Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 302Ava/Sulge kõik
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:03 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Et see konventsioon, ma saan aru siis, katab 58 topeltmaksustamise vältimise lepingut. Siin ma vaatan, Venemaaga on leping alla kirjutatud aastal 2002, aga see ei ole jõustunud tänaseks veel. Et kuidas tehniliselt Venemaaga allakirjutatud lepingule see konventsi... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Siin on selgelt kirjas, et Eesti puhul on, et Maroko ja Venemaa on ka need lepingud, mida see katab. Aga kuidas see tehniliselt käib, siis seda ma tahtsingi teada. Aga ma küsin seda, et need topeltmaksustamise vältimise lepingud, need on erineva mõjuga ka, ütleme, meie majandusele. Ütleme, need lepi... Loe lähemalt

17:13 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE) esimene lugemine...

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Ma küsingi, et vot seesama eelmine punkt, mis oli see suur konventsioon maksudest kõrvalehoidumiseks, et kas see konventsioon nüüd sellele Hiina lepingule kohaldub ka automaatselt või tuleb peale seda, kui see Hiina leping ka mõlema poole poolt kõik vastavad me... Loe lähemalt

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Austatud minister! Kõigepealt ütlen meeldetuletuseks, et arupärimine läks käiku septembri keskel. Vahepeal on möödunud poolteist kuud. Septembri keskel valitsus alles asus järgmise aasta riigieelarvet koostama. Teame, et tänaseks on riigieelarve valitsus... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Majandusministeeriumi esindaja on ERR-ile öelnud, et majandusministeeriumile on pandud ülesanne esitada novembriks riigiteede teehoiukava, milles kajastuvad ka kõikide põhisuundade 2 + 2 lõikude arendustegevused. Nüüd on see teehoiukava valmis saanud ja k... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Austatud minister! Tänane arupärimine ja vastuste kuulamine on väga ilmekas näide sellest, kui keeruline ja lausa võimatu on saada praeguselt valitsuselt informatsiooni konkreetsete tegevuste kohta. Jah, on tehtud suuri sõnu, kuidas neljarealised maantee... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Lõpetuseks ütlen ma seda, et teede raha väheneb järgmise aasta eelarves 14 miljoni euro võrra. Nii et teed ei ole sellele võimuliidule mitte mingisugune prioriteet. Tehakse ainult tühje sõnu, räägitakse averusest, aga kui vaatame konkreetseid tegevuskavasid, vaatame, kui suur on rahastust, siis seal... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Juba kevadel tehtud eelarvestrateegias ja nüüd ka järgmise aasta eelarves on kõvasti nn tulemusreservi raha. Küllap see raha kunagi tuleb, aga praegu ta näib sellise laskmata karu naha jagamisena. Kevadel juba panite seda tulemusreservi raha teadus- ja ar... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Riigi rahavoogude prognoos ei näita ülejääki ega tasakaalu ega puudujääki, aga seaduse järgi peab see olema näidatud. Ma ei leidnud seda teavet seletuskirjast ja küsisin selle eraldi välja. Rahavooliselt on eelarve 453 miljoni euroga miinuses. Nojah, see ... Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma vaatasin ümberkandmisi Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. Jälle pannakse 3 miljonit eurot SKAIS2 arendusele juurde. Sinna on lõpmatult palju raha pandud, seal tõesti raha põleb. Keegi rääkis, et teises pensionisambas raha põleb, aga raha põleb hoopi... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud komisjoni esimees! Me seda Sotsiaalministeeriumi värki arutasime ka rahanduskomisjonis. Ma pean silmas sotsiaalvaldkonna rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuse raha ümbertõstmist SKAIS2 arendusse, kus raha tõeliselt põleb, nagu me kuulsime. Raha ei põle m... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Jah, aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Te rääkisite oma ettekandes, et on vaja astuda veel samme või üht-teist teha, et relvade käitlemisel, relvaloa taotlemisel ja pikendamisel seda asjaajamist digitaliseerida. Vaadake, ma iga viie aasta tagant teen selle läbi. Ma pean, kuna mul on relv ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh vastuse eest! Ma saan aru sellest relvakaubitsejate poolest. Aga kui ma ise olen relvaomanik, siis seni oli mul relvaluba paberkandjal dokumendina, aga nüüd seda enam ei ole. Nüüd on kuskil registris elektrooniline relvaluba. Miks see niimoodi peab olema? Miks see ei võiks olla nagu autojuhilu... Loe lähemalt

