Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 58Open/Close results
13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea juhataja! Ma olen natukese ka, hea Madis, ma olen natukese ka mures selle asja põhiseaduspärasuse üle. Tähendab, mõistan täielikult selle eelnõu üllast eesmärki ja me kõik tahaksime, et riigikaitsekomisjoni liikmed oleksid usaldusväärsed ja läbinud ja ka meie liitlaste poolt usaldatavad. ... Read more

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea juhataja! Hea esineja! Ma võib-olla sain valesti aru. Sa ütlesid, et see eelnõu, ka kui ta vastu võetakse, edaspidi ikkagi ei tee takistusi ka sellisele isikule, kes ei läbi julgeolekukontrolli, osalema riigikaitsekomisjoni töös, välja arvatud siis NATO saladused, mis iseenesest oleks aru... Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea aseesimees! Hea minister! Minu küsimus puudutab Gruusiat, millest oli põgusalt ka kõnes juttu. Loomulikult me kõik toetame Gruusia demokraatiat ja territoriaalset terviklikkust ja Eesti on suur Gruusia sõber. Aga mulle teeb muret demokraatia pehmelt öeldes taandareng viimasel ajal Gruusia... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Ma kõigepealt kiiresti kaitseks sotside ees president Pätsu, kes omal ajal neid kaitses. Tegelikult kehtis kaitseseisukord tol ajal ka enne seda, kui Päts selle 1934. aastal kehtestas. Teiseks, tollal oli vaja selleks ka Riigikogu nõusolekut, mis anti. Seda erinev... Read more

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma kahjuks jätkan ikka sellesama kaitseolukorra teemal. Kuulates neid selgitusi mulle tundub, et Justiitsministeerium on mõelnud välja päris galantse lahenduse, et hübriidohu vastu seatakse selline hübriidõiguslik institutsioon või hübriidinstituut. Ühest küljest n... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaminister! Proovin ka lühidalt küsida. Alustuseks soovitan teil lugeda üht artiklit. Äsja ilmus Sirbis Eneli Kindsiko, Tartu Ülikooli dotsendi artikkel "Teaduse "silotornistamine"", mis käsitleb just teaduse rahastust ja nüüd äsja tehtud personaalsete teadusgrantide fina... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Sa oled siin seda reformi põhjendanud minu arvates kahe asjaga. Üks eesmärk on, et see annab inimestele rohkem vabadust. Sellega ma libertaarina olen enam-vähem nõus: tõepoolest annab. Samas on ilmne, et riskid on maandamata. Veel oled sa öelnud, et reformi eesmär... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:35 Valitsuse seisukohad

Eerik-Niiles Kross: Hea istungi juhataja! Hea siseminister! Ma raiskan natuke aega. Te rääkisite šokiteraapiast ja selle päritolust zen-budismist. Ma ütlen lihtsalt ajaloolise märkuse korras, et šokiteraapia tuleneb tegelikult 30-ndate aastate Itaaliast, kus professor Cerletti hakkas seda kasutama Mussolini ajal inimes... Read more

Eerik-Niiles Kross: Jään siiski selle arvamuse juurde, et šokiteraapial klassikalises mõttes on zen-budismiga sama vähe pistmist kui EKRE poliitikal Eesti rahvuslike huvidega. Aga hea küll. Te ütlesite selles Soome lehes ka seda, et Eesti ei saa enam loota NATO kui sellise peale, küll aga mõnede NATO liikmesriikide pea... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Eerik-Niiles Kross: Hea esimees! Hea minister! Ma tulen tagasi kolleeg Juske küsimuse juurde. Te ütlesite, et paljud Eesti NSV põllumajandusministrid edendasid Eesti põllumajandust ja sellepärast peaksid nad olema Eesti Vabariigi ministrite pildigaleriis. Kas selle loogika järgi peaks ka teie kolleegi Mart Helme minist... Read more

Eerik-Niiles Kross: Aitäh! Hea umbusaldatav, aga võib-olla te siis kirjeldate, millised need variandid olid, mida te edasiminekuks arutasite peaministriga? Read more

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:53 Rahvusvaheline koostöö IT arengus

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea minister! Kahjuks me oleme täna väga vähe rääkinud infotehnoloogiast. Te ilmselt olete selle ala ministrina kursis, et üks olulisimaid arenguid infotehnoloogiamaailmas on quantum-tehnoloogia kasutuselevõtt. Seda kutsutakse quantum-revolutsiooniks, kus hiinlased, venelased, ameerikl... Read more

