Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 121Open/Close results
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Mul tehniline küsimus. Selle eelnõu esimese lugemise seletuskirjast ma loen välja, et kasutatakse või saadetakse kokku 20 kaitseväelast, et üks 10 läheb neid siis Euroopa Liidu väljaõppemissioonile Malis ja kuni 10 siis ka ÜRO rahutagamismissioonile sinnasamma Malisse. Ag... Read more

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Nagu te ise selgelt välja tõite, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ütles, et selle eelnõuga on sihtgrupid kaasatud, ja sihtgruppide all ta just mõtleski raudtee-ettevõtjaid. Nendega on need eelnõu esimese muudatusettepanekute teemad kõik läbi rääg... Read more

Jüri Jaanson: Jah, suur tänu! Tõepoolest tulen eelmise küsimuse jätku juurde. Me komisjonis tõesti uurisime, et kas kooskõlastusringil on tulnud tagasiside Sotsiaalministeeriumilt, et jah, sealt tuli märkusteta tagasiside. Ja vaikimisi tõesti eeldasime, et Sotsiaalministeerium võib-olla annab info edasi puuetega ... Read more

Jüri Jaanson: Suured tänud, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Me siin arutame meresõiduohutust praegu, aga sattusime nüüd otsapidi hoopis raudteele. Esmaspäevasel majanduskomisjoni istungil tulid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul siis kiireloomulised raudteeseaduse muudatuse ettepan... Read more

Jüri Jaanson: Sihtgrupi kaasamine, ühesõnaga, peaks olema hea seadusloome tava. Seda me oleme siin teoorias hoolega juurutada püüdnud, aga praktikas kipume eirama. Sellega ei saa nõustuda. Praktikas me kipume seda eirama nii seadusandjate kui ka täitevvõimu poolt. Ehk nüüd praegu on probleem selles, et meil ei ol... Read more

Jüri Jaanson: Jah. Sooviksin teada, tõepoolest, et selle teise põhjendusena tõite välja kolmanda isiku ütluse selle kohta, et minister komisjonis ütles, et tegemist on kiireloomuliste ettepanekutega. Aga pigem oleks pidanud see ütlus olema sellekohane, miks seda katkestust tagasi lükatakse. Komisjonis minister ei... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Ma tulen tagasi Euroopa Liidu raha ja struktuurivahendite juurde. Nimelt, nende periood hakkab lõppema. Juba aastast 2017 on põhimõtteliselt olnud eri valitsuste ees küsimus, eelneva ja praeguse valitsuse ees, millal tekib mingisugune strateegiline nendest fond... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Härra minister! Ma tahaksin küsida visiooni kohta, aga küsin katuseraha koha. Te varasemas vastuses väitsite, et katuseraha on riigieelarve kõige läbipaistvam osa ja et te annate selle jagamiseks Riigikogule. Ma vaatasin ja kontrollisin igaks juhuks üle, kes ikkagi eelarve kokku peab panema. ... Read more

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Ma küsin SKAIS2 kohta. SKAIS2 on juba pikemat aega olnud üsna õnnetu programm, ei saa kuidagi valmis. Sotsiaalkomisjonis on pidevalt kuulamised olnud ja Sotsiaalkindlustusamet või õigemini arendajad on andnud lubadusi, et peagi saab valmis. Juba aastaid tagasi pidi see valm... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:30 Koostöö

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud istungi juhataja! Remargi korras ütleksin kõigepealt Signe Riisalo küsimusele vastamise peale, et puudega inimestele liikumisvõimaluste loomine nõuab ikka ka süvendatud tähelepanu ka ministrilt. Aga ma ise tahan rääkida natuke teisest asjast. Teadupärast tuleb elanikkond ikkagi tervi... Read more

