Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 112Open/Close results
05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:29 Usaldus

Uno Kaskpeit: Aitäh! Härra peaminister! Küll on paha kuulata seda kiunumist siin selle seltskonna poolt, kes on 17 aastat Eesti riiki hävitanud. Ega neid ei saa ju usaldada. Mis teie arvate? Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

Uno Kaskpeit: Lugupeetud eesistuja! Austatud kolleegid! Tutvustan menetlust juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Esimene lugemine toimus meil 8. novembril eelmise aasta lõpus ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 22. novembriks ei esitatud Riigikogust ühtegi muudatusettepanekut. Õiguskomisjon ... Read more

Uno Kaskpeit: Üldiselt eriarvamusi ei olnud. Mõned küsimused olid neil, kes ei olnud teadlikud selle teenistuse ja pensioni eripäradest. Need selgitati ära ja üldiselt võib öelda, et kõik otsused võeti vastu konsensusega. Read more

Uno Kaskpeit: Selle menetluse käigus nad toetasid lõpuks. Alguses nad ei toetanud, aga pärast tegid ise täiendusi ja see kõik sai komisjoniga kooskõlastatud. Read more

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

Uno Kaskpeit: Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Läheme siis eelnõu 759, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teise lugemise juurde. Natuke menetlusest juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Vabariigi Valitsus algatas eelnõu 19. novembril möödunud aastal. ... Read more

Uno Kaskpeit: Aga sellepärast, et Justiitsministeeriumi esindaja oli kohal ja selgitas ministeeriumi seisukohta. Advokatuuri esindajad ei suvatsenud kohale tulla, järelikult nad ei pidanud vajalikuks oma seisukohtade eest seista. Read more

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on üks küsimus: miks te levitate siin saalis rahvaesindajatele valeinformatsiooni, nagu Eesti Jahimeeste Selts pooldaks teid? Mul on täpsem informatsioon: Eesti Jahimeeste Selts toetab ja pooldab karusloomakasvatajaid. Read more

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kui mu mälu mind ei peta, siis te olete olnud 15 aastat võimul ja teie inimene on olnud pikka aega peaminister. Miks te siis neid asju korda ei ajanud, samuti seda eestikeelset haridust? Nüüd enne valimisi tulete selliste eelnõudega välja. Mulle tundub küll, et see on r... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:31 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Austatud eesistuja! Härra minister! Lugupeetud kolleegid! Mul oli juba hirm, et ei olegi kellelegi ettekannet teha. See eelnõu oli arutlusel õiguskomisjonis esmaspäeval, 3. detsembril. Istungit juhatas esimees Jaanus Karilaid, osa võtsid Uno Kaskpeit, Hardi Volmer, Olga Ivanova, Tarmo Kruusimäe, kes... Read more

Uno Kaskpeit: Minul on 31. detsember. Read more

Uno Kaskpeit: Siis on siia viga jäänud. Vabandust! Read more

22:05 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Härra eesistuja! Härra minister! Lugupeetud kolleegid! Selle eelnõu arutelu toimus samuti esmaspäeval, 3. detsembril. Selle eelnõu arutelust võtsid sel istungil osa täpselt samad inimesed, kes eelmise eelnõu arutelul. Kolmas päevakorrapunkt tol istungil oligi tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teis... Read more

Uno Kaskpeit: Ei, sellel teemal ei olnud arutelu. Read more

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Härra välisminister! Ma ei suuda ikka aru saada, kuidas te suudate siin seda ümmargust juttu ajada. Kui ma vaatasin seda dokumenti koos nende parandatud tõlgetega, siis nägin, et sealt jookseb ikka pidevalt läbi "kohustus" ja "kohustus", mis Välisministeeriumi tõlkes oli nagu... Read more

21.11.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:46 Politsei- ja Piirivalveameti võimekus lähiaastatel

