Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 45Open/Close results
02.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Istungi rakendamine

Jaak Juske: Lugupeetud esimees! Austatud peaminister! Head kolleegid! Kümme Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni liiget esitavad arupärimise haridus- ja teadusminister proua Mailis Repsile ja teemaks on siis eriolukorra ajal koduõppe korraldamine. Teatavasti on siis valitsuse otsusega eriolukorras, mil ko... Read more

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:14 Riigi kaitsevõime

Jaak Juske: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud peaminister! Kõigepealt soovin teile jõudu kriisi lahendamisel ja minu küsimus puudutab riigi kaitsevõimet. Milline, härra peaminister, on teie hinnang riigi kaitsevõimele olukorras, kus kriis lähinädalatel süveneb, nagu te olete ka ise korduvalt kinnitanud, oluko... Read more

Jaak Juske: Austatud peaminister! Ma loodan, et te teate, et Venemaa on saatnud Itaaliasse oma humanitaarmissiooni koos suure hulga sõjaväearstidega. Ma väga loodan, et Vabariigi Valitsus on ka selle peale mõelnud, kui kriisi süvenedes Venemaa peaks tegema sarnase ettepaneku Eestile. Aga mu küsimus puudutab sed... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Jaak Juske: Austet istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma olen tegelikult nõus hea kolleegi Šmigun-Vähi kriitikaga. Ka mina osalesin põhiseaduskomisjoni 20. veebruari koosolekul ja ausalt öeldes oli tõesti väga naljakas – pehmelt öeldes naljakas – see, kui komisjoni esimees lihtsalt teatas, et me ei hakka siin ar... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Jaak Juske: Lugupeetud esimees! Hea peaminister! Te kindlasti teate, et selle aasta sügisel möödub 150 aastat hetkest, kui avati Balti raudtee, mis tegelikult pani tänapäeva Eestile paljuski aluse ja aitas kaasa sellele, et eestlastest sai üldse linnarahvas. Et Eesti riik püsima jääks, on oluline, et kriitilise... Read more

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

Jaak Juske: Austatud spiiker! Hea minister! On selge, et Keeleameti loomine tekitas keelerahva seas igati põhjendatud hirme ja küsimusi eelkõige Eesti Keele Instituudi tuleviku suhtes. Esialgu oli küsimus, kas Eesti Keele Instituut üldse alles jääb, ja kui valitsus kinnitas, et ta jääb alles, siis milliseks kuj... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:44 Noored

Jaak Juske: Aitäh! Austatud Riigikogu esimees! Härra minister! Teie erakonna ametlik noorteühendus Sinine Äratus pidas möödunud pühapäeval ühte konverentsi. Seal käis tervitamas rahandusminister Helme ja ka Riigikogu liige Kaalep, mis kõik on väga tore, aga seejärel sai sõna Põlissoomlaste noorteühenduse asejuh... Read more

Jaak Juske: Aitäh! Härra peaministri asemik! Ma ei ole palunud teil hukka mõista või vabandada seda, et te olete olemas, vaid seda, et teie erakonna ametliku noorteühenduse konverentsil esinevad fašistid. Seda, kui inimene ütleb, et ta on fašist, ei saa mõista üht- ega teistviisi. Saab mõista seda, et inimene o... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Hea ettekandja! Moonika Helme ütles just, et ta ei ole nõus Ravimiametiga, et otse välismaalt ostmine apteekide poolt on Euroopa Liidu direktiiviga vastuolus või et vähemasti on kooskõla küsitav. Moonika Helme ütles, et seletuskirjas on toodud põhjendused, miks nende meelest on e... Read more

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

Jaak Juske: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu peamine ülesanne on teatavasti tegeleda seadusloomega. Riigikogu ülesanne ei ole kulutada aega ajaloosündmuste tõlgendamisele, see olgu ikka ajaloolaste töö – tavaolukorras, üldjuhul. Täna tuleb aga Riigikogul tegeleda Eesti ja Euroopa lähiajalooga. Ei... Read more

