Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 165Open/Close results
07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Hea Enn, sa vihjamisi sellele juba ühes vastuses viitasid, et omades pikaajalist väliskomisjonikogemust erinevatel positsioonidel, et kas sa oskad selgitada, et mis sinu analüüs tervikuna on, et kuidas on kujunenud siis aastal 2019 selline olukord, et me väliskomisjonis sellistes küsimustes, ... Read more

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Apteegireform

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister! Peaminister just ütles, et valel on lühikesed jalad, aga mis puudutab ravimipoliitikat, siis siin on valel mitte ainult jalad üsna pikad, vaid ka taskud olnud päris sügavad. Aga kui selle teema juurde natuke kaugemalt tulla, siis Riigikontroll ütles oma 2012. aasta auditis ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ei saa vastusega kahjuks rahule jääda. Küsimus on selles, et loomulikult töökorralduslikke koosolekuid on erinevatel poliitilistel jõududel ja erinevatel poliitikutel omavahel võimalik korraldada. Lihtsalt, nagu te olete siin ka täna korduvalt öelnud ja varem avalikult korranud, siis põhiline... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Lugupeetud minister! Vastuses Riina Sikkutile te kuidagi kaude ütlesite, et haridus- ja teaduskulusid kaetakse paremast alkoholiaktsiisi laekumisest. Minule teadaolevalt näitab selle eelarve aluseks olev majandusprognoos seda, et järgmisel aastal laekub alkoholiaktsiisi 3 miljonit eurot vähem... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Mina teid Herakleseks ei peaks, muu hulgas sellepärast, et Vana-Kreekas nimetati seda tüüpi edevust hybris'eks, ja jumalad seda väga karmilt karistasid. Aga küsimus puudutab samamoodi maksupoliitikat. Te mainisite neid makse, mida kõike te tahaksite langetada, aga mida te ei saa langetada. Te... Read more

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan küsimust korterelamute soojustamisest. See õnnetu minister, kes valetamisega vahele jäi ja kelle haldusalasse see kuulub, esmaspäeval ei osanud ka selle kohta midagi öelda. Mina olen Rahandusministeeriumist numbrid välja võtnud. 2018. aastal koostatud RES-is läks kortermajade soojus... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Déjà-vu tunne võib tekkida tõepoolest, kui ammendavaid vastuseid küsimustele ei saa. Nii et ma proovin veel kord. Eelmisel, 2018. aastal vastu võetud riigi eelarvestrateegias oli nelja aasta peale ette nähtud üle 100 miljoni, vist isegi üle 120 miljoni korterelamute rekonstrueerimiseks. Tänav... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:24 Kuidas leevendada Brexiti mõju Eesti kodanikele

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud peaminister! Minu küsimus puudutab Brexitit väga kaude, aga Eesti kodanikke üldiselt küll. Nimelt, esmaspäeval vastas sinu valitsuse minister Kert Kingo Riigikogu liikmete küsimustele. Muu hulgas kõneles ta oma nõunikuks mitte saanud nõunikukandidaadist Jakko Väljast ja esitas väitei... Read more

12:57 Transfusiooni vajalikkus prokuratuuris

Jevgeni Ossinovski: Austatud justiitsminister! Palju on selle kohta juba küsitud, nii et ma siis jätkan prokuratuuri teemat. Ma sain teie vastustest eelmistele küsimustele aru nii, et olete prokuratuuriseaduse täitmata jätnud – prokuratuuriseadus ju nõuab teilt valitsusele ettepaneku tegemist – sellepärast, et te puhti... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Ida-Virumaa elanike liikumine mujale Eestisse vaevalt et eeskätt transpordiprobleem on, nii et riik peaks hakkama idavirukaid kuskile teise piirkonda vedama. Aga seda tasub küll mõelda, milliseid samme võiks riik astuda seoses sellega, et maaelanikkond väheneb, nagu teieg... Read more

