Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 108Open/Close results
09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:20 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas antud eelnõu 23. septembril. Arutelule oli kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma, keskkonnatehnoloogia osakonna peaspetsialist Hendrik Hundt ja nõunik Maria Karus ning õigusosakonna juhataja Eda Pärtel. Eelnõust an... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas antud eelnõu 23. septembril. Komisjoni liikmetest puudus Kalle Palling, kõik ülejäänud olid kohal. Lisaks olid kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ja keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Eva Suurkaev. Algat... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Ei, keskkonnakomisjonile lisaprognoose esitatud ei ole. Viimased andmed, mis meil ministeeriumist õnnestus saada, puudutavad aastat 2017. Meil ei ole eelmise aasta andmeid ja selle aasta andmeid ega ka ennustusi tuleviku kohta. Aga sellele vaatamata, tõesti, põlevkivi kaevandamise mahud on vä... Read more

06.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 13. mail. Eelnõu esimene lugemine toimus 27. mail. Muudatusettepanekute esitamise tä... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Ei, me arutasime keskkonnaküsimusi. Aga kuna siin saalis oli tõstatunud väga oluline teema – kas me peame need piirangud kehtestama seaduse või määrusega –, siis me lasime ministeeriumil seda konkreetset küsimust täpsustada. Ja vastus tuli selline, nagu ma ennist ette lugesin.  Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:40 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas seda eelnõu neljapäeval, 16. mail. Ülevaate seadusest andis Kaupo Heinma, kes selgitas, et Euroopa Komisjon on algatanud rikkumismenetluse elektroonikaromu direktiivi puuduliku ülevõtmise kohta ja selle eelnõuga viiakse jäätmeseadus k... Read more

Erki Savisaar: Nii nagu me arutluses aru saime, tegemist on puhtalt tehnilise eelnõuga. Meie praegune asjaomane seadustik ei vasta Euroopa Liidu direktiivile ja me parandame varem tehtud vead ära. Read more

Erki Savisaar: Ei, need muudatused peavad olema seaduses. Read more

14.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon pidas oma eilsel istungil maha arutelu ning otsustas üle anda kaks otsuse eelnõu. Esimene Riigikogu otsuse eelnõu on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete nimetamise kohta. Teine on Riigikogu ot... Read more

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:27 Ravijärjekordade lühendamine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud sotsiaalminister! 4. veebruaril k.a sõnasite toona veel peaministri büroo juhatajana, et Keskerakonna peamiste eesmärkide hulka valimiste järel kuulub muude tähtsate asjade seas ka ravijärjekordade jätkuv lühendamine. Olete ka hiljem antud teemal meedias kordu... Read more

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Jätkan samal teemal. Olgugi et Eestis on väga kvaliteetne arstiabi, on vaatamata tervishoiule eraldatud lisamiljonitele jätkuvalt probleemiks doktori jutule pääsemine. Ei ole harvad juhud, kui inimesed annavad ennast arsti vastuvõtule registreerides end... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma alustan pisut kaugemalt. Arvutispetsialisti ja arvutihuvilisena olen turvaküsimustega tegelenud pikalt. Minu esimene kogemus infojulgeoleku valdkonnast pärineb 90-ndate algusest. Tol ajal ei pööranud sellele keegi erilist tähelepanu. Samuti olid süsteem... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskerakond on seisnud kaubalaevade temaatika eest tublisti üle kümne aasta. Me juhtisime sellele probleemile tähelepanu juba siis, kui meil veel oli kaubalaevu. Me tegime seda selleks, et need kaubalaevad meile jääksid. Meil on väga hea meel, et me täna astu... Read more

