Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 06.04.2017 - 18.05.2017

18.05.2017
18.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kutsehariduse olukord ja arengusuunad" arutelu

17.05.2017
17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) kolmas lugemine

14:07 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (451 OE) esimene lugemine

14:17 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas" eelnõu (403 OE) esimene lugemine

15:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine

15:35 Tolliseaduse eelnõu (374 SE) teine lugemine

15:40 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) teine lugemine

16:02 Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE) teine lugemine

16:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) esimene lugemine

16:25 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE) esimene lugemine

16:59 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) esimene lugemine

19:19 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE) esimene lugemine

21:46 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) esimene lugemine

23:53 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) esimene lugemine

02:15 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) esimene lugemine

02:52 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE) esimene lugemine

04:39 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE I)

04:51 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE) esimene lugemine

05:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE) esimene lugemine

05:05 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE) esimene lugemine

05:13 Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) esimene lugemine

05:19 Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE) esimene lugemine

05:27 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE) esimene lugemine

05:42 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) esimene lugemine

06:12 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine

17.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Seaduste täitmine

13:09 Eelarve- ja maksupoliitika muutumine

13:18 Haapsalus piirivalvepatrulliga toimunud traagilise juhtumi asjaolud

13:24 Abikaasade ühine tuludeklaratsioon

13:33 Riigi infotehnoloogilisest võimekusest

13:42 Suure koguse salakauba leidmine miinijahtijalt Sakala

13:48 Muud küsimused

16.05.2017
16.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid" arutelu

15.05.2017
15.05.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:19 Arupärimine Riigikontrolli auditi "Kohalike omavalitsuste rahastamine" kohta (nr 343)

16:09 Arupärimine sotsiaalvaldkonna digiarenduste probleemide kohta (nr 345)

16:39 Arupärimine Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi kohta (nr 353)

17:37 Arupärimine projekti SKAIS2 elluviimise kohta (nr 344)

18:06 Arupärimine sotsiaalkaitse valdkonna tuleviku kohta (nr 351)

18:44 Arupärimine Magnitski nimekirja kohta (nr 338)

19:33 Arupärimine pagulaste kohta (nr 339)

20:09 Arupärimine tundmatute haudade seadusevastase kaevamise kohta PPA töötajate poolt (nr 341)

20:31 Vaba mikrofon

12.05.2017—14.05.2017
Istungeid ei toimu 12.05.2017—14.05.2017
11.05.2017
11.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE) esimene lugemine

10:34 Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE) esimene lugemine

10.05.2017
10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

15:44 Riigihangete seaduse eelnõu (450 SE I)

16:25 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE) esimene lugemine

17:04 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) kolmas lugemine

17:06 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) kolmas lugemine

17:09 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

18:09 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine

18:40 Lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE) esimene lugemine

19:03 Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE) esimene lugemine

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

20:30 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE I)

21:23 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) esimene lugemine

10.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Seaduseelnõu 432 kõrvalteemad

13:10 Haldusreformi maksumus

13:17 Maksukeskkonna halvendamisest

13:27 Omavalitsuste järelevalve

13:34 Keila linna sundliitmisest

13:42 IRL-poliitikast valitsuses

13:51 Koeru ja Rakke valla vabatahtlik ühinemine

09.05.2017
09.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) esimese lugemise jätkamine

10:44 Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE) esimene lugemine

11:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele" arutelu

08.05.2017
08.05.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:39 Arupärimine poliitilise välireklaami piirangutega seotud kohtuasjaga, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks, kaasneva olukorra kohta (nr 346)

16:28 Arupärimine tervishoiu rahastamise skeemi kohta (nr 332)

18:19 Arupärimine raha väljapetmise kohta haigekassalt (nr 340)

18:51 Arupärimine parvlaevaliikluse kohta (nr 334)

19:10 Arupärimine Nord Stream 2, Gazpromi ja Eesti seisukohtade kohta (nr 336)

19:25 Vaba mikrofon

05.05.2017—07.05.2017
Istungeid ei toimu 05.05.2017—07.05.2017
04.05.2017
04.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE) esimene lugemine

10:45 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) esimene lugemine

11:10 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) esimene lugemine

12:10 Audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE) esimene lugemine

12:18 Liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) esimene lugemine

03.05.2017
03.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE) esimese lugemise jätkamine

14:09 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) teine lugemine

14:17 Eesti Panga 2016. aasta aastaaruanne

15:30 Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne

16:35 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) kolmas lugemine

16:53 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) kolmas lugemine

16:56 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (437 OE) esimene lugemine

17:22 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) teine lugemine

17:28 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) teine lugemine

17:33 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE) esimene lugemine

02.05.2017
02.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Riigieelarve defitsiiti viimine

13:14 Ukraina abistamine Euroopa Liidu rahastamise kaudu

13:30 Riigirahandus

13:38 Veterinaarõppe rahastamine

13:46 Mis saab Rail Balticust?

14:00 Eesti elukeskkonna areng

02.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:18 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE) esimene lugemine

21.04.2017—01.05.2017
Istungeid ei toimu 21.04.2017—01.05.2017
20.04.2017
20.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:11 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine

10:13 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kolmas lugemine

19.04.2017
19.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) kolmas lugemine

14:12 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) teine lugemine

14:16 Riigikogu otsuse ""Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine" eelnõu (410 OE) esimene lugemine

14:47 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine

15:55 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE) esimene lugemine

16:31 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) esimene lugemine

17:07 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõigust...

19.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Majandus

13:11 Välismaal sõlmitud omasooliste abielude tunnustamine Eestis

13:20 Looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimine

13:28 Julgeolekupoliitika

13:35 ÜRO maailma õnnelikkuse edetabel

13:44 Elanikkonnakaitse rakkerühma tegevus

13:54 Investeeringute mõju

18.04.2017
18.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) esimene lugemine

10:39 Maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE) esimene lugemine

17.04.2017
17.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine tekkiva ohu kohta ühiskonna sidususele ja julgeolekule, kui haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi läbi viiakse (nr 333)

16:19 Arupärimine riigieelarve defitsiiti laskmise kohta (nr 347)

17:44 Arupärimine põllumajandustootja asendamise toetuse kohta (nr 325)

18:21 Arupärimine haldusterritoriaalse reformi tulemuste kohta Viljandimaal (nr 327)

19:03 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Peipsi veerel (nr 328)

19:45 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Luunjas (nr 329)

20:22 Vaba mikrofon

14.04.2017—16.04.2017
Istungeid ei toimu 14.04.2017—16.04.2017
13.04.2017
13.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) kolmas lugemine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kus on metsas tasakaal?" arutelu

12.04.2017
12.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimese lugemise jätkamine

14:47 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) kolmas lugemine

14:52 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) kolmas lugemine

14:55 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) kolmas lugemine

15:17 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

16:43 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) teine lugemine

16:47 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) teine lugemine

16:53 Töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) esimene lugemine

12.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eelarvestrateegia ja sellest tulenevad eelnõud

13:16 Valitsemiskultuur

13:32 Rail Balticu lepingu ratifitseerimine

13:43 Teadus- ja arendustegevuse strateegia

13:58 Eelarve

11.04.2017
11.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teise lugemise jätkamine

10:17 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine

10:33 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine

10.04.2017
10.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Vaba mikrofon

07.04.2017—09.04.2017
Istungeid ei toimu 07.04.2017—09.04.2017
06.04.2017
06.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) kolmas lugemine