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Kannan kolleegide nimel ette arupärimise, mille me esitasime 12. septembril. Arupärimise esitamise ajend oli asjaolu, et tolleks ajaks me polnud juba poole aasta jooksul väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrit näinud ja suhteliselt napp oli ka avalikkuseni jõudnud in... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma ei usu hästi seda, mida te just ütlesite. Ma küsin uuesti kortermajade soojustamise ja KredExi meetme kohta. 2018. aasta kevadel me nägime riigi eelarvestrateegias ette nelja aasta peale kokku 122 miljonit eurot kortermajade soojustamiseks. Sellel kevadel tuli valitsus kokku ja võttis üle ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Austatud kolleegid! Lugu on muidugi suhteliselt paha. Täna on juba teist korda ilmnenud, et minister ei saa päris täpselt aru oma rollist, kui ta parlamendi ees seisab. Parlamendi ees olijatele Riigikogu liikmed esitavad küsimusi ja ministrid vastavad nendele küsimustele. Kui sellises rollis ei tahe... Read more

16.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) teine lugemine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eelnõu 54 teine lugemine. Kahe lugemise vahel on toimunud mitmeid olulisi sündmusi. Esiteks on mööda läinud direktiivi ülevõtmise tähtaeg – see oli 9. oktoobril –, mistõttu tuli komisjonil teha ettepanek muuta eelnõu jõustumisaega, mis pidi esialgu ol... Read more

Jevgeni Ossinovski: Lisaks sellele on esimesel lugemisel teemaks olnud direktiivi artiklis 10c toodud erand ehk võimalus kasutada riigile eraldatud kliimaühikuid fossiilenergiasse investeerimiseks. Selle kohta valitsusel tolleks ajaks veel seisukohta ei olnud, aga 30. septembril, kui oli tähtaeg teavitada Euroopa Komis... Read more

Jevgeni Ossinovski: Tänan nii küsimuse eest kui ka selle muudatusettepaneku toetamise eest keskkonnakomisjonis! Mis puudutab meie seisu, siis seis on halb, lühidalt öeldes, aga sellel väitel on olulisi kvalifikatsioone. Nimelt, Kyoto ja sellest edasi Pariisi kliimaleppe eesmärke seades võetakse aluseks aasta 1990, viim... Read more

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:20 Valitsemisalas toimuv

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Proua minister on juba mitu korda Riigikogu liikmetega pahandanud selle pärast, et nad tuginevad tema positsiooni ja töö tulemuslikkuse hindamisel sekundaarsetele allikatele. Sellest tulenevalt on mul protseduuriline küsimus, et kas on olnud juhtumeid, kui austatud ... Read more

12:37 Väliskaubandus

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Proua minister! Teie partei juhtperekond on eelmisel aastal ühes oma propagandasaates kiitnud taevani Donald Trumpi protektsionistlikku kaubanduspoliitikat, mis on juba vallandanud tariifisõja Hiinaga, ja nüüd viimastest uudistest teame, et järgmises ringis on sihikul teatavasti ka Euroopa Li... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Euroopa Liidu kaubanduspoliitika kontekstis sõltub siiski liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile antud mandaadist see, millisel viisil kaubanduspoliitikat nähakse. Selles kontekstis on oluline aru saada, kas Vabariigi Valitsuse vastutav minister pooldab liberaalset maailmakaubanduse poliiti... Read more

13:14 Eelarve

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Oma vastuses minu eelmisele küsimusele, mis puudutas USA ja Hiina kaubavahetuse tariife, te ütlesite, et teist oleks äärmiselt vastutustundetu praegu kindlat seisukohta öelda, kuna hetkel mõjusid ei ole, midagi konkreetselt otsustatud ei ole. Nii palju kui mina tean, on siiski viimase pa... Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud minister! Ma küsin teilt kui Eesti Vabariigi sotsiaalministrilt, mitte kui Keskerakonna valimistoimkonna liikmelt. Mina lugesin Vabariigi Valitsuse seadust, mis ütleb, et Sotsiaalministeerium vastutab tervikuna sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse eest, sh olulise osana pensionisüst... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan eelmist küsimust. Te ütlesite küll, et te pole väitnud, nagu teine pensionisammas ja selle muudatused ei puutuks teisse, aga siis hakkasite rääkima, mis Rahandusministeerium teeb ja vaat, teie annate Sotsiaalministeeriumist nõu. Ma küsin uuesti. Te ütlesite oma intervjuus, et esime... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Kuna me ei aruta seda teemat esimest korda, siis ma ikka jälle küsin sama küsimuse natuke teises sõnastuses. Vastavalt teie eelnõule võiksime nii sina kui mina olla – kui see seadus vastu võetakse – Eesti ja Rootsi topeltkodanikud. Selline õigus tekiks ja ebakõla põhisead... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Mu teine küsimus vist on isegi vähem küsimus, pigem repliik sinu esimesele vastusele, et halb vastus. Halb sellepärast, et on ikka suhteliselt kummaline öelda, et no mis seal siis ikka, ega Andrei ju mitte midagi ei kaota, lihtsalt mina võidan midagi juurde, aga tema ju ei kaota. Sarnase loog... Read more

