Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 79Ava/Sulge kõik
13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud kolleegid! Kahtlemata on selle seaduse vastuvõtmine meie mereõiguse üks olulisi verstaposte. Väga palju on räägitud siin ilusaid emotsionaalseid sõnu. Eks sinimustvalge lipp mere kohal lehvimas olegi väga ilus ja emotsionaalne asi. Tegelikult ei ole see seaduseelnõu siiski niivõrd emotsio... Loe lähemalt

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud kolleegid! Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus m.a 17. detsembril. Esimene lugemine toimus k.a 15. jaanuaril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 22. jaanuariks ei laekunud eelnõu kohta Riigikogust ühtegi muudatusettepanekut. Nagu te tähele panet... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Kuidas nüüd öelda, kahtlemata ei ole see hea seadusloome tava, aga me komisjonis seda arutasime – sa ka ise viibisid sellel komisjoni istungil – ja kõiki asjaolusid kaaludes jõudsime suhteliselt ühesele konsensuslikule järeldusele – vähemalt hääletusel keegi teistsugust arvamust ei väljendanud –, et... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tegelikult oli meil ka komisjoni istungil sellest juttu ja komisjoni esimees pani Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikele väga selgelt südamele, et nad annaksid nendele pöördumistele väga selged vastused. Kindlasti on kahetsusväärne, et niisugune mõisteline segadus on tekkinud, see on... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Aitäh küsimuse eest! Ma tegelikult püüdsin seda selgitada, aga ma võin seda muidugi veel kord teha. Tõepoolest, vedelkütuse seaduses on selline statistika üleandmise võimalus olemas. Küll aga ei saa seda n-ö lasta turule aktsiisiseaduse mõistes. Aktsiisiseaduse mõistes on selline naljakas asi, et nu... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Aitäh teile selle motiivi sissetoomise eest! Eks needsamad küsimused olid meil ka komisjonis arutlusel. On toimunud konsultatsioonid Rahandusministeeriumiga, kas biometaani saab niisugusel kujul nimetada kütuseks, mida saab üle anda. Rahandusministeeriumis toimunud aktsiisiseaduse ja vedelkütuse sea... Loe lähemalt

29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja, te komisjonis arutasite, et üks pluss üks tuleks kokku kolm. Aga kuivõrd ikkagi on neid riske, et üks pluss üks võib tulla kokku 1,5? Kontrolli ühildamine sellise mingil määral seadusandliku tegevusega – kui levinud see on teistes riikides ja kas see on tavaks? On need ... Loe lähemalt

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kahtlemata on tegemist eelnõuga, millel on väga pikk eellugu. Vististi kahes või kolmes Riigikogu koosseisus on arutatud, kuidas meie merenduse konkurentsivõimet parandada. Hea kolleeg Erki Savisaar luges siin just ette selle ajatelje. See võib-olla jahutab seda ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Seda analüüsi me ootasime päris mitmel korral. Me võtsime komisjonis aja maha ja lõpuks see analüüs ka tuli. Nende arvestuste kohaselt – ei saa panna kätt südamele, et see on sada protsenti tõde –, aga nende arvestuste kohaselt on tegu 1–2 miljoni euroga, mis Eesti maksumaksjad võiks kaotada, kui võ... Loe lähemalt

15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:27 Sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Eelnõu, mida lugupeetud minister just tutvustas, oli esimesel korral majanduskomisjoni istungi päevakorras 18. detsembril ja ka eile, 14. jaanuaril. 18. detsembril otsustati üksnes see, et eelnõu tuuakse siia saali tänaseks. Ülejäänud protseduurilised ettepanekud... Loe lähemalt

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab peamise opositsioonierakonna seisukohta. Ma vaatan seda avalduse teksti ja neid muudatusettepanekuid ja mul tekib väga kahetine arusaam Reformierakonna positsioonist. Ma tean, et nende esimees Kaja Kallas on mitu korda öelnud, et Eesti toetab rände... Loe lähemalt

