Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel

Sessions and verbatim records, 14.11.2018 - 20.12.2018

20.12.2018
20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) kolmas lugemine

10:08 Jõuluvana

19.12.2018
19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) kolmas lugemine

14:24 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE) kolmas lugemine

14:26 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) kolmas lugemine

14:27 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) kolmas lugemine

14:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (745 OE) teine lugemine

14:40 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) teine lugemine

14:47 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine

15:22 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu (772 OE) esimene lugemine

15:32 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) esimene lugemine

15:43 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Välispoliitika

13:09 Kõrgkoolidega sõlmitavad lepingud

13:18 Eesti kaitsevajadustele mittevastava tankitõrjesüsteemi ost

13:26 Maksupoliitika

13:35 Tuuleenergia pargid Eesti idapiiril

13:42 Valimislubaduste täitmine

13:51 EL-i struktuurifondide kasutamine

13:57 Rahvaga arvestamine

18.12.2018
18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

11:10 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) teine lugemine

11:18 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) esimene lugemine

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

12:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) esimene lugemine

17.12.2018
17.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine haruapteekide olukorra kohta (nr 454)

15:51 Vaba mikrofon

14.12.2018—16.12.2018
NO SESSIONS 14.12.2018—16.12.2018
13.12.2018
13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

12.12.2018
12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) kolmas lugemine

14:05 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) kolmas lugemine

14:19 Riigikogu otsuse "Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine" eelnõu (751 OE) teine lugemine

14:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kolmas lugemine 

14:44 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) kolmas lugemine

14:50 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) kolmas lugemine

14:57 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) kolmas lugemine

15:32 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) kolmas lugemine

15:35 Põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE) kolmas lugemine

15:37 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) kolmas lugemine

15:39 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) kolmas lugemine

15:41 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE) kolmas lugemine

15:43 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) kolmas lugemine

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

18:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

18:17 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (748 OE) teine lugemine

18:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) teine lugemine 

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (738 OE) teine lugemine

18:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) teine lugemine

18:37 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (743 OE) teine lugemine

18:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (746 OE) teine lugemine

18:49 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (740 OE) teine lugemine

18:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (741 OE) teine lugemine

18:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (742 OE) teine lugemine

19:06 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) teine lugemine

19:55 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) teine lugemine 

20:06 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) teine lugemine

20:11 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (735 SE) esimene lugemine

20:32 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE) esimene lugemine

21:03 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) esimene lugemine

21:31 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) esimene lugemine

22:05 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) esimene lugemine

12.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Marrakechi lepe

13:11 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

13:18 Eelarvereeglid

13:26 Provokatsioonid Eesti poliitikas

13:36 Ehitis- ja kinnistusregistri ajakohasus

13:43 Maksumuudatuste mõjud

13:51 Poliitilised vangid Euroopas

13:57 Püsiühendus suursaartega

11.12.2018
11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

12:38 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE) teine lugemine

10.12.2018
10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) 

15:42 Arupärimine kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457)  

16:25 Arupärimine riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458)

17:00 Vaba mikrofon

07.12.2018—09.12.2018
NO SESSIONS 07.12.2018—09.12.2018
06.12.2018
06.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) kolmas lugemine

10:05 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teine lugemine

10:07 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) teine lugemine

05.12.2018
05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) esimese lugemise jätkamine

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

16:18 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) kolmas lugemine

16:20 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE) kolmas lugemine

16:22 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) kolmas lugemine

16:24 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) kolmas lugemine

16:26 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE) kolmas lugemine

16:29 Abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE) kolmas lugemine

16:31 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) kolmas lugemine

16:40 Riigikogu otsuse "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (694 OE) teine lugemine

17:00 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) teine lugemine

17:22 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE) teine lugemine

17:44 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) teine lugemine

17:47 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) teine lugemine

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

19:45 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) teine lugemine

19:47 Põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE) teine lugemine

19:49 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) teine lugemine

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

21:04 Tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) esimene lugemine

21:13 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) esimene lugemine

21:21 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) esimene lugemine

21:25 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) esimene lugemine

05.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Poliitiline kultuur

13:10 Ettevõtluskonto

13:17 Munitsipaalmeedia

13:27 Sotsiaalteenuste hinnakujundus, jätkusuutlikkus ja kättesaadavus

13:35 Otsustamisprotsessid Vabariigi Valitsuses

13:45 Toetus Ukrainale

13:51 Pensionipoliitika

04.12.2018
04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (753 OE) esimene lugemine

