Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 71Open/Close results
20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Heidy Purga: Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab näitajaid haruldaste ja ohustatud liikide elupaikade kahjustamise kohta. Küsimus ise on selline: mis on teie meelest hetkel meie keskkonna liigirikkuse suurimaks ohuks ja kuidas seda saaks ära hoida? Näiteid ju on j... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Heidy Purga: Tere! Ilusat esmaspäeva! Mul on Reformierakonna poolt üle anda haridus- ja teadusminister Mailis Repsile arupärimine, kus me küsime hariduslike ja keeleliste ümberkorralduste kohta Eesti Keele Instituudis ja loodavas Keeleametis. See on lühidalt kõik. Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:26 Võrdne kohtlemine

Heidy Purga: Tänan, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Seda teemat jõudis küll juba otsapidi käsitleda hea kolleeg Riina Sikkut, aga minu küsimuse lähenemisnurk on mõnevõrra teistsugune. Raadiosaates "Räägime asjast", mis oli eetris 19. jaanuaril, te võtsite koos Martin Helmega käsitleda Sotsiaalministeeriumi k... Read more

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea Mart Helme! Kas teie meelest pole puuetega inimesed, teise nahatooniga inimesed, homoseksuaalsed inimesed ja muidu erinevad inimesed siis sama palju inimesed? Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Oma kõnes mainisite korduvalt, kui tähtis on teaduse abil uusi lahendusi leida ja ka olulisi probleeme uurida. Aga teaduse rahastamise leppe kohaselt oleks see tähendanud igal aastal 47 miljoni euro lisandumist teaduse rahastusse. Nii see ei ole päriselt... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jüri Ratas, on tore näha, et te olete väga heas hoos. Kõigepealt ütlengi, et te olete siiamaani väga hästi hakkama saanud. Minu küsimus käib Pariisi kliimakokkuleppe kohta. On laialt teada, et üks mõjukaimaid riike USA on teatanud – küll mitteformaalselt – Pariisi kl... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea asespiiker! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on teaduse rahastamise kohta. Nagu me teame, on valitsuskoalitsioon murdnud enda allkirjastatud teaduse rahastamise kokkulepet, 1% SKT-st. Seda lubadust riigieelarves ei täideta. Nii sel konkreetsel kui ka kaudsematel põhjustel (näiteks muud... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Heidy Purga: Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus on suunatud natukene laiemale eesti keele fookusele kui teie väga spetsiifiline ja hästi ette kantud ettekanne. See on ajendatud Vilja Kiisleri hiljuti ilmunud arvamusloost väljaandes Postimees, kus autor räägib kultuuri kapseldumisest ja too... Read more

Heidy Purga: Tänan, hea asespiiker! Austatud professor Ehala! Minu teine küsimus on ajendatud hiljuti ilmunud Valdur Mikita raamatust "Mikita keeleaabits. Põliskeele omailm". See küsimus on sihitud ühest küljest keele loovusele ja keele arengule ning teisest küljest selle piirangutele. Käesolev aasta on rahvusva... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Tänan, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! See seadusemuudatus tekitab olukorra, kus vastutust pannakse kandma ka tuleviku töötajad ehk need, kes täna alles õpivad. Nende kohuseks saab millalgi pensionäre üleval pidada ja see tähendab suuremaid maksukohustusi, võttes arvesse, et tööturul osal... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:18 Koalitsioonilepingu täitmine

Heidy Purga: Tänan, lugupeetud asespiiker! Hea minister! See seadusmuudatus on vastutustundetult komisjoni saadetud. Miks? Sest see on tekitanud nii palju segadust ja väga palju mitmetimõistmist nii õppurites, lapsevanemates, õpetajates kui ka muudes inimestes, kes on haridustööga seotud. Ja seaduse algtekst on ... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Heidy Purga: Suur aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister Järvik! Mul on ees üks Postimehe artikkel, kuna te olete siin korduvalt maininud, et ajakirjandus interpreteerib tõde. See artikkel algab selliste lausetega: "Valitsuse kriisi lävele viinud skandaali asjaosalisi, maaeluminister Mart Järvikut, tema endis... Read more

Heidy Purga: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma tulen tagasi oma eelmise küsimuse juurde, millele ma ei saanud ammendavat vastust. See oli seoste kohta Soosaarega. Te ütlesite, et sellel konkreetsel kirjeldusel või sellel ajakirjanduses teile omistatud kirjeldusel ei ole mitte mingisugust rolli sel... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Heidy Purga: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Praegune valitsusliit ei ole astunud ühtegi sammu, et minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele. See teema on otsustatud maha matta, nagu nähtub käesolevast eelarvedokumendist. Riigikogu on arutanud eestikeelsele haridusele üleminekut muu hulgas riikliku... Read more

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on vaadete muutumise kohta. Erkki Keldo, mu pinginaaber, nimetas hulga seisukohti, mida Oudekki Loone on esitanud ja mille kohta teie, hea ettekandja, ütlesite, et inimese vaated võivad muutuda. Minu küsimus on, et kuidas ja mis suunas on kan... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Selle kõne all oleva dokumendi puhul võib täheldada päris mitut märkimisväärset ja pisut kentsaka lähenemisega asjaolu. Kõigepealt see, et valitsus annab endale koalitsiooni kaudu tööülesande. Aga nüüd selle tööülesande juurde asudes: kas te teadsite, et ... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Tänan, hea asespiiker! Lugupeetud Jürgen Ligi! Ma loen seletuskirja, kus on mainitud hindamistulemustest lähtuvaid soovitusi, mida on kolm: hariduse kõrge kvaliteet, see, et direktorid on õppimise liidrid, ja et koolides on rakendunud õppija vajadusi arvestav, loovust ja innovaatilisust arendav õpik... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Heidy Purga: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Alustan oma ettekannet ühe õpetaja väga tabava tsitaadiga, mis käib selle konkreetse eelnõu kohta ja ta on öelnud: "Õpetajana tekitab minus väga suurt stressi olukord, kus pean iga n-ö tuule muutusega haridusmaastikul leidma pidevalt uusi ressursse oma õpilasteg... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:33 Eestikeelne haridus