25.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:24 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Mul on protseduuriline märkus. Lugupeetud härra esimees, te ei järginud kodukorraseadust, sest te ei küsinud, kas esineja kõneleb fraktsiooni nimel. Saalis ei ole ühtegi Reformierakonna fraktsiooni esindajat ja see on ilmselt nende teadlik valik. Kõneleja ütles, et ta ei esinda fraktsiooni, aga omet... Loe lähemalt

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Värskendage mu mälu natukene! Kui ma ei eksi, siis selle seaduse ettevalmistuse ajal oli tervise- ja tööminister teie enda erakonnakaaslane Urmas Kruuse ja see eelnõu kiideti siin saalis heaks väga üksmeelselt. Nii teie erakond kui ka kõik teised hääletasid selle poolt.... Loe lähemalt

22.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:03 Arupärimine põuakahjudega toimetulekuks ebapiisavate meetmete kohta (nr 448)

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud arupärijad! Lugupeetud härra minister! Ma kindlasti ei oleks siia kõnetooli trügima hakanud, kui ei oleks kõrva väga teravalt kriipinud need lapsused, mis siin ennekõike arupärijate suust esile tõusid. Need vajavad natukene äraklaarimist. Loomulikult o... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Nüüd erakorralise olukorra väljakuulutamisest. Loomulikult võib erakorralise olukorra välja kuulutada. Võib-olla lätlased-leedulased kuulutavadki selle välja. Aga rääkides Läti või Leedu põllumeestega – olen nendega vestelnud –, nad ütlevad: mitte midagi ei ole sellest juurde tulnud. Tegelikult mitt... Loe lähemalt

15:59 Vaba mikrofon

Jaanus Marrandi: Kahtlemata ma ei oleks siia tulnud, aga ma juba kahtlustasin, et kolleeg Ernits tuleb siia lugulaulu rääkima, ja sellepärast ma siia tulingi. Võib-olla tuleb see sellest, et Peeter Ernits, kuigi tal hakkab neli aastat täis saama, väitis, et tema on noorpoliitik. Millal siis vanaks saadakse, kui juba... Loe lähemalt

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Sellest eelnõust torkab silma huvitav vastuolu. Päris kindlasti ei ole see tasuta ühistranspordi süsteem, mis praegu on, ideaalne, aga teie eelnõu ka tegelikult lahendusi eriti ei paku. See vastuolu seisneb nimelt selles, et ühest küljest te räägite, et anname otsustami... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu majanduskomisjon arutas eelnõu 664, mida teile siin just esitleti, 9. oktoobril k.a. Külalistena olid kohale kutsutud algatajate esindaja Andres Metsoja, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, R... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan! Teie märkus on mingil määral põhjendatud. Paraku pean tunnistama, et ega komisjon ei kutsu neid kohale. Külalised kutsub kohale komisjoni esimees vastavalt päevakorrapunktile, see on tema n-ö prerogatiiv. Me seda komisjonis ka ei arutanud. Võib-olla tõesti oleks olnud mõistlikum ministrid kut... Loe lähemalt

17.09.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine Vene mõjuagentide kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses (nr 442)

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud härra minister! Käesolev arupärimine lähtub kummalistest eeldustest, mingisugusest konverentsi ettekandest ja on selle ettekande meelevaldne tõlgendus, nagu ma saan aru teie vastustest. Samamoodi aimdub sellest arupärimisest justnagu soov naeruvääristada Eesti luureteenistust, Eest... Loe lähemalt

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:55 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) kolmas lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma ei oleks siia muidu tulnud, aga eelkõneleja sõnavõtt ikkagi tingis selle. Tema järeldus, et lisatööjõu Eestisse tulek hoiab palku kinni, on majanduse ABC kohaselt absoluutselt vale. Tegelikkuses on täpselt vastupidi. Selline mõtteviis, nagu siin eelkõneleja de... Loe lähemalt

