Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 353Open/Close results
06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh! Tõepoolest, kui püüda aru saada sellest valitsuse hommikusest otsusest, siis tekib praktikas küll täiesti huvitav olukord. Hooajatööjõu kasutamisel tekib tohutu lünk ja kas on võimalik üldse selliselt uut hooajatööjõudu saada? Siit jällegi paistab välja valitsuse ükskõiksus majanduse arengu s... Read more

17.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:02 Erakondade rahastamisest

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma jätkaksin täpsustava küsimusega seda erakondade rahastamise teemat. Õigemini ma jätkaks isegi seda teemat, mis mul oli eelmisel nädalal siin Riigikogu infotunnis lausa registreeritud küsimusena üleval ja puudutas ka erakondade rahastamist. No täna t... Read more

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud aseesimees! Austatud peaminister! Tuleme konkreetselt siis selle arupärimise teema juurde, milleks oli siis Riigikontrolli auditi poolt ajendatud eelarve kulude seire küsimus. Jah, tõepoolest, auditeerides 2018. aastat, siis Riigikontroll leidis, et seire eelarve kulude üle on puudul... Read more

Aivar Sõerd: Me oleme päris suures majanduskriisis ja tulud on ära kukkunud ju, aga samal ajal ju kulusid ei ole keegi üle vaadanud ega kärpinud. Ja see kulude pool, eelarve kulude pool tehti ju siis, kui eelmisel aastal majandus veel kasvas üle 4%. Nii et nende kuludega ju elab keskvalitsus, elavad ministeeriu... Read more

11:18 Arupärimine teehoiukava aastateks 2020–2030 kohta (nr 25)

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Austatud minister! Tõepoolest, käesolev arupärimine sai käiku antud veebruaris. Sellest ajast on päris palju aega mööda läinud, aga see ei tähenda, et see teema ei oleks ka praegu aktuaalne ja kõik need küsimused, mis siin arupärimises on esitatud, on aktuaalsed ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Nende vastustega paraku ei saa rahule jääda, et natukenegi konkreetsem võiks olla see n-ö teekaart, kuidas neid PPP-maanteid siis ikkagi arendama hakatakse. Peaaegu aasta on möödas, kui see plaan välja tuli. Mingisugune ajakava võiks teil olemas olla, kui... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Austatud minister! Selle arupärimisele vastuse koostamiseks oli ikkagi aega alates veebruarist. Ja natukenegi oleks võinud olla nendes vastustes konkreetsust ja uut informatsiooni, kuidas PPP-maanteede ettevalmistus käib, aga seda konkreetsust ei olnud. Ko... Read more

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Jaa, arutelud on vajalikud. Ma vaatasin neid valitsuse kujundatud seisukohti taastamiskava suhtes, et siin on ikka päris mitu punkti, mis on ikka väga populistlikult suunatud siseriiklikuks tarbimiseks ja ma isegi ütleksin, et olemasoleva Eruoopa Komisjoni taastamiskava r... Read more

Aivar Sõerd: ... Euroopa Komisjoni ühislaenuna? Aitäh! Read more

23:04 Arupärimine eelarve kulude seire kohta (nr 35)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Te oma ettekandes mainisite, et investeeringute mitte tegemist ei saa eeskujuks seada ja ka veel, et laenamiste seiret on vaja parandada, aga no tuleme siis siit ajaloost tänasesse päeva. 3 miljardit, aga kes seda muidugi arvet peab täpselt, kui palju ... Read more

10.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:49 Keelatud annetused

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Me oleme täna seda 50 000 euro kaasust pikalt käsitlenud, aga ma jään ka viimase küsimuse juures selle kaasuse raamidesse, kuna siin on pooltõdesid ja ebaselgust. Vaadake, austatud peaminister, kuupäevad mängivad siin selle asja klaarimisel väga suurt r... Read more

Aivar Sõerd: Kiiresti. No küllap, jah, selle, millal suheldi Juhastega, saavad ikkagi tõepoolest uurimisorganid välja selgitada, aga see eeldab ka menetluse alustamist. Kui menetlust ei alustata, siis on muidugi asi keerulisem. Aga ma küsin seda, vaat, see on see suur erakonna järelevalve kontrollikomisjoni sead... Read more