17:20 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Kuna tegemist on igavesti suure tehnilise seadusega, siis nagu ikka sellistel puhkudel on mõned detailid, mis on võinud esialgu jääda kahe silma vahele. Nõnda on vist ka siin juhtunud, vähemasti ühes küsimuses. Täna edastas Riigikogule oma seisukoha Keskkonnaõiguse Keskus... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tutvustan teile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud seaduseelnõu 41, mis seab eesmärgiks täiendada keskkonnatasude seadust. Eelnõu ise on lühike ja lihtne, mis küll ei kahanda kuidagi tema olulisust, pigem vastupidi. Küsimus on iseend... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Loomulikult olen ma avatud ja sotsiaaldemokraadid tervikuna on kindlasti avatud selle programmi mahu suurendamise asjus. Sellel ettepanekul, mis me täna oleme ette näinud, on lihtsalt teatud ajalugu. Me oleme seda ka valitsuse tasemel eri ministeeriumide vahel aastast 2017 konkreetsel viis... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Küsimus ei puuduta küll keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu, aga vastan sellele meeleldi. Ei ole olemas ameeriklaste seisukohta kliimamuutuste küsimuses, Ameerika Ühendriikides elab üle 300 miljoni inimese. Valdav osa, ma toonitan, valdav osa Ameerika kliimateadlastest on täies... Read more

Jevgeni Ossinovski: Jaa, ma sain küsimusest aru, ma mõtlen vastust. Kui ma leiaksin oma seadmest kätte ühe tabeli, siis ma saaksin teile öelda fakte, et mälu järgi öeldes mitte eksida, kuna küsimus on ju faktipõhine, mitte tundepõhine. Ma loodan, et ma selle koha ka üles leian. Jaa, loomulikult, Ida-Virumaale on Euroop... Read more

Jevgeni Ossinovski: Punkt üks, Ida-Virumaale investeerimise õige aeg ei ole minu hinnangul möödas. Ma arvan vastupidi, et akuutsus aina suureneb. Viimase viie aasta jooksul on see vajadus minu arust ka tajutavalt kõigile inimestele palju selgemaks saanud. Punkt kaks, mina olen kindlasti valmis arutama ka teisi viise, ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ei, on läbi mõeldud. Võime debateerida, kas meie valik on kõige mõistlikum või mitte, mõlemad viisid on võimalikud. Ehk milles on küsimus? Küsimus on selles, kas me võtame kitsalt n-ö põlevkivisektorist laekuvatest keskkonnatasudest mingi protsendi ja ütleme, et selle suuname siis tagasi I... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Mul on väga hea meel, et te teist korda küsisite, nüüd ma leidsin ka pildi, mille abil teile vastata. Ma teen esiteks täpsustuse. Ma ei ole ise küll ökoloog, aga niipalju, kui ma olen lugenud, võin öelda, et saasteallikatega on üldiselt niimoodi, et tahked peenosakesed ja väävliühendid sel... Read more

Jevgeni Ossinovski: Te ise küsite ja ise vastate. Ma ju ütlesin teile, et me taotlesime, püüdsime, tõesti püüdsime, aga ei oldud nõus. Mina ei öelnud ametnike motiivide ega kompetentsi kohta ühtegi halba sõna, neil on täiesti legitiimne ratsionaalne positsioon. Ma lihtsalt arvan, et selles küsimuses võiks võtta pigem r... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Sa parafraseerisid minu enda ettekannet. Jah, poliitilise kokkuleppe puudus on olnud üks pool, aga selle taustal on olnud kahe ministeeriumi täiesti ratsionaalne seisukoht, mille alusel nad seda ei toeta. Täpselt sellisel viisil ma ka ütlesin, mis minu hinnangul ei tähenda seda, et ei või ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma muutun alati väga ettevaatlikuks, kui keegi hakkab rääkima, et tema valduses on dokumendid. Avalikustage siis need dokumendid, mis teie valduses on! Kahtlematult on maailm väga suur ja kirju ja peaaegu igale seisukohale on võimalik leida toetajaid. Mõne toetaja nimele on kas õigustatult või õigus... Read more

