Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 121Ava/Sulge kõik
04.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head ametikaaslased! Et tagada Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni pädevus ja usaldusväärsus ning hoida ära, et selle liikmeks saaksid kriminaalkorras karistatud inimesed, algatavad viis Riigikogu fraktsiooni – Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Eesti Reformierak... Loe lähemalt

20.01.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

Kalvi Kõva: Aitäh, hea aseesimees! Ma olen väga raskes seisus: ma tahaks pidada oma kõne pikema, kui rahandusminister keskmiselt kulutas küsimustele vastates. Aga selleks ma pean kolm minutit juurde küsima. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Igal juhul rahandusministrile aitäh nende põhjalike vastuste eest! Alustuseks nendin, et taas tuli tõdeda, et nii nagu maailmavaade siin saali ees vasakus nurgas ja taga paremas nurgas erinevad nagu öö ja päev, erinevad ka arusaamad Euroopast, Euroopa ühisest rahast, Euroopa solidaarsusest. T... Loe lähemalt

14.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Head sõbrad! Me oleme muutnud põhiseadust. Läheme sellel teel lõpuni ja anname noortele selle võimaluse! Aitäh! Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:14 Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea aseesimees! Head kolleegid! Niisiis, seaduseelnõu 97, riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu esimene lugemine toimus siin saalis 21. oktoobril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esitasid muudatusettepanekuid Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eesti Vabaerakonna fraktsioon... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ootan küsimusi suure heameelega. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Vabandust! Nagu ma ütlesin, oli ka Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek. See käsitles väga tähtsat riigilõivu. Nimelt, abielukande tegemise eest tõuseb riigilõiv eelnõu kohaselt 30 euroni, aga muudatusettepaneku kohaselt võiks see olla 20 eurot. Samasisuline muudatusettepanek oli ka Vabaerakonna... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Tõenäoliselt on siin võetud kõigi spetsialistide sõitudele kulunud summa ja jagatud sõitude arvuga. Meil oleks väga raske kehtestada juhuks, kui spetsialist sõidab Tallinna kesklinna ratastraktorit vaatama, üks riigilõiv, aga kui ta sõidab Nõmmele, siis teine lõiv. Või kui ta Võrumaal ringi s... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Kolleeg Andres Ammas juhtis tõesti tähelepanu sellele, kuidas seda arvutatakse, kas on arvestatud rendipindu, büroode hoolduskulusid. Ma pean ütlema, et spetsialistide palkade võrdlus komisjonis suurt diskussiooni ei tekitanud, aga võib arvata, et lennukit kontrollima minev ametnik saab tõenäoliselt... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma ütlesin, et me seda detailselt ei arutanud, aga ma vaatan komisjoni ametniku poole ja palun, et me esitaksime selle küsimuse Rahandusministeeriumile ja saadaksime vastuse kolleeg Põldarule. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel viis minutit vaheaega! Loe lähemalt

10.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:10 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Tere, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Vastu tulles meie kolleegi, hotelliomanik Kersti Sarapuu soovile, püüan ma teha ülimalt lühidalt. Nimelt, rahanduskomisjon arutas eelnõu 27. oktoobril. Komisjoni istungile oli kutsutud ka Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakon... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Alustuseks ütlen, et sel koosolekul me seda teemat ei arutanud. Ma aga sobran oma mälus ja mulle tuleb meelde, et kui me arutasime seaduseelnõu 41, siis oli küll küsimus sellest vaatevinklist, kas tohib luua mitut käibemaksuerisust. Meil on tänasel päeval 9% ja nüüd me loome juurde 14%. Mõnel... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Komisjonis me nii detailidesse ei läinud. Mulle ei meenu, et ma ise oleksin viimasel ajal mõnes Jõgevamaa hotellis ööbinud. Ju teil on nii. Aga võin ütelda, et Võrumaal Ala-Rõuge külalistemajas on arve peal kaks eraldi rida: majutamine ja toitlustus. Ma arvan, et Rõuge inimesed k... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Kindlasti on see otstarbekas. Ma vastasin eelmisele küsimusele, et seda, kui palju see tekitab halduskoormust, kui palju toob selle uue taseme loomine maksumäärade tabelis kaasa täiendavaid töötunde ja kui palju sellele kulub vahendeid, meil komisjonis arutlusel ei olnud, hea Andres. Loe lähemalt

21.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:11 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimese lugemise jätkamine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head sõbrad! Riigieelarvega on meil igaühel seotud omad ootused. Ja juba eelnõu üleandmisel oli siin saalis näha ja kuulda, et need ootused ei piirdu sugugi ühe aastaga. Meil tuleb aga endale aru anda, et kõigi vajalike kulutuste tarbeks meil põhjatut rahakotti ei ole. Samuti ... Loe lähemalt

