XIII Riigikogu stenogramm
VII istungjärk
Teisipäev, 09. jaanuar 2018, kell 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa
Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 1. töönädala teisipäevast istungit. Olen Riigikogu juhatuse nimel nõus vastu võtma muudatusettepanekuid, eelnõusid, arupärimisi. Palun, Marko Pomerants!

Marko Pomerants
Tere hommikust, lugupeetud aseesimees ja head kolleegid! Nendest valikutest, mida meie eesistuja mainis (umbusaldusavaldus, arupärimine jne), valisin mina seaduseelnõu. Mul on põhiseaduskomisjoni nimel hea meel anda Riigikogule üle kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. See seaduseelnõu on valminud põhiseaduskomisjonis.
Nagu te mäletate, saatis õiguskantsler eelmise aasta 13. septembril Riigikogule kirja, kus ta juhtis tähelepanu mitmele asjaolule, et kehtivad seadused ei pruugi võimaldada korruptsiooni kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil piisavalt tõhusalt ohjeldada. Me oleme teinud ettepaneku muuta juba nimetatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, korruptsioonivastast seadust ja kriminaalmenetluse seadustikku. Las see olla, et see seaduseelnõu elab ühiskonnas oma tagasihoidlikku elu korruptsiooni ohjeldamise seaduse eelnõu nime all. Oleme juriidiliselt täpsed. Loodame, et saame kevadistungjärgu jooksul selle eelnõu menetletud ja 1. jaanuarist 2019 muutub olukord paremaks. Aitäh ärakuulamise eest!

Aseesimees Enn Eesmaa
Jürgen Ligi. See initsiatiiv oli lühiaegne. (Naer.) Austatud kolleegid! Täna pärast täiskogu istungi lõppu, mis võib-olla ei olegi väga kaugel, toimub siin istungisaalis Valgamaa toetusrühma asutamiskoosolek. Kokkukutsuja on Rein Randver. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Istungist võtab osa 85 rahvasaadikut.
Austatud kolleegid! Tänaseks istungiks arutelusid planeeritud ei ole, mistõttu jääb meie tööpäev siin suures saalis lühikeseks. Tuletan meelde, et kohe toimub siin Valgamaa toetusrühma asutamiskoosolek. Näeme siinsamas saalis homme, kui ministrid vastavad küsimustele. Aitäh!

Istungi lõpp kell 10.04.