Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 45Open/Close results
15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Taasiseseisvunud Eesti suurim tsiviilkriis on tänaseks päevaks suures osas seljatatud, kuid see ei tähenda, et ka kogu koroonaviirusest tingitud negatiivne mõju oleks möödas. Tervishoiukriisist oleme samm-sammult sisenemas majanduskriisi, ku... Read more

Anneli Ott: Kliima eesmärgid on jätkuvalt prioriteet ning võiksime astuda veelgi jõulisema sammu rohelisema planeedi suunas ning suurendama taastuvenergia osakaalu Eesti energiatarbimiseks. Selleks tuleb muu hulgas soodustada tuuleenergia, päikeseenergia või bioenergia kasutuselevõttu hoonete puhul. Samuti saam... Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest

Anneli Ott: Aitäh! Mul on küsimus nende varude kohta. Lugupeetud peaminister, te mainisite korra, aga äkki täpsustate, milline näiteks regionaalsel tasandil ja riiklikul tasandil selle kriisi valguses on praegune pilt. Ja milline on plaan edaspidiseks, näiteks meditsiiniliste varude osas? Kuidas te olete kavand... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Anneli Ott: Lugupeetud eesistuja! Austatud kolleegid! Sõnad "välispoliitika" ja "arengukava" klikimeedias vaevalt suurt tähelepanu pälvivad. Selleks, et inimesed selle ametliku ja kindlasti väga vajaliku dokumendi vastu huvi tunneksid, tuleb teemad laiemalt ja inimlikumalt lahti seletada. Lihtsustatult öeldes t... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Anneli Ott: Austatud juhataja, härra peaminister, lugupeetud suursaadikud, külalised ja head kolleegid! Sel kevadel tähistas Eesti Euroopa Liiduga liitumise 15. aastapäeva. Alates 2004. aasta kevadest, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige, on Eesti olnud aktiivne ja konstruktiivne partner ning jätkab senise prag... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Anneli Ott: Austatud juhataja! Hea ettekandja! Enamik teie sõnavõtust rääkis riiklikest maksudest, aga kindlasti on väga oluline roll ka kohalikel omavalitsusel Eesti inimeste elu korraldamisel. Siin on aeg-ajalt tõstatunud teema, et kohalike maksude seaduses § 5 on kuus erinevat maksu, mida kohalikud omavalits... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:18 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) teine lugemine

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 10. septembril. Esimene lugemine toimus k.a 25. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 9. oktoobril kell 17.15 ja eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu e... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) esimene lugemine

Anneli Ott: Austatud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist oma 16. septembri istungil. Sellel istungil osalesid eelnõu esitajate esindaja kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja Kaitseministeeriumi e... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Euroopa Komisjonil on Euroopa Liidus vastutusrikas ülesanne. Ühtegi Euroopa Liidu seadust ei sünni, kui Euroopa Komisjon seda ei algata. Euroopa Komisjon hoiab silma peal Euroopa Liidus tehtud kokkulepete täitmisel. Komisjon seisab Euroopa Liidu ühiste v... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:17 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (748 OE) teine lugemine

Anneli Ott: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 5. novembril. Esimene lugemine toimus 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 3. detsember kell 17.15, ei esitatud väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon esitas ... Read more

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

22:17 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (748 OE) esimene lugemine

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu alusel otsustatakse kuni viie Eesti kaitseväelase osalemine NATO missioonil Iraagis. Uus mittelahinguline väljaõppe- ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise missioon Iraagis loodi NATO tippkohtumisel 11.–12. juulil 2018 Brüsselis. Missioon keskendub... Read more

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt, Tiit, palju tänu sulle! Ma arvan, et see mõte, et külas või kogukonnas elades peavad kõik panustama, seal ei saa olla kõrvaltvaataja, on väga oluline. Ka kõrvaltvaatamisel on oma suur mõju kogukonna arengule. Aga sinu ettekanne oli väga... Read more

