Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 09.05.2016 - 16.06.2016

16.06.2016
16.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikme Toomas Jürgensteini ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:15 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) kolmas lugemine

10:16 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) kolmas lugemine

10:17 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE) kolmas lugemine

10:23 Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE) kolmas lugemine

10:24 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

10:30 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE) esimene lugemine

15.06.2016
15.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:10 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE) kolmas lugemine

14:12 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) kolmas lugemine

14:38 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) kolmas lugemine

14:39 Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) kolmas lugemine

14:40 Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) kolmas lugemine

14:41 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE) kolmas lugemine

14:43 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) kolmas lugemine

14:44 Säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE) kolmas lugemine

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (244 OE) teine lugemine

14:51 Ülevaade avaliku teenistuse 2015. aasta aruandest

15:31 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) teine lugemine

15:38 Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE) teine lugemine

16:00 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE) esimene lugemine

17:19 Välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE) esimene lugemine

18:18 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine

15.06.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Sündmused PERH-is

13:12 Kütuseaktsiis

13:25 Maksuettepanekud Justiitsministeeriumi raportis "Konkurentsivõime 2.0"

13:37 Meditsiinitöötajate "sponsoreerimine"

13:45 Maakonnad ja regioonid

14.06.2016
14.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega" eelnõu (227 OE) esimene lugemine

10:13 Riigikogu avalduse "75 aastat juuniküüditamisest" eelnõu (255 AE) esimene lugemine

10:44 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) kolmas lugemine

11:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis" arutelu

12:42 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) teine lugemine

12:44 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE) teine lugemine

13.06.2016
13.06.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Euroopa Keskpanga otsuste kohta (nr 210)

15:36 Arupärimine teadus- ja arendustegevuse kohta riigi eelarvestrateegias 2017–2020 (nr 218)

16:10 Vaba mikrofon

10.06.2016—12.06.2016
Istungeid ei toimu 10.06.2016—12.06.2016
09.06.2016
09.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) kolmas lugemine

10:09 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

11:00 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) teine lugemine

11:45 Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (214 SE) esimene lugemine

12:27 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega" eelnõu (227 OE) esimene lugemine

08.06.2016
08.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kolmas lugemine

14:11 Kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) kolmas lugemine

14:12 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) kolmas lugemine

14:14 Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE) kolmas lugemine

14:15 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja perspektiivid" arutelu

16:45 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) teine lugemine

16:59 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) teine lugemine

17:08 Säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE) teine lugemine

17:28 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine

18:19 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE) teine lugemine

18:23 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) teine lugemine

18:32 Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

18:37 Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) teine lugemine

18:40 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE) esimene lugemine

18:49 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE) esimene lugemine

08.06.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas

13:06 Okupatsioonide Muuseum

13:13 Saatkondade võrgustik

13:22 Maanteeameti bürood

13:31 Infoleke Välisministeeriumis

13:36 Kultuuritöötajate palk

13:45 Töökorraldus Välisministeeriumis

13:51 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni raport

07.06.2016
07.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) kolmas lugemine

10:25 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) kolmas lugemine

10:52 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) kolmas lugemine

11:41 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kolmas lugemine

12:13 Riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

06.06.2016
06.06.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine põllumajandustoetuste kohta (nr 217)

16:26  Arupärimine Eesti välispoliitika kohta (nr 224)

17:24 Arupärimine maapõue strateegia valmimise ja tutvustamise kohta (nr 220)

17:45 Arupärimine Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse kohta (nr 219)

18:31 Arupärimine Riigikontrolli aruande "Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus" ning pingestuva julgeolekuolukorra kohta (nr 213)

19:07 Arupärimine illegaalsete immigrantide vabalt ringiliikumise kohta Eestis (nr 214)

19:35 Arupärimine seadusrikkumise kohta Eesti taksonduses (nr 221)

19:53 Vaba mikrofon

03.06.2016—05.06.2016
Istungeid ei toimu 03.06.2016—05.06.2016
02.06.2016
02.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (219 OE) esimene lugemine

01.06.2016
01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE) esimene lugemine

14:35 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (218 SE) esimene lugemine

15:31 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga" eelnõu (216 OE) esimene lugemine

16:17 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus õigusloome mahu vähendamise kava rakendamise kohta

17:41 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE) kolmas lugemine

17:46 Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE) kolmas lugemine

17:47 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) teine lugemine

19:13 Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE) teine lugemine

19:27 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) teine lugemine

19:34 Kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) teine lugemine

19:42 Kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) teine lugemine

19:59 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE) teine lugemine

20:01 Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine

20:05 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (244 OE) esimene lugemine

20:23 Ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) esimene lugemine

20:58 Hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE) esimene lugemine

21:34 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) esimene lugemine

21:58 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE) esimene lugemine

01.06.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Aktsiisipoliitika

13:10 Ministri suhtumine põhiseaduse preambulisse

13:19 Glüfosaatide kasutamine

13:25 Tervishoiupoliitika

13:33 Eesti Vabariigi põhiseadus ja selle täitmine

13:41 Kas valitsuse meelest Riigikontroll "kaagutab"?

