Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 19.03.2018 - 07.05.2018

07.05.2018
07.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

04.05.2018—06.05.2018
NO SESSIONS 04.05.2018—06.05.2018
03.05.2018
03.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne

11:05 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) teine lugemine

02.05.2018
02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Vabariigi Valitsuse liikmete ametivanne

14:06 Istungi rakendamine

14:09 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) kolmas lugemine

14:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (612 OE) esimene lugemine

14:19 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teine lugemine

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

15:33 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) teine lugemine

15:36 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine

16:10 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) teine lugemine

16:22 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) esimene lugemine

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

18:37 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine

02.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Sünnitamisvõimalused Eestis

13:09 Kodakondsuspoliitika

13:17 Kultuuriministeeriumi sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute remondivahendid riigi eelarvestrateegias alates aastast 2019

13:26 Uue riigihalduse ministri kompetentsus

13:36 Ministri huvid

13:43 Väikeaktsionäride ja väikeinvestorite kaitse

13:52 Pensionid

01.05.2018
NO SESSIONS 01.05.2018
30.04.2018
30.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine Vabariigi Valitsuse liikmete kokkulepete kohta OÜ Est-For Investiga (nr 431)

15:47 Arupärimine Eesti Koorijuhtide Liidu, Eesti Kooriühingu, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumise kohta (nr 426)

16:32 Arupärimine mandri ja Hiiumaa vahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 432)

16:53 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 433)

17:09 Vaba mikrofon

20.04.2018—29.04.2018
NO SESSIONS 20.04.2018—29.04.2018
19.04.2018
19.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE) esimene lugemine

18.04.2018
18.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) kolmas lugemine

14:04 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) teine lugemine

18.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Valitsuse meeltesegadus

13:10 Puudega laste perede toimetuleku toetamine

13:19 Valitsuse töövõime

13:28 Ministri pädevuse piirid

13:37 Keemiarelva kasutamise lõpetamine

13:46 Tsiviilkaitse olukorrast ja selle arendamise plaanidest

13:54 Riigi eelarvestrateegia ja majanduse seis

17.04.2018
17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (605 OE) esimene lugemine

10:09 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE) esimene lugemine

16.04.2018
16.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Arupärimine kindlustusmeditsiini printsiipide kehtivuse kohta (nr 420)

16:29 Arupärimine päästeteenuste osutamise katkemise ohu kohta lähitulevikus (nr 425)

17:01 Arupärimine narkopoliitika olukorra kohta (nr 428)

17:42 Arupärimine Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja eksperimentide kohta vene emakeelega laste hariduskorralduses (nr 421)

18:38 Arupärimine Eesti kõrghariduses toimuva kohta (nr 427)

19:10 Arupärimine Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta (nr 429)

19:45 Arupärimine eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses (nr 430)

20:27 Vaba mikrofon

13.04.2018—15.04.2018
NO SESSIONS 13.04.2018—15.04.2018
12.04.2018
12.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) kolmas lugemine

11.04.2018
11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) kolmas lugemine

14:05 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) kolmas lugemine

14:06 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) teine lugemine

14:17 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine

14:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) esimene lugemine

11.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 PBK-le päitsete pähe panemine

13:10 Tuulepargid Virumaal

13:17 Peaministri roll

13:25 Rukkirahu kanal

13:33 Valitsuse ja rahva vahekord

13:43 Pensionid

13:52 Omavalitsuste roll laiapindses elanikkonnakaitse kontseptsioonis

13:57 Tasuta ühistransport

10.04.2018
10.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) esimene lugemine

09.04.2018
09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Enn Mere ametivanne

15:01 Riigikontrolör Janar Holmi ametivanne

15:02 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

16:29 Arupärimine õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta (nr 423)

17:35 Arupärimine üldhooldusteenuse osutamise kohta väljaspool kodu (nr 419)

18:49 Vaba mikrofon

06.04.2018—08.04.2018
NO SESSIONS 06.04.2018—08.04.2018
05.04.2018
05.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (601 OE) esimene lugemine

04.04.2018
04.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) kolmas lugemine

14:07 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) kolmas lugemine

14:08 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) kolmas lugemine

14:10 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) teine lugemine

14:12 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) teine lugemine

14:14 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) teine lugemine

14:21 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) esimene lugemine

15:24 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine

04.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:03 Venelaste lojaalsus

13:14 Pensionid

13:24 Võõrtööjõud

13:36 Sünnitusosakondade sulgemine Põlvas ja Valgas

03.04.2018
03.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu (589 OE) esimene lugemine

02.04.2018
02.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine külade õiguse kohta muuta halduskuuluvust (nr 416)

15:50 Arupärimine tasuta riigi õigusabi korraldamise kohta (nr 417)

16:41 Vaba mikrofon

23.03.2018—01.04.2018
NO SESSIONS 23.03.2018—01.04.2018
22.03.2018
22.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu juhatuse valimised

21.03.2018
21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) kolmas lugemine

14:08 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) kolmas lugemine

14:10 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE) teine lugemine

14:13 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teise lugemise jätkamine

14:21 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) teine lugemine

14:25 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) teine lugemine

14:33 Töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

16:13 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine

21.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Päästjate palgad

13:10 Riigivalitsemise reform

13:19 Tallinna–Helsingi tunnel

13:27 Hinnangud Eesti eelarvepoliitikale

13:35 Koori-, orkestri- ja tantsujuhtide pöördumine

13:45 Baltimaade ja Poola ühine põllumajanduspoliitika tulevikku käsitlev ühisdeklaratsioon

13:54 Kaubalaevad Eesti lipu alla

20.03.2018
20.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine

19.03.2018
19.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon