Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 118Open/Close results
20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas seda eelnõu teisipäeval, 12. mail ja eelnõu olid meil tutuvustamas keskkonnaminister Rene Kokk, keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais, nõunik Kristel Murumaa ja õigusosakonna jurist Käthlin Raudla. Ja seda arutelu ku... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:23 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 9. märtsil käesoleval aastal ja eelnõu esimene lugemine toimus 13. aprillil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 27. aprillil kella 17.15-ks muudatusettepanekuid Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ja teistelt komisjon... Read more

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas antud eelnõu möödunud nädala teisipäeval, 5. mail ja selle arutelu juures olid lisaks komisjoniliikmetele ka keskkonnaminister Rene Kokk, Keskkonnainspektsiooni peadirektor Olav Avarsalu, Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Meeldetuletuseks niipalju, et keskkonnakomisjon algatas keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu möödunud aastal 20. novembril. Eelnõu esimene lugemine suures saalis toimus 10. detsembril möödunud aastal. Ettepanekute esitamise tähtajaks 27. detsembril muu... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Need neli asja, mida võib sinna viia, on orgaanilised ained, fosforiühendid, lämmastikuühendid ja heljum.  Read more

Erki Savisaar: Kui esialgses tekstis püüti sõnastada sõnaselgelt erandid vesiviljelejatele, siis uue sõnastusega võetakse toitainekasvatus keskkonnatasude seaduse mõjualast üldse välja. Ehk lähtutakse põhimõttest, mida tehakse, mitte konkreetsest tegevusalast. Sellest tuleneb ka keskkonnatasude üldpõhimõtete muutm... Read more

Erki Savisaar: Jah, hea Aivar, kalade puhul kehtib see erand samamoodi. Kõik vesiviljelusega seotud tegevusalad lähevad keskkonnatasude seaduse mõjualast välja. Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Kui ma õigesti mäletan, siis möödunud aastal oli laekumine 16 000, selles suurusjärgus. Seoses keskkonnatasude muutmisega oleks see võinud muidugi tõusta, mille tulemusena meie vesiviljelussektor ei oleks enam konkurentsivõimeline ei koduturul ega ka välisturgudel. Eelnõus on terve rida muuda... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Selle eelnõu kohta andis oma arvamuse Vabariigi Valitsus, kes palus Riigikogul uurida, kas selle seadusemuudatusega, mida esialgu plaaniti, kaasneb ka riigiabi loa taotlemise kohustus Euroopa Liidust. Esialgu oli Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond seisukohal, et jah, see on käsitle... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Kui me vaatame naaberriike, siis nemad on oma erandid saanud kätte enne Euroopa Liiduga liitumist ja keegi otseselt ei ole seda luba taotlemas käinud. Küll aga seda uut sõnastust on analüüsinud Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond ning nad on seisukohal, et tänases sõnastuses ei lähe... Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

19:33 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas seda eelnõu 16. märtsi istungil. Ministril tol korral ei olnud võimalik meile eelnõu tutvustada ja eelnõu tutvustas Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja Heidi Koger. Eelnõu sisust andis minister siin väga hea ül... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Põlevkiviõli definitsiooni muudeti juba ammu, see oli eelmine või üle-eelmine aasta. Praegune muudatus lisab sellele definitsioonile koodi, numbrilise väärtuse, et mis sorti tootega on tegemist. Nii sobitub see aruannetes õigete kohtade peale. Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud rahvasaadikud! Kõik metsahuvilised, kes te jälgite seda arutelu! Metsaga seotud teemad on pidevalt keskkonnakomisjoni tähelepanu all ning lisaks komisjonisisestele aruteludele oleme nende kümne kuu jooksul metsaga seotud küsimusi arutanud ka koos teiste komisjonidega, ... Read more

