Calendar

Select a date rangeOpen Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
Verbatim reports of proceedings: 104Open/Close results
28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra istungi juhataja! Austatud Riigikohtu liikme kandidaat! Mul on küsimus, mida ma olen ikka küsinud kõikidelt Riigikohtu liikme kandidaatidelt. Milline on teie suhtumine konstitutsioonikohtusse? Kas Eestil oleks seda eraldi üksust vaja või on piisav praegune süsteem, kus olemasolev koht... Read more

14.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:16 Riigikogu otsuse "Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (6 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh! Austatud Riigikohtu liikme kandidaat! Ka minu küsimus ei puuduta tsiviilküsimusi, pigem riigiõiguslikke küsimusi, aga teilt kui Riigikohtu liikme kandidaadilt on minu arvates sobiv seda küsida. Ma olen seda küsinud ka teistelt Riigikohtu liikme kandidaatidelt. Nimelt, aeg-ajalt on Eestis tõst... Read more

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I istungjärk , Täiskogu arupärimised, vaba mikrofon esmaspäev Read more

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

Mart Nutt: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Read more

20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon arutas nimetatud eelnõu ... Vabandust! Ma eksin ise ka juba! Väliskomisjon arutas nimetatud eelnõu k.a 14. veebruari istungil. Sellest koosolekust võtsid osa juhatajana Marko Mihkelson ja teised väliskomisjoni liikmed Andres ... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Korrektsuse kohta mul on raske vastata, aga parlamentaarses riigis võib parlamendi fraktsioon vastavalt põhiseadusele ja Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele teha valitsusele mis tahes ettepanekuid. Praegusel juhul on Vabaerakonna fraktsioon seda teinud ja selles mõttes on kõik seaduspärane.... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Komisjon tegeles selle teemaga vahetult enne seda, kui me otsustasime menetleda Riigikogu toetusavaldust seoses Kertši väinas tekkinud kriisiga. Täna arutatava eelnõu kontekstis selle teema juurde sügavuti enam tagasi ei pöördutud. Ma ainult täpsustan nii palju, et jah, konfliktis võib olla k... Read more

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

Mart Nutt: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Meenutan, mis on eelnõu sisu. Eelnõu ajakohastab ja korrastab rahvusvahelise sanktsiooni seadust. Uue rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tervikteksti eelnõul on neli peamist eesmärki. Esiteks, korrigeerida rahvusvahelise sanktsiooni rii... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Mul on paugupealt raske öelda, kumb või mõlemad. Ma arvan, et põhimõtteliselt rakenduvad mõlemad, sest mõlemad annavad tegelikult sanktsiooniks võimalused. Aga oluline on rõhutada, et seadusega me loome raamistiku. Otsuse, keda Eestisse lubada ja keda mitte, teeb täidesaatev võim. Read more

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Mart Nutt: Austatud härra esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Välispoliitikal on riigi jaoks mitu olulist ülesannet. Ma kaardistan ainult mõned nendest, sest kõigeks ei ole lihtsalt aega. Esimene, mida, ma arvan, võiks pidada kõige olulisemaks välispoliitiliseks ülesandeks, on julgeoleku tagamine. See on nii ... Read more

Mart Nutt: Mis need siis on? Üks oluline küsimus on kahtlemata julgeolekuohtude neutraliseerimine. Missugused need julgeolekuohud on ja kust nad tulevad? Kõigepealt on julgeolekuohuks kahtlemata agressiivsed valitsused, autoritaarsed riigid, äärmuslikud ideoloogiad. Konkreetsemaks minnes tuleb tõdeda ja mitmet... Read more

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud Riigikohtu esimehe kandidaat! Aeg-ajalt tõstatub Eestis küsimus konstitutsioonikohtu vajadusest. Nagu me maailmapraktikast teame, on riike, kus see on olemas, ja on ka riike, kes saavad ilma konstitutsioonikohtuta väga hästi hakkama, näiteks Põhjamaad. Milline on teie... Read more

29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:45 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Üldiselt on kõik ühiskonnad muutumises ja valivad praktikas kahe võimaliku tee vahel, kuidas muutuda. Üks on evolutsiooniline tee, nii toimub tavaliselt demokraatlikes ühiskondades, ja teine on revolutsiooniline tee, kui lammutatakse ühiskond laiali ja ... Read more

Mart Nutt: Veel üks küsimus. 28 aasta jooksul, kui me oleme jälle vabas ja iseseisvas Eestis elanud, on ikka ja jälle ilmunud väga palju mitmesuguseid huvitavaid ettepanekuid, kuidas Eesti riiki ümber korraldada. Mõned neist on utoopilised, mõned neist on lausa hirmuäratavad, mõned on päris asjalikud. Kõiki ne... Read more

