Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 18Open/Close results
07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austet istungi juhataja! Hea ettekandja! Te olete korduvalt rõhutanud, et Oudekki Loone on lubanud järgida Eesti välispoliitilist kurssi. Oletame, et me täna valime ta selle olulise delegatsiooni juhiks. Kui nüüd proua Loone peaks aga tegema mõne avalduse, mis läheb vastuollu Eesti välispoliitilise ... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine

Jaak Juske: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Nii nagu ka eelmiste sarnaste eelnõude puhul, siis riigikaitsekomisjon arutas eelnõu samadel kuupäevadel ja tegi siis 21. oktoobril eelnõusse kolm väiksemat, vabandust, kaks väiksemat keelelist täpsustust, kus siis muudeti täpsuse huvides, selguse huvides s... Read more

Jaak Juske: Aitäh küsimuse eest! Komisjon neid küsimusi ei arutanud, aga nagu eile rõhutas Kaitseväe juhataja, siis Eesti kaitseväelased, kes Mali operatsioonis osalevad, suhtlevad, on kontaktis valitsusvägedega ja tegelevad terrorismivastase võitlusega. Ja nagu ka eilsel kohtumisel Kaitseväe peastaabis teie he... Read more

Jaak Juske: Aitäh! Pööran tähelepanu, et konkreetse eelnõu on esitanud Vabariigi Valitsus, kuhu ka teie erakond kuulub. Mina kannan siin ette komisjoni seisukohta, ei saa kommenteerida oma isiklike vaateid, aga olen korranud neid sõnu, mida ütles meile eile Kaitseväe juhataja. Aitäh! Read more

Jaak Juske: Jah, ma tänan! Et veel kord, need numbrid on, eks ole, "kuni", et vastavalt vajadusele saab siis kaitsevägi sinna meie siis sõdureid saata. Ja minu teada on siis õige number, et kuni 10. Aitäh! Read more

Jaak Juske: Aitäh! Veel kord, ma pööran tähelepanu, et eelnõu esitas valitsus, kuhu kuulub ka EKRE. Ma arvan, et te peaksite omaenda valitsusliikmetele neid küsimusi esitama, miks nad selle eelnõuga täna on siia tulnud. Riigikaitsekomisjonis oli otsus üksmeelne seda eelnõu toetada, ka teie erakonna liikmed väga... Read more

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:49 Valitsusliikmete valetamine

Jaak Juske: Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Oktoobri keskpaigas haridusministeerium avalikustas üpris ootamatult lasteaedade õppekava uue versiooni. Kui oma ala eksperdid hakkasid seda üpris tagurlikku dokumenti kritiseerima teravalt, teatas minister Mailis Reps, et tema ei ole selle paberig... Read more

Jaak Juske: Austatud härra peaminister! Siis ma küsin uuesti konkreetselt, et kas te peate õigeks, et teie valitsuse minister proua Reps on avalikkusele sel teemal valetanud, ja kas te eeldate ja ootate temalt lahkumisavaldust. Aitäh! Read more

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

Jaak Juske: Austatud esimees! Hea ettekandja! Ma saan aru, et te olete Tallinna Linnavolikogus harjunud opositsiooni arupärimistele niisuguse ülbe stiiliga vastama või, ütleme siis täpsemini, mitte vastama. Võiksite nüüd harjuda ära uue rolliga. Riigikogu puldis, kus te suhtlete kogu Eesti rahvaga, tuleks vastu... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Jaak Juske: Lugupeetud eesistuja! Hea minister! On selge, et see eelnõu aitab kaasa väikeste maakoolide hääbumisele. Ja teatavasti on meil Eesti koolides – mitte ainult maal, vaid tegelikult ka linnades – üha süvenev õpetajate puudus. Eelmised valitsused on väga jõuliselt aastas 100 euro võrra õpetajate palka t... Read more

