Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 121Ava/Sulge kõik
03.12.2012 / 15:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel üle anda vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu. Kui me vaatame välja, siis näeme, et meil on taas ilus talveilm. Sajab lund. Aga see lumi võib pahatihti teedel teatud pro... Loe lähemalt

22.11.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) teise lugemise jätkamine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Ei, minu teada see muttide tapmist ei seadusta. Ütleme niimoodi, et põllumajandusloomade tapmisel on olemas regulatsioon, aga loomulikult peab kõikide loomade tapmisel lähtuma loomakaitseseadusest. Komisjonis seda täpsemalt ei arutatud. Me räägime praegu põllumajandusloomade tapmi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Ka enne siin vastates ma ütlesin, missugustel tingimustel võib Eestis usuline ühendus põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tappa. Seda reguleerib eelnõu § 1 punkt 10. Usuline ühendus peab taotlema loa Veterinaar- ja Toiduametist. Tapmine peab toimuma tapamajas ja olema vajali... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kõigil kolleegidel ja fraktsioonidel oli võimalik esitada muudatusettepanekuid, ka keelelisi ja täpsustavaid ettepanekuid. Mitte ühtegi muudatusettepanekut aga kolleegidelt ega fraktsioonidelt ei laekunud. Maaelukomisjonis me oma liikmete ja ametnike tarkusest tõesti püüdsime par... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun siiralt vabandust, et ma sellele teie esitatud küsimusele kohe head vastust ei andnud! Püüan selle vea vaheajal parandada ja, hea Kalev, sulle seda teemat täpsemalt selgitada. Aga kui tulla Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juurde, siis peab ütlema, et nemad olid ainuke sotsiaalpartner, ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma püüan seda oma paberitest leida. Tõesti, need ettepanekud olid olemas, aga ma siit neid praegu kiiresti leida ei suuda. Kui mul pärastpoole tekib võimalus veel mõnele küsimusele vastata ja kui ma need andmed üles leian, siis ma vastan, hea Ester, ka sinu küsimusele. Palun vabandust, et ma sellel... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg, küsimuse eest! Tõesti, kui rääkida laiemalt, siis see seaduseelnõu püüab leida tasakaalu loomakaitse ja nende erandite vahel, milleks on loomkatsed ja ilma uimastamata tapmine religioossel eesmärgil. Loomulikult, selle seaduseelnõu puhul on nii loomakaitsjad kui ka usulised organ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma räägin selle seaduseelnõu kontekstis. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks tuli meile muudatusettepanek ainult Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistult. Seaduseelnõu muudab nii teaduses kasutatavate loomade ehk katseloomade kui ka religioossel eesmärgil tapetavate loomade temaatikat. Eelnõu ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, hea kolleeg, ka sellest oli komisjonis muude teemade seas juttu. Me komisjonis mõtlesime, mida peetakse silmas nende rangemate riigisiseste nõuete all. Nõukogu määrus ju ei sätesta religioosse hukkamise nõudeid, vaid lubab teatud religioossete rituaalide tõttu kasutada erilisi tapmisviise, ting... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Seadusi ongi teinekord raske lugeda. Komisjonis on arutatud, mida tähendab, et tuleb piirata looma liikumist. Me rääkisime sellest ja selgitasime erinevaid situatsioone. Paljud komisjoni liikmed olid väikeloomade tapmist oma kodus või tuttavate juures kas pealt näinud või ise seda teinu... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Nagu ma aru sain, sa küsisid, kas loomkatsetes kasutatavate loomade ja põllumajandusloomade tapmise nõuetel on vahet. Loomulikult, nende loomade tapmise, õigemini, hukkamise üldpõhimõtted on ju samad. Looma hukkamisel tuleb valida selline viis, mis põhjustab loomale võimalikult vähe füü... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Ma oma ettekande alguses ütlesin, et komisjonis ei olnud konsensust, kas see seadus tuleks kolmandal lugemisel vastu võtta. Oli erapooletuid ja oli ka vastuhääli. Põhjus tuli komisjoni diskussioonist ka välja. Mõned komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et kui üks või teine inimene tuleb... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma enne juba püüdsin sellele küsimusele vastata. See seadus ei sätesta koolituskulude suurust. Lisaks ei tea me veel täpselt, kust seda koolitust saab. Ma enne ütlesin, et lihatööstuses töötavaid inimesi saab koolitada ainult Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Praegu on nende kulude suurust raske... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Seda see seaduseelnõu väga palju ei käsitle, kuigi loomakaitseseadus loomulikult käsitleb. Oma tarbeks tohib selles seaduses ja juba varem Euroopa Nõukogu määruses toodud tingimustel tappa oma talu loomi nii täna kui ka tulevikus. Müügi puhul on aga teine regulatsioon ja teised nõuded. K... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh väga hea küsimuse eest! Enne, kui me hakkasime teist lugemist ette valmistama, toimus komisjonis kuulamine. Kohale tulid Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajad, kes olid väga üllatunud. Nad ütlesid, et nad ei teagi, mis tulevikus saab, kas oma tarbeks üldse tohib kodus loomi tappa. Nad ei tea... Loe lähemalt

