Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 282Open/Close results
02.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:12 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Head kolleegid! Ka mina alustan tänusõnadega kõigepealt meie kõigi Riigikogu liikmete nimel või suunas selle eest, et me oleme valmis täna täiendavaks istungiks, et alustada seda ettevalmistatud seaduste paketi menetlemist ja teeme seda kiireloomulisena. Ja ma väga loodan, et see arutelu Riig... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Edasi, ilmselt lisaeelarve osa, mis tekitab kõige tohkem vaidlusi, mis on siit ka läbi käinud, mida ma nimetaksin varia, kus on erinevad rahaeraldused, toetused, meetmed, pädevused ametkondadele antud, olgu need kohalikud omavalitsused, investeeringud teedele, volitused Maksu- ja Tolliametile maksui... Read more

25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu III istungjärgu 9. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Jah, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja ühe otsuse eelnõu. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt töö- ja kodukorra seadusele. Head kolleegid! Teeme kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontrollKohale regi... Read more

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt, Riigikogu juhatuse valimised. Head kolleegid, alustame Riigikogu esimehe valimistest. Ma lühidalt tutvustan teile Riigikogu esimehe valimise korda. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmet... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Alar Laneman, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas on veel kandidaate? Rohkem kandidaatide esitamise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Ivari Padar, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun nõusolek ka kirjalikult! Henn Põlluaas, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun nõusolek ka kirjalikult! Sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaatide nimede kandmiseks hääletussedelitele. Vaheaja lõppemisest annan teada helisignaaliga. Aitäh!V a h e a e g Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskaste ja sulgevad need turvaplommidega.Aitäh! Hääletamiskastid on plommitud. Lubage mul järgnevalt tutvustada hääletamise korda. Valimisteks on ette valmistatud kuus... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud Riigikogu! Kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. Palun tuua hääletamiskastid saali! Tundub, et kõik kastid on saalis. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise läbi viimise kohta proteste? Proteste ei ole. Siis ma palun kontrollida hääletamiskaste ja seda, kas turvaplom... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valimiskomisjon valmistab ette protokolli hääletustulemuste kohta, ootame selle ära. Head kolleegid! Teen teatavaks hääletustulemused Riigikogu esimehe valimisel. Vabariigi Valimiskomisjoni protokoll hääletamistulemuse kohta Riigikogu esimehe valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häältelugemise... Read more

Helir-Valdor Seeder: Jah, olen nõus. Read more

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

12:00 Infotund

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame tänase infotunniga. Ja alustuseks kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohale registreeris ennast 19 Riigikogu liiget, puudub 82. Tänases infotunnis osalevad peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning väliskaubandus- ja i... Read more

12:02 Tegevused eriolukorras

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nii, läheme siis tänase infotunni küsimuste juurde. Esimeseks küsijaks on Indrek Saar, küsimus on esitatud peaminister Jüri Ratasele. Tegevused eriolukorras. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitluse.  Read more

12:17 Mida saame teha, et laiendada COVID-19 testimist?

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Teine küsimus. Esitaja Taavi Rõivas, küsimus esitatakse peaminister Jüri Ratasele. Mida saame teha, et laiendada COVID-19 testimist? Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Read more

12:32 Eriolukorra mõju Eesti haridusele

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme kolmanda küsimuse juurde. Küsijaks on Katri Raik, haridus- ja teadusminister Mailis Repsile, eriolukorra mõjust Eesti haridusele. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud minister, aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan sellele küsimusele vastamise. Read more

12:46 Kriisiabimeetmed

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ja läheme edasi. Neljas küsija on Annely Akkermann, vastab väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. Kriisiabimeetmed. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Read more

