

Jevgeni Ossinovski: ... ajalist raami, mis parlamendile on antud selle eelnõu menetlemiseks. Read more

Jevgeni Ossinovski: See on tegelikult oluline ... Read more

Jevgeni Ossinovski: ... kiiresti vastu võtta. Read more

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister! Minu küsimus puudutab selle eelnõu leheküljel 3 olevat punkti ja nimelt isikuandmete töötlemist eriolukorras. Selle seadusega tahate te liita sinna juurde § 261. See tekitab minus muret, kui ma loen seda koos isikuandmete kaitse seadusega, kuna see puudutab ka eriliigiliste... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ma jätkan samuti oma eelmist küsimust, mis puudutab andmete töötlemist. Te räägite sellest, mis on antud olukorras riiklikud vajadused. See kõik on arusaadav, et riiklikud vajadused võivad olla. Ehkki need kaks konkreetset näidet, mis te tõite, paraku adekvaatsed ei ole, nii et ärge rohkem... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan, austatud istungi juhataja! Palun samuti kolm minutit lisaaega. Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma reageerin sellele, mida täna on kuuldud, sest – nagu ka eelkõneleja ütles – selleks, et seda mahukat eelnõu põhjalikult ja süsteemselt läbi töötada, on esiteks olnud vähe aega ja teiseks on see üks igavesti kehv eelnõu. Kui keegi on püüdnud seda lugeda, siis teab. Paraku on mõistetavatel põhjuste... Read more

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister! Minu küsimus puudutab riigiabi selles kontekstis, kui hakatakse ettevõtteid toetama. Kasutan seda supi soojendamise analoogiat: kui ühtede ettevõtete suppi soojendab keegi kõrvalt ja teine ettevõte peab oma supi kuidagi ise soojana hoidma, siis tekib küsimus võrdsest kohtle... Read more

Jevgeni Ossinovski: See mõttekäik jäi nüüd küll natuke selgusetuks, kuidas Eesti Vabariigi põhiseadus koalitsiooniga on seotud. Aga minu küsimus puudutab haigekassat, mille nõukogu liige sa oled. Seda on lihtsalt natukene vähe käsitletud. Ma loen siit eelarvest välja, et sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa vähenemine sel... Read more

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:49 Tervisesüsteemi valmisolek

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud peaminister! Esiteks, Eesti sai esimese etapiga nakkustõrjes kahtlemata edukalt hakkama. Selle tunnistus on see, et me oleme siiani suutnud ära hoida juhtude plahvatuslikku kasvu. Ehkki üksikuid vigu ametkondlikul tasemel kindlasti ka tehti, mis on loogiline sellises kriitilises oluk... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Eks kahtlemata nende prognooside usalduspiirid on laiad, aga lõpuks, kas meil on kuu aja pärast 230 intensiivravivajadust või 546 intensiivravivajadust, siin on kindlasti oluline erinevus selles mõttes, mis ajal kriitiline hetk saabub, kas see tuleb nelja nädala või kuue nädala pärast. Mida r... Read more

18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:48 Erimeetmed

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Austatud peaminister! Ma arvan, et praeguses olukorras on opositsioon käitunud väga vastutustundlikult ja ette heita seda, et on kuidagi ülemääraselt rünnatud, ei ole minu arvates väga õige. Samas ühelt poolt on selge, et me peame otsima koos lahendusi, teisest küljest on arusaadav ka see... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jah, täpselt: muud küsimused on enam-vähem lahenenud – meil on tervishoiutöötajad olemas, meil on olemas laborid ja seadmed, et neid teste teha –, aga reagenti ei ole. Riiklikes haiglates ei ole reagenti, et väljaspool haiglat saaks tegelikult neid teste teha. PERH tellib oma kiirabi teste juba prae... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Katri Raigi küsimusele vastates te ütlesite, et kui seda süsteemi ja otstarvet seadusega muudetakse, siis ei ole see seadusega vastuolus. Kuna mina ei ole selle seadusega nii põhjalikult tegelenud nagu teie, siis küsin: kas selle eelnõuga muudetakse ka sotsiaalmaksuseadus... Read more