21.11.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:37 Riigikogu avalduse "Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist" eelnõu (306 AE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head ametikaaslased! Mul on siiralt hea meel olla siin puldis ja komisjoni esindajana kanda ette Riigikogu avalduse "Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist" eelnõu sellel ühel ainumal lugemisel, kuna avalduse eelnõu võetakse siin saal... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! See avaldus on mõeldud eeskätt Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu liikmesriikidele. Neid küsimusi, mille sa, hea kolleeg, tõstatasid, saame suuremas osas meie oma riigi sees otsustada, kuigi Euroopa mängureeglite alusel. Mida ma sellega mõtlen? Me teame, et 80% meie la... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Püüan. Me teame, mida hakatakse arutama homsel ülemkogul, kuhu läheb ka meie peaminister. Ülemkogul on laual liikmesriikide eriarvamus finantsraamistiku mahu kohta. Me teame, et näiteks Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Taani, Austria, Rootsi, Holland ja Soome sooviksid n-ö ühisrahasse vähem p... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Alustuseks ütlen, et see on päris uhke Belarus, ma pildi pealt vaatasin. Üks Lõuna-Eesti kartulikasvataja, kes on FIE, toimetab sellisega põllul. Sellise traktoriga toimetavad põllul ka väga paljud teised põllumehed, eeskätt just need 80%, kes toodavad väikese osa meie laual olevast toid... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Siin puldis ei saa ma praegu niivõrd oma sisetundest rääkida. Eks ma tulen siia oma sisetundest rääkima pärastpoole. Aga ma räägin natuke nendest arvudest, mis on meil maaelukomisjonis selle teema arutelul laual olnud. Me teame, et ühtsed pindalatoetused on kõige väiksemad just Balti riikidel... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Teil oli kaks küsimust. Miks meie toetuste tase on praegu 117 eurot ja miks see tase tookord nii madalaks jäi, seda kolleeg Aivar juba natuke seletas. Nende riikide puhul, kes liitusid koos meiega, oli arvestuse alus referentsaasta, mis arvestas põllumajanduse hetkeolukorda ja saaki. Aga me t... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kartul on väga õige asi kasvatada. Kartul on üks toiduaine, millega Eesti suudab ennast valdavalt ise ära varustada. Kartul kuulub aedviljade hulka ja aedvilju võiks Eesti riigis rohkem kasvatada. Aga ämmale anna mu telefoninumber, ma annan talle paar head soovitust, kuidas võiks kartulit k... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Me oleme parlamendi tasandil, ma julgen öelda, võtnud vastu ridamisi eri koosluste avaldusi, mida ma siin enne ka nimetasin, näiteks Balti Assamblee või Eesti, Läti ja Leedu parlamendi maaelukomisjoni avaldused. Me oleme osalenud ka meie põllumeeste aktsioonides. Ma arvan, et nüüd on pa... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Ei, meie käes ei ole ühtegi sellist dokumenti. Mina saan siin tugineda sellele, mida maaelukomisjoni koosolekutel on meile rääkinud minister. Tõesti, Saksamaa olla üks meie toetajatest. Mul ei ole mitte mingisuguseid pabereid või kinnitusi selle kohta, kas see nii on või mitte. K... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Ühte võin ma väita sajaprotsendilise kindlusega: see on minu mäletamist mööda teine komisjon siin Riigikogus, kes teeb tihedat koostööd Balti kolleegidega. Riigikaitsekomisjon teeb tihedat koostööd Balti kolleegidega ja ka maaelukomisjon on viimase aasta jooksul Balti kolleegideg... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Minule teadaolevatel andmetel võttis analoogse, valdavalt samadele probleemkohtadele tugineva avalduse Läti parlament vastu juba umbes pool aastat tagasi. Leedu parlamendi vastavasisulise avalduse kohta ei oska ma midagi öelda. Põhjus on see, et olid valimised, olid väga kiired ajad. Ma helis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Oleme aktsiisi suurust komisjonis arutanud. Selle vestluse juures on olnud ka põllumajandusminister. Nagu põllumajandusminister siin saalis esmaspäeval vastas, see küsimus kuulub meie maja seinte vahel rahanduskomisjoni pädevusse. Tõesti tuleb endale ka maaelukomisjonis natukene t... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Loomulikult oleme debattide jooksul komisjonis arutanud, mis juhtub siis, kui toetused suurenevad. Kuid me oleme arutanud ka seda, mis juhtub siis, kui toetused vähenevad. Oleme arutanud sedagi, mis juhtub siis, kui Euroopa Liidu toetused jäävad sellele tasemele, nagu komisjon pakub. Mul... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Aivar! Nagu ma ütlesin, ka selle avalduse koostamise käigus toimus meil see debatt. Julgen arvata, et ka siin saalis on erinevaid arvamusi. Nii oli ka komisjoni liikmetel ja selle avalduse autoritel, 63-l Riigikogu liikmel, kes sellele alla kirjutanud on, selle kohta erinev arvamus. Mina arvasin... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, Kadri! Ei, seda ei arutatud. Küll olid paljud maaelukomisjoni liikmed sellel Tartu üritusel, kus Isamaa ja Res Publica Liidu esimees selle mõtte välja käis. Aga neid ettepanekuid, kuidas käituda ühtse pindalatoetuse n-ö võrdsustamise survestamiseks, on olnud ka teisi. Natuke maaelukomisjoni a... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Avalduse tekst on väga hea. Suur tänu Aivarile, suur tänu väga paljudele Riigikogu liikmetele ja ka meie komisjoni ametnikele! Avalduse tekst algtekstiga võrreldes mõnevõrra muutus. Ma arvan, et see muutus rohkem sihitumaks. Ma siiralt loodan, et need, kellele me selle avalduse saadame, loeva... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Kindlasti peaks see mõjutama vähemalt Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeid. See on üks argument, üks teetähis, millele saavad tugineda kõik: minister läbirääkimistel, meie europarlamendi liikmed ja meie kõik, kui me suhtleme oma kolleegidega teistest parlamentidest. Kindl... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Minu fraktsiooni aseesimees ütles mulle, et ma läheksin pulti ja oleksin konkreetne, sest talle tundub, et rahvasaadikud tahavad siin istungit venitada ja esinevad pikkade kõnedega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab täna menetluses olevat Riigiko... Loe lähemalt

