Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 327Open/Close results
19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) (111 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Tõepoolest, senine trahvi ülemmäär finantsasutustele oli siis 32 000 eurot. Aga ma mäletan, kui ma siin küsisin – ükskord oli siin meie ees Finantsinspektsiooni juht –, et kui palju siis trahve on määratud, siis ma sain vastuseks, et paar korda summas 300... Read more

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:41 Maksupoliitika

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Lisaks sotsiaalministri ametile olete te ka Keskerakonna maksutoimkonna liige, nagu lehest võib lugeda, või lausa selle toimkonna juht. Ja ma tean, et teil on olnud päevakorral kolm varianti, kuidas seda küürakat maksusüsteemi tühistada või ära muuta või ümber teha, ja need... Read more

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mul on hea meel anda 13 Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme nimel arupärimine majandus- ja taristuminister Taavi Aasale. Milles on asi? Vabariigi Valitsus kinnitas hiljuti teehoiukava aastateks 2020–2030. Kui seda teehoiukava dokumenti lugeda, ... Read more

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Väikeriigina liitlassuhete hoidmisel on oluline, et meie välispoliitilised seisukohad oleksid üheselt mõistetavad, et meil ei oleks väljapoole kuvatavat mitu erinevat välispoliitikat. Te riivamisi puudutasite kliimapoliitikat, mis on Euroopa Liidus järgmi... Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Kui teine sammas muutub vabatahtlikuks, nagu te soovite, siis igal juhul väga suur summa raha – kas miljard või kaks miljardit, sõltuvalt lahkujate arvust – süsteemist lahkub. Vaatame pensionisüsteemi kolme sambana, tervikuna. Kui pensionisüsteemis jääb r... Read more

Aivar Sõerd: ... süsteemis raha hulk ei suurene. Ma küsin: öelge kolm enda arvates kõige olulisemat põhjust, kuidas olukorras, kus raha jääb pensionisüsteemis vähemaks, saavad pensionid selle eelnõu mõjul kasvada. Mina väidan, et need vähenevad tulevikus. Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma eeldasin ikkagi teilt kui rahandusministrilt professionaalsemat vastust küsimusele, mis puudutas seaduse muutmise mõju pensionidele. Konkreetsemalt on küsimus selles, kuidas saab selle eelnõu mõju tuleviku pensionidele olla positiivne, kui pensionisüst... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Tänane arutelu tõi välja kogumispensionide seaduse muutmise tegeliku eesmärgi. Selle eelnõu eesmärk on aastatega kogutud pensionivara laialijagamine võltsvabaduse sildi all. Seda kõike tehakse tänase päeva heaolu loomise eesmärgil, tuleviku arvel. Tulevikus, kui se... Read more

Aivar Sõerd: Sedasama kinnitab ka sellesama eelnõu seletuskiri. Sealt saab lugeda, et seaduseelnõu mõjul on tõenäolisem, et esimese ja teise samba pension suhtena palka langeb veelgi, tingituna raha väljavõtmisest või maksete peatamisest. Tänane seadusemuudatus mitte ühestki otsast pensionisüsteemi lisaraha juur... Read more

Aivar Sõerd: Tänan! Nii et jutt sellest, et pensionisambas raha põleb, ei vasta tõele. Tehke järele, kes ise investeerib, tehke järele 9,5%! Mul on ka teine sammas, nagu rahanduskomisjoni esimeeski rääkis, ma olen ka iseseisvalt investeerinud aktsiatesse. 9–10% teha on päris keeruline. Eeldada, et inimesed, kes ... Read more

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:11 Pensionireform

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma jätkan oma küsimust tänase pensionieelnõu kohta. Kui te teete teise samba vabatahtlikuks, siis see muutub sarnaseks kolmanda sambaga. See muutub sarnaseks kolmanda sambaga ja igal juhul mingi hulk inimesi koos rahaga teisest sambast lahkub. Pensionisüsteem... Read more