12:55 Võõrtööjõud

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane viies küsija on Ivari Padar, küsimus on peaminister Jüri Ratasele võõrtööjõust. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu 7. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soov anda üle eelnõusid ja arupärimisi? Enn Eesmaa, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kert Kingo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja juhatus menetleb neid vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Hanno Pevkur, kas protseduuriline küsimus? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ei sätesta täpselt, millisel juhul toimuvad komisjonides arutelud ja millisel kujul protokollid vormistatakse. Praktika on väga erinev. Me oleme siin Riigikogus saalis menetlenud eelnõusid korduvalt ka nii, et protokollid ei ole veel lõplikult valmis või ei ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mõlema komisjoni ettepanek suurele saalile on olemas. Seda, millisel kujul arutelu on protokollitud – nii, nagu ma ütlesin –, kodukord ei sätesta. Ja me saame kindlasti põhjaliku ülevaate komisjoni ettekandjatelt, nii rahanduskomisjoni kui ka põhiseaduskomisjoni omalt. Neile on võimalik esita... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tõepoolest, protest on saabunud – eile õhtul kell 20 saabus – ja mina olen selle läbi lugenud. Juhatus ei ole seda arutanud, nii et mul ei ole võimalik juhatuse nimel midagi öelda. Juhatuse esimees ega ükski juhatuse liige pole teinud ka ettepanekut juhatust erakorraliselt kokku kutsuda, nii ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma ei saanud küsimusest aru. Kuidas me ei tea, mida me arutame? Päevakorrapunktis on täpselt fikseeritud, mida me arutame. Mis puudutab komisjonide seisukohti, siis need on tavapärases korras kättesaadavad, need mõlemad on varasemalt ... (M. Lauri ütleb midagi saalist.) On küll, need on varasemalt v... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma veel kord ütlen kõigile Riigikogu liikmetele, et kodu- ja töökorra seadus ei reguleeri seda, millises mahus ja kuidas täpselt protokolle peab koostama, ja ei reguleeri ka seda, kas komisjonipoolne ettekandja räägib peast või loeb sõna-sõnalt maha seda teksti, mis on protokolli kirjutatud. Riigiko... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Nii nagu te ise ütlesite, siis lõppjäreldused komisjonil ei muutunud, ja see, et komisjon arutab mitmel korral ühte või teist küsimust, ei ole töö- ja kodukorraga sugugi vastuolus. Komisjon võib isegi pärast suure saali arutelu ja lõpphääletust neid küsimusi edasi arutada, see ei ole ka sugug... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Vastab tõele, et juhatus ei ole seda arutanud. Ei ole ka ükski juhatuse liige teinud ettepanekut kutsuda Riigikogu juhatus erakorraliselt kokku, et seda protesti arutada. Ja minu arvates ei ole selleks vajadustki, sest see protest puudutas komisjoni arutelu formaati ja protokollimist. Kumbki ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ei, selleks ei ole vajadust. Sellist praktikat meil ei ole, et me komisjoni protokollid kõikide päevakorrapunktide puhul siia suurde saali tooksime, juhuks kui peaks küsimusi tekkima. Sellist praktikat ei ole ja seadus seda ka ei nõua. Küll aga on võimalik neid dokumente komisjonist nõutada, ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ei, aitäh! Mina küll ei näe mingisugust vajadust, et kogu suure saali töö praegu peatada ja hakata tegelema selle protesti põhjaliku analüüsimisega. Seda ei ole me teinud ka varasematel kordadel, kui protestid on saabunud. Juhatus arutab ja menetleb seda tavapärases korras. Ja nagu ma ütlesin – sead... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siin ma pean teid küll nüüd täpsustama. Kindlasti on hea praktika see, et komisjoni ettekandja ei piirdu ainult kuivalt protokolli tutvustamisega, vaid avab ka komisjonis peetud arutelu sisu ja vastab Riigikogu liikmete küsimustele, püüdes seejuures mitte oma isiklikke muljeid väljendada, vaid edast... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ei ole vaja. Ma loodan, et võltsitud protokolli kui sellist ei olegi olemas. Ma väga kardan, et sa jäädki seda otsima ja ei jõua hääletuse ajaks suurde saali tagasi. Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Head kolleegid! Me hakkame siin ennast juba kordama. Ma veel kord ütlen, et Riigikogu juhatus kindlasti arutab proteste. Riigikogu juhatus arutab kõiki kirju ja pöördumisi, mis talle saabuvad. Aga me teeme seda korraliselt, mitte erakorraliselt. Ja mis puudutab võimalikke võltsimisi, millele ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teil on õigus. Lisaks kodu- ja töökorra seaduses sätestatule on vanematekogus ja juhatuse tasemel kokku lepitud, et protokollid peavad olema võimalikult põhjalikud. Aga komisjonide protokollid on tänaseni praktikas põhjalikkuse poolest väga erinevad. Küll aga pole teil õigus selles osas, just... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ärme oletame, vaid kuulame komisjoni ettekandja ära. Kindlasti on teil võimalik öeldut täiendada, kõikidel Riigikogu liikmetel on täna arutelu käigus võimalik sõna võtta, te saate oma arvamuse välja öelda 5 + 3 minuti, s.o kaheksa minuti raames. Kui leiate, et mõni teie mõte on jäänud kajast... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kodu- ja töökorra seadus seda ei reguleeri, aga kui üks või teine komisjoni liige soovib oma eriarvamuse lisada, siis see võimalus on tal alati olemas. Ta koostab selle ise ja paneb selle protokolli juurde, see võimalus on olemas. Aga ma ütlen veel kord, kodu- ja töökorra seadus ei nõua komisjonides... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Meil on alusmaterjali piisavalt ja komisjoni ettekandja kindlasti kajastab ka neid arutelusid, mis on toimunud pärast seda, kui suure saali päevakord on Riigikogu liikmetele esitatud. Nii on ka varem siin olnud, et päevakord kinnitatakse ära, juhatus saadab selle Riigikogu liikmetele laiali ja komis... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Väga asjalik ettepanek. Andres Sutt, loodetavasti on teil sama asjalik ettepanek. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aga sellepärast, et see on meil planeeritud sellesse nädalasse. Kõik inimesed, Riigikogu liikmed on selleks valmis ja komisjoni ettekandja annab meile põhjaliku ülevaate komisjonis toimunust. Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo, ma teen protokolli jaoks ühe täpsustuse: ma olen selle protesti siiski läbi lugenud. Aga komisjon töötab oma plaanide kohaselt, töörütmi kohaselt, nii nagu hea tava ja praktika meil on, et kui protokoll on koostatud, siis saadetakse see osapooltele kooskõlastusringile, seejärel viiakse sisse ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kindlasti tuleb teha tööd täie vastutustundega ja põhjalikult, see puudutab kõiki komisjone. Aga ma arvan, et jah, mu kolleegid juhatusest on minuga sama meelt – keegi neist ei ole teinud ettepanekut juhtatust erakorraliselt kokku kutsuda, nii et läheme päevakorraga rahulikult edasi. Heljo Pikhof, p... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teoreetiliselt on teil ju õigus ja ideaalne oleks see, kui juba järgmisel päeval oleks protokollid, mis komisjonidest tulevad, allkirjastatud. Praktika on paraku teistsugune. Nii nagu ma ütlesin, on isegi juhatus pidanud mõne komisjoni esimehe poole pöörduma, sest mitmeid kuid ei ole protokol... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Head kolleegid! Ei, meil ei ole siin vaba mikrofon, ei ole vaja vastata. Head kolleegid, nüüd me oleme saanud alguseks ennast juba välja elada või õigemini uude punkti sisse elada. Mul on ettepanek, et läheme tänase päevakorra juurde. Aga enne seda, head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli.... Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (108 UA). Enne, kui me selle päevakorrapunkti menetlemise juurde läheme, tutvustan lühidalt selle menetlemise korda. Kõigepealt o... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Urve Tiidus palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun!  Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma katkestan korra. Repliigiks teil võimalust ei ole. See võimalus on teil siis, kui teie nime mainitakse läbirääkimiste käigus. Küll aga on teil võimalus esitada oma esimene küsimus komisjoni ettekandjale, kui soovite. See võimalus teil on. Kas härra Kruusel oli protseduuriline küsimus? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: See nüüd ei olnud küll protseduuriline küsimus, aga kui ettekandja soovib, võib ta vastata. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Mina kutsun kõiki teid üles toetama selle seaduse vastuvõtmist muutmata kujul. Ma võin kinnitada, et kõik need arutelud, mis siin Riigikogus on toimunud, on olnud ju lõpuks ikkagi väga sisulised. Selle eelnõu arutelu on olnud väga pikk juba enne seda, kui president otsustas selle par... Read more