10:19 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (707 OE) esimene lugemine

10:25 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (708 OE) esimene lugemine

10:30 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" eelnõu (754 OE) esimene lugemine

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

12:26 "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". Ettekanne elluviimise kohta

13:27 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) teine lugemine

13:29 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) teine lugemine

13:36 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) esimene lugemine

03.12.2018
03.12.2018 / 17:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Riigikogu täiendav istung Read more

17:00 Istungi rakendamine

17:03 Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu (766 AE) esimene lugemine

03.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Vaba mikrofon

27.11.2018—02.12.2018
NO SESSIONS 27.11.2018—02.12.2018
26.11.2018
26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:00 Istungi rakendamine

11:02 Siseminister Katri Raigi ametivanne

11:03 Istungi rakendamine

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE)

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine

23.11.2018—25.11.2018
NO SESSIONS 23.11.2018—25.11.2018
22.11.2018
22.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

 10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas lühendada ravijärjekordi" arutelu

21.11.2018
21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) kolmas lugemine

14:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (651 SE) kolmas lugemine

14:14 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE) kolmas lugemine

14:17 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) kolmas lugemine 

14:21 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) kolmas lugemine

14:24 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE) kolmas lugemine

14:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) kolmas lugemine

14:27 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE) teine lugemine

14:33 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) teine lugemine

14:47 Abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE) teine lugemine

14:53 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) teine lugemine

15:04 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) teine lugemine

15:16 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE) teine lugemine

15:21 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) teine lugemine

15:32 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) teine lugemine

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

21:44 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) esimene lugemine

22:03 Riigikogu otsuse "Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine" eelnõu (751 OE) esimene lugemine

22:10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

22:17 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (748 OE) esimene lugemine

22:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (745 OE) esimene lugemine

22:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) esimene lugemine

22:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (738 OE) esimene lugemine

22:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (747 OE) esimene lugemine

22:47 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismismissioonil Afganistanis" eelnõu (743 OE) esimene lugemine

22:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (746 OE) esimene lugemine

23:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (740 OE) esimene lugemine

23:19 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (741 OE) esimene lugemine

23:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (742 OE) esimene lugemine

21.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Otsustusvõime

13:10 Eesti riigi töö diasporaaga võrdluses Lätiga

13:19 ÜRO rändelepe

13:28 Keskkonnapoliitika

13:37 Aktsiisipoliitika

13:46 Politsei- ja Piirivalveameti võimekus lähiaastatel

13:55 Metsamajanduse arengukava

20.11.2018
20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Heiki Loodi ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:05 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE) kolmas lugemine

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

13:03 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) teine lugemine

13:07 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE) teine lugemine

19.11.2018
19.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine kütusehinna mõju kohta transpordisektorile ja tavatarbijale (nr 451)

15:53 Arupärimine haigekassa eriarstiabi hanke kohta (nr 449)

16:12 Arupärimine haigekassa tekitatud kriisi kohta eriarstiabi korralduses (nr 452)

16:53 Vaba mikrofon

16.11.2018—18.11.2018
NO SESSIONS 16.11.2018—18.11.2018
15.11.2018
15.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik" arutelu

12:40 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE) teine lugemine

12:54 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE) teine lugemine

14.11.2018
14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) kolmas lugemine

14:08 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) kolmas lugemine

14:10 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE) kolmas lugemine 

14:14 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE) kolmas lugemine

14:30 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) teine lugemine

15:16 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) teine lugemine

15:38 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) teine lugemine

16:12 Riigikogu otsuse "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (694 OE) esimene lugemine

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

18:25 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) esimene lugemine 

18:41 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) esimene lugemine

19:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) esimene lugemine

20:09 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) esimene lugemine 

21:18 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) esimene lugemine

21:26 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) esimene lugemine

21:33 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) esimene lugemine

21:39 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) esimene lugemine

14.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Infotund, kolmapäev Read more

13:00 Infotund

13:01 Politsei- ja Piirivalveameti töötajate arv

13:09 Valitsuse juhtimine

13:19 ÜRO migratsioonileppe juriidiline siduvus

13:27 Ida-Virumaa tegevusprogrammi täitmine

13:36 Korruptsioonioht

13:44 Haldusreformi mõju ääremaastumisele

13:53 Eesti ja Venemaa piirilepingu ratifitseerimine