Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 06.06.2016 - 27.09.2016

27.09.2016
27.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas" eelnõu (261 OE) esimene lugemine

11:10 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (286 OE) esimene lugemine

11:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (248 OE) esimene lugemine

12:22 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) esimene lugemine

26.09.2016
26.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232)

16:05 Vaba mikrofon

23.09.2016—25.09.2016
Istungeid ei toimu 23.09.2016—25.09.2016
22.09.2016
22.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE) esimene lugemine

11:41 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu kehtestamiseks" eelnõu (229 OE) esimene lugemine

21.09.2016
21.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:11 Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ eelnõu (234 OE) esimene lugemine

15:53 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE) teine lugemine

15:59 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) esimene lugemine

21.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Piiriehituse olukorrast Eesti-Vene maismaapiiril

13:08 Venemaalt saadud kutse osaleda Läänemere julgeolekut puudutavatel konsultatsioonidel

13:15 Haldusreform

13:23 Tervishoiu rahastamisest

13:32 Õiguskantsleri aastaülevaatest

13:41 Tervishoid

13:50 Tsiviilkaitse olukord Eesti Vabariigis

13:56 Paindlike töövormide edendamisest

20.09.2016
20.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Õiguskantsleri 2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade

11:52 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) esimene lugemine

11:55 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE) esimene lugemine

19.09.2016
19.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta (nr 229)

15:40 Vaba mikrofon

16.09.2016—18.09.2016
Istungeid ei toimu 16.09.2016—18.09.2016
15.09.2016
15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

14.09.2016
14.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE) esimene lugemine

14.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Riigivõlakirjad

13:09 Uute turgude leidmine Eesti põllumajandustoodangule

13:17 Aktsiisiraha laekumine Lätti

13:26 Piimatoodete eksport

13:32 Millised demokraatia tugevdamise eelnõud on Riigikokku tulemas

13:41 Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus

13:51 Ettevõtluskeskkonna arengud

13.09.2016
13.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikme Rait Maruste ametivanne

10:01 Haridus- ja teadusminister Maris Lauri ametivanne

10:03 Istungi rakendamine

10:10 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (246 OE) esimene lugemine

12.09.2016
12.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:13 Vabariigi Presidendi kõne

15:27 Istungi rakendamine

15:45 Arupärimine kaitseväekohustuslaste tervise kohta (nr 230)

16:42 Arupärimine parvlaevade valmimise suursaarte liinidele ning poliitilise vastutuse kohta (nr 222)

17:36 Arupärimine gaasiseadmete õnnetuste kohta (nr 226)

17:53 Arupärimine Apollo mereala kaitse alla võtmise kohta (nr 223)

18:17 Arupärimine veeliikluse kohta Viljandi järvel (nr 227)

18:31 Vaba mikrofon

31.08.2016—11.09.2016
Istungeid ei toimu 31.08.2016—11.09.2016
30.08.2016
30.08.2016 / 16:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:00 Istungi rakendamine

16:04 Vabariigi Presidendi valimine. Kolmas hääletusvoor

30.08.2016 / 12:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:00 Istungi rakendamine

12:02 Vabariigi Presidendi valimine. Teine hääletusvoor

29.08.2016
29.08.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

13:00 Istungi rakendamine

13:01 Riigikogu liikme Peep Aru ametivanne

13:01 Istungi rakendamine

13:07 Vabariigi Presidendi valimine. Esimene hääletusvoor

17.06.2016—28.08.2016
Istungeid ei toimu 17.06.2016—28.08.2016
16.06.2016
16.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikme Toomas Jürgensteini ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:15 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) kolmas lugemine

10:16 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) kolmas lugemine

10:17 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE) kolmas lugemine

10:23 Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE) kolmas lugemine

10:24 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

10:30 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE) esimene lugemine

15.06.2016
15.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:10 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE) kolmas lugemine

14:12 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) kolmas lugemine

14:38 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) kolmas lugemine

14:39 Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) kolmas lugemine

14:40 Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) kolmas lugemine

14:41 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE) kolmas lugemine

14:43 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) kolmas lugemine

14:44 Säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE) kolmas lugemine

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (244 OE) teine lugemine

14:51 Ülevaade avaliku teenistuse 2015. aasta aruandest

15:31 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) teine lugemine

15:38 Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE) teine lugemine

16:00 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE) esimene lugemine

17:19 Välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE) esimene lugemine

18:18 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine

15.06.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Sündmused PERH-is

13:12 Kütuseaktsiis

13:25 Maksuettepanekud Justiitsministeeriumi raportis "Konkurentsivõime 2.0"

13:37 Meditsiinitöötajate "sponsoreerimine"

13:45 Maakonnad ja regioonid

14.06.2016
14.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega" eelnõu (227 OE) esimene lugemine

10:13 Riigikogu avalduse "75 aastat juuniküüditamisest" eelnõu (255 AE) esimene lugemine

10:44 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) kolmas lugemine

11:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis" arutelu

12:42 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) teine lugemine

12:44 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE) teine lugemine

13.06.2016
13.06.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Euroopa Keskpanga otsuste kohta (nr 210)

15:36 Arupärimine teadus- ja arendustegevuse kohta riigi eelarvestrateegias 2017–2020 (nr 218)

16:10 Vaba mikrofon

10.06.2016—12.06.2016
Istungeid ei toimu 10.06.2016—12.06.2016
09.06.2016
09.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) kolmas lugemine

10:09 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

11:00 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) teine lugemine

11:45 Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (214 SE) esimene lugemine

12:27 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega" eelnõu (227 OE) esimene lugemine

08.06.2016
08.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kolmas lugemine

14:11 Kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) kolmas lugemine

14:12 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) kolmas lugemine

14:14 Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE) kolmas lugemine

14:15 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja perspektiivid" arutelu

16:45 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) teine lugemine

16:59 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) teine lugemine

17:08 Säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE) teine lugemine

17:28 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine

18:19 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE) teine lugemine

18:23 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) teine lugemine

18:32 Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

18:37 Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) teine lugemine

18:40 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE) esimene lugemine

18:49 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE) esimene lugemine

08.06.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas

13:06 Okupatsioonide Muuseum

13:13 Saatkondade võrgustik

13:22 Maanteeameti bürood

13:31 Infoleke Välisministeeriumis

13:36 Kultuuritöötajate palk

13:45 Töökorraldus Välisministeeriumis

13:51 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni raport

07.06.2016
07.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) kolmas lugemine

10:25 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) kolmas lugemine

10:52 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) kolmas lugemine

11:41 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kolmas lugemine

12:13 Riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

06.06.2016
06.06.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine põllumajandustoetuste kohta (nr 217)

16:26  Arupärimine Eesti välispoliitika kohta (nr 224)

17:24 Arupärimine maapõue strateegia valmimise ja tutvustamise kohta (nr 220)

17:45 Arupärimine Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse kohta (nr 219)

18:31 Arupärimine Riigikontrolli aruande "Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus" ning pingestuva julgeolekuolukorra kohta (nr 213)

19:07 Arupärimine illegaalsete immigrantide vabalt ringiliikumise kohta Eestis (nr 214)

19:35 Arupärimine seadusrikkumise kohta Eesti taksonduses (nr 221)

19:53 Vaba mikrofon