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess" eelnõu (767 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Väliskomisjon arutas nimetatud eelnõu 17. jaanuaril k.a ning komisjoni istungist võtsid osa Riigikogu liikmed ja komisjoni liikmed Keit Pentus-Rosimannus, Andres Herkel, Anne Sulling, Barbi Pilvre, Henn Põlluaas, Mart Nutt, Oudekki Loone, asendusliikmen... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Seda ma loomulikult öelda ei oska, aga küll ma saan öelda, et ettepaneku tegemine valitsusele nõuab vähemalt Riigikogu koosseisu häälteenamust, mis tähendab 51 häält. Teiseks, kui see ettepanek leiabki Riigikogu toetust, ei ole see valitsusele siduv ja tegelikult ei kohusta valitsust allkirja... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Väliskomisjoni liikmena ja eelnõu kaasettekandjana saan ma paraku öelda ainult ei, sellest ei muutu piiri olukorras mitte midagi. Nii on. Read more

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud ettekandja! Alles eile märkasin ühes kaupluses olukorda, kus eestlasest klient pöördus venelasest müüja poole vene keeles ja kuigi see müüja valdas eesti keelt perfektselt ja vastas eesti keeles, ei jätnud see klient kiusu, vaid sundis ikkagi venekeelset asjaajamist p... Read more

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

21:03 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Härra koosoleku juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Väliskomisjon arutas seda eelnõu kahel istungil. Esimene neist toimus 13. novembril ja teine 3. detsembril. Komisjoni liikmetest võtsid aruteludest osa 13. novembril Marko Mihkelson, kes juhatas koosolekut, Andres Herkel, Barbi Pilvre, Enn Põllua... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Enne esimest lugemist komisjon seda teemat ei tõstatanud. Aga ma arvan, et iga komisjoni liige, sh ka sina, võib selle küsimuse teise lugemise arutelu käigus komisjonis püstitada. Ma ei näe mingit põhjust, miks seda ei võiks teha. Võib-olla see lisab eelnõu kvaliteedile midagi. Aga komisjo... Read more

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Mart Nutt: Austatud härra aseesimees! Head kolleegid! Hea peaminister! Isamaa seadis Euroopa Liiduga ühinemise Eesti välispoliitiliseks prioriteediks kohe, kui moodustati valimisliit Isamaa. See oli aastal 1991. Tol hetkel tundus see väga kauge, kui mitte öelda võimatu perspektiiv. Ent see sai võimalikuks juba... Read more

03.12.2018 / 17:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Riigikogu täiendav istung Read more

17:03 Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu (766 AE) esimene lugemine

Mart Nutt: Austatud härra esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Riigikogu väliskomisjoni mõte koostada avaldus Ukraina toetuseks kujunes Riigikogu väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni erakorralise ühisistungi käigus esmaspäeval, 26. novembril k.a. Seda istungit juhatas kaks komisjoni esimeest, Marko Mihkelson... Read more

Mart Nutt: Taas kord, austatud härra esimees, austatud Riigikogu liikmed! Rahvusvaheline õigus toimib, kui riigid selle põhimõtteid austavad. Okupatsioon ja anneksioon ei kuulu tegevuste hulka, mida rahvusvaheline õigus aktsepteeriks. Ometi on Venemaa juba korduvalt rahvusvahelist õigust ja selle põhimõtteid r... Read more

25.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:07 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimese lugemise jätkamine

Mart Nutt: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Isamaa fraktsioon ei toeta mitmekordse kodakondsuse laiendamist. Teatavas ulatuses on mitmekordne kodakondsus paratamatus, mis eksisteerib väga paljudes riikides, kui mitte kõigis. Ma lähen selle probleemiga tagasi VII koosseisu, kui kodakondsusküsimusi... Read more

20.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Riigikogu otsuse "Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (668 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud Riigikohtu liikme kandidaat! Esinedes põhiseaduskomisjonis te rõhutasite, et te ei pea praeguses olukorras vajalikuks eraldi põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu loomist. Ja ma olen sellega täiesti päri. Ma arvan sedasama, et selleks vajadust ei ole. Kas te selgitaksit... Read more

11:07 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud ettekandja! Neid inimesi, kellel oli võimalus Tartu rahulepingu alusel opteeruda, valida Eesti kodakondsus, väga suure tõenäosusega elavate kirjas enam ei ole. Lihtsalt aeg on teinud oma töö ja see klausel võib puudutada nende lapsi, lapselapsi või isegi veelgi kaugem... Read more