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Riigikogu õiguskomisjon möödunud aasta 13. novembril. Eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus 17. jaanuaril ning esimene lugemine lõpetati. Eelnõu eesmärk on võimaldada kasutusele võtta teisaldatavad k... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Minu teada Maanteeametil võimekus on olemas, nii vähemalt meile komisjonis kinnitati. Seni ühtegi lepingut ei ole tehtud, sest neil veel ei ole seda volitust. Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud tulevane Riigikohtu esimees! Meie kohtud on andnud erinevaid vastuolulisi otsuseid. Milline on teie seisukoht näiteks selle suhtes, kui kohus arvestab väljamõistetud igakuisest elatismaksest maha riikliku lastetoetuse elatist maksma kohustatud poole kasuks? Kas t... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eesti on Läänemere ääres asudes juba ajalooliselt mereriik. Viikingite ajal domineerisid eestlaste laevad Läänemerel, keskajal kuulus neli Eesti linna Hansa Liitu ning enne teist maailmasõda oli Eesti Vabariigi laevastiku kogumahutavus suhtena rahvaarvu seit... Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu liikmed andsid selle seaduseelnõu menetlusse m.a 27. septembril. Eelnõu läbis esimese lugemise Riigikogu täiskogus 16. oktoobril ning esimene lugemine lõpetati. Eelnõu eesmärgid on vähendada bürokraatiat kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõt... Read more

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu majanduskomisjon arutas antud eelnõu teisipäeval, 18. detsembril möödunud aastal. Arutelule olid algatajate esindajana kutsutud Hardi Volmer ning Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar. Peale eelnõu mõ... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:45 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eelnõu 670 algatas Vabariigi Valitsus k.a 22. augustil. Esimene lugemine toimus 26. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 10. oktoobriks ei laekunud Riigikogust ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu puudutas üksnes 25. detsembril jõustuva Euroopa... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Selle 18 kuu küsimust meil komisjonis ei kerkinud, kuid mittediskrimineerivast käitumisest rääkisime küll. See tähendab seda, et ei tohi eelistada üht ettevõtet teisele ja tuleb pakkuda kõigile täpselt samu tingimusi infrastruktuuri kasutamiseks. Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Me teame, et eri ettevõtted võivad teha mahupõhiselt erinevaid hinnapakkumisi, aga kui mõlemad infrastruktuuri kasutajad soovivad näiteks transportida samu mahte, siis tuleb neid tasustada ühtemoodi. Read more

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Head kolleegid! Käesolev aasta on olnud maakondliku ühistranspordi jaoks revolutsiooniline. Alates 1. jaanuarist loodi kõikjal üle Eesti ühistranspordikeskused, mis korraldavad maakonnasisest ühistransporti. Erandiks on Hiiumaa ning Saaremaa, kus korraldab ühistransporti kohalik o... Read more

12:11 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu teisipäeval, 9. oktoobril ja eelnõu algataja tutvustas seda seal sama põhjalikult nagu siin hetk tagasi. Arutelu käigus tekkisid meil mõned täiendavad küsimused. Oli küsimus, kas sellel seadusel on ka tagasiulatuv mõju. Vas... Read more

Erki Savisaar: Komisjonis riigipiiri ja kontrolljoone mõistete üle arutelu ei tekkinud. Aga kui eelnõu on vaja täiendada, siis esimese ja teise lugemise vahel on võimalik teha vastavad muudatusettepanekud ja seda parandada.  Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:13 Raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu 10. septembril k.a. Arutelu juurde olid kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer ja ekspert Marg... Read more

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) kolmas lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma ei saa tegelikult aru, kas me oleme ühte seaduseelnõu lugenud või on meil ees mingid erinevad versioonid. Olles olnud selle eelnõu väljatöötamise juures ja praegugi seda lugenuna olen kindel, et see on väga innovaatiline eelnõu. Me anname juurde väg... Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:24 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) kolmas lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus asendab kehtiva kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Kinnisasja avalikes huvides omandamine on protsess, mille käigus toimub läbirääkimine omanikuga kinnisasja omandamiseks kokkuleppel ning kui omaniku nõusolekut ... Read more

16:46 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Riigikogu majanduskomisjon k.a 30. aprillil. Eelnõu esimene lugemine Riigikogus toimus k.a 8. mail ning esimene lugemine lõpetati. Autoveoseaduse muutmine on tingitud vajadusest täpsustada Euroopa Liidu õigusest... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Majanduskomisjon tõesti arutas seda ettepanekut suisa kahel korral. Me leidsime, et kuna sarnaseid meetmeid kasutatakse meie vedajate suhtes välisriikides, siis miks ei võiks need kohalduda ka Eestis. Komisjon otsustas seda muudatust konsensuslikult toetada.  Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Tegemist on lisavõimalusega, mitte kohustusega. Ja ma arvan, et mingile hulgale vedajatest mõjub see kindlasti distsiplineerivalt.  Read more

