Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 46Open/Close results
23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Teen ettepaneku muuta käesoleva töönädala ajagraafikut selliselt, et täiskogu istungid toimuksid täna, 23. märtsil, ja kolmapäeval, 25. märtsil, ning kolmapäeval, 25. märtsil toimuks infotund. Aitäh! Read more

16.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea istungi juhataja! Mul on ettepanek muuta käesoleva nädala täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimuks üksnes täna, 16. märtsil, ja kolmapäeval, 18. märtsil toimuks infotund. Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esiteks tuletan meelde, mis eelnõuga on tegemist. Kui Eesti firmaomanikud soovivad täna enda firma osakuid müüa, siis peavad kõik, nii firma omanikud kui ka uued investorid tulema ühel ajal ühe konkreetse Eesti notari juurde – ka siis, kui osanikke on kümn... Read more

Andrei Korobeinik: Jah, hea meelega. Eelnõu eesmärk on see, et notarivabu tehinguid saaks teha vaid juhul, kui kõik osanikud seda soovivad. Selleks peab muutma põhikirja ja selleks peab iga osanik andma oma nõusoleku. 10 000 euro piir on sisse toodud selleks, et see otsus oleks väga teadlik. Ehk siis tavalise osakapi... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kui te küsite põhikirja muudatuse kohta, siis on täitsa tavapärane, et põhikirja muutmiseks on vaja osanike koosolekut. Seal ei ole midagi uut. Jutt käis osakute müümisest. Eesti õigusnormid lubavad tegelikult ka suulisi lepinguid: sa võid müüa asja suulise kokkuleppega, sa võid võtta laenu s... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! No tegemist on hinnanguga. E-residentide loodud firmad maksid eelmisel aastal riigieelarvesse üle kümne miljoni euro. Kas tegemist on suure või väikse edulooga, seda ei oska ma kommenteerida. Ma ei ütleks, et see programm on ebaõnnestunud, küll aga on teatud probleem selles, et Eesti pangad e... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Tegelikult me ootame siia palju rohkem raha. Eelmisel aastal on üle kümne idufirma, üle kahekümne idufirma tõstnud siia igaüks üle miljoni euro. Mõned investeeringud on väga suured, kümnetes miljonites. Meie mure on see, et need firmad võivad teatud hetkel, kui neil on juba palju osanikke, mi... Read more

Andrei Korobeinik: Osaühingute puhul võib olla ka osanike leping, mis sätestab näiteks eelisostuõiguse, igasugused muud mehhanismid, see ei puutu praegu siia konteksti. Nüüd, osakute müümisel oleks olukord üsna sarnane sellega, mis toimub praegu Eesti väärtpaberite registris registreeritud osakutega. Ka seal ei pea sa... Read more

Andrei Korobeinik: Ma veel kord rõhutan, et jutt käib osakute ostu-müügi tehingust. Me saame mõlemad sellest aru, eks ole. See leping on samasugune nagu ükskõik milline teine leping, kui sa müüd näiteks autot, mööblit, korterit – reeglid on täpselt samad. Tavaline allkiri sobib, digiallkiri sobib. Peaasi, et leping ol... Read more

Andrei Korobeinik: Ma igaks juhuks protseduuriliselt siiski täiendaks. Muudatusettepaneku sisu on kättesaadav ka paberil. Ma igaks juhuks loen selle läbi. Ma saan aru, et muudatusettepanekut ei tutvustata juhul, kui ... Read more

Andrei Korobeinik: Ei, asi on selles, et ma olen muudatusettepanekuid hästi lühidalt tutvustanud, aga selgub, et sellest ei piisa. Ilmselt need paberisahtlid seal toa tagaotsas ei ole saadikute seas väga populaarsed. Muudatusettepaneku nr 2 üks osa kõlab niimoodi: osa võõrandamise käsundustehing tehakse vähemalt kirja... Read more

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Eelnõu eesmärk on arusaadav. Ma saan aru, et riistvara ja tarkvara peavad vastama teatud turvanõuetele. Mul on küsimus: kes otsustab nende kriteeriumite üle, millele peab riistvara ja tarkvara vastama? Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Tõepoolest, eelnõu sisu on see, et me anname volituse valitsusele, kes omakorda delegeerib selle tarbijakaitseametile. Nüüd, kujutame ette, et seadus juba kehtib ja tulebki otsus, et üks või teine riistvaratootja ei kõlba Eesti turule. Kas ja kuidas saan mina näiteks teada, mis kriteeriumitel... Read more

