Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 292Open/Close results
17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud õiguskantsler! Teie poole on pöördunud väga paljud inimesed, keda on tabanud ebaõiglaselt kõrge maksustamine seoses hiljutise astmelise maksuvaba tulu sisseviimisega. See loetelu, keda tabas kõrgem maksustamine, on pikk: aasta lõpus sünnitushüvitise saajad, koondamishüvit... Read more

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:01 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma annan enda ja veel mitme Riigikogu liikme nimel üle arupärimise majandus- ja taristuminister Taavi Aasale. Selle arupärimisega on ühinenud 16 saadikut nii Reformierakonna kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist. Asi on selles, et eelmisel n... Read more

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:37 Taristuinvesteeringud

Aivar Sõerd: Austatud eesistuja! Austatud minister! Read more

Aivar Sõerd: Härra Taavi Aasale, majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Suve algul te käisite majanduskomisjonis tutvustamas oma valitsemisala järgmise aasta eelarvekava. Ma ise seal ei viibinud, ma ei ole majanduskomisjoni liige, aga ma vaatasin neid slaide, mis te seal esitlesite. Mul on praegu teile küsimu... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister, ma tänan selle vastuse eest! Ma küsin siia juurde veel seda, et novembriks peaks seniste põhisuundadega ettenähtud arendustegevused jõudma konkreetsesse teehoiukavva aastateks 2021–2030. Kui nüüd on plaan projekteerimisega mingil ajal edasi minna, siis ma küsin ikkagi nende... Read more

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Read more

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Te olete kolm aastat olnud peaminister ja majanduses on olnud sellel ajal helged ajad. Aga eelarve on miinuses, nagu teie ütlete, allpool nullnivood, ükskõik mis positsioonist vaadata. Kui te siin esimestel aastatel alustasite, siis te ütlesite, et eelarve võib miinusesse... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Olge kena ja selgitage veel seda SKP lõhe asja. Ma arvan, mida te võite mõelda, aga ma tahaks kuulda, kas me saame ühtemoodi ja õigesti aru sellest lõhe asjast. Üldiselt on niimoodi, et ega prognoos midagi helget ei saa öelda, pigem on pangad oma prognoose allapoole korri... Read more

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Meil kehtib riigisiseses õiguses üldine põhimõte, et kui maksukohustusest või deklaratsiooni esitamisest möödub kolm aastat, siis nõue aegub. Aga nüüd hakkavad eri riikide maksuhaldurid vaidlema ja siis tulevad veel need nõuandekomisjonid. Lõpptähtaeg on ... Read more

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Euroopa Komisjoni liikme kandidaat! Te olete teada andnud, et üks teid huvitav valdkond on energeetika, teine on transport. Euroopa Komisjon hindab semestrite kaupa liikmesriikide majandusarengu kavasid. Kui vaadata, mis hinnangud Eestile on antud – need puudutava... Read more

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Lätis on kehtivas strateegias kirjas, et nad tõstavad igal aastal 1. märtsil aktsiisimäärasid, niimoodi mõõdukas tempos. Kui nad järgmisel aastal jätkavad samamoodi, nagu neil plaanis on, siis nende kange alkoholi aktsiisimäär tõuseb 20 euro ja 30 sendi... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Kui te lööte lahti alkoholikaubanduse uuringud, siis näete, et ei minda mitte ühe õlle järele, vaid keskmiselt võetakse viis õllekohvrit. On selge, et piirikaubanduse tõrjumine on keeruline optimeerimisülesanne. Seesama Rahandusministeeriumi mõjuanalüüs... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt ma tahan öelda seda, et alkoholiaktsiisi langetus on vajalik. Kui ulatusliku piirikaubanduse tekitas järsk alkoholiaktsiisi tõus, siis piirikaubandust tõrjuda saab vaid aktsiisi langetamisega. Tõepoolest on see, millega me praegu tegeleme, eelmise valits... Read more

Aivar Sõerd: Aga tõepoolest, piirikaubanduse tõrjumine on keeruline optimeerimisülesanne ja kui me läheme seda teed, et lihtsalt usume, et piirikaubandus kaob, siis tegelikkuses ei pruugi asjad nii minna. Kui me vaatame Rahandusministeeriumi materjale, mis laekusid peale selle eelnõu menetlusse andmist, siis näe... Read more

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:16 Riigi eelarvestrateegia

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma võin teid natukene aidata. Need 100, 200 ja 300 miljonit on väike vigur rahandusministrilt. Nende ees ei pea olema mitte plussmärk, vaid miinusmärk – lihtsalt need märgid on segi aetud. Riigikontroll auditeeris olukorda ja uue perioodi alguseks on m... Read more

12:37 Investeeringud eelarvestrateegias

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Elronile kolme või nelja uue rongi ostmine on olnud ammu päevakorral. See vajadus on teada ja sellesisulist valitsuse otsust on ka Elroni juhtkond ammu oodanud. On juba tehtud ettevalmistusi, et need rongid soetada. Aga riigi eelarvestrateegiasse see rongide ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osa eelarvestrateegias vaadates jäi mulle silma teede rahastamise valdkonnas kohalike teede rahastamine. Tänavu on selleks 51 miljonit, järgmisel aastal 34 miljonit ja edasi, järgmistel aastatel väheneb see summa... Read more

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud esimees! Austatud ettekandja! Ma pean üht asja küsima. Üldiselt on niimoodi – seda näitavad uuringud ja ka teiste riikide kogemused –, et kui me tahame piirikaubandusest lahti saada, siis me ei pea langetama aktsiisimäärasid naaberriigi omade tasemele. Väike vahe võib jääda. Uuringud... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlesite, et kahe õllekohvri järele minna pole mõtet. Kas te sellega olete kursis, et sellessamas KPMG uuringus, millele te nagu möödaminnes viitasite, on kirjas, et keskmiselt tuuakse kaasa viis õllekohvrit. Seda esiteks. Teiseks, teil on eelnõus ki... Read more

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud esimees! Head kolleegid! See eelnõu on kantud eesmärgist tõrjuda piirikaubandust. Me arutame sisuliselt sama asja, mis eelmise eelnõu puhul, aga kui me neid eelnõusid võrdleme, siis näeme, et selles eelnõus on välja pakutud teistsugused lahendused. Ja ka moodused, kuidas lahendusteni on jõ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Ma oskan vastata selliselt, et uuring, millele meie pakutud määrad tuginevad, tugineb küsitlusele. Ja küsitluse valim oli piisavalt soliidne. Kokkuvõtlikult: 33% õlleaktsiisi langetust viiks hinnaerinevuse Läti ja Eesti vahel allapoole taset kaks eurot õllekohvri kohta. See ka... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh selle küsimuse eest! Jah, see on väga õige küsimuseasetus selles mõttes, et ka meelemürkide probleemi käsitlemise praktikat tuleks muuta. Aga tulen tagasi alkoholi käsitlevate uuringute juurde. Konjunktuuriinstituut teeb igal aastal alkoholituru uuringuid ja mullu tehtud uuring näitas, et aast... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Läheme küsimuse algusesse tagasi, aastasse 2015. Ma käisin ka Valkas. Meil oli maakonnavisiit, erakonnad ikka teevad maakonnavisiite. Siis ma käisin spetsiaalselt seal Valkas neid poode vaatamas. Siis oli suhteliselt vaikne. Mul on pildid ka tehtud, ma panin need Facebooki üles – üsna vaikne ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Poliitiline valik ongi poliitiline valik. Seal analüüs puudub. Mina sain rahanduskomisjoni arutelust aru, et seal mingit analüüsi taga polegi. Noh, on vaadatud ühte analüüsi, on vaadatud teist analüüsi, aga nendes analüüsides välja pakutud lahendusi pole kasutatud. Eelnõu, mida me siin arut... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma arvan, et küsitluse valim 500 inimest on päris korralik valim. Ja ma kordan, et lisaks ostjatele küsitleti ka suuremate kaubakettide ostujuhte. Igal juhul on see soliidne valim. Mis puudutab noorte käitumist, siis see natukene väljub selle eelnõu raamest ja ka rahanduskomisjoni temaatika r... Read more

Aivar Sõerd: Ma olen sellele küsimusele vastamisega kimbatuses. Selle elastsusega me väga palju targemaks ei saa, vaatame ikkagi reaalset olukorda. Kui 2017. aastal need tõusud tehti, siis esimene jutt, mis järgnes, oli, et piirikaubandust pole üldse olemas. Mis te räägite! Pärast seda hakati rääkima, et pole võ... Read more