Jevgeni Ossinovski: Neid ma pean vähem autoriteetideks. Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Kliimamuutustest räägin ma sellepärast, et küsitakse. Ma tean, et teie stiil vastamisel on natuke teistsugune, ja eks see ole teie vabadus. Jaa, ma pean ministreid vähem autoriteediks kui vastava ala tippametnikke, seda pean tõepoolest ütlema. Vabandust, kui see kedagi solvas. Kordan veel ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma ei suuda seda lauset siit konkreetselt leida. Selle eelnõu kirjutamise kuupäev on 13. juuni. Ma küll lugesin ta täna hommikul üle, kuid seda ma siit ei leidnud. Aga ma arvan, et on mõeldud seda, millest ma just rääkisin, ehk iseseisvat seaduses sätestatud omavahendit. Me võime ühte konkreetset in... Read more

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Nii, soojendus on tehtud, selle eelnõuga läheb kindlasti paremini. Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Räägin lühidalt olukorrast ja räägin lahendusest. Olukord on selline, et Eestis on ... (Juhataja helistab kella.) Eestis on lisaks Eesti Vabariigi kodanikele ka palju teistsuguse k... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! No siin, selles kontekstis on ju kaks rühma. Mis puudutab Venemaa Föderatsiooni kodanikke, siis kuna nad on teise riigi kodanikud, siis on neil täiskasvanud inimestena õigus ise määrata, millise riigi kodanikud nad olla tahavad. Mis puudutab määratlemata kodakondsusega isikuid, siis see on te... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ei, te olete valdavalt õigesti aru saanud. Eesti kehtiva kodakondsuse seaduse § 3 lõige 1 ütleb täpselt niimoodi: "Isik, kes omandab või saab alaealisena nii Eesti kui ka mõne muu riigi kodakondsuse, peab pärast 18-aastaseks saamist kolme aasta jooksul loobuma kas Eesti või mõne muu riigi ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! See diskusioon on kodakondsuse seadust puudutavalt olnud esil ka teiste eelnõude kontekstis ja me vist tuleme selle juurde ka järgmises punktis. Õiguskantsler on selles kontekstis öelnud, et nii, nagu kodakondsuse seaduses öeldakse, nii ka on, kuna kodakondsuse seadus on konstitutsioonilin... Read more

Jevgeni Ossinovski: See eelnõu ei puuduta tegelikult seda küsimust absoluutselt. Siin meil vist ei ole ... (Keegi kommenteerib saalist.) Seletuses? Jaa, laste topeltkodakondsus on tõepoolest teema, mille puhul ma arvan, et lapsed võiksid topeltkodanikud olla. Mis puudutab seda laiemat topeltkodakondsuse diskussiooni, s... Read more

Jevgeni Ossinovski: Esiteks võib see ka peres toimuda, nii et ärme nüüd väliste tunnuste järgi inimeste siseelu hinda. On Eesti kodanikke, kes ei jaga Eesti väärtusruumi, mõned neist istuvad vangis, mõned mitte, ja täpselt samamoodi on ka Venemaa Föderatsiooni kodanike seas kindlasti neid, kes vaatamata sellele, et nad... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ei, seda ma ei öelnud. Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ma teie formuleeringut täpselt ei mäleta, see ei jäänud mulle meelde, nii et kui ma teen liiga, siis vabandage mind, aga te ütlesite alguses umbes niimoodi, et eelnõu eesmärgiks on seadustada topeltkodakondsus. Mina rääkisin oma ettekandes pikalt sellest, et eelnõu ei muuda ühtegi täna ke... Read more

