Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 75Open/Close results
07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! NATO Parlamentaarne Assamblee on Eesti julgeoleku jaoks kirjeldamatult tähtis, NATO üldse. Kuidas on olukord siiski jõudnud nii kaugele, et me siin arutame, et Eesti Vabariigi esindaja justkui võtab tagasi ja justkui jälgib kindlat joont? Kas tõesti si... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Pöördun teie poole ettepanekuga meresõiduohutuse seaduse muutmise eelnõu 47 teine lugemine katkestada Reformierakonna fraktsiooni poolt. Vabariigi Valitsus algatas meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu s.a 9. septembril, et võtta üle Eesti õiguses... Read more

Annely Akkermann: Või mis erandit õigupoolest siin vaja on, sest kulud katab lõpuks raudteeveoettevõtjale kindlustus või süüdlane. Milleks pisendada Eesti rongis lähedase kaotanud inimeste õigusi? Artikkel 15 reguleerib raudteeveoettevõtja vastutust hilinemise, ühendusreisist mahajäämise ja reisi tühistamise eest. A... Read more

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

Annely Akkermann: Suur tänu! Suur tänu, härra minister! Ma arvan, et nüüd said esitatud küsimustest ülevaate ka need saalisviibijad, kes sellele arupärimisele alla ei kirjutanud. Suur tänu, et selle uuesti üle käisite! Minu küsimus puudutab laiemalt seda, et täna oli majanduskomisjonis teemaks raudteevõrgu elektrifit... Read more

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Härra rahandusminister! Oma ettekandes te ütlesite, et Eesti on Euroopas kõige väiksema laenukoormusega ning kõige rohkem investeeriv riik. Te jätsite ütlemata, et peale selle on Eestis kõige suurem vanemaealiste vaesus, pea pooled Eesti eakad elavad suhtelises vaesuses. T... Read more

Annely Akkermann: Kas te usute oma sõnu? Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Hea rahandusminister, te olete natukene naljakas. Te ütlesite, et kulusid peab kärpima, sest eelarve on olnud struktuurses miinuses ja tõenäoliselt on kulude kärpimise vajadus järgmise nelja aasta jooksul umbes miljard. Samal ajal te ütlete, et seda tuleb teha sammhaaval, ... Read more

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Härra rahandusminister! Mis Eesti Raudteel siis õigupoolest juhtus, et sinna 8 miljonit eurot on nüüd aasta lõpus vaja juurde panna? Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, juhataja! Hea rahandusminister! Ma küsin sellesama teema kohta, aga rohkem silmas pidades eelarve n-ö tehnilist poolt. Te olete kindlasti kursis selle uuringuga, mille Riigikantselei tellis Stockholmi Keskkonnainstituudilt süsinikuneutraalsele majandusele ülemineku kohta. Seal märgiti põh... Read more

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:07 Täitemenetluse riigistamine 

Annely Akkermann: Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister, on suur rõõm siin teid näha! Ma tahtsin küsida infotunni punktis 5, aga ei pääsenud löögile. Sestap küsin nüüd veidi teistsuguse küsimuse. Nimelt, ma palun teie arvamust kiusamise kohta Pärnus. Pärnus toimus kultuuriklubis Tempel LGBT festivali raames fi... Read more

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Suur tänu, ettekandja! Kas te komisjonis arutasite ka seda, et äkki on see eelnõu nagu lahtisest uksest sissemurdmine? Kui ma seda teksti loen, siis ei näe ma siin mitte ühtegi asja, millega täna juba erinevad riigiasutused, haridusasutused, ülikoolid ei tegeleks. Kas on tõe... Read more

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma teie ettekandest siiski ei saanud aru, kas maal on tööpuudus või tööjõupuudus. Eestimaa Talupidajate Keskliit ja ka Eesti Põllumajandus-Tööstuskoda räägivad tööjõupuudusest maal. See puudutab just tööd, kus on tegu keerukamate ülesannete ja suurema ... Read more

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Annely Akkermann: Suur tänu! Teie valdkonda kuuluvad ka igasugused digitaalteemad ja on näha, et te olete arutanud e-hääletuse küsimusi. Kuidas tundub, kas kõige suurem probleem e-hääletuse puhul on ikkagi see, mida sellest arvatakse, mitte see, kui hea see on? Read more

