Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 11.10.2017 - 21.11.2017

21.11.2017
21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teine lugemine

10:19 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) teine lugemine

10:52 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) esimene lugemine

11:13 Ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) esimene lugemine

12:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) esimene lugemine

12:24 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi Ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (540 OE) esimene lugemine

12:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (541 OE) esimene lugemine

12:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (547 OE) esimene lugemine

12:48 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (548 OE) esimene lugemine

12:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

13:03 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (545 OE) esimene lugemine

13:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (542 OE) esimene lugemine

13:19 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (544 OE) esimene lugemine

13:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (546 OE) esimene lugemine

13:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (543 OE) esimene lugemine

20.11.2017
20.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digipoliitika ignorantsuse kohta internetivabaduse suhtes (nr 383)

15:57 Arupärimine teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta (nr 385)

16:50 Arupärimine korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsustes ja mujal (nr 387)

17:51 Arupärimine Ida-Virumaa programmi kohta (nr 378)

18:39 Arupärimine ülikiire interneti maaelanikeni viimise kohta (nr 388)

19:33 Arupärimine jahiturismi ning jahilindude küttimise kohta Eestis (nr 392)

17.11.2017—19.11.2017
Istungeid ei toimu 17.11.2017—19.11.2017
16.11.2017
16.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

09:59 Istungi rakendamine

10:01 Spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kolmas lugemine

10:20 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) teine lugemine

10:34 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) esimene lugemine

15.11.2017
15.11.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) kolmas lugemine 

14:07 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE) kolmas lugemine

14:09 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE) kolmas lugemine

14:14 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine

19:04 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine

15.11.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valimiskampaania piirangud

13:09 Poliitiline tahe ja ekspertiis

13:19 Mesinike toetamine

13:28 Pealekaebamine ja jälitusmaania Eestis

13:35 Valitsuse eelarvepoliitika

13:44 Patarei tulevik

13:53 Muud küsimused

14.11.2017
14.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

 10:05 Õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11:08 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (529 OE) esimene lugemine

11:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (531 OE) esimene lugemine

11:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (530 OE) esimene lugemine

11:25 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) teine lugemine

11:30 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE) esimene lugemine

13.11.2017
13.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Karin Tammemäe ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine haigekassa juhtimise muutmise kohta (nr 375)

16:05 Vaba mikrofon

10.11.2017—12.11.2017
Istungeid ei toimu 10.11.2017—12.11.2017
09.11.2017
09.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) teine lugemine

08.11.2017
08.11.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu liikme Rein Randveri ametivanne

14:03 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE) teine lugemine

14:12 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE) teine lugemine

14:15 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) teine lugemine

14:16 Riigikogu otsuse "Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (500 OE) esimene lugemine

14:48 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal

16:10 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) esimene lugemine

16:44 Jäätmeseaduse eelnõu (495 SE) esimene lugemine

08.11.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Ettevõtete võrdne kohtlemine

13:10 Riigigümnaasiumid Tallinnas

13:19 Keskkonnaameti tegevused (Nursipalu näitel)

13:26 Võrdsete võimaluste pakkumine hariduses

13:35 Pärnu jõestiku elupaikade taastamine

13:42 Omavalitsuste roll kiire interneti viimisel maale

13:51 Eesti koolimatemaatika

07.11.2017
07.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) teine lugemine

11:08 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine

06.11.2017
06.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:18 Arupärimine majanduse olukorra ja eelarvedefitsiidi kohta (nr 382)

16:00 Arupärimine rahvaste enesemääramisõiguse kohta (nr 376)

16:47 Vaba mikrofon

27.10.2017—05.11.2017
Istungeid ei toimu 27.10.2017—05.11.2017
26.10.2017
26.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) kolmas lugemine

10:04 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) kolmas lugemine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (526 OE) esimene lugemine

10:09 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine

25.10.2017
25.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) kolmas lugemine

14:09 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) kolmas lugemine

14:10 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) kolmas lugemine

14:12 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) kolmas lugemine

14:13 "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". Ettekanne elluviimise kohta 2017. aastal

25.10.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Riigieelarve

13:10 Laiapindne riigikaitse

13:18 Kvoodipagulased

13:25 Lähetatud töötajate direktiiv

13:34 Haldusreform

13:41 Transpordilennuki Boeing C-17 kasutamine

13:47 Munitsipaalkorruptsioon

13:55 Muud küsimused

24.10.2017
24.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE) esimene lugemine

10:29 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) kolmas lugemine

10:32 Riigikogu avalduse "Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul" eelnõu (516 AE) esimene lugemine

11:22 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) esimene lugemine

11:41 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE) esimene lugemine

11:47 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (484 SE) esimene lugemine

23.10.2017
23.10.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

16:25 Vaba mikrofon

20.10.2017—22.10.2017
Istungeid ei toimu 20.10.2017—22.10.2017
19.10.2017
19.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) teine lugemine

10:07 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine

12:30 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine

18.10.2017
18.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE) teine lugemine

14:09 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) teine lugemine

14:21 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine

14:22 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) teine lugemine

14:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) teine lugemine

14:37 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) teine lugemine 

14:42 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) esimene lugemine

15:40 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine

18:23 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine

18:35 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE) esimene lugemine

18.10.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valimisringkondade muutmine

13:10 Riigieelarve

13:18 Euroopa Liidu prokuratuuri loomise kava

13:24 Rail Balticu läbipaistmatu asjaajamine

13:30 Õiguskindlus

13:38 Ministeeriumi regionaalpoliitilised plaanid

13:48 Muud küsimused

17.10.2017
17.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) esimene lugemine

11:43 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE) teine lugemine

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) esimene lugemine

12:26 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine

12:41 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine

12:54 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 UA) uuesti arutamine

16.10.2017
16.10.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369)

15:40 Arupärimine Aserbaidžaani pesumasina, pangandusjärelevalve ja kaaviaridiplomaatia kohta (nr 370) 

16:15 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367)

16:50 Arupärimine Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368)

17:29 Vaba mikrofon

13.10.2017—15.10.2017
Istungeid ei toimu 13.10.2017—15.10.2017
12.10.2017
12.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid" arutelu

11.10.2017
11.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) kolmas lugemine

14:08 Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine

14:38 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) esimene lugemine

15:46 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) esimene lugemine

16:33 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) esimene lugemine

17:19 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine

18:03 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) esimene lugemine

11.10.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kooseluseadus

13:08 Välispoliitilised valikud

13:17 Riigieelarve

13:28 Puidurafineerimistehase planeerimine

13:35 Digieesistumine

13:42 Rahvusvaheliste arengute mõju Eestile

13:48 Eesti elanike võrdsed võimalused