Heidy Purga: Haridus- ja teadusminister Mailis Repsile on küsimus, rahanduse juurde ei ole ta vist veel jõudnud. (H. Põlluaas naerab.) Aga aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Mart Helme tutvustas üleeile siin puldis kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ta viitas korduvalt nii kodakondsuse ... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Mailis! Jätkan sellesama kõlamajäämise ja valestimõistmisega, millel sa eelnevas vastuses peatusid. Meil on siin saalis ning tegelikult ka kultuurikomisjonis ja fraktsioonides suhteliselt omanäoline situatsioon. See eelnõu on tänaseks olnud komisjonis kättesaa... Read more

Heidy Purga: Tänan, lugupeetud asespiiker! Lugupeetud minister! Kuuldavasti, muide, on paljud 9. klassi õpilased seda ülekannet siin kuulamas, et teada saada, mida tulevik neile toob. Ja nad väärivad kindlasti lugupidavat, konkreetset, selget sõnumit nagu ka õpetajad. Ma tulen tagasi oma eelmise küsimuse juurde... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Kas te saaksite palun selgitada järgmist? Kui käesoleva eelnõu kohaselt on kodakondsus võimalik saada ilma eksamit sooritamata ja teie ütlete täna siin puldis, et eksamid tuleb siiski sooritada, ja homme tuleb siin saalis esimesele lugemisel... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:57 Ühistransport

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Taavi Aas! Me kõik loeme iga päev uudiseid, mis kirjeldavad ATKO Grupi busside ja bussijuhtide sekeldusi Eestimaa teedel. Kirjutatakse üsna mitmekülgselt. Küll ei välju bussid esimesel koolipäeval, küll on juhid purjus või üleväsinud, bussid ei vasta nõuetele, ... Read more

Heidy Purga: Aitäh istungi juhatajale! Lugupeetud Taavi Aas! Me räägime siin siiski väga tõsistest juhtumitest. Miks see kõik nii kaua aega on võtnud ja kas teie tegevust võib olla takistanud see, et tegemist on teie hea tuttava ja parteikaaslasega, lisaks meie kolleegiga siin Riigikogus, perekond Sarapuude ärig... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jürgen Ligi! Selsamal teemal mõtiskledes ajas tagasi vaadates leidub ka kogenenumale poliitikavaatlejale ilmselt väga suuri üllatusi. Eesti keelele üleminekust on räägitud juba aastaid ja ma toon mõned väljavõtted, mis ma leidsin internetis otsingumootorit kasutades.... Read more

Heidy Purga: Ja ka täna leitakse selles seaduseelnõus väga palju probleeme. See on liiga üldine ... Read more

Heidy Purga: ... ja liiga pealiskaudne. Miks on eestikeelsele haridusele üleminek olnud siiani samas seisus, et pole leitud lahendit, ühtset keelt ja ... Read more

Heidy Purga: Ma esitasin küsimuse. Read more

Heidy Purga: Jah. Ma esitasin küsimuse. Aitäh! Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Heidy Purga: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister Helme! Oleme kuulanud täna siin teie vastuseid ja need on olnud üpris sageli küsijat ründavad. Ma küsin päris siiralt: miks te ei suuda väärikalt ja tasakaalukalt inimestele vastata ja miks te tõstate häält? Kuidas me peaksime tõlkima seda teie tänast... Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (21 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kultuurikomisjon arutas Eesti Rahvusraamatukogu liikmete nimetamise eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma 13. mai istungil, millest võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Katri Raik, Mihhail Sta... Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:03 Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanike survestamine

Heidy Purga: Aitäh teile, hea koosoleku juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Ma olen ajakirjandustaustaga inimene, kes hoolib nii ajakirjandusvabadusest kui ka sõnavabadusest. Ringhäälingunõukogu endise liikmena jälgin suure tähelepanuga ka kõike seda, mis toimub Eesti Rahvusringhäälingu ümber. Kuna ma töötan Riigik... Read more

Heidy Purga: Aitäh teile! Teine küsimus on samuti rahvusringhäälingu teemal, aga natukene teise nurga alt. Millise hinnangu teie, lugupeetud Mart Helme, olles peaministri ülesannetes, annate hiljuti ilmunud uudisele, mis ütleb, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eestvedaja Varro Vooglaid on alustanud üle-e... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jüri Ratas! Minu küsimus puudutab ajakirjanike ja mõnede poliitikute vastasseisu, mis demokraatias on igati normaalne, kuid mis just viimasel ajal on vägagi võimendunud. Näide: nii Mart Luik kui ka Martin Helme on meedias avalikkuse ees nimetanud konkreetseid Eesti R... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Suur tänu ülevaate eest, mille te kultuurikomisjonile ja ka teistele olete esitanud, samuti tänase väga hea ettekande eest! Nii sisukat dokumenti ja nii head ettekannet ei ole ammu olnud. Minu küsimus puudutab kultuuri eksporti. Kas te saaksite täpsemalt ... Read more

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tahan tänada kõigepealt ministrit selle väga põhjaliku ettekande eest ja aruandedokumendi eest. Tugev kultuur ühendab meid kõiki. See on alus kogu ühiskonna toimimiseks. Mida rikkalikum ning hoitum on meie kultuur, seda tugevamad me rahvana oleme. Kultuur pole a... Read more