Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 16.11.2017 - 10.01.2018

10.01.2018
10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) kolmas lugemine

14:31 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE) kolmas lugemine

 15:14 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamine

17:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

18:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) teine lugemine

20:03 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) teine lugemine

10.01.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Eesti valitsuse soov tuua Türgist immigrante

13:11 Raiesurve piirangualadel

13:19 Regionaalpoliitika

13:26 Töötavate pensionäride maksustamine

13:36 Jõhvi riigigümnaasium

13:45 Mõjutustegevus

13:54 Eesti hümn

09.01.2018
09.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

08.01.2018
08.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine kaitseinvesteeringute kohta (nr 396)

16:00 Arupärimine Eesti osalemise kohta uues migrantide ümberjagamise kavas (nr 408)

16:59 Arupärimine kultuuriministri seisukohtade kohta riigi osalusega sihtasutuse Narva Muuseum arengutes 2017. aastal (nr 401) 

17:49 Vaba mikrofon

22.12.2017—07.01.2018
NO SESSIONS 22.12.2017—07.01.2018
21.12.2017
21.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) kolmas lugemine

10:09 Jõuluvana

20.12.2017
20.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine

14:34 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE) teine lugemine

14:39 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) teine lugemine

 14:45 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE) teine lugemine

20.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Infosõda

13:10 Jõulupraad

13:18 Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini õppe rahastamine

13:23 Huvide konflikt

13:31 Korruptsioon ja vastutus

13:38 Eesti osalemine uues migrantide ümberasustamise skeemis

13:48 Tervishoiu rahastamine

19.12.2017
19.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) kolmas lugemine

10:04 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) kolmas lugemine

10:05 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE) teine lugemine

10:08 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) teine lugemine

12:37 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimene lugemine

18.12.2017
18.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine Keskerakonnaga seotud huvide konfliktide kohta põllumajanduses (nr 402)

16:18 Arupärimine proportsionaalse esindatuse kohta kohalike volikogude komisjonides ning volikogu liikmete õiguse kohta sinna kuuluda (nr 395)

17:09 Arupärimine sadade tuhandete inimeste e-teenustest äralõikamise kohta (nr 391)

17:43 Arupärimine Teadus- ja Arendusnõukogu raporti (2015, nn Oki raport) teaduspoliitiliste otsuste elluviimise kohta seoses Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (nr 394)

18:35 Arupärimine võimalike muudatuste kohta eesti keele riigieksami hindamisel ja selle seostest Eesti keelestrateegiaga (nr 404)

19:21 Arupärimine eesti keele riigieksami hindamiskriteeriumite leevendamise kohta (nr 405)

19:59 Arupärimine hambaraviteenuse kohta (nr 390)

20:46 Vaba mikrofon

15.12.2017—17.12.2017
NO SESSIONS 15.12.2017—17.12.2017
14.12.2017
14.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (553 OE) esimene lugemine

10:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine

13.12.2017
13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimese lugemise jätkamine

14:10 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine

14:57 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) esimene lugemine

15:34 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) kolmas lugemine

15:37 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE) kolmas lugemine

15:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) kolmas lugemine

15:46 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) kolmas lugemine

15:49 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) kolmas lugemine

16:01 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) kolmas lugemine

16:07 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) kolmas lugemine

16:51 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) teine lugemine

16:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (540 OE) teine lugemine

17:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (541 OE) teine lugemine

17:16 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (547 OE) teine lugemine

17:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (548 OE) teine lugemine

17:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

17:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (545 OE) teine lugemine

17:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (542 OE) teine lugemine

17:50 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (544 OE) teine lugemine

17:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (546 OE) teine lugemine

18:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (543 OE) teine lugemine

18:07 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) teine lugemine

13.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna maakonnatalitused

13:10 Politsei- ja Piirivalveametis eesliinil töötavate inimeste palga tõus 2018. aastal

13:18 Ukraina

13:27 Elanike ja valimisõiguslike inimeste arv kohaliku omavalitsuse üksustes

13:35 Euroopa ühine rahandusminister

13:44 Toetused põllumajanduses

13:53 Keskerakonnaga seotud huvide konfliktid toetuste eraldamisel

12.12.2017
12.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE) teine lugemine

10:06 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) teine lugemine

10:11 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) teine lugemine

10:27 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine

13:55 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimene lugemine

11.12.2017
11.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine piirivalvurite vormivarustuse olukorra kohta (nr 397)

