Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 366Ava/Sulge kõik
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud komisjonipoolne ettekandja! Ma võiks ju ka alustada, et me ju rääkisime komisjonides ja suures saalis ja te ei kuulanud, aga ma ei tee seda. Ma ütlen lihtsalt, et mul on väga hea meel, et komisjon üksmeelele jõudis, et seda tuleb muuta. Küsimus puudutab aga seda... Loe lähemalt

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjonis arutati ka seda, sellise ühendameti korral, kes võtab selle vastutuse, mis puudutab eesti keele õpet muukeelses koolis? Ehk siis probleemkomisjon eesti keele õppe alal, mis on moodustatud, on väga tihti põrkunud selle vastu, et m... Loe lähemalt

20.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:52 Perepoliitika

Helmen Kütt: Tänan, härra eesistuja! Lugupeetud rahvastikuminister! Minu küsimus on elatisabi puudutav. Elatisabi süsteem jõustus kolm aastat tagasi ehk siis 2017. aasta jaanuaris. Kuna see regulatsioon on sätestatud perehüvitiste seaduses ja perepoliitika kujundamine kuulub teie haldusalasse, siis küsingi, et k... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Suur aitäh, et te seda hoiate nagu vaateväljas ja sellele mõtlete. Mõelge siis selles osas ka, mis puudutas seda konkreetset näidet. Ja kui te kohtute heade kolleegidega, siis elatisabile lisaks on väga oluline teema elatis, mille kohta on läbi viidud suur uuring. See tõepoolest puudutab... Loe lähemalt

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorrast

Helmen Kütt: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud peaminister! Suur aitäh teile nii ülevaate kui küsimustele vastamise eest! Ma ei hakka siinkohas üle rõhutama, et see, et me täna oleme selles olukorras ehk siis eriolukorrast väljunud, on eelkõige Eesti inimeste, nende asutuste, valitsuse ja ka Riigikogu osa, m... Loe lähemalt

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kui haldusterritoritaalne reform sai läbi, siis oli juttu sellest, et viiakse läbi ka selline uuring või analüüs, mis puudutab sotsiaalteenuste paremat kättesaadavust ja milline on see olukord. Kui mina nüüd võtaksin inimesena lahti selle eelnõu l... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Tänan, lugupeetud minister! Õiguskantsleri Kantselei oma arvamust ei avaldanud, Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit küll aga oma arvamused avaldasid, need on siin lisas, mis on vabakondade kooskõlastused. Ja mind huvitab justnimelt tööandjate keskliidu ettepanek nr 1 või teema... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) kolmas lugemine

Helmen Kütt: Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Kohe alguses ütlen, et sotsiaaldemokraadid nimetatud seaduseelnõu ei toeta ja hääletavad sellele vastu. Miks? Täna on meil siin kolmandal lugemisel järjekordne kobarseaduse pakett, üks paljudest, mida Riigikogu on viimasel ajal pidanud arutam... Loe lähemalt

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kas teil komisjonis oli ka arutelu või kas te ise tunnete, et tegelikult on mittetulundusühingud, eriti seenioride mittetulundusühingud, kes on ka siiski, arvestades eriolukorra lõppemise järgselt, riskirühm ja eriti nende üldkoosolekute kokkutul... Loe lähemalt

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister, tegelikult te olete ju mõistlik mees, me jaurame siin juba nii pikalt ja ma saan aru, et ka teil on piinlik nendele küsimustele vastata ja ausalt öelda meil on piinlik ka küsida, sellepärast et me oleme segaduses. 30. detsembril tuli kiri, millele... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mulle tundub, et te tõepoolest kas ei mäleta, et valitsus on andnud arvamuse teatud eelnõudele, või lihtsalt ei taha mäletada, mis puudutab tänast arutelu. Kas ma tohin teile meelde tuletada, et Sotsiaalministeerium on andnud toetava seisukoha psühhiaatrilise... Loe lähemalt

18:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Teie ees on siis eelnõu 132 SE, see on siis pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus. Ja sotsiaaldemokraadid algatasid siis 13. jaanuaril selleteemalise eelnõu. Nii nagu ka seletuskirjas märgitud on ajendiks, miks me seda ka... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Olgu siis stenogrammi huvides loetud ka ette need sellele kirjale, mis siis 30. detsembril viie erakonna ja sotsiaalkomisjoni postkasti laekus, alla kirjutanud: Eesti Asenduskodutöötajate Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Lastearstide Selts, Eesti ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh, selle küsimuse eest! Austatud ametikaaslane! Teie ees on hetkel 132 SE, kus on nii pühade ja tähtpäevade seaduse muudatus kui Eesti lipu seaduse muudatus. See on algatatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 13. jaanuaril ja siin, kui on algatatud fraktsiooni poolt, siis üksmeel ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh esitatud küsimuse eest! Ma pean jagama teiega sedasama tunnet. Nii komisjonides kui ka tihti arupärimistel me kuuleme seda, et see on kohe tulemas, see on meil laudadel, see on meil ettevalmistamisel. Minu meelest võiks saada heaks traditsiooniks, et sellised head asjad tehaksegi siis ühi... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Jaa, hea Signe, ma võin öelda, et ma saaks ju lühidalt vastata, nii nagu Jürgen ütleb, et vasta hästi lühidalt. Muidugi ma arvan seda, et lastest peab rääkima igal päeval ja mitte ainult ühel aastal, ühel päeval aastas ja lipud laste auks või ka muude ametite või vanavanemate auks võiksid lehvida sa... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Kui täna üldse millegi üle heameel on, siis on see selle üle, et oleme rääkinud palju, pikalt, lastest ja nende päevast ning ka vanavanemate päevast, nende päevade tähistamisest ja meie kauni lipu heiskamisest neil päevadel. 30. detsembril 2019 said viis Rii... Loe lähemalt

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:39 Lapsed – elu pärast eriolukorda

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Eile oli juba uudiseid, mis puudutavad lastelaagreid ja malevate tööd suvel. Mul on suur palve, et te täna avaksite veidi rohkem kui need meediast tulnud numbrid. Teil on valitsuse tasemel arutelu olnud ja tegelikult kohalikud omavalitsused ootava... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh selle vastuse eest ja informatsiooni eest! Loodame, et siis järgmises infotunnis peaminister saab valgustada laiemalt, kui te neljapäeval valitsuse istungil seda veel rohkem analüüsite ja saate midagi rohkemat teada. Küsimus on seoses kooli lõpuaktustega. Ühel arupärimisele vastamisel sii... Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Helmen Kütt: Härra eesistuja! Mul on küsimus tuleviku osas. Järsku te oskate aidata ja anda nõu, siis me teaksime ka, kuidas saalis tulevikus käituda. Kui on protseduurilised küsimused, kas piisab sellest, et paned enda nime kirja, tõstad käe, teed mõlemat? Kuidas peaks edaspidi käituma, kui on protseduurilisi k... Loe lähemalt

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te tutvustasite küll põhiseaduskomisjoni seisukohti, aga te ei tutvustanud riigikaitsekomisjoni arvamust selle seaduse eelnõu kohta. Seal on väike vastuolu sisse kirjutatud. Järsku te tutvustate ka riigikaitsekomisjoni arvamust. See on esiteks. Ja teiseks .... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Tänan, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui 12. märtsil kuulutati välja eriolukord, siis oli ju teada, et see ei saa kesta aegade lõpuni, ta mingil ajal lõpeb. Kui Sotsiaalministeerium tutvustas meile esimest lisaeelarve paketti, loetles ära, millised rahalised eraldused, millised tegevuse... Loe lähemalt

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kõigepealt ma pean natukene korrigeerima teie ühte vastust, mis puudutas maski kandmist ja teie puldis olekut. Kindlasti ühtegi ministrit peale teid sinna enam ei tule, aga Riigikogu liikmeid tuleb mitmeid, nii arupärimiste esitajaid kui võib-olla ka v... Loe lähemalt

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) 