09:18 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Olen siin teie ees loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga 288. Seda seaduseelnõu me menetlesime siin saalis esimesel lugemisel s.a 17. oktoobril ja siis andis põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder sellest... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Loomulikult oleme kõikidel nendel teemadel komisjonis diskuteerinud. Kui me vaatame kehtivat korda, siis looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord on vastu võetud 31. juulil 2001. aastal. Selle järgi kehtib regulatsioon, kus looma religioosse tapmise korral tuleb s... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Peab ütlema, et neid teemasid me nii spetsiifiliselt komisjoni istungil ei arutanud. Küll aga ei ole päris niimoodi, et kõiki loomi võib teaduse eesmärgil kasutada loomkatseteks. Üldjuhul on keelatud loomkatsetes kasutada looduses vabalt elavat looma, hulkuvat looma, ohustatud li... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Seadusel on kaks eesmärki. Üks tuleneb tõesti eurodirektiivist, mis on mõeldud katseloomadega seonduva reguleerimiseks. Võib ütelda, et just Euroopa ja kogu maailma loomakaitseliste eesmärkide-suuniste pärast on reguleeritud ka religioossel eesmärgil tapmist. Me teame, et väga paljudes Euroop... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Arvestades valdkonna vastandlikkust, algatati Euroopa Liidus selline projekt nagu Dialrel, mis lõppes 2010. aastal. Projekti raames koguti kokku olemasolevad teaduslikud andmed religioosse tapmise kohta ja eri riikides kehtinud religioosse tapmise läbiviimise reeglid. Konsultatsioonides usuri... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, erinevate sigade, kodusigade ja metssigade erinevaid loomakaitselisi õigusi me sedapuhku maaelukomisjonis ei arutanud. Nii ongi. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, ka sellele küsimusele vastates peab ütlema, et seda me komisjonis ei käsitlenud. Eks nende asjade üle, kas see on humaanne, võib siin filosofeerida üksjagu, aga tuleb ütelda, et päris nii ei ole, et me kõiki loomi tohime loomkatsetes kasutada. Võib ütelda ka seda, et loomkatsed on tões... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See seaduseelnõu mõjutab mõnevõrra ka kodus väikeloomade tapmist. Eelnõus on kirja pandud, et kodus peab väikeloomi tapma vastavas määruses etteantud tingimustel ehk enne tapmist tuleb loom uimastada. Kõiki neid uimastamisviise on kirjeldatud määruse lisas, mille on välja andnud Põllumajandusministe... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, kindlasti. Eks uimastamine enne tapmist tähendabki seda, et loom viiakse sellisesse seisundisse, kus ta tapmismomenti ei taju, ja siit ka selle seaduse põhiiva, põhituum. On tehtud ka erandeid. Erandeid tehakse usuorganisatsioonidele just religioossetel põhjustel, lubades looma tappa ilma teda ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Nüüd on küll piinlik moment, hea küsija. Komisjoni istungil meil sellest juttu ei olnud ja kuigi ma olen seda seadust läbi töötanud nii komisjonis lugemiste käigus kui ka enne seda, kui ma siia teie ette tulin, ei ole ma seda küsimust enda jaoks püstitanud ja ma ei oska selliseid kolooniaid nimetada... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Komisjoni istungil sellest juttu ei olnud. Ma ei oska seda tõesti ütelda. Nii see on, et sellisel eesmärgil katseloomi kasutada ei tohi. Katseloomi ei tohi kasutada ka parfümeeriatööstuses või kosmeetikatoodetega seotud katsetel. Seda ma võin teile väita, sest sellest oli meil kom... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Seda küsimust me komisjonis arutasime. Kuna kodus väikelooma tapmisel peab tõesti nüüd olema selline pädevus ja koolitus, siis oli meil ka komisjonis jutuks, kes on see, kes niisuguse tunnistuse annab, ja missugune peab tunnistus olema. Ma võin teile öelda, et koolitust reguleerivad loomakait... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Elus on igasuguseid situatsioone ette tulnud. Maal elava inimesena ütlen, et see on väga paljudes maakohtades tõesti üks tegevus, mida tuleb teha, eriti enne jõuluaega. Ega see nüüd teab mis rõõmus ja lustlik tegevus ei ole. Loomulikult tuleb kodus loomi tappes jälgida, et oleks ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Küsimus on, missugustel tingimustel Veterinaar- ja Toiduamet võib keelduda põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise loa andmisest. Jah, see on kirjas, seda me arutasime ka komisjonis põgusalt. See on kirjas, kui sa tahad vaadata, eelnõu § 1 punktis 10. Seal on kirjas, et Veterinaar- ... Loe lähemalt