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra esimees! Härra minister! Kuidas sai võimalikuks, et Politsei- ja Piirivalveameti isikkoosseisu probleemid kerkisid nii järsku päevakorrale? Alles 2014. aasta lõpus koondati sellest asutusest ligi 300 ametnikku. Kolledžis jääb õppijaid ning ka valikut õppijate vastuvõtmisel aina vähemaks... Read more

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister! 1. augustil sellel aastal vahetati välja piirivalve juht Helen Neider-Veerme, kellel oli täielik piirivalvetaust. Ta on lõpetanud piirivalvekooli ja tal on piirilt saadud teenistuskogemus. Teie poolt pukki pandud juhil Egert Belitševil ei ole mingit piirivalve... Read more

12.11.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:08 Arupärimine kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450)

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Ma kuulasin teie ettekannet ja sain teada, et ümberkaudsetes riikides, kus on rahvaarv mitu korda suurem kui meil Eestis, on pealtkuulamiste arv väiksem kui meil Eestis. Mis on teie arvamus, miks meil see inimeste pealtkuulamiste arv nii suur on?  Read more

08.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:12 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Annan ülevaate õiguskomisjoni istungist. Istung toimus esmaspäeval, 22. oktoobril ja sellest võtsid osa Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Hardi Volmer, Külliki Kübarsepp, Mati Raidma, Olga Ivanova, Raivo Aeg, Toomas Paur, Toomas Vitsut, Urve Tiidus ja Vilja Toomas... Read more

Uno Kaskpeit: Jah, seda ütles või kinnitas ka Raivo Aeg, et kõik ministeeriumide esindajad olid vastu. Me ei arutanudki seda rohkem, sest ei ole mõtet arutada inimestega, kes on põhimõtteliselt vastu. Ma olen kindel, et on võimalik kas leida vahendeid või kehtestada see alates 2020. aasta 1. jaanuarist. ... Read more

18.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" eelnõu (653 OE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh! Härra ettekandja! Mul on selline küsimus: kas te peate ennast nii professionaalseks rahanduse asjatundjaks, et oskate siin kõike hästi seletada? Read more

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

12:11 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Austatud ettekandja! Kas komisjonis oli ikkagi juttu sellest kontrolljoone ja riigipiiri küsimusest? Või on komisjonis kõik nii teadmata inimesed – ei teatagi, mis vahe on kontrolljoonel ja riigipiiril?  Read more

15.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:07 Arupärimine valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441)

Uno Kaskpeit: Härra eesistuja! Austatud peaminister! Ma natuke täpsustan härra Herkeli teemat. Minu maakodu asub Valgast umbes 24 kilomeetrit Võru maanteed mööda Võru poole. Seal lähedal on Koikküla. Niipalju, kui mina olen juhtunud seal Valga bussi pealt tulevate meestega kokku, siis neil on kaasas mitu kasti õl... Read more

25.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:00 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh! Euroopa Komisjon soovitas 2014. aastal riikidel naiste ja meeste palgalõhe vähendamiseks suurendada organisatsioonide sees palkade läbipaistvust ja selleks teha üle 50 töötajaga ettevõtetes kättesaadavaks töötajakategooriate või ametikohtade keskmised tasud meeste ja naiste arvestuses. See tö... Read more

Uno Kaskpeit: Aitäh! Mul on selline küsimus. Kas teil peale oma ministeeriumi on ülevaadet ka teiste ministeeriumide palkadest ja palgalõhedest? Kui te sellise seaduse välja annate, siis peaks ju valitsus olema teistele organisatsioonidele eeskujuks. Read more

17.09.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:06 Arupärimine Vene mõjuagentide kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses (nr 442)

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister! Pärast selle artikli ilmumist ilmusid meil ajakirjanduses kohe ka härra Laari ja Tsahkna süüdistused meie mõnede poliitikute vastu. See näitab, et sellel härra Marrani avaldusel oli ikkagi otsene mõju.  Read more

12.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:29 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) teine lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Austatud Raivo! Mul on üks selline küsimus. Ma olen komisjonis mitmel korral üles tõstnud küsimuse, et Kaitseministeerium võiks meile esitada ülevaate meie kõrval asuvates riikides – Soomes, Lätis, Leedus – kehtivatest eripensionidest ja vanusepiirangutest. Tänase päevani ei ... Read more

