Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 51Ava/Sulge kõik
19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Raivo Aeg: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ka Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon pidas eile oma selle koosseisu viimase istungi. Nüüd ongi meeldiv anda Riigikogu juhatusele üle kokkuvõte komisjoni tööst, sest julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõige 5 kohustab meid seda vähemalt üks kord a... Loe lähemalt

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Jätsite küll mainimata, et ma osalesin küll, jah, seal koosolekul, arutelul, aga jätsin hääletamata, mööndes, et probleem vajab lahendamist. Minu hinnangul olid muudatusettepanekud tehtud räpakalt ja mõjusid analüüsimata. Nagu te isegi praegu väitsite, analüüsi ... Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:45 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Kui mõni aasta tagasi kehtestati politseis seesama teenistusastmete ehk auastmete süsteem, siis üks eesmärk oli kindlasti, et see peaks olema teatud mõttes motivaator. On ju teada, et vormis inimestele on pagunid väga tähtsad. See oli üks eesmärk, miks politseis... Loe lähemalt

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Parlamendi julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon kuulab lisaks julgeolekuasutuste regulaarsele ärakuulamisele ka Kaitseväe Luurekeskuse ülevaateid ja arutab oma istungitel selle töökorraldusega seonduvaid küsimusi. 2016. aastal toimus komisjonil aru... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Loodan, et keegi mäletab natukene ka ajalugu. Mina ei ole valitsuse julgeolekukomisjoni istungitel viibinud, aga julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon pidas maha kaks ühisistungit riigikaitsekomisjoniga ja seal kerkis ka üles temaatika, mida me tunneme Kaitseväe luureskandaali nime all. Eks min... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Aitäh küsimuse eest! Kindlasti mitte ei ole mõeldud seda, et iga Kaitseväe Luurekeskuse ametnik ise saab otsustada, mis ta täna ette võtab: keda hakkab pealt kuulama, keda hakkab varjatult jälgima või midagi muud sellist tegema. Tegelikult sellist meedet nagu pealtkuulamine ei ole siin ette nähtud. ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Aitäh, Hanno! Ma tänan ka sind, et sa komisjonis menetlemise käigus väga intensiivselt mõtlesid kaasa ja tegid mitu head ettepanekut, mis said ka sisse viidud ja parandasid nõnda seaduseelnõu kvaliteeti. Aga loomulikult, täna me loeme seda esimest korda. Parlamentaarne menetlemine ju tegelikult täna... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Seaduseelnõu menetlemisel me nende isikute arvu ei käsitlenud. Ma kardan, et see isegi on riigisaladus, tegu on ju Kaitseväe Luurekeskuse koosseisuga. Tegelikult on selles seaduseelnõus üks säte, mis võimaldab luurekeskusesse inimesi tööle võtta ilma konkurssi läbimata. Eesmärk ongi just varjata luu... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma eeldan, et asjaomane jurisdiktsioon on teiste riikide seadustes kirjas. Täpselt samamoodi on Eesti seaduses kirjas, mis saab, kui mõni vaenuliku riigi luuraja meie territooriumil tabatakse. Toimub kriminaalmenetlus, kohtulik menetlus, mis eeldatavasti lõpeb vanglakaristusega. Kui on tegemist n-ö ... Loe lähemalt

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Raivo Aeg: Head kolleegid! Soovin anda Riigikogu juhatusele üle Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon koos riigikaitsekomisjoniga ja asjaomaste ministeeriumide esindajatega arutas antud eelnõu 9. oktoobril ja 13. novembril 2018. Julgeolekuasutuste järe... Loe lähemalt

15.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik" arutelu

Raivo Aeg: Aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Ei oskagi anda hinnangut sellele jutule, mis ma siin kuulsin. Aga kõrvu hakkas päris omapärane mõttekäik sisekontrollisüsteemi olemuse kohta, justkui sisekontrollisüsteem oleks teovõimetu, asutuste juhid ei luba neil töötajatel tööd teha ja kui me räägime asutuse si... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Hea eesistuja! Head kolleegid! Peab täna nõustuma Mart Helmega – need ettekanded olid masendavad. Need olid tõesti masendavad ja neid oli masendav kuulata. Tõepoolest, nagu siin ka enne on viidatud, tegelikult oli ju välja käidud, et täna me arutame riiklikult olulist küsimust, me üritame leida min... Loe lähemalt