Jevgeni Ossinovski: Teine küsimus. Ma küll ei jõudnud seda protokolli läbi vaadata, aga te ütlesite kuidagi niimoodi, et ma ei vastanud konkreetselt küsimusele, et mis saab siis, kui valikut ei tehta. Ma enda mälu järgi küll vastasin, aga võib-olla siis tõesti mitte. Küll aga mäletan ma seda, et proua Annus selgitas ü... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma ei kasuta seda aega selleks, et poliitilist seisukohta väljendada, kuna seda on tõenäoliselt juba piisavalt selgelt väljendatud nii selle eelnõu algatamisega kui ka minu esimese kõnega ja küsimustele antud vastustega. Ma lihtsalt klaarin paar asja ära. Kolleeg Kiisler rääkis sellest, et Is... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan, austatud istungi juhataja! Lugupeetud komisjonipoolne ettekandja! Te tõepoolest ennetasite umbes poolt minu küsimusest ja selle tõttu ma ei pea ka oma küsimuses ühte täpsustust tegema, mille eest ma teid tänan. Aga üldine küsimus puudutab seda, mis te komisjoni arutelu käigu kohta ütlesite... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Eelmise küsimuse korrektne vastus on muidugi see, et 2016. aasta teaduse rahastamise madalseis tulenes sellest, et oli tegemist kahe eurovahendite perioodi üleminekuaastaga ja selle tõttu vähenes eurovahenditest teadusele minev raha. Eesti riigi antud raha ka sellel aastal suurenes, nii et se... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:42 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Minu küsimus puudutab sedasama artikli 10c erandit, millest te rääkisite ja mida vaesematel Euroopa Liidu liikmesriikidel on ka uuel perioodil võimalik kasutada, et osa neid ühikuid, mida muidu saab kasutada moderniseerimisfondis või müüa maha enampakkumisel, anda n-ö traditsioonilisele fossi... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Minister andis nimetatud eelnõust ülevaate. Tõepoolest on ühelt poolt tegemist tehnilise küsimusega, mis puudutab Euroopa heitekaubanduse reeglite riigisisest sätestamist uueks perioodiks, aastateks 2021–2030. Aga selle tehnilise asja taga on k... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Sellele põhjalikult ei keskendutud või – see oli nüüd eufemism – sellest ei räägitudki, aga tõepoolest võeti teadmiseks, et 2019. aastal läheb see menetlus üle Keskkonnaametile. Heitekaubandussüsteem ei ole n-ö tavatarbija- või laiatarbesüsteem, sellesse kuuluvad üksikud suuremad tööstusettev... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:22 Kliimaneutraalsus

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Lugupeetud minister! Viimase poole aasta jooksul on lõpuks tõsisem kliimateemade arutelu ka Eestisse jõudnud. Kliimamuutuste katastroofilisi tagajärgi ei ole enam võimalik maailmas mitte märgata. Kodanikud üle maailma ja ka paljud valitsused nõuavad tõsist ja kiiret reageerimist. Ma tahan tei... Read more

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Selles see küsimus ju tegelikult seisnebki, et tulenevalt või sõltuvalt sellest, missugusele teaduslikule informatsioonile tuginedes kui kriitiliseks olukorda hinnatakse. Sellest ju automaatselt või loogiliselt järeldub see, kui olulisi samme peetakse vajalikuks astuda, ja kui seatakse ka... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan sealt, kus te lõpetasite. Te ütlesite, et põhjus, miks see rühm on valitud, on see, et nad on mitme põlvkonna jooksul olnud Eestiga seotud. See on kindlasti korrektne ja mina küll üldiselt pean sellesuunalisi samme väga mõistlikuks. Aga küsimus on selles kontekstis võrdluses ühe tei... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma alustuseks aitaks teid. Tõepoolest, seda küsimust on teilt korduvalt küsitud. Tõepoolest, see eelnõu ja Eesti kodakondsuspoliitika ju üldiselt ei eelda, et imikud oskaksid eesti keelt ja tunneksid Eesti põhiseadust. Ma arvan, et see on iseenesest täiesti mõistetav. Ja tõepoolest on ju nii... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma küsin veel kord. Neist 1521 lapsest, kes teie seletuskirjas on välja toodud – vabandust, 1523-st alla 18-aastasest lapsest –, 91% ehk 1393 last on millise riigi kodanikud? Read more