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma olen sellest teemast mõne aasta eemal olnud ja küsin faktiküsimuse. Te rääkisite maksustamisest. Kuumutatavate tubakatoodete regulatsioon on siin pakutud üsna põhjalik ja te ütlesite, et teie taotlus on olnud, et neid käsitletaks tavaliste sigarettidega võimalikult võr... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Minu teine küsimus puudutab seletuskirjas põhjalikult kirjas olevat ülevaadet, kellega on konsulteeritud. Sellest te rääkisite ka sissejuhatuses. Mõned kolleegid on siin rääkinud sellest, et tõepoolest üksikutel individuaalsetel juhtudel võib e-sigareti kasutamine olla isiklik tee tubaka- ... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Pärast seda, kui eile teisel katsel apteegireformi tühistamine ebaõnnestus, on kohane tõepoolest arutada neid ettepanekuid, mis viivad edasi, mitte tagasi. Ja neid on mul täna au ka Riigikogule tutvustada. Need on kaks eelnõu, mis me oleme kolleegideg... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Hea küsija, mul on rõõm näha, et te olete informeeritud, aga kahjuks ainult ühekülgselt. Ja valetamises süüdistamise puhul tasub olla ettevaatlikum, sest võib muutuda ise naeruväärseks. Tõepoolest, ravimite juurdehindlus on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega – protsentides, sentides jn... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan küsimuse eest. Kuna need konkreetsed sätted, mis puudutavad haiglaapteeki, ei ole üldisema jaeapteekide korraldusega otseselt seotud, siis ma arvan, et selles kontekstis see väga palju segadust ei tekita. Võib-olla nii palju segadust tekitab, et korraga on menetluses mitu eelnõu, kindlasti ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Meie eelnõu teine punkt ütleb järgmist: haiglaapteegil ei ole üldjuhul ravimite jaemüügi õigust. Ehk siis üldnormi, et haiglaapteegid ei tegele jaemüügiga, me muuta ei tahaks. Me ütleme, et haiglavõrgu arengukava haiglad ehk rahvasuus n-ö riigihaiglad, avalikule võimule kuuluvad haiglad m... Read more

Jevgeni Ossinovski: Esiteks, ehkki haiglaapteekide ja jaeapteekide sortimendis on selgelt teatud erisused, arvestades nende spetsiifikat – süstitavaid ravimeid on haiglates rohkem kui jaeapteekides jne –, on siiski tuhandeid nomenklatuuriartikleid, mida müüakse nii siin kui ka seal. Näiteks võib tuua aastast 2011 Riigi... Read more

Jevgeni Ossinovski: Nagu ma ütlesin, tegemist on Ravimiameti ja Sotsiaalministeeriumi koostöös valminud ettepanekuga. Nagu ma ka korrektselt seletuskirjas viitan, need ei ole minu originaalsed põhjendused, nende autorid on Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti spetsialistid, kes ju ka nende teemade puhul vastutavad. Pun... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! See on siiski reaalne probleem, kui haiglaapteek ei saa oma tööks vajalikke ravimeid kätte, sest ükski hulgimüüja ei ole valmis seda õigeks ajaks kohale tooma. Mis puudutab hinnakontrolli, siis tõepoolest, ma olen küsinud seda peaministrilt ja sotsiaalministrilt siin saalis ja olen küsinud... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma väga tänan selle küsimuse eest! Esimene konkreetne plaan oli saavutada, et eile teie esitatud eelnõu tagasi lükataks, sest selle tulemusena oleks ravimite hinnad hakanud tõusma. Ja see, muide, ei ole naljaasi. Kui mina sain esimest korda sotsiaalministriks, see oli aastal 2015, siis tulid minu ju... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jah, vertikaalseost ehk siis üldist apteegireformi põhituuma see eelnõu ei puuduta. Järgmisena päevakorras olev puudutab, see ei puuduta. Kuidas see mõjutab konkurentsi? Nagu ma ütlesin, haiglaravimid moodustavad 20–25% hulgimüüjate praegusest müügimahust. Nad teenivad haiglaravimite pealt küll vähe... Read more