12:40 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Hea eesistuja! Head kolleegid! Selle eelnõu algatas Riigikogu riigikaitsekomisjon k.a 6. juunil. Eelnõu esimene lugemine toimus 20. septembril 2018. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 4. oktoober ja vahepealse aja jooksul esitas riigikaitsekomisjon ühe muudatusettepaneku, mida õiguskomisjon ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Menetluslikud otsused. Oot-oot-oot. (Lehitseb pabereid.) Seda me tegime siin juba eelmine kord. Kui teine lugemine lõpetada, siis – otsin selle üles, kuhu ta mul jäi – saata eelnõu kolmandale lugemisele 20.11.2018. See otsus oli konsensuslik. Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ja viia läbi eelnõu lõpphääletus siis, jah, kolmandal lugemisel. Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma arvan, et see on kaalumist väärt, sellepärast et meie siin oleme harjunud õhkrelva käsitlema tõesti kaliibriga kuni 4,5 millimeetrit, tegelikult on aga olemas ka juba palju suurema kaliibriga õhkrelvi, millel on ka kuuli energia oluliselt suurem kui siiamaani õhkrelvana mõistetud 4,5-millimeetris... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Nii, kuidas meil nende stardiasjadega jäigi? Kui seda stardipüstolit seni ei ole olnud vaja registreerida, siis uusi objekte, mis registreerimisele kuuluksid, ei ole, peale uute mõistete, näiteks akustiline relv, mis on ette nähtud eeskätt ajalooseltsidele ja ka teatrietendusteks. Need, mis on uute ... Loe lähemalt

08.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Hea eesistuja! Head kolleegid! Mäletatavasti menetlesime kevadel siin seaduseelnõu 447, mis kaotas ära eripensionid nendel, kes 1. jaanuarist 2020 liituvad politseiteenistuse, kaitseväeteenistuse või prokuratuuriga. Selle seaduseelnõu menetlemise käigus kerkis nende kaitseväelaste, politseiametnike ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Valitsus oli jah pelglikult vastu. Ega nad väga jõuliselt vastu ei olnud, aga, noh, olid põhimõtteliselt vastu. Vastuolemise argumentatsioon ei olnud ju ka otsene, pigem räägiti sellest, et võivad välja kujuneda veel mingid grupid mingisugustes eluvaldkondades, kes ka tunnevad, et nendega on teatud ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Jah, see oli piltlik kujund, aga me saame kõik aru, mida see tähendab. Mina olen ja ma arvan, et ka mitmed siin saalis istuvad inimesed, võib-olla siin ees ja selja taga istuvad, on kindlasti kohtunud ja vestelnud nende inimestega, kes kuuluvad n-ö selle seaduseelnõu mõjualasse ja on väga varmad oma... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Jah, eks komisjonidel ole oma tööplaanid. Loomulikult, kuna ma ka ise olen õiguskomisjoni liige ja selle eelnõu algataja, siis ma olen õiguskomisjoni esimehega sellest korduvalt rääkinud, aga ju siis on tööplaan või graafik olnud nii tihe, et varem ei jõudnud. Aga nüüd on seadusest tulenev tärmin kä... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma ei ole seda teinud, sest seaduseelnõu on alles esimesel lugemisel ja minu meelest oleks ka ennatlik teha riigieelarve menetlemisel muudatusi, kui ei ole veel olemas seadust, millele tugineda. Nagu ma ütlesin, me kevadel andsime selle eelnõu Riigikogule üle ja kui see protsess oleks toimunud maksi... Loe lähemalt

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Raivo Aeg: Hea eesistuja! Head kolleegid! Minu meelest kisub asi täna siin saalis natuke piinlikuks juba selle poolest, et läheb võistluseks, kes suudab oma riiki rohkem sõimata. Ega EKRE seisukohas selles mõttes midagi üllatuslikku ei olnud, aga piinlik oli seda ikkagi kuulata. Kindla peale probleem eksiste... Loe lähemalt

Raivo Aeg: ... ja selle ülalhoidmine ning seda ka riigisiseselt. Rahvusvaheline koostöövõrgustik saab olla efektiivne aga sellisel juhul, kui kõik partnerid oma kohustusi täidavad. Aga kui me nüüd tuleme tagasi selle kaasuse juurde, siis tuleb öelda, et Venemaa Föderatsioon ei ole kindlasti aus partner rahvusv... Loe lähemalt

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:32 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Õiguskomisjon kogunes selle pika nimega lepingu ratifitseerimise teise lugemise ettevalmistamiseks 16. oktoobril. Külalistena olid kohale kutsutud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Priit Laaniste ja sama osakonna õ... Loe lähemalt

