Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 234Open/Close results
20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:36 Vana Baskini Teatri tegevuse lõpetamine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud minister! Rõõm on küsida viimast korda selle koosseisu jooksul ka teilt küsimusi! Teatavasti Vana Baskini Teatri ajalugu algab ju sellest, kui härra Baskin kaotas erinevatel asjaoludel ja põhjustel Vanalinnastuudio, mis läks omakorda NO99 teatri kätte. Lug... Read more

13:53 Vaenulikkus eestlaste vastu

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Loodetavasti on meie erakonnast järgmine peaminister, sest et lahendada on tõsiseid küsimusi, milleks on kindlasti eestlaste olukord Eesti rahvusriigis, mida me tahame siin säilitada. Ma rihin oma jutu loomulikult jällegi Ida-Virumaale. Teatav... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Kindlasti see peksmisjuhtumi küsimus oli üks väikene osa palju suuremast probleemist, millele ma ka viitasin oma esimeses küsimuses ja milleks täpsemalt on just nimelt nende isikute sobivus ajateenistusse, kes tahtlikult õõnestavad Eesti Vabariigi julgeolekut, iseseisvust ja töötavad sell... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui ma loen seletuskirja teiseks lugemiseks, siis siit nähtub väga selgesti, et näiteks Vabariigi Valitsus ei ole teiseks lugemiseks oma arvamust esitanud eelnõu kohta. Ehk me võime järeldada, et Vabariigi Valitsus on selle eelnõuga nõus ol... Read more

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:41 Keskerakonna programm

Jaak Madison: Austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Loomulikult meid huvitab Keskerakonna programm, sest see tõenäoliselt mõjutab kõiki Eesti inimesi ja hea oleks selgitada mõnda punkti, mida te olete lubanud. Nimelt, teie programmis eelseisvatel valimistel seisab: "Toetame inimeste põhiõigusi ning va... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Loomulikult on rõõmustav, et peaminister loeb lihtsate parlamendiliikmete postitusi ja loodetavasti võtab neist ka õppust. Me räägime siin peremudelitest, mitte sündivatest lastest. Teatavasti lapsed sünnivad normaalses peres, milleks on ema ja isa ja lapsed. Teie räägite oma programmis erine... Read more

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Provokatsioonid poliitikas

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Loomulikult, kui te räägite peade veeretamisest, siis tekib põhjendatud kahtlus, et te ei suuda funktsionaalselt mõtelda ega saa kõnekeelsetest väljenditest aru. Loodetavasti te saate aru, mida me oleme selle all silmas pidanud. Te mainisite m... Read more

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Valimislubaduste täitmine

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Ring hakkab täis saama, läheneme jõudsalt uutele valimistele ja ma arvan, et käes on paslik hetk hakata vaatama, millised lubadused on ellu viidud ja millised mitte. 2015. aasta Keskerakonna põhiliseks valimislubaduseks oli mäletatavasti kõigile 10... Read more

Jaak Madison: Aitäh! No kindlasti ei ole paremat meistrit demagoogias kui teie, härra peaminister, sest ma küsisin miinimumpalga kohta, mitte teatud sektorite palgatõusu kohta. Kahtlemata tõestab teie hoolivust palkade ja inimeste suhtes ka fakt, et suhtelises vaesuses elavate inimeste arv on eelmise aasta seisug... Read more

17.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haruapteekide olukorra kohta (nr 454)

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! (Juhataja helistab kella.) Jõulud tulevad. Kuid enne jõule kuulame ära minister proua Riina Sikkuti vastused arupärimisele, mis on esitatud k.a 8. novembril ja mille teema on haruapteekide olukord. Arupärimise on koostanud kaheksa Riigikogu liiget Eesti Ko... Read more

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Mul oleks küsimusi palju, aga ma siis kontsentreerin oma küsimuse puhtalt filosoofiliselt. Arutaks seda teemat teisest vaatepunktist, näiteks, kui meil oleks apteeke liiga vähe, ravimite kättesaadavus kehv ja meie siin saalis või teie ministeeriumis ü... Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Marrakechi lepe

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Te siin vassite ja räägite oma sõnavõttude ja väljaütlemistega iseendale vastu. Küsimus on ju konkreetne. Te ise praegu ütlesite otse välja, et valitsus ei ole ÜRO ränderaamistikuga liitumist heaks kiitnud. Samuti ütlete, et valitsus pole otsu... Read more

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea peaminister, aitäh teile kõne eest! Ma seda praegu kommenteerima ei hakka, kuid ma küsin teilt ühe lihtsa küsimuse. Te rõhutasite korduvalt tugeva Euroopa vajadust: liitlassuhted, Saksamaa-Prantsusmaa. Kõik on tore, ilus ja kena – see on teie arvamus ja las see ... Read more

