Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 11.09.2017 - 19.10.2017

19.10.2017
19.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) teine lugemine

10:07 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine

12:30 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine

18.10.2017
18.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE) teine lugemine 

14:09 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) teine lugemine

14:21 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine

14:22 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) teine lugemine

14:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) teine lugemine

14:37 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) teine lugemine 

14:42 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) esimene lugemine

15:40 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine

18:23 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine

18:35 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE) esimene lugemine

18.10.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valimisringkondade muutmine

13:10 Riigieelarve

13:18 Euroopa Liidu prokuratuuri loomise kava

13:24 Rail Balticu läbipaistmatu asjaajamine

13:30 Õiguskindlus

13:38 Ministeeriumi regionaalpoliitilised plaanid

13:48 Muud küsimused

17.10.2017
17.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) esimene lugemine

11:43 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE) teine lugemine

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) esimene lugemine

12:26 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine

12:41 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine

12:54 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 UA) uuesti arutamine

16.10.2017
16.10.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369)

15:40 Arupärimine Aserbaidžaani pesumasina, pangandusjärelevalve ja kaaviaridiplomaatia kohta (nr 370) 

16:15 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367)

16:50 Arupärimine Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368)

17:29 Vaba mikrofon

13.10.2017—15.10.2017
Istungeid ei toimu 13.10.2017—15.10.2017
12.10.2017
12.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid" arutelu

11.10.2017
11.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) kolmas lugemine

14:08 Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine

14:38 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) esimene lugemine

15:46 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) esimene lugemine

16:33 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) esimene lugemine

17:19 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine

18:03 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) esimene lugemine

11.10.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kooseluseadus

13:08 Välispoliitilised valikud

13:17 Riigieelarve

13:28 Puidurafineerimistehase planeerimine

13:35 Digieesistumine

13:42 Rahvusvaheliste arengute mõju Eestile

13:48 Eesti elanike võrdsed võimalused

10.10.2017
10.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (506 OE) esimene lugemine

10:12 Ülevaade avaliku teenistuse 2016. aasta aruandest

11:32 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) esimene lugemine

11:50 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) esimene lugemine

09.10.2017
09.10.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Vaba mikrofon

29.09.2017—08.10.2017
Istungeid ei toimu 29.09.2017—08.10.2017
28.09.2017
28.09.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine" arutelu

27.09.2017
27.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

 14:03 Peaministri poliitiline avaldus

15:07 Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) teine lugemine

15:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2016.–2017. aasta täitmise aruanne

17:06 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) teine lugemine

17:22 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE) esimene lugemine

17:44 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE) esimene lugemine

17:50 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) esimene lugemine

19:13 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) esimene lugemine

19:22 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) esimene lugemine

19:31 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) esimene lugemine

19:52 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE) esimene lugemine

27.09.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Poliitilised valikud

13:03 Politseipatrullide olukord Eestis

13:11 Rail Balticu asjaajamine

13:20 Riigieelarve

13:29 Meetmed jõe- ja järvepiiri tugevdamiseks

13:37 Korruptsioon kohalikes omavalitsustes

13:45 Sisejulgeoleku rahastamine

13:54 Muud küsimused

26.09.2017
26.09.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:09 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) kolmas lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (501 OE) esimene lugemine

10:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" eelnõu (502 OE) teine lugemine

10:22 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (503 OE) esimene lugemine

10:25 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE) esimene lugemine

25.09.2017
25.09.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Vaba mikrofon

22.09.2017—24.09.2017
Istungeid ei toimu 22.09.2017—24.09.2017
21.09.2017
21.09.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed" arutelu

20.09.2017
20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimese lugemise jätkamine

14:11 Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE) teine lugemine

14:42 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE) teine lugemine

14:46 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) teine lugemine

14:58 "Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) esimene lugemine

15:21 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) esimene lugemine

15:53 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) esimene lugemine

16:52 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) esimene lugemine

17:18 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) esimene lugemine

17:38 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) esimene lugemine

20.09.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Peibutuspartlus

13:08 Valitsuse poliitilised valikud

13:16 Võimalik kriis põllumajandustootmises

13:21 Asendustoetuse rahastamine

13:27 Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika

13:36 Sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatud toetused ja võimalik huvide konflikt

13:45 Haigekassa eelarve

13:54 Muud küsimused

19.09.2017
19.09.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Õiguskantsleri 2016.–2017. aasta tegevuse ülevaade

11:50 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) esimene lugemine

12:04 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimene lugemine

18.09.2017
18.09.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine Eesti Vabariigi suveräänsuse deklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise kohta (nr 362) 

15:44 Arupärimine Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi kohta (nr 363)

16:29 Arupärimine Kenderi asja edasikaebamise ja Tallinna prügikartelli kohta (nr 365)

17:02 Vaba mikrofon

15.09.2017—17.09.2017
Istungeid ei toimu 15.09.2017—17.09.2017
14.09.2017
14.09.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) esimene lugemine

13.09.2017
13.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE) esimene lugemine

14:09 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE) esimene lugemine

13.09.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 E-valimised

13:11 Hariduskorraldus

13:20 Ministrite "peibutuspartlus"

13:29 Haridusreform ja maapiirkondade haridusprobleemid

13:37 Valitsuse poliitika

13:42 Kutsehariduse võrk ja finantseerimine

13:50 Aserbaidžaanist pärit raha korruptiivne mõju Euroopa riikidele

13:57 Muud küsimused

12.09.2017
12.09.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (482 OE) esimene lugemine

10:10 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (483 OE) esimene lugemine

11.09.2017
11.09.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Riigikogu esimehe kõne

15:15 Eesti Vabariigi presidendi kõne

15:29 Istungi rakendamine

15:44 Arupärimine Eesti elanikkonnakaitse ja selle juhtimise kohta (nr 366)

17:03 Vaba mikrofon