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Head ametikaaslased! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas siis 2. aprillil arupärimise sotsiaalminister Tanel Kiigele, mis puudutab hooldekodude kohatasusid ja eelkõige lähedaste iga-aastaselt suurenevaid maksukohustusi. Inimeste ja ne... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kas teie meelest on täna õiglaselt koheldud lastega ja lasteta eakad, kelle tervislik seisund vajab hinnatud vajadusel üldhooldusteenust tervisliku seisundi tõttu siis? Veel hullem, et on ju teada, et on ju 300 kohtuasja keskmiselt aastas laste või lastelaste... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Head ametikaaslased! Suur tänu kõigepealt ministrile vastuste eest! Aga kurb on see, et nendest vastustest ei tulnud sellist lootust. Lootus sureb teadupärast viimasena. Ja aasta 2022 on väga kaugel, ma kardan küll, et väga mitmed abi vajavad inimesed ja nen... Loe lähemalt

20:57 Arupärimine põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32)

Helmen Kütt: Lugupeetud eesistuja! Austatud sotsiaalminister! Hooldekodukoht pensioni eest on seni tegemata, kuna sotsiaalministri portfelli ja vastutust sotsiaaldemokraadid kand pole saanud aastast 2015. Aga õnneks tervise- ja tööministrid Ossinovski ja Sikkut on tervishoiu valdkonda siiski täiendavaid kergendu... Loe lähemalt

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Nii tore on sind siin saalis näha. Sa andsid väga sellise professionaalse, aga samas ka väga optimistliku ülevaate, tõsi, murekohti välja tuues. Eelnevalt on olnud ka europarlamendi laua peal väga tihti sotsiaalteemad. Ma tean, et need on rahvus... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma esitan teile kui komisjoni ettekandjale küsimuse. Ja te ei pea oma isiklikku seisukohta välja tooma. Kuna ma ei kuulu sellesse komisjoni, siis mind huvitab komisjoni arutelu. Kas komisjonis seda otsuse eelnõu arutades tuli ka küsimus komisjon... Loe lähemalt

15:04 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Kohe alguses ütlen, et sotsiaaldemokraadid toetavad Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu muutmise seaduse eelnõu ja hääletavad kindlasti katkestamisettepaneku vastu. Ühe sõna, "vaegkuuljatele" muutmine seaduses sõnadega ... Loe lähemalt

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mind kohe ajendas küsima teie vastusest tulenevalt heale kolleegile Kalvi Kõvale, kui te ütlesite, et te andsite nõu sotsiaalkomisjoni esimehele need eelnõud liita siis enne esimest lugemist, et te andsite selle soovituse. Ja nüüd mul oon küsimus ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister, ma väga tänan selle vastuse eest oma eelmisele küsimusele ja ma jään lootma teie peale. Aga tahan natukene teilt veel vastuseid saada. Kui me arutasime eelmisel nädalal sotsiaalkomisjonis seda kobareelnõu, mis täna siis on formuleerinud selliseks k... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Ma ei tahakski pikalt peatuda täna tutvustatud seaduseelnõu sisul, seda on teinud väga põhjalikult minister, siin on saanud esitada ka väga palju küsimusi, millele on saadud vastuseid. Ütlen lihtsalt, et vajalik on Sotsiaalministeeriumi poolt toodud nel... Loe lähemalt

Helmen Kütt: ... ning ka kohustust Vabariigi Valitsusele esitada mingiks konkreetseks tähtajaks, näiteks 1. oktoobriks uus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu. Sellele on oma kirjas viidanud ka õiguskantsler. Samuti vajab selgemat lahtikirjutamist ka kohalikke omavalitsusi puudutav. Ma tõesti looda... Loe lähemalt

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:58 Eriolukorras tegutsemine ja sotsiaalne norm