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tänan ka kõiki eelmisi ettekandjaid väga sisukate ja arukate ettekannete eest! Maaelu arengu teema on kindlasti hästi lai. Eks maaelu on nagu iga teine elu, st puudutab kõiki valdkondi. Mul on hea meel tõdeda, et valitsus on viimastel aastatel astunud ka... Read more

Anneli Ott: Selleks, et tõsta kohalike elanike palga taset ning arendada piirkonna elukeskkonda ja ettevõtlust, panustatakse järgmisel neljal aastal sellesse piirkonda ligi 20 miljonit eurot. Kagu-Eesti on Ida-Virumaa kõrval samuti olnud üks keerulisemaid piirkondi, mistõttu on Vabariigi Valitsus otsustanud toe... Read more

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Anneli Ott: Lugupeetud ettekandja! Te väga põhjalikult ja huvitavalt keskendusite oma ettekandes Venemaal toimuvale ja rahapesu ohtudele ning ka sellele, et me peame Euroopa Liidu tasandil tegema muudatusi, et neid ohte vähendada. Aga õiguskomisjoni esimees oma ettekandes mainis, et Venemaa peaprokurör pöördus ... Read more

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Te olete siin oma vastustes lennanud päris suure kaarega üle Rail Balticust, rongiliiklusest, parvlaevadest ja suurest pildist. Mina arvan, et rahvasaadik ei peaks tegelema oma enesetunde parandamisega eelnõude kaudu, vaid me kõik peame tegelema siin ikkag... Read more

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Esiteks, ma tuletan meelde, et mina ei maininud absoluutselt koolis käivaid lapsi ja koolitransporti. Ma rääkisin ikka ühistranspordist ja ma rääkisin sellest, et nüüd pääsevad keskustesse ka väga paljud maapiirkonna lapsed, kes varem sinna koos perega ei... Read more

18.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud õiguskantsler, minagi tänan selle ettekande eest! See oli äärmiselt siiras ja sisukas. Minu küsimus on laste õiguste kohta. Viimasel ajal oleme näinud väga õõvastavaid ja jubedaid videoid, kuidas vägivallatsetakse oma eakaaslaste kallal. Missugune on teie hin... Read more

17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Meile on siin mitmeid kordi selgeks tehtud, et see oli Vahur Krafti sooloprojekt ning Kallas ja Lipstok ei teadnud kogu sellest petuskeemist mitte midagi. Kui tõenäoliseks teie seda peate ja kui suurt hulka poliitikuid võis see skeem tegelikult hõlmata? Ja... Read more

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:51 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) teine lugemine

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 6. novembril ja esimene lugemine toimus 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 5. detsember kell 17.15, selleks ajaks aga ühtegi ettepanekut ei tulnud. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele ... Read more

21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) esimene lugemine

Anneli Ott: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Kõnealuse Riigikogu otsuse eelnõu kohaselt jätkab Eesti 2018. aastal kuni viie kaitseväelasega osalemist NATO juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis, mille ingliskeelne nimetus on Training and Capability... Read more

12.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid" arutelu

Anneli Ott: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma küsin nende tuhande töökoha kohta, mida valitsus plaanib Tallinnast välja viia. Siin on olnud kaks versiooni: üks on see, et tuhat töökohta Ida-Virumaale, ja teine on see, et tuhat töökohta üle Eesti. Te oma ettekandes ütlesite, et see toimub kolme aasta ... Read more

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

05:42 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan teile põhiseaduskomisjoni istungi protokolli nr 114. Istung toimus teisipäeval, 9. mail. Istungi juhataja oli Ken-Marti Vaher ja istungist võtsid osa Jüri Adams, Anneli Ott, Arto Aas, Helmut Hallemaa, Ivari Padar, Henn Põlluaas, kes asendas Jaak M... Read more

14.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE) teine lugemine

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Tutvustan teile põhiseaduskomisjonis 6. veebruaril arutlusel olnud otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu. Selle esimene arutelu toimus täiskogus 26. jaanuaril ja seejärel arutas komisjon kahte muudatusettepanekut... Read more

26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:27 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE) esimene lugemine