Uno Kaskpeit: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma natukene täpsustan. Meile ei ole esitatud seda võrdlust Soomega ega Läti ja Leeduga, aga ma niipalju tean, et Soomes ei nimetata seda eripensioniks, see on väljateenitud aastate pension, ja vanusepiirangud ühtivad nendega, mis on meie praeguses seaduses. Nii e... Read more

09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:24 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister! Te siin räägite nii veenvalt, et meil on tippspetsialistide puudus. Peaks olema ka mingisugune statistika arvuliselt tehtud, kui palju ja millistes valdkondades meil neid tippspetsialiste puudu on. Minu arust oleks palju õigem teha üks seaduseelnõu, millega tu... Read more

09.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:00 Radarvaatluse koondamine Tallinna Häirekeskusesse

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Aega jääb väheks, nii et teeme lühidalt. Mul on selline küsimus: mis eesmärgil kaotati ära radarvaatluse kohad Saaremaalt, Kärdlast ja Kundast ning koondatakse praegu kõik Häirekeskusesse? Read more

Uno Kaskpeit: Halloo! Mul on küsimus, mis eesmärgil kaotati ära radarvaatluse kohad Saaremaalt, Kärdlast ja Kundast. Eile käisime Häirekeskuses, kus juba häälestutakse ületoomisele, sellele, et Häirekeskusesse tuuakse üle kogu Eesti mereala vaatlus. Kuidas te seda põhjendate ja mis on eesmärk? Minu teada ei tule ... Read more

18.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:46 Tsiviilkaitse olukorrast ja selle arendamise plaanidest

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Näiteks Soomes on nii, et kui elamut planeeritakse või ehitatakse, siis on ruutmeetrite norm, millest alates peab olema maja all tsiviilkaitsevarjend. Meil on kahjuks need ruumid isegi Riigikogus unustuse hõlma jäänud, linnades on kõik nõukaaegsed varj... Read more

Uno Kaskpeit: Teie eelkäija vastas minu eelmise küsimuse peale, et meil on kaugmaa-õhutõrjeraketid. See oli muidugi huvitav vastus. Rõõm on kuulda, et te olete seda teemat arutanud. Kas teil ei ole aga plaanis pöörduda Soome kolleegide poole? Nendel on selles suhtes pikaajaline kogemus, just uute elamute ehitamis... Read more

16.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

17:01 Arupärimine narkopoliitika olukorra kohta (nr 428)

Uno Kaskpeit: Härra eesistuja! Härra minister! Ajakirjanduse andmetel olevat meil narkootikumid ühe või kahe telefonikõne kaugusel. Miks on politsei nii võimetu selle asja vastu võitlemisel? Teiseks tahtsin öelda, et täna soovitan "Kuuuurijat" vaadata, see on narkoteemaline saade. Read more

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:39 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) esimene lugemine

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Mul on küsimus, milline on selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg. Read more

19.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Arupärimine maade täiendava väljaostmise kohta idapiiril (nr 411)

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister! Kas te tunnistate ausalt, et teie eelkäija ajal tehti selle piiriehitusega oma paar aastat valimisreklaami ja -show'd? Minule on arusaamatu, kuidas nüüd, kolm ja pool aastat peale selle suure ehituse algust, tuvastati, et on juurde vaja 10–15 meetri laiust p... Read more

14.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

13:17 Radarivaatluse olukord ja plaanid merepiiril

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister, ma saan aru, et piiri valvamisest ei jaga te suurt midagi, täpselt samamoodi nagu see politseiameti seltskond. Isegi kaatrite patrulle on nii palju vähendatud, et neid meie rannikul peaaegu ei olegi enam. Ja kui nüüd veel see radarvaatlus siia üle tuuakse ... ... Read more

