Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 246Open/Close results
11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Jaak Madison: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Seda küsimust käsitles põhiseaduskomisjon k.a 3. juuni istungil, millest võtsid osa Jaak Madison, Andrei Korobeinik, Oudekki Loone, Hanno Pevkur, Paul Puustusmaa, Indrek Saar ja Vilja Toomast. Kutsutud olid õiguskantsler Ülle Madise, Õiguskantsleri Kantsel... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Jaak Madison: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Täna on olnud põnev debatt, küsimusi oli seinast seina ja vastused olid ka huvitavad. Aga väga palju on jäänud kõlama valet, eriti pean ma silmas just küsijaid. Ma tegin istungi käigus küll kabinetis ja küll siinsamas saalis märkmeid, mida keegi on öelnud, ... Read more

Jaak Madison: Märtsi lõpus andsin ametivande ja augusti lõpus, kui ma õigesti mäletan, oli laua peal küsimus vabatahtlikust põgenike jaotamisest. Ministrid, eelkõige toonane siseminister Hanno Pevkur ja teised valitsuse esindajad, kinnitasid korduvalt, et tegemist on ainult vabatahtlikult töötava süsteemiga, mitt... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Jaak Madison: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mulle väga meeldib, et debatt on elav, sest küsimus on ju väga oluline: kuidas parandada eesti keele õpet, kuidas kiirendada eestikeelsele õppele üleminekut. Ja mul on väga hea meel, et põhimõtteliselt on siin saalis konsensus – kõik fraktsioonid ja erakonn... Read more

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mu sõnavõtt on niivõrd lühike, et ma ei hakka sinna ette minemagi. Aga mina kujutan küll väga hästi ette seda, kui üks fraktsioon otsustab mitte esitada oma liiget probleemkomisjoni, kuna eelnõu kohaselt on tegemist õiguse, mitte kohustusega. Selle... Read more

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Ma arvan, et tasuks mainida ära mõned punktid, millest on põhiseaduskomisjon ja kindlasti ka riigikaitsekomisjon nendes arutlustes lähtunud. Kõik nõustuvad sellega, et Eesti julgeolekut tuleb parendada, tuleb anda Kaitseväele võimalus tagada Eesti liitl... Read more

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Antud küsimust käsitles põhiseaduskomisjon k.a 6. mai põhiseaduskomisjoni istungil, millest võtsid osa komisjoni liikmed Indrek Saar, Andrei Korobeinik, Hanno Pevkur, Oudekki Loone, Paul Puustusmaa, Taavi Rõivas, Vilja Toomast ja siinkõneleja. Riigikoht... Read more

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) teine lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu teise lugemise arutelu toimus põhiseaduskomisjonis 14. mail. Eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut tähtajaks ei esitatud ja sellest tulenevalt teeb põhiseaduskomisjon ettepanek... Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (12 OE) teine lugemine

Jaak Madison: Aitäh uuesti Riigikogu aseesimehele! Head kolleegid! Selle eelnõu teise lugemise arutelu toimus samal päeval nagu eelmise eelnõu arutelu, 14. mail. Ja ka selle eelnõu puhul tehti konsensusega ettepanek viia läbi lõpphääletus. Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Aitäh! Read more

10:11 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE) teine lugemine

Jaak Madison: Aitäh kolmandat korda Riigikogu aseesimehele! Head kolleegid! Ka selle eelnõu teise lugemise arutelu toimus 14. mail ja nii nagu eelmistegi puhul, tehti konsensusega ettepanek viia läbi lõpphääletus. Ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud. Aitäh! Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:50 Eesti Vabariigi territooriumi praegu okupeeritud osas sündinud isikute passides märgitud sünnikoht

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea siseminister! Seda teemat, mille kohta ma küsin, on siin infotunnis käsitletud ka varem. Nimelt on viimaste aastate jooksul vahel tulnud ette, et minu poole on pöördunud isikud, kes on sündinud 1920. ja 1930. aastatel Petserimaal, Setumaal, nendel aladel, mis o... Read more

Jaak Madison: Suur tänu! Ma jätkan sarnase teemaga, mis haakub meie õigusliku järjepidevusega ja meie kodanike kohtlemisega nende õige sünnikoha järgi. Nimelt on viimastel aegadel tõstatunud Eesti välispoliitika ja välispoliitilise kursi küsimus. Teatavasti on ka ametisolev valitsus rõhutanud, et Eesti välispoli... Read more

14.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Riigikogu otsuse "Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (6 OE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Seda küsimust, mis puudutab Riigikohtu liikme kandidaadi ametisse nimetamist, käsitles põhiseaduskomisjon 6. mail. Komisjoni istungist võtsid osa Indrek Saar, Andrei Korobeinik, Hanno Pevkur, Oudekki Loone, Paul Puustusmaa, Taavi Rõivas, Vilja Toomast j... Read more

13.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Põhiseaduskomisjon otsustas 6. mai k.a istungil algatada riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise eelnõu, samal päeval sai see antud ka suures saalis menetlusse. Järgmisel päeval ehk 7. mail toimus komisjonis esimese lugemise arutelu. Istungist... Read more