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Nagu härra Ossinovski mainis, selle eelnõuga te loote või te suurendate eri Eesti kodanike gruppide õigusi. Minu küsimus sellega seoses on, et siin on loetelu riikidest, kelle puhul on lubatud sünnijärgse Eesti kodaniku topeltkodakondsus, ja ülejäänud riikide puhul see pole lu... Read more

13.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

Mart Nutt: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Me elame aastas 2018, mis tähendab seda, et iseseisvas Eestis sündinud inimesed on saanud täisealiseks ja väga paljud neist on omandanud ka kõrghariduse. Ometi on keeleprobleem meil aktuaalselt õhus. Küsin täiesti sinu isiklikku arvamust. Kus tehti viga... Read more

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud ettekandja! Minu hinnangul algab keeleõppes üks päris suur probleem Ida-Virumaal põhikoolidest. Põhikooli lõpetavad õpilased ei valda piisavalt eesti keelt. Teatavasti on põhikoolid munitsipaalalluvuses. Milles on siin probleem ja milles võiks näha lahendust? Kas on t... Read more

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen olnud 14 aastat Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastase komitee ekspert. Eestit puudutavates raportites on meile läbivalt ette heidetud segregatsiooni haridussüsteemis, milles peitub ka potentsiaalne diskrimineerimise oht. See segregatsioo... Read more

07.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Mart Nutt: Austatud härra juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Ma võib-olla käsitlen seda teemat rohkem filosoofiliselt kui praktilise õigusemõistmise ja õigusinstitutsioonide seisukohalt ning mõneti jätkan teemal, millega alustas kolleeg Jüri Adams. Ma pealkirjastaksin oma käsitluse järgmiselt: "Kohtuvõimust... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Vaatame kõigepealt USA ülemkohut. USA ülemkohtuniku nimetab president eluks ajaks. Ent riigis käib debatt, kes on see president, kes selle inimese nimetab. Millegipärast peetakse seda Ameerikas väga oluliseks. Kui ülemkohus mõistab ainult õigust, siis ei peaks sellel ju tähtsust olema, ent om... Read more

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

18:06 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) teine lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra esimees! Ma ei tea, kas seda siin päris küsimuse vormi seada, aga mul on protokolliline täpsustus, et üks neist kahest kirjast oli inimõiguste keskuselt, mitte inimõiguste instituudilt.  Read more

19:16 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) teine lugemine

Mart Nutt: Austatud Riigikogu liikmed! Austatud härra juhataja! (Juhataja helistab kella.) Read more

Mart Nutt: Aitäh! Seaduseelnõu 617 arutas põhiseaduskomisjon kahel koosolekul. Esimene neist toimus 29. mail ja teine 4. juunil. Nende koosolekute tähelepanu keskpunkt oli natukene erinevas kohas. 29. mail toimus eelnõu sisuline arutelu ja sinna olid kutsutud ka huvigruppide esindajad. 4. juuni koosolekul kesk... Read more

Mart Nutt: Aitäh! ... Eesti Tööandjate Keskliidu nõunik Andres Kask ja Standard AS-i juhatuse esimees Enn Veskimägi. Arutelu juurde olid kutsutud ka kaks Riigikogu liiget, kes olid esitanud muudatusettepanekuid nimetatud eelnõu kohta, need olid Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi ja Hardi Volmer. 29. mai arutel... Read more

05.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

Mart Nutt: Aitäh, härra esimees! Austatud ettekandja! Ma olen varem korduvalt tõdenud, et ma olen 95% ulatuses sama meelt mis teie, ja ma saan rõõmuga seda uuesti korrata. Küsimus on suhtumises põhiseadusesse. Me võime tinglikult öelda, et inimesed jagunevad laias laastus kaheks. Ühed – nimetame neid põhiseadu... Read more

Mart Nutt: Aitäh, härra esimees! Austatud proua õiguskantsler! Ma usun, et tunnen põhiseadust päris hästi, ja olen väga tähelepanelikult lugenud ka kõiki riigireformi kohta tehtud ettepanekuid. Ma väidan, et vajalike ümberkorralduste tegemiseks põhiseadust muuta vaja ei ole. Põhiseaduse muutmise eesmärk on väg... Read more

Mart Nutt: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud arutelust osavõtjad, esinejad! Jagan varasemate kõnelejate öeldud seisukohta, et kõik ettekanded olid väga tugevad. Ma julgen öelda, et tänane arutelu on olnud võib-olla oluliste riigielu küsimuste aruteludest üks asjalikumaid üldse. Nii et see... Read more