14.11.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:51 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea rahanduskomisjoni esimees! Minu küsimus on sedapuhku selline. Riigieelarve menetlemisel on omad reeglid, omad protseduurid. Need tulenevad seadusest ja on ka üldiseid, kokkulepitud reegleid. Üks selline kokkulepitud, justkui läbi aegade toiminud reegel või kokkulepe ... Loe lähemalt

24.10.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:17 Omanikutulust Riigimetsa Majandamise Keskuses

Kalvi Kõva: Hea minister! Tõesti, eile riigieelarve esimesel lugemisel oli sellel teemal siin saalis päris palju juttu ja minu küsimuski on ajendatud eilsest diskussioonist. Te väitsite, et omanikukapital on tõesti kallis ja tuleks kasutada lisakapitali. Kas te olete Rahandusministeeriumis mõelnud, et äkki v... Loe lähemalt

23.10.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Küsin küll hästi väikese detaili kohta ja loodan, et te selle peale väga ei pahanda. Küsimus on idapiiril tollimaksu kogumise kohta. Ma arvan, et te olete kursis õiguskantsleri seisukohaga, et praegu on õigusruum selles valdkonnas segane. Inimestele pole te... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Minu küsimuse fookuses on PRIA, aga küsin laiemalt. Praegu kõne all olev eelarveaasta on selle finantsperioodi n-ö otsade kokkutõmbamise aasta, samas ka Euroopa Liidu tulevast finantsperioodi ettevalmistav aasta. Selle ettevalmistustöö käigus tuleb meie rak... Loe lähemalt

22.10.2012 / 15:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Arupärimine Eesti Vabariiki sisseveetava kütuse aktsiisiga maksustamise ja sellega seonduva tolliametnike tegevuse kohta (nr 193)

Kalvi Kõva: Härra õiguskantsler! Nagu teie, on ka minu poole pöördunud ridamisi peresid, ja põhjuseks see tõesti segane õigusruum, millest me oleme täna pikalt kõnelenud. Aga minu küsimus on selline. Veel täna, sellel sajandil, me räägime ainukesest maksmise võimalusest piiril, ja see on sularahas. Kuidas te s... Loe lähemalt

17.10.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:39 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Eks seaduses natukene muigama panevaid kohti ole, näiteks see, et kana tuleb enne tapmist uimastada. Maamehe mõistusega võttes võib see olla küll väga huvitav tegevus, kui hakata kana enne tapmist uimastama. Aga seda, mis siin seaduses kirjas on, et looma kodus tappes tuleb ta enne uimastada, meil o... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ka see teema oli komisjonis jutuks. Me teame, et üks meie naaberriik välisturul seda liha müüb. Aga Euroopas ei peeta heaks tavaks, kui seda liha riigist välja viiakse. Sellest tingituna ei keskendunud ka meie liha riigist väljaviimisele, vaid eeskätt meie oma kogukondade vajadustele. Kuna se... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas seda seaduseelnõu oma 8. oktoobri istungil. Kutsutud olid Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai ning toiduohutuse osakonna loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo juhata... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See küsimus oli kõne all ka komisjonis. Asekantsler Toomas Kevvai ütles, et see on n-ö võrdelises proportsioonis nende kogukondade arvuga, eeskätt just moslemi ja juutide kogukondadega, kes Eestis tegutsevad. Neil organisatsioonidel lubatakse vastav arv loomi religioossel eesmärgil hukata, kusjuures... Loe lähemalt

17.10.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Hariduse rahastamisest

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Kuna see Riigikogu punkt puudutab hariduse rahastamist ja te istute seal kõrvuti põllumajandusministriga, küsin kõrghariduse rahastamise kohta. Nimelt, kõrghariduse rahastusmudeliga seoses on päevakorrale kerkinud eestikeelse veterinaarõppe jätkusuutlik õp... Loe lähemalt

10.10.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:16 Võrumaa Muuseumi ja Võru Instituudi ühendamine

Kalvi Kõva: Hää ministriherr, sa lõpuni ütlid tuu asja ära, et kuis tuu ajagraafik om, et 2013. aasta tõnõ puul oles tuu, kui asi peäs olema selge. Tollele küsimusele ma vastuse nüüd sai, aga kui sõna sai võetus, siis küsü, et tuu lõppeesmärk, et kats asutust ütte panda, kas ma saa õigel aru, et tuu lõppeesmärk... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma, hää istungi juhataja! Hää ministriherr! Võta õiguse küsüdä võro keeleh, kuna viimätse rahva kokkulugemise aigu 75 000 eestimaalast ütel, et mõistva kõnõlda võro kiilt. Ja mu küsümine on ka sääne lihtne. Jutte on säänsit ja määnsit, aga võrokesele on kõrvu kostunu sääne jutt, et ministeeriumi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma! Üts küsümine siis viil. Mis ti plaanin siis om, kas tuu tulevane võro kultuuri tukev asutus om sihtasutus või om ta riigiasutus või määne tuu juriidiline vorm tuul täädusasutusel tulevikun olema saa? Loe lähemalt