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Annely Akkermann: Tänan, hea juhataja! Suur tänu, hea ettekandja, selle teema siia saali toomise eest! Mina olen 18 aastat praktiseerinud kohalikus omavalitsuses. 2009. aastal Pärnus, kui keskerakondlik linnavõim lõpetas, siis ta lõpetas selle 2009. aasta nii, et detsembriks olid arved tühjad, 10% eelarvest olid maks... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Õiguskantsler oma ettepaneku tegemisel fokuseeris temaatika rohkem maavaldadele, et seal on vähe inimesi ja need inimesed, kes volikogudes on, on nagu maa sool ning ühtedest ja samadest inimestest peabki jätkuma mitmesse ametisse. Tõepoolest, nii see... Read more

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Keskerakond on lubanud alati õiglasemat riiki, see on olnud teie põhilubadus viimased kümme aastat. Aga 2017. aastal, mis oli teie esimene aasta valitsuses ja mille eelarve te juba 2016. aastal ringi tegite, tegelikult suhteline vaesus suurenes, eriti va... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Kui ma kuulan teie ettekannet ja loen paralleelselt selle eelnõu seletuskirja, mis te olete esitanud, siis tuleb meelde vanarahva ütlus, et suu laulab, süda muretseb. Teie jutt on justkui väga ilus, aga arvud selles seletuskirjas on rohkem ... Read more

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ja suur tänu asjaliku ettekande eest, härra Lepik! Kuulasin samuti Eesti Panga ja Rahvusvahelise Valuutafondi seminaril Martin Helme ettekannet. Sinna saali olid kogunenud vaieldamatud eksperdid ja oma ala praktikud ja rahandusministri esimene sõnum neile ... Read more

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Me oleme äsja saanud kätte valitsuse esitatud eelarve järgmiseks aastaks. Kahtlemata on see eelmiste aastate laristamise tagantjärele kinnimaksmine ja kahtlemata on see sõnamurdlikkuse eelarve, aga pensionitõusuks on seal siiski erakorralis... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Lugupeetud kolleeg tõi siia saali kõrgepalgaliste inimeste pensioni täiendava maksuvabastuse teema. Ma tahan juhtida tähelepanu, et 10 000 eurot palka saav inimene maksab ise esimesse sambasse, sotsiaalfondi 2000 eurot ehk peaaegu nelja inimese ke... Read more

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:09 Taastuvenergia

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud minister! Eile toimus siinsamas Riigikogu konverentsisaalis väike seminar tuuleenergia tootmise teemal. Seal selgus, et umbes kümme aastat on möödunud viimaste tuuleparkide rajamisest, samal ajal oleme väga kaugel eesmärgist, et saada 42% energiast taastuvenergeet... Read more

13:04 Energeetika

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Suur tänu, lugupeetud minister, huvitavate vastuste eest ja ka vesinikuenergiateema valitsuse lauale tõstmise eest! Aga ma küsin tuuleenergia problemaatika kohta. Te eelmises punktis vastasite Ida-Virumaa ja riigikaitseliste piirangute teemal, aga meile eile esitatud dokumen... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te äsja tsiteerisite ühte eesti vanasõna, et ükski heategu ei jää karistamata. Mida te õigupoolest sellega silmas pidasite? Read more

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me siin vaidlesime peaministriga, kas Eesti avaliku sektori töötajate osakaal rahvastikus on 11,7% ja kuidas see peaks muutuma. Nimelt on riigi eelarvestrateegias punktis "Riigivalitsemine" ette nähtud valitsussektori töötajate osakaalu kasvu 17,7%-ni.... Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Teie selgitusest jääb mulje, nagu oleks koolikohustus eelkõige õpetajate kohustus koolis õpetamas käia. Välishindamine testide vormis, millest te räägite, on ikkagi õpetajate kontrollimine eelkõige. Siin üks kolleeg ütles, et tema mure... Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu seletuskirjale tuginedes võib 95%-se tõenäosusega eeldada, et need 1523 alaealist kõnelevad kodus vene keelt. Read more

