Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 314Ava/Sulge kõik
11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:12 Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Suur tänu teile selliste põhjalike vastuste eest, mis te esitasite tänase arupärimise ülevaate andmisel! Minu küsimus osaliselt haakub kolleeg Signe Riisalo küsimusega, mille ta esitas siis täiendavalt. See puudutab nimelt just, arupärimisele vastate... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus järgmine. Et kas teil komisjonis arutelude käigus ei tekkinud mõtet või keegi ei pakkunud välja ka seda, et nimetatud teemat, eriti kui nüüd nimetatud eelnõu on laienenud teatud aspektide lõigus, et seda võiks ka sotsiaalkomisjon aruta... Loe lähemalt

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:21 Ravimipoliitika

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Just töörühmast või moodustatud töörühmast minu küsimus ka tuleb, millele te eelmisele küsimusele ka vastasite osaliselt. Valitsus on moodustanud siis töörühma, et apteegireformiga tegeleda. Ja oma abi on pakkunud nii proviisorid kui siis ka ketiapteek... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Tänan, austatud eesistuja! Härra rahandusminister! Kui te juunis parlamendis alkoholiaktsiisi alandamise läbi surusite, siis põhjendasite seda sooviga tuua Eestisse tagasi alkoholiaktsiisina Lätti rännanud miljonid või isegi sajad miljonid eurod ja lubasite taastada põhjapiiril kokkutõmbunud alkohol... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh! Härra minister! Vastates minu esimesele küsimusele, mis puudutas 2020. aastaks planeeritavat alkoholiaktsiisi laekumist võrdluses 2017. aasta laekumisega (2017 oli see isegi suurem kui planeeritav laekumine aastal 2020), te ütlesite lõpuks ühe lause: "Hästi tehtud!" Ma sain aru, see oli eelnõ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:40 Haldusalas toimuv

Helmen Kütt: Suur aitäh! Austatud minister! Minu küsimus ei ole teile kindlasti üllatuseks. Ka mina tahan küsida olukorra kohta, mis valitseb teie haldusalas. Ma võin ette kujutada, kuidas te ennast valitsuse istungil tunnete. Olen ma ju ise ka minister olnud. See kõik aga kuulub palga sisse – ministrid teavad ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh! Nüüd on mul küsimus hoopis teisest vallast, aga siiski teie haldusalast. Kui eelmine justiitsminister andis siin aasta tagasi ülevaadet oma tööst – mul oli au seda kuulda –, siis ta rääkis väga palju sellest, et elatisraha määramises tulevad muudatused, tuleb seaduseelnõu, mis läheb kooskõlas... Loe lähemalt

12:49 Puudega inimeste liikumine

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Minu küsimus on samuti erivajadustega inimeste võimaluste kohta osaleda spordis. Meil oli sel teemal kohtumine spordi toetusrühmaga. On teada, et mured hakkavad pihta juba koolist. Kool kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusvaldkonda ja üldiselt eelda... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Ma loodan, et me oleme ühel meelel, et maaelu ei ole ainult põllumajandus. Sellesse tervikusse kuulub muudki. Täna oli sotsiaalkomisjonis väga pikk arutelu, mille käigus hooldekodude juhid, kes töötavad maapiirkondades, kurtsid töötajate puudust. Ka ei... Loe lähemalt

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Kas ma sain vastusest, mille te andsite Lauri Läänemetsale, õigesti aru, et KredEx-il on need vahendid olemas? Kas need vahendid on olemas samas mahus kui varem? Inimestel on tõesti mure nii kortermajade renoveerimisega kui ka maapiirkondadesse üürip... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Euroopa Komisjon on oma iga-aastases riigiraportis Eesti kohta korduvalt tõstatanud pensionide piisavuse teema. Kindlasti ei ole teile üllatus ka see, et kui vaadata vanemaealiste suhtelise vaesuse määra Euroopa Liidu riikides, siis on Eesti seal uhkel... Loe lähemalt