09.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti eelarvepoliitika" arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ettekande tabelites on kenasti välja toodud, et enne eelmist finantskriisi aastatel 2005–2007 oli Eesti eelarve ülejääk suurimaid Euroopa Liidus. Ma vaidlustan selle, et tagantjärele hinnatakse seda tasakaalu struktuurselt. Tol ajal ei olnud seda termin... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma alustangi teie ettekande lõpuosast, mis puudutas taaskäivitamise rahastut. Kui me vaatame sellest asjast n-ö läbi ja just tänase teema kontekstis, siis mida me näeme? Esiteks, laenukohustuste laialijagamine; teiseks, eelarve tasakaalu reeglite peatam... Read more

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:42 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Valitsus intensiivselt edendab põlevkivitööstust ja panustab sinna ikka päris metsikult: õlitehas, maksumeetmed ja keskkonnatasude langetamine. See on maksumaksja raha panek üsna riskantsesse valdkonda, mis sõltub kliimapoliitikast ja nafta hinna turbulen... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Ma tulen ikkagi tagasi sellise fundamentaalse küsimuse juurde, mida ma ka enne küsisin. Te siin vastasite, et paralleelselt saab arendada nii põlevkivitööstust kui ka seda uut majandust Ida-Virumaal – no rohemajandust ja uusi töökohti. See esimene pool on jah selge: siin on... Read more

04.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne

Aivar Sõerd: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Mul on küsimus selle osa kohta, mis puudutab väärteomenetlustes ja kriminaalmenetlustes rahaliste sanktsioonide määramist. Näiteks Rootsi finantsinspektsioon määras Swedbankile Eestis toimunud rahapesu eest 4 miljardit Rootsi krooni trahvi. No ühte panka ei saa ... Read more

02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Eesti Panga 2019. aasta aruanne

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud Eesti Panga president, tänan teid selle põhjaliku ettekande eest! Selles ettekandes rõhutasite te kahel korral oma rolli nõuandjana valitsusele ja poliitikakujundajatele majanduspoliitika küsimustes. Olge nii kena ja andke meile nõu! Eelmisel nädalal kiitis Euroopa Komisj... Read more

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Selle eelnõu eesmärk on ikka väga hämar ja väga kahtlane, kui me räägime selle tegelikust eesmärgist. Aga katsuge nüüd selgitada, mismoodi siis hinnatakse ühe järelevalve- ja kontrollorgani tööd. Mina väidan, et üks töö hindamise kriteerium on kindlasti... Read more

20.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:26 Kontrolli alt väljunud eelarvekulud

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Minu küsimus on mingil määral ajendatud Riigikontrolli auditist, mis käsitles riigieelarvega seotud seiret, kulude seiret. Riigikontroll auditeeris 2018. aasta eelarvet. Ma tuletan meelde, et eelmisel aastal peale Riigikogu valimisi avastas valitsus ootamatul... Read more

Aivar Sõerd: Minu küsimusele te ei vastanud, aga ma tõesti tahan saada peaministrilt informatsiooni. Te olete paremini informeeritud kui meie siin. Me ei tea ju, meil ei ole informatsiooni selle kohta, mis eelmisel aastal juhtus, et ka nii madalale seatud latt maha aeti, samal ajal kui maksutulud laekusid hästi ... Read more

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud ettekandja! Te oma ettekandes rääkisite, et palju tublisid inimesi käis oma pabereid toomas, kokku vist 21 inimest. Ega ma ei tahagi nimesid teada, aga natuke laiendage seda teemat. Täringut te ju ei visanud, te kaalusite põhjalikult ja vaatasite motivatsioonikirju. Võtame näiteks ... Read more

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Aivar Sõerd: Austatud minister! See suur arengukava, mida te siin lennukalt esitlesite, läheb ka üksjagu palju maksma, nõuab kõvasti rahalist ressurssi. Selle rahaline maksumus on siin väga hillitsetult käsitletud väikse tabelikesena lisas 6. Te ise ka möönate, et kulude osakaal on murettekitavas langustrendis. ... Read more

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Kui me käsitleme praegu neid tulevikustsenaariume, siis me võiksime vaadata praegusest kriisist kaugemale: millised stsenaariumid meid tulevikus ootavad. Mina näen, et on paisumas üks väga ohtlik tulevase kriisi põhjus. Selleks on võlakirja mull. Eelkõi... Read more

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:48 Suured taristuinvesteeringud

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud rahandusminister! EKRE kõneisikud, nende hulgas ka teie, on hiljuti üles astunud kõlava avaldusega, milles lubatakse Rail Balticu projekt seisma panna, sellele vastu töötada, selle projektiga seotud tegevusi pidurdada. Ma olen mõelnud selle peale, millised hoovad ja võima... Read more