Uno Kaskpeit: Oli küll küsimus. Sealt võtad küsimuse välja, kui tahad. Read more

13:24 Kuldne piir

Uno Kaskpeit: Aitäh! Härra minister, teid ei saa selles praegu piiri peal tekkinud probleemis süüdistada. Sellest saan ma täiesti aru. See on hea, et te olete selle probleemi ja puuduse välja toonud, aga see probleem on tingitud ikka teie eelkäijast, kellel 2014. aastal, pärast Kohvri äravarastamist, tuli meelde,... Read more

13:41 Idapiiri ehitusel üleskerkinud probleemid

Uno Kaskpeit: Aitäh! Härra siseminister, täna te saate päris palju oma aega piirile pühendada. Mis teie arvate, kas soodesse, kust piir läbi jookseb, on mõtet seda aeda ehitada ja raha raisata või oleks mõttekas teha sinna korralikud patrullrajad, katta see ala anduritega ja piirivalvurite jaoks luua lihtsalt juu... Read more

Uno Kaskpeit: Aitäh! Härra minister! Hiljaaegu jooksis ajakirjandusest läbi see 10-meetrine riba. Nüüd avastati järsku, et puud võivad 10 meetri pealt sinna ribale kukkuda ja aia ära lõhkuda, nii et 10 meetrit võetakse juurde. Aga mis te arvate, kui tehakse 20-meetrine riba ja sealsamas kasvab ikka täismets, kas ... Read more

12.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:05 Arupärimine Tallinna–Tartu maantee projekti normidele mittevastavuse kohta (nr 407) 

Uno Kaskpeit: Aitäh, härra eesistuja! Proua minister! Paistab, et selle valitsuse kokkuhoiupoliitika on tee turvalisuse arvel. Küll tõmmatakse kitsamaks, küll tehakse teekate õhemaks. Ma nägin sel suvel, kuidas meie kandis kaevati ühele kruusateele eurokraavid kahele poole, aga seda tehti mõlemalt poolt tee ar... Read more

08.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine

Uno Kaskpeit: Härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Annan ülevaate relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 494 teisest lugemisest. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 11. septembril eelmisel aastal. Esimene lugemine toimus eelmise aasta 27. septembril ja muudatusettepane... Read more

Uno Kaskpeit: Väga hea! Ma siis võtan ette viimase istungi, kus tõmmati otsad kokku. See teema oli väga kirgi küttev, sest osalejaid oli lõpupoole paljudest organisatsioonidest, Eesti Jahimeeste Seltsist, Keskkonnaministeeriumist, ja osalesid ka ettepanekute esitajad. Seaduse § 2 punktid 2–10 jõustuvad 1. jaanuar... Read more

Uno Kaskpeit: Komisjoni ettepanek, jah, muidugi! (Naerab.) Otsustati saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse, 14. veebruariks (konsensuslikult), ja teha ettepanek panna eelnõu pärast kolmandat lugemist lõpphääletusele (konsensuslikult). Read more

Uno Kaskpeit: Jah. Read more

Uno Kaskpeit: Siseministeerium taganes lõpuks oma jäigast seisukohast, sest ka Keskkonnaministeeriumi ja jahimeeste seltsi esindajad selgitasid, miks on summutit vaja. Jahitulirelvast tulistamine tekitab mitme kilomeetri kaugusele kostva heli, mis häirib jahipiirkonnas ja selle naabruses viibivaid isikuid. Eriti... Read more

Uno Kaskpeit: Jah, see oli ka pikk arutelu. Kohe vaatan arvud üle. (Lehitseb pabereid.) Nii. Üldiselt oli ettepaneku esitajatel taotlus, et lubatud võiks olla kuni 1000 püstoli- või revolvripadrunit iga relva kohta, kuni 1000 padrunit iga vintraudse jahitulirelva kohta, kuni 1000 padrunit iga sileraudse jahitulir... Read more