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Tallinna linnahalli temaatika on igal juhul teie teema ja ma küsisin teilt eelmise nädala infotunnis selle kohta. Aga pärast teie vastust olin ma rohkem segaduses kui enne küsimuse esitamist. Ma küsisin konkreetselt selle kohta, et järgmisel aastal on lin... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Tallinna linnahalli renoveerimine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Peagi möödub kolm aastat sellest suurest päevast, kui Jüri Ratas eelmise valitsuse juhina väisas Tallinna linnahalli. Pool valitsuskabinetti oli kaasas, fotoaparaadid välkusid, kaamerad surisesid. Valitsuskabinet avaldas tahet linnahall korda teha, sinna... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Muidugi mul oleks palju täpsustavaid küsimusi, aga ma küsin nii palju, kui siin formaat võimaldab. Jüri Ratase eelmine valitsus andis juba aastaid tagasi teada, et aastal 2018 hakkab ehitus ja 2019 renoveerimine lõpeb. Aga ma küsin selle kohta, et järgmise aasta eelarves ei ole linnahalli real senti... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma vaatasin selle eelnõu seletuskirja. Siin on vähemalt kahes kohas kirjas, et indekseerimise tulemusel järgmisel aastal tõusevad pensionid 8%. Aga kui palju tõusevad järgmisel aastal pensionid teie erakorralise pensionitõusu tõttu? Mis see protsent on? Meenut... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Hea austatud juhataja! Austatud minister! Seni on hoolitsetud selle eest, et keskmist pensioni tulumaksuga ei maksustata. Keskerakonna juhitud valitsuse ajal läheb keskmine pension järgmisest aastast osaliselt tulumaksuga maksustamisele. Teine näide. Kui uue maksusüsteemi tõttu hakkavad inimesed roh... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen täiesti nõus teie hinnanguga, et selle teise samba lammutamist ei saa reformiks nimetada, vaid – nii nagu kõlas ka Eesti Panga seminaril – see on idee, mida katsetatakse. Aga oletame, et see läheb käiku, nagu rahandusminister seal seminaril lubas. Meil... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: ... ja vaesusriski näitaja kümne-kahekümne aasta pärast, kui me need viis alternatiivset abinõu välistame? Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Te tegite oma ettekandes tänuväärse ülevaate teiste riikide praktikast. Ja nii, nagu ka sellel Eesti Panga korraldatud seminaril kõlas, on teiste riikide praktika üldiselt näidanud, et vabatahtlikkus ei suurenda tootlikkust. Eelnevast ettekandest võis j... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma olen nõus eelkõneleja Heljo Pikhofiga, kes rääkis sellest, et Keskerakond armastab ennast ehtida võõraste sulgedega. Ta pidas silmas erakorralist pensionitõusu. Jah, tõepoolest, viimane erakorraline pensionitõus oli aastaid tagasi, aga see oli siiski aastatel 20... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Rääkige ära ka loo teine pool! Kui praegu analüüsid näitavad, et netoasendusmäär langeb, siis millega seda kompenseeritakse? Maksutõusudega või? Sotsiaalmaks on meil niigi kõrge, ma ei tea, millist maksu soovitakse tõsta. Edasi, pensioniea tõstmine. Kas riigivõlaga hakatakse tulevikus pensione makst... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Valitsuse suhtumist selle väga tõsise probleemi lahendamisse näitab ilmekalt see, et mõjuanalüüsid selle eelnõu kohta, mis siia Rahandusministeeriumist pidid tulema, tulid meie lauale täna hommikul pool kümme. Kui ma õigesti aru saan, siis valitsus loo... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud komisjoni esindaja! Me saime selle eelnõu mõjuanalüüsid Rahandusministeeriumilt täna hommikul. Kui need analüüsid oleksid olnud meil komisjonis laua peal, siis komisjoni arutelu oleks võib-olla võtnud natukene teise suuna või saanud natukene hõlmavama iseloomu. Ma... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Miks niimoodi on? Mis maksupoliitika see teil selline on?  Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:14 Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Eile andis valitsus pressikonverentsi, kus tutvustati järgmise aasta riigieelarvet, täna antakse see ka pidulikult üle. Eelarve seletuskiri vajab veel läbitöötamist, ta on küllaltki raskesti arusaadav, aga ma küsin üldise küsimuse. Teatavasti, kui valitsus eelar... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister, tänan muidugi selle vastuse eest! Eks me eelarve edasise menetlemise käigus, kui te tulete rahanduskomisjoni, vaatame neid asju natuke detailsemalt. Aga ma küsin veel siia juurde. Rahandusminister Martin Helme ütles sedasama teemat kommenteerides ja vastates küsimusele, kui... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma meenutan seda eelmisel nädalal rahanduskomisjonis olnud arutelu. Kui Eesti Panga Nõukogu esimees seda nimekirja selgitas, siis ta rõhutas – kindlasti ta rõhutas seda, mul on hästi meeles –, et ta peab oluliseks, et see koosseis oleks poliitiliselt sõ... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud õiguskantsler! Teie poole on pöördunud väga paljud inimesed, keda on tabanud ebaõiglaselt kõrge maksustamine seoses hiljutise astmelise maksuvaba tulu sisseviimisega. See loetelu, keda tabas kõrgem maksustamine, on pikk: aasta lõpus sünnitushüvitise saajad, koondamishüvit... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma annan enda ja veel mitme Riigikogu liikme nimel üle arupärimise majandus- ja taristuminister Taavi Aasale. Selle arupärimisega on ühinenud 16 saadikut nii Reformierakonna kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist. Asi on selles, et eelmisel n... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:37 Taristuinvesteeringud

Aivar Sõerd: Austatud eesistuja! Austatud minister! Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Härra Taavi Aasale, majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Suve algul te käisite majanduskomisjonis tutvustamas oma valitsemisala järgmise aasta eelarvekava. Ma ise seal ei viibinud, ma ei ole majanduskomisjoni liige, aga ma vaatasin neid slaide, mida te seal esitlesite. Mul on praegu teile küsim... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister, ma tänan selle vastuse eest! Ma küsin siia juurde veel seda, et novembriks peaks seniste põhisuundadega ettenähtud arendustegevused jõudma konkreetsesse teehoiukavva aastateks 2021–2030. Kui nüüd on plaan projekteerimisega mingil ajal edasi minna, siis ma küsin ikkagi nende... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Te olete kolm aastat olnud peaminister ja majanduses on olnud sellel ajal helged ajad. Aga eelarve on miinuses, nagu teie ütlete, allpool nullnivood, ükskõik mis positsioonist vaadata. Kui te siin esimestel aastatel alustasite, siis te ütlesite, et eelarve võib miinusesse... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Olge kena ja selgitage veel seda SKP lõhe asja. Ma arvan, mida te võite mõelda, aga ma tahaks kuulda, kas me saame ühtemoodi ja õigesti aru sellest lõhe asjast. Üldiselt on niimoodi, et ega prognoos midagi helget ei saa öelda, pigem on pangad oma prognoose allapoole korri... Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Meil kehtib riigisiseses õiguses üldine põhimõte, et kui maksukohustusest või deklaratsiooni esitamisest möödub kolm aastat, siis nõue aegub. Aga nüüd hakkavad eri riikide maksuhaldurid vaidlema ja siis tulevad veel need nõuandekomisjonid. Lõpptähtaeg on ... Loe lähemalt