09.10.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees! Minu küsimus on ühtsete pindalatoetuste kohta. Võiks ütelda, et Riigikogu liikmed on sellel teemal olnud üpris aktiivsed. Meie Balti Assamblee delegatsioon on allkirjastanud pöördumise Euroopa Komisjoni poole, maaelukomisjon ko... Loe lähemalt

08.10.2012 / 15:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:41 Arupärimine metallivarguste ja metalli kokkuostu punktide ebaseadusliku tegevuse kohta (nr 186)

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Kui õhtuks on kindlasti raha tarvis, siis maainimene mõtleb: "Kust õhtuks raha saada? Viin vanarauda." Kui ta on vanaraua ära viinud, laekub talle mõne tunni pärast ka arvele raha. Kui raha on aga juba kliendile ära makstud, siis kokkuostjal puudub võib-olla ta... Loe lähemalt

26.09.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:23 Planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Me teame, et planeeringud on kokkulepete ja kompromisside kogum, ja kui tõesti maakonnaplaneeringus saavutatakse kokkulepe mingi joonehitise rajamiseks, siis tuleb selleks teha märge kohaliku omavalitsuse üldplaneeringusse. Varem oli see aeg piiramatu, nüüd me ... Loe lähemalt

15.05.2012 / 10:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:45 Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea rahanduskomisjoni esindaja! Eks ta ole jah nii, et 1993. aastal oli maamaksu rakendamisel ridamisi loodusreservaate ja looduskaitsealasid, mis tõesti ei olnud maamaksu objektid. Aga elu on edasi läinud ja nüüdseks on väga paljud uued alad määratud looduskaitsealadeks. Nä... Loe lähemalt

18.04.2012 / 13:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:42 Averusprojektidest

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea peaminister! Kui averusprojektidest rääkida, siis selle otsa tegi lahti ju Vabariigi Valitsus programmi "Koolid korda!" ja Riigi Kinnisvara kaudu. Kohalikke omavalitsusi kutsuti üles hästi hoogsalt oma koolihoonete puhul hoonestusõigust loovutama Riigi Kinnisvarale. Algu... Loe lähemalt

11.04.2012 / 13:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:07 Ühisest põllumajanduspoliitikast

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister, tunnustan teid selle töö eest, mis te kolleegidega Euroopas teinud olete! Homme kohtub maaelukomisjon kolleegidega Läti ja Leedu parlamendist ning arutab sedasama küsimust. Aga minu küsimus on järgmine. Missugune teie arvamus nende kohtumiste tulemusena on:... Loe lähemalt

21.03.2012 / 14:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:11 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Väga austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Nagu me teame, reguleerib meie laudadel olev seaduseelnõu põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise korda. Me teame ka seda, et Euroopa Komisjon on oma järgmises finantsperspektiivis meile pakkunud toetusi, mis kaugeltki ei rahulda Eesti põl... Loe lähemalt

14.03.2012 / 14:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:40 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea komisjoni esindaja! Tulen tagasi sama küsimuse juurde, mille kolleeg Kalev Kotkas siin esitas. Missugused on põllumajandustootjate täiendavad kulud selle seaduseelnõu seaduseks muutmisel? Kas te enne esimesele lugemisele saatmist komisjonis seda teemat arutas... Loe lähemalt

07.02.2012 / 10:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:46 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea kolleeg Karel! Ma olen kindel, et keskkonnakomisjon, tehes seda otsust, keda määrata endise kolleegi Indrek Raudse asemel Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukokku, oli tõesti väga raske valiku ees, sest kaks väga toredat kolleegi – ajaloolase haridusega Tõnis L... Loe lähemalt

06.02.2012 / 15:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:58 Arupärimine Ida-Virumaa majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamise kohta (nr 89)

Kalvi Kõva: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Küsimus tuleb Sisekaitseakadeemia võimaliku asukoha kohta. Enne te siin minu pinginaabrile vastates ütlesite, et iga asi omal ajal. Valitsuse tegevuskavas on kirjas, et 2011. aasta teises kvartalis tuleb ära otsustada, kuhu Sisekaitseakadeemia ra... Loe lähemalt

12.01.2012 / 10:00 XII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maaelu arengu aruanne" arutelu