Jüri Jaanson: See konkreetne mõõdik, mis teie valitsusala arengukavas kirjas on, on aasta 2020 kohta. Kaugem strateegiline eesmärk on ikkagi saada inimesed liikuma Põhjamaade tasemel. Kui me vaatame Põhjamaade tippsporti, siis ka tippsport on ju seal tõusuteel. Tiitlivõistlustel võidetakse kuldmedaleid – olümpiam... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud ettekandja! Dokument on tore, aga praegusel kujul ei leidnud ma ei sellest dokumendist ega seletuskirjast mitte kuskilt vihjet sellele, mis peaks olema selle dokumendi väljund reaalelus, tulevikus. Mainisite oma sõnavõtus, et oleks vaja teha esimene samm ehk luua seesama valdkondlik ... Read more

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:31 Kaasvastutaja roll

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud rahvastikuminister! Teie teemade hulka kuulub ka rahvastiku areng, sealhulgas loomulikult ka inimeste sünnid ja surmad ehk siis loomulik iive. Ülemöödunud aastal tegi eelmine valitsus perehüvitiste seaduses vanemahüvitistega seotud muudatused ja selle aasta septembris hakkas peal... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Diskussioon siin kogub hoogu. Ma kuulen siin seisukohti, mida võib üldistatult ja teemat arvestades kokku võtta umbes nii, et pensioniealised inimesed tuleks nagu teha vastutavaks selle eest, et me saaksime õpetajatel, politseinikel ja päästjatel palka tõst... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:50 Laste liikumine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Esmaspäeval algas ja praegu kestab üleeuroopaline suur spordinädal. Ma arvan, et sellel nädalal on sümboolselt õige aeg teile liikumishariduse teemal küsimuste esitamiseks. Vahemärkusena ütlen veel seda, et täna hommikul toimus sellesama spordinädala raames kaitseväe üldfüü... Read more

Jüri Jaanson: Tõepoolest, olen teiega nõus, et huvihariduse kaasamine haridussüsteemi on üks võtmeteemasid, kaasa arvatud see haridussüsteemi hindamine. Aga just huvihariduse kohta ma küsingi. See on tõesti riigi väga tugev tugi, see huvihariduse ja laiemalt huvitegevuse toetamine või selle täiendav rahastamine. ... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Ütlesite siin, et Eesti kodakondsuspoliitika on olnud seni väga range ja peab olema jätkuvalt range. Sellele vaatamata astute praegu siiski pretsedenditu sammu ja seote kodakondsuse saamise lahti eesti keele eksamist ja muust kodakondsuseksamist. Te seote selle kaudselt põh... Read more

Jüri Jaanson: Austatud minister! Kõigepealt kommentaar. Ma panin tähele, et te siin mitmel puhul püüate seda eelnõu närviliselt distantseerida nullvariandi nimetusest. No võite ise hinnata, kuidas tahes, aga sisuliselt võime seda eelnõu nimetada näiteks laste nullvariandiks, sest nullvariant see on, kuna eksameid... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Jüri Jaanson: Suur tänu! Tere päevast! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud viipekeelsed külalised seal rõdu peal! See arupärimine on samalaadne kui see, mis sai siin möödunud talvel korra juba esitatud. Nüüd esitame 19 kolleegiga selle uuesti, sest viipekeele tõlkide koolitamise olukord on jätkuva... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh selgituste eest! Ma kahjuks siiski ei kuulnud päris selgeid lahendusi näiteks selleks, et viipekeelsed lapsed, olgu neid vähem või rohkem, saaksid õppida ka tavalises üldhariduskoolis, just parema konkurentsivõime saavutamiseks. Aga see selleks. Ühesõnaga, mida on vaja, et viipekeeletõlgi kool... Read more

Jüri Jaanson: Suur tänu! Suur tänu ka ministrile vastuste eest! Algatuseks tahan ma öelda siiski seda, et ükskõik, mida me siin ka ei aruta, reaalsus on see, et viipekeeletõlget vajavaid inimesi on. Neid on praegu, neid on ka tulevikus, neid on igas vanuses. Nad vajavad viipekeeletõlget nii hariduse omandamiseks ... Read more

