Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 111Open/Close results
20.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:39 Turismimeetmed

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Soovin küsida turismimeetmetest. Turism sai kõige rohkem nende piirangute tõttu pihta ja käibed vähenesid 75–90, kuni 100% ja need piirangud täna veel turismivaldkonna ettevõtetele, hotellidele ja restoranidele, spaadele tegelikult kehtivad. Võtame si... Read more

Annely Akkermann: Ma tahtsingi täpsustada, et tegelikult see 25 miljonit, ma arvan, tänaseks hetkeks on juba toetustega kaetud, ja ma arvan, et ka ülegi veel kaetud. Seetõttu ongi turismisektori kõige suurem mure, et sellel kuul kindlasti kriis turismisektoris ei lõppe. Kas teil on pikem plaan? Ja teine küsimus, mill... Read more

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mulle siiski meenus, et Keskerakond on teinud opositsiooniga väga konstruktiivset koostööd ühe eelnõu küsimuses, see oli see apteegireformi tagasipööramise nurjamine, kui nii võib öelda. Üks selline koostööpunkt Reformierakonnal ja Keskerakonnal k... Read more

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:28 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Tervist, head kolleegid! Eelnõu 125 SE algatas Vabariigi Valitsus 18. detsembril eelmisel aastal. Eelnõuga rakendatakse Eestis uut Euroopa Liidu otsekohalduvat määrust, mis asendab varem kehtinud määruse ja käsitleb teises liikmesriigis turustatavate kaupade nõuetekohasuse vastastikust tunnustamist.... Read more

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud minister See arupärimine on dateeritud 22 jaanuar 2020, enne siis koroonakriisi lahvatamist. Ja probleemid on palju sügavamad kui ainult need koroonakriisi problemaatika, mida te oma vastuses põhiliselt välja tõite, alates siis maskidest ja kriisist. Nii et m... Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Rahal on klassikaliselt kolm põhifunktsiooni: esimene on arvestusühikuks olemine, teine on maksevahendina toimimine ja kolmas on stabiliseerimine ehk akumulatsioon kehvemateks aegadeks. Likviidsusreserv on seotud ühe funktsiooni tagamisega ja stabilise... Read more

Annely Akkermann: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma ikkagi saan aru, et teil on stabiliseerimisfunktsioon ja likviidsusfunktsioon täiesti sassis. See stabiliseerimisraha ongi söögiraha. Ma proovin rõhutada, kui tõsine on see otsus, mis on täna meie laua peale nagu möödaminnes tegemiseks pandud. Riigieela... Read more

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Täna pidas majanduskomisjonile ettekande Eesti Pangaliit. Pangaliidu liikmed näevad kõige paremini, kõige kiiremini ja kõige täpsemini ettevõtete rahakäivet ning nad ütlevad, et reisi-, toitlustus-, majutus- ja transpordiettevõtete käive on vajunud sis... Read more

18:37 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu! Minu küsimus tuleb ka pensionifondide kokkuhoiu kohta. Siin eelnõus nähakse ette, et makstakse kahekordne summa 2023.–2024. aastal ja korrutatakse veel läbi keskmise osakute puhasväärtuse kasvuga perioodil 2020 kuni 2022. aasta 31. detsember ehk sellel perioodil, kui need maksed on peatat... Read more

Annely Akkermann: Ma täpsustan veel kord seda, et täna Euroopa Komisjoni esindaja tutvustas majanduskomisjonile väga suure mahuga laenupakette ja abipakette, mida Euroopa Liit riikidele kavandab. Arvestades nende laenude ja selle abi mahtu, võib eeldada, riik saab laenu suhteliselt madala protsendiga. Ja kui pannak... Read more

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:54 Turismi kriisiabi meetmete piisavus ja mõju kaasnevatele sektoritele (laevandus, lennundus, majutus, toitlustus, kaubandus)

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud minister! Eesti turismi-, reisi- ja puhkemajandussektor toodab 8% SKP-st, lisandväärtusest. See on umbes 2 miljardit. Arvestades, et ühelt eurolt laekub 33 senti makse, panustab see sektor maksutulu 660 miljonit aastas. Kui klassikalise turismisektori 3000 ettevõt... Read more

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! On tõepoolest väga häiriv, kui palju on selles eelnõus selliseid seadusmuudatusi, millel ei ole kriisiga seost. Kas või see põhikooli lõpueksamite kaotamine või vabaks laskmine – see on ülimalt häiriv. Aga see, mille kohta ma tahtsin küsida, on kohalik... Read more