Kalvi Kõva: Head maaelu arengu aruande koostajad! Väga austatud istungi juhataja! Kolleegid! Head kuulajad! Mul on väga suur au esineda siin teie ees maaelukomisjoni nimel ja anda maaelu arengu aruande arutelu raames teile edasi maaelukomisjonis tõstatatud teemad ja mõtted.Nagu me varematest ettekannetest kuuls... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Kui oleks pakutud Rõugesse viimist, siis oleks mu vastus võib-olla teistsugune olnud. Aga olgu. Ei, ma arvan, et ministeeriumid peavad n-ö oma põhiolemuse poolest asuma Tallinnas. Kuid ma olen kindel, et 10% ministeeriumi töökohtadest on võimalik korraldada kaugtöövormis ehk kolm ametnikku, kes teev... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kindlasti peab ütlema, et kui me Riigikogu tööjaotust ei muuda, siis ei ole haldusreformi korraldamine maaelukomisjoni pädevuses, vaid see on põhiseaduskomisjoni pädevuses. Aga me võime seda arutada. Kui me seda komisjonis arutasime, siis sellest vaatenurgast, kas seda on tarvis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! See on tõesti suur probleem. Selle probleemi leevendamiseks loodi aastaid tagasi (ma ei mäleta, mis aastal see oli) Maaelu Edendamise Sihtasutus ehk MES. Toona pani riik igal aastal MES-i teatud summa, millega garanteeriti põllumajandustootjate laene. See oli väga tugev ja tore tugistruktuur ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kindlasti on palju neid probleeme, millele ei ole veel lahendust leitud. Aga ma peatun ühel teemal. Ministri käest küsiti, mida ta arvab maaülikoolist ja kas maaülikool peab jääma iseseisvaks või mitte. Minu arvates peab maaülikool jääma iseseisvaks. Probleem, millele me pole lahendust leidn... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, võib-olla tõesti see ettekanne selline tundus. Meie komisjon ongi selline tõsine, läheb probleemidesse süviti ja rõõmu meie komisjonis võib-olla nii palju ei ole. Aga ma ise maainimesena ja põlluharija-talunikuna näen küllaltki suurt lootuskiirt tunneli lõpus. Nii et ei ole midagi hullu, Kalev,... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma juba mainisin, et väga suur tugi maapiirkonnas mittepõllumajanduslike töökohtade loomisel on olnud Euroopa Liidu tugirahast. Võib-olla me peaksime selleks, et maal tekiks juurde mittepõllumajanduslikke töökohti, rohkem panustama ka riigisiseste fondide raha, mitte ainult Euroopa raha. Aga tänu ma... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma loodan, et enamus. Tõsist linnaelu on Eestis olnud sadakond aastat. Eks me kõik oleme maa- ja metsarahvas. Nii et ma arvan, et oma sisimas ja hinges me arvame kõik samamoodi. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma ei oska sellele küsimusele täpselt vastata, aga kindlasti on praeguse valitsuse tegemised mõjutanud töökohtade olemasolu maal. Ühelt poolt on loodud fonde ja tekitatud inimestele võimalusi küsida lisatoetust, et töökohti luua. Samas, kui me riigisektorit maal vähendame, siis käituvad riigiga anal... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Nendest meetmetest saab kas mittetulundusühing või ettevõte toetust ja nii saab ta oma eesmärke ellu viia. Ma arvan, et me võiksime järgmisel perioodil rohkem keskenduda n-ö kultuurilisele ettevõtlusele ehk võtta rohkem fookusesse piirkondlikku eripära ja toota põllumajandussektoris selliseid tootei... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kindlasti on vabatahtlikul päästetegevusel väga suur roll maaelu arendamisel. Kui me vaatame esimese Eesti Vabariigi aega, siis võitlused kohaliku priitahtlike pritsimeeste pundi pealikuks saamisel olid suuremad kui vallavanemaks saamisel. Nii et kindlasti siin ajaloost tulenevaid paralleele ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Võrumaa kontekstis on ühistulise tegevuse näiteid tüki maad rohkem, aga see selleks. Ma arvan ja tean, et tegelikult on ühistegevus prioriteet. Seda teemat on põllumajandusvaldkonnas vedamas tootjate katusorganisatsioonid, eeskätt talupidajate keskliit, kes on selleks saanud ka vahendeid. Need tegev... Loe lähemalt