Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 8Open/Close results
13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:05 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) esimene lugemine

Jaak Valge: Hea juhataja, lugupeetud kolleegid ja auväärt tehniline personal! Mul on siis au olla selle eelnõu puhul olla kultuurikomisjonipoolne ettekandja. Eelnõu sisu on lugupeetud ministri poolt juba pädevalt tutvustatud. Tegemist on direktiivi ülevõtmisega või õigemini tehniliste parandustega eelnõu ülevõt... Read more

Jaak Valge: Mu aus vastus, lugupeetud kolleeg, on see, et ma ei tea. Aga ma võiksin oletada seda, et see on juhus, et see on hetkel oli see ülevõtmise tehniline detail Eesti puhul lihtsalt, mis kogemata niimoodi juhtus. Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Jaak Valge: Lugupeetud eesistuja! Austatud kultuuriminister! Hoolas tehniline personal ja head kolleegid! Mul ei ole sellist illusiooni, et te tahaksite minu tähtsat ettekannet väga pikalt kuulata, selle tõttu katsun piirduda mõne lühikese mõttega. Teatavasti kultuuri defineeritakse üsna erinevalt. Mina eelista... Read more

Jaak Valge: Loovus, rahvuslik identiteet, aga ka avatus ja mitmekesisus ja kõik need ministri nimetatud väärtused on iseenesest õilsad omadused, aga sõltub, missugustes proportsioonides me neid oma poliitika tegemises rakendada üritame. Kui proportsioonid lähevad käest ära, see tähendab, ei sobi meie ühiskonnal... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Jaak Valge: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Auväärt tehniline personal ja lugupeetud kolleegid! Mina vaatan olukorrale EKRE prillide läbi ja julgen arvata niimoodi, et praeguse valitsuse teadus- ja arendustegevuse suund vastab meie ettekujutusele sellest, kuhupoole liikuda. Mõnel puhul oleme tee a... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Jaak Valge: Austatud juhataja! Head kolleegid! Hoolas tehniline personal! Ma pean jälle ütlema, et pean paraku paljude eelkõnelejate mõtteid kordama, ehkki tegelikult on see teatav kvaliteedimärk, kui mitmed mõtted tulevad paljudele inimestele pähe ühel ajal. Esmalt tahaksin ma märkida, et tõeliselt nauditav ol... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Jaak Valge: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid ja auväärt tehniline personal, kes te võib-olla peate – ei saa siit ära minna –, aga tegelikult ei soovi mind üleüldse kuulata. Minul on au esitada referaat komisjonis toimunud teemakohase arutelu kohta. Komisjoni istung toimus 23. septembril. Osalesid kõik ... Read more

Jaak Valge: See on keeruline küsimus. Ma võib-olla prooviksin seekord olla siis härra Lotmanile meele järele ja vastaksin, et seda komisjoni istungil ei arutatud. (Naer saalis.) Read more

Jaak Valge: Noh, selleks on väga palju erinevaid mudeleid, kuidas seda teha. Kui ma nüüd hakkaksin pikemalt oma visiooni selgitama – ma arvan, et mul teatavaid mõtteid sellel teemal on –, aga kui ma seda pikemalt selgitama hakkaksin, siis ma saaksin, noh, selliste, kuidas öelda, mitte kõige heatahtlikumate küsi... Read more

Jaak Valge: Täiesti nõus, jah! Aitäh, väga mõistlik küsimus! Ilma kahtluseta on seal rida eeldusi ja ilma kahtluseta ei ole ka Eesti ettevõtlus võib-olla kõige soodsam või, ütleme, tema omandistruktuur ei ole kõige soodsam selleks, et ettevõtjad panustaksid meil teaduse arendusse, eks ole. Meie ettevõtlusest on... Read more

Jaak Valge: Aitäh küsimuse eest! Ma natukene korrigeerin. Vabandust, kui on minust niimoodi aru saadud, et ma leiangi, et kogu nn auku tuleks siis erarahastusega täita. Ma ei ole mitte kunagi niimoodi väitnud. Aga ma väidan, et meie kogurahastuse proportsioon ei ole täpne. Ilma kahtluseta tuleb ka avalikku raha... Read more

Jaak Valge: Rahastamise madalseis oli 2016. aastal, kui me räägime viimasest kümnendist, ja ministriks oli – minu arvates kuulus Reformierakonnale see ministrikoht – siis Maris Lauri. Read more

Jaak Valge: Aitäh sellise heatahtliku küsimuse eest! Ma ei ole kindel, kas te minu erakonnakaaslase mõttekäiku väga täpselt tsiteerisite, aga olgu siis. Ma usun, et minu kolleegid teadlased saavad suurepäraselt aru sellest, et teaduse rahastamine tõusis sel aastal kokku 16 miljonit eurot. See tõus on olnud – ku... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Jaak Valge: Lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister! Mind pole hetkegi külastanud selline kahtlus, et me ei hooli ühiselt Eesti üldhariduse kvaliteedist. Ja ilmselt me näeme kõik probleemi selles, et meie haridussüsteem ei valmista piisavalt ette ühiskonnale vajalike erialade inimesi. Ma saan sellest... Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:20 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (4 OE) esimene lugemine

Jaak Valge: Lugupeetud esimees ja kõik austatud kolleegid! Ma käitun siis oma kogenuma kolleegi Mihhail Stalnuhhini eeskujul ega hakka väga suuri ja pateetilisi sõnu tegema. Ma usun, et meie seas ei ole ühtegi inimest, kes ei tunnistaks, et riigi igasugune muu poliitika ei ole adekvaatne sellel juhul, kui ta m... Read more

Jaak Valge: Aitäh küsimuse eest! Iseenesest on positiivne, et sünnib palju lapsi, olgu siis vabaabielu peredesse või teistesse peredesse. Selles mõttes sellega tegelema ei pea. Küll aga me teame, et keskmine laste arv on ametlikus abielus olevatel paaridel suurem kui vabaabielus olevatel paaridel. Mina arvan i... Read more

Jaak Valge: See on tore küsimus. Ma ei ole selle peale mõelnud ja praeguste komisjoni ülesannete hulka seda ei ole fikseeritud. Aga kui me arvestame ka lapselapsi, siis ma olen täiesti veendunud, et me saame parema tulemuse kui see +1. Read more

Jaak Valge: Aitäh! Kui me komisjoni kokku võtame, eks me pea siis kokku leppima oma töömeetodid, selle, mis meil jäävad prioriteetideks ja mis järjekorras me asju ajame. Loomulikult ma ei taha siiski eelmise komisjoni tööd mingil moel alahinnata, isegi kui see strateegia jäi vastu võtmata. Aga tõepoolest see tö... Read more

Jaak Valge: Aitäh, hea kolleeg! Ma olen ka seda meelt, et küsimusi tuleks võimalikult konkreetselt püstitada ja lahendada. Paraku rahvastikupoliitika on iseenesest üks selline väga keeruline komplekssete meetmete süsteem, kus mõju võivad avaldada hoopis mingid kõrvalpoliitikad, mida esialgses lähenemises on ras... Read more

30.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Istungi rakendamine

Jaak Valge: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Mul on au anda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Keskerakonna ja Isamaa Erakonna nimel üle eelnõu, mille heakskiitmise korral moodustatakse Riigikogus rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon. Ajaloolastele meeldib üldiselt öelda, e... Read more