Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 08.05.2018 - 22.08.2018

22.08.2018
22.08.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , Внеочередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu liikme Aivar Surva ametivanne

10:04 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti ametivanne

10:05 Istungi rakendamine

10:34 Abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE) esimene lugemine

15.06.2018—21.08.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.06.2018—21.08.2018
14.06.2018
14.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:12 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) kolmas lugemine

13.06.2018
13.06.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:12 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) menetlusest tagasivõtmisega

14:46 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) kolmas lugemine

14:58 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) kolmas lugemine

15:21 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) kolmas lugemine

15:24 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) kolmas lugemine

15:33 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) kolmas lugemine

15:35 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) kolmas lugemine

15:38 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) kolmas lugemine

15:45 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE) kolmas lugemine

15:47 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) kolmas lugemine

15:49 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) kolmas lugemine

15:55 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) kolmas lugemine

16:07 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) kolmas lugemine

16:09 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) kolmas lugemine

16:11 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) kolmas lugemine

16:13 Ülevaade avaliku teenistuse 2017. aasta aruandest

16:52 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) teine lugemine

16:57 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) esimene lugemine

13.06.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Alkoholiaktsiis

13:11 Riigi alkoholipoliitika

13:20 Eesti korvpalli tulevik

13:28 Digiareng

13:37 Maa ja linn

13:47 Välislähetuste kulude tasumine

13:53 Dubleerivad ministrikohad ministeeriumides

12.06.2018
12.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (646 OE) esimene lugemine

10:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (638 OE) esimene lugemine

10:17 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (630 OE) esimene lugemine

10:29 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) teine lugemine

11:24 Veeseaduse eelnõu (643 SE) esimene lugemine

11.06.2018
11.06.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine haldusreformi eesmärkide täitmise esmase analüüsi võimaluste kohta (nr 434)

15:57 Arupärimine bürokraatiat vähendava ettevõtluskonto käivitamise kohta (nr 435)

16:25 Vaba mikrofon

08.06.2018—10.06.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 08.06.2018—10.06.2018
07.06.2018
07.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

06.06.2018
06.06.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) kolmas lugemine

14:20 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) kolmas lugemine

14:24 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) kolmas lugemine

14:31 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) kolmas lugemine

14:57 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teise lugemise jätkamine

15:26 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) teine lugemine

15:32 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) teine lugemine

15:42 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) teine lugemine

16:46 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) teine lugemine

16:53 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) teine lugemine

16:57 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) teine lugemine

17:00 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine

17:36 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine

17:44 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) teine lugemine

18:01 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE) teine lugemine

18:04 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) teine lugemine

18:06 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) teine lugemine

18:16 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) teine lugemine

19:16 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) teine lugemine

19:38 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine

21:00 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine

06.06.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Eriplaneering planeeritavale tselluloositehasele

13:10 Segadus ühistranspordi korraldamisel

13:18 Puudega inimeste abivahendite käibemaks

13:28 Vastutus hoolduse korraldamisel

13:38 Valitsemiskultuur

13:43 Teekasutustasu

13:51 Saaremaa sadamad

13:57 Võõrpäritolu üliõpilased Eesti ülikoolides

05.06.2018
05.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

04.06.2018
04.06.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Vaba mikrofon

01.06.2018—03.06.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 01.06.2018—03.06.2018
31.05.2018
31.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas esimese lapse sünd on ohus?" arutelu

30.05.2018
30.05.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) kolmas lugemine

14:10 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine

14:29 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) teine lugemine

14:41 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) teine lugemine

14:57 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) teine lugemine

15:43 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) teine lugemine

16:11 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) esimene lugemine

30.05.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriministri delegatsiooni visiit Veneetsiasse

13:06 Õigusloome praktika

13:13 Mürgid ja mesilased

13:19 Ravimite käibemaksu määr

13:28 Rahvuslikud traditsioonid

13:37 Riigiõiguse instituudi plaan

13:42 Euroopa Liidu rahastamise vähendamise mõju Eesti põllumajandusele

13:50 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

29.05.2018
29.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) kolmas lugemine

10:07 Riigikogu otsuse "Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (620 OE) esimene lugemine

11:14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teise lugemise jätkamine

12:00 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine

28.05.2018
28.05.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Vaba mikrofon

18.05.2018—27.05.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 18.05.2018—27.05.2018
17.05.2018
17.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

16.05.2018
16.05.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

15:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kolmas lugemine

15:16 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) kolmas lugemine

15:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) teine lugemine

15:44 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) teine lugemine

16:04 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teine lugemine

16:26 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) esimene lugemine

16:46 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) esimene lugemine

16.05.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kodakondsus

13:12 Riigigümnaasiumivõrk

13:21 IT-spetsialistide vajadus Eestis

13:30 Ministeeriumi töökorraldus

13:39 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

13:47 Algklasside suunamine teise vahetusse Tartu Tamme Gümnaasiumis

13:55 Kiire interneti viimine maapiirkondadesse

15.05.2018
15.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) esimene lugemine

10:53 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) esimene lugemine

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

14.05.2018
14.05.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

11.05.2018—13.05.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 11.05.2018—13.05.2018
10.05.2018
10.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

09.05.2018
09.05.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:15 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) kolmas lugemine

14:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) kolmas lugemine

14:24 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) kolmas lugemine

14:26 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kolmas lugemine

14:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) teine lugemine

14:42 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) teine lugemine

14:51 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) esimene lugemine

15:20 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine

17:38 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine

17:52 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) esimene lugemine

18:24 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE) esimene lugemine

09.05.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Tselluloositehas number 2

13:09 Illegaalne tööjõud

13:18 Riigi eelarvestrateegia

13:28 Metsade säästlik majandamine

13:37 Euroopa Liidu uue eelarveperioodi tingimused

13:43 Kohalike omavalitsuste otsustuspädevus

13:50 Välismaal elavate eestlaste valimisõiguse tagamine

13:55 Tallinna–Helsingi tunneli ehitus

14:00 Radarvaatluse koondamine Tallinna Häirekeskusesse

08.05.2018
08.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

13:04 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (619 OE) esimene lugemine

13:14 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine

13:36 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) esimene lugemine

13:44 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) esimene lugemine