10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet
Head kolleegid! Pean teile kurbusega teatama, et me oleme jõudnud XIII koosseisu viimase istungipäeva juurde. Protseduuri järgi on võimalus veel üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kuna eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole, siis läheme kohaloleku kontrolli juurde. Kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Head kolleegid! Kohal on 69 Riigikogu liiget, puudub 32.
Läheme teadete juurde. Meil on kolm teadet. Palun kuulake tähelepanelikult! Austatud Riigikogu liikmed! Seoses sellega, et täna on meil selle koosseisu viimane istung, palun teil pärast istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest olulised materjalid kaasa võtta. (Saalis on lärm.) Juhin tähelepanu, et laudu ei ole vaja kaasa võtta. Teine teade: kohe pärast täiskogu istungi lõppu toimub Riigikogu hoone vestibüülis Riigikogu liikmete ühispildi tegemine. Kohe peale istungi lõppu, rõhutan üle. Pärast ühispildi tegemist palub Riigikogu juhatus kõiki Riigikogu XIII koosseisu lõpetamise puhul vastuvõtule valgesse saali.

1. 10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Läheme tänase istungi esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuse täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Läbirääkimiste soovi ei ole. Ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 749 SE lõpphääletus. Enne lõpphääletust on kohaloleku kontroll, sest eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Hakkame ette valmistama kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 72 Riigikogu liiget, puudub 29.
Head kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (749 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt on 67 Riigikogu liiget, vastu 6, erapooletuid ei ole. Sellega on eelnõu vastu võetud.

2. 10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Läheme tänase päevakorra teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek: viia läbi eelnõu 781 SE lõpphääletus.
Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (781 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt on 76 Riigikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud.

3. 10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet
Läheme tänase ja selle koosseisu viimase seaduseelnõu juurde, milleks on Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 786 SE lõpphääletus.
Panen hääletusele Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt on 75 Riigikogu liiget. Vastu ega erapooletuid ei ole. Sellega on seaduseelnõu vastu võetud.
Head kolleegid! Me jõuame kõige tähtsama osa juurde. Palun kohe, kui istung on lõppenud, liikuda ühispildile Riigikogu hoone vestibüüli. Ja tuletan meelde, et Riigikogu esimehe vastuvõtt algab kell 11.30. Soovin kõigile neile, kes kandideerivad tulevikus ja nendel valimistel, edu, eriti, Kalvi, sulle! Aitäh teile ja ilusat päikeselist päeva! (Aplaus.)

Istungi lõpp kell 10.09.