XIV Riigikogu stenogramm
II istungjärk
Neljapäev, 12. september 2019, kell 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas
Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu! Me alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Kui kellelgi on üle anda arupärimisi või seaduseelnõusid, siis olen juhatuse nimel meeleldi valmis neid vastu võtma. Jevgeni Ossinovski, palun!

Jevgeni Ossinovski
Tere hommikust, austatud kolleegid! Austatud istungi juhataja! Kaheksa sotsiaaldemokraadi nimel annan üle arupärimise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingole. Me oleme Eesti Vabariigis üldiselt harjunud sellega, et ministrite tegevus on avalik. Avalikkusel on olemas arusaam ja info, millega minister tegeleb – kui mitte päris iga päev, siis vähemasti laiemates raamides. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo tegevuse kohta on meil aga äärmiselt vähe informatsiooni. Kõigile on aga meelde jäänud kuuldu, et minister plaanib reisida vaid äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis ta seda ei tee. Muus osas on tema tegevuse vastu kindlasti piisavalt avalikku huvi teada saada, millega tema tööpäevad täidetud on. Loomulikult hetkekski kahtlemata, et minister vihub päevast päeva Eesti nimel tööd teha, tahaksime, et ta leiaks oma pingelises ajagraafikus natukene aega Riigikogu liikmetele oma tegemisi selgitada. Küsime kokku kuus küsimust, mis puudutavad tema prioriteete selles ametis, millisel viisil – peale välismaal käimisest hoidumise – ta edendab Eesti eksporti jms. Suur tänu!

Aseesimees Siim Kallas
Aitäh! Arupärimine läheb menetlusse vastavalt kirjatähele. Nüüd teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohal on meil siin 84 Riigikogu liiget, kes on valmis arutama tänast päevakorda. Aga päevakorras ei ole ühtegi punkti, seetõttu arutelu ei tule ja istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.03.