Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 99Ava/Sulge kõik
05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Selle eelnõu sisu on võimaldada kehtestada täiendavaid piiranguid ettevõtete ja inimeste tegevusele. Ma vaatan, selle eelnõu esitajad on erakonna liikmed, mis on nimetanud ennast liberaalseks erakonnaks, et siin esitajate nimede hulgas on mõned inimesed nagu Jürgen Ligi j... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! No iseenesest huvitav argument põhjendada millegi keelamist hommikul 9.30 öörahuga, et siis pool kümme hommikul, siis on öörahu, peab olema. Aga see selleks. Mu küsimus ikkagi liberalismi kohta. Kuidas siis sulle kui ettekandjale tundub, kas liberalism on anda õigus võimuorganile midagi keela... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Kõigepealt mulle tundub, et te eksisite, kui te ütlesite, et täna saab planeerimisameti töötaja olla volikogu liige. Minu teada ei saa. Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aa, võib-olla te siis oskate nimetada mõne Eesti omavalitsuse, kus planeerimisameti töötaja saab olla volikogu liige. Aga te ütlesite, et teie ettepaneku elluviimise korral suureneb usaldus volikogu vastu. Seletage ikkagi täpselt ära. Kui täna valla pearaamatupidaja ei saa olla samal ajal volikogu l... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Austatud aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud õiguskantsler! Ma olen väga paljus nõus selle olukorra kirjeldusega, mille Hanno Pevkur esitas, aga nendele neljale liigile lisaks ühe veel juurde, need on kohalikule omavalitsusele kuuluva äriühingu töötajad, kes on ka ilmselgelt paljuski ko... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu näeb ette olukorra, et kui Eestis on näiteks kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku ja neil on laps, kes on loomulikult samuti Venemaa Föderatsiooni kodanik, siis vastavalt teie ettepanekule saaks ta lihtsustatud korras lisaks Venemaa Föderatsiooni koda... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud ettekandja! Kasutasid sellist ütlust, et kui anda kahe Vene kodanikust lapsevanema lapsele Eesti kodakondsus, siis ta kasvab Eesti kodanikuks. Kas sa selgitaksid seda natuke laiemalt? Kui mõlemad vanemad on Venemaa Föderatsiooni kodanikud ja ei soovi sellest staatusest loobuda, vaid... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt tahaksin ma tänada eelnõu algataja poolset ettekandjat. Väga hästi oli lahti seletatud probleemi olemus ja väga hästi kirjeldasite neid valikuid, mis meie ees seisavad. Ja hea, et tegite seda ka võrdluses teiste kodakondsuse seaduse mu... Loe lähemalt

12:39 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja, selle võimaluse eest! Austatud ettekandja! Teie sõnul on põhiseaduse ja Eesti kodakondsuse seaduse vahel vastuolu. Mina selle seisukohaga ei nõustu. Aga minu küsimus on selline, et kui te väidate, et see eelnõu selle vastuolu justkui likvideerib, siis kuidas see võimalik on olukorra... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Te rääkisite siin palju eelkõige töötavate pensionäride ebavõrdsest kohtlemisest mittetöötavate pensionäridega võrreldes, aga kuidas on pensioniikka jõudnute ja sinna mittejõudnute ebavõrdse kohtlemisega? Te ju pakute süsteemi, kus näiteks inimene, kes teenib v... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Meie hea töökaaslane Jürgen Ligi palus mind, et ma küsiksin eks-ju-küsimuse, et te saaksite lühidalt vastata. Küsimus on see. Mulle on üldiselt jäänud mulje, et te olete maksusüsteemi lihtsustamise, lihtsa maksusüsteemi pooldaja. See ettepanek, mida te ... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ametivanne

Siim Kiisler: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Tänan teid selle katse eest hoida kõik Riigikogu liikmed minu ettekande ajal saalis ja teha kohaloleku kontroll hiljem! Auväärt Riigikogu liikmed! Selle seaduseelnõuga muudetakse lisaks Vabariigi Valitsuse seadusele veel 39 seadust. Nendes teistes seadustes on muudatus pelgalt tehn... Loe lähemalt

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Aitäh! Ma ei saanud aru. Ministeeriumidest väljaspool – mida sellega mõeldud on? Kontrolliüksused ongi meil tavaliselt ametites, ministeeriumidest väljaspool. Ma ei tea, mida on sellega silmas peetud. Aga mis puudutab lubade väljastamise ja järelevalve koostoimimist, siis üldiselt Eestis on praktika... Loe lähemalt

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Aitäh! Ma ei suuda täpselt peast öelda seda kuupäeva, millal valitsus selle eelnõu Riigikogule esitas. Aga ei saa seda küll kuidagi, mingilgi viisil tormamiseks nimetada. Päris palju kuid on vahepeal mööda läinud ja palju vett merre voolanud. Kui võrrelda näiteks järgmise aasta riigieelarve seaduseg... Loe lähemalt

