Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 116Ava/Sulge kõik
23.10.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Küsin küll hästi väikese detaili kohta ja loodan, et te selle peale väga ei pahanda. Küsimus on idapiiril tollimaksu kogumise kohta. Ma arvan, et te olete kursis õiguskantsleri seisukohaga, et praegu on õigusruum selles valdkonnas segane. Inimestele pole te... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Minu küsimuse fookuses on PRIA, aga küsin laiemalt. Praegu kõne all olev eelarveaasta on selle finantsperioodi n-ö otsade kokkutõmbamise aasta, samas ka Euroopa Liidu tulevast finantsperioodi ettevalmistav aasta. Selle ettevalmistustöö käigus tuleb meie rak... Loe lähemalt

22.10.2012 / 15:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Arupärimine Eesti Vabariiki sisseveetava kütuse aktsiisiga maksustamise ja sellega seonduva tolliametnike tegevuse kohta (nr 193)

Kalvi Kõva: Härra õiguskantsler! Nagu teie, on ka minu poole pöördunud ridamisi peresid, ja põhjuseks see tõesti segane õigusruum, millest me oleme täna pikalt kõnelenud. Aga minu küsimus on selline. Veel täna, sellel sajandil, me räägime ainukesest maksmise võimalusest piiril, ja see on sularahas. Kuidas te s... Loe lähemalt

17.10.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:39 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Eks seaduses natukene muigama panevaid kohti ole, näiteks see, et kana tuleb enne tapmist uimastada. Maamehe mõistusega võttes võib see olla küll väga huvitav tegevus, kui hakata kana enne tapmist uimastama. Aga seda, mis siin seaduses kirjas on, et looma kodus tappes tuleb ta enne uimastada, meil o... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas seda seaduseelnõu oma 8. oktoobri istungil. Kutsutud olid Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai ning toiduohutuse osakonna loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo juhata... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ka see teema oli komisjonis jutuks. Me teame, et üks meie naaberriik välisturul seda liha müüb. Aga Euroopas ei peeta heaks tavaks, kui seda liha riigist välja viiakse. Sellest tingituna ei keskendunud ka meie liha riigist väljaviimisele, vaid eeskätt meie oma kogukondade vajadustele. Kuna se... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See küsimus oli kõne all ka komisjonis. Asekantsler Toomas Kevvai ütles, et see on n-ö võrdelises proportsioonis nende kogukondade arvuga, eeskätt just moslemi ja juutide kogukondadega, kes Eestis tegutsevad. Neil organisatsioonidel lubatakse vastav arv loomi religioossel eesmärgil hukata, kusjuures... Loe lähemalt

17.10.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Hariduse rahastamisest

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Kuna see Riigikogu punkt puudutab hariduse rahastamist ja te istute seal kõrvuti põllumajandusministriga, küsin kõrghariduse rahastamise kohta. Nimelt, kõrghariduse rahastusmudeliga seoses on päevakorrale kerkinud eestikeelse veterinaarõppe jätkusuutlik õp... Loe lähemalt

10.10.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:16 Võrumaa Muuseumi ja Võru Instituudi ühendamine

Kalvi Kõva: Hää ministriherr, sa lõpuni ütlid tuu asja ära, et kuis tuu ajagraafik om, et 2013. aasta tõnõ puul oles tuu, kui asi peäs olema selge. Tollele küsimusele ma vastuse nüüd sai, aga kui sõna sai võetus, siis küsü, et tuu lõppeesmärk, et kats asutust ütte panda, kas ma saa õigel aru, et tuu lõppeesmärk... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma, hää istungi juhataja! Hää ministriherr! Võta õiguse küsüdä võro keeleh, kuna viimätse rahva kokkulugemise aigu 75 000 eestimaalast ütel, et mõistva kõnõlda võro kiilt. Ja mu küsümine on ka sääne lihtne. Jutte on säänsit ja määnsit, aga võrokesele on kõrvu kostunu sääne jutt, et ministeeriumi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma! Üts küsümine siis viil. Mis ti plaanin siis om, kas tuu tulevane võro kultuuri tukev asutus om sihtasutus või om ta riigiasutus või määne tuu juriidiline vorm tuul täädusasutusel tulevikun olema saa? Loe lähemalt

