Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 11.12.2019 - 11.02.2020

11.02.2020
11.02.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

10.02.2020
10.02.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) esimene lugemine

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

16:14 Vaba mikrofon

31.01.2020—09.02.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 31.01.2020—09.02.2020
30.01.2020
30.01.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

29.01.2020
29.01.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

00:39 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) teine lugemine

00:53 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine

29.01.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Pensionireform

12:17 Pensionisüsteemi lõhkumine 

12:31 Pensionid

12:46 Sallivus

12:58 Puudega inimesed

13:11 Pensionireform

13:25 Valitsemisala tegevused

13:34 Pensionireform

13:52 Teehoiukava

28.01.2020
28.01.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

11:08 Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine

27.01.2020
27.01.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) esimene lugemine

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Arupärimine rahandusministri nõuniku osalemise kohta tuuleparkide arendajate pressikonverentsil (nr 16)

17:40 Vaba mikrofon

24.01.2020—26.01.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 24.01.2020—26.01.2020
23.01.2020
23.01.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) kolmas lugemine

22.01.2020
22.01.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

16:21 Karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) esimene lugemine

16:36 Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) esimene lugemine 

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

22.01.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Jälitustegevus

12:10 Roheline põlevkivi

12:19 Elu võimalikkus maal

12:29 Poliitilised valikud

12:38 Riigireform

12:52 Ministri töö ja selle mitmekesisus

13:02 Metsandus

13:14 Prioriteedid

13:26 Võrdne kohtlemine

13:32 Ida-Virumaa tulevik

13:44 Apteegireform

13:53 Regionaalsed investeeringud

21.01.2020
21.01.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

20.01.2020
20.01.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Vaba mikrofon

17.01.2020—19.01.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 17.01.2020—19.01.2020
16.01.2020
16.01.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

15.01.2020
15.01.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

16:57 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine

15.01.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:03 Kujunenud olukord

12:17 Nimetamiskomitee

12:32 Koolidirektorite valimine ametikohale

12:46 Rahva tervis

12:56 Hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamine

13:09 Meisterõpetaja kutsetunnistuse teemal

13:23 Ligipääs valimisjaoskondadele

13:37 Koolivõrgu olukord

13:51 Valitsuse ravimipoliitika

14.01.2020
14.01.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

13.01.2020
13.01.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу , III Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

19:26 Arupärimine e-sigarette puudutavate regulatsioonide kohta (nr 14)

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

20:25 Vaba mikrofon

20.12.2019—12.01.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 20.12.2019—12.01.2020
19.12.2019
19.12.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) kolmas lugemine

10:10 Jõuluvana

18.12.2019
18.12.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine 

14:07 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) kolmas lugemine

18.12.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Eesti ja Soome suhted

12:19 Olukorrast riigis

12:34 Kaitsepoliitika

12:42 Apteegireform

12:56 Sidus ühiskond

13:10 Hoolduskindlustus

13:23 Rahvusvaheline koostöö

13:30 Olukorrast riigis

13:36 Tegevus valitsuses

13:42 Kujunenud olukord

13:52 Haridus

17.12.2019
17.12.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teine lugemine

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

16.12.2019
16.12.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) kolmas lugemine

15:08 Arupärimine haridusvaldkonna kohta (nr 13)

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

17:21 Arupärimine jäätmemajanduse kohta (nr 8)

17:47 Vaba mikrofon

13.12.2019—15.12.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 13.12.2019—15.12.2019
12.12.2019
12.12.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) kolmas lugemine

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

11.12.2019
11.12.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) kolmas lugemine

14:10 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) kolmas lugemine

14:12 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) kolmas lugemine

14:13 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) kolmas lugemine

14:18 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) kolmas lugemine

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

16:43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teise lugemise jätkamine

17:03 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine

17:11 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) teine lugemine

17:33 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) teine lugemine

11.12.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Kultuur

12:15 Õigusriik

12:30 Pensionireform

12:44 Kokkulepe

12:54 Valitsemise põhimõtted

13:07 Radaritest ja tuuleparkidest

13:17 Ida-Virumaa arengusuunad

13:28 Valitsusvastutus

13:41 Haritus

13:52 Peaministri juhtimisotsused