13:01 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Täna räägime sellest, kuidas meie isad ja emad ning vanaemad ja vanaisad hakkama saavad, kas nende pension võimaldab neil iseseisvalt eluga toime tulla, ja seda ka siis, kui jäädakse üksi. Keegi ei taha olla koormaks ega sõltuda teistest. Inimesed soovi... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Kui vanaduspension tõuseb 100 euro võrra kuus, siis see vähendaks 65-aastaste ja vanemate elanike suhtelise vaesuse määra 13,9 protsendipunkti ning kõigi vanemaealiste suhtelise vaesuse määra 16,1 protsendipunkti. Kõik need analüüsid ja andmed olid ja on Sotsiaalministeeriumis olemas. Me oleme oma ... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:42 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Te rääkisite midagi ka ajaperioodist, et oli viis aastat ja see pikeneb üheksa aastani. Kas seetõttu, kui see pikeneb üheksa aastani – see puudutab ka seda rahasummat – me hoopis ei kaota? Loe lähemalt

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:00 Regionaalne areng

Helmen Kütt: Tänan, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Ida-Virumaa on muutunud tunnustatud turismipiirkonnaks, ja seda ilmselt suures osas tänu seal elavatele ettevõtlikele inimestele, aga ka tänu meie presidendile ja ilmselt ka tänu mitmetele investeeringutele, mis on eri valitsuste ajal kultuuri valdkonn... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:22 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Kohe alguses ütlen, et tegemist on väga hea ja vajaliku sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadusega. Sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et selle asemel, et lammutada olemasolevat kolmesambalist pensionisüsteemi, tuleks otsida võimalusi selle paremaks ja efe... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Aitäh! Lugupeetud siseminister! Ma olen kogu aeg arvanud, et Eesti on riik, kus sotsiaaltöötaja, torulukksepp, politseinik, õpetaja ja ka siseminister ja teised ministrid, peaminister kaasa arvatud, elavad ikka seaduste järgi, mitte koalitsioonilepingus kokkulepitu järgi. Küllap see on üks dokument,... Loe lähemalt

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

Helmen Kütt: Lugupeetud eesistuja! Minul on protseduuriline küsimus. Tegelikult on ka Dmitri Dmitrijevil küsimus peaministrile. Miks tema viimane on?  Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud õiguskantsler, suur aitäh tänase ülevaate eest, aga veel enam selle töö eest, mida te iga päev koos oma meeskonnaga teete, seda nii Tallinnas kui ka üle Eesti ringi sõites, nõustades inimesi, sh ametnikke ja sotsiaaltöötajaid. Küsida oleks mitmeid asju, näiteks ... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Nimetatud teema arutelu toimus eelmise koosseisu ajal ka sotsiaalkomisjonis, kus, tõsi küll, teie kahjuks viibida ei saanud, aga olid kohal väga tublid ametnikud Haridus- ja Teadusministeeriumist. Ja täna, kuulates siin neid vastuseid ja kuuldes ka sed... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:05 Omastehooldus

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud peaminister! 15. mai infotunnis peaministri ülesannetes osalenud siseminister Mart Helme vastas minu tollasele küsimusele, mis puudutas omastehooldajate olukorda, järgmist: "See on üks meie ühiskonna väga selgeid valupunkte, seetõttu on see ka kõikide erakondade... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh! Vähemalt on selgus majas, et 2020 mingit konkreetset kergendust ei tule ja riigieelarves ka vahendeid ei ole. Lihtsalt võib-olla täpsustuseks ka seda, et vaatamata eelmise valitsuse mittetoetavale seisukohale, mis puudutas erivajadustega laste toetuse tõusu, tänu sotsiaalkomisjonile, mida sii... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased ja külalised ning ülekande jälgijad! Annan sotsiaaldemokraatide nimel üle sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse. Mis on selle lühikese, kuid väga olulise seaduseelnõu eesmärk? Kehtiva sotsiaalmaksuseaduse kohaselt on sotsiaalmaksu määr Eestis 33% mak... Loe lähemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Helmen Kütt: Tänan! Lugupeetud peaminister! Olen sama meelt teie tänases kõnes toodud seisukohaga, et peaminister peab olema kõigi Eestis elavate inimeste peaminister. Ma usun ka siiralt, et te tegelikult nii mõtlete, iseasi on see, kuidas Eesti inimesed ennast tunnevad. Ma esitan küsimuse, millele võimaluse kor... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Tänan! Austatud peaminister! Tulenevalt minu eelmisest küsimusest ja teie väga konkreetsest vastusest, et peaminister peab võtma vastutuse, vastates sõnaga "jah" ka kabineti ministrite käitumisele ja sõnavõttudele, on järgmine küsimus, kuidas see peaks väljenduma. See ei saa väljenduda ju ainult sel... Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine

