Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 14.02.2018 - 03.04.2018

03.04.2018
03.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu (589 OE) esimene lugemine

02.04.2018
02.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine külade õiguse kohta muuta halduskuuluvust (nr 416)

15:50 Arupärimine tasuta riigi õigusabi korraldamise kohta (nr 417)

16:41 Vaba mikrofon

23.03.2018—01.04.2018
NO SESSIONS 23.03.2018—01.04.2018
22.03.2018
22.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu juhatuse valimised

21.03.2018
21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) kolmas lugemine

14:08 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) kolmas lugemine

14:10 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE) teine lugemine

14:13 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teise lugemise jätkamine

14:21 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) teine lugemine

14:25 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) teine lugemine

14:33 Töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

16:13 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine

21.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Päästjate palgad

13:10 Riigivalitsemise reform

13:19 Tallinna–Helsingi tunnel

13:27 Hinnangud Eesti eelarvepoliitikale

13:35 Koori-, orkestri- ja tantsujuhtide pöördumine

13:45 Baltimaade ja Poola ühine põllumajanduspoliitika tulevikku käsitlev ühisdeklaratsioon

13:54 Kaubalaevad Eesti lipu alla

20.03.2018
20.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine

19.03.2018
19.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

16.03.2018—18.03.2018
NO SESSIONS 16.03.2018—18.03.2018
15.03.2018
15.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelu

13:08 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) esimene lugemine

14.03.2018
14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) kolmas lugemine

14:16 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) kolmas lugemine

14:18 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (568 SE) teine lugemine

14:24 Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (567 SE) teine lugemine

14:33 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) teine lugemine

14:39 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) esimene lugemine

15:32 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) esimene lugemine

15:51 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) esimene lugemine

16:00 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) esimene lugemine

16:25 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE) esimene lugemine

17:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) esimene lugemine

14.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Opositsiooni õigused

13:07 HEV-laste õpe

13:16 Eesti osalemine 2020. aasta Dubai maailmanäitusel (Expo)

13:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste rakendamine

13:32 Välispoliitika ja partnerlus

13:39 Eestikeelne kõrgharidus

13:48 Riigi infosüsteemi arendused

13.03.2018
13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

12.03.2018
12.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta (nr 414)

15:39 Arupärimine Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta (nr 415)

17:01 Vaba mikrofon

09.03.2018—11.03.2018
NO SESSIONS 09.03.2018—11.03.2018
08.03.2018
08.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2017. aasta täitmise aruanne

07.03.2018
07.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse (riigikaitselise töökohustuse arvestus) eelnõu (571 SE) kolmas lugemine

14:08 Riigikogu otsuse "Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine" eelnõu (582 OE) esimene lugemine

14:42 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) teine lugemine

14:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) teine lugemine

15:43 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) teine lugemine

15:58 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) esimene lugemine

07.03.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Alkoholism

13:10 Puidurafineerimistehase eriplaneering

13:19 Tulumaksusüsteemi mõjuanalüüs

13:27 Rohumaadelt niidetud heksli koristamisest 2019. aastal

13:33 Praamiühendus Hiiumaa ja mandri vahel

13:43 Ühistranspordi korraldamine

13:51 Kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse rahastamine

06.03.2018
06.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?" arutelu

13:23 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) esimene lugemine

05.03.2018
05.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine vanemaealiste tööhõive kohta (nr 412)

16:11 Arupärimine tervisekeskuste investeeringutoetuste kohta (nr 413)

17:14 Arupärimine mahepõllumajanduse kohta (nr 418)

18:04 Vaba mikrofon

23.02.2018—04.03.2018
NO SESSIONS 23.02.2018—04.03.2018
22.02.2018
22.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu avalduse "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" eelnõu (588 AE) esimene lugemine

21.02.2018
21.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

14:45 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) esimene lugemine

15:07 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) esimene lugemine

21.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Järjepidevuse põhimõte

13:09 Rail Baltic

13:15 Elanikkonna kaitse

13:24 Sõltumatu informatsiooni levik Eesti territooriumil

13:31 "Eesti Vabariik 100" logo

13:39 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi roll puidurafineerimistehase planeerimisel

13:45 Laiapindne riigikaitse

13:51 Muud küsimused

20.02.2018
20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE) esimene lugemine

10:49 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) teine lugemine

11:05 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse (riigikaitselise töökohustuse arvestus) eelnõu (571 SE) teine lugemine

11:09 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE) esimene lugemine

12:06 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) esimene lugemine

12:34 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine

19.02.2018
19.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Arupärimine maade täiendava väljaostmise kohta idapiiril (nr 411)

15:48 Vaba mikrofon

16.02.2018—18.02.2018
NO SESSIONS 16.02.2018—18.02.2018
15.02.2018
15.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (579 OE) esimene lugemine

10:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE) esimene lugemine

12:05 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE) esimene lugemine

14.02.2018
14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine

14:26 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) kolmas lugemine

14:28 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) kolmas lugemine

15:08 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE) teine lugemine 

15:24 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2017. aasta täitmise aruanne

17:16 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE) esimene lugemine

14.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Aktsiisid

13:10 Maksupoliitika

13:17 Radarivaatluse olukord ja plaanid merepiiril

13:24 Kuldne piir

13:33 Valitsuse hoiakud ja poliitika

13:41 Idapiiri ehitusel üleskerkinud probleemid

13:50 Riigi eelarvestrateegia