Aivar Sõerd: Jaa, loomulikult on täpsustav küsimus. Mul on siin ees Rail Balticu projekti finantsplaan ja selle rahastamine, selle eelarve. Ja ma küsin konkreetselt mitte selle osa kohta, mis puudutab järgmist finantsperioodi, vaid konkreetselt selle finantsperioodi kohta. Ma kahjuks ei saa seda siin kommenteeri... Read more

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu eesmärk on taastada 1994. aasta maksureformiga kehtestatud lihtne ja õiglane tulumaksusüsteem. Me andsime selle eelnõu menetlusse veebruari lõpus. Praegust olukorda silmas pidades ei saanud seda eelnõu esitamise ajal seostada kriisiga, aga samas ... Read more

Aivar Sõerd: Ei ole kahepalgeline, ühepalgeline olen. Elektriaktsiisi langetuse mõju elektri hinnale jääb üsna väikeseks, arvestades seda (kui ma õigesti mäletan seda arutelu), et vist 30 eurot oli keskmine elektriarvekulu ja see mõju oli vist 10 eurot aastas. See mõju jääb väikeseks, võrreldes selle eelnõu mõju... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Me oleme juba näinud, et see maksusüsteem on jõudnud ummikusse. Ma tõin siin näitena miinimumpalgaga politseitöötajad, miinimumpalgaga kultuuritöötajad, üldhariduskoolide õpetajad, kelle palk pluss muu sissetulek ka veel juurde on juba liikunud selle maksuküüru sisse ehk ületanu... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Jah, ega sellele teistmoodi ei saagi vastata, kui et mina ei näe kedagi, kes sellest eelnõust kaotaks. Ei ole ühtki sellist tulusaajagruppi. Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Ma olen mõelnud küsida ka rahandusministrilt, millega kaetakse see aktsiisilangetuse kulu, mis muuseas järgmisel aastal kokku on 130 miljonit, nii et natuke suurem veel kui see 120 miljonit. Liitke kokku kütuseaktsiisi langetus, gaasiaktsiisi langetus ja elektriaktsiisi langetu... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Me ei saa ikkagi päris nii riigirahandust üles ehitada, et maksutulud asendame laenurahaga. Maksude kogumine peab olema – selleks, et riik saaks oma kulusid katta –, aga maksukoormuse jaotumine ei saa olla ka selline, et võrreldes näiteks teiste tululiikidega maksustatakse tööjõ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Jaa, on ju erinevad tulutasemed, inimesed on erineva tulutasemega, töökohtadel on erinevad palgatasemed, aga majandusele ja meile kõigile seega on vajalikud kõik töökohad ja veelgi enam vajalikud on need töökohad, kus luuakse suuremat lisandväärtust. Võtame insenerid, IT-valdkon... Read more

Aivar Sõerd: Räägime õiglusest, härra Ossinovski. Ma võtsin kaasa [tsitaadi] aastast 2018. Töötav pensionär kirjutab: "Töötava pensionärina loovutan tuleval aastal oma palgast suurema summa kui sellega uhkustanud Ossinovski." Teie kirjutasite Facebookis, et teil ei ole kahju sellest, et te maksate 36 eurot riigi... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Kui me seda eelnõu koostasime, ega me siis ei teadnud, et meid tabab ränk majanduskriis. Me räägime ikkagi sellest, et paaril viimasel aastal – ma arvan, et te olete sellega nõus – on palgad ja sissetulekud kiiresti kasvanud. Eelmisel aastal oli vist 7% palgakasv, avalikus sekto... Read more

Aivar Sõerd: Ma ei paneks neid selliselt kaalukausile. Õiglane oleks tööjõu maksukoormust langetada. Nagu ma ütlesin, jah, on ka madalama palgaga töötegijaid, ka need töökohad on vajalikud, aga me ei peaks karistama ka nendel töökohtadel töötajaid, kus luuakse suuremat lisandväärtust. Insenerid ja ka õpetajad – ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Prognooside tegemise võimekus meil siin Riigikogus ei ole väga suur. Prognoose teevad ikkagi professionaalsed prognoosijad ja meie saame tugineda professionaalsete prognoosijate prognoosidele. Mina loen Rahandusministeeriumi värskest majandusprognoosist, mis on lisaeelarve aluseks, et keskmis... Read more