16:16 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Eelnõu 66 esimene lugemine toimus siin saalis 30. septembril 2015. aastal. Muudatusettepanekute tähtajaks, 14. oktoobri kella 17.15-ks eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Eelnõu teist lugemist puudutavad otsused langetas rahanduskomisjon 15. oktoobri ... Loe lähemalt

16:53 Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 12. oktoobri istungil. Ei ole mingi üllatus, et küsimused olid peaaegu täpselt samad, nagu siin saalis just äsja kõlasid. Vastused pigem olid isegi natuke tagasih... Loe lähemalt

15.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Selle seaduseelnõu raames me ei avanud seda debatti, kas me peaksime mõned ained, mõned teenused, mõned kaubad veel lisama aktsiisiga maksustatavate kaupade hulka. Praegu lihtsalt on nii, et sõltumata sellest, missugustel põhjustel on üks või teine kaup aktsiisiga maksustatud, on need kõik õ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Komisjoni istungil, ma ütlen kohe, meil selliseid näiteid ja neid teemasid – kui palju üks või teine ettevõte elektrit tarbib või et seal võiks olla mingeid vähendamisi, mingeid koefitsiente, mingeid süsteeme – arutelu all ei olnud. Kindlasti me võime seda ka komisjonis enne teisele lugemisel... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Tänud! Kindlasti mingil ajal, ma ei ütle seda aastanumbrit, kui elektriaktsiisi tõsteti, olid ka analüüsid olemas. Oma ettekandes ma tõin valitsuse seisukohast välja kaks aspekti: üks oli rahaline aspekt, mõju eelarvele, ja teine oli energiasäästu aspekt. Nii et valitsus ja ka komisjon ei lähtu oma ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma juhindun siin oma uskumuste ja oma veendumuste asemel eeskätt paberitest. Loen seaduseelnõu seletuskirjast, et seaduse jõustumise mõju riigieelarvele on võimalik arvestada 2016. aasta riigieelarve planeerimisel. Ja nii ta ongi. Kui siia oleks kirjutatud, et see on majanduskasv, siis ma ole... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Koolitoidu hind ei muutu, sellepärast et säilib praegune olukord. Küsimus oleks pigem selline, et kui me võtaksime vastu Keskerakonna esitatud otsuse eelnõu, siis kui palju riigieelarve koormus väheneks koolitoidule makstava toetuse tõttu, sest sellisel juhul ju elekter läheks mõnevõrra odavamaks ja... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Meil komisjonis selle koosseisu puhul ei saa ütelda, et oleks tavapärane kõik eelnõud, mille esitab opositsioon, kohe välja hääletada. Võib-olla see paari aasta jooksul saab tavaks. Aga kui tuua mõni positiivne nüanss, mis on elektri hinna vähenemisele kaasa aidanud, siis vaieldamatult on see... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Komisjonis me paraku, jah, seda ei arutanud, missugune peaks olema sotsiaaldemokraatide positsioon või arvamused. Aga mis puudutab elektriarve jagunemist, siis see ongi see teenus, mida me tarbijana tarbime, ja see koosneb eri komponentidest. Üks on elektri tootmine, teine on selle tarbijani... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Kindlasti ei ole aktsiisi vähenemine 70 senti ka ühele majapidamisele – ühele tavalisele perele, kelle elektrienergia tarbimise hind Eestis keskmiselt on 24 eurot – väike summa. 70 senti on teinekord väga suur summa. Aga see on suhteliselt väike selliste arvude juures. Loomulikult, 70 senti on suur... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: On raske vastu väita, et seda ütles viis minutit tagasi siit puldist Kalvi Kõva. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Rein! Sellele joonisele ma viitasin selles ettekandeplokis, kus oli see, millest komisjonis räägiti ja mis komisjoni liikmed küsisid. See oli üks küsimustest tõesti. Sellest joonisest jäi algul selline pilt, et Eestis on Euroopa Liidus kõige kõrgem elektriaktsiis. See oli ühe komisjoni l... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma ei väitnud midagi mingite uuringute kohta. Aktsiisi põhimõtteline olemus on ju selles, et suunata tarbija käitumist ja seda kõigi nende kaubagruppide puhul, millele aktsiis on pandud. Kui üks neist on elekter, siis aktsiisipoliitikaga suunatakse tarbija käitumist. Nii lihtne see, hea Jaanus, ongi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Mart! Kui ma oleksin rahanduskomisjoni esimees, siis ma võib-olla kaaluksin seda, aga ma olen pelgalt tavaliige. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Komisjoni aseesimees, eelnõu algatajate esindaja Tarmo Tamm komisjonis eelnõu raames ka mitmel korral vihjas sellele, et elektriaktsiisi alandamine aitab ehk Eesti konkurentsivõimet parandada. Aga nagu ma ütlesin, need arvud on, eeskätt just Eesti majapidamistele, suhteliselt väiksed, samas e... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Püüan siin kõnepuldis olla komisjoni ettekandja. Püüdsin ka oma kõnes suhteliselt selgelt tuua esile neid plusse ja miinuseid, mis komisjonis seaduseelnõu algatamisel arutelu all olid. Kui me nüüd tahame tulla eri erakondade platvormide ja koalitsioonileppe juurde, siis seda võib... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg Mihhail! Ootan su küsimusi põnevusega, need on alati huvitavad ja argumenteeritud. Aga ma arvan, et praegusel hetkel on elektriaktsiisi suurus just parajalt sellises tasakaalus, et see paneb mõtlema, aga samas ei piira tuntavalt eluks vajaliku tähtsusega tarbimisharjumusi. Ei ole... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Nagu ütlesin, seda teemat meil arutuse all ei olnud. Sain ka targemaks. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Mulle ei meenu, et me komisjonis oleksime arutanud, miks ühes või teises riigis on aktsiisimäär suurem või väiksem. Nii et ma ei ole analüüsinud neid riike, miks ühel pool või teisel pool see aktsiisimäär võib väiksem olla. Kindlasti võib tänaseks päevaks olla juba mõni riik, kus see on muutunud, ku... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Ma püüan heatahtlikult jääda komisjonis toimunud arutelu valgusesse. Ma ütlen veel kord, et me oleme kaugel sellest, et arutada komisjonis neid asju, mis puudutavad koolitoitu ja seda, kui palju üks või teine operatsiooniprožektor voolu võtab. Julgen teile väita, et elektriaktsii... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu nr 6 enne kaunist suve, 8. juunil s.a. Istungist võtsid osa kõik komisjoni liikmed, puudus ainult Martin Helm... Loe lähemalt