Erki Savisaar: Eks usuga võitlemine olegi keeruline. Kui inimene usub, siis ta usub, ja sellisel juhul argumendid võib-olla ei loegi. Metsa statistilisest poolest ja mõõtmistest annab usutavasti parema ülevaate järgmine ettekandja. Mõõtmisi teostatakse pidevalt ja nende mõõtmiste alusel on ka need numbrid välja to... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Selle mahuga seoses on küsimus, mis minule on jäänud vastuseta, see, et miks meil peab metsa juurdekasv olema alati igal aastal suurem kui raiemaht. Mis on selle pikem eesmärk? Kui meie eesmärk on metsaga kaetud ala võimalikult suureks kasvatada – nii nagu ta on meil ka igal aastal kasvanud ... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Loomulikult kõik taimed seovad süsinikku ja lisaks atmosfääri süsinikusisaldusele jälgitakse ka sellist huvitavat mõõdikut, et kui roheline on meie planeet. Huvitaval kombel on süsinikusisaldus ja rohelisus väga hästi korrelatsioonis. Meie planeet on järjest ja järjest rohelisem ja tõesti, ta... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! See on väga hea küsimus, sest neid arvamusi on väga palju. Statistilisest poolest järgmine ettekandja kindlasti räägib, et kui kõrged ja suured need puud peavad olema, selleks et maad metsa hulka loetaks. Aga niimoodi laias laastus räägiksin mina metsast siis, kui juurdekasv on vähemalt 1 tih... Read more

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma sellesama koha pealt ka jätkaksin. Kui RMK kasvatab oma istikud ise, siis kust võiksid erametsaomanikud istikuid saada, kui Lätist toomine ei ole sobiv ja need ei ole kliimamuutustele nii vastupidavad, kui me loodame. Kas on mõeldav ka selline asi,... Read more

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Ma tänan kõiki eelkõnelejaid sisukate sõnavõttude eest! Tahaksin siiski mõned asjad välja tuua. Kõigepealt, siin oli palju juttu ökosüsteemidest ja kippus jääma mulje, et mets ongi see ainuke ja õige ökosüsteem. Põld ei ole ökosüsteem ja muud asjad ka ei ole. See ei ole ju ... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma siin juba osaliselt lugesin need vastused välja. Minu peamine küsimus oli see, milliseid turvariske õieti kardetakse ja kuidas see eelnõu võiks seda olukorda parandada, sest andmeleke ja positsioneerimine ei ole kindlasti mingisugune ühe tootja eri... Read more

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui me räägime andmelekkest, siis enamasti toimub andmeleke sihtpunktides – kas saatja või vastuvõtja poole peal. Ja sellest tulenevalt ka küsimus: kuidas nende seadmete väljavahetamine ülekandevõrgus turvalisust suurendab, kui ettevõtted, inimesed j... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:38 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon otsustas k.a 19. novembri istungil konsensuslikult, et algatatakse keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu tekst ja seletuskiri on valminud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Riigikogu keskkonnakomisjoni koostöös.... Read more

20.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu keskkonnakomisjon algatab keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Keskkonnakomisjon on koos maaelukomisjoniga arutanud Eestis vesiviljelemisega tegelemise küsimust. Selle eelnõuga püüame seadust nii palju korrigeerida, et vesiviljelus oleks... Read more

14:47 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 9. septembril. Eelnõu esimene lugemine toimus 9. oktoobril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 23. oktoobril laekus üks muudatusettepanek Sotsia... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma usun, et te kõik olete nõus, et säästes rikkaks ei saa. Kui keegi teab mõnda rahvusvahelist näidet selle kohta, et mõni riik on säästmise abil kuidagi rikkuse saavutanud, siis ma ootan huviga seda infot ja arutleks sel teemal. Samuti ei tule rikkust, kui m... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

23:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Ma tänan teid väga selle objektiivse hinnangu eest Eesti e-riigi tervisele ja arengule ja arendustele! IT-sektoris olevad inimesed teavad muidugi juba ammu, et sellised probleemid on olemas, seda enam, et e-riigi arendamiseks on kasutatud meetodei... Read more