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine

Andrei Korobeinik: Head kolleegid! Täna on meil võimalus võtta vastu seadus, mis annab Eestis sündinud lastele Eesti kodakondsuse. Meil käib pidevalt debatt selle üle, kes elab Eestis aastate pärast ja mis põhjusel tulevad need inimesed meie riiki või jäävad siia elama. Tavaliselt keskendub see debatt migratsioonipoli... Read more

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Õiguskomisjoni istungil 20. jaanuaril oli päevakorras kaks sarnast eelnõu: 117, mille oli algatanud Vabariigi Valitsus, ja 101, mille oli algatanud õiguskomisjon. Mõlemad eelnõud adresseerivad sama probleemi. Justiitsminister on andnud väga hea ülevaate Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõust. Arutel... Read more

Andrei Korobeinik: Midagi saab teha nende eelnõudega siis, kui mõlema esimene lugemine on lõpetatud. Üldine arusaam komisjonis oli see, et edasi võiks minna ühe eelnõuga, kas nad ühendada või võtta aluseks üks nendest ja teist mitte edasi menetleda. Aga enne esimese lugemise lõpetamist selliseid otsuseid teha ei saa, ... Read more

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Kuna mina olen siin nii eelnõu algataja kui ka juhtivkomisjoni esindaja, siis ma räägin nii eelnõust kui ka menetluse käigust. Aga üldiselt, kuna eelnõu 101, mille on algatanud õiguskomisjon, lahendab täpselt sama probleemi, mida lahendab eelmine eelnõu, mis oli valitsuse algatatud, siis ma sisusse ... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma väga tänan teid, et olete Facebookis minu fänn, aga kui te ei ole, siis saate laiki vajutada ja tutvuda edaspidiste uudistega palju mugavamalt. Aga mis puudutab antud eelnõude menetluskäiku, siis ajaloo huvides ütlen, et olukord oli selline. Õiguskomisjon algatas eelnõu 101, millele valits... Read more

Andrei Korobeinik: Ma oleks võinud esineda ka ju sõnavõtuga, aga võib-olla oleks siis natuke liiga palju sõnavõtte ühe päeva jaoks. Keskfraktsioon toetab seda suunda ja keskfraktsiooni ettepanek on toetada mõlemat eelnõu. See, mis saab peale esimest lugemist, on minu, sinu ja teiste õiguskomisjoni liikmete otsustuspäd... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ja küsimus? Ei tule küsimust. Read more

Andrei Korobeinik: Jaa, sinu väide võib olla õige, aga ma ei oska pead anda. Kindlasti on oluline aspekt see, et see mittenotariaalne tehing võib toimuda ju selles ajavahemikus, kui osakapital on 25 000. See muudab selle nõude minu hinnangul üsna mõttetuks, kuigi "mõttetu" on võib-olla natuke liiga karm sõna, aga ta i... Read more

Andrei Korobeinik: Jah, see arutelu toimus nii enne esimest lugemist kui ka peale seda. Peamine oht on seesama tankistide teema, mida tõstatati siin saalis ka paar korda. See oht on olemas ka täna. Tankist võib kenasti tulla notari juurde, neid juhtumeid me teame lähiajaloost päris mitmeid. Nagu ka mainitud oli, Ameer... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma niimoodi peast arvutada ilmselt ei saa. Küll aga arvan, et kuna mõlemad eelnõud parandavad Eesti majandusolukorda ja kui majandus kasvab, siis inimestel on üldiselt nagu parem olla ja see võib suurema tõenäosusega viia selleni, et kuritegude arv hoopis langeb, kuna inimestel lihtsalt on pa... Read more

16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Te olete maininud, et teie arvates võiks julgesti Singapuri investeerida. Minu teada on Eesti seaduste järgi selline olukord, et kui pakkumine on suunatud üle 100 inimesele, siis on tegemist avaliku pakkumisega ja te peate lisama selle kohta hoiatuse, mis on ohud, ja pakkuma m... Read more