13:52 Teehoiukava

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Valitsus kinnitas hiljuti teehoiukava. Paraku on selles teehoiukavas silmatorkavalt suured lüngad ja tühimikud. Tänavu on riigiteede hoiuks ette nähtud kokku 280 miljonit eurot ja sellest suurem osa läheb olemasoleva teevõrgu säilitamiseks ja 100 miljonit arendu... Read more

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Aivar Sõerd: Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu! Austatud peaminister! Ma annan lühidalt ülevaate selle arupärimise sisust ja eesmärgist. Kõigepealt tuleb muidugi öelda seda, et arupärimise esitamisest on pea kaks kuud möödunud, aga sellegipoolest on teema aktuaalne, kuna see tõstatus pensioni teise s... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Te vastustes kirjeldasite lühidalt, milline oli Rahandusministeeriumi seisukoht selle konkreetse ministri ja töömees Urmase maksukaasuse osas. Te rääkisite tulumaksust: et kui on tööleping, siis on vaja tulumaksu kinni pidada, aga antud juhul oli käsun... Read more

Aivar Sõerd: ... sotsiaalmaksukohustus ministril oli või ei olnud?  Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Igal juhul on tänuväärne, et me seda teemat siin täna käsitlesime. Selle arupärimise kontekst on muidugi palju laiem, see puudutab pensioniseaduse muutmist. On ju töömees Urmase juhtumit kommenteerides väljendatud ka ideoloogiat, et kuigi konkreetset või väljam... Read more

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Te rääkisite, et suurema osa selles rahapesuvastases võitluses või vähemalt selle töö korraldamisel peab ära tegema arvuti. Ja siis te olete osutanud pankade suunas, kellelt nõuate targemat tegutsemist. Miks on meil selline, ma ütleksin, mõistusvastane olukord, ... Read more

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:10 Roheline põlevkivi

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! See on tõepoolest huvitav olukord, mis on tekkinud. Ühest küljest soovib Eesti saada õiglase ülemineku fondist kliimaeesmärkide saavutamiseks 125 miljonit, lisaks veel teistest fondidest natukene ja siis omaosalus ka. Summa 125 miljonit langeb kokku selle... Read more

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma tuleksin ikkagi tagasi selle teema juurde, mis on ühtlasi suurim tühimik meie teadus- ja arendustegevuse alal ja mis tegelikult ka teie ettekandes jäi paraku kõige suuremaks tühimikuks, nimelt teadmussiire majandusse. Katsuks ikkagi seda tühimikku t... Read more

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:46 Rahva tervis

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma küsiksin ikkagi natukene konkreetsemalt. See oli see Haapsalu juhtum vist, mis selle küsimuse ajendas, kui rakendati videosilla kaudu arstiteenuse osutamist, mille kohta te ütlesite, et see ei ole aktsepteeritav. Aga paraku on perearstide pensioneer... Read more

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma kuulasin teie vastuseid ja sain aru, et te kinnitasite, et varasemate rahastamisotsustega aastateks 2017–2020 on eraldatud rahast õnnestunud kulutada 11%. Tänavune aasta on siis selline, et läheb natukene hoogsamaks tegevuseks. Eelarves on 54 miljon... Read more

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Teile kindlasti on teada, et Euroopa Liidu kliimapoliitika ei toeta investeeringuid põlevkivitööstusesse – kahjuks. Ja märtsis võtab Euroopa Liit vastu tööstusstrateegia, mis ka ei toeta neid investeeringuid. Millest ma aru ei saa ja mille kohta ma tah... Read more

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen siin Riigikogus töötanud mitu koosseisu ja see eelnõu mitte ainult ei näi halb, vaid ta ka on väga halb. Sellele viitab mulje, et selle eelnõu valmimisse on panustatud väljastpoolt Riigikogu. Mul on konkreetne küsimus. Siin on ainult 12 punkti. Punktig... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu ei ole pikk, siin on 12 punkti. Te peaksite suutma ja oskama nende punktide sisu selgitada. Ma küsin uuesti 7. punkti kohta, mis puudutab üldapteegiteenuse nõuete leevendamist. Kehtiv ravimiseadus ütleb, et 4000 või enama elanikuga asustusüks... Read more

