Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 12.03.2020 - 11.05.2020

11.05.2020
11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

16:28 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) teine lugemine

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

18:38 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) esimene lugemine

19:03 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30)

20:57 Arupärimine põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32)

21:41 Vaba mikrofon

08.05.2020—10.05.2020
Istungeid ei toimu 08.05.2020—10.05.2020
07.05.2020
07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

06.05.2020
06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) kolmas lugemine

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

15:04 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) teine lugemine

15:48 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) teine lugemine

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

18:13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE) esimene lugemine

18:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimene lugemine

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine

20:03 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE) esimene lugemine

20:11 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE) esimene lugemine

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:01 Valitsuse sõnumid

12:16 Piirangute kehtimine

12:30 Maksud

12:43 Rail Baltic

12:58 Eriolukorras tegutsemine ja sotsiaalne norm

13:11 Pendelränne

13:24 Piirivalve loomine

13:36 Isikukaitsevahendid

13:48 Suured taristuinvesteeringud

05.05.2020
05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) teine lugemine

10:18 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) teine lugemine

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

11:34 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) esimene lugemine

04.05.2020
04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) kolmas lugemine

15:08 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) kolmas lugemine

15:23 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) kolmas lugemine

15:25 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks" eelnõu (150 OE) esimene lugemine

16:14 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) teise lugemise jätkamine

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

17:17 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) esimene lugemine

17:30 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) esimene lugemine

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

20:25 Vaba mikrofon

23.04.2020—03.05.2020
Istungeid ei toimu 23.04.2020—03.05.2020
22.04.2020
22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:10 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) teine lugemine

14:19 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teise lugemise jätkamine

14:53 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE) esimene lugemine

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Prioriteetsusastmed

12:15 COVID-19 viiruse levik ja leviku piiramine Saaremaal

12:27 Majandusmeetmed ja investeeringud kriisist väljumisel

12:40 Mittetulundusühingute rahastamine

12:53 Eriolukorra juhtimine

13:06 Põhjendamatult kõrged ravimihinnad

13:21 Valitsuse otsused ja rahvusvahelised ühendused

13:29 Omastehooldus

13:42 Tervishoiu olukord

13:55 Sünnitusabi eriolukorra ajal

21.04.2020
21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

11:47 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) teine lugemine

11:52 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) esimene lugemine

12:15 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

12:30 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) esimene lugemine

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

20.04.2020
20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) kolmas lugemine

15:37 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) teine lugemine

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

17:40 Vaba mikrofon

16.04.2020—19.04.2020
Istungeid ei toimu 16.04.2020—19.04.2020
15.04.2020
15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

16:12 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) kolmas lugemine

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

17:56 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kolmas lugemine

18:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) esimene lugemine

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:01 Riiklik järelevalve

12:13 Eriolukorrast väljumise plaan

12:28 Maskid

12:42 Võõrtööjõud

12:57 Eriolukorras tegutsemine

13:10 Välispoliitika

13:26 Eriolukorrast väljumine

13:39 Koolide avamine

13:53 Valitsuse kommunikatsioon eriolukorras

14.04.2020
14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

13.04.2020
13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

18:37 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) teine lugemine

19:33 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) esimene lugemine

19:46 Vaba mikrofon

09.04.2020—12.04.2020
Istungeid ei toimu 09.04.2020—12.04.2020
08.04.2020
08.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) kolmas lugemine

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Kriisist väljumise strateegia

12:15 Tegevused eriolukorras

12:29 Avalikud sõnumid

12:38 Valitsuse põllumajanduspoliitika

12:52 Valeinformatsiooni levik

13:08 Aktuaalsed arengud

13:22 Kaubanduse toimimine

13:33 Abipolitseinike kaasamine

13:43 Valmisoleku suurendamine

13:54 Turismi kriisiabi meetmete piisavus ja mõju kaasnevatele sektoritele (laevandus, lennundus, majutus, toitlustus, kaubandus)

07.04.2020
07.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine

10:21 Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) esimene lugemine

06.04.2020
06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) teine lugemine

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

17:46 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

21:43 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) esimene lugemine

22:31 Vaba mikrofon

03.04.2020—05.04.2020
Istungeid ei toimu 03.04.2020—05.04.2020
02.04.2020
02.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:00 Istungi rakendamine

12:10 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) kolmas lugemine

12:12 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule

26.03.2020—01.04.2020
Istungeid ei toimu 26.03.2020—01.04.2020
25.03.2020
25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Tegevused eriolukorras

12:17 Mida saame teha, et laiendada COVID-19 testimist?

12:32 Eriolukorra mõju Eesti haridusele

12:46 Kriisiabimeetmed

12:55 Võõrtööjõud

13:02 Muutused kriisiolukorra haldamisel

13:14 Riigi kaitsevõime

13:26 Koolide töökorraldus

13:38 KredExi meetmete rakendamise võimekus

13:49 Tervisesüsteemi valmisolek

24.03.2020
Istungeid ei toimu 24.03.2020
23.03.2020
23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) esimene lugemine

15:51 Vaba mikrofon

19.03.2020—22.03.2020
Istungeid ei toimu 19.03.2020—22.03.2020
18.03.2020
18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Eriolukorras sätestatud piirangute efektiivsus

12:15 Valitsuse kavandatud tegevused kriisi leevendamiseks ja haavatavamate elanikkonnarühmade kaitseks

12:33 Kuidas kompenseeritakse viiruse tõttu töölt eemale jäävate inimeste kodus olemine

12:48 Erimeetmed

13:02 Sõjalised õppused

13:11 Koostöö kohalike omavalitsustega eriolukorra rakendamisel

13:25 Eriolukorra meetmed sünnitusabi andmisel

13:30 Eriolukorras tegutsemine

13:43 Isikukaitsevahendite piisavus

13:54 Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomine

17.03.2020
Istungeid ei toimu 17.03.2020
16.03.2020
16.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:11 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) kolmas lugemine

15:13 Vaba mikrofon

13.03.2020—15.03.2020
Istungeid ei toimu 13.03.2020—15.03.2020
12.03.2020
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

13:02 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) teine lugemine