Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 5Open/Close results
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste  kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) teine lugemine

Alar Laneman: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Käesolev eelnõu esitati Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule käesoleva aasta 10. septembril, esimene lugemine oli 25. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli käesoleva aasta 9. oktoober kell 17.15, eelnõule väljastpoolt juhtivko... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Äärmiselt oluline suund, aga kuna jutt puudutas 2%, siis ma küsiks selle kattuvuse kohta. Kui palju sellest kavandatavast summast peaks minema sõjaliste või pehmemalt öeldes riigikaitseliste teadusuuringute jaoks ja mis on see summa praegu? Meil on kaitseu... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) esimene lugemine

Alar Laneman: Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Eelnõu võimaldab kuni kuuel Eesti kaitseväelasel jätkata ka järgmisel aastal panustamist EUNAVFOR Med/Sophia sõjalisse missiooni. Praegu panustab sellesse 26 Euroopa Liidu riiki. Missiooni eesmärk on tõkestada inimkaubitsejate tegevust Vahemere... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Ma küsin põhikooli kohta. Mul on olnud õnn näha seda eksamite asja nii õppijana kui ka õpetajana. Ja sellega kaasneb mul väike mure, kas ma nädalavahetusel saan koju minna, sest mu abikaasa on väga selgelt võtnud seisukoha, mismoodi see asi ei peaks minema. Ag... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Alar Laneman: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler, väga sümpaatne mulje jäi teie tööst ja sellest, kuidas te seda esitlete. Sümpaatne on ka see lähenemisviis, et probleemi nähes te aitate, näitate valgust. Siin tekib muidugi jätkusuutlikkuse küsimus, lõputult ei saa teiste eest tööd teha. Teie dia... Read more