Jüri Jaanson: Natuke võtan aega juurde. Read more

Jüri Jaanson: Inimesed on meil siin olemas ja inimestele on see ühiskonda kuuluvuse tunde pärast oluline. See side, see on ainuke – viipekeeletõlk on ainuke side nende ja ühiskonna vahel. Ja kuulumise tunne tekibki selle kaudu, kas nad on kaasatud või nad ei ole kaasatud või on nad kuhugi eemale lükatud. Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Ma soovin samuti rääkida rahvusvahelisest tagasisidest, millest rääkides Kaja Kallas tõi välja väga kriitilised, negatiivse hoiakuga artiklite pealkirjad paljudes väljaannetes. Ma olen muidugi kindel, et teie nõunikud suudavad kokku panna ka teistsuguse nimekirja. Lõppude... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Hea Jüri Ratas! Te ütlesite just veidi aega tagasi, et te siit saalist tulevat kriitikat väga ei talu, aga ma tulen tagasi just selle umbusaldamise peapõhjuse juurde ja küsin retooriliselt, kes siis ikkagi selle valitsuse peaminister on. Ma selgitan. Minu arusaamist mööda on peaminister ikkag... Read more

Jüri Jaanson: Arvan, et selle peamine võit ongi see, et te olete täies ilus meie ees ja vastate küsimustele. Aga see on tänane päev, homme tuleb uus päev. Kes on homme peaminister? Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Printsiibilt on minu meelest tegemist õige asjaga. Tegemist on ju vea parandamisega, mille eesmärgiks olete seadnud piirikaubanduse lõpetamise. See aga on natuke võimendatud eesmärk. Samas tuleks silmas pidada, et alkoholiaktsiisi kui sellise ülesanne on siiski teha alkoh... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Te ütlesite veidi aega tagasi ühes vastuses, et selle eelnõu juurde tullakse tagasi, kui selle mõjul piirikaubandus ei peaks vähenema. Aga te ütlesite ka seda, et arstide esindaja käis teil komisjonis ja hoiatas täiendavate surmajuhtude ja tervisekahjude eest. Mina arvan,... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Head kolleegid! Meil on siin puldis käinud rahanduskomisjoni liikmed ja rahanduse esindajad ning eelnõust on räägitud rohkem rahanduse vaatevinklist. Ma püüan sotsiaalkomisjoni liikmena rohkem rõhutada just rahva tervise aspekti. Kõigepealt, printsiibilt muidugi selle eelnõuga liigutakse õige... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:18 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Millal uue konventsiooniga ühinemine reaalsuses teoks saada võiks? On see aeg paigas? Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Te olete mitmel korral toonitanud, et praegune eelnõu on koalitsiooni kokkulepe, mille aluseks on KPMG mõjuanalüüs. Te olete erinevaid asjaolusid välja toonud. Ma tulen korraks tagasi kolleeg Aivar Sõerdi küsimuse juurde. Ta juhtis teie tähelepanu sellele, et viina hinna ... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud Mart Helme! Ma juba tund aega või rohkemgi kuulan siin seda diskussiooni ja vaatan, et kogu aeg te esinete vasturünnakutega Reformierakonna aadressil, süüdistate meid sajas surmapatus ja kõige selle taustal väidate, et umbusaldusavaldus, mille me esitasime, on irooniline ja seetõttu... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Hea Mart Helme, katsume sõbralikumalt! Mulle isiklikult teie vali hääl ja teie hea diktsioon väga meeldib. Aga ma tulen tagasi oma eelmise küsimuse juurde. Ärme räägime siin enam kriminaalmenetlusest, räägime uurimisest – asja sisu see enam ei muuda. Austatud siseminister, ma küsin uuesti: ka... Read more

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Istungi rakendamine

Jüri Jaanson: Ma ka omalt poolt tänan Artot! Aga, austatud istungi juhataja ja head kolleegid! Eelmise Riigikogu koosseisu ajal pooleli jäänud teemasid tuleb nüüd uue koosseisu ja uue valitsuse ametiajal arutada. Üks neid teemasid on viipekeeletõlke kättesaadavus tulevikus. Eesti viipekeel on emakeeleks või peami... Read more