Helir-Valdor Seeder: Ka maksumaksjad kaotavad selle tagajärjel. Kes siis on võitjad? Võitjad on ainult finantsasutused. Nii et, head kolleegid, sõbrad, mõelgem väga tõsiselt! Senine praktika on parim kogemus, millest me peame lähtuma, mitte prognoosidest. Need prognoosid on teinud ka Eesti Pank, kes prognoosib tulevikk... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 7. töönädala teisipäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Ei ole eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi. Siis, head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontr... Read more

10:01 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänaste päevakorrapunktide juurde. Esimene päevakorrapunkt on õiguskomisjoni ja Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (148 SE, ühendatud eelnõud 101 SE ja 117 SE) kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Jah, Toomas Kivimägi Reformierakon... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi fraktsioonidel ei ole. Oleme läbirääkimised lõpetanud ja saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele õiguskomisjoni ja Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu 148. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustu... Read more

10:10 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teise lugemise jätkamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu 97 teise lugemise jätkamine. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud ka kaks muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielik... Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me saame minna edasi tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 122 esimene lugemine. Aga enne, kui me läheme kolmanda päevakorrapunkti menetlemise juurde, ma lühidalt tutvustan teile selle ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud kolleegid! Jätkame Riigikogu istungit. Kolmas päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 122 esimene lugemine. Ettekandja on Riigikogu liige Jüri Jaanson. Ma tuletan veel kord meelde, et esitame küsimused rahulikus... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun rahulikumalt! Me ei jõua kirja panna. Hingame sügavalt, teeme pause. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valime adaadžo tempo! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kert Kingo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palume aeglasemalt! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rahu nüüd! Esimene küsimus, palun veel korrata! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rahu! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tempo on väga kiire. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd ma palun ettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Marko Šorini. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmed soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, seega on teisele arupärimisele vastamine lõpetatud. Read more

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me saame minna edasi kolmanda arupärimise juurde, mille on esitanud Riigikogu liikmed Johannes Kert, Valdo Randpere, Andrus Seeme, Erkki Keldo, Urve Tiidus, Ants Laaneots, Kalle Laanet, Andres Sutt, Annely Akkermann, Hele Everaus, Yoko Alender, Kristen Michal, Maris Lauri, Urmas Kruuse, Kaja Kallas,... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama haridus- ja teadminister Mailis Repsi. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Johannes Kert, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tiit Kala, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ants Laaneots, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soovi avada läbirääkimisi? Jah, palun, Katri Raik! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Johannes Kert, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem Riigikogu liikmetel läbirääkimiste soovi ei ole. Suur tänu ministrile ja aitäh kõigile aktiivsetele arutelul osalejatele! Kolmandale arupärimisele vastamine on lõppenud ja ka tänased päevakorrapunktid läbitud. Read more

18:26 Vaba mikrofon

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nüüd on kõigil soovijail pärast haamrilööki võimalik registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Jah, kolleeg Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem vabasse mikrofoni registreerunuid ei ole, seega on ka vaba mikrofon lõppenud. Ja ka tänane istung lõppenud. Aitäh, kolleegid! Kohtumiseni homme!Istungi lõpp kell 18.36. Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 6. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soov üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Alar Laneman, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks seaduseelnõu ning juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid! Nüüd esitan teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis looduskai... Read more