Jevgeni Ossinovski: Austatud Riigikogu liikmed! Mõned märkused tänase arutelu kohta, kuna ma olen nende teemade ja küsimustega tegelenud õige pikalt erinevates rollides. See menetlus on olnud minu jaoks nii mõneski küsimuses üllatav. Põhiliselt seepärast, et minister alguses ei teadnud, millest jutt käib. Seejärel on... Read more

Jevgeni Ossinovski: Küsimus on topeltkodakondsuses, millest ma alustasin, aga palun ärme toome seda diskussiooni siia sisse. Nimelt, 2013. aasta oli see aasta, kui me tegelesime siinsamas Riigikogus nn Kohtla-Järve tüdruku juhtumiga. Juhtum seisnes milles? Venemaa kodanikust isa oli tüdrukule võtnud Venemaa Föderatsioo... Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Ma jätkan samal teemal. Oi, näete, isegi tablooga on midagi juhtunud. Sellise järjekorra peale tõrgub ka infotehnoloogia. Aga kahtlemata ei ole mingit küsimust, Riigikogu juhatusel on kodu- ja töökorra seaduse järgi väga lai diskretsioon küsimuste järjestamisel. Tõepoolest on parlamentaa... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Kolleeg Ligi tabas naelapea pihta. Küsimus ei ole ju reastamisel mitte selles, kuidas see vastaja ennast tunneb, vaid selles, et Riigikogu liikmete õigused oleksid võimalikult hästi kaitstud. Infotund on tõepoolest opositsiooni põhiline formaat. Aga minu protseduuriline küsimus on selline:... Read more

12:53 Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE)

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, istungi juhataja! Minu küsimus jätkab kodakondsuse teemat, aga nüüd on see suunatud valdkonna eest vastutavale ministrile ehk siseministrile. Esiteks, kuna minu nime mainiti välisministri sõnavõtus, siis tõepoolest, need olid väga õiged ja head muudatused, mis said omal ajal vastu võetud ja m... Read more

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Te ei pea mulle selgitama, et tegemist on oma eesmärgilt hea eelnõuga, ma olen sellega täiesti nõus. Mina läheksin küll sammu kaugemale, aga eesmärgilt on see kindlasti hea eelnõu. Küsimus on selles, et tegelikult ei ole nendel lastel võimalik asuda seda õigushüve, seda õigust, reaalses e... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Ma siiski jätkan kogumispensioni teemal, ehkki te mõistetavalt liiga detailseid seisukohti ei taha avaldada enne, kui eelnõu on järgmisesse menetlusfaasi jõudnud. Aga siiski, printsiipidest on üht-teist ju teada, millele te vastuses eelmi... Read more

12.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Jevgeni Ossinovski: Tere hommikust, austatud kolleegid! Austatud istungi juhataja! Kaheksa sotsiaaldemokraadi nimel annan üle arupärimise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingole. Me oleme Eesti Vabariigis üldiselt harjunud sellega, et ministrite tegevus on avalik. Avalikkusel on olemas arusaam ja info, ... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Hea Jürgen! Taavi küsimus ju põhimõtteliselt näitas ära, mida te poliitiliselt selle eelnõuga saavutada tahate. Te tahate panna Isamaad ja EKRE-t kahvlisse oma sõnade eest vastutama, mille vastu mul ei ole absoluutselt mitte midagi. Eks oma sõnade eest tuleb kahtlemata vastutada ja eks nad om... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Hea Aadu! Sa oled kultuurikomisjoni juhtinud mõnda aega ja seda küsimust on seal ju korduvalt ka arutatud. Nii praeguse arutelu kontekstis kui ka, ütleme, natuke pikemalt tagasi vaadates, kas sa komisjoni esimehena oled tuvastanud, mis on Keskerakonna seisukoht selles küsimuses laiemalt? Mit... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Hea Jüri! Ameerika Ühendriikides arutatakse psühhiaatrite seas aina enam presidendi vaimse seisundi üle, vaadates, kuivõrd impulsiivselt, hetkeemotsioonist kantuna on president valmis tegema otsuseid, sealhulgas selliseid, mis võivad sõja vallandada. Teadlaste seas on küll vaidlusi, ent mõned... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Eks täidesaatva võimu vagusid tuleks ka hästi künda ja tuleb tunnistada, et mitte kõik valitsuse liikmed sellega hästi hakkama ei saa. Aga ma tahtsin kommenteerida oma eelmist küsimust, kuna sa, Jüri, lugesid sealt välja, nagu ma oleksin kuidagi rünnanud valitsuse liikmed nende tervisliku sei... Read more