17:46 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Te lugesite riigieelarve seadusest ette, missugusteks puhkudeks see reserv on moodustatud, ja nüüd tahate selle täies mahus kasutusele võtta praeguse pandeemia järelmitega tegelemiseks. Aga kui juhtub midagi muud hullu, näiteks suur suvine metsa- või r... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu! Eelnõu seletuskiri ei anna väga häid vastuseid, milleks täpselt te stabiliseerimisreservi kasutama hakkate. Aga teil on likviidsusreserv ja stabiliseerimisreserv omavahel üsna sassis. Kas ma saan õigesti aru, et te mõtlete võtta stabiliseerimisreservi kasutusele nagu likviidsusreservi? Ma... Read more

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu! Minu küsimus puudutab turismi. Te ütlesite, et 25 miljonit on selle jaoks umbes arvestatud EAS-is. Aga kas te teate, kui suur on Eesti turismi teenuste maht? See on ikkagi sadades miljonites. Ainuüksi voodikohti on näiteks 17 000. See on väga tööjõumahukas sektor ja need 25 miljonit turi... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Teie vastus kolleeg Ligi küsimusele oli selline vulgaar-naivistlik heietus, et raha ei kao ju ometi mutiauku, majandus peab kasvama. See kuulub nagu rohkem huumori valdkonda. On ju väga palju meetmeid ja Nobeli preemia anti selle eest, et majandus on... Read more

21:43 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eriolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles usutluses, et plaan peab olema nii taktikalisel tasemel kui ka strateegilisel tasemel ja selle järgi peab riik liikuma, vajaduse korral võib plaane muuta, kui olukord muutub, aga ilma plaanita tegutsemine... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu jällegi, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma ausalt öeldes eeldasin, et te olete selle eelnõuga tuttav, mida te ette kannate. Ausalt öeldes pidasin ma silmas § 11 "Riigieelarve seaduse muutmine", mis ütleb, et riigi eelarvestrateegiat, mis on riigieelarveprotsessi strateegiline ... Read more

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:46 Kriisiabimeetmed

Annely Akkermann: Suur tänu! Nendel ettevõtjatel ja ühingutel, kes Euroopa Liidu projekte ellu viivad, on veel ka see mure, et heakskiidetud deklaratsioonide väljamaksed toimuvad kuue kuni üheksa kuu jooksul ja kui deklaratsioon koostatakse kvartali ehk eelnenud kolme kuu jooksul, siis võib minna väljamaksega terve a... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Austatud peaminister! Ma edastan siin ühe Pärnu mehe Argo Linnamäe palve taevale: tule, taevas, appi! Nimelt käis ta reisil ja läbis mitmeid lennujaamu, hakkas köhima, sai nohu ja palaviku. Ja mida me kodanikena kahtlustaksime, kui oleme käinud pikal reisil ja avastam... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Annely Akkermann: Mul tekkis järgmine küsimus: kas koosolekut tutvustades räägib komisjoni töös osaleja oma muljetest või avab ta haldusõigusjärgselt koostatud dokumendi, allkirjastatud protokolli sisu? Ma siiamaani olen aru saanud, et komisjoni esindaja tutvustab ikkagi dokumenti, mitte ei jaga muljeid. Aga niikaua,... Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Annely Akkermann: Lugupeetud kolleegid! Põhiseaduse vastuvõtmisega rahvahääletusel on Eesti rahvas seadnud endale eesmärgi ning võtnud kohustuse soodustada vabatahtlikku hoolekannet – põhiseaduse § 28 lõige 3. Just vabatahtliku hoolekande jaoks raha säästmiseks, säästmise motiveerimiseks ning säästude kasvatamiseks o... Read more

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me teame, et terve taasiseseisvuse aja on Eestis tehtud suuri investeeringuid, et erivajadusega inimesi tuua ühiskondlikku ellu ja tööellu. On ehitatud kaldteid, ratastooliga ligipääse, pimedate tarbeks on paigaldatud kõnniteele reljeefseid kive. Sel... Read more

Annely Akkermann: ... rahvusringhäälingus viipekeelsete saadete edastamiseks üsna minimaalsed, marginaalselt väikesed. Kui võtta laiemalt, siis kas on uuritud kuulmispuude majanduslikku ja ühiskondlikku mõju? Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra peaminister! 13. jaanuaril tuli Riigikogu liikmete ja ka valitsuse liikmete postkasti, sh teile, kiri, milles on neli rida: "Eestile kahjulik Rail Balticu projekt on mõistlik peatada. Vältimaks korvamatut kahju loodusele ja majandusele, on taristu arendamisel arukas ... Read more