Annely Akkermann: Eelnõu võimaldab Eestis sündinud alaealistel oma soovi kohaselt Eesti kodakondsust taotleda. Eesti Vabariigi seniste kodanike soov on aga, et Eesti kodanikud kõneleksid eesti keelt ja tunneksid Eesti põhiseaduslikku korda. Üle-eelmisel nädalal lükkas koalitsioon tagasi Reformierakonna eelnõu eesti... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te ütlesite, et eestikeelsele haridusele ei saa üle minna järsult, vaid tuleb minna samm-sammult. Sellega saab ainult nõus olla, just samm-sammult eestikeelsele haridusele üleminekut Reformierakonna eelnõu kavandaski. Te lihtsalt ei viinud ennas... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Annely Akkermann: Tänan, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu Saaremaa elu ja looduse ilu väga poeetilise kiituse eest! Mul on aga hoopis teine küsimus. Nimelt, väikesaarte kogukondade esindajad kohtusid umbes kuu aega tagasi Manijas. Valitsuse liige Jaak Aab võttis sellest kohtumisest osa. Kui Ees... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! 18. augustil avaldatud ERR-i artikkel vahendab Mart Helme sõnu, et pole midagi õigusvastast selles, kui ülemus teeb oma alluvale ettepaneku omal soovil lahkuda, ja pole midagi õigusvastast ka selles, kui uus juht soovib moodustada oma meeskonda. Minu arvates on selline arus... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, eesistuja! Hea Jüri Ratas! Me vestlesime kevadel eelarvestrateegiast, et see on lõpetamata, see ei ole tasakaalus ja seal on vigu. Minu konkreetne küsimus teile kevadel oli, kas tõesti plaanitakse avaliku sektori töötajate osakaalu tõusu 11,9%-st 17,7%-ni, ja hiljem me pidasime selles küs... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! On tõesti sümpaatne kuulda, et te tunnistate oma viga alkoholipoliitika muutmisel 2016. aastal. Aga kas praeguses eelnõus pakutu mitte ei süvenda seda viga ja inimesed jäävad ikkagi käima Läti piiri peal ostmas alkoholi ja kõiki teisi kaupu? Eelarve tulud väh... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu! Hea ettekandja! Täna arutatav eelnõu ei räägi ju mitte alkoholieelistustest, et mis on parem, kas pits viina, klaas veini või kann õlut. Samuti ei räägi see sellest, kui suur kogus on kultuurne kogus. Eelnõu on ikkagi maksude Lätist tagasitoomise eelnõu. Kui inimesed sõidavad Lätti odava ... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:36 RES

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud juhataja! Härra peaminister! Riigikogu ees toimub täna akadeemiliste töötajate streik. Neid toetavad Eesti Teaduskoda, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu ja mitmed teised asjatundjate ühendused.  Read more

Annely Akkermann: Jüri Ratas! 19. detsembril 2018 te andsite oma allkirja teadusleppele, mille esimene punkt ütleb selge sõnaga, et allakirjutanud toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise suurendamist 1%-ni sisemajanduse koguproduktist ning edasist hoidmist vähemalt samal tas... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu! Hea peaminister! Mulgi on väga hea meel Kihnu päästehoone valmimise üle. Kui ma vallavanem olin, siis mul õnnestus allkirjastada leping selle maa ostmiseks ja algatada planeering. See on meil selline ühine õnnestumine. Te ütlesite mõni minut tagasi, et ükski erakond ei ole selle vastu, et... Read more

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Annely Akkermann: Suur tänu, juhataja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu ettekande eest! Te ütlesite põgusalt, et maksejõuetuse menetlus vajab reformimist. Mis on täpsemalt need probleemid, mida tuleks siis uue paradigma alt käsitleda? Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! Te ütlesite, et alkoholiaktsiis hakkas kasvama eelmise valitsuse ajal, Reformierakonna valitsuse ajal. Millele teie väide toetub? Read more