31.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:48 Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) teine lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon arutas liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel ajal kahel istungil: 18. ja 29. mail. Algataja esindajana osalesid komisjoni istungil ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi t... Loe lähemalt

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

04:39 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda seaduseelnõu 9. mail ning seda tutvustasid komisjonis riigihalduse minister Mihhail Korb ja Rahandusministeeriumi nõunik Uku Hänni. Nad andsid ülevaate eelnõust, nii nagu minister Tamm seda meile siin praegu tänuväärsel kombel tegi.... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Jah, sellestsamast. Me pikendame taas selle omandireformiga seotud toimingute tähtaegu. Loe lähemalt

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:09 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon on arutanud energiamajanduse arengukava kolmel istungil. Kaks neist olid tavapärased komisjoni istungid ja üks oli avatud istung, kuhu olid kutsutud sihtrühmade esindajad. Kõigepealt toimus 17. jaanuaril s.a komisjoni tavapärane istung, ... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! No kõigepealt ma pean ütlema, et ma ei toonud välja sugugi mitte kõigi külaliste seisukohti, vaid püüdsin kuidagi selekteerida nende hulgast olulisemad. Arutelu oli palju pikem ja põhjalikum, nagu on sellele pikale ja põhjalikule arengukavale kohane. Energiapoliitika eesmärgid on aga välja to... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Ma saan aru, et arengukava eeldus on ikkagi see, et olemasolevas tootmises muutub energiakasutus tõhusamaks ja lõppkokkuvõttes jääb energia tarbimise maht Eestis laias laastus samaks. Ehk siis me saaksime täiendavalt meelitada siia tootmist, eelkõige energiatõhusat tootmist, selle vabaneva mahu arve... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Pärast seda, kui valitsus esitas selle arengukava eelnõu Riigikogule, on saadud värskemaid andmeid nendesse tabelitesse, mis siin arengukavas on, ja uuendatud andmetega tekst on saadetud Riigikogule informatsiooniks. Nii et uuendatud on vaid andmeid, mitte arengukava sisu. Lihtsalt hilisemate... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Ilmselt siin see vastuolu on, et soov oleks kasutada rohkem, ja ka arengukava viitab sellele, aga reaalne elu näitab, et praeguses kontekstis on see kallis. Aga mida on ettevõtjad välja toonud ja mida ma oskan ka omalt poolt lisada, tsiteerides arengukava teksti, on see, et turba laialdasemat kasutu... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Huvitaval kombel me komisjonis väga pikalt just põlevkiviküsimusi ei arutanud. Pigem arutleti muudel teemadel, nii nagu ma teile välja tõin. Energiajulgeoleku seisukohalt on tähtis, et meil oleksid olemas tootmisvõimsused või siis alternatiivina head ühendused, et vajadusel mujalt energiat juurde os... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Ei ole jõudnud. Lisan nii palju, et avalikul arutelul tõi elektritööstuse liidu esindaja Tõnis Vare välja, et hinnametoodika ühtlustati alles käesoleval aastal, mistõttu varasemad hinnavõrdlused ei pruugi alati õiget pilti anda. Tema seisukoht oli, et elektri hind Eestis on kallim eelkõige taastuven... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Ei, seda eraldi arutuse all ei olnud. Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Mul on kahju, et te nii põhjalikku küsimust ei küsinud ministrilt. Pean tunnistama, et ei ole selle valdkonnaga isiklikult väga kursis, aga ka komisjonis ei olnud selle üle põhjalikumat arutelu. Võin öelda nii palju, et vastus teie viimasele küsimusele, kas see mõjutab maa hinda, on kindlasti... Loe lähemalt

18:09 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu oma 17. aprilli istungil. Kõigepealt tutvustasid minister Simson ning ministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee seda eelnõu.Komisjonis oli arutusel kaks teemat. Kõigepealt väikesaarel asuva sõiduki tehn... Loe lähemalt

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Austatud minister! Mul on ka küsimus töökohtade ja nende arvu muutumise kohta. Me saame ju aru, et selle reformi tulemusena maakondades, väljaspool Tallinna ja Tartut, töökohtade arv avalikus sektoris väheneb, ja tasakaal liigub nende muudatuste tõttu pigem Tallinna poole. Osa kohti antakse ... Loe lähemalt

20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

Siim Kiisler: Aitäh, juhataja! Auväärt ettekandja! Üldiselt on Eesti seadustes kohaliku tahte väljendajana või otsustajana käsitletud kohaliku omavalitsuse volikogu. Ka varem on arutatud seda, kas mõni küla saaks ühe omavalitsuse koosseisust minna teise omavalitsuse koosseisu. Meil on üle 50 küla, kus pole mitte ... Loe lähemalt