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Järgmise aasta riigieelarve on ilmselgelt läbi aegade kõige vähem arusaadav. Ka õiguskantsler on viidanud sellele, et see on täiesti läbipaistmatu. Seetõttu ma ei imestagi, et täna siin Riigikogus moodustatakse toetusrühm eelarve arusaadavuse suurendamiseks. ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on ka väga hea küsimus, ma ütlen juba ette ära. Aastaid tagasi üks teie erakonna endine esimees – IRL oli siis teie erakonna nimi – ütles, et Eestist peab saama Euroopa Liidus eelarve tasakaalu eestkõneleja. Ma mäletan, et eelmises koosseisu... Read more

17:33 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 3. detsembril ja 9. detsembril. 3. detsembri istungil osales Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Anneli Valgma. Lühidalt räägin meeldetuletuseks selle eelnõu sisust. Eelnõu käsitleb selliste s... Read more

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:17 Ida-Virumaa arengusuunad

Aivar Sõerd: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Ma küsin ka uue õlitehase ajaraami kohta. Te nagu ütlesite, et selle ehitamise otsus on juba langetatud. Täna on riigieelarve vastuvõtmine. Üks kummalisemaid artikleid riigieelarve seaduses on 125 miljoni euro eraldamine Eesti Energiale uue õlitehase eh... Read more

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Austatud peaminister! Oma ettekandes puudutasite te Ida-Virumaa ja põlevkivitööstuse tulevikku vaid riivamisi. Ma jätkan seda küsimust, mida ma küsisin teilt eile ELAK-is ja mis puudutas investeeringuid põlevkivitööstusesse. Te rõhutasite eile, et selle moderniseerimisfondi 10c ... Read more

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Tere hommikust, austatud juhataja ja head kolleegid! Reformierakonna mõne liikme ja ka enda nimel annan üle arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Asi on selles, et esmaspäeval oli Riigikogus kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Pe... Read more

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:08 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Mul tuleb meelde, et kui me siin seda teist lugemist pidasime, siis küsiti – mitte mina, aga mõned kolleegid küsisid – teilt kui rahanduse kõrgelt juhilt, kas on teada, milliseks kujunevad 2019. aasta eelarve n-ö tasakaalunäitajad, puudujääk või ülejääk. Ma mõ... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma sedasama eelnevat küsimust jätkaksingi. Vaat see hoolekandeteenuste valdkond, kust raha ära võetakse ja suunatakse see SKAIS2 arendusse. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seda oli juba algul 3 miljonit ja siis hiljem tehti muudatusettepanek, millega ... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest on tavapärane, et aasta lõpus muudetakse jooksva aasta eelarvet. Siin ei ole midagi erakorralist, seda on ka varem olnud. See on loomulik, et ministeeriumid ei kuluta oma vahendeid, mis on planeeritud, täies mahus ära ja siis neid tõstetakse ministeerium... Read more

Aivar Sõerd: Tänan! Selgust me ei saanud. Valdkonnas, kus on katastroofiline rahapuudus, selle asemel et sealsamas raha ümber tõsta ja suunata sinna, kus see oleks võimalik ära kulutada, tõsteti raha põhiliselt SKAIS2 arendusse. Kui me vaatame kalendrisse, siis täna me oleme juba detsembrikuus. Ega seda 5 miljon... Read more

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Ma jätkan ikkagi sedasama küsimust, mida ma ka rahanduskomisjonis küsisin. Teie enda eelnõu ütleb väga selgelt – siin ei ole võimalik teistmoodi aru saada –, et tõenäolisem on see, et eelnõu halvendab veelgi pensioni võimet asendada palka, ehk me teame, et netoa... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Riigikogu eelmine koosseis võttis vastu seadusemuudatuse, mis laiendas pensionifondide investeerimispiiranguid, ja selle tulemusel hakkasid Eestisse tehtud investeeringud pensionifondidel kasvama. See trend muutus kohe peale seda, kui pensioni reformijate brigaa... Read more

Aivar Sõerd: ... te samba reformijate esindajana lepite selle olukorraga, et pensionifondide investeeringud tehakse Eestist väljapoole. Read more