15:09 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (12 OE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Samuti 6. mail k.a tegi põhiseaduskomisjon otsuse algatada julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise eelnõu. Samal päeval sai see eelnõu antud ka Riigikogu menetlusse. Järgmisel päeval, 7. mail k.a toimus esimese lugemise arutelu, mille tul... Read more

15:11 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nii nagu eelmiste eelnõudegi puhul, tegid põhiseaduskomisjoni liikmed 6. mail k.a otsuse, seekord otsustasid nad algatada korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise eelnõu, mis sai samuti samal päeval menetlusse antud. Järgmisel päeval, 7. mail toimus ... Read more

Jaak Madison: Eelnõu kohaselt on seal igast fraktsioonist 1 liige ehk lõppkokkuvõttes hakkab komisjonis olema 5 liiget. Tulenevalt uuest Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest, mille võttis vastu eelmine parlamendikoosseis, ei kinnitata komisjoni liikmeid enam eraldi otsuse eelnõuga, vaid komisjonide liikmed määra... Read more

Jaak Madison: Aitäh, austatud küsija! Seda teemat komisjoni istungil eraldi esile ei kerkinud, mitte ükski komisjoni liige ei tõstatanud seda teemat, et liikmete arv komisjonis võiks olla erineval moel määratud. Kõik nõustusid konsensuslikult, et igast fraktsioonist üks liige on sobiv ja optimaalne. Selline see o... Read more

06.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Annan põhiseaduskomisjoni nimel üle kolm Riigikogu otsuse eelnõu, nimelt otsuse eelnõud riigieelarve kontrolli erikomisjoni, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise kohta. Aitäh! Read more

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:11 Istungi rakendamine

Jaak Madison: Kiire vastus härra Rõivasele: enne 2017. aastat oli seal ainult neli Eesti lippu. See oli teie mälu värskenduseks. Read more

15.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:03 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaministrikandidaat! Mul on lühike kiire küsimus. Nii nagu igal asjal on olemas negatiivne külg, on olemas ka positiivne külg. Kindlasti te olete lugenud kolme erakonna kokku lepitud valitsemiskava eri punkte. Mis oleks need positiivsed punktid, millega t... Read more

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:36 Vana Baskini Teatri tegevuse lõpetamine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud minister! Rõõm on küsida viimast korda selle koosseisu jooksul ka teilt küsimusi! Teatavasti Vana Baskini Teatri ajalugu algab sellest, kui härra Baskin kaotas teatud asjaoludel Vanalinnastuudio, mis läks NO99 teatri kätte. Kui lugeda härra Baskini mälestu... Read more

13:53 Vaenulikkus eestlaste vastu

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Loodetavasti on järgmine peaminister meie erakonnast. Lahendada on tõsiseid küsimusi, millest üks on kindlasti eestlaste olukord Eesti rahvusriigis, mida me tahame säilitada. Ma rihin oma jutu loomulikult jällegi Ida-Virumaale. Teatavasti olet... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Kindlasti küsimus peksmisjuhtumi kohta puudutas väikest osa palju suuremast probleemist, millele ma viitasin oma esimeses küsimuses. Probleem on täpsemalt nende isikute sobivuses ajateenistusse, kes tahtlikult õõnestavad Eesti Vabariigi julgeolekut, iseseisvust ja töötavad sellele vastu. Ja... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui ma loen seletuskirja teiseks lugemiseks, siis siit nähtub väga selgesti, et näiteks Vabariigi Valitsus ei ole eelnõu kohta teiseks lugemiseks oma arvamust esitanud. Ehk me võime järeldada, et Vabariigi Valitsus on olnud nõus selle eelnõ... Read more

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:41 Keskerakonna programm

Jaak Madison: Austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Loomulikult meid huvitab Keskerakonna programm, sest see tõenäoliselt mõjutab kõiki Eesti inimesi ja hea oleks selgitada mõnda punkti, mida te olete lubanud. Nimelt, teie programmis eelseisvatel valimistel seisab: "Toetame inimeste põhiõigusi ning va... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Loomulikult on rõõmustav, et peaminister loeb lihtsate parlamendiliikmete postitusi ja loodetavasti võtab neist ka õppust. Me räägime siin peremudelitest, mitte sündivatest lastest. Teatavasti lapsed sünnivad normaalses peres, milleks on ema ja isa ja lapsed. Teie räägite oma programmis erine... Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Provokatsioonid poliitikas

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Loomulikult, kui te räägite peade veeretamisest, siis tekib põhjendatud kahtlus, et te ei suuda funktsionaalselt mõtelda ega saa kõnekeelsetest väljenditest aru. Loodetavasti te saate aru, mida me oleme selle all silmas pidanud. Te mainisite m... Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Valimislubaduste täitmine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Ring hakkab täis saama, läheneme jõudsalt uutele valimistele ja ma arvan, et käes on paslik hetk hakata vaatama, millised lubadused on ellu viidud ja millised mitte. 2015. aasta Keskerakonna põhiliseks valimislubaduseks oli mäletatavasti kõigile 10... Read more