13:47 Tervishoiu rahastamine

13:55 Töövõimereformi mõju majanduskasvule

31.05.2016
31.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

10:27 Õiguskantsleri ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla

11:12 Heaolu arengukava 2016–2023

13:09 Riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

13:24 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) esimene lugemine

13:43 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE) esimene lugemine

30.05.2016
30.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine lepingu sõlmimise kohta ÜRO pagulasagentuuriga (nr 203)

15:29 Arupärimine Kreeka olukorra kohta (nr 216)

15:56 Arupärimine lennuühenduse kohta saarte ja mandri vahel (nr 208)

16:28 Arupärimine kollektiivse pöördumise "Lõpetada erakondade ületoitmine!" ja justiitsministri 14. septembri 2015 vastuse kohta (nr 205)

17:13 Arupärimine majandusprognoosi ja -kasvu turgutamise kohta (nr 202)

17:58 Arupärimine Kreeka finantsolukorra ja kolmanda abipaketi efektiivsuse kohta (nr 206)

18:16 Arupärimine majanduskasvu väljavaadete kohta (nr 212)

18:41 Arupärimine riigi eelarvestrateegia 2017–2020 kohta (nr 215)

19:33 Vaba mikrofon

20.05.2016—29.05.2016
Istungeid ei toimu 20.05.2016—29.05.2016
19.05.2016
19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

18.05.2016
18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

20:43 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) teine lugemine

22:15 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE) esimene lugemine

22:33 Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE) teine lugemine

22:39 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine

23:35 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) esimene lugemine

23:44 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE) esimene lugemine

23:49 Veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) esimene lugemine

23:52 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) esimene lugemine

00:57 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) esimene lugemine

01:14 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine

01:34 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE) teine lugemine

01:38 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE) teine lugemine

01:47 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) esimene lugemine

01:59 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) esimene lugemine

02:21 Maapõueseaduse eelnõu (213 SE) esimene lugemine

18.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Üürikorterite ehitamine

13:10 Liitlasvägede mandaat

13:17 Kütuseaktsiis

13:26 Haridusvaldkonna eelarve kujundamise põhimõtted

13:34 Saaremaa praamide sobivus olemasolevatele sadamatele

13:41 Riigi eelarvestrateegia

13:49 Riigisisese või rahvusvahelise reeglistiku valmimine droonide kohta

13:56 Veeteede Ameti Saaremaa navigatsioonimärgistuse talituse likvideerimine

17.05.2016
17.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

16.05.2016
16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:13 Arupärimine tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196)

16:29 Vaba mikrofon

13.05.2016—15.05.2016
Istungeid ei toimu 13.05.2016—15.05.2016
12.05.2016
12.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

11.05.2016
11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE) esimese lugemise jätkamine

18:25 Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE) esimene lugemine

19:45 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE) kolmas lugemine

19:57 Riigikogu otsuse "Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine" eelnõu (197 OE II) teine lugemine

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

11.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Põllumajanduse prioriteetsus riigieelarves

13:09 Olukord Piusa kordoni ümber

13:16 Haldusreform

13:25 Kohustuslik kogumispension

13:34 Haldusreform

13:43 Keskkonnatasud

13:50 Illegaalse piiriületamise takistamine

13:58 Pensionifondid

10.05.2016
10.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate läheta...

11:12 Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (223 OE) esimene lugemine

11:33 Karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE)  esimene lugemine

11:33 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) esimene lugemine

13:10 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

09.05.2016
09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine välismaalt tagasipöörduvate kaasmaalaste abistamise kohta (nr 193)

15:50 Arupärimine e-valimiste vastavuse kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega (nr 197)

17:37 Arupärimine Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020 täitmise kohta (nr 198)

18:15 Arupärimine riiklike üürikorterite kohta (nr 200)

19:15 Arupärimine Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189)

19:42 Arupärimine surma- ja kadumisjuhtumite kohta (nr 211)

20:30 Arupärimine PRIA toetuste kohta (nr 204)

20:43 Arupärimine ühistegevuse kohta Eesti põllumajanduses (nr 209)

21:09 Vaba mikrofon