20.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Ma võtsin välja ühe arupärimise stenogrammi aastast 2017. Rahandusminister Sven Sester oli tookord ametis. Ma küsisin siin, miks on Eestis karistuspoliitika rahapesu tõkestamise preventiivsete meetmete rakendamata jätmise eest mitu korda leebem. Jutt oligi nende... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Eelnõu mõjudest rääkivas osas on ära toodud ka need trahvid, mida Finantsinspektsioon on määranud. Kuni 2017. aastani olid need, ütleme niimoodi, olematud. Näiteks, aastal 2017 rakendati ühte haldustrahvi, 3000 eurot, aastatel 2009–2015 menetles Finantsinspektsioon keskmise... Read more

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:43 Olukord valitsuses

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Ma tuleksin tagasi teie valdkonna juurde, sedasi konkreetsemalt, ja selleks on ikkagi õpetajate palgad. Minu meelest on see informatsioon, mille sotsiaaldemokraadid on välja toonud, et õpetajate miinimumpalga tõstmiseks – mis oli prioriteet – võeti vahendeid ka haridustoetu... Read more

13:06 Haldusreformi järgne teenuste kättesaadavus

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma jätkaksin seda sotsiaalhoolekande valdkonna teemat, kuna te ütlesite, et riik tuleb ressurssidega appi. Mul tuleb meelde – mul on õnneks siin laua peal ka 2019. aasta, selle aasta riigieelarve seaduse muutmine –, et sellega tõstetakse kulusid ministeer... Read more

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Eile olime rahanduskomisjonis, te istusite ka seal, ja meil oli kohtumine Eesti Pangaga. On teada, et pensionisüsteemi muudatused viivad pensionisüsteemist raha minema. Küsimus pole selles, kas, vaid selles, kui suures ulatuses tuleb tõsta makse selleks... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Tänan ka selle ettekande eest! See oli palju asjalikum kui eelkõneleja jutukene ebamäärasest maksukoormuse tõstmise plaanist. Teie käsitlesite digiteenuste maksu temaatikat. Vahest see tooks Eestile 13 miljonit eurot, aga sellessamas digiteenuste maailm... Read more

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Arutelu maksusüsteemi tuleviku üle on kindlasti vajalik. On teada, et riikide maksusüsteemid pärinevad oma põhijoontes eelmise sajandi 70-ndatest. Eesti maksusüsteem põhineb sellel raamatul, ma võtsin selle kaasa. (Näitab raamatut "Basic World Tax Code and Commenta... Read more

Aivar Sõerd: Seega tulevik teeb pigem murelikuks. Ja sellest tulenevalt on Eesti Pangal täitsa õigustatud küsimus, milliseid makse me siis peame tõstma, et püsiks praegune pensionide netoasendusmäär 40%. Tänase arutelu algatajad rääkisid sellest, et maksukoormus on liiga väike. Sellest võib teha järelduse, et on... Read more

18.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:03 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Ma tuletan meelde seda arutelu aastal 2012, kui neid ESM-i leppeid siin Riigikogus arutati. Tookord te küll ennast tagasi ei hoidnud – nimetasite ESM-i ja EFSF-i teiste riikide võlgade kinnimaksmiseks ja olite ikka väga kriitiline. Rääkisite siin, et rahvuslik l... Read more

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Ma räägin, tuginedes oma kogemusele, sest ma olen esindanud ameti juhina riiki, töötanud nelja-viie ministri alluvuses ja ka palunud volitusi, kuid kunagi pole tekkinud sellist probleemi, et minister volitust ei anna. Te ütlesite, et PRIA-l polnud volitust vaja,... Read more

Aivar Sõerd: Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Te olete vähemalt kolmel korral küsimustele vastates öelnud, et PRIA-l ei ole riigi esindamisel kohtus volitust vaja, ei üldvolitust ega erivolitust. Te olete viidanud justiitsministri seisukohale. Aga kui kohtumenetluses, vaatamata justiitsministri seis... Read more