Jaak Madison: Austatud peaminister, istungi juhataja, töökaaslased ja külalised! Euroopa Liit ei ole võrreldes möödunud aasta sama ajaga oma olemuselt muutunud ja see on halb. Euroopa Liit on jätkanud veelgi jõulisemalt liikumist samas föderalismi suunas, mida ma olen nentinud juba kolmel korral igal aastal, kui ... Read more

05.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Poliitiline kultuur

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Loomulikult on väga kurb kuulda, et peaministril on topeltstandardid: ta ei suuda hukka mõista rahuliku meeleavalduse agressiivset häirimist ja korrarikkumist ning mõistab hukka vaid ühte poolt, kes tegelikult selle korrarikkumise lõpetas. Te ... Read more

13:35 Otsustamisprotsessid Vabariigi Valitsuses

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees, ja aitäh veel kord, austatud peaminister Ratas! Käsitleme uuesti teemat, mis on jätkuvalt aktuaalne ja mille kohta on andnud allkirja ligi 18 000 Eesti inimest. See teema on Eesti ühinemine ÜRO migratsioonipaktiga ehk ränderaamistikuga. Parlament on andnud oma suu... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Tore on komplimente kuulda, kuigi peab ütlema, et te tihti lähete küsimuse mõttest mööda. Sõna jõud on oluline, kuid eks igasugune jõud on oluline – eriti meie puhul. Kuid kas te olete lugenud välissuhtlemisseadust ja valitsuse seadust? Mõlemad ütlevad väga konkreetselt, et välispoliitikat te... Read more

03.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Tänase päevakorra alguses anti üle eelnõu seoses Ukrainas oleva kriisiga ja sõjalise olukorraga, meie fraktsiooni poolt menetlusse antav Riigikogu otsuse eelnõu on sellega otseselt seotud. Meie hinnangul, arvestades praegust olukorda, kus Venemaa Föderatsi... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Väga lugupeetud ja austatud välisminister! Te oma ettekandes mainisite siin Toompea maja ees toimuvat meeleavaldust ja seda, et te olevat soovinud seal ka sõna võtta. Siis te rõhutasite vajadust väärika diskussiooni järele, kus oleks argumenteeritud debatt. Teie er... Read more

14.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:53 Eesti ja Venemaa piirilepingu ratifitseerimine

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Kaks kiiret lühikest küsimust, kuna aeg saab kohe ümber. Esimene, miks te rõhutate piirilepingu ratifitseerimise vajadust, kui te teate väga hästi, et on rahvusvaheliselt kehtiv leping 2. veebruarist 1920, mis piiritleb väga konkreetselt piiri ... Read more

12.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450)

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Võib-olla olete seda põgusalt juba maininud, aga ma igaks juhuks küsin. Ligi 90% pealtkuulamise taotlustest kohus rahuldab. Aga kas teil on olemas ka järelkontrolli korras saadud statistika või ülevaade, kui paljude juhtumite puhul neist 90%-st on see... Read more

08.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Jaak Madison: Tere hommikust, hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Annan Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle arupärimise tervise- ja tööminister proua Riina Sikkutile. Teema on haruapteekide olukord. Teatavasti sulgesid 55 haruapteeki 29. oktoobril pooleks päevaks uksed juhtimaks tähe... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Seda väga olulist eelnõu arutas põhiseaduskomisjon lausa kahel korral. Esimest korda 24. septembril, kui toimus sisuline arutelu eelnõu teemal ja istungist võtsid osa kõik komisjoni liikmed, v.a Lauri Luik ja siinkõneleja. Debatt oli väga sisukas. Tõst... Read more

07.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 ÜRO Marrakechi rändeleppe kohta

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Me jõuame täna seda debatti hiljem jätkata, kuna üks küsimus on veel sellelsamal teemal. Kuid teie vastustest jääb kõlama ju uus küsimus. Miks me siis peame alla kirjutama midagi, mis pole meile õiguslikult kohustuslik? Nii-öelda diskrimineerimine ... Read more

13:47 ÜRO migratsioonilepe

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Me vist lõpetame tänase päeva sellega, millega me seda alustasime. Ma ei raiska pikalt aega ja küsin lühidalt. Selleks et debateerida väga olulise lepingu üle, on eeldus, et mõlemad osapooled on sellega põhjalikult tutvunud. Kas te olete vähemalt l... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Mina täpsustan stenogrammi huvides, et te just praegu vastasite, et te ei ole seda otsast lõpuni läbi lugenud, vaid olete tutvunud sellega põgusalt ja teatud kohtadega. Nii te just praegu vastasite meile. Kuid mis puutub riikidevahelise koostöö platvormi loomisse, siis te vist peate ebaolulis... Read more

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te väga õigesti keskendusite oma ettekandes julgeolekuohtudele ja asjaolule, et väga suur osa sellest rahast, üle 200 miljardist seitsme aasta jooksul, oli seotud Venemaa poliitilise eliidi ja eriteenistustega. Kas teie hinnangul, vaadates praegust u... Read more