Helmen Kütt: Härra eesistuja, suur aitäh! Mul on korralduslik küsimus. Ma saan aru, et Riigikogu esimees annab korralduse ja see täidetakse. Mõistlik! Kas samasugune korralduse andmise õigus on ka aseesimeestel? Ehk siis: kas peale teie korraldust lipp ära viia oleks aseesimees Siim Kallas võinud anda korralduse... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Tänan, austatud eesistuja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Mul on lühike küsimus ja ma palun ainult konkreetset vastust: jah või ei. Kas selle seaduseelnõu menetlemine vastab Riigikogus seaduseelnõu menetlemise heale praktikale? Loe lähemalt

Helmen Kütt: Palun kaheksa minutit! Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Tahan täna rääkida nii menetletava seaduseelnõu sisust kui ka menetlemise käigust. Küsimusele, kas menetlus vastab Riigikogus seaduseelnõude menetlemise heale tavale, saab lühidalt vastata ainult: ei vasta. Kaks nädalat menetlemiseks on selgelt vähe. Samas ma... Loe lähemalt

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:48 Riigi juhtimine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus puudutab Sotsiaalministeeriumi lasteosakonda. Ma ei eelda, et sa sellele kohe vastata oskad, aga ma tahan selle ära markeerida. Ja järsku sa tänu nende teemade arutelule valitsuskabinetis oled ikkagi asjaga kursis. Täna käis sotsiaalmin... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tunnen sind väga pikka aega sellise inimesena, kes teemade arutellu kaasab erinevaid osapooli, tahab kõik põhjalikult läbi arutada. Kas rahanduskomisjon on suunanud arvamuse küsimiseks selle eelnõu ka sotsiaalkomisjonile? On täiesti selge, et sellel on ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Ilmselt sa ei kuulanud mu küsimust hoolega. See, et kutsutakse komisjoni ministeeriumi esindajad, ametnikud ja ametite juhid, on loomulik. See on iga komisjoni töö. Minu küsimus oli, kas rahanduskomisjon on Riigikogu sotsiaalkomisjonile teinud ettepaneku teha ... Loe lähemalt

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:51 Riigieelarve prioriteedid

Helmen Kütt: Härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Viimasel nädalal on alkoholist rohkem räägitud kui Eesti leivast ja üldse toidust. Tundub, et Eesti Nokiaks on saamas alkohol, mitte haridus või teadus, meie teadlaste saavutused. Ja sellest on väga kahju. Minu küsimus peab aga silmas eelnõude menetlemise hea... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh vastuse eest! Mina ei ole väitnud, et alkohol on Eesti Nokia. Mina ütlen, et alkohol on Eesti Nokiaks saamas. Te olete tsiteerinud ja toonud välja erinevaid analüüse. Ma väga loodan, et Riigikogu rahanduskomisjon kaasab arutellu ka sotsiaalkomisjoni. Ja muidugi ma esitasin küsimuse teile ... Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:38 Omastehooldajate olukord

Helmen Kütt: Lugupeetud eesistuja! Härra siseminister peaministri ülesannetes! See on kõigile teada, et omastehooldajate olukord Eestis on väga halb. See olukord sõltub tihti elukohast, sõltub sellest, milline on omavalitsuse otsus, toetuste suurused on väga erinevad. Seda toredam oli lugeda kõigi kolme täna koa... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur tänu! Täpsustav küsimus on hästi lihtne. 1. juulist ma seda ei looda, aga kas 1. jaanuarist on loota, et sügava puudega inimeste hooldamise eest makstav hooldajatoetus tõuseb miinimumpalgani, nii nagu on teie programmis ka kirjas? Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:40 Valitsuskoalitsiooni ühtne sotsiaalpoliitika

