Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 11.04.2018 - 30.05.2018

30.05.2018
30.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriministri delegatsiooni visiit Veneetsiasse

13:06 Õigusloome praktika

13:13 Mürgid ja mesilased

13:19 Ravimite käibemaksu määr

13:28 Rahvuslikud traditsioonid

13:37 Riigiõiguse instituudi plaan

13:42 Euroopa Liidu rahastamise vähendamise mõju Eesti põllumajandusele

13:50 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

29.05.2018
29.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) kolmas lugemine

10:07 Riigikogu otsuse "Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (620 OE) esimene lugemine

11:14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teise lugemise jätkamine

12:00 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine

28.05.2018
28.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Vaba mikrofon

18.05.2018—27.05.2018
NO SESSIONS 18.05.2018—27.05.2018
17.05.2018
17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

16.05.2018
16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

15:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kolmas lugemine

15:16 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) kolmas lugemine

15:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) teine lugemine

15:44 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) teine lugemine

16:04 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teine lugemine

16:26 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) esimene lugemine

16:46 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) esimene lugemine

16.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Kodakondsus

13:12 Riigigümnaasiumivõrk

13:21 IT-spetsialistide vajadus Eestis

13:30 Ministeeriumi töökorraldus

13:39 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

13:47 Algklasside suunamine teise vahetusse Tartu Tamme Gümnaasiumis

13:55 Kiire interneti viimine maapiirkondadesse

15.05.2018
15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) esimene lugemine

10:53 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) esimene lugemine

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

14.05.2018
14.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

11.05.2018—13.05.2018
NO SESSIONS 11.05.2018—13.05.2018
10.05.2018
10.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

09.05.2018
09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:15 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) kolmas lugemine

14:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) kolmas lugemine

14:24 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) kolmas lugemine

14:26 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kolmas lugemine

14:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) teine lugemine

14:42 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) teine lugemine

14:51 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) esimene lugemine

15:20 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine

17:38 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine

17:52 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) esimene lugemine

18:24 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE) esimene lugemine

09.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Tselluloositehas number 2

13:09 Illegaalne tööjõud

13:18 Riigi eelarvestrateegia

13:28 Metsade säästlik majandamine

13:37 Euroopa Liidu uue eelarveperioodi tingimused

13:43 Kohalike omavalitsuste otsustuspädevus

13:50 Välismaal elavate eestlaste valimisõiguse tagamine

13:55 Tallinna–Helsingi tunneli ehitus

14:00 Radarvaatluse koondamine Tallinna Häirekeskusesse

08.05.2018
08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

13:04 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (619 OE) esimene lugemine

13:14 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine

13:36 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) esimene lugemine

13:44 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) esimene lugemine

07.05.2018
07.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

04.05.2018—06.05.2018
NO SESSIONS 04.05.2018—06.05.2018
03.05.2018
03.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne

11:05 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) teine lugemine

02.05.2018
02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Vabariigi Valitsuse liikmete ametivanne

14:06 Istungi rakendamine

14:09 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) kolmas lugemine

14:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (612 OE) esimene lugemine

14:19 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teine lugemine

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

15:33 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) teine lugemine

15:36 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine

16:10 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) teine lugemine

16:22 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) esimene lugemine

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

18:37 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine

02.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Sünnitamisvõimalused Eestis

13:09 Kodakondsuspoliitika

13:17 Kultuuriministeeriumi sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute remondivahendid riigi eelarvestrateegias alates aastast 2019

13:26 Uue riigihalduse ministri kompetentsus

13:36 Ministri huvid

13:43 Väikeaktsionäride ja väikeinvestorite kaitse

13:52 Pensionid

01.05.2018
NO SESSIONS 01.05.2018
30.04.2018
30.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine Vabariigi Valitsuse liikmete kokkulepete kohta OÜ Est-For Investiga (nr 431)

15:47 Arupärimine Eesti Koorijuhtide Liidu, Eesti Kooriühingu, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumise kohta (nr 426)

16:32 Arupärimine mandri ja Hiiumaa vahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 432)

16:53 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 433)

17:09 Vaba mikrofon

20.04.2018—29.04.2018
NO SESSIONS 20.04.2018—29.04.2018
19.04.2018
19.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE) esimene lugemine

18.04.2018
18.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) kolmas lugemine

14:04 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) teine lugemine

18.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Valitsuse meeltesegadus

13:10 Puudega laste perede toimetuleku toetamine

13:19 Valitsuse töövõime

13:28 Ministri pädevuse piirid

13:37 Keemiarelva kasutamise lõpetamine

13:46 Tsiviilkaitse olukorrast ja selle arendamise plaanidest

13:54 Riigi eelarvestrateegia ja majanduse seis

17.04.2018
17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (605 OE) esimene lugemine

10:09 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE) esimene lugemine

16.04.2018
16.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Arupärimine kindlustusmeditsiini printsiipide kehtivuse kohta (nr 420)

16:29 Arupärimine päästeteenuste osutamise katkemise ohu kohta lähitulevikus (nr 425)

17:01 Arupärimine narkopoliitika olukorra kohta (nr 428)

 17:42 Arupärimine Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja eksperimentide kohta vene emakeelega laste hariduskorralduses (nr 421)

18:38 Arupärimine Eesti kõrghariduses toimuva kohta (nr 427)

19:10 Arupärimine Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta (nr 429)

19:45 Arupärimine eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses (nr 430)

20:27 Vaba mikrofon

13.04.2018—15.04.2018
NO SESSIONS 13.04.2018—15.04.2018
12.04.2018
12.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) kolmas lugemine

11.04.2018
11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) kolmas lugemine

14:05 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) kolmas lugemine

14:06 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) teine lugemine

14:17 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine

14:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) esimene lugemine

11.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 PBK-le päitsete pähe panemine

13:10 Tuulepargid Virumaal

13:17 Peaministri roll

13:25 Rukkirahu kanal

13:33 Valitsuse ja rahva vahekord

13:43 Pensionid

13:52 Omavalitsuste roll laiapindses elanikkonnakaitse kontseptsioonis

13:57 Tasuta ühistransport