Aivar Sõerd: Peale kütuseaktsiisi me võiksime veel rääkida gaasiaktsiisist, mida eelmine koalitsioon tõstis ikka väga julgelt ja uljalt: kohe 20% igal aastal. Ja see on ka oluline sisend tootmisel. Gaasiaktsiis ei mõjuta ainult tootmist, see mõjutab ka inimesi, kes kütavad gaasiga oma kodusid. See mõjutab isegi... Read more

Aivar Sõerd: Me seda otseselt analüüsinud ei ole, aga praegune olukord on enam-vähem teada. Eelmine uuring näitas, et 2017. aastal tarbimine veidi kasvas, viimane uuring näitab, et see on veidi vähenenud. Aga see probleem tuleb ära lahendada. Ka tarbimise seisukohast ei ole vaja sellist asja, et Lätist ostetakse... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Siin on väga suur erinevus. Kui me räägime õllest, siis eelmine eelnõu tahab selle toote aktsiisi langetada 25%, meie eelnõu 33%. Aga kui me räägime kangest alkoholist, siis meie tahame langetada ainult 4,3%, eelmine eelnõu 25%. See on väga suur erinevus. Aga põhiprobleem on ikk... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Kahe eelnõu erinevus on väga selge. Meie läheneme diferentseeritult. Selleks, et piirikaubandust tõrjuda, peab kehtestama optimaalsed aktsiisimäärad. Ja need määrad ei pea langema tingimata naaberriigi omade tasemele, piisab sellest, kui jääb vaid väike erinevus. Kui see erinevus on optimaaln... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! See on hea küsimus ja seda me küsisime ka maksuametilt. Ilmselgelt on siin ka varimajanduse aspekt juures. Tõesti tuuakse suuri koguseid ka edasimüümiseks, tuuakse organiseeritult, nii et asi läheb maksupettusteni välja. Kui ikkagi Läti maksumärgiga toode valatakse ümber ja müüakse Eesti mak... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Minul ei ole ka muid andmeid kui need, mis on Rahandusministeeriumi ametlikud andmed. Kõik saavad nendega tutvuda, need on avalikult üleval. Aastal 2016 oli piirikaubanduse maht 5–6%. Vaatame edasi: aastal 2017 oli see tõusnud 25%-ni. Konkreetne eelarveline kahju – noh, kui te vaatate Rahandu... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Kõigepealt, mis puutub piirikaubandusse, siis võtame sellesama lahja alkoholi: 25% turust on meil täidetud odavama lahja alkoholiga, kui oli isegi enne neid aktsiisitõuse. Läti hinnad on ju odavamad. 25% turust! Meie eelnõu ei taha langetada mitte kõiki aktsiise 33%, vaid ainult õllel, vein... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh selle küsimuse eest! Tootjad on oodanud väga kaua, et midagi tehtaks. Eelmine koalitsioon kõigepealt eitas probleemi. Piirikaubandust üldse nagu polnudki. Et las maksuamet läheb ja kontrollib – sellist asja üldse ei saa olla! Siis pidi see minema Euroopa Liidu tasemele: lepime Euroopa Liidu ta... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, see eelnõu ei käsitle tubaaktsiisi ja mul ei ole siin kaasas selle kohta käivaid numbreid. Ma ei hakka riskima, et peast mingeid numbreid välja käia. Aga ma tean, et nendegi aktsiiside puhul on probleeme laekumise ja prognoosidega. Read more

Aivar Sõerd: Piirikaubandusel on mitu negatiivset aspekti. Me võime sellest ka majanduskonkurentsi kontekstis rääkida. Aga põhiprobleem, mida me lahendame, on ikkagi see, et Eesti tarbija ostab aktsiisikauba Lätist, ostab selle, makstes Läti määraga maksu, ja maks laekub Läti eelarvesse. Eesti inimene tarbib sel... Read more