14:06 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 123 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Igor Kravtšenko! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Kalle Laanet, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 123 lõpphääletus ja me läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, ... Read more

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on õiguskomisjoni ja Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu 148, milles on ühendatud eelnõud 101 ja 117, teine lugemine. Ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kert Kingo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kai Rimmel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, kas on protseduuriline küsimus? Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ei, me kuulsime, et küsimusele vastati. Kas see oli sisuline vastus või mitte, on omaette küsimus. Kodukord nii täpselt lahti ei räägi, kas vastaja peab andma sisulise või formaalse vastuse. Enamasti me saame siin ikka sisulisi vastuseid ja on väga head küsimused olnud. Nii et küllap see kõik on oln... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kas te ei olegi seda veel läbi lugenud? Või mida te ette kannate? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, rohkem küsimusi teile ei ole! Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Me saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanekuid on eelnõu kohta esitatud neli. Esimese muudatusettepaneku on teinud õiguskomisjon, juhtivkomisjoni se... Read more

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 135 esimene lugemine. Ettekandjaks on siseminister Mart Helme, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile rohkem küsimus ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Jaa, Raimond Kaljulaid, ilmselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

15:09 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 137 esimene lugemine. Ma palun kõnepulti ettekandjaks ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Marko Mihkelson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister, rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Alar Lanemani! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 137 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 11. märtsi k... Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Läheme edasi tänase päevakorraga. Viies päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 119 esimene lugemine. Ma... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kiisler, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Priit Sibul, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Esitatud eelnõu puhul sellest mõttest küll aru ei saa, kirjast teie vastust küll välja ei loe. Ilmselt tuleb seda menetluse käigus täpsustada. Aga mul on küsimus § 1 lõike 3 kohta, mis räägib sellest, et osaku omanikul on õigus käesolevas seaduses sätestatud tingimustel taotleda ühekordset võ... Read more

Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Minu arvates on see pensionireformi arutelu olnud siin läbi aastate väga positiivne protsess. Üldine teadlikkus on kasvanud ja hea meel on ka selle üle, et eri erakondade poliitikud on olnud õppimisvõimelised. Need poliitikud, kes veel aasta või vähemgi tagasi rääkisid väga selgelt, ... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu III istungjärgu 6. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on Riigikogu liikmetel võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontrollKoha... Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde: Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Jaanus Karilaidi, Urmas Espenbergi, Urmas Reitelmanni, Uno Kaskpeiti, Kalle Grünthali, Kai Rimmeli, Kert Kingo, Jaak Valge, Leo Kunnase, Paul Puustusmaa, Riho Breiveli, Tiit Kala, Anti Poolametsa, Merry Aarti, Siim Pohlaku ja H... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marika Tuus-Laul, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, kas protseduuriline küsimus? Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma loodan, et ettekandja on eelnõuga, mida ta ette kannab, väga hästi kursis. Kõigi ülejäänud eelnõude puhul on iga Riigikogu liikme enda otsustada ja oma vastutada, kui palju ta kursis on. Nii et kõik see, mis saalis praegu toimub, on kodu- ja töökorraga täies kooskõlas ja meil ei ole põhjus... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: No minul puudub ülevaade kõigi Riigikogu liikmete teemaga kursis olekust ja teadmistest apteegituru kohta. Ja sellist pädevust ja õigust mulle antud ei ole, et oma subjektiivse arvamuse alusel langetada otsuseid võtta vaheaegu, kui üks või teine Riigikogu liige ei ole minu meelest eelnõudega kursis.... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marika Tuus-Laul, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, protseduuriline küsimus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: No küllap me ikka kõik saame aru, milleks me siin oleme. Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, kas protseduuriline küsimus? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! See ei olnud küll protseduuriline küsimus. Mul on soovitus kõigile küsijatele ja, Annely, sulle ka, et hakka kohe küsimust esitama, kui küsimuse aeg pihta hakkab. Sa minut aega juhatasid oma küsimust sisse ja siis hakkasid kiirustades küsimust sõnastama. Kui sa vastupidi teed, siis on lihtsam... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun, protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Valdo, ma tunnustan sind selle eest, et sa oma pinginaabrit kaitsed, aga ma nägin, et sa aitasid tal ka kätt tõsta protseduuriliseks küsimuseks. Aitäh selle eest! Läheme edasi: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ei, ma katkestan teid: te ei ole midagi maha maganud, te olete täiesti ärkvel, aga kodu- ja töökord sätestab, et kui teie nime mainitakse läbirääkimistel, siis on teil õigus repliigiks. Praegu ei ole veel läbirääkimiste voor, vaid ettekandjale küsimuste esitamise voor. Ja siin, kui kellegi nime main... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma ei näe teid praegu kõne järjekorras. Olge hea, pange ennast järjekorda! (V. Randpere ütleb midagi saalist.) No näete, ilusti aparaat registreeris teid. Ja lõpetuseks öeldud sõna on alati suur eelis, mitte puudus. Nii et jätkame. Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Meil on ikka hea tava, et kõiki küsimusi, mis mahuvad ühe minuti sisse, käsitatakse ühe küsimuse eri osadena. Nii et olge hea, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Püüame korraga esitada ühe küsimuse ühe minuti sees ja vastaja püüab selle küsimuse meelde jätta ja vastata. Muidu meil kujuneb niimoodi, et saalist tuleb neli erinevat küsimust, ja see ei ole kodukorraga päris kooskõlas. Aga läheme edasi. Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrus Seeme, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Read more