18.08.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

14:26 Riigikogu otsuse "Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (69 OE) arutelu

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid ja hea rahandusminister, kes sa siin kuskil maja peal oled! Alustuseks tahaksin rahandusministrit tänada nagu alati sisukate vastuste ja debati eest. Aga ma pean teda ka natuke kurvastama. Nimelt, sotsiaaldemokraatide tänast otsust ta oma töövõitude hulka lii... Loe lähemalt

11.02.2015 / 14:00 XII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks eelnõu (703 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ma olen plaaninud pikema kõne pidada järgmises koosseisus, nüüd teen lühidalt. Sotsiaaldemokraadid on kindlad, et meie programmiline seisukoht alandada kohalike omavalitsuste valimistel valimisiga on igati õigustatud ja ühiskond on selleks küps. Uskuge mind, see... Loe lähemalt

14.01.2015 / 14:00 XII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu 723 enne teisele lugemisele saatmist oma 8. detsembri 2014. aasta istungil. Kutsutud olid Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse... Loe lähemalt

18.12.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks eelnõu (703 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Peab ütlema, et meie valimiste tugitalad on kestnud tõesti paarkümmend aastat, kuid mööngem, et selle ajaga on oluliselt muutunud arusaamad demokraatiast, riigivalitsemisest ja ka kodaniku rollist. Üldine haridustaseme tõus ja infoühiskonna kiire areng, m... Loe lähemalt

17.12.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:29 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 10 muutmise seaduse eelnõu (749 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas seaduseelnõu 749 s.a 8. detsembri istungil. Nagu üks eelnõu algatajatest Jaak Allik mainis, on seda teemat nii siin saalis kui ka komisjonis arutatud hea mitu korda.Seaduseelnõu 749 arutusele oli komisjoni kutsutud Etti Kagarov, üks eelnõu ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Sõltumata sellest, kui pikk see protsess on – võib-olla menetlusaeg venib seal kuu või paari peale –, antakse seaduseelnõuga vähemalt võimalus seda kinnisasja müüa-osta. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Me saame seda täpsustada teise lugemise käigus, aga nii palju kui mina selle seaduseelnõu sisust aru saan, on silmas peetud ikkagi seda maavalitsust ja maavanemat, kus kõnealune maatükk paikneb. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kui see nii kirjas on, siis suur tänu! Loe lähemalt