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:31 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) kolmas lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Meie ees olev eelnõu 576 on seaduseelnõu, mis on siia saali lõpphääletusele jõudnud õige pika ja keeruka menetlustöö tulemusena. Paraku selle eelnõu kohta ei saa öelda, et kaua tehtud kaunikene. Õieti on see hea näide halvast seadusloomest, mida meie kogu siin en... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Vaidlustes väideti, et kogu otsustusõigus toetuste määramise üle läheb teisele riigiettevõttele ehk Eleringile. Võib minna ja tegelikult peabki minema, selle üle vaidlust ei ole, eriti kui tegu on kõigi energeetiliste küsimustega. Paraku oleks vaja suurema õigusselguse huvides kirjutada sisse täies... Loe lähemalt

19:16 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ma palun seda ettepanekut hääletada! Loe lähemalt

 21:00 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Tunnistan, et tegelikult oli päris nauditav kuulata sellist pikka arutelu, filosoofilist tiraadi. Ma ei ütle, et see kõik mulle just õhtul kell 9 väga meeldib ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: ... aga ma olen täiesti kindel, et hommikul kell 9 mõnes teises asutuses, kuskil kirikus, kõlaks selline filosoofiline arutelu väga hästi ja te saaksite seal suurepäraselt hakkama. Aga nüüd ma tulen ettekande alguse juurde, kui te ütlesite, et oleks vaja natukene huumorimeelt, et seda eelnõu mõista,... Loe lähemalt

30.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:57 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud Sven! Ma tahan jätkata selle koha pealt, kus sa lõpetasid Aivar Sõerdi küsimusele vastamise. Siin oli juttu vana skeemi alla mahtumisest: et tootja peaks olema hiljemalt 31. detsembril 2016 alustanud tootmisseadmega tootmist või vähemalt teinud midagi pöördumatut – ma ei hakka seda nimeki... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Meie ees olev eelnõu on teisele lugemisele jõudnud õige pika ja keerulise menetluse tulemusena. Paraku ei saa selle kohta öelda, et see on kaua tehtud kaunikene. Eelnõu on kokku pandud kolmest-neljast osisest, aga see on nagu vägisi kokku surutav pusle, mis kuida... Loe lähemalt

13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud senjöör Helme, kes te ennast eesti meheks nimetate! Te olete ise mõisahärrana ennast ühes intervjuus senjööriks nimetanud. See selleks. Aga teie esinemine siin on väga sügava demagoogia musternäide. Te olete mõelnud välja tohutu probleemi, nagu Eesti hümn oleks sattunud tohutu rünnaku all... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud senjöör Helme! Teie viimasest vastusest kuulsin ma esimest normaalset lauset, et kõik erakonnad võitlevad Eesti eest n-ö omal moel, aga nad võitlevad. Kogu teie tänase esinemise demagoogia on ju üles ehitatud võitlusele kui protsessile, et mõelda välja, nagu keegi tahaks sooneutraa... Loe lähemalt

12.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:39 Arupärimine Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta (nr 415)

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kindlasti võib hästi emotsionaalselt hästi palju rääkida, nimetada seda planeeritavat tehast papitehaseks, paberitehaseks, tselluloositehaseks, aga seda võib nimetada ka rafineerimistehaseks. Lähenemisnurki on üsna mitu. Mina küll arvan, et tänapäevane puidukeem... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: ... siis tuleb kindlaks teha, missugune on tegelik keskkonnakoormus – just nimelt tegelik keskkonnakoormus. Ja selles töös saavad kindlasti osaleda kõik juhtivad teadurid ja muud teaduslikud jõud. See pakub kindlasti võimalusi ulatuslikeks uurimistöödeks puidukeemia innovatsiooni vallas. Selles mõt... Loe lähemalt

07.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:08 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Teie ees on Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 532. Täna on teine lugemine. Eelnõu arutati kahe lugemise vahepeal mõnel töökoosolekul ja ühel komisjoni istungil. Komisjoni istung eelnõu arut... Loe lähemalt