09.10.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees! Minu küsimus on ühtsete pindalatoetuste kohta. Võiks ütelda, et Riigikogu liikmed on sellel teemal olnud üpris aktiivsed. Meie Balti Assamblee delegatsioon on allkirjastanud pöördumise Euroopa Komisjoni poole, maaelukomisjon ko... Loe lähemalt

08.10.2012 / 15:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:41 Arupärimine metallivarguste ja metalli kokkuostu punktide ebaseadusliku tegevuse kohta (nr 186)

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Kui õhtuks on kindlasti raha tarvis, siis maainimene mõtleb: "Kust õhtuks raha saada? Viin vanarauda." Kui ta on vanaraua ära viinud, laekub talle mõne tunni pärast ka arvele raha. Kui raha on aga juba kliendile ära makstud, siis kokkuostjal puudub võib-olla ta... Loe lähemalt

26.09.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:23 Planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Me teame, et planeeringud on kokkulepete ja kompromisside kogum, ja kui tõesti maakonnaplaneeringus saavutatakse kokkulepe mingi joonehitise rajamiseks, siis tuleb selleks teha märge kohaliku omavalitsuse üldplaneeringusse. Varem oli see aeg piiramatu, nüüd me ... Loe lähemalt

15.05.2012 / 10:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:45 Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea rahanduskomisjoni esindaja! Eks ta ole jah nii, et 1993. aastal oli maamaksu rakendamisel ridamisi loodusreservaate ja looduskaitsealasid, mis tõesti ei olnud maamaksu objektid. Aga elu on edasi läinud ja nüüdseks on väga paljud uued alad määratud looduskaitsealadeks. Nä... Loe lähemalt

18.04.2012 / 13:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:42 Averusprojektidest

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea peaminister! Kui averusprojektidest rääkida, siis selle otsa tegi lahti ju Vabariigi Valitsus programmi "Koolid korda!" ja Riigi Kinnisvara kaudu. Kohalikke omavalitsusi kutsuti üles hästi hoogsalt oma koolihoonete puhul hoonestusõigust loovutama Riigi Kinnisvarale. Algu... Loe lähemalt

11.04.2012 / 13:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:07 Ühisest põllumajanduspoliitikast

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister, tunnustan teid selle töö eest, mis te kolleegidega Euroopas teinud olete! Homme kohtub maaelukomisjon kolleegidega Läti ja Leedu parlamendist ning arutab sedasama küsimust. Aga minu küsimus on järgmine. Missugune teie arvamus nende kohtumiste tulemusena on:... Loe lähemalt

21.03.2012 / 14:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:11 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Väga austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nagu me teame, reguleerib meie laudadel olev seaduseelnõu põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise korda. Me teame ka seda, et Euroopa Komisjon on oma järgmises finantsperspektiivis meile pakkunud toetusi, mis kaugeltki ei rahulda Eesti põl... Loe lähemalt

14.03.2012 / 14:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:40 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea komisjoni esindaja! Tulen tagasi sama küsimuse juurde, mille kolleeg Kalev Kotkas siin esitas. Missugused on põllumajandustootjate täiendavad kulud selle seaduseelnõu seaduseks muutmisel? Kas te enne esimesele lugemisele saatmist komisjonis seda teemat arutas... Loe lähemalt

07.02.2012 / 10:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:46 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea kolleeg Karel! Ma olen kindel, et keskkonnakomisjon, tehes seda otsust, keda määrata endise kolleegi Indrek Raudse asemel Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukokku, oli tõesti väga raske valiku ees, sest kaks väga toredat kolleegi – ajaloolase haridusega Tõnis L... Loe lähemalt

06.02.2012 / 15:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:58 Arupärimine Ida-Virumaa majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamise kohta (nr 89)

Kalvi Kõva: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Küsimus tuleb Sisekaitseakadeemia võimaliku asukoha kohta. Enne te siin minu pinginaabrile vastates ütlesite, et iga asi omal ajal. Valitsuse tegevuskavas on kirjas, et 2011. aasta teises kvartalis tuleb ära otsustada, kuhu Sisekaitseakadeemia ra... Loe lähemalt

12.01.2012 / 10:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maaelu arengu aruanne" arutelu