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:54 Kommunismi kuriteod

Eerik-Niiles Kross: Hea istungi juhataja! Hea siseminister! Hiljuti möödus 80 aastat Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest ja sellega seoses võttis Euroopa Parlament vastu ühe üsna unikaalse resolutsiooni. Ma ütleksin, et see resolutsioon vastab sealt majast tulnute seas, mida ma seni olen näinud, võib-olla kõige ro... Read more

Eerik-Niiles Kross: Ma hõikasin vahele, sest ma tahtsingi öelda, et jutt ei ole mitte Euroopa Nõukogust, vaid Euroopa Parlamendist, kus Venemaa ei ole kunagi liige olnud ja loodetavasti lähiajal selleks ka ei saa. Nii et see ei ole küsimus. Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on esitada küllaltki unikaalne eelnõu. Unikaalne selles mõttes, et eelnõul on viis allkirja, igast fraktsioonist üks, nii et tegemist on täiesti erakondadeülese initsiatiiviga. Mul tekkis ka kiusatus neid nimesid vaadates öelda, et see oleks peaaegu nagu väike polii... Read more

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:07 Okupatsioonikahjud

Eerik-Niiles Kross: Hea minister! Jätkan okupatsiooni teemadel. Vene suursaadiku poolt TASS-ile tehtud avaldus, mida siin nimetati ja milles ta rääkis sellest, et Eesti rahvas peab kalliks Nõukogude vabastajate kangelastegusid, sisaldas ka mõningaid vihjeid sellele, mida Venemaa kavatseb teha Eesti okupeerimise 75. aas... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea õiguskantsler! Küsimus puudutab põhiseaduse § 43 ehk sõnumite saladuse kaitse või selle õiguse väidetavat rikkumist Eesti postiettevõtete poolt. Me oleme sellest millalgi telefoni teel rääkinud. Väidetavalt praktiseerib enamik kullerteenuseid osutavaid või postiettevõtteid, mille k... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Eerik-Niiles Kross: Tegelikult mul oli protest, sellepärast ma vehkisingi käega. Kodu- ja töökorra seaduse § 74 näeb ette, et kui Riigikogu liikmel on protest, siis ta annab märku käega, mitte ei pane sõnavõttu kirja, ja ta peab kohe sõna saama. Nii et see on juba seaduserikkumine, et ma kohe sõna ei saanud. Aga ma tah... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea härra Helme!  Vahetult enne siseministriks saamist – umbes nädal enne – andsid sa intervjuu Eesti Päevalehele, kus sa ütlesid, et ... Ma saan aru, et tuleb olla ettevaatlik sinu tsitaatide kasutamisel ja sulle küsimuste esitamisel. Aga sa ütlesid, et Eesti eriteenistused ei allu mi... Read more

Eerik-Niiles Kross: Ma proovin ka kõigepealt natukene faktidega õnne. Ma lihtsalt reageerin ühele sinu eelmisele vastusele, mis ka ei olnud tegelikult vastus küsimusele. Mõttearendus oli umbes selline, et EKRE valitsusse saamine päästab Eesti suurest allakäigust, et rahvas on lahkunud riigist, et vanainimesed hakkavad ... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Eerik-Niiles Kross: Hea peaministrikandidaat! Mul on selline kontrollküsimus teie valitsuse rahvuslikkuse kohta. Umbes kuue kuu eest nõudis teie koalitsioonipartner siinsamas saalis teie käest, et vene rahvusest Eesti kodanike suhtes tuleb hakata rakendama rangemat julgeolekukontrolli kui nn eesti verd Eesti kodanike s... Read more

Eerik-Niiles Kross: Hea peaministrikandidaat! Koalitsioonilepingus on iseenesest tore lause: "Tõkestame Eesti riigi suhtes vaenulikku mõjutustegevust.", mida saab ainult tervitada. Nüüd, teie kaks koalitsioonipartnerit on lubanud ka märksa rohkem. Esiteks, Isamaa lubas mõjuagentide seadust, mis on iseenesest päris hu... Read more

07.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:36 Eesti Vabariigi maksumaksja raha suunamine Keskerakonnale sobivasse uudisruumi

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea peaminister! Me oleme siin korduvalt rääkinud PBK-st ja sealt ostetud saadetest, eriti Tallinna linna raha eest ostetud saadetest. Minu küsimus on natukese laiem, see ei puuduta otseselt neid saateid, vaid üldist printsiipi. Mind huvitab, kas te põhimõtteliselt nõustute sellise sei... Read more

Eerik-Niiles Kross: Tegelikult peaminister enam-vähem vastas küsimusele. Kordan siis oma küsimuse viimast osa. Praegu ei ole seda printsiipi tegelikult seaduses kirjas. Seaduse vaim seda loomulikult ütleb, aga seaduses otsesõnu kirjas ei ole. Kui me tuleme sellise eelnõuga välja, siis kas te peate loogiliseks selle t... Read more

