Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 53Open/Close results
11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:57 Ühistransport

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Taavi Aas! Me kõik loeme iga päev uudiseid, mis kirjeldavad ATKO Grupi busside ja bussijuhtide sekeldusi Eestimaa teedel. Kirjutatakse üsna mitmekülgselt. Küll ei välju bussid esimesel koolipäeval, küll on juhid purjus või üleväsinud, bussid ei vasta nõuetele, ... Read more

Heidy Purga: Aitäh istungi juhatajale! Lugupeetud Taavi Aas! Me räägime siin siiski väga tõsistest juhtumitest. Miks see kõik nii kaua aega on võtnud ja kas teie tegevust võib olla takistanud see, et tegemist on teie hea tuttava ja parteikaaslase, lisaks meie Riigikogu kolleegi, see on perekond Sarapuude äriga? ... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jürgen Ligi! Selsamal teemal mõtiskledes ajas tagasi vaadates leidub ka kogenenumale poliitikavaatlejale ilmselt väga suuri üllatusi. Eesti keelele üleminekust on räägitud juba aastaid ja ma toon mõned väljavõtted, mis ma leidsin internetis otsingumootorit kasutades.... Read more

Heidy Purga: Ja ka täna leitakse selles seaduseelnõus väga palju probleeme. See on liiga üldine ... Read more

Heidy Purga: ... ja liiga pealiskaudne. Miks on eestikeelsele haridusele üleminek olnud siiani samas seisus, et pole leitud lahendit, ühtset keelt ja ... Read more

Heidy Purga: Ma esitasin küsimuse. Read more

Heidy Purga: Jah. Ma esitasin küsimuse. Aitäh! Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Heidy Purga: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister Helme! Oleme kuulanud täna siin teie vastuseid ja need on olnud üpris sageli küsijat ründavad. Ma küsin päris siiralt: miks te ei suuda väärikalt ja tasakaalukalt inimestele vastata ja miks te tõstate häält? Kuidas me peaksime tõlkima seda teie tänast... Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (21 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kultuurikomisjon arutas Eesti Rahvusraamatukogu liikmete nimetamise eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma 13. mai istungil, millest võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Katri Raik, Mihhail Sta... Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:03 Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanike survestamine

Heidy Purga: Aitäh teile, hea koosoleku juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Ma olen ajakirjandustaustaga inimene, kes hoolib nii ajakirjandusvabadusest kui ka sõnavabadusest. Ringhäälingunõukogu endise liikmena jälgin suure tähelepanuga ka kõike seda, mis toimub Eesti Rahvusringhäälingu ümber. Kuna ma töötan Riigik... Read more

Heidy Purga: Aitäh teile! Teine küsimus on samuti rahvusringhäälingu teemal, aga natukene teise nurga alt. Millise hinnangu teie, lugupeetud Mart Helme, olles peaministri ülesannetes, annate hiljuti ilmunud uudisele, mis ütleb, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eestvedaja Varro Vooglaid on alustanud üle-e... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jüri Ratas! Minu küsimus puudutab ajakirjanike ja mõnede poliitikute vastasseisu, mis demokraatias on igati normaalne, kuid mis just viimasel ajal on vägagi võimendunud. Näide: nii Mart Luik kui ka Martin Helme on meedias avalikkuse ees nimetanud konkreetseid Eesti R... Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Suur tänu ülevaate eest, mille te kultuurikomisjonile ja ka teistele olete esitanud, samuti tänase väga hea ettekande eest! Nii sisukat dokumenti ja nii head ettekannet ei ole ammu olnud. Minu küsimus puudutab kultuuri eksporti. Kas te saaksite täpsemalt ... Read more

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tahan tänada kõigepealt ministrit selle väga põhjaliku ettekande eest ja aruandedokumendi eest. Tugev kultuur ühendab meid kõiki. See on alus kogu ühiskonna toimimiseks. Mida rikkalikum ning hoitum on meie kultuur, seda tugevamad me rahvana oleme. Kultuur pole a... Read more

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea eelnõu algataja! Mul on küsimus lihtsalt selguse huvides. Milline on teie seisukoht Justiitsministeeriumi esitatud paranduste kohta sellelesamale eelnõule? See, kuidas nemad asju näevad, erineb mõnevõrra sellest, millise lahendi teie olete välja pakkunud. Palun öelge,... Read more