Annely Akkermann: Aitäh! Read more

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma kuulasin teie vastuseid ja ausalt öeldes tõstsin uuesti ette kolleeg Kerdi arupärimise, et vaadata selle pealkirja. Küsimus on olnud Venemaa Föderatsiooni ideoloogia impordist ja mõjutustegevusest Eestis, mitte õpetajate täienduskoolitusest matemaat... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:54 Vaimse kultuuripärandi hoidmine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud minister! 4. märtsil korraldavad Eesti pärimusmuusikud Eesti Rahva Muuseumis toetuskontserdi Eesti Rahvaluule Arhiivi püsimajäämiseks. Jaanuari lõpus tegid 122 organisatsiooni ja kollektiivi avaliku pöördumise Eesti teaduse ja Eesti uuringute rahastamise asjus. Ts... Read more

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu seletuskirja päris esimesest lõigust ma loen, et eelnõu eesmärk on muuta 2014. ja 2015. aastal ravimiseaduse muutmise käigus lisatud sätteid selliselt, et regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit ja võimaldaks tagada apteegiteenuse kättesaa... Read more

Annely Akkermann: ... nende ähvarduste järgi või ikkagi seaduskuulekate proviisorite järgi, kes on oma apteegid juba rajanud ja usuvad riigi õiguskindlusesse? Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui te toote oma eelnõu kaitstes argumendina välja, et riiki võivad ees oodata suured kahjunõuded, siis see ei ole argument. Riigikogu ei saa anda järele sellistele ähvardustele, isegi kui need näitlikustamiseks päädivad apteekide ette hoiatamat... Read more

Annely Akkermann: Ettekandja palus mul oma küsimust korrata. Ma teen seda hea meelega. Ma tahtsin teada, kas ta ikkagi esindab rahvast, kes maksab ravimite eest liiga palju. Kas ta esindab neid 40 proviisorist ettevõtjat, kes seaduskuulekalt ja mõistlikult on käitunud, või ta siiski oma eelnõuga kaitseb üksikute hulg... Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Suur tänu huvitava ettekande eest! Väga hea oli näha statistikat, millega muidugi saab lähemalt tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Ma tahan küsida selle kohta, et vaatamata sellele, et metsastatistika on kõigile kättesaadav, saade... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

Annely Akkermann: Head kolleegid! Eesti merenduse lugu on olnud selline, mille kohta öeldakse, et ei saa olla usklikum kui paavst. Nimelt, me olime Eestis oma maksusüsteemiga, mis puudutab just merendusvaldkonna reguleerimist, usklikumad kui paavst. Me nägime, kuidas kõigi silme all Eesti kaubanduslik meresõit hääbus... Read more

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud kolleeg! Mulle tekitab samuti muret see eelnõu punkt 5, et Peipsi järvel jaotatakse kastmõrdade vahel 44% rääbisesaagist. Ma pean ütlema, et 2014. aastal, kui Pärnu lahes kastmõrdadele individuaalkvoot määrati, siis samamoodi tulid kalurid Riigikokku ja palusid ... Read more

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:04 Maamaks

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra minister! Ma koostasin lisaküsimuse maal elamise toetamise kohta, kuid ei pääsenud õige punkti juures löögile, sestap küsin nüüd. Maailma kõige pikaajalisemate katsete tulemused näitavad, et mahe- ja biodünaamilised süsteemid on tänu orgaanilise aine suuremale sisald... Read more

13:44 Kultuuripärandi hoidmine

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra minister! "Eesti keelt, kultuuri, ajalugu, ühiskonda, loodust ei uuri ega dokumenteeri meie eest keegi teine ja Eesti riigil on põhiseaduslik kohustus tagada vahendid sellealaste uuringute jätkamiseks," rõhutavad oma pöördumises paljud Eesti teadus- ja haridusasutuse... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu! Te vastasite praegu siin, pidades silmas rahvakultuuri seltse, rahvatantsurühmasid ja koore, mille juhid teevad päeval palgatööd, aga küsimuse püstitasid Eesti rahvusteadlased, tippteadlased, professionaalid. Riigikogu praegune koosseis moodustas eesti keele õppe probleemkomisjoni. Ühe er... Read more

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas eelmainitud eelnõu nr 125 esmaspäeval, 20. jaanuaril 2020. aastal. Sellel istungil osalesid siinkõneleja, Jüri Jaanson, Kalev Kallo, Kalvi Kõva, Kristen Michal, Siim Pohlak ja Kai Rimmel. Samuti olid kohal komisjoni ametnikud Kaido Rosin, H... Read more

Annely Akkermann: See eelnõu käsitleb küll üksnes toodete nõuetele vastavust. Toodetega teenuse osutamist see eelnõu ei puuduta. Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu! Härra minister! Te ütlesite, et praegune pensionisüsteem on kahjulik vaesematele inimestele – inimestele, kes teenivad keskmist palka või alla selle. Ma usun, et te tegelikult teate, et viimastel aastatel on esimese samba pensioni arvestus muudetud järjest solidaarsemaks, mis tähendab, et... Read more