Aivar Sõerd: Diislikütuse aktsiisi teema väljub selle eelnõu raamidest. Hindu võite vaadata – toksige internetti, ja tulevad hinnad kohe ette. Viimasel nädalal on nafta maailmaturu hinnad olnud väikses languses, aga kas selle mõju ka tarbijani jõuab, selles ei saa väga kindel olla. Aga mis puudutab süüdlaste ots... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Jah, eelnõu pealkiri hõlmab erinevaid aktsiise, aga see on vaid pealkiri. Eelnõu sisu käsitleb alkoholiaktsiisi, ei muud. Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Ei ole valesti arvutanud. Kui võrrelda nende eelnõudega, mis me eelmise koosseisu ajal algatasime, siis need olid erinevad. KPMG uuringut me kasutame esimest korda. Eelmised eelnõud lihtsalt nägid ette määrade langetamise 2017. aasta alguse tasemele ja ka selle mõju pidi olema erinev. Aga ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh selle küsimuse eest! Ma katsun sellele vastata, küsimus on arusaadav ja selge. Loomulikult, kui ühe eelnõu puhul nähakse ette õlleaktsiisi langetus 25% ja ka kangel alkoholil 25%, siis tootjad tunnetavad olukorda ühtmoodi. Kui teise eelnõu kohaselt lahja õlle aktsiisi langetataks 33% ja kangel... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma olen siin ja pingutan ikkagi selle nimel, et meie eelnõu leiaks toetust. Ja ma arvan, et see võiks leida toetust, sellepärast et see on hea eelnõu. Aga tõepoolest, meil seisavad veel arutelud ees. Meil on homme rahanduskomisjonis plaanis pikem arutelu turuosaliste ja muude huvigruppidega. ... Read more

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Te tõite ise selle rahapesuteema siia sisse. Ma olen teadlik sellest, et ma pean tsiteerimisel ja teie sõnade refereerimisel olema hästi täpne. Ma püüan seda teha. Ma arvan, et ma ei eksi ja ma olen õigesti aru saanud, et te olete süüdistanud ametkondi, sest see terroristli... Read more

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:50 Eelarvestrateegia

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Kui me võtame lahti selle aasta riigieelarve, siis näeme, et preambulis on selgelt kirjas: eelarve eesmärk on Eesti väljaviimine majandusseisakust. Nüüd, kui see eelarve on neli-viis kuud kehtinud, tulid eelarvestrateegia uuendamise ajal teie valitsuse minist... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud peaminister! Mõnes mõttes on hea, et te 2005. ja 2007. aasta eelarve teema sisse tõite. Teisalt on halb, et te minu küsimusele ei vastanud. Ja veel halvem on see, et te eksitate jätkuvalt andmetega riigi rahanduse kohta. Aastatel 2005–2007 oli eelarve ülejäägis ja selle kohta on mu... Read more

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Tänan kõigepealt ettekande eest, see oli äärmiselt huvitav! Ma tahan küsida teemal, millega te lõpetasite, ehk siis trahvid. Teatavasti Danske kaasuse puhul paistab, et karistus piirdubki füüsiliste isikute kriminaalkorras karistamisega. Aga välisriigi ... Read more

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Aktsiisipoliitika

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Seda aktsiisipoliitika teemat me eelmistes punktides käsitlesime ja mõningal määral oleme seda teemat täna siin avanud. Ma pean tunnistama, et ma olen eelmistest vastustest natukene üllatunud, sest ma olen aru saanud, et ikkagi mitmel erakonnal on huvi piirikaub... Read more

Aivar Sõerd: Huvist asja vastu ja tulenevalt eilsetest arengutest ma ikkagi natuke oma küsimust täpsustan. Tõepoolest, nagu saame lugeda tänasest ajalehest Eesti Päevaleht, majandusminister eile ütles, et ta tahab väga näha rahandusministri arvutusi. Rahandusminister pani oma arvutused eile valitsuskabineti nõup... Read more

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:54 Pensionipoliitika

Aivar Sõerd: Hea eesistuja! Austatud minister! Täna andis Statistikaamet teada, et aastases arvestuses tõusid aprillis hinnad 3,2% ja administratiivselt ehk riigi reguleeritud hinnad kasvasid veelgi enam, ligi 4%. Kui me vaatame seda hinnatõusu komponentide kaupa, siis näeme, et just kodukulud, toit, kütus, tran... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Ma pean ikkagi küsimust jätkama ja natukene täpsustama. Te viitasite ajaloole. Tõepoolest, 2006. aastal viis Andrus Ansipi esimene valitsus jah ellu erakorralise pensionitõusu, aga Keskerakonna juhitav valitsus ei ole sellega lubadustele vaatamata hakkama saanud. Te ütlesit... Read more

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Aivar Sõerd: Aitäh! Tänan ka omalt poolt ettekande eest ja teid senise töö eest! Minu küsimus käsitleb lähiminevikku. Eelmise buumi aegadel oli Eesti riik eelarvega ülejäägis, kogus reserve. Samal ajal me nägime, et naaberriik Lätil, kelle majandus oli samasuguses buumiolukorras, oli eelarve väikeses defitsiidis... Read more