05.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Arupärimine maksumaksja raha eest saateaja tellimise kohta Pervõi Baltiiski Kanalist (nr 409)

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea peaminister! See arupärimine on jätk siin infotunnis juba käsitlemist leidnud küsimusele, miks Eesti riigiasutused – eriti Tallinna Linnavalitsus – ostavad maksumaksja raha eest saadete sisu telekanalilt PBK. Need vastused, mida me peaministri käest saime, olid päris huvitavad, aga... Read more

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea peaminister! Teie sissejuhatava jutuga võib ju suurel määral nõus olla, aga kahjuks ei puudutanud see eriti meie esitatud küsimusi. Keegi ei ole soovinud PBK-d kinni panna ja me ei ole ka tahtnud infokanalit ära lõigata, nagu te ütlesite. Te ikkagi tõrgute rääkimast nende saadete s... Read more

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:17 Umbusalduse avaldamine justiitsminister Urmas Reinsalule

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Meil on siin selline veider metaarutelu. Justiitsminister kahetseb, et ta kahetses, et ta kahetses, ja nüüd ta kahetseb ka seda, et me tema eelmist kahetsust piisavalt hästi ei mõistnud. Läheks aga korraks tagasi esialgse teksti juurde. Te muu hulgas ütlete seal, e... Read more

17.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) esimene lugemine

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea minister! Sa ütlesid, et Eestil on olemas selline jalaväerühm, mida kavatsetakse saata. Kas see tuleb Scoutspataljonist või on vaja see eraldi komplekteerida? Kas oli kaalumisel ka mingite muude võimekuste kui lihtsalt jalaväerühma saatmine? Read more

10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:14 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamise arutamine

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Te rääkisite siin pisut vaguniärist Venemaaga. Ma olen teiega selles küsimuses kirjavahetust pidanud ja on hea meel, et vähemasti otseselt sanktsioonirežiimi tõepoolest ei rikuta. Samas on ju päris selge, et Venemaa Raudteedel siiski on rahvusvaheliselt probleeme ... Read more

08.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Arupärimine kaitseinvesteeringute kohta (nr 396)

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea peaminister! Te ütlesite muu hulgas siin suuri numbreid esile tõstes, et te kavatsete täielikult varustada-relvastada teise brigaadi. See on iseenesest väga hea plaan. Mul tekib nüüd selle peale küsimus. Me vaidleme siin 10 miljoni üle. Kuidas te kavatsete seda finantseerida ja m... Read more

21.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Head kolleegid! Meil on aasta kõige pimedamal päeval üks väga kurb arupärimine. Me kuulasime eile siin infotunnis peaministrit, kes tõrkus mõistmast, et Vene propagandat edastav telekanal Pervõi Baltiiski Kanal on Eesti inforuumis küllalt ohtlik mängija. Oleme talle korduvalt andnud võ... Read more

20.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:01 Infosõda

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea peaminister! Ma tegelikult kavatsesin teilt küsida seisukohta analüüsi tulemuste suhtes, mis tõendavad, et TV-kanalis PBK avaliku raha eest tehtud saated edastavad sageli Kremli jutupunkte, mitte neutraalset infot, aga te eile ütlesite Vikerraadios, et te ei ole selle analüüsiga t... Read more

Eerik-Niiles Kross: Aitäh! Mis puudutab meie koostööd julgeolekunõukogu asjus, siis Aafrikas me kaitseme mõlemad Eesti huve ilmselt paremini, tuleb nii välja. Aga küsimus on selline. 9. mail 2017 te ütlesite täpselt niimoodi: "Viimasel ajal on vaenulik propaganda ja mõjutustegevus demokraatlike ühiskondade vastu muutun... Read more

14.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea esineja! Kas te olete arutanud komisjonis sellist varianti, et kui mõni erakond osutub näiteks retsidiivseks, teda on korduvalt karistatud, siis kas sel juhul võiks kehtida mingi erand? Praegu meil selline väljavaade vist on. Teisest küljest, see keeld kehtib ainult karistuse kehti... Read more

21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) esimene lugemine

Eerik-Niiles Kross: Hea juhataja! Hea minister! Eneseharimise korras küsin, kas see on seesama missioon, mis tegutses Anbaris. Kus nad Iraagis paiknevad? Read more

12:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Eerik-Niiles Kross: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Tegelikult te vastasite juba suure osa mu küsimusest ära. Ma saan aru, et see on nn blankomandaat, mille üle meil oli siin eelmisel korral mingisuguseid vaidlusi, ja seni ei ole seda kasutatud. Võib-olla ma mäletan valesti – mul ei ole seadus peas –, aga praegune s... Read more