Helmen Kütt: Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Austatud riigihalduse minister! Eriolukord hakkab lõppema, kuid ega kroon- ehk pärgviirus pole kuhugi kadunud. Turvalist vahekaugust tuleks jätkuvalt jälgida, põhimõtted, et haigena tööle ei lähe ja peseme korralikult käsi, need peaksid jääma meie ellu enesestmõistet... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh selle vastuse eest! Muidugi, kohalikele omavalitsustele jäi ka spiikri armust 40 sekundit vastamiseks, et ülejäänud teema läks nagu maskide teemale, aga las ta jääb. Ühistranspordi tõite te ise väga hästi ka teemana lauale. Ma ei taha viktoriini teiega teha, aga ma siiski küsin, et kas te... Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister, suur tänu põhjalike vastuste eest! Ma arvan samuti, et selline tagasisidestamine ja olukorrast ülevaate tegemine saavad teoks kindlasti pärast seda, kui olukorrast on väljutud. Aga meedias oli infot ja tegelikult on ka mitmete õpetajate suu läbi k... Loe lähemalt

20:25 Vaba mikrofon

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Juba 3. juulil 2019 pöördus õiguskantsler Ülle Madise sotsiaalminister Tanel Kiige poole kirjaga, milles palus muuta psühhiaatrilise abi seaduse § 3 lõiget 2 osas, mis ei võimaldanud anda piisavalt küpsele ja kaalutusvõimelisele alla 18-aastasele noorele psü... Loe lähemalt

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:40 Mittetulundusühingute rahastamine

Helmen Kütt: Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud sotsiaalminister! Eelmise nädala lõpul tuli meedia kaudu murekiri, mille tõi puuetega inimeste koja poolt välja Monika Haukanõmm. See mure puudutas nende organisatsiooni 272 allorganisatsiooni, nemad on neile katuseks. Ma toon sellest kirjast üheainsa lause,... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur tänu selle vastuse eest! Mul on hea meel, et me mõlemad sama meelt oleme. Ma arvan, et väga-väga paljud organisatsioonid on selleks debatiks ja aruteludeks valmis. Aga mure, mis tegelikult on ja mille kohta ma tahaks teilt nüüd veel küsida seoses sellega, on see, et nendel 13 strateegilisel par... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Minu suur kutsumus ja armastus on sotsiaaltöö. Seda tööd tegevad inimesed teevad minu meelest üht maailma ilusaimat, kuid ka üht raskeimat tööd. Sellepärast soovin ma täna siit Riigikõne kõnepuldist neile tervist ja jõudu selle imelise töö tegemisel. Ee... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Hea ametikaaslane, Aivar, ma kõigepealt väga tänan sind lisaeelarve menetlusel ühele küsimusele vastamast. Kui esitati küsimus, mis puudutas eakaid, nende hoolekannet ja lähedaste kulusid seoses sellega, siis sa ütlesid väga tõsiselt ja väga õigesti, et Eestis on ebavõrdselt koheldud nee... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh teile! Mis puudutab hooldekodukohtade tasu, siis see on kindlasti teema, mida tasuks arutada. Seesama Soome näide, mille ma tõin, on üks variant. Ja kui omavalitsus ise ei loo neid kohti, siis ta ostab need hanke korras. Sellest tuleb ka hind, sellest tuleb ka kvaliteedi kontroll, nii et kõik ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest, aastail 2014–2015 olin mina sotsiaalkaitseminister. Mida me siis alustasime? Oli kaks asja, mis sai muide hiljem ära tehtud tänu Riigikogu koosseisu koostööle. Esiteks põhimõte, et hooldekodu on kodu ja samad abivahendid, mis oli inimestel kodus võimalik hankid... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Esiteks, see roll, mis praegu on sotsiaalvaldkonnas töötavatel inimestel, seejuures ka suur vastutus, mida kannavad hooldekodudes töötavad inimesed, on tõesti ühiskonda rohkem ka kõnetanud. Ma tahan kindlasti tunnustada ka ESTA-t ehk Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, kes selle eriala tu... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aga, Kalle, ma luban, et pärast, kui saalist välja läheme, ma vastan kas või viiele. Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Et eelnõu on selles vormis, et tehtagu, oldagu jne, selle põhjus on lihtsalt see, et sotsiaaldemokraadid on kahjuks opositsioonis. Muul juhul oleks hoopis teine eelnõu: teeme, oleme ja paneme. Seda esiteks. Teine asi on see, et kahjuks me oleme algatanud eelnõusid, mida ei ole see saal t... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Tõepoolest, ma olin siis sotsiaalkomisjoni esimees, kui tõin siia rahvaalgatuse korras esitatud enam kui tuhat allkirja kogunud algatuse "Hoolduskindlustuse loomine Eestis". See oli aastal 2017 või juba 2018. Ja siis ma viisin end sellega kurssi, sain seda Kai Saksaga pikalt arutada. Sa... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh! Kui vähegi võimalik, lugege Sotsiaalministeeriumi uuringut ja analüüsi 2019. aasta juunist. See on eakate toimetuleku ja vaesuse teemal ja selles on väga selgelt välja toodud analüüs, mille käigus on vaadatud ka maailmapraktikat. Leitakse, et teise samba kaotamine on vale. Ma ei tahaks hakata... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh, Oudekki! Mul on väga hea meel, et sa tõesti eelnõu läbi lugesid. Aga kui sa lugesid läbi nii selle otsuse teksti kui seletuskirja, siis pidid nägema, et neis ei ole sõnagi, mitte ühtegi sõna hoolduskindlustusest. Mitte ühtegi sõna! Minu esimene eelistus on ka, et riik leiab selleks vahen... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Tõepoolest, hoolduskindlustuse teema meie eelnõus ei kajastu, ka mitte seletuskirjas, nii nagu ma ühele küsimusele vastates juba ütlesin. Komisjonipoolse ülevaate annab sotsiaalkomisjoni esimees. Aga ma võin küll öelda seda, et sotsiaalkomisjonis, kus oli kohal ka Sotsiaalministeeriumi e... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Mina tänan teid kõiki nii küsimuste eest kui ka sotsiaalkomisjonis väga hea arutelu eest!  Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh, eesistuja! Hea komisjoni esimees! Ma olen veidi segaduses. Sa andsid väga hea ülevaate sellest, mis toimus sotsiaalkomisjonis, ja ütlesid ühele küsimusele vastates: aga valitsuse eelnõu on parem. Ministeeriumi esindaja rääkis meile komisjonis, et selle aasta detsembriks alles koostatakse... Loe lähemalt