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Euroopa Komisjoni liikme kandidaat! Te olete teada andnud, et üks teid huvitav valdkond on energeetika, teine on transport. Euroopa Komisjon hindab semestrite kaupa liikmesriikide majandusarengu kavasid. Kui vaadata, mis hinnangud Eestile on antud – need puudutava... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Lätis on kehtivas strateegias kirjas, et nad tõstavad igal aastal 1. märtsil aktsiisimäärasid, niimoodi mõõdukas tempos. Kui nad järgmisel aastal jätkavad samamoodi, nagu neil plaanis on, siis nende kange alkoholi aktsiisimäär tõuseb 20 euro ja 30 sendi... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Kui te lööte lahti alkoholikaubanduse uuringud, siis näete, et ei minda mitte ühe õlle järele, vaid keskmiselt võetakse viis õllekohvrit. On selge, et piirikaubanduse tõrjumine on keeruline optimeerimisülesanne. Seesama Rahandusministeeriumi mõjuanalüüs... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt ma tahan öelda seda, et alkoholiaktsiisi langetus on vajalik. Kui ulatusliku piirikaubanduse tekitas järsk alkoholiaktsiisi tõus, siis piirikaubandust tõrjuda saab vaid aktsiisi langetamisega. Tõepoolest on see, millega me praegu tegeleme, eelmise valits... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aga tõepoolest, piirikaubanduse tõrjumine on keeruline optimeerimisülesanne ja kui me läheme seda teed, et lihtsalt usume, et piirikaubandus kaob, siis tegelikkuses ei pruugi asjad nii minna. Kui me vaatame Rahandusministeeriumi materjale, mis laekusid peale selle eelnõu menetlusse andmist, siis näe... Loe lähemalt

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:16 Riigi eelarvestrateegia

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma võin teid natukene aidata. Need 100, 200 ja 300 miljonit on väike vigur rahandusministrilt. Nende ees ei pea olema mitte plussmärk, vaid miinusmärk – lihtsalt need märgid on segi aetud. Riigikontroll auditeeris olukorda ja uue perioodi alguseks on m... Loe lähemalt