19:46 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas ka eelnõu 769 oma 8. detsembri istungil. Istungile oli kutsutud eelnõu tutvustama Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin. Kuna ka seda eelnõu on nii nagu eelmistki maaelukomisjonis hästi mitu korda arutatud, siis anti väik... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Kuna komisjoni liikmed on oma otsustes vabad, siis nii need hääled jagunesid. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kolm punkti. Esiteks, seda eelnõu, mida me just alles hääletasime, ei olnud esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vaid meie kolleegid Etti Kagarov ja Jaak Allik. Teine punkt. Ma saan öelda enda seisukoha, miks ma ühe või teise seaduse poolt või vastu olin: eelmisel eelnõul olid... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma ei oska öelda, mis ühe või teise inimese mõtetes juhtub, aga aeg muutub ning kindlasti on paljude mõtted ja otsused ka ajas muutunud tulenevalt sellest, kuidas aeg on teinud oma korrektiivid. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Tarmo, see seaduseelnõu seda küll ei käsitle. Aga kui tulla tagasi eelmise seaduseelnõu juurde, siis maavanem küsib oma otsust tehes arvamust nii kaitse- kui ka siseministrilt. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg Mihhail! Peab ütlema, et seda ajatelge, millal inimeste mõtted muutuvad, meie oma maaelukomisjoni istungil ei arutanud. Loe lähemalt

19.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:41 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Olgu öeldud, et Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu on eeskätt ju see eelnõu, mis näeb ette rakendusakti maaelu arengukava toetuste ja otsetoetuste rakendamiseks tulevasel finantsperioodil. Me rakendame järgmisel perioodil k... Loe lähemalt

12.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:34 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ega mul polnudki plaani siia pulti tulla, aga kolleeg Siret Kotka tulihingeline sõnavõtt ärgitas mind siia siiski tulema. Head sõbrad! Me arutame täna Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu. Selle seadusega loome raamistiku, kui... Loe lähemalt

04.11.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Me teame, et Euroopa Liidu poliitikas on suur osa Euroopa Liidu ühisel põllumajanduspoliitikal. Me teame ka seda, missugune positsioon või seis Eestil seal on. Meie otsetoetused on Euroopa Liidu ühed väiksemad, me liigume küll keskmiste suunas, aga se... Loe lähemalt

12:55 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (694 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas seaduseelnõu 694 oma 20. oktoobri istungil. Oleme seda teemat maaelukomisjonis arutanud alates 2009. aasta kevadest. Tõesti, nagu kolleeg Mihhail Stalnuhhin ütles, neid kordi on olnud õige palju. Sellest tingituna on maaelukomisjoni liikme... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Minule teadaolevalt on neid kordi olnud paar. Ma möönan, et see regulatsioon on ehk liialt range, seepärast juhin tähelepanu, et kolleeg Jaak Alliku seaduseelnõus, mille ta üle andis, on see regulatsioon viidud, ütleme, mõne tuhvi võrra madalamale tasemele. Aga jah, otsustusõigus on oln... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Eldar! Jutt on järgmine. Tõesti, kui Riigikogu maaelukomisjon selle sisuga eelnõu varem arutas, siis esitas Kaitseministeerium oma vastuväite sellele. Maaelukomisjon palus Kaitseministeeriumil teatud ajaks teha analüüs, mis on need põhjused ja kas on mõistlik, et omavalitsused on oma ter... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Tarmo! Julgeolekuoht selgub tõenäoliselt tänu sellelesamale sisejulgeolekualasele analüüsile. Sa küsid, mis see oht on. Kui meil see oht oleks raudselt teada, siis ei oleks ju mingit analüüsi tarvis teha. Eks see selgub sealt. Sa küsisid, miks mina konkreetselt selle eelnõu vastu olin. ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, Helir! Tõenäoliselt ei suutnud sise- ja kaitseministeerium eelmise valitsuse ajal teha nii head koostööd, et see analüüs oleks valminud. Nüüd on selle lubanud teha Siseministeerium, ja nimelt järgmise aasta esimesel poolel. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Mihhail! Meil on kõigil oma arvamus. Inimestel ongi erinevad arvamused. Ja meil ei ole väga lugupeetud haridus- ja teadusministriga mingit arvamuste lahknevust ideoloogilisel pinnal. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Komisjonis me sellist vastust ei formuleerinud, aga ka praegu on võimalik Vabariigi Valitsuse loal see ost-müük teha. Kindlasti aga öelge neile, et Jaak Alliku seaduseelnõu tuleb üsna pea siia saali ja küll siis asjad lahenevad. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Komisjoni istungil seda arutelu ei olnud, aga varem me oleme seda arutanud. Jah, möönan, et see on teema, mida kindlasti peab käsitlema sellessamas Siseministeeriumi sisejulgeolekualases analüüsis. Samas me teame, missugused kohustused on võetud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigina. Neid ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg Enn! Jah, kardan küll. Loe lähemalt