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea ettekandja! Me tegime siin nüüd üheskoos selgeks, et tänane valitsus on petnud õpetajatele antud lootusi. Õpetajate miinimumpalk järgmine aasta ei lähene 120%-le riigi keskmisest, vaid hoopis kaugeneb sellest päris suurel kiirusel. Mis on teie sõnum, härra minister, Eesti õpeta... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea ettekandja! Ma kindlasti toetan selles eelnõus seatud eesmärke, ideaale. Aga küsin sellise praktilise poole pealt, et mis on ikkagi see põhjus, mis takistab tänast valitsust sarnaseid eesmärke seadmast. Kas mõni valitsuserakond on valitsuse laua taga nende ettepanekute vastu?... Read more

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Kui me räägime eesti keelest ja meie keele olukorrast, siis ühelt poolt võime ju öelda, et me elame eesti keele kuldajastul. Eesti keel on olnud 100 aastat riigikeel, ta on olnud 15 aastat Euroopa Liidu üks ametlikest keeltest ja, mis on võib-olla tänapäeva infoüh... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) esimene lugemine

Jaak Juske: Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kas teie arvates peaks poliitiliste noorteühenduste liikmetele olema relvade kasutamine lubatud? Read more

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Jaak Juske: Lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Väga otseselt puudutavad teie valdkonda Euroopa Komisjoni ettepanekud digimaksu kehtestamiseks. Milline on selles osas teie seisukoht ja kuivõrd on need ettepanekud kooskõlas Eesti huvidega?  Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:50 Vaba mikrofon

Jaak Juske: Austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Hea Eesti rahvas! Sel nädalal, 10. oktoobril möödub 100 aastat Eesti parlamentarismi ajaloo ühe kõige olulisema õigusakti – maaseaduse – vastuvõtmisest meie Asutava Kogu poolt. See oli seadus, mis tõi lõpu mõisaajale ja andis indu toona vabadussõjas võideln... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Hea ettekandja! Eile proua minister üritas väita, et õpetajad toetavad seda eelnõu. Samas me teame, et väga mitmed aineühendused on avaldanud muret ja on sellisel kujul selle eelnõu vastu, aga ma küsin teise nurga alt teie kui ülikooli õppejõu käest. Eile ütles minister korduvalt... Read more

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austet eesistuja! Hea ettekandja! Selles eelnõus on kahtlemata väga mõistlikke ettepanekuid, aga tuletan meelde, et välireklaami keeld kehtestati pärast seda, kui teie erakonnakaaslased Juhan Parts, Urmas Reinsalu ja teised olid omaaegse Riigikogu kampaania ajal kleepinud Tallinna linna täis oma hii... Read more

Jaak Juske: Aitäh, austatud ettekandja! Üks võimalus valimiskampaania kulutusi, just nimelt välireklaami kulutusi, piirata on see, et näiteks Soome eeskujul vältida hiigelreklaamplakateid ja näha linna peal ette kindlad kohad, kuhu kõik erakonnad võivad võrdselt oma valimisreklaami üles panna. Kas te selle peal... Read more

17:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Auväärt Riigikogu! Nagu teiste sarnaste tänaste eelnõude puhul arutas riigikaitsekomisjon meie välismissioonide pikendamist 16. septembri istungil. Nagu härra minister rääkis, puudutab kõnealune eelnõu kahte välismissiooni Malis ning Eesti kaitseväelaste osal... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Sinise Äratuse tegevus

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Austatud peaminister! Olen teatavasti saatnud härra siseministrile kirja, kus ma küsin, kas pole põhjust algatada Sinise Äratuse laialisaatmise menetlust, sest erakonnaseadus keelab väga ühemõtteliselt erakonna struktuuriüksustena ühendused, kes ennast relvastavad või tegelevad s... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Austatud proua minister! Ma arvan, et ka teie – nagu meiegi – olete saanud kirju tervelt realt õpetajate aineühendustelt, kes on selle eelnõu suhtes pehmelt öeldes väga kriitilised. Kui tuua välja mõningad kriitilised punktid, mis õpetajatele muret teevad, siis kõigepealt tuleks ... Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:40 Eeskuju noortele