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Ega selleks, kui te soovite selle eelnõu vastu hääletada, ei pea nii keerulist konstruktsiooni looma. Ma ei pane teile seda pahaks, ma olen poliitikas olnud üheksa aastat. Kui aga küsimus on selles, et te tahaksite tõepoolest täpsemalt teada saada või täpsemalt arutleda, kuidas konkreetse... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jaa, teil on teoreetiliselt õigus. Just seda ongi suured ketid esile toonud, et neil on ju mastaabiefekt, turumajanduse põhitõde – mastaabiefekt. Aga vaat naljakal kombel on mastaabiefekti, mastaabi abil säästmise toru suunatud omaniku tasku, mitte tarbija poole. Põhjendan. Kõikidel kettidel on ravi... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jah. Sellele haiglajuhile, kellest te räägite – mul on ka mingi ettekujutus, kes see on –, võite öelda, et ta ei pea apteeki avama. See ei ole eelnõu kohaselt kohustus, see on võimalus. Ja võib-olla mingil hetkel ta leiab olevat otstarbekas, vajalik või mõistlik seda võimalust siiski kaaluda. Mis pu... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma nüüd peast ei oska seda paragrahvi öelda, aga ma leian selle, austatud küsija. Tänase korra järgi tohib ravimeid lõpptarbijale väljastamiseks osta ainult Eestis registreeritud hulgimüüjalt. Read more

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! On rõõm tutvustada teile ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 141. Kuna suur pilt sai eelmise eelnõu menetlemisel ära räägitud, siis asun kohe pearoa kallale. Pärast Riigikogu eilset otsust on selge, et apteegireform rakendub lõplikult 1. aprillil. ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Loomulikult kõik, kes on mures selle pärast, kas ka pärast 1. aprilli on kõikides nendes kohtades, kus praegu apteek on, apteegiteenus tagatud, peaksid toetama seda eelnõu. Ja see puudutab kahtlemata ka erakonda nimega EKRE. Samas me oleme pigem kuulnud seisukohti, mis annavad alust ennustada teists... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jaa, ma tänan! Analoogia eelmise eelnõuga ei ole minu meelest päris täpne. Eelmine eelnõu avas teatud täiendava tahu, see eelnõu on aga seotud konkreetselt apteegireformi rakendumisega. Tõepoolest, oleme aeg-ajalt Sotsiaalministeeriumist kuulnud, et probleemi ei ole, saame hakkama, 1. aprillil refor... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan, austatud küsija! Ma pean kahetsusega tunnistama, et teie sissejuhatava repliigi puhul jäi mulle selgusetuks nii alus, öeldis kui ka sihitis. Aga kui rääkida teie konkreetsest küsimusest, siis ma tahaks ära klaarida ühe asja. Ärme seda mingit sundvõõrandamise juttu päriselt räägime, eks. Se... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ei, ma ei karda seda. Read more

Jevgeni Ossinovski: Ei, ma olen tähele pannud, et mõnel tekib see kohe esimesel päeval, kui ta siia saali on tulnud. Ja mõnel ei teki kunagi. Mis puudutab teie väidet, siis meil on kindlasti erinev arusaam sellest, millisel viisil Eesti patsientide huve kaitsta. Mina olen selles valdkonnas pikalt töötanud, tunnen seda ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Meie eelnõus on natukene teistsugune ettepanek, mis puudutab proviisoriomandi nõude täidetuks lugemist. Ma seda oma sissejuhatavas sõnavõtus ka tutvustasin. Üldiselt meie eelnõu äriseadustiku üldprintsiipe muuta ei taha. Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Meie eelnõus seda küsimust ei käsitleta. Formaalselt vastates ma võiksin sellega vastuse lõpetada. Aga minule teadaolevalt – ma ei ole jurist ja selle valdkonna spetsialist – sellised juhtumid on reguleeritud. On teada, millisel viisil tagatakse järjepidevus, kui omanik peaks otsa saama. A... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Esiteks, üldine märkus: ravimipoliitika on eri riikides väga eripärane ja väga paljud riigid on kehtestanud halva regulatsiooni. See on fakt, see on tõsi. Sa ei maininud, mis riike sa silmas pead, aga mõnda ma tean ja võin kommenteerida, et on ka halba regulatsiooni. Aga muidugi see ei tähend... Read more