15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:53 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Austatud koosoleku juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu k.a 8. mai korralisel põhiseaduskomisjoni koosolekul. Lisaks komisjoni liikmetele ja nõunikele olid arutelule kutsutud Siseministeeriumi esindajad: siseminister Andres Anvelt, siseministri nõunik Kristen Kanari... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Komisjonile esitati samad arvud, mis on antud seletuskirjas, aga neile komisjonis ei keskendutud. Ja ma arvan, et oleks väga raske kui mitte võimatu prognoosida, kui palju on inimesi, kes sellest muudatusest tulenevalt keelekursuse läbivad. See on täiendav võimalus. Aga jääme ikkagi selle tõs... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Ega see väga hea praktika ei ole, kui ma subjektiivsusesse libastun. Ma arvan, et buumi ei teki, aga kindlasti suureneb nende inimeste hulk, kes hakkavad eesti keelt õppima eesmärgiga saavutada kodakondsus. Äärmiselt küsitav on rääkida arvudest, sellepärast et tõsiasi on ju see, et puudulik k... Read more

09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

17:38 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, härra juhataja! Austatud härra minister! Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelist kaubandust ja tegelikult väga paljusid muid kontakte, sh turismi ja isikutevahelisi kontakte mõjutab, ma julgen öelda, kaks väga mõjuvat asjaolu. Üks on väga kõrge korruptsioonitase Lõuna-Aafrikas, mis ... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Minu küsimus on võib-olla n-ö segatud kommentaariga. Aga üks põhiprobleeme ei ole siin isegi mitte niivõrd viisavabaduse puudumine, sest kahepoolset viisavabadust Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel ilmselt niipea ei tule. Küsimus on selles, et Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanik saab ... Read more

18:24 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Härra Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 30. aprilli korralisel põhiseaduskomisjoni koosolekul. Lisaks komisjoni liikmetele osalesid arutelul siseministri nõunik Mari Rebane, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus ni... Read more

17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (605 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus ei puuduta mitte niivõrd konkreetset ametisse nimetamist, vaid põhimõtet, mida on tegelikult komisjonis ka arutatud. Nimelt, komisjoni liikmete vahetus alatistes komisjonides ei pea käima läbi Riigikogu täiskogu, vaid see saab toimuda lihtsamalt... Read more

13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Mart Nutt: Austatud härra juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Kui see eelnõu üle anti, siis jäi selline mulje, et murtakse sisse lahtisest uksest. Miks? Esmalt, põhiseaduses – siin on ilmselt ajaloolised põhjused, aga võib-olla ei peetud seda lihtsalt oluliseks tollel hetkel, kui põhiseadust koostati, aga ... Read more

22.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:05 Riigikogu avalduse "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" eelnõu (588 AE) esimene lugemine

Mart Nutt: Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon käsitles nimetatud avaldust kahel koosolekul. Esimene koosolek oli erakorraline ja toimus samal päeval, kui eelnõu üle anti, ehk 14. veebruaril. Miks me seda tegime? Sellepärast, et avaldus saaks lõpphääletusele enne, kui Eesti Vabari... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Komisjonil oleks olnud võimalus lisada sinna enda ettepanekuna need asjad, milles komisjon ei olnud üksmeelne. Tõepoolest, sul on õigus selles, et komisjon arutas päris põhjalikult nende ettepanekute üle, aga teine küsimus, mis tõstatus, oli see, et kui me räägime vabanduse palumisest, siis o... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Komisjonis keegi sisulisi vastuväiteid ei esitanud, aga küsimus, kuidas see vorm võiks aset leida – ma jään oma varasema vastuse juurde – on ilmselt eraldi arutelu teema. Read more

Mart Nutt: Aitäh! Minule teadaolevalt ükski fraktsioon mingit sellist seisukohta, et ollakse ettepaneku vastu, ei avaldanud. Samas olete teie kõik, nii nagu on härra Gräzin ja on ka härra Madison, fraktsiooni liikmed. Te oleksite saanud ju esitada ettepaneku oma fraktsiooni nimel, kui fraktsiooni enamus oleks ... Read more

Mart Nutt: Aitäh! Komisjon ei koostanud Liisa kõnet. Read more

Mart Nutt: Aitäh! Kui on soovi, siis 21 Riigikogu liikmel on alati võimalus eelnõu algatada. Kas see on vajalik? Ma arvan, et on mõistlik enne läbi rääkida. Read more

15.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII istungjärk , Täiskogu korraline istung Read more

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (579 OE) esimene lugemine

Mart Nutt: Härra juhataja! Kõige olulisem on riigi funktsioneerimise seisukohalt see, et institutsioonid on järjepidevad, et institutsionaalne järjepidevus ei katke. Täidesaatva võimu puhul on maailmas olnud selliseid olukordi, kus näiteks valitsus soovib ametist tagasi astuda, aga riigipea ei vabasta teda am... Read more