30.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:43 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetavad kolleegid! Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 5. märtsil. Eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus 11. aprillil ning esimene lugemine lõpetati. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu eesmärk o... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Eks erinevaid avalikes huvides rajatavaid objekte on ikka olnud. Ja nende menetluste käigus, kus on vaja olnud kas teed laiendada või ehitada täiesti uusi objekte, on olnud väga erineva sisuga vaidlusi. Ning need osapooled, kes on olnud nende vaidlustega seotud, on leidnud, et seni kehtiv men... Read more

Erki Savisaar: Osapooled ei ole leidnud, et senine protseduur on vale. Nad on leidnud, et senine protseduur ei ole piisavalt hea. Ja rahul pole olnud kumbki pool. Ühest küljest näeb praegune protseduur ette, et tuleb igal juhul teostada maade hindamine ja siis pakkuda seda hinda, mis sealt välja tuleb. See hindami... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Ka komisjonis tekkis see küsimus. Selle esitas hea kolleeg Toomas Kivimägi, kes märkis, et eelnõu algataja on esitanud tavapärasest märkimisväärselt rohkem muudatusettepanekuid, ning küsis ka MKM-ilt, miks neid nii palju on tehtud. Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu vastas, et Riig... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Ütlen, et siia eelnõusse on püütud kirjutada tänane parim teadmine, et see tõesti niimoodi läheb, et inimene saab väärilise kompensatsiooni selle vara eest, mis talt sundvõõrandatakse. Ja kui räägitakse asendusest, siis asendus peab olema samaväärne. Kompensatsiooni puhul on ka selline lisapr... Read more

Erki Savisaar: Lihtsalt stenogrammi huvides ma täpsustan, et seda seaduseelnõu ei algatanud mitte Keskerakond, vaid selle algatas Vabariigi Valitsus. Ja teiseks, seda eelnõu on välja töötatud väga pikalt, lihtsalt praeguse valitsuse ajal jõudis see siia Riigikogusse. Seda tööd alustati aastaid enne ja eks peamised... Read more

08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:36 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamist 30. aprilli istungil. Autoveoseaduse muutmine on tingitud vajadusest täpsustada mõningaid sätteid Euroopa Liidu õigusest tulenevalt ning täiendada vedaja ja veokorraldusjuhi hea maine n... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Muudatusega lisatakse tulenevalt nõukogu direktiivi 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite (auto ja selle haagis) tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ, artikli 7 lõikest 3 nõue, et ettevõtj... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Sa oled täiesti õigesti aru saanud. Siin parandatakse lihtsalt viiteid, mis uue tervikteksti tõttu on natukene nihkunud, ja lisatakse ka viited Euroopa määrustele, et oleks näha, et me oleme need korrektselt üle võtnud. Aga ühtegi uut kohustust mitte kellelegi ei tule. Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Just niimoodi. Ühtegi uut kohustust, karistust ega meedet selle seadusega ei teki. Siin parandatakse lihtsalt viiteid. Read more

11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:17 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas eelnõu 2. aprillil k.a ja minister andis meile ka seal väga põhjaliku ülevaate plaanitavatest muudatustest. Lisaks ministrile olid kohal Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvarakatastri valdkonnas Triinu Rennu, Maa-ameti maakorraldu... Read more

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:13 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teise lugemise jätkamine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu oma 12. märtsi istungil. Natukene siis meenutuseks, kuidas see menetlus on Riigikogus läinud. Liiklusseaduse § 341 täiendamise seaduse eelnõu algatas Riigikogu majanduskomisjon möödunud aasta 7. juunil. Eelnõu esimene lugem... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! See eelnõu ei muuda teljekoormuse piirmäära. Teljekoormuse piirmäär jääb selliseks, nagu ta on, küll aga lubatakse teedele suurema üldmassiga sõidukid, juhul kui kõigil telgedel peale pööratavate telgede on topeltrattad ja auto on EURO V või EURO VI heitmeklassist. Tehnikaülikooli analüüs näi... Read more