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kuna mind süüdistati siin valetamises, siis ma soovitan lugeda komisjoni protokolli. Üksainuke sotsiaaldemokraatide esindaja oli tõepoolest antud seaduseelnõule vastu. See on täiesti tõene fakt. See tähendab seda, et mina ei valetanud. Küll aga sotsiaaldemokraadid olid võimul aastaid ega ole ... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Küsimus on tõepoolest, et mis saab. Seaduse mõjuanalüüs räägib meile sellest, et seaduse rakendamisega saame me vältida kohtuvaidlusi ning hilisemaid sundvõõrandamise tõttu makstavaid hiigelnõudeid. Hiigelnõudeid, pange tähele! Kui me loeme seletuskirja 3. punkti, siis leiame sealt, et tegemi... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma olen eelnõu algataja käest küsimuse küsinud ja ma pole vastust saanud. Eelnõu algataja rääkis vahepeal sellest, et mõned ebatäpselt sõnastatud kohad võivad olla tingitud eelnõu algataja võimekuse puudumisest, aga minu küsimusele pole ta siiski vastanud. Eelnõu seletuskirjas on välja toodud... Read more

Andrei Korobeinik: Esiteks, vastusõnavõtt: mina ei ole küll eelnõu algatajana esinenud, minu allkirja algatamispaberil ei ole. Seda esiteks. Ja teiseks on mul protseduuriline küsimus. Ma olen esitanud kaks küsimust, kaks samasugust küsimust, olen nende peale kulutanud mõlemad küsimisvõimalused, kuid vastust ma saanud ... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ka mina toetan teie püüdlusi alkoholitarbimist vähendada. Aga minu küsimus on see. Inimesed käivad tööl ka öösiti, näiteks tehastes on öövahetused. Nende inimeste jaoks on hommikune aeg sama, mis teie jaoks on õhtune aeg. Kas järgmine liberaalne samm võiks olla see, et inimesed võiksid ärgata... Read more

Andrei Korobeinik: Kas järgmine samm võiks olla see, et inimesed võiksid kõik magama minna ja ärgata ühel ajal, nagu ühes Orwelli raamatus? Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kas te olete ennustanud, kui suurt mõju võib see kokkuvõttes avaldada alkoholitarbimisele? Kas tarbimine väheneb ja kui, siis kui palju? Read more

20.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:08 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Tere päevast! Olen teie ees seaduseelnõuga 50. Tegemist on direktiivi ülevõtmisega ja seaduse nimi on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus. Sain komisjoni istungil teada, et ühtegi ettepanekut huvigruppidelt pole laekunud, küll aga laekus üks ettepanek ... Read more

15:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Tere, Jürgen! Tere, teised! Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu oli õiguskomisjonis esmaspäeval, 11. novembril s.a. Arutelu oli pikk ja põhjalik. Need teemad, mis pakkusid komisjoni liikmetele huvi, olid üsna samad m... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Andrei Korobeinik: Aitäh, pole hullu! Hea Indrek! Mul on küsimus tööjõumaksude kohta. Tegemist on sellise oma 150 aastat vana kontseptsiooniga, mis oli omal ajal mõeldud selleks, et maksustada lisandväärtust. Ja tol ajal see toimis. Tänapäeval on majanduse struktuur hoopis teistsugune ja me ilmselt peame rääkima mingi... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Palun kolm minutit juurde! Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! "Riigikogu arutab Keskerakonna algatusel maksude tõstmist", annab täna Delfi meile teada. See pealkiri võtab hästi kokku meie ühiskonnas valitseva konsensuse. Kõik usuvad, et rohkem raha riigieelarvesse saab vaid uute maksudega või olemasolevate maksude tõstmisega. Et kui me tahame aidata suh... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tegemist oli väga põhjaliku ja huvitava ettekandega, aga ma arvan, et me võiksime teemasse sügavuti minna. Te mainisite ettekande lõpus, et tehti päris mitu muudatusettepanekut. Nende seas oli näiteks viis vigade parandust. Kas te oskate öelda, mis v... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kuni aastani 2003 oli ettepaneku algatajal võimalus oma ettepanekut tutvustada, aga seda võimalust ei ole juba 16 aastat. Mis alusel toimub siin ettepaneku tutvustamine? Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi seda võimalust täna enam ei ole. Read more

