Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 335Ava/Sulge kõik
18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:30 Eriolukorras tegutsemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ka minul on küsimus eriolukorras tegutsemise kohta, aga tegutsemise kohta riigi finantsilise võimekuse tagamisel. Eesti Pank on soovitanud välja lasta pikaajalised võlakirjad, rahandusminister aga kiirustab, tahab teha lühiajalise võlakirja emissiooni.... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaminister! Ma tahaksin ka soovida valitsusele jõudu ja ratsionaalset meelt. Kindlasti on mõistlik need ebamugavused ja piirangud ja väiksemad kahjud ära kannatada ja üle elada, selleks et ära hoida võimalik palju suurem kahju. Aga ma küsiksin konkreetselt ... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Protseduuriliste küsimuste esitamise ajal istungi juhataja ütles, et on täiesti tavapärane, kui väliste ekspertide või siis antud juhul valitsuse palgatud advokaadibüroo arvamus vormistatakse komisjoni seisukohana. Sama muster kordus ka rahanduskomisjon... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma küsin nüüd kolmandat korda sama küsimuse, millele ma komisjonis vastust ei saanud ja mis puudutab omandiõiguse riivet nende puhul, kes jäävad teise sambasse. Komisjoni istungil kõneks olnud advokaadi koostatud materjalis just nagu viidatakse sellele,... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt, selle seaduse poolt ei ole võimalik hääletada. Täna on siin kõlanud erinevaid mõtteid, ma ei hakka neid üle kordama, aga paaril olulisemal aspektil siiski peatuksin. Kõigepealt: täiesti üheselt on selge, et kui palju teisest sambast lahkujaid ka pole, ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Mul oli väga lihtne küsimus: kuidas neid riske on maandatud. Noh, räägiti, et selle seadusega antakse pensionifondidele võimalus suuremas mahus laenu võtta, et tagada vajadusel need väljamaksed. Mul oli väga lihtne küsimus selle kohta, et laenu võtmine toob ju kohustusi juurde. Laenu võtmine on kulu... Loe lähemalt

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:08 Siseturvalisus ja kriisideks valmisolek

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Tõepoolest, ma olen teiega kindlasti nõus, kui te ütlete, et majanduses on palju ohumärke ja raskemad ajad on ees. Eelarvenõukogu esimees ütles täna, et inimesed võivad hakata tunnetama neid probleeme sügisel. Üks keskne abinõu, kuidas sellises olukorras ehk ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Ei küsi! Öelge suurusjärk, kui palju on alles, kas või 100 miljoni täpsusega!  Loe lähemalt

13:22 Õiglase ülemineku mehhanism ja Ida-Virumaa

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma jätkan seda küsimust mitte küsides konkreetselt eelrafineerimistehase kohta, vaid teise õlitehase kohta. See on see, milleks eelarves on tänavu raha ette nähtud. Olukord muutub kiiresti kogu aeg, naftahinnad maailmaturul teevad turbulentse läbi. Ma min... Loe lähemalt

13:46 Regioonide valmisolek pandeemia korral

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma jätkan kriisiks valmisoleku teemaga. Küsin sellest aspektist, et just kaugemad piirkonnad on majandussurutise korral ohustatud. On väga tõenäoline, et ohus on inimeste töökohad. Siin tulevad mängu või appi töötukassa meetmed ja selleks on vaja töötukas... Loe lähemalt

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine raudteeühenduse Rail Balticu rajamise kohta (nr 23)

Aivar Sõerd: Austatud peaminister! Vaat, kui tore, et te lubate andmeid saata. Te hiljaaegu saatsite ka mulle andmeid – ma küsisin konkreetselt ehitusetappide kohta. Tuli tabel, aga see oli niivõrd vähe ülevaatlik ja vähe detailne. Ma tahaks neid andmeid saada natuke detailsemalt, võib-olla oskate kohe mulle vas... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Ja ega see tempo äkki liiga suur ei ole? Ehitustempo.  Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Reformierakonna fraktsioon algatab käesolevaga ja annab üle tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu eesmärgiks on taastada lihtne ja õiglane üksikisiku tulumaksu süsteem. Seadusemuudatusega luuakse kahe aastaga olukord, kus kõigile kehtib... Loe lähemalt