20.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:39 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Eelmise eelnõu puhul tõid sa väga ilusasti välja, kui palju on Eesti ettevõtteid Kirgiisias ja vastupidi. Oleks huvitav kuulda ka, kui palju on Eesti ettevõtteid Jaapanis ja vastupidi. Kas selline informatsioon käis komisjonist läbi? Loe lähemalt

18.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine Keskerakonnaga seotud huvide konfliktide kohta põllumajanduses (nr 402)

Jaanus Marrandi: Lugupeetud härra minister! Te vastasite kolleeg Ammasele, aga tegelikult maksti veisekasvatusele ju ka eritoetust. Nagu siin palju juttu on olnud, veisekasvatusele toetuse maksmine on Euroopa Liidus n-ö otseselt võimalik, aga seakasvatusele ei saa niimoodi toetust maksta. Samas oli seakasvatuses kuj... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Mind tõi siia pulti natukene rääkima soov selgitada, mis asi üldse on põllumajandustoetus. Meil räägitakse põllumajandustoetusest sageli niisuguses võtmes, nagu rääkis ka eelkõneleja, Vabaerakonna daam, justkui oleks tegemist sotsiaaltoetusega. Põllumajandustoetu... Loe lähemalt

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimese lugemise jätkamine

Jaanus Marrandi: Suur tänu! Loe lähemalt

14:10 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Komisjonis ei olnud meil veel seda täpset nimekirja, need andmed tulid hiljem. Tõesti, sellest nimekirjast selgub, et on ainult 29 isikut, keda see 5000-eurone tagatisraha puudutab. Küll oli meil komisjonis hästi emotsionaalne ja dramaatiline kiri uuelt kütusemüüjate liidult. Tundus, et inime... Loe lähemalt