22.10.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:16 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas seaduseelnõu 723 oma 13. oktoobri istungil. Algatajate esindajana andsid meile seaduseelnõust ülevaate Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand ning sama osakonna kaubandus... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kui see seaduseelnõu oli esimesel lugemisel, siis kolleeg Meelis Mälberg tõstatas põgusalt selle küsimuse, et puskariteemat siin ei ole ja nimetame seal ära, et neid alkohoolseid jooke, mis sisaldavad puskariõli, on alkoholiseaduse järgi kodustel meetoditel valmistada keelatud. S... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg Peeter! Ma kuulsin ka seda täpsustavat küsimust, mille sa esitasid ministrile. Me kindlasti võtame selle teema komisjonis enne eelnõu teisele lugemisele saatmist arutelule. Kui täpsuse mõttes on mõistlik parandada, siis me seda teeme. Ma kindlasti võtan enne teist lugemist sinuga ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh küsimuse eest! Jah, seaduseelnõu, mis siia saali saadeti, jätab siiski selle vastuolu n-ö aktsiisiseaduse ja alkoholiseaduse vahel alles. Kuid kui selline muudatusettepanek komisjoni lauale tuleb, siis me kindlasti arutame seda. Ei ole välistatud, et ka komisjon nendel teemadel enne eelnõu tei... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Valeri! Komisjonis meil seda arutelu ei olnud, kuigi me aeg-ajalt oleme väga süüvinud alkoholi n-ö kvalifikatsiooniklassidesse. Aga küsimusele, missugune see neljas grupp on, ei julge ma praegu siit puldist midagi vastata, kuna see meil sellel komisjoni istungil tõesti kõne all ei olnud.... Loe lähemalt

17.09.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:49 Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (642 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 642 enne teisele lugemisele saatmist kahel istungil: esmaspäeval, 8. septembril ja esmaspäeval, 15. septembril. Peab ütlema, et muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Komisjoni istungil me seda temaatikat laialt ei lahanud, kuigi möönsime, et tõenäoliselt on maaelukomisjon esimene komisjon, kes tulenevalt Vabariigi Valitsuse seadusest selle muudatuse teeb. Valitsemiskorralduse paindlikumaks muutmise huvides on nüüd ministri ametinimetus asendatud sõnadega ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Saan vastata ainult niimoodi, et meie komisjon lähtus oma töös vastuvõetud seadusest ehk Vabariigi Valitsuse seadusest. Me ei pidanud otstarbekaks hakata lahkama, kas see on totter või mitte. Loe lähemalt