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Teid on siin pommitatud küsimustega, et nüüd saab tasuta investeerida ja et enam ei ole tehingutasusid ega kontode hoidmistasusid. Ometi pole minu teada küll eraisikute kontode arv plahvatuslikult suurenenud ja investeerimine on olnud ikkagi tagasihoidl... Loe lähemalt

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:19 Maksupoliitika

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister Martin Helme! Tänase päeva suur teema on see, et teie valitsemisalas olev Maksu- ja Tolliamet alustas üksikisiku tulumaksu tagastamist. Sellel suurel päeval on põhjust rääkida natuke üksikisiku tulumaksu teemast. Aastal 2016, kui see astmeliselt vähenev maksuvaba... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Jaa, muidugi olen teiega selles mõttes nõus, et see on väga hea, kui inimeste palgad, sissetulekud kasvavad. Aga, ütleme, kui nüüd maksusüsteemi vaadata, siis selles probleem ongi, et olukorras, kus palgad ja sissetulekud kiiresti kasvavad, selline maksusüsteem, mis paar aa... Loe lähemalt

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma tooksin siin paralleeli pensionireformiga. Selgi puhul EKRE esindaja oli siin meie ees ja oli ikka väga muretu, kui jutt oli pensionireformist, mis riivab väga tõsiselt põhiseadust. Aga nüüd te väga rõhute põhiseaduslikele aspektidele ja räägite nõue... Loe lähemalt

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:37 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Tõepoolest, senine trahvi ülemmäär finantsasutustel oli 32 000 eurot. Aga ma mäletan, kui ma siin küsisin ükskord, kui meie ees oli Finantsinspektsiooni juht, et kui palju trahve on määratud, siis ma sain vastuseks, et paar korda, summas 3000–4000 eurot a... Loe lähemalt

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:41 Maksupoliitika

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud minister! Lisaks sotsiaalministri ametile olete te ka Keskerakonna maksutoimkonna liige, nagu lehest võib lugeda, lausa selle toimkonna juht. Ma tean, et teil on olnud päevakorral kolm varianti, kuidas seda küürakat maksusüsteemi tühistada või ümber teha. Need kolm varianti on sellis... Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mul on hea meel anda 13 Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme nimel arupärimine majandus- ja taristuminister Taavi Aasale. Milles on asi? Vabariigi Valitsus kinnitas hiljuti teehoiukava aastateks 2020–2030. Kui seda teehoiukava dokumenti lugeda, ... Loe lähemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Väikeriigina liitlassuhete hoidmisel on oluline, et meie välispoliitilised seisukohad oleksid üheselt mõistetavad, et meil ei oleks väljapoole kuvatavat mitu erinevat välispoliitikat. Te riivamisi puudutasite kliimapoliitikat, mis on Euroopa Liidus järgmi... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Kui teine sammas muutub vabatahtlikuks, nagu te soovite, siis igal juhul väga suur summa raha – kas miljard või kaks miljardit, sõltuvalt lahkujate arvust – süsteemist lahkub. Vaatame pensionisüsteemi kolme sambana, tervikuna. Kui pensionisüsteemis jääb r... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: ... süsteemis raha hulk ei suurene. Ma küsin: öelge kolm enda arvates kõige olulisemat põhjust, kuidas olukorras, kus raha jääb pensionisüsteemis vähemaks, saavad pensionid selle eelnõu mõjul kasvada. Mina väidan, et need vähenevad tulevikus. Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma eeldasin ikkagi teilt kui rahandusministrilt professionaalsemat vastust küsimusele, mis puudutas seaduse muutmise mõju pensionidele. Konkreetsemalt on küsimus selles, kuidas saab selle eelnõu mõju tuleviku pensionidele olla positiivne, kui pensionisüst... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Tänane arutelu tõi välja kogumispensionide seaduse muutmise tegeliku eesmärgi. Selle eelnõu eesmärk on aastatega kogutud pensionivara laialijagamine võltsvabaduse sildi all. Seda kõike tehakse tänase päeva heaolu loomise eesmärgil, tuleviku arvel. Tulevikus, kui se... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Sedasama kinnitab ka sellesama eelnõu seletuskiri. Sealt saab lugeda, et seaduseelnõu mõjul on tõenäolisem, et esimese ja teise samba pension suhtena palka langeb veelgi, tingituna raha väljavõtmisest või maksete peatamisest. Tänane seadusemuudatus mitte ühestki otsast pensionisüsteemi lisaraha juur... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Tänan! Nii et jutt sellest, et pensionisambas raha põleb, ei vasta tõele. Tehke järele, kes ise investeerib, tehke järele 9,5%! Mul on ka teine sammas, nagu rahanduskomisjoni esimeeski rääkis, ma olen ka iseseisvalt investeerinud aktsiatesse. 9–10% teha on päris keeruline. Eeldada, et inimesed, kes ... Loe lähemalt