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 5. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soov üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Ei ole. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohal on 72 Riigikogu liiget, puudub 29. Enne, ku... Read more

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me saame minna tänase päevakorra punktide arutamise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Anti Poolametsa, Enn Eesmaa, Jaak Juske, Marko Mihkelsoni, Urve Tiiduse, Urmas Reitelmanni, Peeter Ernitsa, Urmas Espenbergi, Urmas Kruuse, Merry Aarti, Uno Kaskpeiti, Madis Millingu, Yoko Alend... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks väliskomisjoni liikme Ruuben Kaalepi. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Mihhail Lotman Isamaa fraktsiooni nimel, palun! 5 + 3 minutit. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jaak Juske, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove ei ole, sellega on läbirääkimised lõppenud. Avalduse kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 140 lõpphääletus. Me saamegi lõpphääletuse juurde minna.Head kolleegid, kuna ma stenogrammi jaoks lugesin juba kõigi 73 Ri... Read more

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi teise päevakorrapunktiga. Teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 111 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahandusminister Martin Helme. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tõepoolest, teile on ka küsimusi. Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Kert Kingo. Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu III istungjärgu 5. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on Riigikogu liikmetel võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Teeme kohaloleku kontrolli, palun! Kohaloleku kontrollKohale registr... Read more

10:01 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 100 kolmas lugemine. Kas fraktsioon... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Siim Kiisler Isamaa Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Peeter Ernits, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Annely Akkermann, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Fraktsioonidel rohkem soovi läbirääkimisi pidada ei ole. Läbirääkimised on lõppenud ja me saame minna lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu! Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teis... Read more

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu 138 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Johannes Kerdi! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Andrei Korobeinik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrei Korobeinik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erki Savisaar, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erki Savisaar, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd ma palun kaasettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kai Rimmeli! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kaja Kallas Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Andres Metsoja Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Läbirääkimised on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 138 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 4. märtsi kell 17.15. Head kolleegid! Tänane päevakord on läbitud ja istung lõp... Read more

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Praegu on Riigikogu liikmetel võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Riigikogu juhatus menetleb seda kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Nüüd teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Tartu rahulepingu toetusrühma asu... Read more

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil üks päevakorrapunkt, riigikaitsekomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu 121 esimene lugemine. Ettekandja on riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tõepoolest, teile on küsimusi. Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mihhail Stalnuhhin, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mihhail Stalnuhhin, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Johannes Kert, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Šorin, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Johannes Kert, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Hanno Pevkuri. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi, Eerik-Niiles Kross, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 121 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 28. vee... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu neljanda töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Johannes Kert, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Üleantud arupärimist menetleb Riigikogu juhatus vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreeris ennast 83 Riigikogu liiget, puudub 18. Read more

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Tänases päevakorras on meil kolm päevakorrapunkti, sest üks päevakorrapunkt on tulnud eilsest tööpäevast tänasesse päevakorda üle. Sellega ka alustame. Esimene päevakorrapunkt on maaelukomisjoni algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu 136 esimene lugemine. Ma palun ettekan... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 136 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 27... Read more

14:44 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu 116 teine lugemine. Ettekandjaks palun rahanduskomisjoni liikme ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tehtud. Lugupeetud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta esitatud ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 116 lõpphääletus ja me läheme selle lõpphääletuse juurde.Au... Read more

