Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 24.01.2022 - 23.02.2022

23.02.2022
23.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:21 Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:30 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:31 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:40 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:02 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:03 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:04 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:17 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:40 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (471 SE) teine lugemine video-link-logo

15:46 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE) teine lugemine video-link-logo

16:12 Meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE) teine lugemine video-link-logo

16:29 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:06 Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511 SE) esimene lugemine video-link-logo

23.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:04 Probleemid haridusvaldkonnas video-link-logo

12:19 Koalitsioonileppe täitmine video-link-logo

12:32 Väärtuspõhine riigijuhtimine video-link-logo

12:40 Koroonapiirangud video-link-logo

12:54 Muud küsimused video-link-logo

22.02.2022
22.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (528 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:11 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine video-link-logo

10:43 Käibemaksuseaduse muutmise eelnõu (496 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:24 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.02.2022
21.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine kõrghariduse rahastamise kohta (nr 112) video-link-logo

16:14 Arupärimine rikkumisest teavitamise seaduse eelnõu kohta (nr 114) video-link-logo

18:31 Arupärimine põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamise kohta (nr 118) video-link-logo

20:45 Vaba mikrofon video-link-logo

18.02.2022—20.02.2022
Istungeid ei toimu 18.02.2022—20.02.2022
17.02.2022
17.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (426 SE) teine lugemine video-link-logo

16.02.2022
16.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:07 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:30 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine video-link-logo

14:33 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) teine lugemine video-link-logo

14:43 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE) teine lugemine video-link-logo

16:02 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine video-link-logo

17:35 Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE) teine lugemine video-link-logo

19:18 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) teine lugemine video-link-logo

19:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) teine lugemine video-link-logo

16.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Demokraatia video-link-logo

12:16 Kriisimeetmed video-link-logo

12:31 Elatise maksmine video-link-logo

12:38 Keskkonnahoid Eestis video-link-logo

12:50 Kultuuripoliitika video-link-logo

13:04 Hinnatõus video-link-logo

13:15 Eesti seisukohad uue Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapaketi seadusandliku initsiatiivi osas video-link-logo

13:22 Lairibaühendus video-link-logo

13:33 Energiapoliitika video-link-logo

13:43 Rõngu Pillimuuseum video-link-logo

13:50 Põhiõigused video-link-logo

13:51 Põhiseaduse rikkumine video-link-logo

13:51 Muud küsimused video-link-logo

15.02.2022
15.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

14.02.2022
14.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:20 Arupärimine energiaarvete hüvitamise kohta (nr 108) video-link-logo

16:36 Arupärimine personalikao kohta riigikaitse valdkonnas (nr 109) video-link-logo

17:52 Arupärimine tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale (nr 110) video-link-logo

19:56 Arupärimine Valgevene transiidi soodustamise kohta (nr 104) video-link-logo

20:37 Arupärimine maagümnaasiumide ja -põhikoolide sulgemise kohta (nr 111) video-link-logo

21:40 Vaba mikrofon video-link-logo

11.02.2022—13.02.2022
Istungeid ei toimu 11.02.2022—13.02.2022
10.02.2022
10.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamine" arutelu video-link-logo

09.02.2022
09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:05 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (475 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

16:59 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) teine lugemine video-link-logo

18:57 Võrdse kohtlemise seaduse ning kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:28 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:10 Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:18 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:34 Maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (ehitustööde andmete esitamine) eelnõu (506 SE) esimene lugemine video-link-logo

09.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Hinnatõus ja toimetulek video-link-logo

12:14 Haridus video-link-logo

12:27 Demokraatia video-link-logo

12:41 Võimalikud täiendavad ülesanded kohalikele omavalitsustele video-link-logo

12:56 Politsei tegevus video-link-logo

13:08 Seakasvatuse olukord video-link-logo

13:19 Siseturvalisuse tagamine video-link-logo

13:33 Ametnike töölepingud video-link-logo

13:38 Seaduste täitmine video-link-logo

13:47 Valitsuse väärtushinnangud video-link-logo

08.02.2022
08.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE) teine lugemine video-link-logo

07.02.2022
07.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:01 Riigikogu liikme Ülle Rajasalu ametivanne video-link-logo

15:03 Istungi rakendamine video-link-logo

15:35 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (475 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

16:09 Arupärimine Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägade kohaloleku suurendamiseks Baltikumis (nr 100) video-link-logo

16:57 Arupärimine sõjalise abi kohta Ukrainale (nr 105) video-link-logo

17:34 Arupärimine Mali missiooni lõpliku läbikukkumise kohta (nr 107) video-link-logo

18:34 Arupärimine valmisoleku kohta COVID-19 nakkuse edasise levikuga toimetulekuks (nr 96) video-link-logo

20:15 Vaba mikrofon video-link-logo

28.01.2022—06.02.2022
Istungeid ei toimu 28.01.2022—06.02.2022
27.01.2022
27.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:09 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (475 SE) teine lugemine video-link-logo

26.01.2022
26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:13 Looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (483 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

16:05 Riigipiiri seaduse muutmise eelnõu (489 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:46 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:08 Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:23 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) kolmas lugemine video-link-logo

20:24 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE) kolmas lugemine video-link-logo

20:51 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

22:23 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:03 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:56 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (505 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:34 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine video-link-logo

01:39 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE) esimene lugemine video-link-logo

02:40 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) esimene lugemine video-link-logo

26.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Koroonakriis video-link-logo

12:15 Kaitseliit video-link-logo

12:25 Ebavõrdse kohtlemise põhjus energiakulude hüvitamisel video-link-logo

12:41 Energiahinnad video-link-logo

12:53 Kärped video-link-logo

13:07 Energiapoliitika video-link-logo

13:18 Õhutõrje arendamise kavad video-link-logo

13:31 Tasuta ühistransport video-link-logo

13:43 "Eesmärk 55" video-link-logo

25.01.2022
25.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele luua koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond“ eelnõu (482 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:22 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:49 Looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (483 SE) esimene lugemine video-link-logo

24.01.2022
24.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine energia hinna tõusu kompenseerimise probleemide kohta (nr 98) video-link-logo

16:48 Arupärimine energiahindade šoki mõju leevendamise kohta (nr 102) video-link-logo

18:06 Arupärimine Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kärpimise kohta (nr 103) video-link-logo

19:22 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee