Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 14Open/Close results
26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) teine lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Antud eelnõu esimene lugemine lõpetati siin saalis 27. jaanuaril. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 10. veebruar kell 17.15. Ühtegi muudatusettepanekut laekunud ei ole. Komisjon arutas teist korda seda eelnõu 17. veebruaril. Kohal olid ja komisjoni t... Read more

Igor Kravtšenko: Tegelikult istungi juhataja osaliselt juba vastas sinu küsimusele, hea kolleeg. Sisuks on Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise konventsiooni ratifitseerimine. Read more

Igor Kravtšenko: No ilmselt oli seal esialgu ainult sõna "Eesti" ja sõna "Vabariik" oli puudu. Read more

Igor Kravtšenko: Just. Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Austatud esimees! Head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas seda ilusa numbriga eelnõu oma 20. jaanuari istungil, mida juhatas Erki Savisaar. Istungist võtsid osa järgmised komisjoni liikmed: Yoko Alender, Riho Breivel, Peeter Ernits, Heiki Kranich, Igor Kravtšenko ehk siis mina, Üllar Saaremäe ja Ma... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Minu küsimus puudutab Eesti meistrivõistlusi. Kas teie arvates olukord, kus me oleme sunnitud neid läbi viima mõnel suvisel olümpiaalal kuskil välisriigis, on aktsepteeritav? Või me peame ikka püüdlema sinnapoole, et korraldada neid Eestis? Read more

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:04 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE) teine lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Dmitri! Sa rääkisid, et käesolev eelnõu lahendab praktilisest elust tulenevaid probleeme. Sa rääkisid raskeveokimaksust rääkides lahendusest, aga mis see praktiline probleem on? Ole hea, täpsusta! Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te küll käsitlesite väga põhjalikult komisjonis toimunut, aga äkki teil jäi vaatamata sellele ütlemata midagi sellist, mis vääriks meie ette toomist. Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:38 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Härra minister väitis oma ettekandes korduvalt, et praegune süsteem ei ole piisavalt läbipaistev. Siinkohal küsingi teilt, kuidas teie arvates võiks selle süsteemi läbipaistvamaks muuta. Read more

Igor Kravtšenko: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Härra ministri jutust sain ma aru, et selle nõukogu tööga on seotud üpris suured administreerimiskulud ehk halduskulud. Teie jutus kõlas vastupidine arvamus. Kuidas need lood tegelikkuses on ja kas annab selle reorganiseerimisega midagi tõsiselt kokku hoi... Read more

17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Näitasite just ühte paksu raamatut, kuhu on koondatud ilmselt Riigikontrolli arvamus. Kas ka keegi teine on VEB Fondi varasid auditeerinud ja kui on, siis mitu korda ja mis on selle tulemus või järeldus? Read more

Igor Kravtšenko: Aitäh! Kas teie arvates oli registri puudumise taga tahtlik tegevus või lihtsalt lohakus? Read more

10.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Teatavasti läksid praegu Lätis likvideerimisel oleva panga omanikud Euroopa järelevalveorganite vastu kohtusse. Ka Eestis on hiljuti olnud sarnane juhtum. Kas teie arvates on selle Eesti nišipanga omanike sarnane samm välistatud? Kas nüüd tagasi vaad... Read more

03.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne

Igor Kravtšenko: Aitäh, hea juhataja! Austatud härra Hansson! Teatavasti on Eesti kullavarud Euroopa väikseimad, need on isegi meie Baltikumi naabrite omadest kordades väiksemad. Kas teie arvates olukord, kus Eesti Panga varud on isegi mõne erafirma varudest väiksemad, ei tundu natuke tobe? Kas teil on plaanis neid ... Read more

06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:45 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh! Hea minister! Küsin lühidalt: kas liikmemaksu suurus muutub meie jaoks või jääb samaks? Äkki oskate öelda. Read more

19:08 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Te rääkisite küll lepingust, aga äkki ütlete paar sõna ka selle juurde kuuluva protokolli kohta? Read more

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:05 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud esimees! Hea kolleeg! Sa korduvalt mainisid, et suurim farm on Balti Karusnaha oma. Väga kahju, et sa ei ole jõudnud seal Karjakülas, kus see asub, ära käia ja olukorraga tutvuda. Ma pakun, et kaudselt või otseselt on farmiga seotud ligi kolm neljandikku selle asumi elanikke. Mis sin... Read more

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud juhataja! Hea kolleeg! Ma pean paluma vabandust Marianne Mikko käest, sest osaliselt kordan tema küsimust. Holland on meist natukene kaugel, aga meie lähimad naabrid Soome ja Läti ei keelusta, vaid arendavad seda majandusharu. Mida Eesti võib sellest sõnumist välja lugeda? Read more

22.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:11 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! See ei ole mingi saladus, et väga suur osa meie ühiskonnast elab ühe naaberriigi info- ja meediaruumis, pehmelt öeldes. Mulle ei meenu, et sealses televisioonis oleks olnud näha alkoholireklaami. Tahangi küsida teie hinnangut, kuidas on see mõjutanud selle ühi... Read more

18.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:03 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine

Igor Kravtšenko: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Olen kuulnud erinevaid arvamusi, aga kuna tekkis võimalus küsida otse ministrilt, siis küsingi: mis vanuseni on laps Eesti seaduste mõttes laps? Read more

06.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Riigikogu liikme Igor Kravtšenko ametivanne

Igor Kravtšenko: Austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more