Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 10.01.2018 - 20.02.2018

20.02.2018
20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE) esimene lugemine

10:49 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) teine lugemine

11:05 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse (riigikaitselise töökohustuse arvestus) eelnõu (571 SE) teine lugemine

11:09 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE) esimene lugemine

12:06 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) esimene lugemine

12:34 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine

19.02.2018
19.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Arupärimine maade täiendava väljaostmise kohta idapiiril (nr 411)

15:48 Vaba mikrofon

16.02.2018—18.02.2018
NO SESSIONS 16.02.2018—18.02.2018
15.02.2018
15.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (579 OE) esimene lugemine

10:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE) esimene lugemine

12:05 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE) esimene lugemine

14.02.2018
14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine

14:26 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) kolmas lugemine

14:28 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) kolmas lugemine

15:08 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE) teine lugemine 

15:24 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2017. aasta täitmise aruanne

17:16 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE) esimene lugemine

14.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Aktsiisid

13:10 Maksupoliitika

13:17 Radarivaatluse olukord ja plaanid merepiiril

13:24 Kuldne piir

13:33 Valitsuse hoiakud ja poliitika

13:41 Idapiiri ehitusel üleskerkinud probleemid

13:50 Riigi eelarvestrateegia

13.02.2018
13.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest" eelnõu (552 OE) esimese lugemise jätkamine

10:37 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

12.02.2018
12.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine Tallinna–Tartu maantee projekti normidele mittevastavuse kohta (nr 407) 

15:43 Vaba mikrofon

09.02.2018—11.02.2018
NO SESSIONS 09.02.2018—11.02.2018
08.02.2018
08.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine

12:03 Riigikogu otsuse "Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest" eelnõu (552 OE) esimene lugemine

07.02.2018
07.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) teine lugemine

14:08 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) teine lugemine

14:14 Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (567 SE) esimene lugemine

14:42 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (568 SE) esimene lugemine

07.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Piiri väljaehitamise hind

13:09 Tasuta õigusabi ja härra Fjodorov

13:16 Justiitsministeeriumi lepingud

13:22 Põllumajandustootjatele ikalduskahjude hüvitamisest

13:29 Erakondade rahastamine

13:36 Eesti Vabariigi maksumaksja raha suunamine Keskerakonnale sobivasse uudisruumi

13:43 Õiguskaitse osutamine

13:52 KOV-ide järelevalve Justiitsministeeriumis

06.02.2018
06.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) esimene lugemine

10:19 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE) esimene lugemine

05.02.2018
05.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine maksumaksja raha eest saateaja tellimise kohta Pervõi Baltiiski Kanalist (nr 409)

16:44 Arupärimine Euroopa Liidu sissemakse kohta (nr 410)

17:33 Arupärimine advokaadibüroode ja prokuratuuri varjatud suhete kohta (nr 406)

18:21 Vaba mikrofon

26.01.2018—04.02.2018
NO SESSIONS 26.01.2018—04.02.2018
25.01.2018
25.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE) esimene lugemine

24.01.2018
24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) esimene lugemine

14:33 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) esimene lugemine

15:17 Umbusalduse avaldamine justiitsminister Urmas Reinsalule

24.01.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Vägivalla vastu seismine

13:13 Riigiasutuste Tallinnast väljaviimine

13:25 SKAIS2 arengud

13:39 Regionaalhaldus

13:51 EL-i eelarve sissemaksed

23.01.2018
23.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) kolmas lugemine

10:06 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) esimene lugemine

22.01.2018
22.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Arupärimine väikeaktsionäride põhiõiguste kaitse kohta (nr 399)

15:31 Arupärimine looduskaitsealade kaitserežiimi lõdvendamise kohta (nr 403)

16:07 Vaba mikrofon

19.01.2018—21.01.2018
NO SESSIONS 19.01.2018—21.01.2018
18.01.2018
18.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) teine lugemine

17.01.2018
17.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) kolmas lugemine

14:09 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) esimene lugemine

15:32 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) esimene lugemine

17.01.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Varastamine PBK näitel

13:10 Kultuuri rahastamine

13:18 Veokimaksu mõju põllumajandusettevõtetele

13:26 Ministeeriumi regionaalpoliitilised kavad

13:34 Infosõda

13:42 Kultuuriministeeriumi allasutuste Tallinnast väljaviimine

13:48 Maaelanikkonna vähenemine

13:56 Muud küsimused

16.01.2018
16.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) kolmas lugemine

10:28 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) kolmas lugemine

10:31 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (565 OE) esimene lugemine

15.01.2018
15.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vaba mikrofon

12.01.2018—14.01.2018
NO SESSIONS 12.01.2018—14.01.2018
11.01.2018
11.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) teine lugemine

10.01.2018
10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) kolmas lugemine

14:31 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE) kolmas lugemine

 15:14 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamine

17:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

18:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) teine lugemine

20:03 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) teine lugemine

10.01.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Eesti valitsuse soov tuua Türgist immigrante

13:11 Raiesurve piirangualadel

13:19 Regionaalpoliitika

13:26 Töötavate pensionäride maksustamine

13:36 Jõhvi riigigümnaasium

13:45 Mõjutustegevus

13:54 Eesti hümn