02.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Mul on Reformierakonna fraktsiooni nimel üle anda aktsiisiseaduse muutmise eelnõu. Seda võib nimetada ka piirikaubanduse tõrjumise eelnõuks. Asi on selles, et piirikaubandus on silmatorkavalt tõsine probleem, ja selle on riik, täpsemalt siis eelmine valitsus oma ... Read more

Aivar Sõerd: Loodan, et seda eelnõu ... Read more

Aivar Sõerd: ... te kõik toetate. Tänan tähelepanu eest! Read more

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:47 Maksuteemad

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Jätkame selle küsimusega, mille eelmisel kolmapäeval infotunnis esitas kolleeg Ivi Eenmaa. Jutt on töötavate pensionäride tulumaksuga maksustamisest. Ma olen püüdnud uuest tulumaksusüsteemist aru saada, aga mõned asjad jäävad seal ikkagi väga ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma saan aru, et teie arvates on õiglane, et alates teatud tulutasemest nii pension kui ka töötasu maksustatakse alates esimesest eurost tulumaksuga. Aga ega see ei ole ainuke probleem tulumaksuseaduses. Hiljuti selgus, et aasta lõpul sünnituspuhkusele jääjad peavad vildaka tulumaksuseaduse tõ... Read more

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mul on hea meel anda Riigikogule üle riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruanne. See aruanne puudutab komisjoni tegevust juulist 2018 kuni veebruarini 2019. Mul on hea meel ja ma kasutan seda võimalust, et tänada meie väga head koostööpartneri... Read more

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Sa rääkisid oma ettekandes põhjalikult nendest maksumuudatustest ja anomaaliatest, mida uus maksusüsteem maksuvaba miinimumi arvestamise korda on tekitanud. Võib aru saada, mida soovitakse saavutada: karistatakse edasipüüdlikkust. Aga mina ei saa aru tö... Read more

Aivar Sõerd: Austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma vaatasin tööandjate manifesti kolmandat osa, mis puudutab maksuteemasid. Teie olete seda vedanud. See on kindlasti väärtuslik materjal ja, ütleme, silmatorkavalt tähtis sisend ka erakondadele poliitikate kujundamisel. Seal te konkreetselt viitate se... Read more

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma tahan ka omalt poolt tänada Jaan Puusaagi ja Ranno Tingast väga asjalike ja vajalike ettekannete eest. Kindlasti tuleb öelda, et tänane arutelu maksusüsteemi tuleviku üle oli väga vajalik, tänuväärne ja lisandväärtust andev. Tööandjad toovad oma manifes... Read more

Aivar Sõerd: ... miks nad siis ei võiks tööturul edasi olla? Nende töökäsi on vaja. Ma olen ise olnud tööl ettevõttes, kus oli töötavaid pensionäre päris palju. Nad andsid väga tänuväärse panuse. Täiesti arusaamatu, mis eesmärki sellega täidetakse. Kui siin Keskerakonna fraktsiooni esindaja rääkis, kui suur prot... Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Te rõhutasite oma ettekandes vajadust tagada poliitilistes otsustes ja poliitikate kujundamisel iseseisvus ja suveräänsus. See on väga tähtis ja õige. Mul on küsimus konkreetsemalt majandus- ja rahandusvaldkonnas poliitiliste otsustega iseseisvuse ja suve... Read more

28.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:01 Arupärimine omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459)

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud riigikontrolör! Tahan ka omalt poolt tänada selle tänuväärse töö eest, mis te selle auditiga ära tegite. Ma arvan, et riigieelarve kontrolli erikomisjoni koostöö teiega on olnud sedavõrd tulemuslik, et asjad lähevad ikkagi paremuse suunas. See võtab aega, aga kui visalt edasi tegutse... Read more

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Austatud minister! Ma lugesin kokku, oma mitte väga pikas ettekandes te mainisite neli korda Maksu- ja Tolliametit. Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalas. Kogu selle eelnõuga pannakse lisaülesandeid Maksu- ja Tolliametile, sellega pärsitakse salasigarettide... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud esimees! Austatud minister, ma küll teie vastusest aru ei saanud. See justkui kinnitas, et eelnõu reguleerib 99% ulatuses valdkonda, mis kuulub Rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Ma imestangi, et eelnõu pole Riigikogu rahanduskomisjonis vist arutusel olnud. Kui ma eksin, siis p... Read more