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Olukord Tallinnas

Jaak Juske: Lugupeetud Riigikogu esimees! Austet minister! Sel nädalal selgus uskumatu korralagedus Tallinna linna sotsiaalsüsteemis. Nimelt on Tallinna linn jätnud kasutamata riigi poole lastekodulaste hooldamiseks mõeldud rahast, lausa 1 miljon eurot. Tallinna linnajuhid on püüdnud vastutust lükata ka Sotsiaa... Read more

Jaak Juske: Austatud minister! Ma olen nõus, et kindlasti see probleem on laiem, aga kui nüüd Tallinna linnast rääkida, siis tõepoolest jääb miljon eurot väga kindla sihtotstarbega raha laste aitamiseks kasutamata. Kuskil on tegemist väga süsteemse veaga. Kus teie hinnangul see viga on? Aitäh! Read more

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:57 Välisteenistus

Jaak Juske: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister Helme! Jaak Madison, teie erakonnakaaslane Euroopa Parlamendis, tegi hiljuti avalduse, kus ta tegi ettepaneku, et valitsuskriitilised Eesti tublid diplomaadid tuleks teenistusest tagasi kutsuda ja meie välisteenistus tuleks sisuliselt politiseerida. Hä... Read more

Jaak Juske: Härra Helme! Ma tuletan meelde, et antud juhul ei teinud avaldust mõni Eesti diplomaat, vaid poliitik Jaak Madison. Ja kui üks poliitik oma avalikul Facebooki kontol teeb poliitilise sisuga avalduse, teksti või postituse, on see väga avalik asi. Kuna te ei olnud valmis härra Madisoni avaldust hukka ... Read more

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

Jaak Juske: Austatud esimees! Hea minister! KÜSK-i nõukogu liikmete valimise protsessi siiruses paneb kahtlema ka see, et teie poolt on seatud kriteeriumid, millele kandidaadid peavad vastama. Esiteks, te avaldasite need kriteeriumid pärast konkursi toimumist ja teiseks, te kirjutasite sellise käitumisega vabaü... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Jaak Juske: Austatud esimees! Hea minister! Teatavasti meie pensionisüsteem koosneb kolmest sambast ja nüüd teie valitsus teeb sajandi sigaduse ja ühe samba suures osas lammutab maha. Senine pensionisüsteem läheb tasakaalust välja. Ei teie sõnavõtust ega ka eelnõu seletuskirjast ei ole välja tulnud, kas valitsu... Read more

Jaak Juske: Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! On selge, et see teie reform on välja mõeldud, mulle tundub, kurja geeniuse poolt. Kui rahvale antakse võimalus raha välja võtta, raha saada, siis loomulikult suur osa rahvast võtab selle välja, eelõige just vaesem seltskond, kes asub seda raha kulutama. Muid... Read more

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Riigikogu 100 aasta pikkuses ajaloos on olnud vist vähe niivõrd olulisi ja niivõrd pika mõjuga seaduseelnõusid kui tänane. Mulle meeldib riik, mis mõtleb pikalt ette, ka sajandijagu, kui on tarvis. Mulle ei meeldi riik, ei meeldi valitsus, kes suudab mõelda aga va... Read more

Jaak Juske: ... peaministri käitumine. Alles sügisel 2018 rääkis ta kindlameelselt, kuivõrd halb on Isamaa teise samba lammutamise plaan. Täna on ta valmis võimul püsimise nimel tooma ohvriks väga paljude inimeste väärika vanaduspõlve. Väiksemad koalitsioonipartnerid kasutavad seda peaministri nõrkust muidugi e... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Jaak Juske: Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Teie juhitud valitsuskoalitsiooni üks osapool EKRE on täiesti avalikult öelnud, et neile ei meeldi minister Tanel Kiige aetav poliitika, ta korraldavad igasuguseid kahtlasi kampaaniaid. Oletame, et aprilli alguses mõnes asulas, kus seni on apteek olnud, se... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Jaak Juske: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Nagu te ütlesite, loob uus seadus uue mõiste "kaitseolukord", mis annab Vabariigi Valitsusele tegelikult väga suure võimu. Sisuliselt võib valitsus parlamendist mööda minnes suvalisel hetkel kaitseolukorra välja kuulutada. Ma saan aru, miks seda tehaks... Read more