15:49 Arupärimine tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra aluste kohta (nr 400)

16:18 Vaba mikrofon

08.12.2017—10.12.2017
NO SESSIONS 08.12.2017—10.12.2017
07.12.2017
07.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?" arutelu

06.12.2017
06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (513 SE) kolmas lugemine

14:25 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) kolmas lugemine

14:27 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) kolmas lugemine

14:28 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) kolmas lugemine

14:30 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE) kolmas lugemine

14:31 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) kolmas lugemine

14:41 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) kolmas lugemine

15:03 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) kolmas lugemine

15:15 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) kolmas lugemine

15:20 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) kolmas lugemine

15:38 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) kolmas lugemine

15:51 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) teine lugemine

16:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine

18:09 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE) teine lugemine

18:25 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) teine lugemine

18:33 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) teine lugemine

18:35 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine

18:45 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE) esimene lugemine

19:02 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE) esimene lugemine

19:08 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE) esimene lugemine

06.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Digitippkohtumine ja ID-kaardi probleem

13:15 Regionaalpoliitika

13:26 Elanikkonnakaitse rakkerühma raport

13:37 Riigiasutuste Tallinnast väljaviimise kava

13:48 Elanike ja valimisõiguslike inimeste arv KOV-i üksustes

13:56 Muud küsimused

05.12.2017
05.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

12:45 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) esimene lugemine

04.12.2017
04.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine eriarstiabi kättesaadavuse ja õnneliku lõpuga ravijuhtude kohta (nr 389)

16:19 Arupärimine Eesti reservohvitseride väljaõppe kitsaskohtade kohta (nr 386)

16:52 Arupärimine "juhitud demokraatia" kohta ERM-i direktori valimisel (nr 393)

17:18 Vaba mikrofon

24.11.2017—03.12.2017
NO SESSIONS 24.11.2017—03.12.2017
23.11.2017
23.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) teine lugemine

10:11 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine

10:38 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) teine lugemine

11:15 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE) teine lugemine

22.11.2017
22.11.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) kolmas lugemine

14:09 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) kolmas lugemine

14:15 Riigikogu otsuse "Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (500 OE) teine lugemine

14:24 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (513 SE) teine lugemine

15:22 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) teine lugemine

15:29 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) teine lugemine

16:13 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) teine lugemine

17:09 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) teine lugemine

17:26 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) esimene lugemine

17:36 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE) esimene lugemine

22.11.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Ühistransport

13:10 Töövõimetoetuse saajate ja töövõimetuspensionäride ebavõrdne kohtlemine tulumaksu arvestamisel

13:20 Ikka aktsiisimaksud

13:28 Kaitsekulud

13:37 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kava tuua Eestisse 2000 IKT-spetsialisti

13:47 Hoolduskoormus ja võrdne kohtlemine

13:56 Usuvabaduse kaitse homoagenda eest

21.11.2017
21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teine lugemine

10:19 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) teine lugemine

10:52 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) esimene lugemine

11:13 Ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) esimene lugemine

12:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (538 OE) esimene lugemine

12:24 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi Ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (540 OE) esimene lugemine

12:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (541 OE) esimene lugemine

12:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (547 OE) esimene lugemine

12:48 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (548 OE) esimene lugemine

12:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

13:03 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (545 OE) esimene lugemine

13:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (542 OE) esimene lugemine

13:19 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (544 OE) esimene lugemine

13:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (546 OE) esimene lugemine

13:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (543 OE) esimene lugemine

20.11.2017
20.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digipoliitika ignorantsuse kohta internetivabaduse suhtes (nr 383)

15:57 Arupärimine teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta (nr 385)

16:50 Arupärimine korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsustes ja mujal (nr 387)

17:51 Arupärimine Ida-Virumaa programmi kohta (nr 378)

18:39 Arupärimine ülikiire interneti maaelanikeni viimise kohta (nr 388)

19:33 Arupärimine jahiturismi ning jahilindude küttimise kohta Eestis (nr 392)

17.11.2017—19.11.2017
NO SESSIONS 17.11.2017—19.11.2017
16.11.2017
16.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

09:59 Istungi rakendamine

10:01 Spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kolmas lugemine

10:20 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) teine lugemine

10:34 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) esimene lugemine