12.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:27 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Teie ees on teisel lugemisel eelnõu 381, s.o alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus k.a 6. veebruaril. Esimene lugemine toimus 22. märtsil ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks pandi tookord 5. aprill. ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: ... valmistas ette juhtivkomisjon ja see võeti vastu konsensusega. See puudutab alkoholireklaami, mille puhul kehtib põhimõte, et see ei tohi kujutada positiivset õhkkonda. Ettepanekus on toodud loetelu, mida ei või alkoholireklaamis näidata. Muudatusettepanek nr 12 on sotsiaalmeedia konto kohta. S... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Eesti rahvakultuurist tulenevalt on kõik inimesed vähemal või rohkemal määral alkoholitarbijad. Seetõttu olid alkoholitarbijate arusaamad päris kindlasti ka esindatud. See puudutab nii head küsijat, siinkõnelejat kui ka tõenäoliselt teisi komisjoni istungil osalejaid. Aga nendest piirangutest nii pa... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Terve eelnõu on koostatud sellise strateegilise dokumendi, milleks on alkoholipoliitika roheline raamat, andmete põhjal. Selle rohelise raamatu ettevalmistamist, mis käsitleb alkoholipoliitikat laiemalt, alustati aastal 2011 ja ettevalmistustöös osalesid väga paljud organisatsioonid, ettevõtted ja ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ma arvan, et terve rea juhtnööre annab kaasa seletuskiri ja kogu see arutelu, mille käik on ju tegelikult teada. Nagu ma kirjeldasin ja ka protokollidest nähtub, oli arutelu üsna pikk. See, mida seadusandja ja eelnõu algataja on selle kõige all mõelnud, tuleb arutelust ka väga selgelt välja. Ma ei r... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ma arvan, et selle eelnõu arutelu on päris kindlasti kaasamise hea tava näide. Enne selle eelnõu esimest lugemist toimus avalik istung, kus osales üle mitmekümne esindaja. Täpselt samamoodi oli ka nüüd istung, kus oli umbes kolmkümmend osalejat. Kogu selles protsessis, kuidas on selle eelnõuni mitme... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Väga hea küsimus. Ma tulen juba kolmandat või neljandat korda tagasi alkoholipoliitika rohelise raamatu juurde, mille üks eesmärk on väga selgelt kirjutatud – vähendada alkoholi tarbimist noorte hulgas. Mida hiljem alkoholi tarbimisega alustatakse ja mida vähem seda tehakse, seda elujõulisem on kaht... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Alkoholi tarbimist ei tohiks käsitleda n-ö meeleolu loova ja positiivse tegevusena. Alkoholireklaamis ei tohiks kajastada loomi ega inimesi, ka animeeritud kujul mitte. Samuti on piiratud kellaaegu. Alkoholireklaam on näiteks televisioonis viidud veel hilisemale ajale, et lapsed seda näha ei saaks. ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Jah, sa saad väga õigesti aru. Tunnistan oma eksimust selles küsimuses. Hea kolleeg eksitas mind oma küsimusepüstitusega. Vastus on, et jaemüüki võib piirata kõikides asutustes, ka kasiinodes. Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Igal kauplusel on vaja analüüsida, kas tal on või ei ole võimalik paigutada alkoholi võimalikult eraldi. Ja kui see ei ole võimalik ruumilise lahenduse või ruumi suuruse tõttu, siis ei tulegi midagi teha. Ka eelnõu eelmine kontseptsioon, kus oli see 450 ruutmeetri piirang, nägi ette seda, et väikest... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Kahtlemata tuli. See oli üsna oluline osa kogu sellest arutelust, et mis on "nähtava" ja "märgatavalt nähtava" vahe. Aga nagu ma ka ühele teisele küsimusele vastates välja tõin, on siin väga suur osa ikkagi väljakujuneval praktikal ja juhendmaterjalidel, mida on iseenesest koostöös kaupmeestega võim... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ma olen aru saanud, et see eelnõu ei puuduta nimetatud juhtumeid, sh seda näidet, mis sa tõid. Need ülekanded on teistsuguse põhimõtte järgi tehtud, need ei ole siin koostatud saated. Ja ilmselt ei ole siis võimalik neid ülekandeid ka ära lõpetada või katkestada. Mina olen sellest asjast nii aru saa... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ma arvan, et kui kaupluse juures on kirjas, et see on Viru Valge ostmise koht, siis ei ole see tõenäoliselt tavamõistes alkoholireklaam. See on seotud selle ettevõtte nimega. Aga ma oskan kohe tuua ka ühe väga lihtsa seaduses oleva lõike: alkoholireklaamis sisalduv teave peab olema esitatud tootekes... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Mul oleks väga lihtne vastata, et seda küsimust komisjonis ei arutatud ja et aktsiisipoliitikat alkoholiseadus ega reklaamiseadus ei käsitle. Küll aga on alkoholi kättesaadavust, reklaami ja kõike seda tõepoolest rohelises raamatus käsitletud. Nii et see kokkulepitud poliitiline printsiip on igal j... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tegelikult tuleb teha vahet sponsorreklaamil ja lihtsalt alkoholireklaamil. Neil on vahe. Praegusel juhul on tegemist sponsorreklaamiga. Seda esiteks. Teiseks, ma ei saanud aru sinu küsimuse mõttest, kui sa rääkisid suurkaupluste eelistamisest maapoodidele. Nagu ma siin ühele teisele kolleegile vast... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Kahtlemata oli see jutuks – üsna põgusalt küll –, aga meil ei olnud kohapeal väga head reklaami asjatundjat. Seda, kustmaalt algab alkoholi- või mõne kaubamärgi reklaam mingisuguses teleseriaalis, on väga raske esile tuua. Ja küsimus on ka selles, millised on Eesti sarjad ja filmid ning millised on ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Eks needsamad ametkonnad, kes on seda ka seni teinud, sest alkoholireklaamil on teatud piirangud ju praegugi olemas. See puudutab neidsamu asutusi, kes näitavad alkoholireklaami teles või toovad selle kuuldavale raadios. Kõigepealt peavad need asutused ise enesekontrolli raames seda jälgima. Aga jah... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Poliitika on teatavasti kompromisside kunst. Eks soovitigi otsida sellist lahendust, mis oleks ühelt poolt võimalikult vastuvõetav laiale osaliste ringile ja teiselt poolt ikkagi täidaks seda eesmärki, mis oli sellele eelnõule püstitatud. Siin ei oska nagu rohkem midagi öelda. Eesmärkidest on siin ü... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ei tohiks kasutada. Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud küsija on ise viibinud kõikidel samadel komisjoni koosolekutel, kus minagi. Niimoodi seda küsimust ei käsitletud. Samas ma saan aru sinu murest teatud kellaaegade ja oluliste kuupäevade pärast, mil laiemalt alkoholi tarbitakse. Sinu kui täiskarsklase puhul on see selgelt arusaadav mure.... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Siin eelnõu seletuskirjas ma ei pane ausalt öeldes tähele väga selget numbrilist eesmärki. Küll aga on see väga palju aruteludest läbi käinud. Komisjoni istungitel on ka just sedasama, sinu nimetatud eesmärki välja toodud, et alkoholi tarbimine jõuaks sellele tasemele, nagu on rohelises raamatus. Se... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Oot-oot, ma ei ole rääkinud tervisele mõju avaldamisest praktika käigus. Ma olen siin küsimustele vastates rääkinud sellest, et praktika ja juhendmaterjalide koostamise käigus selgub, mida tähendab "märgatavalt nähtav" kauplustes, kui eraldatud alkohol seal on. "Märgatavalt nähtav" ja "nähtav" – ma ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ei, te ei saanud päris õigesti aru. Ma ütlesin ka eelmistele küsimustele vastates mitu korda, et komisjoni aruteludes peatuti väga pikalt mõistetel "nähtav" ja "märgatavalt nähtav". Ja tegelikult tõin ma oma algses ettekandes välja ka selle tingliku vahe, mis on "nähtava" ja "märgatavalt nähtava" va... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud küsija, tänan teid selle hästi emotsionaalse küsimuse eest! Sellele on väga lihtne ja kerge vastata. Kõigepealt tuletan meelde, et selle eelnõu algatajad ei ole sotsiaaldemokraadid. Selle eelnõu algataja on koalitsioon, kuhu kuulub kolm erakonda. Seda esiteks. Teiseks, see eelnõu põhineb ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Kõigepealt, mis puudutab selle eelnõu ja rohelise raamatu eesmärke, siis roheline raamat on laiem dokument. See on päris mahukas dokument ja ainukese eesmärgina ei ole sinna kirja pandud see, et absoluutse alkoholi tarbimine inimese kohta on 8 liitrit. Seal on palju rohkem eesmärke. See on päris sel... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Kõigepealt sellest, et "märgatavalt nähtavuse" puhul on antud päris pikk üleminekuaeg: kui ma peast õigesti mäletan, siis jõustub see säte 2019. aasta 1. jaanuaril. Sinna on teatavasti veel üle aasta aega. Väga palju tööd on vaja teha Tarbijakaitseametil, kaubandusorganisatsioonidel ja võib-olla ka ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan küsimuse eest! Väga hea küsimus. Ka seda arutati tõepoolest komisjoni koosolekul, kuivõrd kontrollitav on sotsiaalmeedia. Algataja esindaja seisukohtadest lähtuvalt saab öelda, et mingi tähelepanujuhtimine on sotsiaalmeedias ikkagi võimalik. Näiteks saab kas või Facebooki puhul juhtida tähelep... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Komisjonis arutati muidugi peamiselt neid rohelise raamatu teemasid, mis seostusid just selle eelnõuga. Aga kuivõrd siin on sellest rohelisest raamatust palju juttu olnud, siis ma toon välja, et kas või sellesama alkoholi kättesaadavuse üks osa on ju hind. Ka see on meie ühiskonnas teema, mille üle ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Aitäh küsimuse eest! Niisugusel kujul, nagu te selle siin esitasite, seda päris ei arutatud. Küll aga olid meie komisjoni aruteludes tõepoolest olemas viited Rootsi ja Soome alkoholipoliitikale. Siin üks kolleeg Reformierakonnast tuletas meelde, et veel eelmises valitsuses oli selle eelnõu karmim va... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tegelikult tegi siiski algataja esindaja juttu ka sellest, et alkohoolikute puhul saab see spontaanne mõte, et võtaks ühe pudeli, ilmselgelt hoogu juurde, kui alkoholi väljapanek on väga selgelt nähtav. Selline oli algataja seisukoht. Teisalt on see muidugi ka noorte puhul tähtis. Aga ennekõike on n... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ei, küsija saab siin väga valesti asjast aru. Ei ettekandja ega keegi teine ei häbene, ma olen lihtsalt täpne. Küsimus on selles, et kõnealune poliitiline põhimõte on koalitsioonilepingusse sisse kirjutatud. See poliitiline põhimõte oli ühel või teisel moel ka eelmise koalitsiooni lepingusse sisse k... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan küsimuse eest! Ma tulen ikkagi tagasi selle juurde, et reklaamile on kehtestatud piirangud, siin ei ole mitte keelud ega käsud. Keeld on see, kui öeldakse, et alkoholireklaame on null, need on keelatud. Keeld on ka see, kui riigis alkoholi ei müüda, nii nagu on islamiriikides. Riigi ülesanne o... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan küsimuse eest! Ma tõin ka oma ettekandes välja, et sellel avalikul istungil ei osalenud mitte ainult alkoholitootjad, -müüjad ja -pakkujad. Laua ümber oli ka palju tervist edendavate organisatsioonide ja karskusliikumise esindajaid, arstiteadusüliõpilasi jne, jne. Seal oli ikkagi terve spekter... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Komisjonis ei käsitletud seda eelnõu niisuguse nurga alt, et Eestis oleks alkoholireklaam kuidagi pealetükkivam või rohkem piiratud kui näiteks Rootsis. Küll aga toodi ühes töögrupi arutelus välja, et näiteks Leedu lõpetab lähiajal alkoholireklaami näitamise üldse ära. Nii et meie lähiümbruse riikid... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Sellest sõnumist on siin küsimustele vastates väga palju juttu olnud. See on ühiskonna hoiakute kujundamine selliselt, et alkoholi tarbimine ei ole in. See ei peaks olema popp ega noortepärane. See ei peaks olema osa meie elustiilist. Sellise ühiskondliku hoiaku kujundamine on tegelikult otsestest p... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan! Mul on hea meel, et vähemalt 3% Riigikogu liikmetest tegeleb väga intensiivselt Rootsi alkoholipoliitikaga. Kui aga rääkida positiivsetest praktikatest, siis ma arvan, et kindlasti tuleb ja tasub õppida teiste riikide praktikast. Jah, ma olen ka kuulnud, et Islandil on väga häid näiteid tuua.... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Ma olen siin mitu korda rõhutanud, et see on ju tegelikult laiaulatuslikult kokku lepitud poliitika – see alkoholipoliitika suund, kuhu me praegu liigume. Selle väljatöötamisel on peaaegu kõik fraktsioonid oma sõna öelnud ja tõenäoliselt sellega ka nõus olnud. Vaid kaks väiksemat fraktsiooni ei ole ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan! Kuna mu nime nimetati, siis kasutaksin õiguse vasturepliigile ära. Kõigepealt ma täpsustan, et rahvusvaheliste spordivõistluste puhul ei ole tegemist muu asjaoluga kui sellega, et rahvusvahelist ülekannet ei ole võimalik takistada ja nii ongi sponsorreklaamid seal lubatud. Mis aga puutub stat... Loe lähemalt