12:37 Investeeringud eelarvestrateegias

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Elronile kolme või nelja uue rongi ostmine on olnud ammu päevakorral. See vajadus on teada ja sellesisulist valitsuse otsust on ka Elroni juhtkond ammu oodanud. On juba tehtud ettevalmistusi, et need rongid soetada. Aga riigi eelarvestrateegiasse see rongide ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osa eelarvestrateegias vaadates jäi mulle silma teede rahastamise valdkonnas kohalike teede rahastamine. Tänavu on selleks 51 miljonit, järgmisel aastal 34 miljonit ja edasi, järgmistel aastatel väheneb see summa... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud esimees! Austatud ettekandja! Ma pean üht asja küsima. Üldiselt on niimoodi – seda näitavad uuringud ja ka teiste riikide kogemused –, et kui me tahame piirikaubandusest lahti saada, siis me ei pea langetama aktsiisimäärasid naaberriigi omade tasemele. Väike vahe võib jääda. Uuringud... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlesite, et kahe õllekohvri järele minna pole mõtet. Kas te sellega olete kursis, et sellessamas KPMG uuringus, millele te nagu möödaminnes viitasite, on kirjas, et keskmiselt tuuakse kaasa viis õllekohvrit. Seda esiteks. Teiseks, teil on eelnõus ki... Loe lähemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud esimees! Head kolleegid! See eelnõu on kantud eesmärgist tõrjuda piirikaubandust. Me arutame sisuliselt sama asja, mis eelmise eelnõu puhul, aga kui me neid eelnõusid võrdleme, siis näeme, et selles eelnõus on välja pakutud teistsugused lahendused. Ja ka moodused, kuidas lahendusteni on jõ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Ma oskan vastata selliselt, et uuring, millele meie pakutud määrad tuginevad, tugineb küsitlusele. Ja küsitluse valim oli piisavalt soliidne. Kokkuvõtlikult: 33% õlleaktsiisi langetust viiks hinnaerinevuse Läti ja Eesti vahel allapoole taset kaks eurot õllekohvri kohta. See ka... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh selle küsimuse eest! Jah, see on väga õige küsimuseasetus selles mõttes, et ka meelemürkide probleemi käsitlemise praktikat tuleks muuta. Aga tulen tagasi alkoholi käsitlevate uuringute juurde. Konjunktuuriinstituut teeb igal aastal alkoholituru uuringuid ja mullu tehtud uuring näitas, et aast... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Läheme küsimuse algusesse tagasi, aastasse 2015. Ma käisin ka Valkas. Meil oli maakonnavisiit, erakonnad ikka teevad maakonnavisiite. Siis ma käisin spetsiaalselt seal Valkas neid poode vaatamas. Siis oli suhteliselt vaikne. Mul on pildid ka tehtud, ma panin need Facebooki üles – üsna vaikne ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Poliitiline valik ongi poliitiline valik. Seal analüüs puudub. Mina sain rahanduskomisjoni arutelust aru, et seal mingit analüüsi taga polegi. Noh, on vaadatud ühte analüüsi, on vaadatud teist analüüsi, aga nendes analüüsides välja pakutud lahendusi pole kasutatud. Eelnõu, mida me siin arut... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma arvan, et küsitluse valim 500 inimest on päris korralik valim. Ja ma kordan, et lisaks ostjatele küsitleti ka suuremate kaubakettide ostujuhte. Igal juhul on see soliidne valim. Mis puudutab noorte käitumist, siis see natukene väljub selle eelnõu raamest ja ka rahanduskomisjoni temaatika r... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Ma olen sellele küsimusele vastamisega kimbatuses. Selle elastsusega me väga palju targemaks ei saa, vaatame ikkagi reaalset olukorda. Kui 2017. aastal need tõusud tehti, siis esimene jutt, mis järgnes, oli, et piirikaubandust pole üldse olemas. Mis te räägite! Pärast seda hakati rääkima, et pole võ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Peale kütuseaktsiisi me võiksime veel rääkida gaasiaktsiisist, mida eelmine koalitsioon tõstis ikka väga julgelt ja uljalt: kohe 20% igal aastal. Ja see on ka oluline sisend tootmisel. Gaasiaktsiis ei mõjuta ainult tootmist, see mõjutab ka inimesi, kes kütavad gaasiga oma kodusid. See mõjutab isegi... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Me seda otseselt analüüsinud ei ole, aga praegune olukord on enam-vähem teada. Eelmine uuring näitas, et 2017. aastal tarbimine veidi kasvas, viimane uuring näitab, et see on veidi vähenenud. Aga see probleem tuleb ära lahendada. Ka tarbimise seisukohast ei ole vaja sellist asja, et Lätist ostetakse... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh küsimuse eest! Siin on väga suur erinevus. Kui me räägime õllest, siis eelmine eelnõu tahab selle toote aktsiisi langetada 25%, meie eelnõu 33%. Aga kui me räägime kangest alkoholist, siis meie tahame langetada ainult 4,3%, eelmine eelnõu 25%. See on väga suur erinevus. Aga põhiprobleem on ikk... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Kahe eelnõu erinevus on väga selge. Meie läheneme diferentseeritult. Selleks, et piirikaubandust tõrjuda, peab kehtestama optimaalsed aktsiisimäärad. Ja need määrad ei pea langema tingimata naaberriigi omade tasemele, piisab sellest, kui jääb vaid väike erinevus. Kui see erinevus on optimaaln... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! See on hea küsimus ja seda me küsisime ka maksuametilt. Ilmselgelt on siin ka varimajanduse aspekt juures. Tõesti tuuakse suuri koguseid ka edasimüümiseks, tuuakse organiseeritult, nii et asi läheb maksupettusteni välja. Kui ikkagi Läti maksumärgiga toode valatakse ümber ja müüakse Eesti mak... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Minul ei ole ka muid andmeid kui need, mis on Rahandusministeeriumi ametlikud andmed. Kõik saavad nendega tutvuda, need on avalikult üleval. Aastal 2016 oli piirikaubanduse maht 5–6%. Vaatame edasi: aastal 2017 oli see tõusnud 25%-ni. Konkreetne eelarveline kahju – noh, kui te vaatate Rahandu... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Kõigepealt, mis puutub piirikaubandusse, siis võtame sellesama lahja alkoholi: 25% turust on meil täidetud odavama lahja alkoholiga, kui oli isegi enne neid aktsiisitõuse. Läti hinnad on ju odavamad. 25% turust! Meie eelnõu ei taha langetada mitte kõiki aktsiise 33%, vaid ainult õllel, vein... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh selle küsimuse eest! Tootjad on oodanud väga kaua, et midagi tehtaks. Eelmine koalitsioon kõigepealt eitas probleemi. Piirikaubandust üldse nagu polnudki. Et las maksuamet läheb ja kontrollib – sellist asja üldse ei saa olla! Siis pidi see minema Euroopa Liidu tasemele: lepime Euroopa Liidu ta... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, see eelnõu ei käsitle tubaaktsiisi ja mul ei ole siin kaasas selle kohta käivaid numbreid. Ma ei hakka riskima, et peast mingeid numbreid välja käia. Aga ma tean, et nendegi aktsiiside puhul on probleeme laekumise ja prognoosidega. Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Piirikaubandusel on mitu negatiivset aspekti. Me võime sellest ka majanduskonkurentsi kontekstis rääkida. Aga põhiprobleem, mida me lahendame, on ikkagi see, et Eesti tarbija ostab aktsiisikauba Lätist, ostab selle, makstes Läti määraga maksu, ja maks laekub Läti eelarvesse. Eesti inimene tarbib sel... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Diislikütuse aktsiisi teema väljub selle eelnõu raamidest. Hindu võite vaadata – toksige internetti, ja tulevad hinnad kohe ette. Viimasel nädalal on nafta maailmaturu hinnad olnud väikses languses, aga kas selle mõju ka tarbijani jõuab, selles ei saa väga kindel olla. Aga mis puudutab süüdlaste ots... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Jah, eelnõu pealkiri hõlmab erinevaid aktsiise, aga see on vaid pealkiri. Eelnõu sisu käsitleb alkoholiaktsiisi, ei muud. Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Ei ole valesti arvutanud. Kui võrrelda nende eelnõudega, mis me eelmise koosseisu ajal algatasime, siis need olid erinevad. KPMG uuringut me kasutame esimest korda. Eelmised eelnõud lihtsalt nägid ette määrade langetamise 2017. aasta alguse tasemele ja ka selle mõju pidi olema erinev. Aga ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh selle küsimuse eest! Ma katsun sellele vastata, küsimus on arusaadav ja selge. Loomulikult, kui ühe eelnõu puhul nähakse ette õlleaktsiisi langetus 25% ja ka kangel alkoholil 25%, siis tootjad tunnetavad olukorda ühtmoodi. Kui teise eelnõu kohaselt lahja õlle aktsiisi langetataks 33% ja kangel... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma olen siin ja pingutan ikkagi selle nimel, et meie eelnõu leiaks toetust. Ja ma arvan, et see võiks leida toetust, sellepärast et see on hea eelnõu. Aga tõepoolest, meil seisavad veel arutelud ees. Meil on homme rahanduskomisjonis plaanis pikem arutelu turuosaliste ja muude huvigruppidega. ... Loe lähemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Te tõite ise selle rahapesuteema siia sisse. Ma olen teadlik sellest, et ma pean tsiteerimisel ja teie sõnade refereerimisel olema hästi täpne. Ma püüan seda teha. Ma arvan, et ma ei eksi ja ma olen õigesti aru saanud, et te olete süüdistanud ametkondi, sest see terroristli... Loe lähemalt