Jevgeni Ossinovski: ... ja sellest piisab. See ei olnud väga veenev. Ma arvasin, et peaks selle täpsustuse tegema. Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ei ole protseduuriline küsimus, on vastusõnavõtt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 70 alusel, kuna minu sõnavõtus sisalduvaid seisukohti kommenteeris ja tõlgendas oma arusaamise järgi kolleeg Ants Laaneots. Read more

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Istungi rakendamine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel annan Riigikogu menetlusse kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eile Reformierakonna algatatud eelnõu tegeles hargmaisuse küsimustega ja sellega seonduvalt kodakondsuspoliitikaga. Meie ... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan kolleeg Korobeiniku küsimust. Paar vastust tagasi läks asi veel segasemaks. Te ütlesite, et vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 16 lõikele 4 teie kasutasite õigust tuua see ettepanek siia hääletusele. Vastates ühe teise kolleegi küsimusele aga ütlesite hoopis, et Reformi... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma jätkan kolleeg Korobeiniku protseduurilist küsimust. See puudutab Keit Pentus-Rosimannuse kirja viimast lõiku. Siin sellises assertiivses osas väidetakse, et Valges saalis võiksid olla kõrvuti Euroopa Liidu lipp ja Eesti Vabariigi lipp – räägitakse ainsuses. Selle lause esimeses osas – teg... Read more

Jevgeni Ossinovski: Loomulikult on! Sellepärast, et te muudate oma seisukohti poole pealt. See iseenesest ei ole ju paha, aga võiks kuidagi aru saada, kus kohas teie seisukohad muutuvad ja milleks. Mina ei ole aru saanud, mis oli teie mõte enne seda, kui te Keit Pentus-Rosimannusega nõustuma hakkasite. Mida me hääletam... Read more

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu, austatud istungi juhataja! (Sumin saalis.) Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 74 on nii, et kui Riigikogu liikmetel on proteste Riigikogu istungi läbiviimise kohta, siis need protestid lahendatakse viivitamata. Seega teie ettepanek, et läheme praegu edasi ja pärast mõtleme... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, millega te ilmselgelt ei ole ennast väga hästi kurssi viinud, täpsemalt selle § 84 ütleb selge sõnaga, et kui hääletamise käigus rikutakse hääletamise korda, siis katkestab istungi juhataja hääletamise. Seda teie ei teinud, ehkki selleks ajaks oli see rikk... Read more

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:16 Valitsuse välispoliitiline kurss

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Hea Urmas! Paar päeva tagasi kuulsin sind kirglikult rääkimas, kuidas Eesti ei saa kõrvalt vaadata, vaid peab aktiivselt osalema rahvusvahelistes pingekolletes lahenduste otsimisel ja peab olema väga aktiivne ÜRO-s. Ränne on ka kindlasti globaalne teema, mis eeldab kahtlemata rahvusvahelist k... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Ma sain aru, et õige pea see kiri teele läheb. Eks me siis ootame ära. Teine küsimus puudutab sinu head võitluskaaslast Mart Helmet, kes hiljuti ütles, et Eesti peaks viima oma saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma. See on kindlasti küsimus, mis sind külmaks ei jäta, isiklikult ka. Ta ütles umbe... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:01 Mart Helme

Jevgeni Ossinovski: Suur tänu! Austatud peaminister! Esmaspäeval sai meile Riigikogus osaks üsna omapärane vaatemäng. Mart Helme, teie valitsuse siseminister, ütles, et ta on endas hiljuti avastanud näitlejasoone, ja seda ta meile siin tundide jooksul demonstreeris. Saime kuulda üksjagu Mart Helme mõtteid paljudes küsi... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! On kindlasti sümpaatne teie suust kuulda, et kõik Eesti inimesed on meie oma inimesed. Te räägite, et me peame sildu ehitama. Aga kui teie valitsusjuhina olete silla ehitamisega juba kuskil poolel teel üle jõe, siis teiselt poolt paneb teie valitsuse minister seda silda tagant põlema ja se... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel annan Riigikogu menetlusse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mille sisu on iseenesest väga lihtne: see sätestab, et riigieelarvest tuleb teadus- ja arendustegevus... Read more