13:55 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud kolleegid! Riigikogu majanduskomisjon arutas eelnõu 20. novembril k.a. Komisjoni koosolekule olid kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, MKM-i lennundustalituse ekspert Kertu Martšenkov, Lennuameti õigusnõunik Mari Reinfeldt ja Lennuameti lennutegevuse osakonna vaneminspektor... Loe lähemalt

07.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?" arutelu

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Head ettekandjad! Suur tänu kõigepealt põllumeeste ja maaülikooli esindajatele huvitavate ettekannete eest! Kriisid majanduses on väga tavapärane ja süsteemne nähtus. Nõudmise ja pakkumise vahekorra muutused turul on need, mis määravad hinna. Kui turul on liiga p... Loe lähemalt

06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine

Jaanus Marrandi: Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Eelmine esineja oli kirglik suitsumees, mina aga ei ole suitsetaja, kohe absoluutselt mitte. Ja ma ei oleks siia üldse mitte tulnud ka, kui ma ei oleks oma toas televiisorist kuulnud seda kirglikku juttu, justkui e-sigaretid oleks tervisetoode, mis on tervisele hä... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: See ei ole probleem. Üks ettekandja, hea daam Reformierakonnast, alustas sellest, et suitsetamine on pahe, ja jõudis lõpuks sinnani välja, et oleks mõistlik selle eelnõu menetlus katkestada ja mitte astuda järgmist sammu, et tubaka tarbimist piirata. No ei ole konstruktiivne! Vaatame nendele tegevus... Loe lähemalt

21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:13 Ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Selle eelnõu idee on ääretult sümpaatne, nii nagu ka see lõik, mille te vallavolikogu pöördumisest ette lugesite. Need põhimõtted on kõik väga-väga arusaadavad. Aga selle eelnõuga seoses kerkib siiski üks küsimus, just tehnilise vormistamise koha pealt, ja see puudutab ... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu arutelu siin saalis näitab, et kõik me oleme natukene saarlased või hiidlased, nii siit- kui ka sealtpoolt saali nurgast, sest tegelikkuses selle eelnõu mõttele ei ole ilmselt siin saalis keegi vastu. Kõik on selle poolt. Seda algset ideed, mille põh... Loe lähemalt

14.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (530 OE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Mulle jäi natuke ebaselgeks teie väljend, et Tanel Talve asemel te valisite Inara Luigase. Kuidas see väljavalimine ikkagi päriselt välja nägi? Äkki te natuke kirjeldaksite seda asja? Minu arust see valimine päriselt nii ei käi. Loe lähemalt

07.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:08 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine

Jaanus Marrandi: Tänan! Lugupeetud ettekandja! Mul on hea meel, et te otsustasite siin natuke tegelda maa või toiduga. Ma arvan kõigepealt, muide, et toiduga tegelemine peabki olema reguleeritud, et me teaksime, mida me sööme. Maast rääkides puudutate te iga eestlase jaoks püha asja, aga nii nagu teie erakonnal ikka... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Tänan! Mul on väga hea meel eelmise küsija üle, kes analoogselt minu küsimusega esitas oma küsimuses selle Läti näite. Tema oli siis kaheaastane poiss, kui mina alustasin maaga tegelemist: vallavolikogus otsustamine, sirkliga maamõõtmine, maa rendile andmine ja võtmine, maa müük ja ostmine. See kõik... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Tulles eelkõneleja jutu juurde, pean tunnistama, et täpselt ühe minuti tema jutust olin ma temaga peaaegu nõus. Aga edasi läks see jutt pullitegemiseks, nii nagu ta ise väitis teiste ettekannete kohta. Maateemad on tõepoolest sellised, mis kõigi kirgi üles kütavad... Loe lähemalt

Jaanus Marrandi: Kõigi nende muudatusettepanekute mõte on ju tegelikult olnud, et tuleb võimalikult kokku viia maakasutaja ja maaomanik, et nad oleksid suhteliselt üks ja sama asi. Ilmselt see oli ka põhjus, miks 1995. ja 1996. aastal  juriidilistele isikutele maa ostmist võimaldati. Sa võid ju keeleoskust ja kõike... Loe lähemalt