Aivar Sõerd: Muidugi, see eelnõu suurendab inimeste sissetulekuid, aga kui me vaatame seda, kuidas ta mõjutab erinevaid tulutasemeid, siis kõige halvemas olukorras ongi need tulusaajad, kes liiguvad oma tuludega sellest maagilise 1200 euro suurusest sissetulekust ülespoole. Selles tuluvahemikus maksustatakse ig... Read more

Aivar Sõerd: Ma arvan, et see eelnõu on õiglane. (Naer saalis.) Ta on õiglane erinevate sissetulekutasemete suhtes. Ta ei karista nendel töökohtadel töötamist, kus luuakse suuremat lisandväärtust, aga ta ei võta ära ka sealt midagi, kus luuakse väiksemat lisandväärtust. Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Ei võta tagasi, sest selle teema juurde tuleb kindlasti tagasi tulla ka edaspidi, isegi kui teile see variant, mis on pakutud, ei sobi. Aga mis analüüsivõimekust puudutab, siis ma pidasin silmas seda, et analüüse teevad ikkagi professionaalsed analüütikud. See analüüsivõimekus on Rahandusmini... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Meil on ju teada, kui suur on Riigikogu liikmete, kui suur aseesimeeste palk, kui suured on fraktsiooniesimeeste palgad. Kui me liigume tagasi sellesse olukorda, nagu see oli 1994. aasta maksureformi ajast alates sisse viidud, kui kehtis see põhimõte, et alates esimesest eurost tulusid ei mak... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Mul on Eesti Päevaleht kaasas ja siit ma loen, et teie esimees Helir-Valdor Seeder on öelnud, et 500-eurose maksuvabastuse mõju kahaneb keskmise palga tõustes ja kehtivat süsteemi tuleb millalgi muuta. Ta on isegi avaldanud arvamust, et tulumaksuvabast ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Kõigepealt ütleksin seda, et me räägime ikkagi väga samast asjast, see on ikkagi seesama, jutt on 500-eurosest tulumaksuvabastusest ja sellest, kuidas seda rakendada. Ega te ise ei ole ka selle süsteemiga rahul, mille te 2016. aastal tegite. Aga te räägite siin kogu aeg kingituste tegemisest ... Read more

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Te olete nendel päevadel eri meediakanalites lisaeelarve teemal rohkesti sõna võtnud ja öelnud – vähemalt nii on aru saada –, et tänasel päeval on juba teada, et tuleb ka teine lisaeelarve. Tänases Postimehes te ütlete konkreetselt, et see järgmine lisa... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! See minu vajalik ettepanek kulude kärpeks siiski hääletati välja. See tähendab seda, et ikkagi eelarve läheb edasi ilma kulukärbeteta. Tulud kukuvad ära, lisaeelarve tekitab kulusid juurde, mis tähendab, et jooksvas eelarves tulude ja kulude vahe läheb ... Read more

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Enne, kui asume siin stabiliseerimisreservi laiali jagama, võiksime natuke käsitleda ka riigi üldist rahalist olukorda praegusel hetkel, enne selle suure otsuse tegemist. Nimelt, riigi jooksev rahatagavara asub likviidsusreservis ja Rahandusministeeriumi andme... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma tulen siiski oma esimese küsimuse juurde tagasi. Ma tulen teile vastamisel appi ja küsin üle: kas ma saan õigesti aru, et tänaseks päevaks töötukassa hiigelreservidest suurt osa reaalselt enam alles ei ole? See eksisteerib vaid paberil, see on keskvalitsuse... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma vabandan, jäin nupuvajutamisega hiljaks, sest ma tean, et fraktsioonide esindajad esinevad lihtsalt esimesena. Mina ei ole siin praegu fraktsiooni esindaja, aga ma taha mõne asja selle otsuse kohta öelda küll.Kõigepealt, kahetsusväärne on muidugi see, et eelnõu ... Read more

Aivar Sõerd: See on keskvalitsuse kohustus või siis teistpidi, töötukassa nõue keskvalitsuse vastu, aga reaalselt seda raha ju tänaseks enam olemas ei ole. Nii et seda oleks võinud rahanduskomisjoni esimees selgitada, kui ta oleks professionaalselt vastanud, aga ta ei teinud seda.Mina oleks Aivar Koka asemel vas... Read more