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:11 Pensionireform

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma jätkan oma küsimust tänase pensionieelnõu kohta. Kui te teete teise samba vabatahtlikuks, siis see muutub sarnaseks kolmanda sambaga. See muutub sarnaseks kolmanda sambaga ja igal juhul mingi hulk inimesi koos rahaga teisest sambast lahkub. Pensionisüsteem... Loe lähemalt

13:52 Teehoiukava

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Valitsus kinnitas hiljuti teehoiukava. Paraku on selles teehoiukavas silmatorkavalt suured lüngad ja tühimikud. Tänavu on riigiteede hoiuks ette nähtud kokku 280 miljonit eurot ja sellest suurem osa läheb olemasoleva teevõrgu säilitamiseks ja 100 miljonit arendu... Loe lähemalt

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Aivar Sõerd: Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu! Austatud peaminister! Ma annan lühidalt ülevaate selle arupärimise sisust ja eesmärgist. Kõigepealt tuleb muidugi öelda seda, et arupärimise esitamisest on pea kaks kuud möödunud, aga sellegipoolest on teema aktuaalne, kuna see tõstatus pensioni teise s... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Te vastustes kirjeldasite lühidalt, milline oli Rahandusministeeriumi seisukoht selle konkreetse ministri ja töömees Urmase maksukaasuse osas. Te rääkisite tulumaksust: et kui on tööleping, siis on vaja tulumaksu kinni pidada, aga antud juhul oli käsun... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: ... sotsiaalmaksukohustus ministril oli või ei olnud?  Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Igal juhul on tänuväärne, et me seda teemat siin täna käsitlesime. Selle arupärimise kontekst on muidugi palju laiem, see puudutab pensioniseaduse muutmist. On ju töömees Urmase juhtumit kommenteerides väljendatud ka ideoloogiat, et kuigi konkreetset või väljam... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud minister! Te rääkisite, et suurema osa selles rahapesuvastases võitluses või vähemalt selle töö korraldamisel peab ära tegema arvuti. Ja siis te olete osutanud pankade suunas, kellelt nõuate targemat tegutsemist. Miks on meil selline, ma ütleksin, mõistusvastane olukord, ... Loe lähemalt

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:10 Roheline põlevkivi

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! See on tõepoolest huvitav olukord, mis on tekkinud. Ühest küljest soovib Eesti saada õiglase ülemineku fondist kliimaeesmärkide saavutamiseks 125 miljonit, lisaks veel teistest fondidest natukene ja siis omaosalus ka. Summa 125 miljonit langeb kokku selle... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma tuleksin ikkagi tagasi selle teema juurde, mis on ühtlasi suurim tühimik meie teadus- ja arendustegevuse alal ja mis tegelikult ka teie ettekandes jäi paraku kõige suuremaks tühimikuks, nimelt teadmussiire majandusse. Katsuks ikkagi seda tühimikku t... Loe lähemalt

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:46 Rahva tervis

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma küsiksin ikkagi natukene konkreetsemalt. See oli see Haapsalu juhtum vist, mis selle küsimuse ajendas, kui rakendati videosilla kaudu arstiteenuse osutamist, mille kohta te ütlesite, et see ei ole aktsepteeritav. Aga paraku on perearstide pensioneer... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma kuulasin teie vastuseid ja sain aru, et te kinnitasite, et varasemate rahastamisotsustega aastateks 2017–2020 on eraldatud rahast õnnestunud kulutada 11%. Tänavune aasta on siis selline, et läheb natukene hoogsamaks tegevuseks. Eelarves on 54 miljon... Loe lähemalt

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Teile kindlasti on teada, et Euroopa Liidu kliimapoliitika ei toeta investeeringuid põlevkivitööstusesse – kahjuks. Ja märtsis võtab Euroopa Liit vastu tööstusstrateegia, mis ka ei toeta neid investeeringuid. Millest ma aru ei saa ja mille kohta ma tah... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen siin Riigikogus töötanud mitu koosseisu ja see eelnõu mitte ainult ei näi halb, vaid ta ka on väga halb. Sellele viitab mulje, et selle eelnõu valmimisse on panustatud väljastpoolt Riigikogu. Mul on konkreetne küsimus. Siin on ainult 12 punkti. Punktig... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu ei ole pikk, siin on 12 punkti. Te peaksite suutma ja oskama nende punktide sisu selgitada. Ma küsin uuesti 7. punkti kohta, mis puudutab üldapteegiteenuse nõuete leevendamist. Kehtiv ravimiseadus ütleb, et 4000 või enama elanikuga asustusüks... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Järgmise aasta riigieelarve on ilmselgelt läbi aegade kõige vähem arusaadav. Ka õiguskantsler on viidanud sellele, et see on täiesti läbipaistmatu. Seetõttu ma ei imestagi, et täna siin Riigikogus moodustatakse toetusrühm eelarve arusaadavuse suurendamiseks. ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on ka väga hea küsimus, ma ütlen juba ette ära. Aastaid tagasi üks teie erakonna endine esimees – IRL oli siis teie erakonna nimi – ütles, et Eestist peab saama Euroopa Liidus eelarve tasakaalu eestkõneleja. Ma mäletan, et eelmises koosseisu... Loe lähemalt

17:33 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 3. detsembril ja 9. detsembril. 3. detsembri istungil osales Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Anneli Valgma. Lühidalt räägin meeldetuletuseks selle eelnõu sisust. Eelnõu käsitleb selliste s... Loe lähemalt

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:17 Ida-Virumaa arengusuunad

Aivar Sõerd: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Ma küsin ka uue õlitehase ajaraami kohta. Te nagu ütlesite, et selle ehitamise otsus on juba langetatud. Täna on riigieelarve vastuvõtmine. Üks kummalisemaid artikleid riigieelarve seaduses on 125 miljoni euro eraldamine Eesti Energiale uue õlitehase eh... Loe lähemalt

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Austatud peaminister! Oma ettekandes puudutasite te Ida-Virumaa ja põlevkivitööstuse tulevikku vaid riivamisi. Ma jätkan seda küsimust, mida ma küsisin teilt eile ELAK-is ja mis puudutas investeeringuid põlevkivitööstusesse. Te rõhutasite eile, et selle moderniseerimisfondi 10c ... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Sõerd: Tere hommikust, austatud juhataja ja head kolleegid! Reformierakonna mõne liikme ja ka enda nimel annan üle arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Asi on selles, et esmaspäeval oli Riigikogus kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Pe... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:08 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) kolmas lugemine

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Mul tuleb meelde, et kui me siin seda teist lugemist pidasime, siis küsiti – mitte mina, aga mõned kolleegid küsisid – teilt kui rahanduse kõrgelt juhilt, kas on teada, milliseks kujunevad 2019. aasta eelarve n-ö tasakaalunäitajad, puudujääk või ülejääk. Ma mõ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma sedasama eelnevat küsimust jätkaksingi. Vaat see hoolekandeteenuste valdkond, kust raha ära võetakse ja suunatakse see SKAIS2 arendusse. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seda oli juba algul 3 miljonit ja siis hiljem tehti muudatusettepanek, millega ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest on tavapärane, et aasta lõpus muudetakse jooksva aasta eelarvet. Siin ei ole midagi erakorralist, seda on ka varem olnud. See on loomulik, et ministeeriumid ei kuluta oma vahendeid, mis on planeeritud, täies mahus ära ja siis neid tõstetakse ministeerium... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Tänan! Selgust me ei saanud. Valdkonnas, kus on katastroofiline rahapuudus, selle asemel et sealsamas raha ümber tõsta ja suunata sinna, kus see oleks võimalik ära kulutada, tõsteti raha põhiliselt SKAIS2 arendusse. Kui me vaatame kalendrisse, siis täna me oleme juba detsembrikuus. Ega seda 5 miljon... Loe lähemalt