Heidy Purga: Tere, head kolleegid! Hea eesistuja! Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 757 esimene lugemine, mina kirjeldan kultuurikomisjonis toimunut. Eelnõu esimese lugemise ettevalmistus oli kultuurikomisjonis arutusel neljapäeval, 17. jaanuaril k.a. Peale arutelu tehti ettepanek saata eelnõu täisk... Read more

Heidy Purga: Väga tore! Read more

Heidy Purga: Aitäh, hea küsija! Hea tahte korral me suudame kõike. Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Tere! Reformierakond peab seda muudatust, mis pöörab sisulist tähelepanu eesti keelele, väga oluliseks. Pean lisama, et Eesti keelepoliitika on Reformierakonna üks prioriteetidest, seisame ühtse eestikeelse hariduse eest alates lasteaiast. Meil ei ole vaja Eestis paralleelseid maailmu, mille tõttu v... Read more

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:44 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) teine lugemine

Heidy Purga: Tere, head kolleegid! Hea eesistuja! Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Selle eelnõu peamine mõte ja eesmärk seisneb selles, et Eesti oleks rohkem maailma kultuurikaardil, et meile jõuaksid siia maailma nimekad, kvaliteetsed ja kuulsad näitused. Kõnealuse eelnõu esimene lugemine... Read more

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Palun kinnitage veel kord, et see seadusmuudatus ei võta meie muukeelsetelt kaaskodanikelt ära nende kultuuri- ja keeleruumi, et neile jääb võimalus oma emakeelt näiteks valikainena edasi õppida ning et ka senisel õpetajaskonnal on piisavalt aega ümberõp... Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE)

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui õhtuks on seesama avaldus – mitte siis raamistik – SDE ja Keskerakonna häältega vastu võetud ja valitsus loeb seda ühinemise baasiks, kas te siis astute tagasi või mitte? Read more

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, kas te teate, milline on olnud väga paljude inimeste reaktsioon sotsiaalmeedias tänahommikuse meeleavalduse järel? Nad on kurvad. Nad on väga kurvad, neil on väga piinlik, nad on šokeeritud. Te olete üks vastutavaid osapooli selles täna arutluse all oleva... Read more

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Me oleme kultuurikomisjonis seda teemat väga põhjalikult arutanud juba aasta aega tagasi. Tulen aga konkreetse eelnõu juurde. Me oleme kursis, millistel alustel ja kellele koolipersonali hulgast antakse õigused selleks preventsiooniks ja aktsioonideks. Aga ... Read more

Heidy Purga: Head kolleegid, kes te siia olete jäänud! Reformierakonna esindajana annan teada meie erakonna seisukoha. Praegune peaminister ütles oma avakõnes parlamendikoosseisule, et tema valitsuses ei saa olema sellist asja, et õige eelnõu esitab vale mees ja sellepärast jääb seadus tegemata. Aga näib, et sel... Read more

08.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, tänan samuti väga huvitava ettekande eest! Te olete tõeline asjatundja sellel alal. Ma tahan küsida nende varieeruvate kulude kohta, mida te oma kõnes mainisite. Seal oli neid kolmes kategoorias: 48–159 eurot, 60–219 eurot ja 119–339 eurot. Ma tahaksin te... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:52 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Selle eelnõu puhul on tegemist riigiabiga, mis eeldab Euroopa Komisjoni heakskiitu. Millal te kavatsete seda luba küsida, kas enne teist lugemist või mõnel muul ajal? Meie eeldame, et seda tehakse enne teist lugemist. Read more

18:08 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Käesoleva eelnõu esimese lugemise ettevalmistus oli kultuurikomisjonis arutluse all 22. oktoobril k.a. Peale arutelu tehti ettepanek saata eelnõu täiskogu 7. novembri päevakorda. Juhtivkomisjoni ettekandjaks otsustati määrata siinkõneleja. Kirjeldan lähemalt komi... Read more

05.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446)

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma tahaksin väga palju rohkem rattaga sõita, kui ma siiamaani seda teha olen saanud, eriti Tallinna kesklinnas liikudes. Rattastrateegiat ei ole rakendatud. Tallinnas sõidab kokku võttes alla 2% inimestest jalgrattaga. Stockholmis on rattaga liikujate osa... Read more

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:44 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE) teine lugemine