Annely Akkermann: Suur tänu veel kord sõna andmast! Hea ettekandja! Te ütlesite, et õigupoolest käivitas piirikaubanduse kütuseaktsiisi tõstmine ehk madal kütusehind Lätis. Miks te olete siis esitanud piirikaubanduse vähendamiseks alkoholiaktsiiside vähendamise eelnõu ja mitte kütuseaktsiisi vähendamise eelnõu?... Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui te seal Läti alkoholipoes kaks tundi neid annetusi kogusite, siis te ilmselt märkasite ka neid koguseid, mis inimesed autosse laadivad. Kui te nägite, et üks inimene tõstab autosse, ma ei tea, kaks või kolm kasti viina, mis on elaniku kohta aastan... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Mart Helme, te seisate praegu puldis, kus räägitakse kogu Eesti rahvaga. Täna hommikul me siin seisatasime minutiks, et mälestada Mart Nutti. Mart Nutt ütles, et maine kaob siis, kui inimestele ei räägita tõtt või jäetakse midagi ütlemata. Mõni minut tagasi te sellest kõn... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu! Ma tahan jätkata Sven Mikseri küsimust. Nimelt, mind väga-väga häirib, kui meie 25 aastat tagasi taastatud iseseisvat, vaba, demokraatlikku riiki võrreldakse sellega, mis oli nõukogude korra ajal. Ma olen teist põlvkonna võrra noorem, te olete minu vanemate vanune. Isegi mina mäletan, et... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Annely Akkermann: Aitäh! Lugupeetud Eesti Panga president! Suur tänu teile seitsme aasta pikkuse töö ja tänase ettekande eest! Teie ametiaeg algas euroala võlakriisi tipus. Kuidas te tagantjärele tarkusena hindate toona kasutatud meetmeid? Mis neist toimisid ja kas oli ka midagi, mis ei toiminud? Ja kas vahepeal stab... Read more

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teile meeldib ennast näidata kui õigluse kehtestajat Eesti riigis. Te saite peaministriks 2016. aastal. Statistikaameti andmetel elas 2017. aastal suhtelises vaesuses 22,6% Eesti elanikkonnast, mis oli võrreldes varasema aastaga 1,6% võrra rohkem. Abso... Read more

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma ütleks, armas Jüri, me oleme tuttavad aastaid, räägime sina, sa oled olnud külaline minu kodus. Ma olen kindel, et sa tegelikult tead, et ma kirjutan kõik oma sõnavõtud ise ning rangelt toetudes tõsistele uuringutele ja statistilistele faktidele. Kas ... Read more

12.02.2015 / 10:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Annely Akkermann: Suur tänu! Suur tänu, hea ettekandja, väga huvitava ülevaate eest! Minu küsimus tuleb pisut teise nurga alt. Paar nädalat tagasi andis vabaühenduste liit siinsamas meie majas üle aasta teo auhinna. Selleks teoks osutus heategevuslik algatus Ukraina heaks, mille taga seisavad kolm vabaühendust: Ukrai... Read more

13:05 Kalapüügiseaduse eelnõu (801 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Tere päevast, lugupeetud juhataja ja head kolleegid, kes siia saali on jäänud! Vabariigi Valitsus algatas 1. detsembril 2014. aastal kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu, 2. detsembril võeti see menetlusse ja juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 17. detse... Read more

Annely Akkermann: Selle seaduseelnõuga tegelikult lisandub kaluritele veelgi kohustusi oma tegevusest aru anda, näiteks GPS-seadmed motoriseeritud laevadel, ja lisandub uus volitusnorm võimalikuks elektrooniliseks märgistamiseks, kui Keskkonnaministeerium selleks valmis on. Aga tõepoolest, filosoofiliselt on see prob... Read more

27.01.2015 / 10:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (773 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Tere hommikust! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kõigepealt suur tänu teile selle väga valusa ja tõsise teema tõstatamise ja meie ette toomise eest! Siin saalis peetakse tihti pikki kõnesid sellest, kuidas lapsed ja noored on meie tulevik ning kuidas me soovime, et Eesti peredes oleks rohkem lap... Read more

21.01.2015 / 13:00 XII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:02 Valitsuse poliitika

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma kindlasti ei nõustu teie väitega, et IRL ei ole seisnud Eesti julgeolekupoliitika eest. Te peaksite ise meelde tuletama, et palgaarmeega olid teil hoopis teistsugused plaanid. Küsimus on kodakondsuspoliitika kohta. Kodakondsuspoliitika on teatavas... Read more

17.12.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

22:36 Kalapüügiseaduse eelnõu (801 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Tere hilisõhtust, lugupeetud juhataja ja head kolleegid! Riigikogu keskkonnakomisjoni 9. detsembri istungil tutvuti kalapüügiseaduse eelnõuga 801. Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ja õigusosakonna jurist He... Read more