Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 26.09.2018 - 13.11.2018

13.11.2018
13.11.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

11:37 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) esimene lugemine

12.11.2018
12.11.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450)

16:10 Vaba mikrofon

09.11.2018—11.11.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 09.11.2018—11.11.2018
08.11.2018
08.11.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) esimene lugemine

11:12 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) esimene lugemine

07.11.2018
07.11.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) esimene lugemine

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine

15:16 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) esimene lugemine

15:58 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) kolmas lugemine

16:00 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE) kolmas lugemine

16:02 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE) kolmas lugemine

16:11 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE) kolmas lugemine

16:22 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE) kolmas lugemine

16:24 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) teine lugemine

16:33 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE) teine lugemine

16:42 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (651 SE) teine lugemine

16:45 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) teine lugemine

16:52 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) esimene lugemine

18:08 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) esimene lugemine

18:21 Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE) esimene lugemine

18:34 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) esimene lugemine

07.11.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 ÜRO Marrakechi rändeleppe kohta

13:09 Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine riigieelarvest

13:16 Kellakeeramine

13:23 Arveldamine Danske panga kaudu

13:30 ERSO ettepanekud ruumiprobleemi lahendamiseks

13:39 Eelarve läbipaistvus

13:47 ÜRO migratsioonilepe

13:55 Riigipalgaliste töökohtade arv

06.11.2018
06.11.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" eelnõu (732 OE) esimene lugemine

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

05.11.2018
05.11.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446)

15:35 Vaba mikrofon

26.10.2018—04.11.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 26.10.2018—04.11.2018
25.10.2018
25.10.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE) esimene lugemine

10:24 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) esimene lugemine

24.10.2018
24.10.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) teine lugemine

14:06 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) esimene lugemine

15:47 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) esimene lugemine

16:21 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) kolmas lugemine

16:24 Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE) kolmas lugemine

16:25 Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) kolmas lugemine

16:27 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE) teine lugemine

16:32 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE) teine lugemine

16:37 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE) teine lugemine

16:41 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE) teine lugemine

16:44 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE) teine lugemine

16:46 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) teine lugemine

17:04 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE) teine lugemine

17:17 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE) teine lugemine

17:40 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE) teine lugemine

18:05 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE) teine lugemine

18:10 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) esimene lugemine

18:31 Põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE) esimene lugemine

18:49 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) esimene lugemine

19:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE) esimene lugemine

19:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE) esimene lugemine

19:39 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE) esimene lugemine

24.10.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kihistumine

13:10 Nullbürokraatia ja e-riigi arendamine

13:19 ERR-i rahastamine

13:29 Innovatsioonipoliitika

13:35 Raamatukoguvõrgu korraldamine

13:45 Postkontorid, apteegid ja poed maapiirkondades

13:55 Muud küsimused

23.10.2018
23.10.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk Põxitit" arutelu

22.10.2018
22.10.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Arupärimine põuakahjudega toimetulekuks ebapiisavate meetmete kohta (nr 448)

15:59 Vaba mikrofon

19.10.2018—21.10.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 19.10.2018—21.10.2018
18.10.2018
18.10.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" eelnõu (653 OE) esimene lugemine

17.10.2018
17.10.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) kolmas lugemine

14:20 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) kolmas lugemine

14:23 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE) teine lugemine

14:28 Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE) teine lugemine

14:31 Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) teine lugemine

14:35 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) teine lugemine

14:37 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine

18:28 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) esimene lugemine

18:53 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) esimene lugemine

19:28 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE) esimene lugemine

20:17 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE) esimene lugemine

20:31 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) esimene lugemine

17.10.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Riigieelarve krüptiline iseloom

13:09 Terviseandmed

13:16 Rail Balticu maksumus

13:25 Eesti Vabariigi Kaitseväe mobilisatsiooni kord

13:31 Riigihankepoliitika

13:40 Kompenseeritavate ravimite rahastamine ja kättesaadavus

13:46 Andmemajanduse riigifirma

13:54 Riigireetmine 

16.10.2018
16.10.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) kolmas lugemine

10:07 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE) teine lugemine

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

12:11 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) esimene lugemine

15.10.2018
15.10.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

 15:07 Arupärimine valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441)

 16:40 Arupärimine idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta (nr 444)

17:32 Arupärimine viipekeeletõlkide väljaõppe lõpetamise kohta (nr 445) 

18:09 Arupärimine Riigikogu poolt 15.01.2018 vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste muudetud seaduste rakendamise kohta (nr 447)

18:57 Vaba mikrofon

12.10.2018—14.10.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 12.10.2018—14.10.2018
11.10.2018
11.10.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (690 OE) esimene lugemine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (691 OE) esimene lugemine

10.10.2018
10.10.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) esimese lugemise jätkamine

14:26 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) esimene lugemine

14:36 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (688 OE) esimene lugemine

14:43 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) teine lugemine

15:31 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) teine lugemine

15:39 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) teine lugemine

16:40 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) esimene lugemine

16:55 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) esimene lugemine

10.10.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriautonoomia

13:10 10.–11. detsembril 2018 Marokos allkirjastatav ÜRO immigratsiooniteemaline dokument

13:14 Hoolduskoormus ning raske ja sügava puudega inimeste isiklik abistamine

13:23 Surrogaatemadus ja lapsendamine

13:29 Maksupoliitika

13:39 Sotsiaalteenuste osutamine

13:44 Eesti mittealaline liikmesus ÜRO Julgeolekunõukogus

13:52 Tööjõumaksud

09.10.2018
09.10.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kaos või kaalutlus" arutelu

13:23 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE) esimene lugemine

13:45 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) esimene lugemine

08.10.2018
08.10.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Tallinna Sadama erakorralise dividendi kohta (nr 440)

15:44 Arupärimine kohalike omavalitsuste tehingute avalikustamise kohta (nr 437)

16:13 Arupärimine Danske panga rahapesujuhtumi kohta (nr 439)

17:41 Vaba mikrofon

28.09.2018—07.10.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 28.09.2018—07.10.2018
27.09.2018
27.09.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:08 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (692 OE) esimene lugemine

10:13 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (693 OE) esimene lugemine

26.09.2018
26.09.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Peaministri poliitiline avaldus

15:12 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimese lugemise jätkamine

15:34 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) esimene lugemine

16:14 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE) esimene lugemine

16:46 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE) esimene lugemine

16:53 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) esimene lugemine

17:06 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE) esimene lugemine

17:15 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) esimene lugemine

17:33 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) esimene lugemine

18:25 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) esimene lugemine

18:41 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) eelnõu (686 SE) esimene lugemine

18:53 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE) esimene lugemine

19:13 Raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) esimene lugemine

19:23 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) esimene lugemine

26.09.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Eesti maine

13:10 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

13:17 Väimela kanala rajamise riskid

13:25 Ettevõtete seisukohtadega arvestamine

13:35 Riiklikud investeeringud ja ehitusturg

13:44 Danske panga rahapesu uurimine

13:51 Eelarve 2019 ja majanduskonjunktuur