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:19 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud komisjoni esimees! Kui ma õigesti mäletan, siis sama teema esimesel lugemisel oli siin üleval üks küsimus. See puudutas käesoleva aasta eelarve muudatust, millega 3 miljonit eurot erihoolekande raha suunatakse Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS2 arendusse. Erihoo... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Jaa, ma sellepärast küsisingi oma küsimuse uuesti siin kolmandat ja neljandat ja viiendat korda. Meil saab menetlus läbi, aga selles küsimuses meil küll selgust ei ole. Sellepärast ma küsingi, et Rahandusministeeriumi esindaja selgitus komisjonis oli ..... Read more

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Eile oli Eesti Päevalehes tähelepanuväärne intervjuu õiguskantsleriga. Ta ütleb, et Riigikogu on sisuliselt juba kaotanud eelarve üle otsustusõiguse ja eelarve on muutunud nii läbipaistmatuks, et varsti on eelarvest järel ainult kolm numbrit: tulud, kul... Read more

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud ettekandja! Kui me seda eelarvet vaatame ja võrdleme seda suurema raamistiku, riigi eelarvestrateegiaga, siis näeme, et majandusministeeriumil on hästi palju suurte teede ehituse projekte edasi lükatud. Ja põhjuseks on olnud see, et riigihanked venivad, et projektid ei saa valmis võ... Read more

Aivar Sõerd: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Valitsusliidu esindajad rääkisid järgmise aasta eelarvet kiites, et maksukoormus ei tõuse. Aga maksukoormus ka ei lange, vaatamata sellele, et tänavu pöörati tagasi eelmise valitsuse alkoholiaktsiisi tõus ja selle tulemusel peaks langema tarbimismaksude koormus. E... Read more

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Teeme selle asja ikkagi selgeks! Palun rääkige see asi lõpuni ära: kuidas on võimalik, et kui vana korra järgi keskmine pension ei olnud tulumaksuga maksustatav ja siis tuli uus astmeliselt väheneva maksuga miinimummaksu süsteem, mismoodi keskmise pens... Read more

22:49 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud minister! Meil oli arutelu ka rahanduskomisjonis. Aga nüüd, kui ma seda eelnõu olen põhjalikult uurinud, näen, et selle suurim puudus on ikkagi määramatus. Määramatus selles osas, et mis skeemid on need, millest tuleb teavitada, ja mis skeemid on need, millest ei tule teavitada. Ma katsusin... Read more

Aivar Sõerd: Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 4. novembril ja eelnõu tutvustasid rahandusminister Martin Helme, eelkõneleja, ja Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Anneli Valgma. Tõepoolest, eelnõu käsitleb sellist skeemidealast teabevahetust, mis mõ... Read more

23:02 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Ma vaatan seda Riigikontrolli aruannet, eelmise majandusaasta aruannet, ja näen, et siin on välja toodud, et eelmisel aastal oli riigikassa rahavoog 179 miljoni euroga miinuses, sellel aastal on 250 miljoni euroga miinuses. Ja mulle tuleb meelde, et ma k... Read more

23:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud riigikontrolör, samuti suur tänu teile selle ülevaate eest! Ma tiigri kohta ei küsi. Mul endal oli suur rõõm osaleda e-maksuameti loomises. Muuseas, e-maksuamet loodi 19 aastat tagasi ja see töötab tänase päevani. Aga ma küsin majandusaasta aruande kohta. Teil on ... Read more

13.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:42 Pensionisamba raha kasvatamine

Aivar Sõerd: Austatud rahandusminister! Eesti kapitaliturg on olnud ülimalt panganduskeskne. Ettevõtted rahastavadki oma investeeringuid põhiliselt pangalaenudega. Ja pangad reeglina ei paku omakapitali investeeringuid. Aga pensionifondid pakuvad. Pensionifondid pakuvad ka pikemaid investeeringuid, kui pangad se... Read more

Aivar Sõerd: Lugupeetud minister! Seda ma ütlesingi, et LHV Eestisse investeeriv fond suleti ja liideti teise fondiga. Pensionifondide maht kokku on 4,6 miljardit. Ja 600 miljonit, nagu te ütlesite, on tõepoolest see tase, milleni jõudsid pensionifondide Eestisse tehtud investeeringud. Aga see 600 miljonit, muus... Read more