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 105 teine lugemine. Ettekandjaks palun kultuurikomisjoni liikme Kristina Šmigun-Vähi. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tarmo saab pärast väljaspool suurt saali põhjalikult küsida. Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soovi avada läbirääkimisi? Aadu Must, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove Riigikogu liikmetel ei ole. Eelnõu kohta esitati üheksa muudatusettepanekut, me vaatame need üheskoos läbi. Esimene muudatusettepanek, mille on esitanud kultuurikomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on kultuurikomisjon... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 3. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Palun kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontroll Ko... Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 108 teine lugemine. Enne, kui me läheme selle päevakorrapunkti menetlemise juurde, ma lühidalt tutvustan selle mene... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud ettekandja, vabandust! Ma korra katkestan teid. (Opositsioonierakondade esindajate laudadel on plakatid kirjaga "Lõpetage Eesti lõhkumine".) Riigikogu liikmed, kes te olete loosungitega siia saali tulnud! Riigikogu töö hea tava läbi eri koosseisude on olnud selline, et me siia saali loosung... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! Jätkame tänast istungit. Juhataja võetud vaheaja jooksul toimus Riigikogu juhatuse istung, kus otsustati konsensuslikult, et Riigikogu istungite saalis loosungeid ja plakateid ei eksponeerita. Seoses sellega mul on palve, et me need loosungid, mis täna siin laudadel on, paneksime... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: No mina tõlgendan ka riietel olevaid loosungeid ikka loosungitena. Nii et jääme ka riietuses korrektseks ja riietuse peal oleva loosungiga siia saali ei sisene. See, mida te teete väljaspool seda saali, oma ruumis või mujal, see on loomulikult täiesti vaba. Läheme siis tänase istungiga edasi. Austat... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabandust! Veel üks protseduuriline küsimus. Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eks juhatus peab oma seisukoha ka rõdu suhtes kujundama. Seni me oleme rääkinud suurest saalist. Jah, palun, Peeter Ernits, protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma loodan, et see tulevikus kehtib kõikide isikute kohta. Jah, palun, Keit Pentus-Rosimannus, protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Väga asjalik ettepanek, loodetavasti on kõik nõus ja me saame päevakorraga edasi minna. Nüüd tõepoolest, palun, härra minister, jätkake! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Püüame oma küsimuse mahutada ühe minuti sisse! Kui see kuidagi ei õnnestu, siis lühendame sissejuhatavat osa ja alustame kohe küsimusega. Palun, minister, vastake! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lauri Läänemets, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Urmas Espenberg, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Valdo Randpere, palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Oudekki Loone, palun! Tundub, et sellenimelist Riigikogu liiget hetkel saalis ei viibi. Läheme edasi. Urve Tiidus, palun! Jah, palun, protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma ei oska vastata. Ma praegu juhatan istungit, aga mul on ettepanek. Teil on vaba võimalus liikuda, olge hea, uurige järele ja informeerige mind ka! Läheme päevakorraga edasi. Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Oudekki Loone, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Siim Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: 5 + 3 minutit, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Helmen Kütt, palun! 5 + 3 minutit. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Head kolleegid! Meil kõigil on õigus kuni kaheksa minutit kõneleda, aga korrektne on küsida kolm minutit lisaaega, kui kõne läheb pikemaks kui viis minutit. Püüame sellest reeglist lähtuda. Erkki Keldo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm lisaminutit! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Taavi Rõivas, palun! 5 + 3 minutit. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Valdo Randpere, kas protseduuriline küsimus? Palun mikrofon Valdo Randperele! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Läheme sõnavõttudega edasi. Heiki Hepner, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mihhail Lotman, 5 + 3 minutit, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Yoko Alender, palun! Vabandust! Andres Sutt, teil on õigus repliigiks, teie nime mainiti. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mihhail Lotman, kas on protseduuriline küsimus? Kodukord ütleb, et kui puldist läbirääkimiste ajal kedagi mainitakse, siis on tal õigus repliigiks. Vastastikku võite pinkide vahel sõnumeid saata väljaspool istungit. Jätkame. Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Marika Tuus-Laul, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Saab ikka, kolm minutit. Read more

Helir-Valdor Seeder: Austatud kolleegid! See lühike aeg, kaheksa minutit, ei võimalda arutatava seaduseelnõu sisusse sügavuti minna ja sellest eelnõust on ääretult palju siin täna ka juba räägitud. Ma tahaksin teemale läheneda hoopis üldisemalt ja sellise nurga alt, mille alt seda eelnõu otseselt üldse käsitletud ei ole... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 3. töönädala teisipäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi anda üle eelnõusid ja arupärimisi? Jah. Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Juhatus menetleb üleantud eelnõu vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid! Nüüd teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Ee... Read more

10:03 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänaste päevakorrapunktide juurde. Täna on meil kolm päevakorrapunkti. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 58 kolmas lugemine. Juhin tähelepanu, et see vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kas fraktsioonidel ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Hanno Pevkur, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove fraktsioonidel ei ole, me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 58. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedPoolt hääletas 64 Riigikogu liiget, v... Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu 117 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks justiitsminister Raivo Aegi. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks õiguskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Siim Kiisler, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Me saame minna läbirääkimiste juurde. Toomas Kivimägi, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Siim Kiisler Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Proua, rahu! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Riina Sikkut, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Fraktsioonidel rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Läbirääkimised on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 117 esimene lugemine lõpetada. Seega on esimene lugemine lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 11. veebruari kell 16. Seega on see päevakorrapunkt menetl... Read more

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde: õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu 101 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 101 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 11. veeb... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu III istungjärgu 2. töönädala kolmapäevast istungit. Alustuseks võtan juhataja vaheaja kümme minutit.V a h e a e g Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! Jätkame tänast istungit. Nüüd on Riigikogu liikmetel võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Üleantud arupärimist menetleb Riigikogu juhatus vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreerus 83 Riigikogu liiget, puudub 18. Läheme tänase päevakorra juurde.... Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigikaitseseaduse eelnõu 112 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks justiitsminister Raivo Aegi! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ants Laaneots, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Alar Laneman, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Henn Põlluaas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud minister, aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Leo Kunnase. Read more

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 2. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Tarmo Tamm, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Riigikogu juhatus menetleb üle antud seaduseelnõu vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohale registreerus 84 Riigikogu liiget, puudub 17 liiget. Read more