Andrei Korobeinik: Eelmine märkus kehtib põhimõtteliselt siiani. Me jõudsime selgusele, et kodu- ja töökorra seadus tõepoolest ei võimalda ettepaneku tutvustamist, vaid ainult numbri väljaütlemist. Sellega põhimõtteliselt ongi kõik. (Sumin saalis.) Read more

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: See vabadus on täielikult olemas, aga kas tegemist oli praegu sõnavõtuga fraktsiooni nimel? Read more

24.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Andrei Korobeinik: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Õiguskomisjoni nimel annan üle äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on kaotada osaühingute osadega tehtavate tehingute ebavajalikud piirangud ja vorminõuded. Eelnõu algatajad soovivad tõsta Eesti maj... Read more

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kui perekonnas on üks vanematest halli passiga ja ta on elanud Eestis enne taasiseseisvumist, siis nii teie eelnõu kui ka valitsuse eelnõu annab selle perekonna lastele Eesti kodakondsuse. Aga mida te arvate sellest vanemast? Ta on elanud Eestis peaaegu 30 aastat – kas tema ei peaks saama võ... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Hea Riigikogu! Seaduseelnõu 51 oli põhiseaduskomisjoni istungi päevakorras teisipäeval, 17. septembril 2019. Arutelu oli põhjalik. Justiitsminister rääkis meile sellest, et omaaegsed regulatsioonid ei ole oma eesmärki täitnud. Poliitilise välireklaami keeldude eesmärk oli kulutuste vähendamine, poli... Read more

Andrei Korobeinik: See on väga huvitav küsimus. Read more

Andrei Korobeinik: Ma korraks mõtlen selle üle. (Juhataja: "Kuidas?") Teen väikesed arvutused. Ehk siis komisjoni istung toimus, jah ... Ühesõnaga, see on kümme tööpäeva, 9. oktoober. Istungi juhatajal on õigus. Read more

Andrei Korobeinik: Suur tänu! Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Read more

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea Riigikogu! Täna ma räägin teile sellest, mis toimus põhiseaduskomisjonis seaduseelnõu 58 arutelu käigus. Eelnõu sisu ma teile uuesti ei tutvusta, räägin küsimustest ja vastustest. Tähtsamad teemad olid järgmised. Esiteks kõlas küsimus, mida teha juhul, kui üks vanematest soovib lapsele Ee... Read more

Andrei Korobeinik: Kuidas ma tunneksin ennast, kui ma oleksin laps? Read more

Andrei Korobeinik: Sellist rollimängu meil komisjonis ei ole toimunud, aga te küsite minu isiklikku arvamust, eks? No see on kahe otsaga asi. Kui laps on täisealine, siis võib-olla ta saab teha parema valiku kahe kodakondsuse vahel. Selles mõttes on sellises olukorras ka eelised. Kindlasti minu arvates on see parem ol... Read more

Andrei Korobeinik: Ma arvan, et te mõtlete seda eksameid puudutavat eelnõu, eks? See on kultuurikomisjonis arutatav eelnõu. No hästi paljud asjad on seotud omavahel, aga minu tänane ettekanne puudutab eelnõu 58 ja ma komisjoni ettekandjana piirduks selle konkreetse teemaga. Read more

Andrei Korobeinik: Head kolleegid! Tänane hääletus on tegelikult hästi oluline. Eestis elab päris palju halli passiga inimesi ja nende passi värv ei too õnne ei neile ega ka teiste passide omanikele. Paljud neist on elanud Eestis terve elu ja nende lapsed samuti, ja mõned neist tunnevad, et nad on oma riigi jaoks võõr... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Istungi rakendamine

Andrei Korobeinik: Aitäh, hea eesistuja! Mina olen tutvunud päevakorraga ja kui te väidate, et oli aega tutvuda, siis mina väidan, et mul ei olnud seda aega. Kas te oskate öelda, mis kodukorraseaduse paragrahvi alusel me praegu seda hääletame? Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea eesistuja! Ma esitasin teile ühe konkreetse protseduurilise küsimuse: mis paragrahvi alusel me seda praegu hääletame? § 56 Riigikogu kodukorra seaduses võimaldab teil täiendada päevakorda, näiteks juhul, kui tegemist on sõjaolukorraga või õiguskantsleri ettepanekuga või muu sellisega. Kui... Read more