12:15 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Viimasele küsimusele vastamisest ma kuidagi nagu ergastusin. Ma küll põllumajandusest väga palju ei tea, ise olen üksnes potipõllupidaja, aga ma väga hindan põllumeeste tööd. Kas on mõistlik praeguses eriolukorras selline tasude tõus? Seda esiteks. Ja teiseks märgin, ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh teile, austatud eesistuja! Minul on küll teemakohane küsimus. Öelge mulle, millal viimati tõsteti neid tasusid, neid lõive.   Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! 27. veebruaril, kui see arupärimine esitati, oli aeg hoopis teine ja olukordki teine – oleme nüüd eriolukorras. Aga Ida-Virumaal on põlevkivi kõrval teine edulugu olnud turism, nii siseturistid kui ka välismaalased on selle kauni koha üles leidnud. ... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus tuleb § 17 kohta, mis puudutab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmist. Me küll menetleme siin seaduseelnõu, mille nimi on abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, aga vaadates sulgudes öeldut, keskendume me... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Ma tänan teid selle vastuse eest! Sotsiaalkomisjon puudutas seda teemat ka oma kirjas "Arvamuse andmine õiguskomisjonile". Tegelikult ei ole testimist seaduses sees. Kui see oleks seadusesse sisse kirjutatud või seletuskirjas ära märgitud – aga seal ei ole öeldud, et testitakse. Ma ei räägi abipolit... Loe lähemalt

18:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister, aitäh põhjaliku ülevaate eest! Mina ei kuulu kultuurikomisjoni, ei ole selle liige. Seepärast mul on üks selline küsimus. Te tõite välja neli asutust, millest me praegu räägime. Kas te oskate öelda, kui palju nendes asutustes on praegu töötajaid ja mis... Loe lähemalt

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:57 Eriolukorras tegutsemine