Jevgeni Ossinovski: Kui riik, kui valitsusasutused, kes seda reformi rakendavad ja peavad täitma seadusest tulenevat ülesannet ravimiturgu reguleerida ja kontrollida, oma tööd ei tee ja loevad, et 1. aprilliks on nende töö tehtud, siis ma ei välista, et muutub vähe. Aga ma usun, õigemini loodan, et seda võimalust, mis ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Kuna kolleeg Sikkut mainis minu nime, siis tõepoolest repliik. Kolleeg Sikkut rääkis muidugi sulatõtt. Ega selle kohta polegi midagi öelda. Aga härra Espenbergile vastuseks ma pean ütlema, et võib-olla seda on raske mõista, aga rahva tervise ja rahva huvide eest on võimalik seista niimoodi, e... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud ettekandja! Jätkates teie soovitusi Reformierakonnale võiks öelda, et EKRE peaks ju toetama seda, et Eestis muutuksid ravimid soodsamaks. Me teame, et erinevalt sellest, mida teie räägite, proviisoriapteekides müüakse ravimeid odavamalt, ja siin ei ole küsimus selles, kuidas asi välj... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Loomulikult, eks see on juhataja diskretsioon. Arvestades, et tegemist on väga olulise aruteluga, ma lihtsalt juhin teie tähelepanu, austatud istungi juhataja, sellele, et ettekandja just praegu alustas oma vastust sõnadega, et ta ei saa aru, millisel viisil ravimiturg tegelikult toimib ja... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Ettekandja jälle ütles, et ta ei saa aru. Seekord ta ütles, et ta ei saa aru, miks me siin oleme. Kas te võiksite ettekandjale öelda, et me oleme siin täna seda eelnõu arutamas, sest et tema ja ta kolleegid selle algatasid?  Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan Valdo Randpere küsimust. Valdo küsis, kes selle eelnõu seletuskirja kirjutanud on. Mina viibisin sellel sotsiaalkomisjoni istungil, kus eelnõu algataja esindaja Urmas Espenberg püüdis selgitada, mis selles eelnõus ja mis põhjustel on, ja ega see tal väga hästi välja ei tulnud. Ja lo... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Väga huvitav ettekanne. Aga on üks väide, mille kohta tahaks teilt küsida: te ütlete väga kategooriliselt, et metsaraie, eelkõige uuendusraie, on positiivne kliimamuutuste leevendaja. Aga proua Anger-Kraavi tehtud töös, mis osaliselt ka siin eile avaldati, on erinevates s... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud ettekandja, hea ettekande eest! Ma jätkan oma küsimust eelmisele ettekandjale, see puudutab raiestsenaariume. Küsimus on see, kas ma saan õigesti aru. Aga ühtlase raie stsenaariumi kohaselt – see on ka selles eile avaldatud raportis ja näeb ette umbes 11 miljonit tihumeetrit aastas –... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Palun kohe kolm minutit juurde. Read more

Jevgeni Ossinovski: Tänan! Austatud kolleegid! Väga hea ülevaatlik arutelu oli täna, selle juurde ka minu poolt mõned märkused. Kuna teema on suur ja lai, siis kõigele loomulikult kaheksa minuti jooksul keskenduda ei ole võimalik. Aga siiski mõned põhimõttelised märksõnad, mis tänases diskussioonis kas ettekannetes või... Read more

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Tõepoolest, vastusõnavõtt. Härra Kiisler ei maininud minu väljendatud seisukohti päris täpselt. Ma kindlasti ei öelnud, et me peaksime nullraie stsenaariumi rakendama hakkama. Ja kahtlematult on kliimapoliitika mõttes Eesti linnu mõistlikum kütta hakkpuiduga, mitte naftaga. See on kindlas... Read more