14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja, teie veste oli küll väga tore, aga ma siiski palun, et te piirduksite selle eelnõu sisuga, mitte ei arutaks siin muid teemasid. Te ütlesite kenasti, et see eelnõu ei ole enam väga aktuaalne. No see on väga pehmelt öeldud. See eelnõu käsitleb tegevusi, millega valitsus pid... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Ma kõigepealt kiiresti korrigeerin teie vale väite, et Lätis oli vabatahtliku ühinemise etapp. Vastavalt seadusele ühines vabatahtlikult enamik omavalitsusi, sest teati, et sundliitmine on niikuinii ees. Kaks omavalitsust ei teinud seda vabatahtlikult, läksid riigikohtusse... Loe lähemalt

13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

Siim Kiisler: Aitäh, auväärt ettekandja! Te ütlesite, et riigiasutuste väljaviimine Tallinnast on teostatav ja võimalik. Samas, konkreetse asutuse puhul kasutate suure vastuargumendina seda, et küsitlusele vastates paljud praegused asutuse töötajad ei soovinud selle üleviimist. Kuidas te siis seda ette kujutate t... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt paar märkust Alar Karise ettekande kohta. Esiteks, mind üllatas riigikontrolöri väide, et ta ei ole tutvunud Sisekaitseakadeemia praktikabaasi Ida-Virumaale üleviimise analüüsiga. See on hämmastav, sest viimases Sisekaitseakadeemia kolimise an... Loe lähemalt

22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te viitasite, et see komisjon on vajalik rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks. Samas näitavad viimase kahe aasta andmed, et rahvastikuregistri andmetel rahvastik mitte ei vähenenud, vaid kasvas. Kui keegi kahtleb rahvastikuregistri andmetes – seal ei ... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Ma jätkan ikkagi selle komisjoni nimetuse ja eesmärgi teemal. Me saame sinuga ühtemoodi aru, et Eesti rahvastik praegu mitte ei vähene, vaid pigem pisut kasvab, seda sisserände tõttu, samas on iive negatiivne. Kui ma vaatan selle komisjoni nimetust ja eesmärki, siis mulle tund... Loe lähemalt

26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (369 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Milline on selle otsuse mõju Balti koostööle? Loe lähemalt

24.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:14 Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Su ettekande põhitees, millest sa ka alustasid, on see, et erakonnad on ülerahastatud, erakondadel on raha liiga palju. Samas te näete siin eelnõus ette sanktsiooni neile, kes on rahaliselt raskes olukorras, kellel on raha puudu. Te teete ettepaneku just neilt raha ära võt... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Minu esimest küsimust te sihilikult tõlgendasite valesti. Ma ei püüdnud väita, et erakondade rahastamist peaks suurendama. Ma püüdsin aru saada teie loogikast, et kas teie jutul mingi majanduslik loogika ka taga on. Kuidas aitab erakondade ülerahastamise vastu võidelda see, ku... Loe lähemalt

19.12.2016 / 11:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:45 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

Siim Kiisler: Auväärt juhataja! Austatud Riigikogu! Selle eelarvedebati kaks peamist märksõna on selgelt olnud ühelt poolt majanduskasv ja teiselt poolt maksud. Meil räägitakse majanduskasvust, sellest, kui palju majandus absoluutselt kasvab. Siis me räägime sellest 1%-st ja selles kontekstis ei pane me vahel tä... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Me peame silmas pidama seda, kas need aitavad kaasa inimeste lahkumisele Eestist või nende siiajäämisele, kas need aitavad kaasa sellele, et inimesed otsustavad oma peret suurendada, või sellele, et inimesed otsustavad jätkata pigem vanaviisi. Selles kontekstis on IRL-i arvates järgmine aasta olulin... Loe lähemalt

13.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida teha Rail Balticuga?" arutelu

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Kui ma õigesti aru sain, siis esimesed kolm ettekandjat on põhimõtteliselt selle vastu, et üldse mingit Rail Balticut rajada või selle peale raha kulutada. See on absurd ja mõttetus, kui lihtsustatult kokku võtta. Sinu varasemad väljaütlemised on olnud pisut teistsugused. ... Loe lähemalt

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te viitate siin aruandes korduvalt, et riigi äriühingu ülesanne on teenida tulu ja investorina peab riik käituma ratsionaalselt ja just sellest seisukohast lähtuvalt, et ta peab suutma saada tulu. Kas seda tulu saab teie arvates käsitada ainult nii, et teenitakse kasumit j... Loe lähemalt

08.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:29 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Selles eelnõus on huvitav säte, et alkoholi ei tohi müüa tankla territooriumil tegutsevas jaekaubandus- või toitlustusettevõttes. Mis seal vahet on, kas tegemist on tankla territooriumiga või, ma ei tea, jalgrattalaenutuse või autoteeninduse territooriumiga või midagi muud... Loe lähemalt