Uno Kaskpeit: Üks moment, kohe vaatame üle. See oli Külliki Kübarsepa ettepanek ja see diskussioon oli jah. Aga see ei leidnud, nagu sa isegi mäletad, komisjonis kinnitust või toetust. Ma kohe võtan selle koha välja. Siin on see paha lugu, et neid istungeid oli nii palju. Ahaa, käes! Nii. Ettepanek oli: "27) par... Read more

Uno Kaskpeit: Neil oli algul ka veel see seisukoht, et summuti on ajujahil väga ohtlik, sest võidakse maha lasta mõni seeneline või marjuline. Komisjonis küsiti, mis vahet on, kas marjuline lastakse maha summutiga või summutita relvast. Tõstatati ka küsimus, et kui ministeerium niimoodi arvab, siis komisjon soovi... Read more

Uno Kaskpeit: Ma ei ütleks, et see muudatusettepanekute pakett nüüd seda võimalust avardaks, sest kui inimene läheb päris esimest korda relva ostma, siis on olemas vastavad nõuded: tehakse arstlik kontroll ja politsei kontrollib inimese minevikku, et tal ei oleks karistatust ega selliseid asju. Seda see pakett ki... Read more

Uno Kaskpeit: Nii. Kõigepealt teadmiseks. Laskemoon on tavaliselt kahekümnestes karpides, näiteks vintrelvade laskemoon. Nii et seal ei ole vaja väiksemaid karpe. Need, mida karbis on palju, on sütikud. Need on suured, mitmetuhandelised karbid. Padrunite poest saamisel ei ole arvu mõttes probleeme. Aga probleem... Read more

Uno Kaskpeit: Aitäh! See puudutas ainult enesekaitseks soetatud relvi, jahimehi see ei puudutanud. Minule isiklikult on ka see asi muidugi arusaamatu, aga võib-olla kellelgi on tõesti relv enesekaitseks ja ta kolm aastat ei võta seda kotist välja, kuigi ma muidugi ei usu seda. See puudutas just enesekaitseks soet... Read more

Uno Kaskpeit: Jah, see asi läks läbi, et teooriaeksamit saab teha tõlgi abil, aga laskekatse juures tõlki ei ole. Nagu ma enne siin just rääkisin, käsklused "Tuld!" ja "Tuli seis!" peavad olema selged. Aga see asi ei läinud läbi mitte konsensuslikult. Kui te soovite, siis nimed on mul siin olemas. Read more

Uno Kaskpeit: Jaa, ma oma arust mainisin seda ka, ma lugesin isegi Keskkonnaministeeriumi esindaja arvamuse ette. Kui hajaasustuse lähedal toimub kitsede ja teiste selliste loomade laskmine, siis see häirib inimesi. Mitmel korral on politsei kohale kutsutud, politsei tuleb kohale ja vaatab, et täitsa normaalsed j... Read more

Uno Kaskpeit: Ma ei tea, miks, aga nad lihtsalt olid selle vastu, nad väitsid, et padrunite hulk ei tohi olla liiga suur. Siin on see ka täpsemalt kirjas. Aga põhimõte oli see, et need võidakse varastada või need võivad sattuda võõrastesse kätesse. Sellised põhjendused. Ma olen isiklikult sellega nõus. Nagu ma üt... Read more

Uno Kaskpeit: Jah, relvaloa omandamisel küll. Relvaloa omandamisel on lihtsalt see nõue, et laskekatse sooritusel tõlki juures ei ole, seda peab tegema eestikeelsete käskluste alusel. Aga siin oli välja toodud ainult kaks käsklust: "Tuld!" ja "Tuli seis!". Seda küll. Read more

Uno Kaskpeit: Kui ma õigesti mäletan, siis mõned spetsialistid arvasid, et see on väga ohtlik, et kui kabuurist välja võtta, võib pauk juhtuda. Jah, see on mittespetsialistile võib-olla tõesti ohtlik. Aga seda, kuidas see hääletamine läks, võib pärast näidata. Neid hääletusi on nii palju, et siit annab seda üles ... Read more