16.09.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks eelnõu (703 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Kindlasti on see põhjendatud. Nagu ma oma ettekandes ütlesin, oleme andnud noortele ridamisi kohustusi ja õigusi juba 16-aastaselt. Anname neile siis võimaluse, õiguse kas või mõningal määral ka kohalike omavalitsuste valimiste kaudu oma elu kujundada. Sa tõid siin välja valimisea eri riikides. Aust... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Imre! Ma loodan, et meie põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste kuulis ka sinu küsimust. Ma usun siiralt, et põhiseaduskomisjon seda seaduseelnõu veel arutades kindlasti tõstatab küsimuse, kas me peaksime liikuma selles suunas, et anname kõik täisealise õigused 16. eluaastast. Ma arvan,... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Seda kindlasti mitte. Ühele esimestest küsimustest vastates ma möönsin, et jah, see on problemaatiline teema. Oluline on just see, kuidas me välistame, et koolis ei hakata propagandat tegema. Nii nagu ma ütlesin, on haridusministril, Eesti Noorteühenduste Liidul, meil kõigil enne... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma ütlesin, on selle seaduseelnõu algatanud 41 Riigikogu liiget. Enne selle algatamist me arutasime ja kaalusime erinevaid võimalusi tõsiselt. Kaalusime ka seda, kas laiendada muudatust Riigikogu ja europarlamendi valimistele, kuid ühine seisukoht kujunes selliseks, et lähem... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Nagu ma enne osutasin, on tõesti nii, et kui koolis räägitakse sisejulgeolekust ja turvalisusest, siis kutsutakse sinna politseinik või Päästeametist päästja. Tihti kaheldakse aga, kas poliitikut on ikka sünnis kutsuda, kui räägitakse poliitikast. Ma usun, et meil kõigil on ära teha suur töö, selgi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Väga palju vastuseid selles küsimuses on Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi tehtud mõjude analüüsis. Nad on teinud noorte seas küsitlusi ja on analüüsinud ka nende riikide praktikat, kes on valimisiga alandanud – Austria, paljud Saksamaa liidumaad. Nemad on jõudnud sellistele jä... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kui te juhtisite oma küsimusega tähelepanu koalitsioonileppesse kirjutatud kaasamisele, siis praegune valitsuskoalitsioon teeb kindlasti kõiki oma otsuseid vastu võttes ja eelnõusid siia saali saates väga suurt kaasamist. Selle seaduseelnõu puhul andis lõpliku tõuke Eesti Noorte... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma olen juba kolleegidele vastanud, algatasid selle eelnõu 41 rahvasaadikut. Kindlasti on nende 41 hulgas neid, kes arvavad, et see õigus võiks olla laiem. Kindlasti on ka neid, kes arvavad, et täpselt 16-aastastele aktiivse valimisõiguse andmine kohalikul tasandil on just õ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Tarmo! Kindlasti koolid erinevad üksteisest, kindlasti on väga erinevaid koole. Mõnes koolis on peale selle eelnõu vormumist seaduseks küsimusi rohkem, mõnes vähem. Me teame, kui aktiivselt meie kodukandis, Parksepa koolis noored küsivad, kui teadlikud nad on. Sellesse koolimajja on kut... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Nii nagu me seaduse seletuskirjast loeme, on põhiseaduse selle punkti muutmisel tarvis muuta ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust. Loodan, et meie head eksperdid põhiseaduskomisjonis veel arutavad neid teemasid ja annavad täpse vastuse, kuidas me kohaliku omavalits... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kui need ettepanekud tulevad, siis algatajad kindlasti arutavad neid. Ja kuna selle eelnõu menetlejaks on meil põhiseaduskomisjon, siis muudatusettepanekute saatus sõltub põhiseaduskomisjoni tahtest. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Tõesti, selle eelnõu algatasid 41 Riigikogu liiget, aga ka teie saate seda seaduseelnõu toetada, hääletades selle poolt. Ma loodan, et nii selles kui ka järgmises Riigikogus. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Seaduseelnõu 41 algataja diskussioonides see teema arutelu all ei olnud. Aga kui küsida minu arvamust, siis mina arvan küll, et seda võiks teha ja analüüsida. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Aus vastus on, et ei ole arutanud. Aga protsessi käigus seda kindlasti arutatakse, ja nagu ma ütlesin, peale nende lugupeetud ühiskonnategelaste on Eesti Noorteühenduste Liit teinud ridamisi ettepanekuid, mida selle aja jooksul tuleb tõsiselt analüüsida, arvesse võtta, ja siis tu... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See ei puuduta küll otseselt seda seaduseelnõu, aga kindlasti on meie noored sama tublid, sama sitked, sama palju kodumaa eest väljas nagu vabadussõtta kõndinud koolipoisid. Ma arvan, et kui peaks tulema selline aeg – mida, ma loodan, ei tule –, siis mina kindlasti usaldaksin neid. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Sellel teemal saime tõsiselt debateerida teie hea fraktsioonikaaslase Siim Kiisleriga konverentsil "Vote@16" ja ma tean, et teie fraktsiooni idee, soov, kuidas me seda iganes nimetame, on laiendada valimisõigust ka lastevanematele. Peab ütlema, et kõnealuse eelnõu kontekstis ei p... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kindlasti peaksime mõtlema. Kindlasti! Aga see ei välista seda, et me anname 16–18-aastastele noortele ka õiguse tulla valima. Ja nii nagu ma olen korduvalt ütelnud, viidates sellelesamale Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi uuringule, on noored motiveeritud tulema valima. Mul jääb üle... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg, küsimuse eest! Sellestsamast Anu Tootsi juhitud uuringust, mille tegi Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut – ma ei oska seda valimit praegu täpselt kirjeldada, uuring on mahukas, 60 lehekülge ja sellega saab tutvuda –, tuli välja, et just need 16–18-aastased väitsid, et nad ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Paljudel koolijuhtidel ja noortel on tõesti see hirm, et poliitikud hakkavad uksest ja aknast koolimajadesse tulema, eriti aktiivsel valimisperioodil. Toon ühe paralleeli. Kui koolis räägitakse siseturvalisusest, julgeolekust, kes siis rääkimas käib? Tavaliselt kohalik konstaabel. Kui räägita... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Seletuskirjas on mõeldud seda, et kuna ühiskond vananeb ja valimisiga on piiratud praegu 18. eluaastaga, siis on tendents, et nende inimeste osatähtsus, kes on eakamad, suureneb. Ei ole mõeldud nii, et selle seaduseelnõuga hakkaks rahvas meil kohe noorenema ja sünde tuleks olulis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Need 41 Riigikogu liiget ei kaalunud ega arutanud seda, kui paljusid Riigikogu liikmeid ja kuidas me kaasame. Me arutasime selle muudatuse sisu üle, et kas piirduda ainult kohalike omavalitsuste valimistel aktiivse valimisõiguse ea langetamisega või laiendada seda ka teistele va... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, Mihhail! Ma loodan, et sa vastasid sellele küsimusele. Ka nüüd jääb lõigatud õigus. Võiks ju küsida, miks me alla 16-aastasele ei anna valimisõigust, miks me teiste seaduste puhul seame ühe või teise õiguse puhul vanusepiirangu. See on valiku koht. Mul oli nii nagu sinulgi vestlus ühes perer... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Minule ei ole teada, et kellelgi oleks varjatud tagamõte endale sellega hääli saada. Nagu ma ütlesin, varivalimised näitavad, et noorte hulgas jaotub toetus erakondadele üsna sarnaselt üldiste valimistulemustega. Nii et ma ei julge väita, et see oleks olnud algatamise põhjus. Või... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kindlasti on paljud noored valmis osalema kõikidel valimistel, aga algatajad on arvamusel, et liigume sellel suunal edasi samm-sammult. Nagu ma tõin välja, on just kohaliku tasandi otsused ehk noortele kõige olulisemad, sellised, milles nad tahaksid juba praegu mitmesuguste komis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea kolleeg Tarmo! Võib ütelda, et ma olen väga suur noortevolikogude fänn. See kohalik omavalitsus, kus kunagi sai oma leiba teenitud, oli üks esimesi, kus noortevolikogu loodi. Ja tänase päevani seal valitakse noortevolikogu, mitte ei määrata. Aga nii nagu ma oma ettekandes toonitasin, meie... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Mul on siiralt hea meel võimaluse eest tutvustada teile 41 kolleegi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadust kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks ehk seaduseelnõu 703. Eelnõu algatamise õiguslikuks aluseks on Eest... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, jah, ma arvan, et valimisaktiivsus kasvaks sellega. Me kaasame oma kodanikud juba varem otsustusprotsessi ja see kindlasti suurendab valimisaktiivsust. Mina olen selles kindel. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg Peeter! Kuna sa oled praegu viimane küsija, siis luba anda poolhumoorikas vastus: kui vaadata mu oma pere pealt, siis minu tütar on aktiivsem kui mina omal ajal. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg Kadri! Need 41 Riigikogu liiget, kes selle seaduseelnõu algatasid, pidasid tõesti silmas seda, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel langetataks aktiivse valimisõiguse iga 18 aastalt 16 aastale. Aktiivne valimisõigus on õigus valida. See ongi niimoodi, et ei ole õigust kan... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Olen päri. Sellest on siin juba juttu olnud, et andes noortele alates 16. eluaastast valimisõiguse, peame neid poliitiliselt natuke rohkem harima. Seda on toonud välja ka Eesti Noorteühenduste Liit oma kirjas, mille ta saatis põhiseaduskomisjonile. Ma loodan, et just see, kui nad tunnevad, et... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Olen tutvunud põhiseaduskomisjoni protokollidega – selle mõttekäigu te tõite välja ka põhiseaduskomisjoni istungil. Seaduseelnõu algatajate arvates peaks valimisiga olema siiski sätestatud põhiseaduses. Kuna valimisiga on suhteliselt tähtis ja me ei rutta seda kogu aeg muutma ning sellega piltlikult... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Kadri! Kui sa võtad eelnõu seletuskirja, siis selle punkti 2 "Kehtiv õigus" viimane lõik ütleb, et muudatuse jõustumise korral tuleb muuta ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust. Nii see on. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Liisa! Tundub, et ega seda loogikat ei olegi, ja ma loodan väga, et selle seaduseelnõu menetlemine siin Riigikogus avab uksed ka paljude teiste teemade aruteluks. Kas või näiteks need teemad, millele juhtis tähelepanu Imre Sooäär ja millele teie tähelepanu juhite. Ehk me jõuame kunagi sinnamaani... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma enne ütlesin, olen selle teema üle mõnevõrra debateerinud kolleeg Siim Kiisleriga konverentsil "Vote@16" ja mul on selle idee kohta veel hulk küsimusi. Kui ma saan temaga veel paar korda debateerida, eks ma siis kujundan ka oma seisukoha. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Minu elukogemus selles küsimuses on näidanud, et sinu nimetatud kahte kooli, kutsehariduskeskusse ja riigigümnaasiumi minekul jäävad õpilased valdavalt ikkagi oma elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse. Kuna nende küsimuste otsustamine on riiklik, siis kohalikud omavalitsused kutsehariduske... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kas seda seaduseelnõu soovib mingi väike grupp noori? Ma ei usu seda, sest eelnõu eestvedaja ühiskonnas on Eesti Noorteühenduste Liit. Eesti Noorteühenduste Liit koondab suurema jao Eesti noorteühendustest. Ma arvan, et nad on neid asju oma foorumitel ja muudel üritustel arutanud... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma olen siiralt veendunud, et meie 16-aastased noored on küpsed osalema valimistel. Ma usun, et väga paljud neist noortest, kes koolis osalevad aktiivselt mitmes noorteorganisatsioonis, soovivad kohaliku elu küsimuste otsustamisel kaasa rääkida ja tahavad teha seda ka valimiste kaudu. Ma arvan, et ... Loe lähemalt