Helmen Kütt: Tänan, lugupeetud eesistuja! Austatud peaminister! Mulle oli väga sümpaatne, kui te ametikaaslase Kaja Kallase küsimusele vastates ütlesite, et inimeste tervis on prioriteet ja rahvatervise aspekt on oluline. Ma arvan samuti. Praeguses eriolukorras tegutsemisel on terviseaspekt kindlasti peatähtis, ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Aitäh ka vastuse eest! Minu küsimus puudutabki erakliinikute ja -praksiste plaanilise töö taastamist. Meile kõigile on teada see, et paari nädala tagune Terviseameti otsus peatada plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku tekitas palju küsimusi teenuse osutajate seas, samuti jurii... Loe lähemalt

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) teine lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Täna siin teisel lugemisel olev valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 on tunduvalt parem kui 2. aprillil esimesel lugemisel olnud samasi... Loe lähemalt

Helmen Kütt: ... või üleneja sugulase eest, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasunud. See jõustuks 1. jaanuaril 2021 ja seda saaks tuludeklaratsiooni täitmisel arvestada.Miks ma loodan teie toetusele? Loodan teie toetusele sellepärast, et juba 3. veebr... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Ma palun seda muudatusettepanekut toetada. Ja tehke siis ka selline kolmeminutine vaheaeg, et kõik jõuaksid saali. Loe lähemalt

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Austatud minister, aitäh põhjaliku ülevaate eest! Mina esitan küsimuse seletuskirja leheküljel 67 oleva seaduse kohta, milleks on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. Ma ei eelda, et te selle valdkonna sisulisele küsimusele mulle vastata oskate, aga sellise kaine talupojamõistusega võib-olla a... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on kaks küsimust, aga need tahavad hästi lühikest vastust. Esimene on selline: kas kõik need muudatused, mis puudutavad andmete avaldamist, on kooskõlastuse saanud ka Andmekaitse Inspektsioonilt? Ja teiseks: kui inimene on oma terviseloos märkinud ... Loe lähemalt

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kõigepealt suur aitäh teile pikalt ja põhjalikult vastamise eest! Ja need on tõesti olnud teie enda vastused, mis te olete Riigikogu liikmetele andnud! Need ei pruugi meile kõik meeldida, aga asi ongi maailmavaate erisustes. Ma tahan veel küsida FI... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Aitäh teile, et vastasite minu esimesele küsimusele, mis puudutas haigushüvitise maksmist 4.–7. päeva eest, täpsemalt FIE-sid ja nende toimetulekut. Nüüd tahan ma küsida elektriaktsiisi kohta. Elektriaktsiisi langetamine säästab eratarbijale suhtelisel... Loe lähemalt

02.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:00 Istungi rakendamine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Sotsiaaldemokraadid esitavad arupärimise sotsiaalminister Tanel Kiigele. Me soovime, et härra sotsiaalminister tuleks ja selgitaks olukorda, mis on tekkinud hooldekodu kohatasude puhul. Hooldekodu kohatasude suur hinnatõus on pannud inimesed sundolukord... Loe lähemalt

18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:30 Eriolukorras tegutsemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Kõigepealt ma tahan väga tänada ja tunnustada selle töö eest, mida teeb valitsuse kriisikomisjon ka selleks, et Riigikogu liikmetele tuleksregulaarselt informatsiooni. Ja tore, et see informatsioon hakkab liikuma ka nendele, kellel ei ole Skype... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur aitäh! Küsimus puudutab eriolukorda. Eriolukorras oleme alates 12. märtsist. Ja me tõesti kõik, sõltumata iste- ja seisukohast või ametikohast, oleme selles olukorras. Te ütlesite, et majandusmeetmete pakett tuleb lauale homme, tõenäoliselt lõunaajal. Avalikkusele peaks rõõmu tegema info, et se... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Helmen Kütt: Tänan, lugupeetud eesistuja! Austatud peaminister! Suur tänu teile tänase pöördumise ja ka küsimustele vastamise eest! Osaliselt hea ametikaaslane Kert Kingo minu küsimuse juba esitas. Ka mina olin üllatunud, kui läksin oma kabinetti, et arvuti tuua, avasin Eesti Rahvusringhäälingu kanali ETV ja sea... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Helmen Kütt: Tänan, lugupeetud eesistuja! Austatud komisjoni ettekandja! Mu küsimus oli muu, aga oma eelmises vastuses kolleeg Aivar Sõerdi küsimusele sa väga ilusti siin viitasid, et Riigikogu võtab vastu otsuseid – need inimesed, kes siin saalis istuvad. Samas, rahanduskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni inimesed... Loe lähemalt