Annely Akkermann: Aitäh, austatud aseesimees! Härra minister! Te olete mitmeid kordi siit kõnepuldist öelnud, et kogumine on mõttetu, sest intressid on negatiivsed ja inflatsioon sööb raha väärtust. Te vist ei ole tähele pannud, et teise samba lammutamise idee autorerakonna liikmed ilmutavad ennast juba mitu päeva dž... Read more

Annely Akkermann: Head kolleegid! Täna on siin saalis eelnõu, mis saeb läbi poole teisest pensionisambast. Pensionisüsteem loodi 2001. aastal Mart Laari juhitud valitsuse poolt. Vaadates selja taha väga madala sündimusega 1990-ndate peale ning vaadates tulevikku ja mõistes, et väikesearvulised põlvkonnad ei suuda tul... Read more

Annely Akkermann: Ta on säästnud ja investeerinud Tagatisfondiga tagatult konkurentsis optimaalseks lihvitud haldustasude eest, ise täielikult põhitööle keskendudes. Siin on palju räägitud ja ka minister rääkis, et me ei näe tulevikku, tulevik on määramatu. Aga me teame ka seda, et mida määramatum on tulevik, seda pa... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra peaminister! "Uued uudised" peaks olema selle maksumaksja ajakirja artikli pealkiri, sest pool sellest on pühendatud rahandusministri minu arvates maksupettuse ja ümbrikupalga kinnimätsimisele. Viimases lõigus ütleb Lasse Lehis ka ise, et oleks mõistlik leppida teadm... Read more

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Annely Akkermann: Suur tänu! Hea eesistuja! Härra peaminister! Ma küsisin teie käest eelmises punktis, kas te soovitate ka teistel ettevõtjatel liikuda oma maksumaksmisega sellele hallile alale, ja te nagu vastasite, et seda ala on ainult 4%. Aga 4% on eelmisel aastal laekunud 3,3-miljardilisest sotsiaalmaksust 133 m... Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Jälitustegevus

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra minister! Mind natuke häirib, et te taandate selle küsimuse Mart Järviku isikule. Mart Järvik on nüüd määratud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogusse, mis on samuti väga oluline ametikoht, eriti maaelu edendamisel. Kas te saaksite võib-olla tema praeguse kabineti ü... Read more

Annely Akkermann: Aitäh! Kuna Mart Järvik on endiselt Eesti riigis väga kõrgel ametipostil ja teda jäi tõenäoliselt vaevama see tunne, et teda kuulatakse pealt ja jälgitakse, siis võib-olla te tema rahustuseks siiski kontrollite läbi tema praeguse kabineti. Read more

12:19 Elu võimalikkus maal

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra minister! Eesti regionaalpoliitika põhitelg on olnud viimastel aastatel regionaalsete kasvukeskuste arendamine. Aga kahjuks on Harjumaa ja Tallinn järjest kiirema sammuga teistel regioonidel eest ära läinud. Arenguseire Keskus on neid teemasid uurinud ja koostanud ne... Read more

Annely Akkermann: Ma annan teile võimaluse veel kord täpsustada, kuna ajalimiit on nii mul kui teil. Te ütlesite, et on erinevaid meetmeid, aga palun avage neid lähemalt! Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Härra peaminister! Te kõnelesite teadlaste ja teaduskollektiivide saavutustest. Loomulikult on Eesti teadlaste tulemused muljet avaldavad. Samas te ladusite teadlastele selga päris suure uue koorma lootusi ja kohustusi ning jätsite põhimõtteliselt kõnelemata, kuidas te peami... Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:09 Meisterõpetaja kutsetunnistuse teemal

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Proua minister! Te ütlesite, kui vähe on õigupoolest neid meisterõpetaja kutsetunnistuse saanud õpetajaid koolis, ja me teame, kui vähe on noori õpetajaid koolis. Meisterõpetaja kutsetunnistuse reeglid näevad ette, et see õpetaja peab olema väga hea õpetaja, ka väga uuendusm... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Annely Akkermann: Suur tänu! Pidasite äsja väga lootustandva kõne, aga siiski saime me hommikul Riigikogu postkasti kirja umbes 500 inimeselt – nende hulgas oli kultuuritegelasi ja ka Tartu kandi inimesi –, kes arvavad, et see projekt tuleks peatada. Ma arvan, et suur osa neist jälgib ka tänast istungit. Kas te palun... Read more

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:10 Hoolduskindlustus

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Suur tänu, lugupeetud sotsiaalminister! Teie valdkond on tõesti erakordselt keeruline. Te kindlasti vaatate murega, kuidas hooldekodude tasud tõusevad 800 ja 1000 euroni kuus, samal ajal kui suhtelises vaesuses elab tänase teadmise kohaselt endiselt 43% Eesti vanemaealistest... Read more