Jaak Madison: Aitäh! No kindlasti ei ole paremat meistrit demagoogias kui teie, härra peaminister, sest ma küsisin miinimumpalga kohta, mitte teatud sektorite palgatõusu kohta. Kahtlemata tõestab teie hoolivust palkade ja inimeste suhtes ka fakt, et suhtelises vaesuses elavate inimeste arv on eelmise aasta seisug... Read more

17.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haruapteekide olukorra kohta (nr 454)

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! (Juhataja helistab kella.) Jõulud tulevad. Kuid enne jõule kuulame ära minister proua Riina Sikkuti vastused arupärimisele, mis on esitatud k.a 8. novembril ja mille teema on haruapteekide olukord. Arupärimise on koostanud kaheksa Riigikogu liiget Eesti Ko... Read more

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Mul oleks küsimusi palju, aga ma siis kontsentreerin oma küsimuse puhtalt filosoofiliselt. Arutaks seda teemat teisest vaatepunktist, näiteks, kui meil oleks apteeke liiga vähe, ravimite kättesaadavus kehv ja meie siin saalis või teie ministeeriumis ü... Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Marrakechi lepe

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Te siin vassite ja räägite oma sõnavõttude ja väljaütlemistega iseendale vastu. Küsimus on ju konkreetne. Te ise praegu ütlesite otse välja, et valitsus ei ole ÜRO ränderaamistikuga liitumist heaks kiitnud. Samuti ütlete, et valitsus pole otsu... Read more

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea peaminister, aitäh teile kõne eest! Ma seda praegu kommenteerima ei hakka, kuid ma küsin teilt ühe lihtsa küsimuse. Te rõhutasite korduvalt tugeva Euroopa vajadust: liitlassuhted, Saksamaa-Prantsusmaa. Kõik on tore, ilus ja kena – see on teie arvamus ja las see ... Read more

Jaak Madison: Austatud peaminister, istungi juhataja, töökaaslased ja külalised! Euroopa Liit ei ole võrreldes möödunud aasta sama ajaga oma olemuselt muutunud ja see on halb. Euroopa Liit on jätkanud veelgi jõulisemalt liikumist samas föderalismi suunas, mida ma olen nentinud juba kolmel korral igal aastal, kui ... Read more

05.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Poliitiline kultuur

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Loomulikult on väga kurb kuulda, et peaministril on topeltstandardid: ta ei suuda hukka mõista rahuliku meeleavalduse agressiivset häirimist ja korrarikkumist ning mõistab hukka vaid ühte poolt, kes tegelikult selle korrarikkumise lõpetas. Te ... Read more

13:35 Otsustamisprotsessid Vabariigi Valitsuses

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees, ja aitäh veel kord, austatud peaminister Ratas! Käsitleme uuesti teemat, mis on jätkuvalt aktuaalne ja mille kohta on andnud allkirja ligi 18 000 Eesti inimest. See teema on Eesti ühinemine ÜRO migratsioonipaktiga ehk ränderaamistikuga. Parlament on andnud oma suu... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Tore on komplimente kuulda, kuigi peab ütlema, et te tihti lähete küsimuse mõttest mööda. Sõna jõud on oluline, kuid eks igasugune jõud on oluline – eriti meie puhul. Kuid kas te olete lugenud välissuhtlemisseadust ja valitsuse seadust? Mõlemad ütlevad väga konkreetselt, et välispoliitikat te... Read more

03.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Tänase päevakorra alguses anti üle eelnõu seoses Ukrainas oleva kriisiga ja sõjalise olukorraga, meie fraktsiooni poolt menetlusse antav Riigikogu otsuse eelnõu on sellega otseselt seotud. Meie hinnangul, arvestades praegust olukorda, kus Venemaa Föderatsi... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Väga lugupeetud ja austatud välisminister! Te oma ettekandes mainisite siin Toompea maja ees toimuvat meeleavaldust ja seda, et te olevat soovinud seal ka sõna võtta. Siis te rõhutasite vajadust väärika diskussiooni järele, kus oleks argumenteeritud debatt. Teie er... Read more

14.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:53 Eesti ja Venemaa piirilepingu ratifitseerimine

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Kaks kiiret lühikest küsimust, kuna aeg saab kohe ümber. Esimene, miks te rõhutate piirilepingu ratifitseerimise vajadust, kui te teate väga hästi, et on rahvusvaheliselt kehtiv leping 2. veebruarist 1920, mis piiritleb väga konkreetselt piiri ... Read more

12.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450)

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Võib-olla olete seda põgusalt juba maininud, aga ma igaks juhuks küsin. Ligi 90% pealtkuulamise taotlustest kohus rahuldab. Aga kas teil on olemas ka järelkontrolli korras saadud statistika või ülevaade, kui paljude juhtumite puhul neist 90%-st on see... Read more