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:20 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas antud eelnõu 23. septembril. Arutelule oli kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma, keskkonnatehnoloogia osakonna peaspetsialist Hendrik Hundt ja nõunik Maria Karus ning õigusosakonna juhataja Eda Pärtel. Eelnõust and... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas antud eelnõu 23. septembril. Komisjoni liikmetest puudus Kalle Palling, kõik ülejäänud olid kohal. Lisaks olid kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ja keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Eva Suurkaev. Algat... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Ei, keskkonnakomisjonile lisaprognoose esitatud ei ole. Viimased andmed, mis meil ministeeriumist õnnestus saada, puudutavad aastat 2017. Meil ei ole eelmise aasta andmeid ja selle aasta andmeid ega ka ennustusi tuleviku kohta. Aga sellele vaatamata, tõesti, põlevkivi kaevandamise mahud on vä... Read more

06.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 13. mail. Eelnõu esimene lugemine toimus 27. mail. Muudatusettepanekute esitamise tä... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Ei, me arutasime keskkonnaküsimusi. Aga kuna siin saalis oli tõstatunud väga oluline teema – kas me peame need piirangud kehtestama seaduse või määrusega –, siis me lasime ministeeriumil seda konkreetset küsimust täpsustada. Ja vastus tuli selline, nagu ma ennist ette lugesin.  Read more

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:40 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas seda eelnõu neljapäeval, 16. mail. Ülevaate seadusest andis Kaupo Heinma, kes selgitas, et Euroopa Komisjon on algatanud rikkumismenetluse elektroonikaromu direktiivi puuduliku ülevõtmise kohta ja selle eelnõuga viiakse jäätmeseadus k... Read more

Erki Savisaar: Nii nagu me arutluses aru saime, tegemist on puhtalt tehnilise eelnõuga. Meie praegune asjaomane seadustik ei vasta Euroopa Liidu direktiivile ja me parandame varem tehtud vead ära. Read more

Erki Savisaar: Ei, need muudatused peavad olema seaduses. Read more

14.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon pidas oma eilsel istungil maha arutelu ning otsustas üle anda kaks otsuse eelnõu. Esimene Riigikogu otsuse eelnõu on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete nimetamise kohta. Teine on Riigikogu ot... Read more

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:27 Ravijärjekordade lühendamine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud sotsiaalminister! 4. veebruaril k.a sõnasite toona veel peaministri büroo juhatajana, et Keskerakonna peamiste eesmärkide hulka valimiste järel kuulub muude tähtsate asjade seas ka ravijärjekordade jätkuv lühendamine. Olete ka hiljem antud teemal meedias kordu... Read more

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Jätkan samal teemal. Olgugi et Eestis on väga kvaliteetne arstiabi, on vaatamata tervishoiule eraldatud lisamiljonitele jätkuvalt probleemiks doktori jutule pääsemine. Ei ole harvad juhud, kui inimesed annavad ennast arsti vastuvõtule registreerides end... Read more

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma alustan pisut kaugemalt. Arvutispetsialisti ja arvutihuvilisena olen turvaküsimustega tegelenud pikalt. Minu esimene kogemus infojulgeoleku valdkonnast pärineb 90-ndate algusest. Tol ajal ei pööranud sellele keegi erilist tähelepanu. Samuti olid süsteem... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskerakond on seisnud kaubalaevade temaatika eest tublisti üle kümne aasta. Me juhtisime sellele probleemile tähelepanu juba siis, kui meil veel oli kaubalaevu. Me tegime seda selleks, et need kaubalaevad meile jääksid. Meil on väga hea meel, et me täna astu... Read more