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Aitäh! Hea ettekandja! Ma natuke laiendaks seda teemat. Omavalitsusreform tehti eesmärgiga omavalitsuste võimekust tõsta. Nüüd on see tehtud – mõnel pool on ta tõusnud rohkem, mõnel pool vähem, aga natukene ikka igal pool. Mis sa arvad, kas ei oleks aeg teha järgmine samm ja laiendada teemat? Bussit... Loe lähemalt

20.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:42 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Margus Tsahkna rääkis selle seaduseelnõu tekkimise pika ajaloo juba ära ja tõi ka põhjendused. 10. septembril 2018 arutas õiguskomisjon seda seaduseelnõu, et valmistada seda ette esimeseks lugemiseks suures saalis. Komisjoni liikmetest võtsid istungist os... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma ei oska ega saa siin valitsuse n-ö tegevusmetoodikat kommenteerida. Aga kui sellest eelnõust ja sellest Euroopa Liidu direktiivist rääkida, siis nagu Margus Tsahkna juba selgitas, selle direktiivi ülevõtmisel oli tõsine arutelu päris mitmel tasandil. Olid kaasatud ka erinevad huvigrupid. Lisaks m... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Aitäh! Loe lähemalt

12.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:28 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Õiguskomisjon kogunes seaduseelnõu esmakordselt arutama 28. mail 2018. Komisjoni tööst võtsid osa juhataja Jaanus Karilaid ning komisjoni liikmed Uno Kaskpeit, Hardi Volmer, Liisa Oviir, Peep Aru, Raivo Aeg, Urve Tiidus ja Valdo Randpere. Riigikogu liikme... Loe lähemalt

14.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Raivo Aeg: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Täna annan sisse eelnõu, mis likvideerib ühe ajaloolise ebaõigluse. Kui Eesti Vabariik taastati, siis tuli peale poliitiliste otsuste vastuvõtmise ja muul moel riigielu ülesehitamise alustada ka riigis turvalisuse tagamist. Tuli likvideerida vohav kuritegevus, t... Loe lähemalt

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Raivo Aeg: Hea eesistuja! Head kolleegid! Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon on teinud tõhusat ja järjekindlat tööd. Tulenevalt julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõikest 5 peab komisjon vähemalt üks kord aastas esitama Riigikogule ülevaate komisjoni tegevusest. Tegevuse ülevaade hõlmab ajavahem... Loe lähemalt

12.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:29 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Hakkame siis vaatama, mis toimus õiguskomisjonis seaduseelnõu 447 esimese ja teise lugemise vahel. Aga sissejuhatuseks paar sõna mälu värskendamiseks. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus juba 2. mail 2017. aastal, nii et päris pika ajalooga eelnõu. Esimene lugemine... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma võtaks lisaaega, jah. Loe lähemalt

Raivo Aeg: Kaks ettepanekut on siin veel. Muudatusettepanek nr 7 on tulenenud Politseiteenistujate Ametiühingu ettepanekust, see on lihtsalt redaktsiooniline ettepanek. Siin oli segadus. Esialgu võis sellest sõnastusest välja lugeda, et eripensioni õigus tekib ainult neil, kes on 31. detsembri 2019. aasta seis... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Aitäh küsimuse eest! Ma kinnitan, et jah, sa oled seda korduvalt küsinud, aga seda ülevaadet laekunud ei ole. Ma tõesti ei oska ka vastata, mis on see põhjus, et Kaitseministeerium ei ole selle analüüsi esitamiseni veel jõudnud. Loe lähemalt

Raivo Aeg: Aitäh küsimuse eest! No ma neid kahte asja – pensioni saamine ja eripensionide olemasolu ning palk kui motivaator – ei julgeks nagu päris ühte siduda. Kindlasti ei väida ma seda, nagu kaitseväelaste, politseiametnike ja päästeametnike palgad oleksid liiga kõrged. Täna me näeme siinsamas Lossi platsi... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Kindlasti on erinevad. Komisjonis pikalt diskuteeriti just näiteks selle üle, kas Kaitseväes on võimalik seda piirvanust likvideerida. Argumendid piirvanuse säilitamiseks olid just sellised, et meil oleks olemas teovõimeline reserv, et inimesed läheksid reservi, kui nad on veel selles vanuses, kui n... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Nii ja naa. Ma nüüd tõesti tuginen ka Uno Kaskpeiti eelnevale küsimusele, kust selgus, et me ei ole saanud Kaitseministeeriumist ega Kaitseväest seda analüüsi, milline on olukord meie naaberriikides või üldse Euroopas just eripensionide ja pensionile siirdumise mõttes. Selles asjas jään ma vastuse v... Loe lähemalt

