Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 30.01.2020 - 25.03.2020

25.03.2020
25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Riigikogu juhatuse valimised

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Tegevused eriolukorras

12:17 Mida saame teha, et laiendada COVID-19 testimist?

12:32 Eriolukorra mõju Eesti haridusele

12:46 Kriisiabimeetmed

12:55 Võõrtööjõud

13:02 Muutused kriisiolukorra haldamisel

13:14 Riigi kaitsevõime

13:26 Koolide töökorraldus

13:38 KredExi meetmete rakendamise võimekus

13:49 Tervisesüsteemi valmisolek

24.03.2020
Istungeid ei toimu 24.03.2020
23.03.2020
23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE esimene lugemine)

15:51 Vaba mikrofon

19.03.2020—22.03.2020
Istungeid ei toimu 19.03.2020—22.03.2020
18.03.2020
18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Eriolukorras sätestatud piirangute efektiivsus

12:15 Valitsuse kavandatud tegevused kriisi leevendamiseks ja haavatavamate elanikkonna rühmade kaitseks

12:33 Kuidas kompenseeritakse viiruse tõttu töölt eemale jäävate inimeste kodus olemine

12:48 Erimeetmed

13:02 Sõjalised õppused

13:11 Koostöö kohalike omavalitsustega eriolukorra rakendamisel

13:25 Eriolukorra meetmed sünnitusabi andmisel

13:30 Eriolukorras tegutsemine

13:43 Isikukaitsevahendite piisavus

13:54 Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomine

17.03.2020
Istungeid ei toimu 17.03.2020
16.03.2020
16.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:11 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) kolmas lugemine

15:13 Vaba mikrofon

13.03.2020—15.03.2020
Istungeid ei toimu 13.03.2020—15.03.2020
12.03.2020
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

13:02 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) teine lugemine

11.03.2020
11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA) uuesti arutamine

18:56 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:17 Kriisideks valmistumise kohta

12:31 Koroonaviirusega seotud ettevalmistused

12:52 Omavalitsuste rahastamine

13:03 Metsa istutamine

13:08 Siseturvalisus ja kriisideks valmisolek

13:22 Õiglase ülemineku mehhanism ja Ida-Virumaa

13:33 Viipekeeletõlkide teemal

13:46 Regioonide valmisolekust pandeemia korral

13:57 Majanduse elavdamine

10.03.2020
10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) kolmas lugemine

10:10 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teise lugemise jätkamine

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

09.03.2020
09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22)

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

18:26 Vaba mikrofon

28.02.2020—08.03.2020
Istungeid ei toimu 28.02.2020—08.03.2020
27.02.2020
27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

11:27 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) teine lugemine

26.02.2020
26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) teine lugemine

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

15:09 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Poliitiline kultuur

12:10 Omastehooldus

12:19 Maksupoliitika

12:34 Rally Estonia

12:48 Maksuvigade likvideerimine

13:04 Põlevkivisektor

13:15 Eesti keel

13:24 Laste vaimse tervise kaitse

13:34 Krabi Kooli sulgemine

13:44 Noored

13:54 Vaimse kultuuripärandi hoidmine

25.02.2020
25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

21.02.2020—24.02.2020
Istungeid ei toimu 21.02.2020—24.02.2020
20.02.2020
20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

19.02.2020
19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) esimene lugemine

15:03 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) esimene lugemine

15:21 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine

15:29 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE) esimene lugemine

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Välispoliitika

12:15 Pensionid

12:26 Omastehooldus

12:39 Läti Vabariigi kodaniku väljaandmine Lõuna-Aafrika Vabariigile

12:48 Kujunenud olukord

12:58 Tervishoid

13:10 Olukord Tallinnas

13:16 Rail Baltic

13:31 Sotsiaalpoliitika

13:41 Maksupoliitika

13:50 Valitsuse seisukohad

18.02.2020
18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) kolmas lugemine

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

17.02.2020
17.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) kolmas lugemine

15:24 Vaba mikrofon

14.02.2020—16.02.2020
Istungeid ei toimu 14.02.2020—16.02.2020
13.02.2020
13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

12.02.2020
12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

14:44 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Sisejulgeolek

12:15 Õiglase ülemineku mehhanism

12:26 Miljoninõue riigi vastu

12:37 Maal elamise toetamine

12:45 Valitsuse seisukohad

12:57 Välisteenistus

13:04 Maamaks

13:13 Valitsuse koostöö

13:20 Rail Baltic

13:32 Usaldusväärsus

13:44 Kultuuripärandi hoidmine

13:53 Kõrgharidus

11.02.2020
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

10.02.2020
10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

16:14 Vaba mikrofon

31.01.2020—09.02.2020
Istungeid ei toimu 31.01.2020—09.02.2020
30.01.2020
30.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne

10:01 Istungi rakendamine