Uno Kaskpeit: Poolt- ja vastuargumendid. Asi on selles, et see võõrkeeles eksami tegemine on praeguses seaduses juba olemas. Selle muutmise ettepaneku tegi Külliki Kübarsepp, et see ära lõpetada ja et saaks teha ainult eesti keeles. Aga ka Siseministeerium ei olnud sellega päri ja niimoodi see hääletamine läks.... Read more

Uno Kaskpeit: Kuul ei lenda kaugele, aga kui mees hangib endale summuti, siis teeb ta ka endale selgeks, millist moona kasutada ja kui kaugele see lendab, püss lastakse sisse. Sellel teemal eriti suurt arutelu ei toimunud. Ma arvan, et see ei ole probleem. Teiseks, ma ei ole kuulnud, et Soomes oleks mets põdrarai... Read more

Uno Kaskpeit: Komisjonis otseselt sellisel teemal ei arutletud ja ma esindan komisjoni, ma ei pea siin oma arvamust välja ütlema. Pärast koridoris võin rääkida. Kuna mul on muidugi sõjaväelase taust, siis mul on relvadesse teine suhtumine. Read more

Uno Kaskpeit: Ma ei oska öelda komisjoni liikmete seisukohta. Siseministeeriumi esindaja luges ministeeriumi seisukoha ette, rohkem debatti ei olnud. Kui soovite, võin selle lühikese debati kirjelduse ette lugeda. Kas tahate? Mina küsisin, miks Eesti annab mittekodanikele relvalubasid. Jaanus Karilaid leidis, et ... Read more

Uno Kaskpeit: Jah, aga see arutelu oli meil novembris, see asi võeti vastu 15. jaanuaril. Tõesti, siis seda arutelu ja jagelemist oli, aga ... (Lehitseb pabereid.) Siseministeerium jäi peale. Ma lugesin ette need komisjoni liikmed, kes hääletasid. Härra Randpere tegi veel ettepaneku, et võib-olla ei hääletaks ja ... Read more

Uno Kaskpeit: Mis mõttes? Mina ei ole seda ettepanekut teinud. Mina ei ole põhjendanud. Read more

Uno Kaskpeit: Jah, komisjoni teatud liikmed olid sellega nõus, mina olin ka nende hulgas. See on probleem, aga midagi teha ei ole. Read more

Uno Kaskpeit: Jah, võib küll, see on ka ajujahil nüüd lubatud. Kui komisjon kiitis selle heaks, siis järelikult on see arukas. Ma oma arvamust ei hakka välja ütlema. Read more

Uno Kaskpeit: Mis on sisu? Ma ei oska teile seda vastata, sisu üle ei arutletud. Võeti lihtsalt vastu. Read more

Uno Kaskpeit: Kohe vaatan ja otsin üles. See ... (Naerab.) See oli kuskil esimeses ... Uh-uh-huu, neid on palju. (Lehitseb pabereid.) Võtame siit välja selle. Natukene suurem arutelu oli siis, kui oli esimene istung, aga ministeeriumi seisukoht oli, et vist 1991. aastast on hakatud juba neid välja andma. Kohe vaa... Read more

Uno Kaskpeit: Jah, ma ei leia praegu hetkel seda ... (Naerab.) Read more

Uno Kaskpeit: No peast ... Ma ei mäleta enam seda 7. novembri istungit. Selles on asi. Pärast ma rahuldan selle teadmishimu ära. (Naerab.) Materjal on lihtsalt nii suur, viis istungit on olnud. Seda materjali ja jagelemist ja muud sellist oli väga palju. Read more

Uno Kaskpeit: Sellest, kui tihti kontrollitakse, juttu ei olnud, sest see on otseselt Politsei- ja Piirivalveameti ülesanne. Seda teemat ei puudutatud. Aga oli juttu sellest, Siseministeerium tõstis selle teema üles, et kui padrunite arv on nii suur, nagu sooviti, siis ei ole nende hoiustamise kohta ning nad jääv... Read more

Uno Kaskpeit: Suur tänu! Kui kellelgi on eraldi soovi, siis ma aitan selle materjaliga koridoris. Read more