Helmen Kütt: Tänan, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kõigepealt soovin teile jõudu ja meelekindlust sotsiaalministri väga raske, aga väga ilusa ameti pidamisel! Aga ma tulen tagasi lastekaitse teema juurde. Peale selliseid väljaütlemisi, mis väga paljusid sotsiaaltöötajaid ja eelkõige lastekaitsetöötajai... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Helmen Kütt: Aitäh, eesistuja! Austatud peaministrikandidaat! Kahetsusväärselt on viimase kahe kuu jooksul jäänud mulje, et teie olete peagi minister Mart Helme või Helir-Valdor Seederi juhitavas valitsuses, mitte vastupidi, et nemad on teie juhitavas valitsuses selle liikmed. Ja sellest on väga kahju. Teie täna... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:44 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) kolmas lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Sotsiaaldemokraadid muidugi toetavad Vabaerakonna algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu seaduseks saamist. Tegu ongi ülimalt tähtsa otsusega, mida puuetega laste pered, kus kasvab ligi 13 000 puudega last, on pikisilmi ... Loe lähemalt

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Annan teile ülevaate, mis toimus tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu teise lugemise ettevalmistamisel peale esimese lugemise lõpetamist 16. jaanuaril. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 2... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh, austatud küsija! Me ei saanud kahjuks seda arutada ja kompleksselt hääletada, kuna mitu algatajate muudatusettepanekut polnud korrektsed. Näiteks muudatusettepanekuga nr 2  sooviti tühistada tubakaseaduse § 81 lõike 2 punkt 5. Seaduses sellist paragrahvi pole. Me pidime neid ettepanekuid hääl... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Ma nüüd täpselt aru ei saanud, palun vabandust, austatud küsija! Mis nende muudatusettepanekute esitajate nimedega on? Need ettepanekud on esitatud kollegiaalselt ja kõikide puhul on protokolli kirja pandud minu küsimus, mille ma esitasin peale hääletust: kas kellelgi on pretensioone hääletuse kohta... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh teile küsimuse eest! See asi on nii protokollitud kui ka komisjonis räägitud. Selle kahe direktiivi, nr 15 ja 16 ülevõtmine algatati hilja, alles 10. detsembril 2018. Need käsitlevad salasigarettide avastamist ja sigarettide märgistamist. Tõepoolest, kui neid õigeks ajaks üle ei võeta, siis oo... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud Aadu Must! Sotsiaalkomisjon hääletas kõik muudatusettepanekud komisjoni istungil läbi – absoluutselt kõik, mis Riigikogu liikmed olid esitanud. Suures saalis on alati võimalus nii algatajatel kui ka fraktsioonidel nõuda hääletust ja seda kindlasti saab ka teha. Mina kannan siin ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh küsimuse eest! Ma saan vastata seda, et alguses jõudis komisjoni Sotsiaalministeeriumi seisukoht, mis toetas kuumutatavaid tubakatooteid ja neid puudutavaid muudatusettepanekuid. See seisukoht muutus peale selgitusi ja kooskõlastamist. Ma kordan veel seisukohta, mida meile selgitati sotsiaalko... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Siin oli mitu küsimust. Kõigepealt ma tänan paranduse eest! Tõepoolest, ilmselt mul oli keelevääratus. Me räägime muidugi tubakadirektiivi artiklite 15 ja 16 Eesti õigusesse ülevõtmisest, aga see oli ilmselt kõigile mõistetav viga, see vahest ei ole põhiküsimus. Sellest, et Riigikogu on kunagi hääle... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh selle küsimuse eest! Täpselt selliselt sõnastatud küsimust sotsiaalkomisjonis ei arutatud. Aga ma olen täiesti kindel, et 101 Riigikokku valitud Eestimaa parimat poega ja tütart suudavad oma peaga mõelda. Küllap me näeme seda kohe algaval hääletusel. Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Stenogrammi huvides ma tahan lihtsalt mõned asjad ära seletada, et inimesed, kes jälgivad seda arutelu, ei hakkaks hirmuga mõtlema, et me selle eelnõuga keelustame e-sigaretid. Igaüks võib jätkuvalt oma vanematele ja vanavanematele viia e-sigarette, et... Loe lähemalt