Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 11Open/Close results
06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Väga sümpaatne kavatsus ja suund. Mul oleks kaks küsimust. Esimene küsimus on lihtne. Siin on ka kolleegid küsinud ajastamise kohta. Kõik õppetunnid ei ole meil kriisiga seoses veel selged, kriis veel kestab, et miks just nüüd, võib-olla tuleb v... Read more

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:10 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) teine lugemine

Alar Laneman: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2020. aasta 27. jaanuaril. Selle eelnõu esimene... Read more

Alar Laneman: Aitäh! Komisjonis neid riske ei arutatud. Seni kogetu põhjal isiklikku kommentaari lubades ütlen, et ma ei usu ka, et see risk olemas on. Read more

07.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:21 Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt lühidalt. Tegemist on seadusega, mida siin saalis me oleme korduvalt arutanud, mille Vabariigi President lükkas tagasi. Me võtsime ta muutmata kujul uuesti vastu ja asi jõudis Riigikohtuni. Riigikohus andis oma hinnangu ja näitas ära, milline on... Read more

25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

Alar Laneman: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan Riigikogu esimehe kandidaadiks Henn Põlluaasa. Mul ei ole selle kinnituseks pikka ilusat kõnet elegantsete torgetega või muidu luuleliste momentidega. Praegu ei ole kõnede aeg, praegu on tegude aeg. Hindan, et Henn Põlluaas on seni oma tööd teinud hä... Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Alar Laneman: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon otsustas algatada seaduseelnõu Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmiseks. Head kolleegid! Te kõik mäletate, et Riigikohus tunnistas eelmise aasta 19. detsembri otsusega 29. mail 2019 Riigiko... Read more

15:09 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on suur au kolme Balti riigi esimese ühisprojekti BALTBAT-i esimese väeosa ülemana näha ja raporteerida teile järgmisest väga suurest sammust õhuturbe valdkonnas. BALTNET on vaieldamatult üks olulisimaid kaitsekoostöö projekte. Selle ühise õhuseirevõrgu... Read more

Alar Laneman: Aitäh! Hea meelega, aga kahjuks komisjon selle sisusse väga detailselt ei läinud. Kõige olulisemat sammu ma siiski juba nimetasin – seda, et igas Balti riigis tekib selles valdkonnas autonoomsus. Enne seda ei olnud, see on ise juba suur samm edasi. Ja lugupeetud kaitseminister kirjeldas ka seda, kui... Read more

Alar Laneman: Aitäh! Ma astun nüüd libedale teele. Komisjon neid teisi projekte ei arutanud, aga nendel projektidel on olnud väga suur mõju meie kolme Balti riigi kaitsejõudude arengule – nii seoses võimekuse kasvu, väljaõppe kui ka ühise arengu rütmiga. See jälg on juba jäetud, kuid aeg muutub ja vajadus teatu... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! On selge, et riigil peab olema tõhus mehhanism selliste kiirelt arenevate ohtlike olukordade lahendamiseks. Aga ma mõistan ka eelmisi küsijaid ja mulle tundub, et üks murekoht on see, et valitsuse võim kasvab, ja võib-olla nähakse võimalust, et se... Read more

Alar Laneman: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul libises kõrvust mööda, kas komisjon puudutas ka juhtimistasandeid. Möödunud aasta oktoobrikriisi ajal, ma tean, kerkis see küsimus üles. Kas oskate seda kuidagi kommenteerida? Read more

16:21 Karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Torkas silma see, et kui te eelnõu seletuskirjas räägite mõjust riigiasutustele ja omavalitsustele, siis pole seal kuskil mainitud sõjaväepolitsei tegevust nende küsimuste lahendamisel. Töömaht ju kasvab, ma saan aru. Kas te oskate seda kuidagi ... Read more

Alar Laneman: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma küsiks natuke samas suunas nagu ennegi. Seletuskirjas on mainitud, et menetluse osas nähakse ette politsei koormuse kasvu, ja mind üllatas natuke, et selles eelnõus, nende tegevuste juures ei ole ette nähtud sõjaväepolitseid. Isegi mainitud... Read more

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste  kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) teine lugemine

Alar Laneman: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Käesoleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule k.a 10. septembril, esimene lugemine oli 25. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli k.a 9. oktoobril kell 17.15, eelnõu kohta väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusett... Read more

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Äärmiselt oluline suund, aga kuna jutt puudutas 2%, siis ma küsiks selle kattuvuse kohta. Kui palju sellest kavandatavast summast peaks minema sõjaliste või pehmemalt öeldes riigikaitseliste teadusuuringute jaoks ja mis on see summa praegu? Meil on kaitseu... Read more

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) esimene lugemine

Alar Laneman: Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Eelnõu võimaldab kuni kuuel Eesti kaitseväelasel jätkata ka järgmisel aastal panustamist EUNAVFOR Med/Sophia sõjalisse missiooni. Praegu panustab sellesse 26 Euroopa Liidu riiki. Missiooni eesmärk on tõkestada inimkaubitsejate tegevust Vahemere... Read more

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Alar Laneman: Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Ma küsin põhikooli kohta. Mul on olnud õnn näha seda eksamite asja nii õppijana kui ka õpetajana. Ja sellega kaasneb mul väike mure, kas ma nädalavahetusel saan koju minna, sest mu abikaasa on väga selgelt võtnud seisukoha, mismoodi see asi ei peaks minema. Ag... Read more

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Alar Laneman: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler, väga sümpaatne mulje jäi teie tööst ja sellest, kuidas te seda esitlete. Sümpaatne on ka see lähenemisviis, et probleemi nähes te aitate, näitate valgust. Siin tekib muidugi jätkusuutlikkuse küsimus, lõputult ei saa teiste eest tööd teha. Teie dia... Read more