Aivar Sõerd: Aga kuidas siis nii? Tegu on maksuseaduse muutmisega, eelnõu reguleerib Maksu- ja Tolliameti tööd, see on maksuküsimus. Kuidas on võimalik, et seda ei menetle Riigikogu rahanduskomisjon? Kas rahanduskomisjonist mindi mööda sellepärast, et asjaga on lihtsalt kiire, sest valitsus pole suutnud eelnõu õ... Read more

15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" eelnõu (761 OE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Ma kõigepealt ütlen, et on tänuväärne, et te selle teemaga tegelete. Igal juhul niisuguseid analüüse tuleb teha ja väljavaateid hinnata. Aga te olete süvitsi selle teemaga tegelenud. Teatavasti Leedu on selle protsessi ette võtnud, aga nemad alustasid... Read more

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:01 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Mul on hea meel anda Reformierakonna fraktsiooni 11 liikme nimel üle arupärimine rahandusminister Toomas Tõnistele. Milles on asi? Teatavasti tulevad riigi finantsaruanded teatud ajalise nihkega, st siis, kui meie need saame, on see juba ajalugu. Nii saig... Read more

Aivar Sõerd: ... sihtasutused on hoiustanud, on ära kulutatud riigi igapäevaste kulude katteks. Tänan tähelepanu eest! Read more

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Selliseid näiteid on kindlasti praktikas veel olnud, et asutuses tegeldakse samal ajal järelevalve ja kontrollimisega, aga siis on loodud tulemüürid. Ma sain praegu aru, et sellele ei ole mõeldud, vaid on ainult usk, valdkonnajuhid usuvad, et reguleerij... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:43 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Selle eelnõu kohta midagi väga fundamentaalset öelda pole. Küll tahan tähelepanu juhtida ühele aspektile, mis seoses selle tulumaksuseaduse muutmise eelnõuga Riigikogu rahanduskomisjonis päevakorda kerkis. Nimelt ilmus sellesse eelnõusse pärast kõiki kooskõlastus... Read more

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Selle riigieelarve eelnõu teise ja kolmanda lugemise vahel me arutasime ka eelarve suuri numbreid: tulude tasakaalu ja koondnäitajaid. Struktuurse tasakaaluga on asi selge: seda hindab Euroopa Komisjon ja selle järgi on eelarve 0,7%-ga defitsiidis. Nominaalse ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma küsin ikka selle asja kohta, et kuidas miinuses eelarvest Statistikaametis tasakaalus eelarve sai või kuidas see miinuses eelarve Statistikaametis tasakaalu sätiti. Neid raamatupidamislikke kohandamisi on võimalik ära kirjeldada. Statistilisi kohanda... Read more

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:43 Maksumuudatuste mõjud

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud esimees! Austatud minister! Praeguse valitsuse maksuvaba miinimumi reform on peaaegu aasta kehtinud ja on võimalik ka mingeid järeldusi teha. Segadust on üksjagu olnud ja tundub, et töötavad pensionärid on olnud ühed suuremad selle reformi tõttu kaotajad. Peaminister Jüri Ratas i... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma sain aru, et ka teie väidate, et maksureformist võidab järgmisel aastal 86% kõigist inimestest. Juba tuludeklaratsioonide koond lükkab selle väite ümber. Aga ma küsin uuesti, millal see mõjude analüüs valmib. Ministeeriumist öeldi, et see pidi ilmuma sügisese majandusprognoosi osana. Ma mu... Read more

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) 

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Selle nädala päevakorras, mille me hetk tagasi ära kinnitasime, on kolmandal lugemisel järgmise aasta riigieelarve. Te kõik teate, et riigieelarve on selline dokument, millest on aasta-aastalt – ma arvan, et ma ei liialda – järjest raskem aru saada ja ...... Read more

Aivar Sõerd: ... seal on 300 lehekülge või rohkemgi teksti, numbreid, igasugust informatsiooni. Näiteks leiab Rahandusministeeriumi alt euro täpsusega, kui palju hüvitatakse Rahandusministeeriumi eelarve kaudu Riigimetsa Majandamise Keskuse töötaja õppelaenu kustutamise kulusid, aga kui me Rahandusministeeriumi ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! On väga tore, et me saime nüüd teada, kui palju riik Eesti Energialt dividendi tahab välja pumbata. Ma sain aru, et need summad 2020. aastaks lausa kahekordistuvad. Aga ma ikkagi küsin üle. Te jätsite vastamata meie kolmandale küsimusele. Kuidas see 143 miljonit eurot jagu... Read more