Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 09.12.2019 - 30.01.2020

30.01.2020
30.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

29.01.2020
29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

00:39 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) teine lugemine

00:53 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Pensionireform

12:17 Pensionisüsteemi lõhkumine 

12:31 Pensionid

12:46 Sallivus

12:58 Puudega inimesed

13:11 Pensionireform

13:25 Valitsemisala tegevused

13:34 Pensionireform

13:52 Teehoiukava

28.01.2020
28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

27.01.2020
27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) esimene lugemine

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Arupärimine rahandusministri nõuniku osalemise kohta tuuleparkide arendajate pressikonverentsil (nr 16)

17:40 Vaba mikrofon

24.01.2020—26.01.2020
Istungeid ei toimu 24.01.2020—26.01.2020
23.01.2020
23.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) kolmas lugemine

22.01.2020
22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

16:21 Karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) esimene lugemine

16:36 Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) esimene lugemine 

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Jälitustegevus

12:10 Roheline põlevkivi

12:19 Elu võimalikkus maal

12:29 Poliitilised valikud

12:38 Riigireform

12:52 Ministri töö ja selle mitmekesisus

13:02 Metsandus

13:14 Prioriteedid

13:26 Võrdne kohtlemine

13:32 Ida-Virumaa tulevik

13:44 Apteegireform

13:53 Regionaalsed investeeringud

21.01.2020
21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

20.01.2020
20.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Vaba mikrofon

17.01.2020—19.01.2020
Istungeid ei toimu 17.01.2020—19.01.2020
16.01.2020
16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

15.01.2020
15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

16:57 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:03 Kujunenud olukord

12:17 Nimetamiskomitee

12:32 Koolidirektorite valimine ametikohale

12:46 Rahva tervis

12:56 Hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamine

13:09 Meisterõpetaja kutsetunnistuse teemal

13:23 Ligipääs valimisjaoskondadele

13:37 Koolivõrgu olukord

13:51 Valitsuse ravimipoliitika

14.01.2020
14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

13.01.2020
13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

20:25 Vaba mikrofon

20.12.2019—12.01.2020
Istungeid ei toimu 20.12.2019—12.01.2020
19.12.2019
19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) kolmas lugemine

10:10 Jõuluvana

18.12.2019
18.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine 

14:07 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) kolmas lugemine

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Eesti ja Soome suhted

12:19 Olukorrast riigis

12:34 Kaitsepoliitika

12:42 Apteegireform

12:56 Sidus ühiskond

13:10 Hoolduskindlustus

13:23 Rahvusvaheline koostöö

13:30 Olukorrast riigis

13:36 Tegevus valitsuses

13:42 Kujunenud olukord

13:52 Haridus

17.12.2019
17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teine lugemine

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

16.12.2019
16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) kolmas lugemine

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

17:21 Arupärimine jäätmemajanduse kohta (nr 8)

17:47 Vaba mikrofon

13.12.2019—15.12.2019
Istungeid ei toimu 13.12.2019—15.12.2019
12.12.2019
12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) kolmas lugemine

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

11.12.2019
11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) kolmas lugemine

14:10 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) kolmas lugemine

14:12 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) kolmas lugemine

14:13 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) kolmas lugemine

14:18 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) kolmas lugemine

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

16:43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teise lugemise jätkamine

17:03 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine

17:11 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) teine lugemine

17:33 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) teine lugemine

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Kultuur

12:15 Õigusriik

12:30 Pensionireform

12:44 Kokkulepe

12:54 Valitsemise põhimõtted

13:07 Radaritest ja tuuleparkidest

13:17 Ida-Virumaa arengusuunad

13:28 Valitsusvastutus

13:41 Haritus

13:52 Peaministri juhtimisotsused

10.12.2019
10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Maaeluminister Arvo Alleri ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

12:38 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) esimene lugemine

12:52 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) esimene lugemine

09.12.2019
09.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) kolmas lugemine

15:07 Vaba mikrofon