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Riigikogu õiguskomisjon möödunud aasta 13. novembril. Eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus 17. jaanuaril ning esimene lugemine lõpetati. Eelnõu eesmärk on võimaldada kasutusele võtta teisaldatavad k... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Minu teada Maanteeametil võimekus on olemas, nii vähemalt meile komisjonis kinnitati. Seni ühtegi lepingut ei ole tehtud, sest neil veel ei ole seda volitust. Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud tulevane Riigikohtu esimees! Meie kohtud on andnud erinevaid vastuolulisi otsuseid. Milline on teie seisukoht näiteks selle suhtes, kui kohus arvestab väljamõistetud igakuisest elatismaksest maha riikliku lastetoetuse elatist maksma kohustatud poole kasuks? Kas t... Read more

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eesti on Läänemere ääres asudes juba ajalooliselt mereriik. Viikingite ajal domineerisid eestlaste laevad Läänemerel, keskajal kuulus neli Eesti linna Hansa Liitu ning enne teist maailmasõda oli Eesti Vabariigi laevastiku kogumahutavus suhtena rahvaarvu seit... Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu liikmed andsid selle seaduseelnõu menetlusse m.a 27. septembril. Eelnõu läbis esimese lugemise Riigikogu täiskogus 16. oktoobril ning esimene lugemine lõpetati. Eelnõu eesmärgid on vähendada bürokraatiat kiire elektroonilise side võrgu kasutuselevõt... Read more

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu majanduskomisjon arutas antud eelnõu teisipäeval, 18. detsembril möödunud aastal. Arutelule olid algatajate esindajana kutsutud Hardi Volmer ning Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar. Peale eelnõu mõ... Read more

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:45 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) teine lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eelnõu 670 algatas Vabariigi Valitsus k.a 22. augustil. Esimene lugemine toimus 26. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 10. oktoobriks ei laekunud Riigikogust ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu puudutas üksnes 25. detsembril jõustuva Euroopa... Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Selle 18 kuu küsimust meil komisjonis ei kerkinud, kuid mittediskrimineerivast käitumisest rääkisime küll. See tähendab seda, et ei tohi eelistada üht ettevõtet teisele ja tuleb pakkuda kõigile täpselt samu tingimusi infrastruktuuri kasutamiseks. Read more

Erki Savisaar: Aitäh! Me teame, et eri ettevõtted võivad teha mahupõhiselt erinevaid hinnapakkumisi, aga kui mõlemad infrastruktuuri kasutajad soovivad näiteks transportida samu mahte, siis tuleb neid tasustada ühtemoodi. Read more

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Head kolleegid! Käesolev aasta on olnud maakondliku ühistranspordi jaoks revolutsiooniline. Alates 1. jaanuarist loodi kõikjal üle Eesti ühistranspordikeskused, mis korraldavad maakonnasisest ühistransporti. Erandiks on Hiiumaa ning Saaremaa, kus korraldab ühistransporti kohalik o... Read more

12:11 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu teisipäeval, 9. oktoobril ja eelnõu algataja tutvustas seda seal sama põhjalikult nagu siin hetk tagasi. Arutelu käigus tekkisid meil mõned täiendavad küsimused. Oli küsimus, kas sellel seadusel on ka tagasiulatuv mõju. Vas... Read more

Erki Savisaar: Komisjonis riigipiiri ja kontrolljoone mõistete üle arutelu ei tekkinud. Aga kui eelnõu on vaja täiendada, siis esimese ja teise lugemise vahel on võimalik teha vastavad muudatusettepanekud ja seda parandada.  Read more

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:13 Raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) esimene lugemine

Erki Savisaar: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu 10. septembril k.a. Arutelu juurde olid kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer ja ekspert Marg... Read more

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:58 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) kolmas lugemine

Erki Savisaar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma ei saa tegelikult aru, kas me oleme ühte seaduseelnõu lugenud või on meil ees mingid erinevad versioonid. Olles olnud selle eelnõu väljatöötamise juures ja praegugi seda lugenuna olen kindel, et see on väga innovaatiline eelnõu. Me anname juurde väg... Read more