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil üks päevakorrapunkt: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu 115 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Helmen Küti! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Ma palun vabandust, ettekandja! Keskendume tähelepanuga ettekandjale! Aitäh! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Anti Poolamets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kert Kingo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kert Kingo, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Paul Puustusmaa, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Paul Puustusmaa, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd kaasettekandjaks sotsiaalkomisjoni liikme Signe Riisalo! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Küsimuse esitamise aeg on möödas. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, kas teil on protseduuriline küsimus? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siis ei saa me teile küsimisvõimalust suures saalis praegu lubada. Kert Kingo, kas on protseduuriline küsimus? Ei ole. Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Šorin, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kai Rimmel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 115 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 4. veebruari k... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 1. töönädala kolmapäevast istungit. Riigikogu liikmetel on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Juhatus menetleb seda arupärimist vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Palun teeme kohaloleku kontrolli!Kohaloleku kontrollKohal on 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Enne, kui me läheme selle menetlemise juurde, tutvustan lühidalt menetlemise korda. Kõigepealt on peaministri ettekanne... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud peaminister, ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Siim Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, Katsume küsimuse ühe minuti sisse ära mahutada. Meil on siin juba kaks kaheminutilist küsimust kõlanud. Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ruuben Kaalep, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Merry Aart, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud peaminister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kaja Kallas Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Katri Raik, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aadu Must, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm minutit lisaaega! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jaak Valge, palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mihhail Lotman, palun, Isamaa fraktsiooni nimel! Read more

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 1. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohalolij... Read more

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänases päevakorras on meil üks päevakorrapunkt. See on Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 58 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Marek Jürgensoni. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avame läbirääkimised. Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuna Andrei Korobeiniku nime mainiti läbirääkimistel, siis on õigus repliigiks. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole, seega lõpetame läbirääkimised. Eelnõu kohta esitati üks muudatusettepanek, mis aga ei kuulu hääletamisele vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 106 lõikele 2. Kuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon teeb ettepaneku Vabar... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud peaminister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Kas härra peaminister soovib lõppsõna? Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud peaminister! Tänasele teisele arupärimisele vastamine on lõppenud. Read more

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me läheme edasi. Kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 110 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks siseminister Mart Helme. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on tõesti ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Palun nüüd kaasettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Paul Puustusmaa. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, esimene lugemine on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on samuti esimene lugemine lõpetada ja juhtivkomisjoni ettepanekul määran muudatusettepanekute esitamise tähtajak... Read more

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, läheme edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Kaja Kallase, Erkki Keldo, Liina Kersna, Yoko Alenderi, Maris Lauri, Kalle Laaneti, Kalvi Kõva, Andrus Seeme, Heidy Purga, Toomas Kivimägi, Signe Kivi, Hanno Pevkuri, Jaak Juske, Valdo Randpere, Heiki Kranichi, Raimond... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma palun arupärimisele vastama siseminister Mart Helme. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud minister, ma korra palun vabandust! Kas protseduuriline küsimus, Kaja Kallas? Jaa, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Minister on kindlasti sellest teadlik, ta on korduvalt käinud arupärimistele vastamas. Nii et ta vastab oma parima teadmise kohaselt ja teil on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi. Ma loodan, et minister püsib nendes raamides ja küsimuste-vastuste korras saab täpsustada oma vastust. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud minister, arupärimisele vastamise aeg on ümber, nii et nüüd saab lisaküsimustele vastamise korras vastata ka ülejäänud küsimustele. Kui teile esitatakse küsimus, siis te saate kõigile järgmistele küsimustele ka vastata. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Read more

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud minister! Sellele arupärimisele vastamine on väga sügavalt pealtkuulamise temaatikasse läinud. Ma küsin ka selle teemaga seoses. Ka mina sattusin valitsuse liikmena, täpsemalt põllumajandusministrina n-ö pealtkuulamise objektiks. Mind kuulati ministrina pealt. Hiljem mind sellest i... Read more

19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Jõuluvana

Helir-Valdor Seeder: Kellel on number ette valmistatud? Read more

Helir-Valdor Seeder: Kuhu mikrofoni ma rääkima pean? Read more

Helir-Valdor Seeder: Ma ütlen siis mõne sõna. Read more

Helir-Valdor Seeder: Mul ei ole küll volitusi juhatuselt, aga ma võtan siis need volitused praegu ja ütlen nii: Riigikogu juhatus ühtki salmi peast ei tea, sest kodukorraseadus ütleb: seda teadma me ei pea. Põlluaasa juhatamist kõik me vapralt talume, Seedrile ja Kallasele kingitust me palume. (Naer ja aplaus saalis.)... Read more

18.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 12. töönädala kolmapäevast istungit. Alustuseks on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Jüri Jaanson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud viis seaduseelnõu. Juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreeris ennast 92 Riigikogu liiget, puudub 9.  Read more

14:04 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine 

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänaste päevakorrapunktide juurde. Täna on meil kaks päevakorrapunkti. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 103 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Lä... Read more

14:07 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 89 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Me saame minna lõpphääletuse juurde.  Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabari... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 12. töönädala teisipäevast istungit. Algatuseks on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Andres Metsoja, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Olen vastu võtnud ühe umbusaldusavalduse eelnõu ja ühe seaduseelnõu. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontrollKohale registreerus 93 Riigikogu li... Read more

10:06 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Tänane esimene päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu 97 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Read more