07.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Raivo Aeg: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Siin on mõnikord – õigemini mitte mõnikord, vaid viimasel ajal päris aktiivselt – polemiseeritud eriti kriminaalmenetluse puhul kogu protsessi ülemäärase pikkuse üle, alustades menetluse algusest kuni lõpuks kohtuotsuseni jõudmiseni. Seda o... Loe lähemalt

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:00 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Aitäh! Mina tõepoolest küsisin eelmine kord selle koolituse n-ö välba kohta. See hakkab nüüd olema iga kord: kui jahimees käib siin näiteks regulaarselt, igal aastal, linnujahil, siis ta peab selle koolituse läbima. Kas see ei ole natuke ülepingutatud, üle võlli minek? Loe lähemalt

Raivo Aeg: Hea koosoleku juhataja! Head kolleegid! Ma olen ise jahimees aastast 1986. Ma olen Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige ja ka Riigikogu jahinduse toetusrühma juht. Nii et deklareerin kohe ära, et ma esindan siin tõepoolest jahimeeste huve. Kui me räägime, et välisturistid ei ole eetilised, nad tu... Loe lähemalt

Raivo Aeg: ... ja sotsiaalmeedia pildid, mida siin keerutati, on mitme aasta tagused. Eelmise aasta sügisest, 2017. aasta jahiperioodist peale ei ole sotsiaalmeedias leitud mitte ühtegi pilti, mis oleks viidanud ebasündsale jahipidamisele. Ja ka see on üldse vaieldav, kas need pildid, mis sealt Kuveidi sotsiaa... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Jah, ma kindlasti kasutan selle õiguse ära. Ma ei tea, üks räägib ühest ja teine räägib teisest asjast. Kui me räägime siin jahi ohutusest, siis linnujaht on üldse üks ohutumaid jahipidamise viise, võrreldes näiteks ajujahiga. Nii et see väide, et me hakkame selle koolituse kaudu jahi ohutust tagama... Loe lähemalt

16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Mina tahan teid tunnustada selle eest, et te olete seda protsessi suutnud ohjata ning väga ratsionaalselt ja mõistuspäraselt juhtida. Eestis on kujunemas traditsioon, et mingite üksikute näidete pealt hakatakse jaurama ja me hakkame selle tulemusel kohe ka seadusi ja... Loe lähemalt

02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:36 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Õiguskomisjon arutas seaduseelnõu 583 ettevalmistamist teiseks lugemiseks kahel istungil, 16. aprillil ja 17. aprillil. 16. aprilli istungil vaadati läbi üheksa muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek puudutas advokatuuriseaduse muutmist, selle esitas Just... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma täpsustan: kas sa räägid nendest tabelitest? Mina ei oska seda ausalt öeldes prognoosida, millised võivad tulevikus olla riigikohtunike otsused ja kuidas nad neid motiveerivad, millest lähtuvad. Aga vähemalt Justiitsministeeriumi selgituste põhjal võib arvata, et Riigikohtu ettepanekuid on igati ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Komisjonis vaadati nendele tabelitele otsa. Kui suur see summa praegu on? Mul kahjuks ei ole seda seadust siin ees, seda peab vaatama kehtivast kohtutäiturite seadusest, kus on samasugune tabel olemas. Ma tõesti ei mäleta peast, kui palju 35-eurose nõude korral maksta tuleb. Aga juhtivkomisjonis ehk... Loe lähemalt

Raivo Aeg: See on praegu hinnanguline väide, et seal on vaja teha lisainvesteeringuid. Justiitsministeeriumi eesmärk oli algselt, et ka vandetõlgid hakkaksid omaette organisatsioonina ennast majandama, aga arutelu käigus leiti, et see ei ole praegu mõistlik. Vandetõlgid leidsid, et nad ei saa sellega hakkama. ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Siin oligi põhjus see, millele ma viitasin. Riigikohus leidis, et on vastuolu põhiseadusega ja toimub ristsubsideerimine. Väikeste nõuete puhul on kohtutäituri tasu olnud väga väike ja seda määra tuleb tõsta, et viia see vastavusse sellega, kui palju tegelikkuses kohtutäitur nõude puhul oma ressurss... Loe lähemalt

11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:17 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Aitäh! Hea minister! On arusaadav, et kui on vaja kuskil mingi riba omandada mingi objekti ehitamiseks, siis seda tehakse just selles ulatuses, mis vajalik on. Aga kui on vastupidi, et enne on põllu jagu maad, aga järele jääb ainult peenra jagu maad, kas siis omanikul on ka õigus soovida, et see m... Loe lähemalt