Andrei Korobeinik: Ma selguse mõttes küsin üle, mida me ikkagi hääletame. Kas me hääletame ettepanekut, mille on Reformierakonna fraktsioon teinud, täpselt sellises sõnastuses? Kui see nii on, siis pean ütlema, et see tekst, mille te alguses ette lugesite, nägi välja nagu teie arvamuse esitamine. Kus selle Reformierak... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma hakkan nüüd vaikselt selgusele jõudma. Ma tutvusin Reformierakonna fraktsiooni avaldusega, mis erineb oluliselt sellest, mida ma siin istungi alguses kuulsin. Selles avalduses on kirjas, et nemad teevad ettepaneku, et Valges saalis seisaks taas kõrvuti Euroopa Liidu lipp ja Eesti Vabariigi... Read more

Andrei Korobeinik: Mul on protseduuriline küsimus. Mind paneb tegelikult imestama, miks te lasete küsida küsimusi, mis ei ole protseduurilised, aga eks see on teie kui istungi juhataja otsus. Minu eelmised neli küsimust olid kõik protseduurilised ja ka viies on täpselt samasugune. Ma selguse mõttes küsin, sest ma ee... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma küsin nagu kindluse mõttes üle, et mis saab juhul, kui selgub, et see hääletus siiski ei olnud läbi viidud vastavalt kodukorraseadusele. Kas me peame erakorralise istungi tegema suvel või saab seda kuidagi teistmoodi lahendada? Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma usun, et see on kahtlemata õige ettepanek, aga küsin üle sellesama asja, mida ma küsisin ka komisjonis. Juhul kui kriminaalmenetluse raames kogutakse infot kolmandate isikute kohta, mis ei puutu konkreetsesse kaasusesse, ja kannatanu tutvub selle infoga, siis on tegemist tõsise privaatsuse... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea Aivar! See on hästi positiivne, kui eelnõu põhineb nii põhjalikul uurimistööl. Kas on analüüsitud ka seda, kui palju kasvab keskmine alkoholitarbimine ja kui suur on sellega kaasnev otsene või kaudne kahju riigieelarvele? Ma pean silmas tervishoiukulusid ja muid otseseid ja kaudseid kulus... Read more

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Siin kõlasid heade kolleegide Hanno ja Taavi tähelepanekud. Nemad on justkui teinud ettepaneku komisjoni nime muutmiseks, aga enamik pole seda toetanud. Mina viibisin ka komisjoni istungil ja pärast tutvusin protokolliga, aga pole küll näinud seal ühtegi hääletust sel teemal. ... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Te siin olete pakkunud viidet poliitilistele mängudele ja kommenteerinud eri erakondade seisukohti. Te olete aga puldis põhiseaduskomisjoni esindajana. Kas tõepoolest sellest oli komisjonis juttu ja ma pole lihtsalt seda tähele pannud?  Read more

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Tõepoolest, komisjoni arutelu käigus oleme jõudnud järeldusele, et probleeme on seal eelnõus rohkem kui ainult need murekohad, millele president tähelepanu juhtis. Mis on sinu hinnangul see peamine muudatus, mis peab olema sisse viidud, selleks et seadus saaks teisel katsel pr... Read more

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Te alustasite oma sõnavõttu lubadusest, et te selgitate eelmise ettekandja seisukohti. Ma pole teid küll põhiseaduskomisjoni istungil näinud, ma eeldan, et te siiski võtsite sõna riigikaitsekomisjoni nimel. Siit ka küsimus. Alguses te ütlesite, et Vabariigi Valitsus konsensus... Read more

30.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku ametivanne

Andrei Korobeinik: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more

06.11.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:09 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Ma sain teie sõnavõtust aru, et Saaremaale tuulikute rajamine ei ole mõistlik, aga samas Ida-Virumaale võiks neid ehitada küll. Kas te oskate nimetada veel Eesti regioone, kuhu võiks neid rajada? Read more

Andrei Korobeinik: Hea ettekandja! Ma siiski ei ole saanud vastust oma küsimusele. Kas te võite nimetada muid regioone, kuhu võiks neid tuulikuid püsti panna? Või Ida-Virumaa ongi ainuke? Read more