Erki Savisaar: Tänan selle selgituse eest! Read more

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mul on äärmiselt hea meel, et eri seadustest ja määrustest on kokku saanud üks konkreetne seadus, mis käsitleb just küberturvalisuse teemat. Ma lohutaks ka kolleeg Märt Sultsi sellega, et elektromagnetlainete teema olulisus väheneb, kui me katame järgmi... Read more

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:33 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas eelnõu 570 teisele lugemisele saatmist oma kahel istungil, nii 6. kui 12. märtsil. Meeldetuletuseks nii palju, et riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 8. jaanuaril. Eelnõu esimene lugemine Riigikogus ... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! See eelnõu tekkis seetõttu, et riigiasutustele kehtivad pisut teistsugused reeglid kui börsiettevõtetele. See puudutab just erinevaid majandusprognoose ja veel mitmeid küsimusi, millest me siin eelmisel korral pikemalt rääkisime. Kuna börsiettevõtetel ei tohi neid erisusi olla, siis tehakse s... Read more

20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:49 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda küsimust 12. veebruaril. Selleks ajaks oli saabunud üks muudatusettepanek, mis oli redaktsiooniline. Selle oli teinud õigekirjakontroll ehk keeletoimetaja ning seda arvestati konsensuslikult. Peale seda otsustas komisjon, samuti... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Sellele saaks ju lühidalt vastata, et me seda komisjonis niimoodi ei käsitlenud. Aga riigiettevõtete börsile mineku idee on ikkagi eeskätt selles, et suurendada läbipaistvust nende juhtimisel. Börsi reeglid on avalikkusele märksa läbipaistvamad, kui on senised riigiettevõtetele kehtivad reegl... Read more

Erki Savisaar: (Naerab.) Aitäh! No ütleme, et Eesti inimene saab alati Eesti ettevõtetes osalust omada ja kui Eesti inimene ettevõtte teeb, siis ta ongi selle ettevõtte osanik. Meie räägime ettevõtetest, mille on loonud riik. Tõesti, riigiettevõtted ei ole seni Eesti inimestele osalust võimaldanud.  Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Minule ei meenu ühtegi ettevõtet, mis oleks börsile läinud. Isegi sellesse arengukavasse kirjutati, et näiteks Tallinna Sadam peab 100%-liselt kuuluma riigile ega ole mitte mingisugust võimalust seda kuidagi teisiti menetleda. Me mäletame kõik, kuidas sellega läks. Aga ma ei usu, et nad mid... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Eks viimastel päevadel tehakse ikka igasuguseid huvitavaid ettepanekuid, vahel ka täiesti mõistlikke. Aga pikem nimekiri nendest ettevõtetest, mida on veel plaanis börsile viia, on tulemas ühe teise eelnõu kontekstis. See ei puutu sellesse arengukavasse. Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Seda küsimust komisjonis ei arutatud, aga ma arvan, et pensionifondid võiksid tõesti rohkem investeerida Eesti ettevõtetesse ja üldse ettevõtmistesse Eestis, selle asemel et kasutada aktsiaid kusagilt välismaalt. Siis me saaksime seda raha rohkem oma majanduses kasutada. Read more

14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu teisipäeval, 6. veebruaril k.a. Eelnõu tutvustasid meile rahandusminister Toomas Tõniste ja Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja Tarmo Porgand. Ülevaade seaduses tehtud muudatustest oli niisama põhjal... Read more

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:07 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mul on ka küsimus elutähtsa teenuse osutajate kohta. Kui nüüd lisandub terve hulk eraettevõtteid, kes ikkagi oma olemuselt peavad teenima kasumit ja omadega välja tulema, siis kui hädaolukorras nende ressursse ja teenuseid kasutatakse, kas ja mismoodi n... Read more

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas eraettevõtted, kes satuvad elutähtsa teenuse osutajate hulka, peavad oma toimepidevuse riskianalüüsis nägema ette ka selle, et neil on nendele kriitilistele ametikohtadele olemas mingisugused reservinimesed, kes suudaksid seda teenust pakkuda ka ... Read more

23.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu 15. jaanuaril k.a. Minister andis meile eelnõust sama põhjaliku ülevaate nagu ka hetk tagasi siin puldis. Mitmed komisjonis kõlanud küsimused kõlasid täna ka siin, ma ei hakka nendel enam pikemalt peatuma. Lisan siia juurde... Read more