15:09 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ma jätkan seda küsimust. Kunagi, ma mäletan, et vist viis aastat tagasi, oli Tõnis Lukas, kes praegu seal tagareas istub, keskkonnakomisjoni esimees. Tollal juhtumisi valitsus otsustas sinna nimetada kaks IRL-i kuuluvat inimest. Siis keegi küsis ta käest, kuidas siis niimoodi läks, ja ta ü... Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Lugupeetud algataja esindaja! See on Rahandusministeeriumi ettevalmistatud eelnõu, mida te siin praegu kaitsete. Seletuskirja punktis 7 "Seaduse rakendamisega seotud riigi tegevused, eeldatavad kulud ja tulud" lähtutakse sellest, et Läti aktsiisipoliitika jääb samaks. Me oleme saanud ootuspär... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Austatud ettekandja! Eelmine ettekandja ei osanud või ei tahtnud algataja esindajana küsimustele vastata. Äkki te rahanduskomisjoni esindajana oskate aidata. Siin sai paar sõna öeldud selle kohta, et Rahandusministeeriumi koostatud maksutulu prognoosis pakutakse 2019. aastaks –12 miljonit eur... Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh, austatud ettekandja! Rõõm on teid kuulata! Muu hulgas, niimoodi möödaminnes te kiitsite alkoholireklaami piiranguid ja poodide väljapaneku piirangut, millele te küll 20. detsembril 2017 hääletasite vastu. On hea meel, et te olete oma seisukohti mõistlikkuse suunas korrigeerinud. Ja kindlasti ... Read more

Jevgeni Ossinovski: Ma tänan! Ma siiski, hea Aivar, ei saanud vastust oma küsimusele. Sa hakkasid vastates ajalugu meenutama. Kas mulle on jäänud õige mulje, et on niimoodi, et viinatootjad, kange alkoholi tootjad ja maaletoojad ütlesid, et Reformierakonna plaan ei kaota piirikaubandust, et see on paha plaan? Ja nad ar... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Mart Helme, te rääkisite vastuses ühele küsimusele sellest, missugust Eestit te tahate. Seal oli mitmeid sümpaatseid mõtteid selle kohta, kuidas elu maal võiks paremini võimalik olla ja kuidas eakate vaesust tuleks vähendada, ning mitmeid teisi selliseid sotsiaaldemokraatlikke eesmärke. Selle... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Vastuseks kolleeg Mihkelsoni küsimusele te vastasite, et Le Peni visiit siia ei tekitanud Eestile mingit mainekahju, küll aga möönsite, et võib-olla tekkis mainekahju sellest, et nii välismaa kui ka Eesti Vabariigi ajalehed ja muud väljaanded sellest halvasti kirjutasid. See on suhteliselt om... Read more

Jevgeni Ossinovski: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mõni tähelepanek tänase arutelu kohta, mis ju iseendast ei pakkunud midagi väga uut nendele inimestele, kes on aastate jooksul Mart Helmet ja tema erakonnakaaslasi siin või mujal kuulnud, aga kindlasti sellisesse ühte kõnelemisperioodi kokkuvõetuna annab he... Read more

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:16 Piinlikud eelarvevalikud

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Hea Jüri! Ma olen sinuga täiesti nõus, et eelmine valitsus oli tänasest palju parem. Sellega seoses on ka mu küsimus. Ma olen nii sinuga kui sinuta eelarveid teinud ja ausalt öeldes midagi nii piinlikku ei ole ma varem näinud. Teaduse rahastamisel vilistab valitsus laiapõhjalisele kokkuleppel... Read more

Jevgeni Ossinovski: Aitäh! Eks ma saan aru, et sa pead esitlema seda, et te ei otsustanud anda teadusele hetkega surmavat mõõgahoopi, suure võiduna. Mis sul muud üle jääb. Ma saan aru, te otsustasite lihtsalt lasta tal vaikselt känguda. Aga üldiselt on selge – sa tead ja näed seda isegi –, et peale selle, et te suutsit... Read more