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Hea juhataja! Head kolleegid! Ka seda seaduseelnõu käsitles õiguskomisjon oma 6. märtsi istungil. Eelmise eelnõu arutelul juba loeti ette, kes istungil osalesid, ma ei hakka seda uuesti ette lugema. Selle päevakorrapunkti all käsitleti siis tõepoolest advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäitur... Loe lähemalt

08.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2017. aasta täitmise aruanne

Raivo Aeg: Hea juhataja! Head kolleegid! Üldine trend turvalisuse tagamisel on juba aastaid liikunud positiivsuse suunas. Üldine registreeritud kuritegude arv on viimase 15 aastaga vähenenud enam kui kaks korda. Viimase aasta jooksul vähenes see suisa 7%, 2057 kuritegu oli 2017. aastal vähem, kui oli aasta var... Loe lähemalt

15.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE) esimene lugemine

Raivo Aeg: Aitäh! Hea ettekandja! Külliki Kübarsepp oma küsimusele muidugi vastust ei saanud, sellepärast et see oleks ebamugav vastus. Te hakkasite keerutama hoopis USA teemal, kuigi küsimus oli Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa võrdluse kohta. See teie Nõukogude Liidu aegne nostalgia natuke häirib, tsiteerite si... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Aitäh! Ma tänan selle väga emotsionaalse ja teatraalse vastuse eest eelmisele küsimusele! See oli nauditav. Samas ma ei ole nõus, et kogu vana Euroopa tallab sihilikult ja teadlikult jalge alla inimõigusi, kuna nad ei ole kehtestanud kriminaalmenetluse tähtaegasid. Ma saan ka aru, et sa oled teatud ... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Hea juhataja! Head kolleegid! Tegelikult ei olnud mul absoluutselt mitte mingit kavatsust tulla täna siia pulti oma seisukohta avaldama, aga kuuldes seda debatti, mis siin saalis toimus, ja ühe poole ehk eeluurimisinstitutsioonide – ma pean silmas politseid, prokuratuuri ja kaitsepolitseid – mõnes m... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Ma tahan öelda, et mind pole vaja rahustada – ma olen oma loomult rahulik inimene. Aga kui härra Karilaid siin juba näiteid tõi, siis ta oleks pidanud selle ka lahti selgitama, kuidas üks kriminaalasja menetlus valitsusliidu läbirääkimised hukkas. Seda oleks päris huvitav kuulata olnud. Loe lähemalt

14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:28 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) kolmas lugemine

Raivo Aeg: Hea juhataja! Head kolleegid! Mina olen ka seda meelt, et selle relvaseaduse eelnõuga on päris pikad ja progressiivsed sammud edasi astutud selles suunas, et relvaseadust ja relvaseaduse regulatsioone on päriselule oluliselt lähemale toodud, neid asju on üritatud ühitada. Mitmed asjad, mis on siin p... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Meil käib siin igal aastal hulgaliselt jahil või laskevõistlustel välismaalasi, kes ei mõista mitte sõnagi eesti keelt. Nad saavad jahil suurepäraselt hakkama, nad saavad suurepäraselt laskevõistlustel lasketiirudes hakkama. Samamoodi on meil võimalus, et kui näiteks välismaa jahimehel, kes tuleb Ee... Loe lähemalt

08.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine

Raivo Aeg: Head kolleegid! See on olnud igipõline dilemma ja vaidlus, et kui elanikkond on relvastatud, kas see siis annab riigile julgeolekut juurde või võtab seda vähemaks. Eks tõde ole mõlemal pool. Ühest küljest loomulikult, kui tekib riigi kaitsmise vajadus ja riigis on inimesi, kes oskavad relva käs... Loe lähemalt

Raivo Aeg: Nii. Üks väga oluline aspekt, mis juurde tuli, on see, et relvaomanikule antakse õigus suurendada relvahoiukohtade arvu oma äranägemise järgi. Praegu võib teatavasti olla üksainukene koht, rohkem seadus ette ei näe. Nüüd antakse juurde võimalus registreerida politseis veel kaks relvahoiukohta. Näite... Loe lähemalt

11.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine piirivalvurite vormivarustuse olukorra kohta (nr 397)

Raivo Aeg: Aitäh, härra spiiker! Hea minister! Täitsa kummaline on kuulda, et siin tahetakse tekitada kuvand, nagu käiks meie PPA ametnikud ringi nagu kakaduud – neil ei ole riideid ja riided ei ole ka sobivad. Nende vormi on ju kogu aeg arendatud ja funktsionaalsemaks tehtud. See, mis oli kunagi, 1990-ndate a... Loe lähemalt