Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 30.01.2019 - 02.05.2019

02.05.2019
02.05.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

01.05.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 01.05.2019
30.04.2019
30.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

29.04.2019
29.04.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

15:11 Istungi rakendamine

15:16 Vabariigi Valitsuse ametivanne

15:48 Vaba mikrofon

24.04.2019—28.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 24.04.2019—28.04.2019
23.04.2019
23.04.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

12:00 Riigikogu pidulik istung

19.04.2019—22.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 19.04.2019—22.04.2019
18.04.2019
18.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

17.04.2019
17.04.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

16.04.2019
16.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

15.04.2019
15.04.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

15:35 Vaba mikrofon

12.04.2019—14.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 12.04.2019—14.04.2019
11.04.2019
11.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10.04.2019
10.04.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

09.04.2019
09.04.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

08.04.2019
08.04.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Mihhail Lotmani ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:05 Vaba mikrofon

05.04.2019—07.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 05.04.2019—07.04.2019
04.04.2019
04.04.2019 / 11:00 XIV Рийгикогу , I Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

11:00 Avaistung

11:04 Vabariigi Presidendi avakõne

11:26 Riigikogu liikmete ametivanne

12:19 Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimine

14:31 Vabariigi Valitsuse tagasiastumine

22.02.2019—03.04.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 22.02.2019—03.04.2019
21.02.2019
21.02.2019 / 10:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

20.02.2019
20.02.2019 / 14:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine

14:40 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) teine lugemine

14:42 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) teine lugemine

14:46 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) kolmas lugemine

14:50 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) kolmas lugemine

14:58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kolmas lugemine

15:06 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) kolmas lugemine 

15:17 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kolmas lugemine 

15:19 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) kolmas lugemine

15:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) kolmas lugemine

15:29 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) kolmas lugemine

15:32 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) kolmas lugemine 

15:33 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) kolmas lugemine

15:35 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) kolmas lugemine

15:36 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) kolmas lugemine

15:38 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kolmas lugemine

15:43 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) kolmas lugemine

15:45 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) kolmas lugemine

15:47 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) kolmas lugemine

15:49 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kolmas lugemine

15:51 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) kolmas lugemine

15:53 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) kolmas lugemine

15:56 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) kolmas lugemine

15:58 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) kolmas lugemine

16:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) kolmas lugemine

16:07 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) kolmas lugemine

16:09 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) kolmas lugemine

16:11 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) kolmas lugemine

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

16:27 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) teine lugemine

16:36 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) teine lugemine

16:41 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) teine lugemine

17:08 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga

20.02.2019 / 13:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Eesti keel Kohtla-Järvel

13:08 Ida-Viru venestamine 

13:18 Riigigümnaasiumi teemal

13:28 Tartu Maarja kiriku taastamine

13:36 Vana Baskini Teatri tegevuse lõpetamine

13:47 Maksuteemad

13:53 Vaenulikkus eestlaste vastu

19.02.2019
19.02.2019 / 10:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) kolmas lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (801 OE) esimene lugemine

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

18.02.2019
18.02.2019 / 15:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vaba mikrofon

15.02.2019—17.02.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.02.2019—17.02.2019
14.02.2019
14.02.2019 / 10:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

12:44 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teine lugemine

13.02.2019
13.02.2019 / 14:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) teine lugemine

14:07 Käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine

14:19 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) kolmas lugemine

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

14:44 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) kolmas lugemine

14:56 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) kolmas lugemine

14:57 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) kolmas lugemine

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

15:36 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) teine lugemine

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

19:59 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) teine lugemine

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

20:31 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine

20:52 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) teine lugemine

20:56 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) teine lugemine

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

22:48 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) teine lugemine

22:56 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) teine lugemine

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

23:12 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses" eelnõu (764 OE) esimene lugemine

13.02.2019 / 13:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Valitsusliikmete osalus vaenu õhutamisel ja libauudiste levitamisel

13:09 Taasistutuse kohustus

13:17 Õppekeel

13:25 Suurürituste turvamine

13:31 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

13:40 Pensionid

13:49 Kodakondsus

13:57 Sisekaitseakadeemia tulevik

12.02.2019
12.02.2019 / 10:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

13:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) teine lugemine

13:54 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) teine lugemine

11.02.2019
11.02.2019 / 15:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

01.02.2019—10.02.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 01.02.2019—10.02.2019
31.01.2019
31.01.2019 / 10:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu (787 OE) esimene lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

30.01.2019
30.01.2019 / 14:00 XIII Рийгикогу , IX Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Veeseaduse eelnõu (643 SE) kolmas lugemine

14:04 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) kolmas lugemine

14:06 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) kolmas lugemine

14:08 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) kolmas lugemine

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

16:01 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine