XIV Riigikogu stenogramm
II istungjärk
Kolmapäev, 18. september 2019, kell 14:00

Toimetatud

14:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas
Tere veel kord, lugupeetud kolleegid! Lubage mul enne tänase istungi alustamist paar sõna öelda. Täna möödub 75 aastat Otto Tiefi valitsuse ametisse astumisest. 18. septembril 1944. aastal taastati Eesti seaduslik riigivõim ja presidendi kohusetäitja Jüri Uluots kinnitas ametisse juriidilise järjepidevuse alusel ERK, Eesti Rahvuskomitee baasil loodud laiapõhjalise Otto Tiefi valitsuse. Valitsuse esimene samm oli deklaratsiooni avaldamine, milles Eesti Vabariik kuulutas end käimasolevas sõjas neutraalseks riigiks ja nõudis kategooriliselt kõigi võõrvägede kohest lahkumist Eesti territooriumilt. Deklaratsioon avaldati Riigi Teatajas ja edastati raadio teel ka maailmale. Koos uue vabariigi valitsuse väljakuulutamisega likvideerus seni varivalitsuse ülesandeid täitnud Eesti Rahvuskomitee.
Paralleel 1918. aastal toimunud Eesti Vabariigi väljakuulutamisega on täiesti äratuntav. Ka siis oli üks okupant, Saksamaa, Eestist lahkumas ja teine Venemaalt sisse tungimas. Järgnenud vabadussõjas saavutati võit mõlema poole üle, kes püüdsid vastärganud riiki ja rahva vabadusepüüdeid relva jõul maha suruda. Nüüd oli olukord keerulisem, lootus edu saavutada aga siiski olemas. Tegelikkuses sattus Otto Tiefi valitsus kohe alguses väga raskesse situatsiooni, millest väljapääsemiseks puudusid Eestil nii sõjalised kui ka majanduslikud ressursid. Vastsel sõjavägede ülemjuhatajal kolonel Maidel ei olnud arvestatavaid sõjalisi jõude, rindel viibivate Eesti üksustega puudusid kontaktid. Eesti okupeeriti. Seega oli valitsuse väljakuulutamisel suur tähtsus just Eesti kaugemat tulevikku, taasiseseisvumist ja meie riigi juriidilist järjepidevust silmas pidades. Täna saame kõikidele nendele meestele tänulikud olla ja neile au anda. Aitäh tähelepanu eest!
Läheme edasi Riigikogu täiskogu II istungjärgu 2. töönädala kolmapäevase istungiga. On võimalus üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Tundub, et seda soovi täna ei ole. Siis viime läbi kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Aitäh! Kohal on 86 Riigikogu liiget, puudub 15.
Austatud Riigikogu! Tänase istungi päevakorras meil kahjuks ühtegi punkti ei ole. Istung on lõppenud. Ilusat päeva!

Istungi lõpp kell 14.04.