Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 11Open/Close results
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Üllar Saaremäe: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Kas sa saaksid nüüd hästi lühidalt selle kõik uuesti kokku võtta (Naer saalis.), et su pinginaaber ka aru saaks, mis sa rääkisid? Aitäh! Read more

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Üllar Saaremäe: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Minu küsimus ei ole sugugi nii maailma muutev, pigem praktiline, mida on minu kui keskkonnakomisjoni liikme käest küsitud otse ja millele ma ei ole osanud vastata. Ja see puudutab kitsast teemat, seesama biojäätmete käitlemine era- või talumajapidamiste juure... Read more

Üllar Saaremäe: Siin tekib mitu küsimust, aga ikkagi ma küsin nende jäätmete sorditi kogumise äraveo kohta. Kui tegemist on ühe talumajapidamisega ja sinna on ausalt kogutud klaas ühte kohta, teise kohta muud jäätmed, sellisel juhul hakkavad ju erinevad masinad neid ära vedama. Sellisel juhul peab majaperemees või ... Read more

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:19 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teise lugemise jätkamine

Üllar Saaremäe: Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Võib-olla te kommenteerite, miks te ei toeta kaugmüüki. Antud eriolukorras oleks see ju igati suur vastutulek inimestele, kes ei saa ise liikuma. Read more

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Üllar Saaremäe: Hea eesistuja! Austatud ettekandja! Mul oleks küsimus selle seaduse jõustumise kuupäevade kohta. Olete te kindel ja veendunud, et käesolev seadus võiks jõustuda 2020. aasta 1. juulil, mitte mõnel teisel kuupäeval? Read more

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Üllar Saaremäe: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te mainisite, et võrreldes 2008. aastaga on raiemaht kasvanud rohkem kui poole võrra. Mis on selle põhjused? Read more

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Üllar Saaremäe: Hea esimees! Hea minister! Kindlasti oled sa lugenud Peeter Lauritsa kirjutist "Laastamine metsas ja humanitaarias", minu teada oled sa sotsiaalmeedias isegi selle kohta arvamust avaldanud. See on ühe Eesti pärast südant valutava inimese minu meelest väga terav ja täpne kirjutis. Temagi räägib siin ... Read more

19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:10 Jõuluvana

Üllar Saaremäe: Jõuluvana! Hääd rahvasaadikud! Aapo Ilves, "Jõulusalm", esimene lugemine 19. detsembril 2019 Riigikogus: Vanas luules regi oli, oli saanitee, täna teie ees on jõuluvana, isamaaline. Tänitust ei tule, seda niigi,aitab küll! Riigikogu ette ette loetud saab idüll. Seadusi ja riime tehes püüdkem ... Read more

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Üllar Saaremäe: Aitäh, härra istungi juhataja! Lugupeetud minister! Küsimus on võib-olla veidi laiaplaanilisem, aga huvi on suur. Sügisel andsime koos üle otsuse eelnõu ettepaneku tegemise kohta Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks. Küsimus ongi: kuidas meil sellega läheb?... Read more

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Üllar Saaremäe: Tervist, hea ettekandja! Tänan meeldiva ja väga põhjaliku sõnavõtu eest, samuti ettepanekute eest! Ühes oma vastuses te ütlesite, et te takerdute terminoloogiasse, kui ennast eesti keelest mõnda teise keelde või vastupidi tõlgite. Kas oskate öelda, kas põhjus on selles – ma nüüd pakun midagi välja –... Read more

Üllar Saaremäe: Jah, te vastasite. Aga võib-olla veidi veel sel samal teemal. On neid termineid piisavalt tõlgitud ja on see baas küllaldane? Read more

Üllar Saaremäe: Austatud aseesimees! Head rahvasaadikud! Ma tunnistan ausalt, et ka minu tänane sõnavõtt põhineb paljuski tsitaatidel, aga mis parata, kui keegi need mõtted, mis mullegi tähtsad on, juba kirja on pannud. "Iga keel on maailm omaette, see võimaldab tegelikkuse nähtusi liigitada nii- või teistviisi, er... Read more

Üllar Saaremäe: Järgmisena arutleksin eesti keele üle, pidades mõttelist dialoogi eesti keele ajaloo ja murrete professori Karl Pajusaluga. Ka eelnimetatud Uku Masingust ei saa mööda ja kui lipsab sisse veel mõni luuletaja, antagu mulle mu nõrkus andeks. Oma mitmete luulelavastuste kõrval kutsusin ju Eesti esimese ... Read more

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Üllar Saaremäe: Hea eesistuja! Kallid kolleegid! Kõigi Eesti elanike hea eesti keele oskus peaks olema ja peab olema iga Riigikogu liikme prioriteet. Isamaa fraktsioon toetab ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekut, mis tugevdab rahvusriiki ja eesti keele positsiooni ühiskonnas. Eesti keele elujõu tagab haridus... Read more

09.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:31 Istungi rakendamine

Üllar Saaremäe: Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Lugupeetud valitsus! Hääd kolleegid! Eesti riigi eesmärk on tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Seetõttu annan Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa erakonna nimel üle otsuse "Ettepaneku tegemin... Read more