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Lisaeelarves on kindlasti palju vajalikke asju, vajalikke meetmeid. Aga on ka selliseid asju, mille seos kriisi leevendamisega on väga küsitav. Ma toon ainult ühe näite: Maakapitali meede, mis kirjutati MES-i meetmete hulka. Ma küsisin rahanduskomisjoni istung... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Selle lisaeelarve üks suurimaid puudusi on see, et siin puuduvad kärpemeetmed. Teise samba peatamine on, aga kärpemeetmed puuduvad. Ma ise tegin ühe muudatusettepaneku. See on hästi esialgne ning see puudutab teadaolevaid asju, neid kohti, kus raha jääb... Read more

Aivar Sõerd: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Seoses lisaeelarvega mul on ette kanda kolm mõtet kaheksa minuti jooksul. Nii et palun kaheksa minutit! Read more

Aivar Sõerd: Ma muidugi ei saa olla mittekriitiline, aga ma olen mõõdukalt kriitiline. Lisaeelarves on vajalikke asju, vajalikke meetmeid ja nendega on kiire. Aga ressurss, mis kulub praegu kriisi ületamiseks, on ikkagi väga suur. Võib-olla tulevikus osutub sellise koorma kandmine riigile üle jõu käivaks. Nii et... Read more

Aivar Sõerd: Palun seda äärmiselt vajalikku muudatusettepanekut hääletada! Read more

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:46 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Riigi negatiivset rahavoogu tuleb põhiliselt rahastada laenuraha abil ja seda lähiaastatel. Negatiivsel rahavool on kolm põhjust. Esiteks, tulude alalaekumine, mis sellel aastal on 1,4 miljardit. Teiseks, erakorralised kriisimeetmed – 1,1 miljardit eurot. Summad... Read more

Aivar Sõerd: ... vähemalt 1 miljard eurot, selleks et haigekassale, töötukassale, sihtasutustele raha välja maksta. Ütlen seda stenogrammi jaoks, ma ei tahagi vastust. Aga te võite muidugi ... Read more

Aivar Sõerd: ... öelda, kas need summad on õiged. Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Ma ütlen oma seisukoha välja, ma siin selles punktis sõna võtta ei saa. Seda otsust pole praegu üldse tarvis. Ja ma põhjendan ka, miks. Asi on selles, et tänu eurotsooni kuulumisele ja väikesele laenukoormusele saab Eesti praegu finantsturgudelt väga soodsalt la... Read more

Aivar Sõerd: Jah, mul on protseduuriline küsimus. Kas meie protseduurika näeb ette, et rahandusminister eksitab Riigikogu? Kuu lõpu seisuga likviidsusreservi jääk 1,1 miljardit sisaldab laenuraha. See on see laenuraha, mis viimaste emissioonidega võeti. See, et rahandusminister eksitab Riigikogu, see ei ole meie... Read more

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Teil on kinnisidee, et lisaeelarve ei tohi sisaldada kärpeid. Sellist seisukohta on rahandusministrilt natukene harjumatu kuulda. Kui tulud järsult vähenevad, siis tuleks ka kulusid korrigeerida. Isegi kui teile ei meeldi termin "kärped", siis korrigeerim... Read more

Aivar Sõerd: ... tekib puhver töötajate juurdepalkamiseks, palkade suurendamiseks, lisatasude maksmiseks, ühekordsete preemiate maksmiseks. Kas see ongi eesmärk? Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Te olite lisaeelarvet esitlevas kõnes üsna optimistlik. Rääkisite, et majandus võib tuleval aastal kasvada kriisieelsele tasemele. Noh, optimism on tore ja tervitatav, aga teie juttu peab natukene kriitiliselt vaatama. Te enne ütlesite ka, et kuu lõpus ol... Read more

18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:30 Eriolukorras tegutsemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ka minul on küsimus eriolukorras tegutsemise kohta, aga tegutsemise kohta riigi finantsilise võimekuse tagamisel. Eesti Pank on soovitanud välja lasta pikaajalised võlakirjad, rahandusminister aga kiirustab, tahab teha lühiajalise võlakirja emissiooni.... Read more

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaminister! Ma tahan ka soovida valitsusele jõudu ja ratsionaalset mõtlemist. Kindlasti on mõistlik need ebamugavused ja piirangud ja väiksemad kahjud ära kannatada ja üle elada, selleks et ära hoida võimalik palju suurem kahju. Aga ma küsin konkreetselt ne... Read more