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:47 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas Vabaerakonna eelnõu 15. oktoobril. Istungil osalesid kõik komisjoni liikmed peale Lauri Luige ja Tiit Teriku. Eelnõu üle oli diskussioon väga elav, väljendati väga huvitavaid, argumenteeritud ja erinevaid seisukohti. Komi... Read more

Jaak Madison: Aitäh, auväärt küsija! Konkreetselt seda ettepanekut ei tõstatanud komisjonis mitte ükski komisjoni liige, kuid olles nüüd isikliku arvamuse väljendaja, siis ma arvan, et ettepanek on väga tähelepanuväärne ja vääriks sisukat arutelu. Ma arvan, et see on eelkõige küsimus Riigikogu juhatusele, kuidas ... Read more

23.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk Põxitit" arutelu

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te oma ettekandes tõite korduvalt justkui näiteid või fakte, mis peaks tõestama, et Eesti jalajälg maailmas on globaalselt üks kõige suuremaid CO2 heitmete osakaalu poolest. Seda pidi tõestama OECD raport, mis ütleb, et ühe inimese kohta on meil... Read more

Jaak Madison: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Ka mul on kindlasti hea meel, et ainult tuhande allkirjaga petitsioon on jõudnud lausa olulise tähtsusega riikliku küsimusena siia suurde saali. Paljude petitsioonidega seda ei juhtu. Nii et ühest küljest on see väga sümpaatne ja positiivne. Samas, vaad... Read more

22.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:03 Arupärimine põuakahjudega toimetulekuks ebapiisavate meetmete kohta (nr 448)

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud minister! Te oma eelmises vastuses mainisite korra ka põgusalt Lätit ja Leedut. Tõsi on see, et Läti ja Leedu mõlemad kuulutasid k.a juulis välja eriolukorra suurte põuakahjude tõttu. Teie selleks võimalust ei näinud, kuna kehtiv eriolukorra seadus ei näe ... Read more

18.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" eelnõu (653 OE) esimene lugemine

Jaak Madison: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! On tõsi, et k.a 6. juunil esitas Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" eelnõu. Me teeme ettepaneku muuta käibemaksuseaduse § 15, mille kohaselt valdkonna ... Read more

Jaak Madison: ... samuti abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule oleks maksustatud käibemaksuga 0%. Seletuskirjas on toodud näiteid Euroopa riikide kohta, kus ravimitele kehtib käibemaks 0%, samuti on nimekiri riikidest, kus need on soodsamalt maksust... Read more

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Austatud rahanduskomisjoni esimees! Eks ole arusaadav, et teile võib-olla tunduvadki naeruväärsed võrdlused teiste Euroopa riikidega – need ei ole nagu üldse asjakohased. Kui te niimoodi arvate, siis see on iga rahvasaadiku õigus. Aga ma kardan, et enamiku... Read more

17.10.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:16 Rail Balticu maksumus

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Kindlasti huvitab Riigikogu ja rahvast eelkõige see, kui palju see maksma läheb, kui palju kallineb see Eesti riigile, kui suur saab olema kallinemine Eesti jaoks ja kust tulevad katteallikad. Teatavasti oleme ju aastaid või aastakümneid rääki... Read more

15.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

 15:07 Arupärimine valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441)

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma loodan, et teil läheb muidu hästi, sest täna siin üks süüdistab ühte, teine teist, Reformierakond süüdistab teid, teie Reformierakonda, ja nagu te väga täpselt ütlesite, ühed mustad mõlemad. Kuid mulle meeldiks rääkida natuke vastutusest. Fa... Read more

13.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

Jaak Madison: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja, ma tänan teid selle ettekande eest! Aega on küll vähe küsimuse esitamiseks, kuid ütlen, et teie kõne esimesest poolest tuli välja tõdemus või nentimine, et ei olegi justkui mõistlik õpetada aineid ja erialasid eesti keeles, kuna kohalikud ettevõ... Read more

Jaak Madison: Aitäh, istungi juhataja! Austatud ettekandja, mul on küsimus teile kui praktikule. Te ju iga päev tegelete laste või noortega, kes tulevad venekeelsetest peredest ja kelle põhiline keel on vene keel. See on võib-olla minu subjektiivne hinnang või arvamus, kuid mulle on jäänud mulje, et need noored r... Read more

12.09.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:52 Pedofiilidele määratavad karistused

Jaak Madison: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud minister! Augusti lõpus tuli jälle teatavaks juhtum, kus üks saripedofiil, kes on rikkunud mitme lapse elu, pääses viiekuulise vangistusega. Reaktsioonina sellele tulite te umbes kümme päeva tagasi välja avaldusega, et karistusi tuleb karmistada – ma olen ... Read more

Jaak Madison: Aitäh! Minu täpsustav küsimus ongi tegelikult see, et meie eelnõu kohaselt oleks karmistatud karistusi karistusseadustiku §-de 175, 177 ja 178 puhul, kus näiteks mitmekordse lapsporno tootmise, omamise, levitamise eest oleks võimalik määrata kuni 15-aastane vangistus, esimesel korral kuni 10-aastane... Read more