Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 16.05.2018 - 18.09.2018

18.09.2018
18.09.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade

12:02 Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE) esimene lugemine

12:14 Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) esimene lugemine

12:46 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) esimene lugemine

12:57 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) esimene lugemine

17.09.2018
17.09.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine Vene mõjuagentide kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses (nr 442)

15:56 Vaba mikrofon

14.09.2018—16.09.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 14.09.2018—16.09.2018
13.09.2018
13.09.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

12.09.2018
12.09.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) kolmas lugemine

14:22 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE) esimene lugemine

14:28 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE) esimene lugemine

14:42 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) esimene lugemine

14:50 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE) esimene lugemine

15:03 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE) esimene lugemine

15:23 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) esimene lugemine

15:58 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE) esimene lugemine

16:31 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE) esimene lugemine

12.09.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Luureskandaal

13:10 Päästjate ja patrullpolitseinike palgad ning riigi päästevõimekus

13:20 Hariduspoliitika

13:29 Vangidele valimisõiguse andmine

13:35 Idapiiri ehitamine

13:44 Majandusprognoos

13:52 Pedofiilidele määratavad karistused

11.09.2018
11.09.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" eelnõu (515 OE) esimene...

11:22 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE) esimene lugemine

10.09.2018
10.09.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VIII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Riigikogu esimehe kõne

15:15 Eesti Vabariigi presidendi kõne

15:26 Istungi rakendamine

15:36 Vaba mikrofon

23.08.2018—09.09.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 23.08.2018—09.09.2018
22.08.2018
22.08.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , Внеочередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu liikme Aivar Surva ametivanne

10:04 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti ametivanne

10:05 Istungi rakendamine

10:34 Abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE) esimene lugemine

15.06.2018—21.08.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.06.2018—21.08.2018
14.06.2018
14.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:12 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) kolmas lugemine

13.06.2018
13.06.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:12 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) menetlusest tagasivõtmisega

14:46 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) kolmas lugemine

14:58 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) kolmas lugemine

15:21 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) kolmas lugemine

15:24 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) kolmas lugemine

15:33 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) kolmas lugemine

15:35 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) kolmas lugemine

15:38 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) kolmas lugemine

15:45 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE) kolmas lugemine

15:47 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) kolmas lugemine

15:49 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) kolmas lugemine

15:55 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) kolmas lugemine

16:07 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) kolmas lugemine

16:09 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) kolmas lugemine

16:11 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) kolmas lugemine

16:13 Ülevaade avaliku teenistuse 2017. aasta aruandest

16:52 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) teine lugemine

16:57 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) esimene lugemine

13.06.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Alkoholiaktsiis

13:11 Riigi alkoholipoliitika

13:20 Eesti korvpalli tulevik

13:28 Digiareng

13:37 Maa ja linn

13:47 Välislähetuste kulude tasumine

13:53 Dubleerivad ministrikohad ministeeriumides

12.06.2018
12.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (646 OE) esimene lugemine

10:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (638 OE) esimene lugemine

10:17 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (630 OE) esimene lugemine

10:29 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) teine lugemine

11:24 Veeseaduse eelnõu (643 SE) esimene lugemine

11.06.2018
11.06.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine haldusreformi eesmärkide täitmise esmase analüüsi võimaluste kohta (nr 434)

15:57 Arupärimine bürokraatiat vähendava ettevõtluskonto käivitamise kohta (nr 435)

16:25 Vaba mikrofon

08.06.2018—10.06.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 08.06.2018—10.06.2018
07.06.2018
07.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

06.06.2018
06.06.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) kolmas lugemine

14:20 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) kolmas lugemine

14:24 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) kolmas lugemine

14:31 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) kolmas lugemine

14:57 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teise lugemise jätkamine

15:26 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) teine lugemine

15:32 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) teine lugemine

15:42 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) teine lugemine

16:46 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) teine lugemine

16:53 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) teine lugemine

16:57 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) teine lugemine

17:00 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine

17:36 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine

17:44 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) teine lugemine

18:01 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE) teine lugemine

18:04 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) teine lugemine

18:06 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) teine lugemine

18:16 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) teine lugemine

19:16 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) teine lugemine

19:38 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine

 21:00 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine

06.06.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Eriplaneering planeeritavale tselluloositehasele

13:10 Segadus ühistranspordi korraldamisel

13:18 Puudega inimeste abivahendite käibemaks

13:28 Vastutus hoolduse korraldamisel

13:38 Valitsemiskultuur

13:43 Teekasutustasu

13:51 Saaremaa sadamad

13:57 Võõrpäritolu üliõpilased Eesti ülikoolides

05.06.2018
05.06.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

04.06.2018
04.06.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Vaba mikrofon

01.06.2018—03.06.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 01.06.2018—03.06.2018
31.05.2018
31.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas esimese lapse sünd on ohus?" arutelu

30.05.2018
30.05.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) kolmas lugemine

14:10 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine

14:29 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) teine lugemine

14:41 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) teine lugemine

14:57 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) teine lugemine

15:43 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) teine lugemine

16:11 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) esimene lugemine

30.05.2018 / 13:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriministri delegatsiooni visiit Veneetsiasse

13:06 Õigusloome praktika

13:13 Mürgid ja mesilased

13:19 Ravimite käibemaksu määr

13:28 Rahvuslikud traditsioonid

13:37 Riigiõiguse instituudi plaan

13:42 Euroopa Liidu rahastamise vähendamise mõju Eesti põllumajandusele

13:50 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

29.05.2018
29.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) kolmas lugemine

10:07 Riigikogu otsuse "Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (620 OE) esimene lugemine

11:14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teise lugemise jätkamine

12:00 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine

28.05.2018
28.05.2018 / 15:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Vaba mikrofon

18.05.2018—27.05.2018
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 18.05.2018—27.05.2018
17.05.2018
17.05.2018 / 10:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

16.05.2018
16.05.2018 / 14:00 XIII Рийгикогу , VII Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

15:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kolmas lugemine

15:16 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) kolmas lugemine

15:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) teine lugemine

15:44 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) teine lugemine

16:04 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teine lugemine

16:26 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) esimene lugemine

16:46 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) esimene lugemine