Jaak Juske: Austatud spiiker! Austatud minister! Jätkan seda Sinise Äratuse teemat. Teie erakonna noorteühendus korraldab alaealistele noortele relvakoolitusi, julgustab neid end koos relvadega avalikult eksponeerima, õigustab nende vägivallale kutsuvaid üleskutseid ja mis, nagu ütles proua Sikkut, kõige hullem... Read more

Jaak Juske: Härra minister! Nagu proua Sikkut ennist ütles, üks Sinise Äratuse liidreid, auväärt Riigikogu liige on avalikult meie rahvusringhäälingus teatanud, et ta ei välista relvadega tänavale tulekut. Mida teie siseministrina teete, et seda tegevust, seda võimalikku provokatsiooni Eesti riigi vastu tõkesta... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Jaak Juske: Austatud õiguskantsler! Teie ettekandeid on alati rõõm kuulda, sest te kasutate väga ilusat eesti keelt. Aga minu küsimus on järgmine. Üks tänastest valitsusparteidest on korduvalt rõhutanud, et seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonid ei saa enam riigilt toetust, sest nad esindavad seksuaalvähemus... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Jaak Juske: Austatud eesistuja! Austatud proua minister! See teema on väga otseselt seotud ka õpetajate palkadega. Ja paraku on tulnud Vabariigi Valitsuselt signaal, et järgmisel aastal ähvardab õpetajate palkasid külmutamine. Täna tuli värske uudis, et õpetajad plaanivad juba lausa streiki. Ja siit minu küsimu... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:50 Raudtee elektrifitseerimine

Jaak Juske: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud Taavi Aas! Minu küsimus on ajendatud ühest Tallinna elanike murest. Teatavasti asub keset Tallinna möödunud sajandi alguses rajatud suur Kopli kaubajaam, mis on suures osas suletud territoorium, umbes niisama suur kui, muide, kolmveerand Tallinna vanalinna. Väga p... Read more

Jaak Juske: Aitäh! Austatud Taavi Aas! Ma tänan vastuse eest ja ma tõesti loodan, et te vaatate üle võimalikud investeeringud Kopli kaubajaama arendamiseks, selle, kas need on tõesti põhjendatud. Samas jäi teie vastusest kõlama, et tallinlastel tuleb nähtavasti veel aastakümneid kannatada seda, et keset linn... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Jaak Juske: Austatud ettekandja! Te olete juba tund aega püüdnud meile väita, et kõik teised on süüdi. Ma arvan, et selle eelnõu eesmärk on iseenesest õige, aga samas, kui me ei ole suutnud või tahtnud seda siiamaani ellu viia, siis on ikka täiesti uskumatu loota, et see juhtub nüüd mõne kuuga. Ma saan aru, et ... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Jaak Juske: Austatud peaminister! Ma olen pikalt töötanud ühiskonnaõpetuse õpetajana ja rääkinud ikka oma õpilastele ja neile rõhutanud, kui oluline on hoida demokraatlikku ühiskonda, kui oluline on demokraatlikus ühiskonnas, et valitsuse liikmed peaks kinni võimude lahususe ja õigusriigi põhimõttest. Teie juhi... Read more

Jaak Juske: Austatud peaminister! Mind väga huvitab Eesti lähiajalugu. Mulle meenub teie eelmisest valitsusest üks minister, kes ütles ühe õnnetu lause, et Eesti ei peaks kuuluma NATO-sse, ja te sõitsite paar päeva hiljem selle ministri lahkumisavaldusega Kadriorgu. Teie tänases valitsuses on rahandusminister, ... Read more

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Riigikogu liikmete ametivanne

Jaak Juske: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more