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud Finantsinspektsiooni juht! Ma kõigepealt tänan teid väga põhjaliku ettekande eest, aga veelgi enam nende põhjalike vastuste eest, mis te küsimustele olete andnud. Te olete hästi selgitanud meie finantsmaastikul, kogu panganduses toimuvat. Aga mul tekkis küsimus just teie enda org... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud Eesti Panga president! Ma alustuseks soovin teid tänada Eesti Panga juhtimise eest teie presidentuuri perioodil ja loomulikult soovin tänada esinemiste eest siinsamas Riigikogus, need on alati põhjalikud olnud. Aga oma kõnes te korra rõhutasite seda, et teie roll on olla Eesti valits... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaministrikandidaat! Asun kohe asja juurde. Te olete peaministrina ametis olnud viimased kaks ja pool aastat. Ametisse asunud, muutsite te tulumaksusüsteemi, mille tulemusena peavad töötavad pensionärid oma pensionite pealt täiendavat tulumaksu tasuma. See on töötavate pensionäride ... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaministrikandidaat! Hea Jüri! Ma uurin natuke väärtuskonfliktide kohta. Oleme praegu olukorras, kus te räägite ka siin meie kõigi Eestist – mitte sellest, et keegi on vale ja keegi on õige, vaid meie kõigi Eestist. Ja põhimõtteliselt on ka koalitsioonileppe sissejuhatust tegeliku... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest on kahetsusväärne just see, et sellist praktikat meil komisjonides ikka jätkuvalt läbi lastakse. Võib ju ametnikke manitseda, aga ikkagi lastakse läbi sellist praktikat, et hoopis teisest valdkonnast teemad poogitakse seaduseelnõudele külge. See... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Päris hea ja põhjalik selgitus, sellest kõigest ma saan aru. Aga me oleme olukorras, kus me sadamaseaduse muutmise asemel räägime hoopis teisest teemast ja see asi pidi käivituma selle aasta algusest. Saan aru, nüüd tuleb Riigikogu töös sunnitud paus jne. Aga kus olid ametnikud enne ja miks... Read more

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Austatud kolleegid! Mul on selle eelnõu üle tõesti väga hea meel. Seda on hästi pikalt ja põhjalikult menetletud. Ma väga tänan komisjoni ja kõiki asjaosalisi, et ta on jõudnud sellisena, nagu ta on, siia teisele lugemisele. Miks ta oluline on? Ta on esimene terviktekst, kus muinsuskaitseliste ehit... Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Härra juhataja! Head kolleegid! Ma soovin algatuseks ka väga tänada Helmen Kütti, meie sotsiaalkomisjoni esimeest, kes tegi siin hästi põhjaliku ülevaate kogu menetluse protsessist. Selle eelnõu menetlus oli küll selline, millest meil kõigil oli üsna palju õppida. Võib-olla teen märkuse ka kolleeg A... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus on tegelikult sama teema kohta. Te tõite oma kõnes välja väga olulisi teadus- ja arendustegevuse aspekte, näiteks teadlaskonna ja ettevõtjate koostöö või innovatsioonisüsteemi arendamine või toimimine. Selle teema üks pool on muidugi see, et teaduse rahastam... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud juhataja! Hea kolleeg, töötavate pensionäride täiendava maksustamise probleem on seni lahendamata. Minu arusaamise järgi on tegemist väga fundamentaalse ja kaugeleulatuvate negatiivsete tagajärgedega probleemiga. Tegelikult sai ilmselt ka koalitsioon sellest hästi aru ja lubas tänavu... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud eesistuja! Hea kolleeg, ma küsin uuesti sellesama töötavate pensionäride täiendava maksustamise kohta. Ma ei saanud hästi aru. Te ütlesite, et te ise ei ole koalitsioonis või selle nõukogus, muidugi mitte ka valitsuses või kus iganes. Aga ma uurin teie kui rahanduskomisjoni esimehe k... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud esitaja! Vaatamata koalitsiooni silmanähtavale soovile tõsta aktsiise rahanduslikel põhjustel, on nad afišeerinud ikkagi seda, et see on tehtud inimeste tervise huvides, alkoholitarbimise vähendamise huvides. Nüüd on meil piirikaubandus, alkoholitarbimine on tõusuteel ja me soovime s... Read more

