Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 13.09.2016 - 20.10.2016

20.10.2016
20.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE) esimene lugemine

10:12 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE I)

19.10.2016
19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimese lugemise jätkamine

14:44 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine

15:39 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

18:26 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) kolmas lugemine

18:30 Ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) kolmas lugemine

18:49 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE) teine lugemine

18:59 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE II)

19:08 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE) teine lugemine

19:15 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE) teine lugemine

19:18 Välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine

19:25 Maapõueseaduse eelnõu (213 SE) teine lugemine

19:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) teine lugemine

19:41 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) esimene lugemine

19:51 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

20:20 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine

21:33 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE) esimene lugemine

21:40 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine

19.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:04 Vastutusest seoses nurjunud parvlaevahankega

13:12 Riigiettevõtete juhtimine

13:20 Suursaarte ja mandri vahelisest parvlaevaühendusest

13:32 Praamiliikluse olukord

13:39 Parvlaevaühendusest Hiiu- ja Saaremaaga

13:48 Uute parvlaevade valmimise järelevalve

13:54 Trahvid seoses parvlaevade hilinemisega

18.10.2016
18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

13:06 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) esimene lugemine

13:32 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE I)

17.10.2016
17.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime kasvatamise kohta (nr 236)

16:16 Arupärimine riigieksamite kohta (nr 237)

16:54 Arupärimine oluliste teenuste maalt lahkumise kohta (nr 239)

17:22 Arupärimine riigiettevõtete konsolideerimise ja täiendava politiseerimise kohta (nr 243)

18:08 Vaba mikrofon

14.10.2016—16.10.2016
Istungeid ei toimu 14.10.2016—16.10.2016
13.10.2016
13.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) teine lugemine

10:14 Ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) teine lugemine

12.10.2016
12.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:10 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE) kolmas lugemine

14:12 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) esimene lugemine

14:28 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine

14:58 Hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE) esimene lugemine

15:31 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) esimene lugemine

12.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Eesti esindaja kontrollikojas

13:08 Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukontseptsioon

13:17 Sotside meelemuutus kontrollikoja kandidaadi küsimuses

13:21 Haldusreform

13:29 Kinnipeetavate (süüdimõistetute) tööhõive

13:38 Ministeeriumide sõidukite majandamine

13:46 Tervishoiu rahastamine

13:56 Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi nimetamine

11.10.2016
11.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) esimene lugemine

10.10.2016
10.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vabariigi Presidendi kõne

15:12 Vabariigi Presidendi ametivanne

15:17 Vabariigi Presidendi kõne

15:48 Arupärimine diislikütuseaktsiisi laekumise kohta (nr 228)

16:31 Arupärimine koalitsioonileppe kohta (nr 238)

17:04 Arupärimine riigi pakutavate teenuste kaugenemise kohta (nr 231)

17:31 Arupärimine olukorra kohta riigi lennundusettevõtetes (nr 233)

17:46 Vaba mikrofon

04.10.2016—09.10.2016
Istungeid ei toimu 04.10.2016—09.10.2016
03.10.2016
03.10.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

13:00 Istungi rakendamine

13:05 Vabariigi Presidendi valimine

30.09.2016—02.10.2016
Istungeid ei toimu 30.09.2016—02.10.2016
29.09.2016
29.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja" arutelu

12:27 Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine

28.09.2016
28.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) esimese lugemise jätkamine

14:05 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE) esimene lugemine

15:25 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega

16:24 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE) kolmas lugemine

16:27 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE) teine lugemine

16:30 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE) esimene lugemine

17:03 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) esimene lugemine

17:14 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE) esimene lugemine

17:20 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE) esimene lugemine

17:27 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE) esimene lugemine

17:33 Välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine

17:39 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) esimene lugemine

17:54 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) esimene lugemine

28.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Teadus- ja arendusnõukogu tegevus "Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti" otsuste elluviimisel

13:10 Politsei tegevus

13:20 Haldusreformi mõju maapiirkonna kultuuriasutustele

13:31 Päästjate palgad uue eelarve valguses

13:38 Maksumuudatused

13:52 Gaudeamus 2018

27.09.2016
27.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas" eelnõu (261 OE) esimene lugemine

11:10 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (286 OE) esimene lugemine

11:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (248 OE) esimene lugemine

12:22 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) esimene lugemine

26.09.2016
26.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232)

16:05 Vaba mikrofon

23.09.2016—25.09.2016
Istungeid ei toimu 23.09.2016—25.09.2016
22.09.2016
22.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE) esimene lugemine

11:41 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu kehtestamiseks" eelnõu (229 OE) esimene lugemine

21.09.2016
21.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:11 Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ eelnõu (234 OE) esimene lugemine

15:53 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE) teine lugemine

15:59 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) esimene lugemine

21.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Piiriehituse olukord Eesti-Vene maismaapiiril

13:08 Venemaalt saadud kutse osaleda Läänemere julgeolekut puudutavatel konsultatsioonidel

13:15 Haldusreform

13:23 Tervishoiu rahastamine

13:32 Õiguskantsleri aastaülevaade

13:41 Tervishoid

13:50 Tsiviilkaitse olukord Eesti Vabariigis

13:56 Paindlike töövormide edendamine

20.09.2016
20.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Õiguskantsleri 2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade

11:52 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) esimene lugemine

11:55 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE) esimene lugemine

19.09.2016
19.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta (nr 229)

15:40 Vaba mikrofon

16.09.2016—18.09.2016
Istungeid ei toimu 16.09.2016—18.09.2016
15.09.2016
15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

14.09.2016
14.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE) esimene lugemine

14.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Riigivõlakirjad

13:09 Uute turgude leidmine Eesti põllumajandustoodangule

13:17 Aktsiisiraha laekumine Lätti

13:26 Piimatoodete eksport

13:32 Millised demokraatia tugevdamise eelnõud on Riigikokku tulemas

13:41 Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus

13:51 Ettevõtluskeskkonna arengud

13.09.2016
13.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikme Rait Maruste ametivanne

10:01 Haridus- ja teadusminister Maris Lauri ametivanne

10:03 Istungi rakendamine

10:10 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (246 OE) esimene lugemine