25.02.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015". 2013. aasta täitmise aruanne

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Seda aastaraamatut sirvides jääb silma pilt, kus on Iisaku priitahtlike pritsimeeste 1986. aastal valmistatud Mercedes. See on üks uuemaid vabatahtlike päästjate töömasinaid Eestis, valdavalt on päästjate töömasinad valmistatud enne seda aega, kui ka teie s... Loe lähemalt

11.02.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis" eelnõu (583 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Enne kui ma küsimuse juurde lähen, avaldan oma nördimust. Eesti panusest kõnealuses missioonis lugesin ka mina ajalehest. Seda oleks tõesti võinud enne rahvasaadikutega rohkem arutada, nii riigikaitsekomisjonis kui ka muudes debattides. Aga minu küsimus on niis... Loe lähemalt

29.01.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:17 Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Seda maad, mis on jätkuvalt riigi omandis, on tulevikus plaan maksustada sihtotstarbeta maa maksustamishinnaga. Kas te selle eelnõu ettevalmistamisel kaalusite ka teisi maa sihtotstarbeid, et on näiteks ärimaa, maatulundusmaa, metsanduskõlvikud, metsamaakõlviku... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea komisjonipoolne ettekandja Tarmo! Minu küsimus on, et kas te komisjonis arutasite eelnõu ka sisuliselt. Praegu on tehtud ettepanek maksustada reformimata riigimaid sihtotstarbeta maa maksustamishinnaga, mis on kolm-neli korda odavam kui näiteks maatulundusmaa või näiteks... Loe lähemalt

21.01.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:44 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (544 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ja hea kolleeg Aivar! Mul on siin üks paberileht, kus on kirjas minu kõne, aga ma panen selle siia kõrvale. Aivar motiveeris mind hoopis teisest asjast rääkima.Head sõbrad, me teame, et viimaste aastate jooksul on 50 000 inimest Eestist ära läinud ehk siis Eesti... Loe lähemalt

13.01.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:13 Arupärimine parvlaevaliikluse tuleviku kohta (nr 369)

Kalvi Kõva: Aitäh, Riigikogu esimees! Hea minister! See suund, et riik endale laevad muretseb ja ise operaatoriks hakkab, iseenesest mulle meeldib. Aga mind teeb murelikuks selleks ette nähtud aeg. 2016. aasta oktoobris peaksid need laevad olema valmis inimesi peale võtma ning mandri ja saarte vahel sõitma hakk... Loe lähemalt

11.12.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Vajaduspõhine õppetoetus

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Me teame, et kui me vajaduspõhise õppetoetuse süsteemi välja töötasime ja seda rakendama hakkasime, siis me eeldasime, et õpilasi, kes seda toetust küsivad, on palju rohkem, kui tegelikult selle toetuse taotlejaid oli. Kas te olete mõelnud lisameetmetele v... Loe lähemalt

13:54 Muud küsimused

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Minu küsimus on kaitseminister Urmas Reinsalule, kes on täna küll peaministri ülesannetes. Me teame, et lõppeva aasta eelarves on Kaitseministeeriumi real ka mõned sellised objektid, mis ei kuulu Kaitseministeeriumile, aga mida rahastati Kaitseministeeriumi eelarvest. Nä... Loe lähemalt

04.12.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Euroopa Kalandusfondi toetuste mõju aktiivse kalalaevastiku püügivõimsuse vähenemisele

Kalvi Kõva: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Tunnen muret nende sadamate pärast, kus meie kalalaevastik randub. Me teame, et praegust finantsperioodi on jäänud mõned kuud, aga meie sadamate rekonstrueerimise toetusest on kasutatud ära suhteliselt väike osa või isegi 0%. Võib-olla oskate öelda, kas me sel... Loe lähemalt