Heidy Purga: Head kolleegid! Lugupeetud eesistuja! Käesolev seadusmuudatus läbis esimese lugemise siin istungisaalis 26. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 10. oktoobriks Riigikogu liikmed ja fraktsioonid eelnõu kohta ettepanekuid ei esitanud. Eelnõu teist lugemist valmistas kultuurikomisjon e... Read more

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Suur aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus õpetajate palga kohta. Ütlesite ennist õpetajate palgast rääkides, et te jõuate 1500 euroni, mis on võrreldes riigi keskmise palgaga 109%. Aga pidite jõudma 120%-ni. Kas see oli kuidagi poliitiline valik või jäi teil raha puudu?... Read more

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud kõneleja! Mul on küsimus kultuuri valdkonna kohta. Milleks on kavas kasutada eelmisel aastal linnahallile planeeritud raha? Eelmisel aastal jäi see tegemata, kas linnahalliga minnakse edasi ja kui minnakse, siis kuidas? Read more

10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:43 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) teine lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Selline küsimus Hasartmängumaksu Nõukogu kohta. Käesoleva aasta novembrikuu on tähtajaks järgmise aasta suurprojektide esitamisel. Jaanuaris tuleval aastal kaob nõukogu ära. Mis te arvate, missugust kindlust see taotlejatele tekitab? Mis ikkagi vahepeal j... Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:41 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) eelnõu (686 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Eelnõu esimese lugemise ettevalmistus oli kultuurikomisjonis arutluse all esmaspäeval, 17. septembril k.a. Peale arutelu tehti ettepanek saata eelnõu täiskogu 26. septembri päevakorda ja juhtivkomisjoni ettekandjaks otsustati määrata siinkõneleja. Kirjeldan lähem... Read more

25.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:00 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! See täna kõne all olev teema on ühiskonnas väga oluline. Ma usun, et ainuüksi selle seadusmuudatuse arutelu siin aitab sel teemal teadlikkuse tõstmisele väga kaasa. Aga minu küsimus käib eelnõu väga mahuka seletuskirja kohta, kust ilmneb erinevaid mustrei... Read more

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Seletuskirjas, mis seadusmuudatusega kaasas käib, on viidatud küsitluste tulemustele, mille kohaselt on vaid 6% tööandjatest andnud töötajatele infot meeste ja naiste olukorra kohta organisatsioonis. Kas te oskate öelda, miks ei täida paljud tööandjad seda ... Read more

20.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:07 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Seda diskussiooni jälgides ma saan aru, et teie komisjoni aseesimehena toetate selle eelnõu ideed. Aga mul on küsimus ühe näite kohta maailmast, mida ma palun teil tuua. Nimelt, riikide erinev lähenemine sünnijärgse kodakondsuse andmisele võib põhjustada ... Read more

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, tänan teid minu eelmisele küsimusele antud põhjaliku vastuse eest! Ma küsin oma küsimuse ühe osa kohta, mis jäi vastamata. Hea ettekandja, tooge palun mõni konkreetne näide maailmast, kus riikide erinev lähenemine sünnijärgse kodakondsuse andmisele võib p... Read more

18.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud õiguskantsler! Äsja avaldati väga oluline ja selgesõnaline tööandjate manifest, mille ettepanekute hulgas on üheks suurimaks prioriteediks haridus, sest inimeste tulevikuväljavaated sõltuvad enim just haridusest. Minu küsimus puudutab meie senist keelelist hariduskor... Read more

16.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:30 Ministeeriumi töökorraldus

Heidy Purga: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab teie ministeeriumi kommunikatsioonitegevust sel kibedal tööajal. Möödunud nädalal ilmus ajalehes Postimees lugu, kust me saime teada, et Haridus- ja Teadusministeerium on oma ridadesse palganud ühe kommunikatsiooninõuniku, selleks et ta ka... Read more

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud minister, selle vastuse eest! Minu järgmine küsimus puudutab sellestsamast artiklist ja teie artiklist lähtuvalt sedasama keelevaldkonda ja samamoodi kommunikatsiooni. Selles artiklis võisime näha ka ekraanitõmmist ühest sissekandest, mille on teinud see kommunikatsiooninõunik sots... Read more

15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Meie ees oleva seadusmuudatuse kohaselt hakkaks hindamiskomisjon kord viie aasta jooksul koolidirektorite tööd ja kompetentsi hindama. Kunagi varem on koolidirektorite töölepingud olnud ka tähtajalised, viie aasta pikkused. Kas ka seda võimalust sel korra... Read more