Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 13.03.2017 - 20.04.2017

20.04.2017
20.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:11 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine

10:13 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kolmas lugemine

19.04.2017
19.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) kolmas lugemine

14:12 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) teine lugemine

14:16 Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine eelnõu (410 OE) esimene lugemine

14:47 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine

15:55 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE) esimene lugemine

16:31 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) esimene lugemine

17:07 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõigust...

19.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Majandus

13:11 Välismaal sõlmitud omasooliste abielude tunnustamine Eestis

13:20 Looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimisest

13:28 Julgeolekupoliitika

13:35 ÜRO maailma õnnelikkuse edetabel

13:44 Elanikkonnakaitse rakkerühma tegevus

13:54 Investeeringute mõju

18.04.2017
18.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) esimene lugemine

10:39 Maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE) esimene lugemine

17.04.2017
17.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine tekkiva ohu kohta ühiskonna sidususele ja julgeolekule, kui haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi läbi viiakse (nr 333)

16:19 Arupärimine riigieelarve defitsiiti laskmise kohta (nr 347)

17:44 Arupärimine põllumajandustootja asendamise toetuse kohta (nr 325)

18:21 Arupärimine haldusterritoriaalse reformi tulemuste kohta Viljandimaal (nr 327)

19:03 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Peipsi veerel (nr 328)

19:45 Arupärimine haldusreformi hädade kohta Tartumaal Luunjas (nr 329)

20:22 Vaba mikrofon

14.04.2017—16.04.2017
Istungeid ei toimu 14.04.2017—16.04.2017
13.04.2017
13.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) kolmas lugemine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kus on metsas tasakaal?“ arutelu

12.04.2017
12.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimese lugemise jätkamine

14:47 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) kolmas lugemine

14:52 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) kolmas lugemine

14:55 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) kolmas lugemine

15:17 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

16:43 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) teine lugemine

16:47 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) teine lugemine

16:53 Töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE) esimene lugemine

12.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eelarvestrateegia ja sellest tulenevad eelnõud

13:16 Valitsemiskultuur

13:32 Rail Balticu lepingu ratifitseerimine

13:43 Teadus- ja arendustegevuse strateegia

13:58 Eelarve

11.04.2017
11.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teise lugemise jätkamine

10:17 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine

10:33 Kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine

10.04.2017
10.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Vaba mikrofon

07.04.2017—09.04.2017
Istungeid ei toimu 07.04.2017—09.04.2017
06.04.2017
06.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) kolmas lugemine

05.04.2017
05.04.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE) kolmas lugemine

14:11 Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu (362 OE) teine lugemine

14:54 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) teine lugemine

15:49 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE) teine lugemine

05.04.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Visiit Peterburi

13:10 Pidev korralagedus ministri haldusalas

13:20 SKAIS2 elluviimine

13:28 Korruptsioon Eesti Haigekassas

13:38 Tervishoiuvaldkonna probleemid

13:44 Tudengilaulupeo Gaudeamus korraldamine

13:51 Perearsti nõuandetelefoni rahastamine

04.04.2017
04.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) teine lugemine

10:58 Planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) esimene lugemine

03.04.2017
03.04.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine maavalitsuste hariduskorralduslike ülesannete võimaliku üleandmise kohta (nr 323)

15:41 Arupärimine tootlikkuse suurendamise kohta majanduses (nr 330)

16:20 Arupärimine ametiasutuste kolimise kohta (nr 316)

16:45 Arupärimine sisserände piirarvust mittekinnipidamise kohta (nr 322)

17:12 Arupärimine alkoholiaktsiisi täiendava tõusu võimaliku tühistamise mõju kohta riigieelarvele (nr 319)

17:52 Arupärimine riigi autopargi säästliku ja läbipaistva majandamise kohta (nr 324)

18:36 Arupärimine Eesti Energia kohta (nr 337)

19:45 Arupärimine rahapesu kohta (nr 342)

20:49 Vaba mikrofon

24.03.2017—02.04.2017
Istungeid ei toimu 24.03.2017—02.04.2017
23.03.2017
23.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:16 Riigikogu juhatuse valimised

22.03.2017
22.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:17 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine

14:21 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE) teine lugemine

14:26 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) teine lugemine

14:31 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine

14:36 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) teine lugemine

15:13 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE) teine lugemine

15:16 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine

16:57 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine

17:11 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine

20:28 Tolliseaduse eelnõu (374 SE) esimene lugemine

20:37 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE) esimene lugemine

22.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:03 Korruptsioon

13:14 Suurtööstuse surve metsanduses

13:23 Automaks

13:34 RMK vastu algatatud uurimine Leisi ja Karula valla raiete näitel

13:44 Metsaraie mahud

13:56 Muud küsimused

21.03.2017
21.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) kolmas lugemine

10:03 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) esimene lugemine

20.03.2017
20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

15:57 Arupärimine erandite lubamise kohta vene koolidele üleminekul eestikeelsele õppele (nr 307)

17:27 Arupärimine koolivõrgu kohta (nr 314)

19:01 Arupärimine "Eesti keele arengukava 2011–2017" elluviimise vahearuandes (Tallinn 2015) Vabariigi Valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta (nr 331)

19:40 Arupärimine Eesti piirivalve tuleviku kohta (nr 306)

21:24 Arupärimine seoses haldusreformi ebaõnnestumistega Pärnumaal (nr 310)

22:28 Arupärimine võimaliku Eesti Vabariigi põhiseaduse vastase olukorra kohta 2019. aasta Riigikogu valimistel pärast haldusreformi lõppu (nr 312)

22:53 Arupärimine samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse (nr 298)

23:40 Vaba mikrofon

17.03.2017—19.03.2017
Istungeid ei toimu 17.03.2017—19.03.2017
16.03.2017
16.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (394 OE) esimene lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (390 OE) esimene lugemine

10:14 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE) teine lugemine

10:17 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

15.03.2017
15.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) kolmas lugemine

14:03 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) kolmas lugemine

14:05 Riigikogu otsuse "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" eelnõu (389 OE) teine lugemine

14:13 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) teine lugemine

14:17 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) teine lugemine

14:29 Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine

15:01 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

15.03.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti keel

13:09 Eesti liikmesus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN)

13:17 Prokuratuuri poliitika süttivate Süüria naiste puhul

13:26 Meediavaldkond

13:33 Seadusloome ületootmine

13:41 Karistusseadustiku §-de 145 ja 179 vahel sisalduvad probleemid

13:49 Üürimajad

14.03.2017
14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

13.03.2017
13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

17:04 Arupärimine pensionireformi kohta (nr 296)

18:24 Arupärimine riigivalitsemise reformimise kohta (nr 304)

19:09 Arupärimine Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta (nr 315)

19:20 Arupärimine külade enesemääramise õiguse kohta (nr 305)

19:55 Arupärimine kultuuriväärtusi kaitsva muinsuskaitsepoliitika järgimise kohta riigi kinnisvarainvesteeringutes (nr 308)

20:37 Arupärimine valitsuse ettepaneku kohta ühendada omavahel Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valla ühinemisel moodustuv Toila vald, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna ühinemisel moodustuv Alutaguse vald ning Illuka vald (nr 313)

21:13 Arupärimine haldusreformi kitsaskohtade kohta Pühalepa valla näitel (nr 320)

21:37 Vaba mikrofon