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:50 Eelarvestrateegia

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Kui me võtame lahti selle aasta riigieelarve, siis näeme, et preambulis on selgelt kirjas: eelarve eesmärk on Eesti väljaviimine majandusseisakust. Nüüd, kui see eelarve on neli-viis kuud kehtinud, tulid eelarvestrateegia uuendamise ajal teie valitsuse minist... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud peaminister! Mõnes mõttes on hea, et te 2005. ja 2007. aasta eelarve teema sisse tõite. Teisalt on halb, et te minu küsimusele ei vastanud. Ja veel halvem on see, et te eksitate jätkuvalt andmetega riigi rahanduse kohta. Aastatel 2005–2007 oli eelarve ülejäägis ja selle kohta on mu... Loe lähemalt

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Tänan kõigepealt ettekande eest, see oli äärmiselt huvitav! Ma tahan küsida teemal, millega te lõpetasite, ehk siis trahvid. Teatavasti Danske kaasuse puhul paistab, et karistus piirdubki füüsiliste isikute kriminaalkorras karistamisega. Aga välisriigi ... Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:42 Aktsiisipoliitika

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Seda aktsiisipoliitika teemat me eelmistes punktides käsitlesime ja mõningal määral oleme seda teemat täna siin avanud. Ma pean tunnistama, et ma olen eelmistest vastustest natukene üllatunud, sest ma olen aru saanud, et ikkagi mitmel erakonnal on huvi piirikaub... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Huvist asja vastu ja tulenevalt eilsetest arengutest ma ikkagi natuke oma küsimust täpsustan. Tõepoolest, nagu saame lugeda tänasest ajalehest Eesti Päevaleht, majandusminister eile ütles, et ta tahab väga näha rahandusministri arvutusi. Rahandusminister pani oma arvutused eile valitsuskabineti nõup... Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:54 Pensionipoliitika

Aivar Sõerd: Hea eesistuja! Austatud minister! Täna andis Statistikaamet teada, et aastases arvestuses tõusid aprillis hinnad 3,2% ja administratiivselt ehk riigi reguleeritud hinnad kasvasid veelgi enam, ligi 4%. Kui me vaatame seda hinnatõusu komponentide kaupa, siis näeme, et just kodukulud, toit, kütus, tran... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Ma pean ikkagi küsimust jätkama ja natukene täpsustama. Te viitasite ajaloole. Tõepoolest, 2006. aastal viis Andrus Ansipi esimene valitsus jah ellu erakorralise pensionitõusu, aga Keskerakonna juhitav valitsus ei ole sellega lubadustele vaatamata hakkama saanud. Te ütlesit... Loe lähemalt

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Aivar Sõerd: Aitäh! Tänan ka omalt poolt ettekande eest ja teid senise töö eest! Minu küsimus käsitleb lähiminevikku. Eelmise buumi aegadel oli Eesti riik eelarvega ülejäägis, kogus reserve. Samal ajal me nägime, et naaberriik Lätil, kelle majandus oli samasuguses buumiolukorras, oli eelarve väikeses defitsiidis... Loe lähemalt

02.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Mul on Reformierakonna fraktsiooni nimel üle anda aktsiisiseaduse muutmise eelnõu. Seda võib nimetada ka piirikaubanduse tõrjumise eelnõuks. Asi on selles, et piirikaubandus on silmatorkavalt tõsine probleem, ja selle on riik, täpsemalt siis eelmine valitsus oma ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Loodan, et seda eelnõu ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: ... te kõik toetate. Tänan tähelepanu eest! Loe lähemalt

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:47 Maksuteemad

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Jätkame selle küsimusega, mille eelmisel kolmapäeval infotunnis esitas kolleeg Ivi Eenmaa. Jutt on töötavate pensionäride tulumaksuga maksustamisest. Ma olen püüdnud uuest tulumaksusüsteemist aru saada, aga mõned asjad jäävad seal ikkagi väga ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Ma saan aru, et teie arvates on õiglane, et alates teatud tulutasemest nii pension kui ka töötasu maksustatakse alates esimesest eurost tulumaksuga. Aga ega see ei ole ainuke probleem tulumaksuseaduses. Hiljuti selgus, et aasta lõpul sünnituspuhkusele jääjad peavad vildaka tulumaksuseaduse tõ... Loe lähemalt