Kalvi Kõva: Head maaelu arengu aruande koostajad! Väga austatud istungi juhataja! Kolleegid! Head kuulajad! Mul on väga suur au esineda siin teie ees maaelukomisjoni nimel ja anda maaelu arengu aruande arutelu raames teile edasi maaelukomisjonis tõstatatud teemad ja mõtted.Nagu me varematest ettekannetest kuuls... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Kui oleks pakutud Rõugesse viimist, siis oleks mu vastus võib-olla teistsugune olnud. Aga olgu. Ei, ma arvan, et ministeeriumid peavad n-ö oma põhiolemuse poolest asuma Tallinnas. Kuid ma olen kindel, et 10% ministeeriumi töökohtadest on võimalik korraldada kaugtöövormis ehk kolm ametnikku, kes teev... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kindlasti peab ütlema, et kui me Riigikogu tööjaotust ei muuda, siis ei ole haldusreformi korraldamine maaelukomisjoni pädevuses, vaid see on põhiseaduskomisjoni pädevuses. Aga me võime seda arutada. Kui me seda komisjonis arutasime, siis sellest vaatenurgast, kas seda on tarvis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! See on tõesti suur probleem. Selle probleemi leevendamiseks loodi aastaid tagasi (ma ei mäleta, mis aastal see oli) Maaelu Edendamise Sihtasutus ehk MES. Toona pani riik igal aastal MES-i teatud summa, millega garanteeriti põllumajandustootjate laene. See oli väga tugev ja tore tugistruktuur ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kindlasti on palju neid probleeme, millele ei ole veel lahendust leitud. Aga ma peatun ühel teemal. Ministri käest küsiti, mida ta arvab maaülikoolist ja kas maaülikool peab jääma iseseisvaks või mitte. Minu arvates peab maaülikool jääma iseseisvaks. Probleem, millele me pole lahendust leidn... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, võib-olla tõesti see ettekanne selline tundus. Meie komisjon ongi selline tõsine, läheb probleemidesse süviti ja rõõmu meie komisjonis võib-olla nii palju ei ole. Aga ma ise maainimesena ja põlluharija-talunikuna näen küllaltki suurt lootuskiirt tunneli lõpus. Nii et ei ole midagi hullu, Kalev,... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma juba mainisin, et väga suur tugi maapiirkonnas mittepõllumajanduslike töökohtade loomisel on olnud Euroopa Liidu tugirahast. Võib-olla me peaksime selleks, et maal tekiks juurde mittepõllumajanduslikke töökohti, rohkem panustama ka riigisiseste fondide raha, mitte ainult Euroopa raha. Aga tänu ma... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma loodan, et enamus. Tõsist linnaelu on Eestis olnud sadakond aastat. Eks me kõik oleme maa- ja metsarahvas. Nii et ma arvan, et oma sisimas ja hinges me arvame kõik samamoodi. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma ei oska sellele küsimusele täpselt vastata, aga kindlasti on praeguse valitsuse tegemised mõjutanud töökohtade olemasolu maal. Ühelt poolt on loodud fonde ja tekitatud inimestele võimalusi küsida lisatoetust, et töökohti luua. Samas, kui me riigisektorit maal vähendame, siis käituvad riigiga anal... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Nendest meetmetest saab kas mittetulundusühing või ettevõte toetust ja nii saab ta oma eesmärke ellu viia. Ma arvan, et me võiksime järgmisel perioodil rohkem keskenduda n-ö kultuurilisele ettevõtlusele ehk võtta rohkem fookusesse piirkondlikku eripära ja toota põllumajandussektoris selliseid tootei... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kindlasti on vabatahtlikul päästetegevusel väga suur roll maaelu arendamisel. Kui me vaatame esimese Eesti Vabariigi aega, siis võitlused kohaliku priitahtlike pritsimeeste pundi pealikuks saamisel olid suuremad kui vallavanemaks saamisel. Nii et kindlasti siin ajaloost tulenevaid paralleele ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Võrumaa kontekstis on ühistulise tegevuse näiteid tüki maad rohkem, aga see selleks. Ma arvan ja tean, et tegelikult on ühistegevus prioriteet. Seda teemat on põllumajandusvaldkonnas vedamas tootjate katusorganisatsioonid, eeskätt talupidajate keskliit, kes on selleks saanud ka vahendeid. Need tegev... Loe lähemalt