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister, tunnustan teid kõigepealt paraspordile pühendatud tähelepanu eest ja neile võimaluste otsimise eest. Aga mul on küsimus rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise meetme kohta. Need peavad kindlasti poolteisekordse maksutulu tagasi tooma. Mul on küsimus, mis ann... Read more

Jüri Jaanson: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ühiskonnas hindame sporti eelkõige meie sportlaste rahvusvaheliste saavutuste järgi. Viimasel kahel aastal on olümpiaalade tiitlivõistlustel edukad olnud eelkõige meie vehklejad, aga ka maadlejad ja sõudjad. Taliolümpialt tõi Saskia Alusalu kiiruisutamise ü... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud välisminister! Ühinemine mittesiduva ränderaamistikuga on põhimõtteliselt hea tahte ja rahvusvahelise koostöö akt. Nagu te olete ka ise välja toonud, on ühiskonnas poleemikat tekitanud selle võimalike tulevikuarengute probleem. Ma lähtun oma küsimuses eeldusest, et Eesti Vabariik on ... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE) kolmas lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Eesti riigi üks murekoht on teadus- ja arendustegevuse investeeringud. Mind huvitabki, kas selle lisaeelarvega on 2018. aasta eelarves tehtud mingeid muudatusi ka teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni koha pealt. Ja kui seda on tehtud, siis mitu protse... Read more

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma tulen tagasi oma eelmise küsimuse juurde ja täpsustan seda selguse huvides. Ma küsisin teilt kui komisjoni esindajalt, kas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonitegevuse koha pealt tehti eelarves mingeid muudatusi. Kas komisjoni arutelus tulid jutuks mingid muud... Read more

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Tänan põhjaliku ülevaate eest! Te puudutasite muu hulgas Euroopa Liidu toetuste vähenemist ja pikemas plaanis ka kadumist. Mulle tundub, et selle raha vähenemise teema on igas ministeeriumis nagu siseasi. Ministeeriumides ise otsustatakse, millal raha vähenemisest tulenev... Read more

05.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446)

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Jalgratas nagu ka Soome kelk on sellised liikumisvahendid, mille puhul on kasulik ühendatud kasulikuga. See on kasulikkus ruudus: ühiskondlik vajadus tegeleda terviseedendusega saab kaetud ja see on tervise seisukohast kasulik. Küsimus ongi selles, kui palju me näeme seda k... Read more

Jüri Jaanson: ... selliseid liikumisharrastusi suurendada. Read more

18.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" eelnõu (653 OE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te toonitasite oma sõnavõtus, et pidasite vajalikuks pakutud käibemaksuseaduse muudatuse küsimuses pöörduda sotsiaalkomisjoni poole, et teie enda või kogu rahanduskomisjoni pädevus jäi väheseks. Aga päris suurte alkoholiaktsiisi muudatuste mõju aru... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:28 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, härra eesistuja! Austatud minister! Eelnõu tutvustuses on kirjas, et füüsilistest isikutest maksumaksjatest puudutab see mitteresidente. Kas te täpsustaksite, kui palju see eelnõu tulumaksu mahaarvamiste suhtes puudutab füüsilistest isikutest maksumaksjaid? Read more

20:31 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, härra eesistuja! Austatud minister! Jah, kahtlemata on tegemist väga vajaliku eelnõuga ning väga vajaliku komisjoni määrusega. Nüüd on turvaelemendid nendel pakenditel peal igal tarneetapil, alates tootmisest kuni lõpptarbija kätte jõudmiseni. Aga aeg-ajalt on vaja teha nendele ravimitele ka,... Read more