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu ja head kolleegid! Jätkame tänase päevakorraga, juhataja vaheaeg on möödas. Tänane teine päevakorrapunkt on 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele. Ettekandjaks on Riigikogu liige Kaja Kallas ja sõna saab ka siseminister Mart ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Nüüd ma palun ettekandjaks siseminister Mart Helme. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on tõepoolest terve rida küsimusi. Marko Mihkelson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Head kolleegid! Ma tuletan meelde, meil on küsimuste voor, läbirääkimiste voor on pärast küsimusi. Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun, protseduuriline küsimus! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Avan läbirääkimised. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedUmbusalduse poolt hääle... Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me saame edasi minna kolmanda päevakorrapunktiga, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 118 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Priit Sibula. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, tähelepanu! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jah. Vabandust, austatud ettekandja! Urmas Kruuse, protseduuriline küsimus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuidas ettekandja ennast tunneb? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Saab hakkama. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hästi, jätkame. Palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka hulgaliselt küsimusi. Hele Everaus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marika Tuus-Laul, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Üllar Saaremäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas on soov avada läbirääkimised? Jah, palun, Maris Lauri! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimise soove ei ole. Kas minister soovib lõppsõna? Ei soovi. Sellele arupärimisele vastamine on lõppenud. Read more

17:21 Arupärimine jäätmemajanduse kohta (nr 8)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Yoko Alenderi, Erkki Keldo, Hele Everausi, Urmas Kruuse, Mart Võrklaeva, Annely Akkermanni, Andrus Seeme, Ants Laaneotsa, Kristina Šmigun-Vähi ja Heiki Kranichi 6. novembril 2019 esitatud arupärimine jäätmemajanduse kohta. ... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma palun teid arupärimisele vastama, keskkonnaminister Rene Kokk! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud minister, vabandust, et ma teid katkestan, aga vastamiseks ette nähtud aeg on täis. Kui nüüd Riigikogu liikmetel on teile mõni küsimus, siis küsimusele vastates saate piiramatu ajaga vastata ka viiendale küsimusele. Andrus Seeme palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viiendale küsimusele te ei soovi vastata? Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas arupärijatel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste avamise soovi ei ole. Aitäh, kolleegid! Arupärimisele vastamine lõppenud. Sellega on kõikidele tänastele arupärimistele vastatud. Read more

17:47 Vaba mikrofon

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me saame edasi minna vaba mikrofoni juurde. Kõigil soovijatel on nüüd võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Peeter Ernits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove vaba mikrofoni raames ei ole. Head kolleegid, aitäh! Tänane istung on lõppenud. Istungi lõpp kell 17.52. Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 11. töönädala kolmapäevast istungit. Alustuseks on Riigikogu liikmetel võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jevgeni Ossinovski, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks arupärimist. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis riigieelarve arusaadavaks mu... Read more

14:05 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra punktide juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 51 kolmas lugemine... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Tuletan meelde, et selle eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse vo... Read more

14:10 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 78 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, me saame minna lõpphääle... Read more

14:12 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 8 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, me saame minna lõpphääletuse juurde. ... Read more

14:13 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 80 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Aivar Kokk Isamaa frak... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove fraktsioonidel ei ole. Me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muu... Read more

14:18 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 106. Avan läbirääkimised. Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove ei ole ja me läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 106. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Poolt h... Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 82 kolmas lugemine. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Tuletan Riigikogu liikmetele meelde, et riigieelarve kolmandal lugemisel on igal Riigikogu liikmel võimalus esitada et... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on küsimusi. Kalvi Kõva, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heidy Purga, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuues. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole ja me saame minna läbirääkimiste juurde. Kersti Sarapuu Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Read more

Helir-Valdor Seeder: Austatud kolleegid! Olen olnud päris mitmete eelarvete koostamise juures. Kõik need on toimunud rutiinselt enam-vähem ühesuguse stsenaariumi järgi: koalitsioon loeb ette oma töövõidud rida-realt, mis on suurenenud, kuidas toetatakse üht või teist valdkonda, ja opositsioon esitab oma kohustusliku kri... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu teise istungjärgu 11. töönädala teisipäevast istungit.  Read more

10:01 Maaeluminister Arvo Alleri ametivanne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuna täna on Vabariigi President oma otsusega nimetanud Arvo Alleri maaeluministriks, siis me kuulame ära minister Arvo Alleri ametivande. Palun! Read more

10:02 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Priit Sibul, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreeris ennast 83 Riigikogu liiget,... Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänaste päevakorrapunktide juurde. Täna on meil kolm päevakorrapunkti. Esimene päevakorrapunkt on ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Aga enne, kui me selle punkti juurde läheme, ma lühidalt tutvustan selle päevakorrapunkti menetlemise korda. Kõigepeal... Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud peaminister, teile on ka küsimusi. Siim Kallas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aadu Must, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Leo Kunnas, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Reitelmann, palun! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud peaminister, kõne ja küsimustele vastamise eest! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Anneli Oti. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Raivo Tamm, palun! Vabandust, need on kõned, vaatasin tabloolt valesti. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Raivo Tamm, palun, Isamaa fraktsiooni nimel! Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Read more

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Read more