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:17 Kriisideks valmistumine

Helmen Kütt: Suur tänu sõna andmast! Austatud peaminister! Eelmisel esmaspäeval ehk 2. märtsil kogunes sotsiaalkomisjon erakorralisele istungile, kus ametkonnad andsid väga hea ülevaate kõigest sellest, mis on seni tehtud, kuidas infot vahetatakse. Seda oli julgustav ja hea kuulda. Seal esitasin ma ettepaneku ot... Loe lähemalt

12:52 Omavalitsuste rahastamine

Helmen Kütt: Palju tänu sõna andmast, austatud spiiker, Riigikogu juhatuse esimees! Mul on küsimus, mis puudutab raha, täpsemalt omavalitsuste rahastamist. Tahtsin selle eelmises infotunnis esitada rahandusministrile, aga aeg sai enne otsa, kui ma sain talle küsimuse esitada. Kui vaadata, millised valdkonnad on ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Suur tänu vastamast, härra haldusminister! Ma tahan öelda, et kui te alustasite minu küsimusele vastamist selgitusega, mis on tasandusfond ja mis on toetusfond, siis sellest võiks küsijale jääda mulje, et vastaja ei valda teemat. Kui te minu küsimust kuulasite, siis teate, et ma rääkisin tasandusfon... Loe lähemalt

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Alustan kohe sellega, et ütlen Jürile suur aitäh! Aitäh selle eest, et eelmises koosseisus olid sa väga hea sotsiaalkomisjoni liige ja opositsioonis olleski toetasid, kui ma olin komisjoni juht ja me arutasime erinevaid seadusi! Sinu seisukoht ei sõltun... Loe lähemalt

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ka mina olen raudteeusku ja sõidan väga tihti Viljandi ja Tallinna vahet rongiga, nii et mul kõrv lausa puhkab, kui te rongiliiklusest nii hellalt ja hoolivalt räägite. Aga kuulates seda Rail Balticu teemalist arutelu, tekkis mul siin saalis is... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kui te sellele küsimusele vastata ei oska, siis ma olen rahul, kui te saadate e-kirja. Aga küsin ma ikka, sest mind see huvitab. Kui sihtotstarbelist raha, nagu on toimetulekutoetus, eraldatakse kohalikele omavalitsustele, siis ministeeriumil on pidev ... Loe lähemalt

Helmen Kütt: Austatud eesistuja, lugupeetud ametikaaslased ja sotsiaalminister! Täna esimesel lugemisel olev valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 146 kohta võib öelda nii mõn... Loe lähemalt

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud komisjoni esimees! Kuna esimesel komisjoni istungil, mida te väga põhjalikult kirjeldasite, ma ei osalenud, minu asemel osales seal Jevgeni Ossinovski, siis mul on just küsimus esimese istungi kohta. Kas sotsiaalkomisjonis tekkis kellelgi küsimus, kui palju... Loe lähemalt

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

Helmen Kütt: Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud komisjoni esimees ja ettekandja! Minu küsimus on komisjoni töö kohta, kohe kindlasti sa oskad mind selles osas aidata. Esimesel istungil, kus seda põhjalikult ja sisuliselt arutati, ma ei osalenud. Aga sa oled väga tublilt ka eelnevalt kutsunud ministri and... Loe lähemalt

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:10 Omastehooldus

Helmen Kütt: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mulle on väga sümpaatne, et te olete ikka seda meelt, et see teema on ülitähtis, ülioluline, ja nende inimeste aitamine on erilise tähelepanu all. Minu küsimus – võib-olla oleks parem, kui ma esitaksin selle rahandusministrile, aga vaadates pikka küsim... Loe lähemalt