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea minister! Vastuses minu esimesele küsimusele te ütlesite, et kui valitsus otsustab selle kaitseolukorra üle, siis valitsus pöördub õige pea parlamendi poole, et kehtestada kas sõjaseisukord või erakorraline seisukord. Ma loodan, et te eksisite kogemata. Selle seaduseelnõu järgi... Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:29 Poliitilised valikud

Jaak Juske: Austatud Riigikogu esimees! Härra Helme! Teie erakond on lubanud viimase üheksa kuu jooksul korduvalt valitsusest lahkuda. Näiteks siis, kui peaminister vabastab ametist minister Järviku. Aga nagu me teame, kõik need lubadused on jäänud ainult tühjadeks sõnadeks. Nüüd olete taas teinud suuri sõnu j... Read more

Jaak Juske: Härra Helme! On tore näha, et teil on selgroog, tundub, alles. Sama tore on ka see, et Sotsiaalministeerium kindlasti jätkab ka tulevikus seksuaalvähemuste õigusi puudutavate kampaaniate tegemist. Kas te siis nõuate härra ministri lahkumist või lahkute ise valitsusest? Kui teil on selgroogu, vastak... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Jaak Juske: Üritan anda parima, austatud eesistuja. Hea peaminister! Vabariigi Valitsus tegi eile, ma arvan, suhteliselt mõistliku otsuse moodustada Eesti keeleamet. Samas teeb mulle muret Eesti Keele Instituudi saatus. Eesti Keele Instituut on täitnud võrreldes senise Keeleinspektsiooniga hoopis teisi ülesande... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Jaak Juske: Austatud esimees! Hea peaminister! Mitmed omavalitsusjuhid on teinud ettepaneku, et Rail Balticu Eesti trassil võiks lisaks Tallinnale ja Pärnule olla ka vahepeatusi. Kas need vahepeatused on plaanis rajada ja kas selleks vajalik raha on olemas? Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea peaminister! Meile hea kolleegi Raimondiga meenus üks väga oluline asi. Nimelt, koalitsioonilepingus on kirjas tore punkt, et valitsusliit toetab omavalitsusi jalgrattastrateegiate koostamisel ja elluviimisel. Kui palju alanud aastal on kavas riigieelarvest toetada omavalitsusi... Read more

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea minister! Mind huvitab, millises vaimus te töötate valitsuse liikmena ja milline on üldse teie mõju selles küsimuses koalitsioonisiseselt. Kas te olete andnud oma ministeeriumile ja allasutustele ülesande pingutada selle nimel, et kõigis nendes asulates, kus veel ei ole mitte ü... Read more

19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Jõuluvana

Jaak Juske: Nii armas. Embame. Read more

Jaak Juske: Häid jõule! Read more

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:30 Olukorrast riigis

Jaak Juske: Austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Teatavasti on meie riigikaitse kõrgeim juht, Vabariigi President, öelnud, et teie juhitud valitsus on oht Eesti julgeolekule. See on avaldus, mida Eesti riigi ajaloos pole riigipea valitsusjuhi suhtes varem kunagi kasutanud. See on väga tõsine süüdistus. ... Read more

Jaak Juske: Austatud härra peaminister! Mind ikkagi huvitab, kus on teie jaoks see piir. Kui härra siseminister näiteks teeb järgmine nädal taas ühe väga räige avalduse ja ründab ükskõik millist Eesti liitlast, kas siis saab teie mõõt täis ja te võite öelda, et te teete Eesti rahvale jõulukingituse ja saadate s... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

Jaak Juske: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Põhikooli lõpueksamite kaotamise eelnõu ja ka lasteaia uue õppekava kaks tööversiooni on sündinud paljuski huvigruppe piisavalt kaasamata. See on tekitanud palju pettumust ja pahameelt, eelkõige aga on asjatult aega kulutatud. Ma tahan teie kui minist... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Jaak Juske: Austet istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui Isamaa oli veel eelmises valitsuses koos sotsiaaldemokraatidega, siis meie ühises valitsuses tõusis õpetajate alampalk väga jõudsalt ja püüdis korraks kinni riigi keskmise palga. Nüüd, kui Isamaa on valitsuses koos EKRE ja Keskerakonnaga, tundub, et õpeta... Read more