Anneli Ott: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu 367 oli komisjonis arutusel k.a 17. ... Read more

Anneli Ott: Aitäh! Jah, komisjoni protokollis seda tõesti ei ole. Minu isiklik seisukoht selle teema puhul on, et selline komisjon ei ole kindlasti üleliigne. See teema, mida me täna siin pikalt arutanud oleme, on selline teema, mida peaks võib-olla iga poliitilise otsuse tegemisel või poliitika kujundamisel ar... Read more

Anneli Ott: Aitäh! Meie head nõunikud on andnud mulle kaasa väga täpsed andmed. Ma loen need teile ette. Aasta tegevuskulud ühe probleemkomisjoni kohta on 102 200 eurot, mis jagunevad personalikuludeks ja majanduskuludeks. Read more

Anneli Ott: Aitäh! Protokollis ei kajastu, et seda eelnõu oleks menetletud või sellel teemal räägitud. Küll aga on protokollist näha, et ka Jaak Madison opositsiooni poole pealt tunnustab eelnõu algatajaid. Ta ütleb, et idee jõudmine menetlusse on igati tunnustust väärt. Ma ei oska täpselt öelda, miks seda teis... Read more

Anneli Ott: Aitäh! Ma usun, et selle täpsustava küsimuse saate te kindlasti kantseleile esitada. Eelarves nii detailselt neid summasid välja toodud ei ole, seepärast ei oska ma kahjuks teile nii täpselt vastata. Välja on toodud üldsumma ja see, mille vahel see jaguneb. Missugused on eritasud, seda ei oska ma te... Read more

16.11.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:21 Sisejulgeolek

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! PPA plaanib tuleval aastal liita Lõuna-Eestis kolm politseijaoskonda – Võru, Valga ja Põlva jaoskonna – Kagu jaoskonnaks. Varem on järgmise aasta eelarve kontekstis nenditud, et PPA-d järgmistel aastatel koondamine ees ei oota. Ometi on käsile võetud ... Read more

Anneli Ott: Aitäh! Ma täpsustan. Kas selle projekti üks eesmärke ei ole mitte tõsta olemasolevate töötajate palka, mis iseenesest on loomulikult positiivne? Aga see palgatõus toimuks jällegi sisemiste ressursside arvel. Kuidas te hindate, kui palju on üldse võimalik veel PPA-s kokku tõmmata ning töötajaid koond... Read more

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:00 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Haldusreformi teema on endiselt päevakorral nii Eestis üldisemalt kui ka Riigikogu tasandil. Nii arutame ka täna täiskogu istungil seaduseelnõu, mis on seotud 1. juulil jõustunud haldusreformi seadusega. Unustada ei tohi ka seda, et Riigikohtus on pooleli a... Read more

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Politsei- ja Piirivalveameti plaani liita Lõuna-Eestis kolm politseijaoskonda üheks. Väidetavalt läheb see liitmisprojekt vastuollu nii peaministri kui ka siseministri varasemate lubadustega, et uus eelarve ei too kaasa koondamis... Read more

24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240)

Anneli Ott: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Kõigepealt tahan tänada arupärimise esitajaid. Kahtlemata, küsimused on väga tõsised ja ma usun, et need huvitavad väga paljusid Eestimaa inimesi. Tänaseks on haldusreformi seadus kolm kuud kehtinud ja me näeme selgelt, et omavalit... Read more

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister, palun täpsustage! Kas ma sain õigesti aru, et valitsuse seisukoht haldusreformi suhtes on see, et omavalitsused ei peagi teadma, mis tingimustel nad liituvad ja mis olukorda satuvad pärast liitumisläbirääkimiste lõppu või pärast n-ö lõplikk... Read more

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:25 Maapõueseaduse eelnõu (213 SE) teine lugemine

Anneli Ott: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Meil oli ka põhiseaduskomisjonis täpselt sama arutelu, mille kohta eelkõnelejad küsisid. Kui Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on välja arvutanud, et selle muudatusega kaotavad 91 omavalitsust osa oma tuludest, kas siis eelnõu teiseks lugem... Read more