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Protseduuriliste küsimuste esitamise ajal istungi juhataja ütles, et on täiesti tavapärane, kui väliste ekspertide või siis antud juhul valitsuse palgatud advokaadibüroo arvamus vormistatakse komisjoni seisukohana. Sama muster kordus ka rahanduskomisjon... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma küsin nüüd kolmandat korda sama küsimuse, millele ma komisjonis vastust ei saanud ja mis puudutab omandiõiguse riivet nende puhul, kes jäävad teise sambasse. Komisjoni istungil kõneks olnud advokaadi koostatud materjalis just nagu viidatakse sellele,... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt, selle seaduse poolt ei ole võimalik hääletada. Täna on siin kõlanud erinevaid mõtteid, ma ei hakka neid üle kordama, aga paaril olulisemal aspektil siiski peatuksin. Kõigepealt: täiesti üheselt on selge, et kui palju teisest sambast lahkujaid ka pole, t... Read more

Aivar Sõerd: Mul oli väga lihtne küsimus: kuidas neid riske on maandatud. Noh, räägiti, et selle seadusega antakse pensionifondidele võimalus suuremas mahus laenu võtta, et tagada vajadusel need väljamaksed. Mul oli väga lihtne küsimus selle kohta, et laenu võtmine toob ju kohustusi juurde. Laenu võtmine on kulu... Read more

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:08 Siseturvalisus ja kriisideks valmisolek

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Tõepoolest, ma olen teiega kindlasti nõus, kui te ütlete, et majanduses on palju ohumärke ja raskemad ajad on ees. Eelarvenõukogu esimees ütles täna, et inimesed võivad hakata tunnetama neid probleeme sügisel. Üks keskne abinõu, kuidas sellises olukorras ehk ... Read more

Aivar Sõerd: Ei küsi! Öelge suurusjärk, kui palju on alles, kas või 100 miljoni täpsusega! Read more

13:22 Õiglase ülemineku mehhanism ja Ida-Virumaa

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma jätkan seda küsimust mitte küsides konkreetselt eelrafineerimistehase kohta, vaid teise õlitehase kohta. See on see, milleks eelarves on tänavu raha ette nähtud. Olukord muutub kiiresti kogu aeg, naftahinnad maailmaturul teevad turbulentse läbi. Ma min... Read more

13:46 Regioonide valmisolek pandeemia korral

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma jätkan kriisiks valmisoleku teemaga. Küsin sellest aspektist, et just kaugemad piirkonnad on majandussurutise korral ohustatud. On väga tõenäoline, et ohus on inimeste töökohad. Siin tulevad mängu või appi töötukassa meetmed ja selleks on vaja töötukas... Read more

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Aivar Sõerd: Austatud peaminister! Vaat, kui tore, et te lubate andmeid saata. Te hiljaaegu saatsite ka mulle andmeid – ma küsisin konkreetselt ehitusetappide kohta. Tuli tabel, aga see oli niivõrd vähe ülevaatlik ja vähe detailne. Ma tahaks neid andmeid saada natuke detailsemalt, võib-olla oskate kohe mulle vas... Read more

Aivar Sõerd: Ja ega see tempo äkki liiga suur ei ole? Ehitustempo.  Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Reformierakonna fraktsioon algatab käesolevaga ja annab üle tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu eesmärgiks on taastada lihtne ja õiglane üksikisiku tulumaksu süsteem. Seadusemuudatusega luuakse kahe aastaga olukord, kus kõigile kehtib... Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Teid on siin pommitatud küsimustega, et nüüd saab tasuta investeerida ja et enam ei ole tehingutasusid ega kontode hoidmistasusid. Ometi pole minu teada küll eraisikute kontode arv plahvatuslikult suurenenud ja investeerimine on olnud ikkagi tagasihoidl... Read more

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:19 Maksupoliitika

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister Martin Helme! Tänase päeva suur teema on see, et teie valitsemisalas olev Maksu- ja Tolliamet alustas üksikisiku tulumaksu tagastamist. Sellel suurel päeval on põhjust rääkida natuke üksikisiku tulumaksu teemast. Aastal 2016, kui see astmeliselt vähenev maksuvaba... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Jaa, muidugi olen teiega selles mõttes nõus, et see on väga hea, kui inimeste palgad, sissetulekud kasvavad. Aga, ütleme, kui nüüd maksusüsteemi vaadata, siis selles probleem ongi, et olukorras, kus palgad ja sissetulekud kiiresti kasvavad, selline maksusüsteem, mis paar aa... Read more