04.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:36 Pensionireform

Jaak Juske: Lugupeetud Riigikogu esimees! Härra Helme, te olete täna meie ees peaministri kohusetäitjana. Mind kohe päris huvitaks, kuidas meie päris peaminister – kui ta muidugi seda valitsust ikkagi tegelikult juhib – ehk härra Ratas suhtuks sellesse, kuidas te siin Riigikogu liikmeid süüdistate, sõimate ja k... Read more

Jaak Juske: Aitäh! Härra Helme! Kuna te ikkagi esindate siin peaministri kohusetäitjana Vabariigi Valitsust, siis ma tänan selle väga ausa vastuse eest. Ma saan aru, et Vabariigi Valitsus eitab võimalikku kliimakatastroofi ega kavatse astuda ühtegi sammu selle ärahoidmiseks. Aga tulen tagasi kogumispensionisüst... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea ettekandja! Te tõite oma ettekandes välja mure, et meie oma eesti noorte emakeeleoskuse tase on langevas trendis. Kas te toetate ettepanekut, et üldhariduskoolis, näiteks gümnaasiumis võiks suurendada eesti keele ja eesti kirjanduse tundide arvu?  Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:54 Süvariik

Jaak Juske: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Äkki võiks härra ministrile meelde tuletada, et Riigikogu on tema tööandja, mitte vastupidi!  Read more

Jaak Juske: Ma pöördun veel kord istungi juhataja poole, et ta teeks ministrile märkuse, et minister säilitaks väärikuse auväärt parlamendi suhtes.  Read more

13:29 Maaeluminister

Jaak Juske: Austatud istungi juhata! Härra minister! Ma jätkan minister Järviku teemat. Möödunud nädala alguses, kui skandaal maaeluministri ümber paisus niivõrd suureks, et oli oht, et peaminister teeb ettepaneku minister Järvik ametist vabastada, teatasite teie ja Martin Helme, et sel juhul on valitsusliidug... Read more

Jaak Juske: Härra minister! Kui realiseerub plaan B ja selgub, et selles aruandes on selgelt kirjas, et minister Järvik on seadust rikkunud ja tema haldusalas valitseb täielik segadus, mispeale teeb peaminister ettepaneku minister välja vahetada, siis kas te vahetate ministri välja või lahkute valitsusliidust? ... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Jaak Juske: Austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Ma kõigepealt pöördun kolleeg Grünthali poole. Ma olen Tallinna Reaalkooli õpetaja. On ääretult kohatu ja häbiväärne kutsuda üles hävitama kooli, kus õpib mitusada last. Häbi! Aga, austatud härra minister, mul on teile küsimus. Teatavasti olete lasknud panna... Read more

Jaak Juske: Austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Mul on tunne, et te täpselt ei tea, mis asi on Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus. Teie hea kolleeg peaminister Jüri Ratas ei ole pannud Stenbocki majja okupatsiooniaegsete valitsusjuhtide pilte. Teie veel parem erakonnakaaslane, härra Riigikogu esimees p... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea ettekandja! Teatavasti enne valimisi peaaegu kõik praegused parlamendierakonnad andsid oma allkirja teadusleppele, mille kohaselt tuleb teaduse rahastamist suurendada 1%-ni SKT-st. Nüüd valitsusse pääsenuna pole koalitsioonierakonnad eelarvet koostades sellest leppest kinni pid... Read more

Jaak Juske: Austet eesistuja! Head kolleegid! Otse loomulikult tahan ma alustada ajaloost. Hakkab lõppema meie riigi sajandama sünnipäeva aasta. Aga aastaga 2020 ei saa suured juubelid mitte läbi. Muide, järgmisel aastal saab sada aastat auväärt Riigikogu hoone ehitusest, mis, eks ole, kerkis keskaegse ordulinn... Read more