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) esimese lugemise jätkamine

Siim Kiisler: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kas ma saan sellest eelnõust õigesti aru, kui järeldan, et selles on ette nähtud erand, kui lihtsalt kaks Setumaa omavalitsusüksuste osa ühinevad? Kas see tähendab, et kui ühest Setu vallast üks küla, kus elab näiteks 20 elanikku, ja teisest Setu vallast kül... Loe lähemalt

15:00 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt ettekandja! Te selgitate seletuskirjas, et selline muudatus on mõistlik sätestada, et vältida skeemitamist omavalitsuste rahvaarvuga. Ma nõustun, et see on probleem: praegu mängitakse tõesti elanikeregistris olevate arvudega, et 5000 täis saada. Aga küsimus on, kuidas teie eelnõu se... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:51 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Kas selles leppes on ka mingid sellised kohustused, mida me Euroopa Liidus endale ei võtaks, või on kõik see, mida me siin ratifitseerime, sisuliselt niikuinii edaspidi kaetud Euroopa Liidus võetud kohustustega? Loe lähemalt

21:40 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Auväärt minister! Mul on küsimus hambaproteesihüvitise kohta. Miks selle taotlemine on nii keeruline, et peab esitama veel eraldi avalduse ja täiendavad dokumendid? Kas see ei võiks käia kuidagi lihtsamini, nii nagu muidu need haigekassa asjad käivad? Öelda lihtsalt, et nii suur osa on sul ko... Loe lähemalt

15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Ma olen natuke hämmingus. Oli kaks väga põhjalikku, tugevat ettekannet. Esimene ettekandja rääkis sellest, kuidas kõik on halvasti, et kokkuvõttes on vohav ääremaastumine ehk siis kohalikud omavalitsused ei saa kohaliku elu korraldamisega hakkama. Teine ettekandja rääkis põhja... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Pole mõtet uuesti läbi teha kogu seda debatti, mille me selle seaduse vastuvõtmisel juba läbi tegime, ja teha seda lihtsalt sellepärast, et üks presidendikandidaat tahab valijameestele kärbseid pähe ajada. Ma peatun vaid mõnel märksõnal, mis siin täna jutuks on... Loe lähemalt

07.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:52 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) kolmas lugemine

Siim Kiisler: Austatud juhataja! Auväärt Riigikogu! Lükakem siis täna see jää liikuma! Isamaa ja Res Publica Liidule on haldusreform olnud pikaajaline taotlus, mille eest me oleme kindlalt seisnud ka siis, kui teised on kõhelnud või kahelnud, sellele päris vastu töötanud või seda naeruvääristanud. Kindlasti tervi... Loe lähemalt

01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:35 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (218 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Ma vabandan, ma ei jõudnud oma eelmist küsimust ilusti lõpuni formuleerida. Küsin siis nii: kas sa oled nõus, et kui lähiaastatel keskmine palk ja mediaanpalk kasvavad, siis selle eelnõu tulemusena hakkab üksikisiku tulumaksust saadav tulu kiiremini kasvama, mitte ei teki auku, vaid vastu... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Te olete eelnõus praeguse seisu põhjal ilusti tasakaalu viinud tulumaksuvaba miinimumi tõstmise ja maksumäära tõusu, üks vähendab tulusid ja teine kasvatab tulusid. Aga me saame ju aru, et aastate jooksul keskmine palk ja mediaanpalk kasvavad ehk olukord hakkab järjest rohkem... Loe lähemalt

15:31 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga" eelnõu (216 OE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Sa ütlesid, et ükski maksevahend ei ole iseenesest halb, ja ma olen selle seisukohaga 100% nõus. Aga miks toovad algatajad eelnõu seletuskirjas välja, et deebetkaardid tuleks üldse kaotada? Sa ise mainisid oma kõnes ka, et deebetkaardid tuleks kaotada. Nagu ma aru saan, oli ho... Loe lähemalt

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! On küll raske mõista, milles te näete nii suurt erinevust, kas kõrvaklapid ostetakse sularaha eest või pangaülekandega või krediitkaardiga. Raske mõista, aga see selleks. Maksevahendeid on ju veel mitmeid, on olemas mobiilimaksed ja igasugused moodsad veebipõhised maksevõimalu... Loe lähemalt

19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

Siim Kiisler: Aitäh! Hea ettekandja! Te toote siin esile, et omavalitsused maksavad sellele 78 sendile õpilase kohta olulise osa juurde, et toime tulla. Kuidas on see probleem lahendatud riigile kuuluvates koolides? Riigigümnaasiumid, kutseõppeasutused – kuidas nemad peavad toime tulema? Loe lähemalt